Byla e2-1765-1032/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 7747,20 Eur skolą, 178,20 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu ir bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 23 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo tenkino ieškovės reikalavimus visiškai ir priteisė iš atsakovės 7 747,20 Eur skolą, 178,20 Eur delspinigius, 8 procentus metines palūkanas už priteistą 7 925,40 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. spalio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 1 427 Eur bylinėjimosi išlaidų bei nurodė atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir raštu pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba raštu pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus (elektroninės bylos lapas (toliau tekste – el. b. l.) 47).

5Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2018 m. spalio 23 d. preliminaraus teismo sprendimo, kuriais prašė preliminarų teismo sprendimą pakeisti, ieškinį atmesti. Nurodė, jog pagal atsakovės buhalterinės apskaitos duomenis atsakovės skola ieškovei už ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas- faktūras ieškinio pateikimo dieną buvo ne 7 747,20 Eur, o 6 838,03 Eur, kadangi atsakovė iki ieškinio pateikimo dienos buvo visiškai apmokėjusi 2017 m. gruodžio 1 d. serija PVM sąskaitą-faktūrą: SK Nr. 17112153, 2017 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 17112263 ir 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 17112314, taip pat iš dalies apmokėjusi 2018 m. sausio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 18112344 (sumokėjusi 106,04 Eur nurodytos PVM sąskaitos faktūros sumos). Atsakovė taip pat yra sumokėjusi ieškovės prašomos skolos dalį mokėjimo pavedimais: 2018 m. rugpjūčio 22 d. sumokėjo 1 500 Eur, 2018 m. spalio 9 d. - 365,90 Eur bei 2018 m. spalio 16 d. - 630,41 Eur. Be to, atsakovė nurodė, kad ieškinio pateikimo dieną ir preliminaraus sprendimo priėmimo dieną nebuvo suėjęs visų ieškovės reikalavime nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų mokėjimo terminas. Preliminarus sprendimas priimtas 2018 m. spalio 23 d., o 2018 m. rugpjūčio 24 d. PVM sąskaitos-faktūros serija SK Nr. 18114005 apmokėjimo terminas yra 2018 m. spalio 23 d., 2018 m. rugpjūčio 27 d. PVM sąskaitos-faktūros serija SK Nr. 8114020 apmokėjimo terminas - 2018 m. spalio 26 d., 2018 m. rugsėjo 4 d. PVM sąskaitos-faktūros serija SK Nr. 18114097 apmokėjimo terminas - 2018 m. lapkričio 3 d. Vadinasi, ieškinio pateikimo dieną bei preliminaraus sprendimo priėmimo dieną ieškovė neturėjo reikalavimo teisės į atsakovę pagal šias nurodytas sąskaitas 1 083,43 Eur sumai (el. b. l. 74).

6Atsakovė taip pat nesutiko ir su preliminariu teismo sprendimu iš atsakovės priteista mokėtinų delspinigių suma, kadangi ieškinio dienai, ieškovė neturėjo reikalavimo teisės į visą ieškinyje nurodytą sumą, o tik į 6 838,03 Eur dydžio skolą. Be to, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesio ieškinio senaties terminas. Todėl pagal atsakovės pateiktą paskaičiavimą ieškovė turi teisę į netesybas nuo ieškinio pateikimo dienai nesumokėtos sumos už ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį, tai yra į 128,13 Eur (el. b. l. 70-74).

7Taip pat nurodė, jog ieškovės naudai nepagrįstai buvo priteistos 40 Eur skolos išieškojimo išlaidos, kadangi jos nebuvo būtinos ir pagrįstos, nes nebuvo realiai patirtos, yra nepagrįstos realiais paskaičiavimais ir nedetalizuotos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepagrįstai prašė priteisti jos naudai didesnę skolos ir delspinigių sumą, ji taip pat netinkamai paskaičiavo ir sumokėjo didesnį nei privalėjo žyminį mokestį, kuris buvo priteistas iš atsakovės. Atsakovė taip pat nesutiko su preliminariu sprendimu iš atsakovės priteistu ieškovės advokato pagalbai apmokėti patirtų išlaidų dydžiu -1300 Eur, kadangi jis yra nepagrįstai didelis bei neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų (el. b. l. 70-74).

