Byla 2A-690-236/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Egidijos Tamošiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. B. ir K. B. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-81-235/2015 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PET recycling“ ieškinį atsakovams A. B., K. B., tretiesiems asmenims: bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei Prekybos namai „LINA“, uždarajai akcinei bendrovei „PET group“, A. M., S. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „PET recycling“ ieškiniu prašė:

4pripažinti negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B. pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo A. B. 30 000 Lt skolą;

5pripažinti negaliojančiais 5 000 Lt ir 5 000 Lt pinigų mokėjimus 2009-12-11 už nuomą A. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), 62 000 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą A. B. pagal 2010-01-14 kasos išlaidų orderį Nr. 015, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo A. B. 82 000 Lt skolą;

6pripažinti negaliojančiais 2010-01-19 5 037,59 Lt mokėjimą, 2010-03-02 10 840,39 Lt pinigų mokėjimą, 2010-05-07 2 802,79 Lt pinigų mokėjimą už nuomą K. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - );

7pripažinti negaliojančiais 2010-05-06 3 000 Lt mokėjimą, 2010-05-25 5 420,19 Lt mokėjimą, 2010-07-14 5420,20 mokėjimą; 2010-08-13 5420,20 Lt mokėjimą, 2010-09-21 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-10-18 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-11-19 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-12-17 5 420,19 Lt mokėjimą už UAB „PET recycling“ iš UAB „PET group“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) už nuomą K. B.;

8taikyti restituciją ir priteisti ieškovui – BUAB „PET recycling“ iš atsakovo K. B. 59 622,15 Lt skolą;

9priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus 2014-07-09 pateiktu pareiškimu atsisakė dalies ieškinio reikalavimų – reikalavimų pripažinti negaliojančiais mokėjimus už UAB „PET recycling“ iš UAB „PET group“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) bei restitucijos taikymo šioje dalyje.

11Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-04-07 nutartimi iškėlė ieškovui UAB „PET recycling“ bankroto bylą (nutartis įsiteisėjo 2011-05-26). Ieškovas ginčija pinigų išmokėjimo A. B. ir K. B. sandorius, sudarytus nuo 2009-11-15 iki 2010-12-17. Šių sandorių pagrindu įmonės vadovui A. B. ir jo tėvui neteisėtai išmokėtomis sumomis sumažėjo įmonės turtas ir atitinkamai kitų BUAB „PET recycling“ kreditorių galimybė patenkinti savo reikalavimus.

12Egzistuoja visos Actio Pauliano instituto taikymo sąlygos. Kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių interesus, kadangi dėl jų sumažėjo įmonės turtas ir atitinkamai kreditorių galimybė patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. UAB „PET recycling“ neturėjo pareigos sudaryti ginčijamų pinigų išmokėjimo sandorių. Skolininkas bei su juo sudarę sutarties tretieji asmenys buvo nesąžiningi, nes žinojo ir turėjo žinoti, kad sandoris pažeis kreditorių teises.

13UAB „PET recycling“ jau pagal 2008-12-31 balansą buvo nemoki, nes įmonės turtas siekė 89 714 Lt, o įsipareigojimai - 190 322 Lt ir atsakovams tai turėjo būti žinoma (A. B. - UAB „PET recycling“ vadovas, o K. B. - A. B. tėvas). Vėliau įmonės finansinė padėtis tik blogėjo, tačiau nebuvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

14Atsakovai A. B., K. B. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nuo 2010-05-20 iki 2011-06-13 UAB „PET recycling“ direktoriumi buvo A. M., kurio vadovavimo laikotarpiu nebuvo sudaryta ir patvirtinta Akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste ABĮ) nustatyta tvarka Finansinė atskaitomybė už 2009 metus ir už 2010 metus. UAB Prekybos namai „LINA“ pagrindinis akcininkas ir direktorius nuo 1996-12-12 iki 2010-07-19 taip pat buvo A. M.. Kreditoriui UAB Prekybos namai „LINA“ priklausė 51 proc. UAB „PET recycling“ akcijų, todėl šis kreditorius turėjo visą aktualią informaciją apie bendrovės finansinę būklę. UAB „PET recycling“ buvo moki 2008 metais (administratorius nepagrįstai kaip pradelstus įsipareigojimus skaičiuoja mokėtinas sumas ir remiasi neįrodytais teiginiais). Ginčijamiems mokėjimams nėra actio Pauliana taikymo sąlygų (CK 6.66 str.).

