Byla 2-1467/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo; tretysis asmuo UAB „GOTAS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų Galvijų gausa“, UAB ir UAB „GOTAS“ atskiruosius skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Ovidijaus Balčiūno individualios įmonės ieškinį atsakovui „Galvijų gausa“, UAB dėl bankroto bylos iškėlimo; tretysis asmuo UAB „GOTAS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Ovidijaus Balčiūno individuali įmonė (toliau – O. Balčiūno IĮ) prašė iškelti atsakovui „Galvijų gausa“, UAB bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Nurodė, kad atsakovas jam yra skolingas 228 761,66 Lt, tačiau neatsiskaito, todėl keltina bankroto byla.

6UAB „GOTAS“ nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius, ir prašė įtraukti jį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „ADMIVITA“.

7Atsakovas Galvijų gausa“, UAB prašė nekelti bankroto bylos. Nurodė, kad ieškovas kreipėsi į teismą remdamasis vien tik formaliu įstatymo aiškinimu, nepagrįstu nemokumo vertinimu bei piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis. Atsakovas turi 1 188 425 Lt vertės ilgalaikio ir 2 335 029 Lt vertės trumpalaikio turto, aktyviai tęsią ūkinę-komercinę veiklą, tinkamai moka mokesčius, dalimis tenkina kreditorių reikalavimus. Atsakovo skola ieškovui kyla iš teismo patvirtintos taikos sutarties. Ieškovas kreipėsi į antstolį dėl skolos išieškojimo, o antstolio neteisėti veiksmai, susiję su atsakovo turto vertės nustatytu, šiuo metu apskųsti teismui. Kadangi atsakovas turi pakankamai turto ir ieškovo reikalavimas pagal teismo vykdomąjį raštą bus bet kuriuo atveju įvykdytas, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui „Galvijų gausa“, UAB ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“.

10Teismas nurodė, kad atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovės turtą sudarė 3 523 454 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 479103 Lt, iš kurių ilgalaikių įsipareigojimų nėra, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 2 479 103 Lt (finansinės skolos kredito įstaigoms – 400 000 Lt, skolos tiekėjams – 1 879 060 Lt, gauti išankstiniai apmokėjimai – 153 534 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18 023 Lt, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 678 Lt). 2009 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu patyrė 166 275 Lt nuostolių. Atsakovo 2010 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis bendrovės turtą sudaro 3 217 428 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 361 184 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 361 184 Lt (ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 3 094 Lt, finansinės skolos kredito įstaigoms – 400 000 Lt, skolos tiekėjams – 1 797 453 Lt, gauti išankstiniai apmokėjimai – 137 418 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 23 312 Lt). Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas teigia skolų apmokėjimo klausimus sprendžiantis bendradarbiaudamas su kreditoriais, siūlydamas atidėti arba išdalinti skolų mokėjimus per tam tikrą laiką, tačiau iš pateiktų prašymų kreditoriams dėl susitarimų, skolų mokėjimų grafikų, matyti, jog gautas tik vieno kreditoriaus sutikimas dėl atsakovo pasiūlyto skolų mokėjimo grafiko. Kitų kreditorių sutikimo nėra. Atsakovo argumentai, kad bendrovė yra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir tinkamai atlieka savo mokestinius įsipareigojimus, laikytini nepagrįstais, nes pagal pateiktą balansą ir kitus dokumentus matyti, jog pradelsti įsipareigojimai (skolos) ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, bendrovė turi daug įsiskolinimų, taip pat ir susijusių su darbo santykiais, be to, nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis).

11Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nurodė, kad UAB „Admivita“ šiuo metu vykdo 43 bankroto procedūras, o UAB „Bankroto administravimas“ – 28, todėl šioje bendrovėje dirbantys trys darbuotojai yra mažiau užimti. Taip pat atsižvelgtina į ieškovo, kaip vieno iš didesnių atsakovo kreditorių, siūlymą. Dėl nurodyto administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto administravimas“.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atsakovo „Galvijų gausa“, UAB atskirasis skundas

14Atsakovas „Galvijų gausa“, UAB prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas netinkamai taikė Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą nemokumo sąvoką bei netinkamai vertino pateiktus įrodymus:

151. Bendrovė yra moki, o pradelsti įsipareigojimai neviršija puse balanse esančio turto. Nemokumas siejamas ne su visais balanse nurodytais įsipareigojimais, o tik su pradelstais ir bankroto bylos iškėlimo momentu jau vykdytinais įsipareigojimais. Teismui pateikto patikslinto kreditorių sąrašo duomenimis pradelstų įsipareigojimų suma 2010 m. birželio 3 d. buvo 824 743,89 Lt, o bendrovės turtas 2010 m. gegužės 31 d. balanso duomenis – 3 217 428 Lt vertės, todėl atsakovas nėra nemokus.

162. Atsakovas toliau vykdo veiklą, gauna pajamas. Pagrindinės pajamos planuojamos gauti rudenį, kai bus gautos apie 300 000 Lt dydžio išmokos, taip pat parduotas gyvulių prieaugis. Atsakovas pateikė teismui duomenis, kad yra neskolingas valstybės biudžetui, taip pat dabar teikia įrodymus, jog neskolingas ir valstybinio socialinio draudimo biudžetui. Ir toliau su kreditoriais vykdomos derybos dėl esančių įsiskolinimų mokėjimo atidėjimo. Praktiškai su didžiąja dalimis susitarta, tačiau dar ne su visais spėta susitarimus įforminti raštu.

173. Teismo argumentas, kad nėra įrodymų pagerėsiant bendrovės finansinei padėčiai, yra visiškai nepagrįstas, nes bendrovės turtas ženkliai viršija pradelstus įsipareigojimus ir didelė šio turto dalis yra trumpalaikis – per vienerius metu gautinos sumos. Finansinių metų eigoje realizavus gyvulininkystės produkciją, kuri paprastai realizuojama po vasaros ganymo sezono, perpardavimui skirtas prekes, atsakovas gaus lėšų, kuriomis padengs įsiskolinimus. Iš 2010 m. gegužės 31 d. balanso matyti, kad gautinų sumų tam visiškai pakanka.

18Ieškovas O. Balčiūno IĮ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimant nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, todėl nėra pagrindo ją naikinti. Byloje yra pakankamai įrodymų patvirtinančių atsakovo nemokumą. Pastarasis klaidino teismą, nes nuolat pateikinėjo netvarkingus finansinės atskaitomybės dokumentus. Nei vienas iš pateiktų kreditorių ir skolininkų sąrašų visiškai neatitinka balansų duomenų. Susitarimai dėl atsiskaitymo atidėjimo yra nepasirašyti, nėra realaus prievolių įvykdymo įrodymų. Taip pat nėra įrodymų apie išmokų gavimą. Atsakovo turto būklė yra avarinė ir tragiška, žemės apleistos ir neprižiūrimos, statiniai griūna. Tikėtina, kad pats atsakovas nežino savo finansinės būklės.

19Tretysis asmuo atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

20Trečiojo asmens UAB „GOTAS“ atskirasis skundas

21Tretysis asmuo UAB „GOTAS“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimas“, ir administratoriumi skirti UAB „ADMIVITA“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismas netinkamai įvertino siūlomų bankroto administratorių užimtumą. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad UAB „ADMIVITA“ užimtumas beveik dvigubai mažesnis nei UAB „Bankroto administravimas“. Be to, UAB „ADMIVITA“ turi didesnę patirtį bankroto administravimo srityje, ji yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su apsaugos, buhalterines, archyvavimo, teisines, taip pat nekilnojamojo turto vertinimo ir realizavimo paslaugas teikiančiais asmenimis, kas padeda tinkamai administruoti bankrutuojančias įmones. Taigi UAB „ADMIVITA“ yra tinkamiausiai pasirengusi sklandžiai, ekonomiškai ir efektyviai teikti administravimo paslaugas, užtikrinant tiek visų kreditorių, tiek įmonės interesus. Tuo tarpu UAB „Bankroto administravimas“ tokių galimybių dėl nedidelės patirties bei sąlyginai didelio užimtumo neturi, todėl šio asmens skyrimas neužtikrina maksimaliai efektyvaus ir ekonomiško bankroto proceso, ko pasėkoje nukentės kreditorių ir įmonės interesų apsauga.