8Ieškovė pateikė teismui atliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuo prašė atsakovės prieštaravimus dėl 2018 m. spalio 23 d. preliminaraus sprendimo atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad teismui kartu su ieškiniu pateikė 2018 m. rugsėjo 30 d. skolų suderinimo aktą, iš kurio matyti, jog atsakovė 2018 m. rugpjūčio 22 d. pervesdama ieškovei 1 500 Eur sumą padengė ankstesnes neapmokėtas sąskaitas faktūras: 2017 m. lapkričio 7 d. PVM sąskaitos - faktūros Nr. SK 17111966 likutį 15,29 Eur sumai, 2017 m. lapkričio 9 d. PVM sąskaitos - faktūros Nr. SK 17111988 likutį 464,34 Eur sumai ir iš dalies padengė 2017 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą – 1020,37 Eur sumai. Taip pat nurodė, jog 2018 m. spalio 9 d. ir 2018 m. spalio 16 d. mokėjimais atsakovė ne padengė ankstesnius įsiskolinimus, o atliko apmokėjimus pagal išankstines sąskaitas, kadangi mokėjimo paskirtyje konkrečiai nurodė: „išankst. sąsk. Nr. SK18114322“ ir „išankstinė ND594“ (el. b. l. 108-113).

9Į teismo posėdį šalių atstovai neatvyko, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (el. b. l. 140, 141), esant nurodytoms aplinkybėms byla nagrinėtina iš esmės šalims ir jų atstovams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 ir 2 dalys).

10Teismas

konstatuoja:

11priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas pakeičiamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas), ieškinys tenkintinas iš dalies. Dėl pagrindinės skolos dydžio

121.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 23 d. ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2010/07/RVS-G-2010-09/376, kuria ieškovė įsipareigojo sutartu laiku pagal atsakovės užsakymą parduoti prekes, o atsakovė įsipareigojo atsiimti ir sumokėti už prekes pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas-faktūras pagal sąskaitose-faktūrose nurodytus apmokėjimo terminus (el. b. l. 8-10).

142.

15Minėtos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2010/07/RVS-G-2010-09/376 3.1 punktu šalys susitarė, kad už prekes atsiskaitoma pagal išrašytas sąskaitas per 30 dienų nuo jų išrašymo. Vykdant aukščiau minėtą sutartį, atsakovė savo prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, sąskaitų laiku nepamokėjo, ieškovės teigimu kreipimosi į teismą metu atsakovės skola sudarė 7 747,20 Eur (el. b. l. 12). Kaip matyti pagal ieškovės atsakovei pateiktą 2018 m. rugsėjo 30 d. skolų suderinimo aktą atsakovė neapmokėjo jai pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. (el. b. l. 11-12).

163.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

184.

19Ieškovė pateikė teismui atsakovei išrašytas ir neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d., kurias atsakovė yra apmokėjusi tik iš dalies, t. y. 2017 m. gruodžio 1 d. sąskaita-faktūra Nr. SK17112153, arba visiškai neapmokėjusi laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. (el. b. l. 14-31).

205.

21Atsakovė teigė, jog ieškinio pateikimo dieną buvo susidariusi ne ne 7 747,20 Eur skola, o 6 838,03 Eur, kadangi atsakovė iki ieškinio pateikimo dienos buvo visiškai apmokėjusi 2017 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 17112153, 2017 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 17112263 ir 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 17112314 (el. b. l. 11-12, 29-31). Taip pat atsakovė buvo iš dalies apmokėjusi 2018 m. sausio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SK Nr. 18112344 (sumokėjusi 106,04 Eur nurodytos PVM sąskaitos- faktūros sumos) (el. b. l. 28). Atsakovė taip pat sumokėjo ieškovei 2018 m. rugpjūčio 22 d. 1 500 Eur (el. b. l. 80), 2018 m. spalio 9 d. - 365,90 Eur (el. b. l. 78), o 2018 m. spalio 16 d. - 630,41 Eur (el. b. l. 79).

226.

23Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

247.

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.55 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola.

268.

27Ieškovė nesutikdama su atsakovės prieštaravimais dėl 2018 m. spalio 23 d. preliminaraus teismo sprendimo nurodė, jog 2018 m. rugpjūčio 22 d. atsakovės pervesta 1500 Eur suma padengė 2017 m. lapkričio 7 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. SK 17111966 likutį 15,29 Eur sumai, 2017 m. lapkričio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SK 17111988 – 464,34 Eur sumai ir iš dalies buvo padengta 2017 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaita-faktūra – 1020,37 Eur sumai.

289.

29Kaip matyti iš teismui kartu su ieškiniu pateikto 2018 m. rugsėjo 30 d. šalių skolų suderinimo akto (el. b. l. 11-12) atsakovė tinkamai nevykdė prekių pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku, tinkamai už prekes neatsiskaitė ir nebuvo apmokėjusi jai išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. (el. b. l. 11-12). Pažymėtina, kad atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tinkamą prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo nurodytų 2017 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitos-faktūros serija SK Nr. 17112263 ir 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitos-faktūros serija SK Nr. 17112314 apmokėjimą. Todėl, teismo vertinimu, ieškovė pagrįstai vadovavosi 5 punkte nurodyta CK 6.55 straipsnio 2 dalimi, ir 2018 m. rugpjūčio 22 d. pavedimu atsakovės pervesta sumą skyrė seniausios skolos grąžinimui (CPK 178, 185 straipsniai).

3010.

31Sprendžiant dėl atsakovės 2018 m. spalio 9 d. bei 2018 m. spalio 16 d. ieškovei pervestų 365,90 Eur ir 630,41 Eur sumų priskirtinumo, pažymėtina, kad atsakovė atlikdama šiuos mokėjimus, pavedimo paskirtyje nurodė, jog tai yra apmokėjimai pagal išankstines sąskaitas: 2018 m. spalio 8 d. išrašytą išankstinę sąskaitą Nr. SK18114322 bei 2018 m. spalio 15 d. išankstinę sąskaitą Nr. ND594 (el. b. l. 114, 115, 117, 118). Atsižvelgiant į tai, kad pati atsakovė mokėjimo paskirtyje nurodė, jog nurodyti mokėjimai skirti išankstinėms sąskaitoms apmokėti, darytina išvada, kad atsakovės nurodyta aplinkybė dėl tinkamo atsiskaitymo su ieškove iki ieškinio pateikimo teismui dienos yra atmestina kaip neįrodyta (CPK 178, 185 straipsniai).

3211.