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu:

17paliko nenagrinėtą ieškinio dalį dėl 2010-05-06 3 000 Lt mokėjimo, 2010-05-25 5 420,19 Lt mokėjimo, 2010-09-21 5 420,20 Lt mokėjimo, 2010-10-18 5 420,20 Lt mokėjimo, 2010-11-19 5 420,20 Lt mokėjimo, 2010-12-17 5 420,19 Lt mokėjimo už nuomą K. B. iš UAB „PET group“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) ir restitucijos taikymo;

18pripažino negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B. pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikė restituciją ir priteisė iš atsakovo A. B. ieškovui BUAB „PET recycling 8 688,60 Eur;

19pripažino negaliojančiais 2009-12-11 5 000 Lt ir 5 000 Lt mokėjimus už nuomą A. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), 62 000 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą A. B. pagal 2010-01-14 kasos išlaidų orderį Nr. 001, 10 000 pinigų išmokėjimą už nuomą A. B. pagal 2010-03-19 kasos išlaidų orderį Nr. 015, taikė restituciją ir priteisė iš atsakovo A. B. ieškovui BUAB „PET recycling“ 23 748,84 Eur;

20pripažino negaliojančiais 2010-01-19 5 037,59 Lt mokėjimą, 2010-03-02 10 840,39 Lt mokėjimą, 2010-05-07 2 802,79 Lt mokėjimą už nuomą K. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - );, taikė restituciją ir priteisė ieškovui BUAB „PET recycling“ iš atsakovo K. B. 5 410,32 Eur;.

21priteisė iš atsakovų A. B. ir K. B. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

22priteisė valstybės naudai iš atsakovų: A. B. 973,12 Eur, K. B. 162,30 Eur žyminio mokesčio ir po 7 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų iš kiekvieno.

23Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas acio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.) ginčijo atliktus mokėjimus atsakovams. Prievolės pagal sutartis vykdymas taip pat laikytinas sandoriu (CK 1.63 str.), keičiančiu sutarties šalių teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010), todėl ginčytinu actio Pauliana pagrindu. Byloje ginčijamas prievolių pagal sutartį vykdymas (pinigų pagal paskolos sutartį gražinimas, nuompinigių mokėjimas), todėl teismui būtina tirti ir ar pačios sutartys (nuomos ir paskolos), o ne tik iš jų kylančių prievolių vykdymas atitiko įmonės interesus, nes mokėjimai pagal šias sutartis yra išvestiniai veiksmai iš sutarčių. Sutarčių vykdymo neteisėtumo negalima vertinti atsietai nuo pačių sutarčių esmės, jų reikalingumo įmonei, teisėtumo.

24Šioje byloje egzistuoja visos actio Pauliana taikymo sąlygos.

25Kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui.