232. Teismo atsižvelgimas į vieno iš didesnio kreditoriaus nuomonę dėl bankroto administratoriaus kandidatūros prieštarauja teismų praktikai. Be to, paskyrus didžiausio kreditoriaus siūlytą bankroto administratorių, gali būti daroma įtaka šio kreditoriaus interesų naudai, kas pažeistų kitų asmenų teises ir interesus. Teismas nepateikė pagrįstų motyvų, kodėl būtent UAB „Bankroto administravimas“ kandidatūra yra tinkamiausia.

24Atsakovas „Galvijų gausa“, UAB prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas akcentavo tik UAB „ADMIVITA“ teikiamas paslaugas, tačiau nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių UAB „Bankroto administravimas“ netinkamai vykdytų teismo paskirtas pareigas. Vien tai, kad UAB „ADMIVITA“ dirba daugiau bankroto administratorių, neleidžia teigti, jog UAB „Bankroto administravimas“ netinkamai atstovaus įmonės ir kreditorių interesus. Be to, teiginiai, susiję su UAB „ADMIVITA“ galimybe užtikrinti skaidrumą, ekonomiškumą, asmenų interesų apsaugą, yra deklaratyvūs.

25Ieškovas O. Balčiūno IĮ prašo skundą atmesti ir pateikia iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir atsakovas.

26IV. Apeliacinio teismo argumentai

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

28Dėl „Galvijų gausa“, UAB atskirojo skundo

29Apelianto „Galvijų gausa“, UAB skundu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažinti apeliantą nemokiu ir jam iškelti bankroto bylą. Šiame kontekste pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UAB „Andovos paslaugos“, bylos Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Klaipėdos skyrius v. UAB „Sinekūra“, bylos Nr. 2-1031/2008).

30Bankroto byla apeliantui iškelta pripažinus jį nemokiu (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Apeliantas tokį sprendimą ginčija, teigdamas, kad jis yra mokus, pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, be to, su kreditoriais atsiskaitoma, taip pat su jais deramasi dėl mokėjimų išdėstymų ar atidėjimo. Teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų.

31Apeliantas, atsikirsdamas į prašymą kelti bankroto bylą, nurodė, kad jo skolinių įsipareigojimų ir turto santykis formaliai atitinka Įmonių bankroto įstatyme pateiktą nemokumą sampratą (T. 1, b. l. 55). Tačiau atskirame skunde nemokumo faktas neigiamas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad apelianto į bylą pateikti pradelstų įsipareigojimų sąrašai akivaizdžiai prieštarauja vieni kitiems, taip pat pateiktiems balansams (T. 1, b. l. 47-48, 50-51, 101-102; T. 2, b. l. 68-69, 74-75). Pats apeliantas pirmosios instancijos teismui nurodė, kad negali pateikti konkrečių skolinių ar kreditorinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nes atsiskaitymai vykdomi žodinių susitarimų pagrindu, o nurodyti dokumentai tiesiog neegzistuoja (T. 1, b. l. 95). Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės sąlygoja būtinumą vertinti ir kitus ieškovo veiklos finansinius rodiklius, taip pat kitus byloje esančius įrodymus.