33Ieškovė į bylą pateikė 2018 m. rugsėjo 30 d. aktą Dėl skolų suderinimo, kuriame yra parašyta „Prašome patvirtinti, kad sutinkate su žemiau nurodyta Jūsų įmonės skola mūsų įmonei, 2018 m. rugpjūčio 31 d. apskaitos duomenimis“. Susipažinus su akto turiniu nustatyta, kad jame yra nurodomi dokumentai, kurių pagrindu įregistruota skola (PVM sąskaitos-faktūros), skolos mokėjimo dokumentai ir datos, sumos bei susidaręs galutinis skolos likutis – 7747,20 Eur (el. b. l. 11, 12). Skolų suderinimo aktas yra pasirašytas ieškovės direktoriaus ir buhalterės bei patvirtintas įmonės antspaudu. Akto antrame lape yra nurodoma, kad „Prašome 10-ies dienų laikotarpyje pasirašyti, patvirtinti antspaudu ir akto 1-ą egz. išsiųsti mūsų adresu. Negavus nustatytu laiku iš Jūsų patvirtinto ir pasirašyto vieno tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto egz., savo likutį laikysime teisingu“. Antrame akto lape prie nurodytos skolos sumos 7747,20 Eur yra atsakovės buhalterės Aurelijos Turskienės parašas ir atsakovės antspaudas. Skiltyje „skolos suma yra teisinga su tokiomis išimtimis“ jokių pastabų nėra nurodyta. Pažymėtina, kad dėl tokio pobūdžio dokumentų (aktų), kasacinis teismas laikosi praktikos, kad Tarpusavio skolų suderinimo aktas nors ir yra įrodymas, patvirtinantis, kad šalys buvo susitarusios dėl tokiame akte nustatyto skolos ir reikalavimo dydžio, tačiau šalis, nesutinkanti su nurodytu skolos dydžiu ar iš viso su aktu, turi teisę teikti savo įrodymus ir tokiu būdu nuginčyti tokį aktą ar jame nurodytus skaičiavimus. Tačiau pastebėtina, jog kasacinio teismo praktikoje skolų suderinimo aktas nelaikomas sandoriu. Atitinkamai, jį nebūtina pripažinti negaliojančiu. Teismų praktikoje laikoma, kad jei skolų suderinimo aktai fiksuoja neatitinkančią tikrovės skolą, tokie suderinimo aktai negali sukelti šalims teisinių pasekmių. Aktai dėl tarpusavio skolų yra išvestiniai dokumentai, nes surašomi pirminių duomenų pagrindu. Tik byloje nesant įrodymų, paneigiančių tokio pobūdžio akte nurodytas aplinkybes, jis gali patvirtinti šalių susitarimą dėl įsipareigojimų dydžio. Todėl faktinį skolų dydį galima įrodinėti tiesioginiais įrodymais. Atsakovė į bylą nepateikė duomenų, neatvyko į teismo posėdį duoti paaiškinimų, paneigiančių 2018 m. rugsėjo 30 d. akte Dėl skolų suderinimo fiksuotą skolos dydį 7747,20 Eur, tuo tarpu ieškovė pateikė buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras), įrodančias atsakovės skolą bei paaiškinimus dėl atsakovės prieštaravimuose nurodomų sumų sumokėjimo ir senesnių skolų padengimo.

3412.

35Teismas sutinka su atsakovės prieštaravimuose dėl 2018 m. spalio 23 d. preliminaraus teismo sprendimo nurodyta aplinkybe, jog ieškinio pateikimo metu nebuvo suėję 2018 m. rugpjūčio 24 d., 2018 m. rugpjūčio 27 d. bei 2018 m. rugsėjo 4 d. PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminai (el. b. l. 13-15). Tačiau kaip nustatyta iš į bylą pateikto 2018 m. rugsėjo 30 d. skolų suderinimo akto 2018 m. rugsėjo 4 d. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta atsakovės skola į ieškovės prašomą priteisti skolos sumą įtraukta nebuvo, o 2018 m. rugpjūčio 24 d., 2018 m. rugpjūčio 27 d. sąskaitose-faktūrose nustatyti mokėjimo terminai šiuo metu yra suėję, tačiau atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės duomenų apie šių skolų tinkamą apmokėjimą taip pat nepateikė.

3613.

37Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė pagrindė savo skolos reikalavimo teisinį pagrindą ir įrodė skolos faktą bei dydį, o atsakovės atsikirtimai į ieškinyje nurodytą skolos sumą yra nepagrįsti, todėl ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 7 747,20 Eur skola (CPK 178, 185 straipsniai). Dėl priteistinų delspinigių dydžio

3814.

39Delspinigių paskirtis yra skatinti skolininką įvykdyti prievolę ir kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas įstatymu ar sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius) (CK 6.70, 6.71 straipsniai, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

4015.

41Kaip nustatyta iš teismui pateikto ieškovės delspinigių paskaičiavimo, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigių sumą už pradelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 18 d., tai yra daugiau nei už šešis mėnesius (el. b. l. 32). Atsakovė prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl netesybų (baudos, delspinigių) ir delspinigius skaičiuoti už ne ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį.

4216.

43Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 178,20 Eur delspinigius, paskaičiuotus po 0,02 procentą už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (vadovaujantis sutarties 4.1 punktu). Pateikė delspinigių paskaičiavimą (el. b. l. 36). Pažymėtina, kad nurodytame delspinigių paskaičiavime nurodyta delspinigių suma yra 164,79 Eur, o ne 178,20 Eur (el. b. l. 32).

4417.

45Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalaujama sumokėti delspinigių suma, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškovė turi teisę į netesybas nuo ieškinio pateikimo dienai nesumokėtos sumos ne už ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį. Pagal atsakovės paskaičiavimus delspinigių suma yra 128,13 Eur (el. b. l. 70-74).

4618.

47Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, jog sutinka, kad pagal teisinį reglamentavimą netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimui yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesio ieškinio senaties terminas, tačiau nesutinka, jog ieškovė neturi teisės reikalauti delspinigių už ilgesnį nei 6 mėn. laikotarpį, kadangi atsakovė nepareiškė reikalavimo taikyti ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo.

4819.

49Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Viena šios taisyklės išimčių nustatyta CK 1.127 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme nustatytą taisyklę netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas neįvykdo prievolės arba įvykdo netinkamai. CK 1.127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.

5020.

51Minėta, kad reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, delspinigius skaičiuojant už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo. Ieškinio senatis reikalavimui taikytina tik tuo atveju, jei ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į atsakovės pateiktus prieštaravimus, kuriuose atsakovė pateikė prašymą taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą ieškovės reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, darytina išvada, jog, atsakovė tokį reikalavimą yra pareiškusi. Todėl, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju taikytinas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, nors ir ieškovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimas, už kurį skaičiuojami delspinigiai, truko ilgiau nei šešis mėnesius (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.127 straipsnio 5 dalis). Akcentuotina, jog ieškovė pati kurį laiką nesiėmė visų galimų veiksmų skolai išieškoti, nors už šį laikotarpį taip pat paskaičiavo delspinigius. Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Ieškovė turėjo kuo greičiau siekti išieškoti skolą, kad būtų išvengta didesnių nuostolių.

5221.

53Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į teisinį reglamentavimą, į tai, kad ieškovės paskaičiuota delspinigių sumą už pradelstą atsiskaityti laiką yra didesnė nei už šešis mėnesius, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies. Taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistini delspinigiai už 6 mėnesius. Pažymėtina, kad ieškovės nurodytame delspinigių paskaičiavime nurodyta delspinigių suma yra 164,79 Eur, o ne 178,20 Eur, kurią ji prašo priteisti (el. b. l. 32). Atsakovė į bylą pateikė savo delspinigių paskaičiavimus už pusę metų. Ieškovės atstovai į teismo posėdį neatvyko, teismui paaiškinimų dėl delspinigių paskaičiavimų bei skirtingų sumų nepateikė, todėl teismas vadovaujasi atsakovės į bylą pateiktu delspinigių paskaičiavimu (el. b. l. 71, 72). Atsižvelgiant į 17-20 punktuose nurodytą reglamentavimą, ieškovei iš atsakovės priteistina 128,13 Eur delspinigių suma (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

54Dėl priteistinų palūkanų

5522.

56Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Visiems tarp ūkio subjektų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai, taikomos palūkanos, nustatytos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme, kuris yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš Civilinio kodekso 6.210 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 29 d. konsultacija Nr. A3-130 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo“, Teismų praktika, Nr. 23). Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotą palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinę palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.

5723.

58Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Atsakovė pateikdama prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo šio ieškovės reikalavimo neginčijo. Atsižvelgiant į tai, kad vėliausia pagrindinė Europos centrinio refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma buvo 0 procentų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Dėl ieškovės reikalavimo priteisti skolos išieškojimo išlaidas

5924.

60Atsakovė nesutinka, kad turi prievolę sumokėti ieškovei 40 Eur pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

6125.

62Pažymėtina, jog 19 punkte minėtas įstatymas numato, kad skolininkui praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus laikotarpį, kreditorius be atskiro įspėjimo įgyja teisę į komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytas palūkanas, taip pat skolos išieškojimo išlaidų kompensavimą (įstatymo 3, 7 straipsniai).

6326.

64Ieškovė atsiliepime į atsakovės prieštaravimu nurodė, jog atsakovei neginčijant ieškovės teisės į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnyje nustatytas palūkanas, ieškovė įgijo ir teisę pagal įstatymą ir be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą, o šis dydis yra neįrodinėtinas.

6527.