26Ginčijami mokėjimai pažeidžia UAB „PET recycling“ kreditorių interesus (kreditoriaus teises ir interesus gali pažeisti tik tie sandoriai, kurie sudaryti po prievolės skolininkui atsiradimo). Kad 2010 metų pradžioje įmonė jau buvo nemoki yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas 2014-03-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-394/2014, tačiau ieškovo bankroto administratorius šioje byloje ginčija mokėjimus atliktus nuo 2009 lapkričio iki 2010 metų (įskaitytinai), teigdamas, kad remiantis 2008 metų finansinės atskaitomybės duomenimis tuo metu įmonė jau buvo nemoki. Aplinkybė, kad ieškovas prieš sudarant ginčijamus sandorius turėjo ir kitų kreditorių, kurių reikalavimų sumos augo, byloje įrodyta. Be to, paskola įmonės direktoriui A. B. buvo gražinta anksčiau termino kaip tik tuo metu, kai 2009 metų lapkričio mėnesį SEB lizingas buvo pareiškęs apie savo ketinimus nutraukti atliekų linijos lizingo sutartį su UAB Prekybos namai „LINA“ dėl vėlavimo mokėti įmokas (UAB Prekybos namai „LINA“ vėlavimą mokėti įmokas pagal lizingo sutartį įtakojo ieškovo nemokėjimas UAB Prekybos namai „LINA“ už įrangos nuomą). Kreditorių interesai ginčijamais mokėjimais pažeisti tokiu būdu, kad atsakovams (ieškovo vadovui A. B. ir jo artimam jo giminaičiui (tėvui) K. B. prieš A. B. atsistatydinant iš vadovo pareigų buvo išmokėti beveik visi įmonės įsiskolinimai. Tokiu skolų atsakovams padengimu buvo pažeistos kitų kreditorių, kurie iš dalies prarado galimybes patenkinti savo reikalavimus, teisės. Ginčui aktualiu laikotarpiu (2009-10-30 - 2011-03-31) ieškovas UAB „Pet recycling“ turėjo kitų kreditorių (tą patvirtina sąskaitos už atliekų perdirbimo ir rūšiavimo linijos, negyvenamųjų patalpų, biuro ir buitinių patalpų, konteinerių, suvirinimo pusautomačio nuomą, prekes, svėrimo paslaugas) ir jiems reikalavimai nors ir buvo dengiami, tačiau ne tokiu mastu, kaip atsakovų reikalavimai.

27Vertindamas, ar skolininkas turėjo pareigą sudaryti ginčijamus sandorius, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovui buvo būtinos nuomos sutartys (nuomos sutartys buvo būtinos bendrovės gamybinei veiklai užtikrinti, jose buvo sumontuoti įrengimai pagrindinei įmonės veiklai, tikslams kuriems ir buvo įsteigta bendrovė realizuoti, t.y. vystyti atliekų perdirbimo verslą), šis privalomumas kyla iš faktinių aplinkybių, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis. Be sutarčių, pagal kurias atlikti mokėjimai ginčijami šioje byloje, ieškovas turėjo ir eilę kitų įrangos bei patalpų nuomos sutarčių, kurios taip pat buvo būtinos įmonės veiklai ir pagal kurias ieškovas taip pat buvo įsiskolinęs. Dėl šios priežasties įsiskolinimai pagal visas minėtas nuomos sutartis, nesant teismo sprendimų, laikyti neprivalomais ir turėjo būti dengiami tolygiai visiems kreditoriams.

28Ginčui aktualios paskolos sutartis ir nuomos sutartys buvo sudarytos su juridinio asmens vadovu, o taip pat vadovo artimu giminaičiu, todėl teismas sprendė esant pagrindą taikyti sandorio šalių nesąžiningumo prezumpciją (CK 6.67 str.) .

29Vienerių metų senaties termino actio Pauliano ieškiniui pareikšti ieškovas nėra praleidęs nes šis terminas bankroto administratoriui skaičiuotinas anksčiausiai nuo bankroto bylos iškėlimo.