32Apelianto pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina jo patiriamus vis didesnius nuostolius: 2008 m. gauta 125 012 Lt pelno, tačiau 2009 m patirta 166 275 Lt nuostolių, o iki 2010 m. gegužės 31 d. – 186 006 Lt nuostolių (T. 1, b. l. 49; T. 2, b. l. 73). Itin sumažėjo ir apelianto veiklos mastas: 2008 m. pardavimo pajamos sudarė 8 342 865 Lt, 2009 m. jos siekė tik 760 106 Lt, o 2010 m. gegužės 31 d. – 128 365 Lt (T. 1, b. l. 49; T. 2, b. l. 73). Visos apelianto mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, siekiantys 2 361 184 Lt, yra mokėtini per vienerius metus (T. 2, b. l. 69). Teisėjų kolegijos vertinimu, balanse nurodyta nekilnojo turto vertė taip pat neatitinka realios rinkos vertės. Balanse nurodytas turtas įvertintas 681 000 Lt, o vertinimo pagrindas – preliminari išvada, kurioje nurodyta, kad ji yra tik informacinio pobūdžio (T. 1, b. l. 85-86). Tuo tarpu antstolio vykdymo procese skirtos ekspertizės duomenimis aptariamo turto vertė siekia tik 343 800 (T. 1, b. l. 188-239; T. 2, b. l. 1-48). Be to, iš 2010 m. birželio 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad šis turtas yra apleistas, prastos būklės (T. 2, b. l. 49-58; taip pat T. 1, b. l. 233-239; T. 2 b. l. 45-48).

33Teisėjų kolegijos nuomone, būtina įvertinti ir tai, kad apeliantas su ieškovu neatsiskaito dar nuo 2009 m. sausio 19 d. (T. 1, b. l. 5-6). Finansiniai įsipareigojimai kitiems kreditoriams dengiami mažomis sumomis (T. 1, b. l. 98-100; T. 2, b. l. 126-139), kai kuriuos įsipareigojimus vykdo ne pats apeliantas, o jo akcininkas (T. 2, b. l. 59, 93, 125). Be to, net ir nedidelių skolų mokėjimo terminą bandoma atidėti ar išdėstyti (T. 2, b. l. 62-64, 67, 102-103). Savo ruožtu iš veiklos gaunamos pajamos taip pat yra nedidelės ir nepastovios (T. 1, b. l. 98-100; T. 2, b. l. 126-139). Teisėjų kolegijos vertinimu, visos šios aplinkybės atspindi itin prastą apelianto finansinę padėtį.

34Atskirajame skunde nurodoma, kad ateityje bus gautos įvairaus pobūdžio pajamos, tačiau šiems teiginiams pagrįsti nepateikta jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad dėl įsipareigojimų vykdymo išdėstymo susitarta tik su dviem kreditoriais, be to, pats atidėtų įsipareigojimų dydis siekia tik apie 14 000 Lt. (T. 2, b. l. 62-64, 102-103). Savo ruožtu vien tik skolos valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams nebuvimas nepaneigia prastos apelianto finansinės padėties.

35Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek pirmosios instancijos teismo nagrinėtą apelianto įsipareigojimų ir turto santykį, tiek ir kitus finansinius rodiklius, sprendžia, kad apelianto finansinė padėtis atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą nemokumo sampratą ir nėra jokių ženklų, kad tokia padėtis ateityje galėtų esmingai pagerėti. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti.

36Dėl UAB „GOTAS“ atskirojo skundo

37Apeliantas UAB „GOTAS“ neginčija, kad abu siūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus, tačiau įrodinėja, jog jo pasiūlytas kandidatas yra tinkamesnis. Šiame kontekste pažymėtina, kad, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1, 4 dalys). Teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nė vienas iš įstatymo reikalavimus atitinkančio administratoriaus parinkimui svarbių kriterijų (pavyzdžiui, potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė) nėra absoliutus.

38Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, bankroto administratoriumi skirdamas UAB „Bankroto administravimas“, įstatymo ribose tinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę. Byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių teigti, kad paskirtasis administratorius neatitinka įstatymo reikalavimų ar yra nepajėgus vykdyti bankroto administravimą. Iš tiesų, tiek vieno, tiek kito iš siūlytų asmenų paskyrimas administratoriumi nebūtų neteisingas ir neprieštarautų įstatymui. Taigi vien tik apelianto įrodinėjimas, kad jo kandidatas yra tinkamesnis, savaime nepaneigia paskirtojo bankroto administratoriaus galimybės vykdyti pavestas pareigas. Be to, ir apelianto teiginiai apie jo siūlomo administratoriaus didesnį tinkamumą nėra pagrįsti įrodymais, pavyzdžiui, nėra pateikta sutarčių su atitinkamų paslaugų teikėjais (CPK 178 straipsnis). Tai, kad pirmosios instancijos galimai klydo nustatydamas konkretų administratorių užimtumą, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti teismą netinkamai įgyvendinus diskrecijos teisę. Tuo tarpu apelianto teiginiai apie galimą paskirtojo bankroto administratoriaus šališkumą tėra deklaratyvūs, grindžiami spėjimais, o ne objektyviomis aplinkybėmis ir įrodymais. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šiuo metu žinomo didžiausio kreditoriaus nuomonę dėl konkrečios administratoriaus kandidatūros, būtų pažeidęs įstatymo reikalavimus ar susiklosčiusią teismų praktiką, nes, minėta, nei vienas bankroto administratoriaus parinkimo kriterijus nėra absoliutus ir turi būti vertinamas kiekvienoje individualioje situacijoje.

39Teisėjų kolegijos nuomone, konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įgyvendinimo savo diskrecijos teisę, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo. Kartu pažymėtina, kad įstatymas taip pat suteikia teisę kreditorių susirinkimui ar jo įgaliotam kreditorių komitetui prašyti pakeisti paskirtą administratorių, jei paaiškėja jo nesugebėjimas vykdyti pavestas pareigas, šališkumas ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2, 13 punktai).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų Galvijų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Ovidijaus Balčiūno individuali įmonė (toliau – O. Balčiūno... 6. UAB „GOTAS“ nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius, ir prašė įtraukti... 7. Atsakovas Galvijų gausa“, UAB prašė nekelti bankroto bylos. Nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. Teismas nurodė, kad atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis... 11. Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nurodė,... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atsakovo „Galvijų gausa“, UAB atskirasis skundas... 14. Atsakovas „Galvijų gausa“, UAB prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. 1. Bendrovė yra moki, o pradelsti įsipareigojimai neviršija puse balanse... 16. 2. Atsakovas toliau vykdo veiklą, gauna pajamas. Pagrindinės pajamos... 17. 3. Teismo argumentas, kad nėra įrodymų pagerėsiant bendrovės finansinei... 18. Ieškovas O. Balčiūno IĮ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 19. Tretysis asmuo atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 20. Trečiojo asmens UAB „GOTAS“ atskirasis skundas... 21. Tretysis asmuo UAB „GOTAS“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 22. 1. Teismas netinkamai įvertino siūlomų bankroto administratorių užimtumą.... 23. 2. Teismo atsižvelgimas į vieno iš didesnio kreditoriaus nuomonę dėl... 24. Atsakovas „Galvijų gausa“, UAB prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 25. Ieškovas O. Balčiūno IĮ prašo skundą atmesti ir pateikia iš esmės... 26. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 28. Dėl „Galvijų gausa“, UAB atskirojo skundo... 29. Apelianto „Galvijų gausa“, UAB skundu ginčijamas pirmosios instancijos... 30. Bankroto byla apeliantui iškelta pripažinus jį nemokiu (Įmonių bankroto... 31. Apeliantas, atsikirsdamas į prašymą kelti bankroto bylą, nurodė, kad jo... 32. Apelianto pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina jo patiriamus vis didesnius... 33. Teisėjų kolegijos nuomone, būtina įvertinti ir tai, kad apeliantas su... 34. Atskirajame skunde nurodoma, kad ateityje bus gautos įvairaus pobūdžio... 35. Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek pirmosios instancijos teismo nagrinėtą... 36. Dėl UAB „GOTAS“ atskirojo skundo... 37. Apeliantas UAB „GOTAS“ neginčija, kad abu siūlyti bankroto... 38. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, bankroto... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,... 41. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....