66Pažymėtina, kad Mokėjimų įstatymo 7 straipsnio 1, 2 dalys nustato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Todėl pripažinus ieškovės teisę į Mokėjimų įstatyme nustatytas palūkanas, konstatuotina, jog jos reikalavimas priteisti 40 Eur taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai (CPK 178, 185 straipsniai). Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

6728.

68Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CK 79 straipsnis). Ieškovė kreipdamasi į teismą pateikė rašytinius įrodymus, jog sumokėjo 127 Eur žyminį mokestį ir patyrė 1300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

6929.

70Atsakovė nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti bylinėjimosi išlaidomis 127 Eur žyminio mokesčio dydžiu ir 1300 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti dydžiu. Teigia, jog šiame ginče ieškovė turėjo galimybę savo reikalavimus patenkinti supaprastinto proceso tvarka, tačiau ja nepasinaudojo ir pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, todėl ieškovei žyminis mokestis gali būti priteistas tik nuo atsakovo ginčijamos sumos – 959,24 Eur, t.y. 11 Eur.

7130.

72Taip pat teigia, jog ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1300 Eur yra per didelės bei neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų, kadangi ginčo sudėtingumas, įrodymų kiekis nereikalavo nei teismų praktikos analizės nei kitų specialių žinių, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ginčijama pinigų suma ir bylos apimtis nedidelė, procesinio dokumento (ieškinio) apimtis nėra didelė, šio procesinio dokumento parengimui panaudotas procesinio dokumento šablonas, ieškinys nesudėtingas, bylos nagrinėjimo metu ieškovė jokių papildomų sudėtingų procesinių dokumentų neteikė. Be to ieškovė teikdamas prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti nepateikė šių išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo.

7331.

74Pažymėtina, kad priešingai nei teigia atsakovė savo prieštaravimuose, ieškovė pasinaudojo supaprastinta proceso tvarka ir pateikė prašymą teismui ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, todėl šie atsakovės argumentai atmestini kaip prieštaraujantys byloje esančiam ir teismo patenkintam ieškovės prašymui bylą nagrinėti supaprastinto proceso tvarka (CPK 178, 185, 434 straipsniai).

7532.

76Iš dalies tenkinus ieškinį ir ieškovės reikalavimus dėl 7875,33 Eur sumos priteisimo (7747,20 Eur skolos ir 128,13 Eur delspinigių), už ieškinį nagrinėjamą dokumentinio proceso tvarka yra mokėtinas 89 Eur žyminis mokestis, kuris sutampa su ieškovės kreipiantis į teismą sumokėto žyminio mokesčio suma. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė kreipdamasi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei už šį reikalavimą sumokėjo 38 Eur žyminį mokestį, todėl bendra mokėtino žyminio mokesčio suma net ir priteisus mažesnę delspinigių dalį lieka tokia pati, t. y. 127 Eur (89 Eur + 38 Eur).

7733.

78Sprendžiant atsakovės nesutikimo su ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų suma, pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 98 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

7934.

80Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau - Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

8135.

82Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė 2018 rugpjūčio 13 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatų kontora „Žlioba & Žlioba“, kuria susitarė dėl advokato teisinių paslaugų (el. b. l. 37). Ieškovės pateiktas mokėjimo nurodymas patvirtina, jog už suteiktas advokato teisines paslaugas ieškovė sumokėjo 1300 Eur civilinėje byloje prieš atsakovę UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (el. b. l. 6). Kaip nustatyta iš ieškovės į bylą pateiktos teisinių paslaugų sutarties ieškovei faktiškai buvo suteiktos platesnės apimties teisinės paslaugos, kadangi teisinių paslaugų teikimo sutartimi ieškovė suteikę jai atstovaujančiai advokatų kontorai teisę: administruoti vedamas bylas; analizuoti ir vertinti dokumentus; teikti teisines konsultacijas; susipažinti su bylos medžiaga, daryti nuorašus bei išrašus; rengti teisinių dokumentų projektus, atstovauti ikiteisminio tyrimo, valstybės, visuomeninėse, ūkinėse ir kitose institucijose bei palaikyti teisinius ryšius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kliento vardu teikti prašymus ir užklausimus, teikti ir gauti dokumentus, kiek tai liečia kliento pavedimus (bylas); atstovauti klientą ir kliento teisiniams interesams visuose teismuose, įskaitant teisę teikti ir gauti dokumentus, kliento vardu pateikti skundus administraciniams teismams, pasirašyti procesinius dokumentus kliento vardu, taip pat įskaitant bylos perdavimą kitam teismui ar institucijai; visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą; skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko pakeitimą; teismo sprendimo ar nutarties apskundimą; įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (per įgaliojimą); vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti. Pažymėtina, kad nors byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso, tačiau šioje byloje ieškovei buvo ne tik parengtas ieškinys dokumentinio proceso tvarka, bet ir atsiliepimas į atsakovės prieštaravimus, atsiliepimas į atsakovės pateiktą atskirąjį skundą dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas, atitinkantis Rekomendacijose įtvirtintus priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus, todėl ieškovė turi teisę į prašomo priteisti dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