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

31Apeliaciniu skundu atsakovas K. B. prašo:

32panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė: (1) pripažinti negaliojančiais 2010-01-19 5 037,59 Lt mokėjimą, 2010-03-02 10 840,39 Lt mokėjimą ir 2010-05-07 2 802,79 Lt mokėjimą už nuomą atsakovui K. B. iš UAB „PET recycling" atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „PER recycling“ iš atsakovo K. B. 5 410,32 Eur; (2) priteisti iš atsakovo K. B. ieškovui BUAB „PET recycling“ 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; (3) priteisti valstybės naudai iš atsakovo K. B. 162,30 Eur žyminio mokesčio ir 7,00 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų;

33šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo BUAB „PET recycling“ ieškinį atsakovo K. B. atžvilgiu atmesti pilnai;

34priteisti iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų padengti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

35Apeliantas nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

361. Ieškovo mokėjimai už nuomą pagal 2009-12-14 nuomos sutartį nėra savarankiški sandoriais (CK 1.63 str.), todėl negali būti ginčijami actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.). Mokėjimai už nuomą nekeitė, nenaikino ir/ar kitaip nemodifikavo ieškovo ir atsakovo teisių bei pareigų pagal nuomos sutartį, t.y. mokėjimuose nėra privalomų CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų sandorio požymių.

372. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010 negali būti precedentu šioje byloje, kadangi joje nagrinėta situacija iš esmės skiriasi tiek tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių, tiek ginčo faktinių aplinkybių aspektu. Kasacinio teismo nagrinėtoje byloje prievolės įvykdymas šalių sutartiniuose santykiuose buvo reikšmingas tuo, kad suteikė teisę reikalauti įvykdyti kasatoriaus prievolę perduoti sutarties objektą - nekilnojamąjį daiktą.

383. Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad bylos išnagrinėjimui būtina tirti, ar pačios sutartys (ne tik jų vykdymas) pažeidė įmonės kreditorių interesus, tokio tyrimo neatliko.

394. Net ir teismui sprendžiant, kad actio Pauliana pagrindu gali būti ginčijamas sandorių vykdymas, jų nuginčyti actio Pauliana pagrindu nebuvo pagrindo, nes neegzistavo actio Pauliana taikymo sąlygų visetas.

40Pirma, ieškinys pareikštas praleidus vienerių metų ieškinio senaties terminą (ieškovo kreditoriai neginčijo sandorių per vienerių metų terminą CK 6.66 str. 3 d.).

41Antra, ginčijami mokėjimai nepažeidė kreditorių teisių. Kreditorių detalizacija byloje apima laikotarpį iki 2009-12-31, o bylos išnagrinėjimui aktualus vėlesnis laikotarpis. Be to, iš 2010-08-01 balanso, kuriuo rėmėsi teismas, nematyti, kurie įsipareigojimai buvo pradelsti. Skola didžiausiam kreditoriui UAB Prekybos namai „LINA“ (686 557,37 Lt, kas sudaro 95,6 procentus visų skolų) nebuvo pradelsta (pagal 2010-01-14 ir 2010-09-27 susitarimus BUAB „PET recycling“ 1 304 808,98 Lt skolą turėjo grąžinti iki 2018-12-31). Kitų kreditorių reikalavimai tesudarė 31 399,43 Lt (4,4 procento) ir byloje nėra duomenų, kad jie būtų pradelsti.

42Trečia, A. M. buvo UAB Prekybos namai „LINA“ vadovas ir vėliau ieškovo UAB „PET recycling“ vadovas (iki tol direktoriaus pavaduotojas), kuris ir pasirašė ieškovo vardu nuomos sutartis, kurių pagrindu atlikti mokėjimai yra ginčijami šioje byloje. Atitinkamai UAB Prekybos namai „LINA“ neturi teisės į jo kaip ieškovo kreditoriaus tariamai pažeistų teisių (prievolės jam neįvykdymo) gynimą, nes paties veiksmai turėjo įtakos žalos atsiradimui, prievolės neįvykdymui (CK 6.253 str. 1 ir 5 d., 6.259 str.).

435. Ieškovo kreditorių teisės BUAB „PET recycling“ bankroto byloje jau buvo ginamos kitose bylose (ieškovo ieškinys po bylos atnaujinimo atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-17026-391/2014, o pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-03-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-133-619/2015 patvirtintą taikos sutartį atsakovas A. M. įsipareigojo sumokėti ieškovui 72 405 Eur (250 000 Lt) sumą.