8336.

84Pažymėtina, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Kadangi ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi 2018 m. spalio mėnesį, šiuo atveju taikytinas 2018 m. II – o ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris, remiantis oficialiai skelbiamais duomenimis buvo 926,70 Eur.

8537.

86Už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra nurodyti Rekomendacijų 8 punkte, t. y. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį taikomas 2,5 koeficientas, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą (už atsiliepimą į atskirąjį skundą) – 0,4.

8738.

88Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis bei minėtomis Rekomendacijomis konstatuoja, kad rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis šioje byloje yra 3475,12 Eur, t. y.: ieškinio parengimas – 2316,75 Eur (už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį - 2,5 x 926,70 Eur) + 787,70 Eur (už ieškovės atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus – 0,85 x 926,70 Eur) + 370,68 Eur (už ieškovės atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo).

8939.

90Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo ieškovės prašomo priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio. Teismo vertinimu, pagristų tokių aplinkybių nenurodė ir atsakovė. Konstatavus, jog ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas, atitinkantis Rekomendacijose įtvirtintus priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus ir netgi daug mažesnis už vadovaujantis Rekomendacijomis priteistiną bylinėjimosi išlaidų maksimalų dydį, darytina išvada, kad ieškovė turi teisę į prašomo priteisti dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

9140.

92Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau tenkintų ieškinio reikalavimų suma sudaro – 99,37 procentų, vadovaujantis protingumo, proporcingumo principais bei įvertinus tai, kad ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra daug mažesnės už Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius, todėl ieškovės naudai priteistinos visos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos - 1 427 Eur ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų (127 Eur žyminis mokestis + 1 300 Eur išlaidos teisinei advokato pagalbai apmokėti) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

93Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

9441.

95CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį.

9642.

97Byloje 2018 m. spalio 23 d. nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovei nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir/ar kilnojamajam turtui, o jo nesant piniginėms lėšoms ir/ar turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovei ir esančioms pas ją arba trečiuosius asmenis neviršijant 7875,33 Eur sumos, tačiau iš sąskaitoje esančių piniginių lėšų atsakovei leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimu, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškove uždarąja akcine bendrove „Skortepas“.

9843.

99Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti ieškovo ieškiniu reiškiamo reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies, yra pagrindas sumažinti teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 7886,58 Eur (ieškiniu tenkinų reikalavimų dydžio), laikinąsias apsaugos priemones paliekant galioti iki šio sprendimo visiško įvykdymo (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 3 dalis).

100Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu,

Nutarė

101Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 23 d. preliminarų sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti iš dalies.

102Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 7747,20 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt septynių eurų 20 centų) skolą, 128,13 Eur (vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus 13 centų) delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų už priteistą 7875,33 Eur (septynių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 33 centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. spalio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) skolos išieškojimo išlaidų, 1 427 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ naudai.

103Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 23 d. nutartimi, kuria buvo nutarta ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, neviršijant 7925,40 Eur (septynių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių eurų 40 centų) sumos, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą sumažinti iki 7875,33 Eur (septynių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 33 centų). Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

104Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 7747,20 Eur... 4. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 23 d. priėmė preliminarų... 5. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2018 m. spalio 23 d. preliminaraus... 6. Atsakovė taip pat nesutiko ir su preliminariu teismo sprendimu iš atsakovės... 7. Taip pat nurodė, jog ieškovės naudai nepagrįstai buvo priteistos 40 Eur... 8. Ieškovė pateikė teismui atliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuo... 9. Į teismo posėdį šalių atstovai neatvyko, gauti prašymai bylą nagrinėti... 10. Teismas... 11. priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas pakeičiamas... 12. 1.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 23 d. ieškovė ir atsakovė... 14. 2.... 15. Minėtos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2010/07/RVS-G-2010-09/376 3.1... 16. 3.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį,... 18. 4.... 19. Ieškovė pateikė teismui atsakovei išrašytas ir neapmokėtas PVM... 20. 5.... 21. Atsakovė teigė, jog ieškinio pateikimo dieną buvo susidariusi ne ne 7... 22. 6.... 23. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 24. 7.... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.55 straipsnio 2 dalyje... 26. 8.... 27. Ieškovė nesutikdama su atsakovės prieštaravimais dėl 2018 m. spalio 23 d.... 28. 9.... 29. Kaip matyti iš teismui kartu su ieškiniu pateikto 2018 m. rugsėjo 30 d.... 30. 10.... 31. Sprendžiant dėl atsakovės 2018 m. spalio 9 d. bei 2018 m. spalio 16 d.... 32. 11.... 33. Ieškovė į bylą pateikė 2018 m. rugsėjo 30 d. aktą Dėl skolų... 34. 12.... 35. Teismas sutinka su atsakovės prieštaravimuose dėl 2018 m. spalio 23 d.... 36. 13.... 37. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė... 38. 14.... 39. Delspinigių paskirtis yra skatinti skolininką įvykdyti prievolę ir... 40. 15.... 41. Kaip nustatyta iš teismui pateikto ieškovės delspinigių paskaičiavimo,... 42. 16.... 43. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 178,20 Eur delspinigius,... 44. 17.... 45. Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalaujama sumokėti delspinigių suma,... 46. 18.... 47. Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, jog sutinka, kad... 48. 19.... 49. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 50. 20.... 51. Minėta, kad reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas sutrumpintas 6... 52. 21.... 53. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į teisinį... 54. Dėl priteistinų palūkanų... 55. 22.... 56. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo... 57. 23.... 58. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio palūkanas už... 59. 24.... 60. Atsakovė nesutinka, kad turi prievolę sumokėti ieškovei 40 Eur pagal... 61. 25.... 62. Pažymėtina, jog 19 punkte minėtas įstatymas numato, kad skolininkui... 63. 26.... 64. Ieškovė atsiliepime į atsakovės prieštaravimu nurodė, jog atsakovei... 65. 27.... 66. Pažymėtina, kad Mokėjimų įstatymo 7 straipsnio 1, 2 dalys nustato, jog... 67. 28.... 68. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 69. 29.... 70. Atsakovė nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti bylinėjimosi... 71. 30.... 72. Taip pat teigia, jog ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1300 Eur... 73. 31.... 74. Pažymėtina, kad priešingai nei teigia atsakovė savo prieštaravimuose,... 75. 32.... 76. Iš dalies tenkinus ieškinį ir ieškovės reikalavimus dėl 7875,33 Eur sumos... 77. 33.... 78. Sprendžiant atsakovės nesutikimo su ieškovės patirtų bylinėjimosi... 79. 34.... 80. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies... 81. 35.... 82. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė 2018 rugpjūčio 13 d. sudarė... 83. 36.... 84. Pažymėtina, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato... 85. 37.... 86. Už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini... 87. 38.... 88. Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis bei minėtomis... 89. 39.... 90. Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo ieškovės prašomo... 91. 40.... 92. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau... 93. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 94. 41.... 95. CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikytos laikinosios apsaugos... 96. 42.... 97. Byloje 2018 m. spalio 23 d. nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios... 98. 43.... 99. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti ieškovo... 100. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 101. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 23 d.... 102. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 7747,20... 103. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 23 d.... 104. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...