446. UAB „PET recycling“ pajamas 2009-2010 metais gavo dėl to, kad vykdė veiklą iš K. B. ir A. B. išsinuomotose patalpose. Preziumuotina, kad gautos pajamos buvo panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais. Nėra duomenų, kad nuoma būtų buvusi nenaudinga, nepelninga ar neatitiktų rinkos sąlygų. Nuomos sutartys nėra nuginčytos ir ieškovas privalėjo pagal jas vykdyti savo įsipareigojimus (mokėti nuomą). Kad įmonės veiklai būtina nuomos sutartis nebūtų nutraukta 2009-2010 metais buvo suinteresuotas tiek ieškovas, tiek pagrindinis kreditorius ir savininkas UAB Prekybos namai „LINA“ bei jos akcininkas ir direktorius A. M. (jis tuo metu buvo ir ieškovo direktoriaus pavaduotojas), kiti akcininkai (tą patvirtina atsakovo 2010-11-09 raštas „Dėl pareiškimo apie sutarties nutraukimą“, ieškovo atsakymas (2010-11-15 raštas Nr. 120)).

457. Skolininko nesąžiningumą, žinant, kad sandoris pažeidžia ieškovo kreditorių interesus, teismas grindė tik CK 6.67 straipsnyje numatyta prezumpcija, nors vien sandorio šalių nesąžiningumo prezumpcijos nepakanka sandoriui pripažinti negaliojančiu.

468. Ieškovo bankroto administratorius kitoje civilinėje byloje buvo pareiškęs ieškinį dėl ieškovo veiklai reikalingos įrangos nuomos santykių su nuomotoju UAB Prekybos namai „LINA“. Ieškinys buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2012-10-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4867-302/2012 (Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą paliko nepakeistą 2013-11-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1381/2013). Šiuose teismų sprendimuose esantys išaiškinimai nagrinėjamai civilinei bylai turi prejudicinę galią. Eilė ieškovo finansinę padėtį aktualiu ginčo laikotarpiu atspindinčių aplinkybių (dėl finansinių atskaitomybių vertinimo, ieškovo mokumo, kreditorių teisių ir interesų) buvo nustatyta ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-22 sprendime civilinėje byloje Nr. A2-17026-391/2014, kurioje atmestas ieškovo administratoriaus ieškinys atsakovui V. M..

479. Nesant pagrindo ieškinio tenkinimui, nepagrįstai ieškovui priteistos ir procesinės palūkanos.

4810. Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jis negalėjo būti priteistas ir iš atsakovo.

49Atsakovas A. B. apeliaciniu skundu prašo:

50Panaikinti 2015-02-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė (1) pripažinti negaliojančiais 62 000,00 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą atsakovui A. B. pagal 2010-01-14 kasos išlaidų orderį Nr. 001, 10 000,00 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą atsakovui A. B. pagal 2010-03-19 kasos išlaidų orderį Nr. 015, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. B. ieškovo BUAB „PET recycling“ naudai 20 852,64 Eur; (2) priteisti iš atsakovo A. B. 5 proc. dydžio metinių procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; (3) priteisti valstybės naudai iš atsakovo A. B. 973,12 Eur žyminio mokesčio ir 7,00 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo BUAB „PET recycling“ ieškinį atsakovo A. B. atžvilgiu atmesti visiškai;

51panaikinti 2015-02-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė: (1) pripažinti negaliojančiu 30 000,00 Lt paskolos grąžinimą atsakovui A. B. pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8 688,60 Eur; (2) pripažinti negaliojančiais 5 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt pinigų mokėjimus 2009-12-11 už nuomą atsakovui A. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. B. ieškovo BUAB „PET recycling“ naudai 2 896,20 Eur, šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo BUAB „PET recycling“ ieškinį aptariamoje dalyje palikti nenagrinėtu;

52pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir priteisti iš ieškovo BUAB „PET recycling“ atsakovo A. B. naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų.

53Apeliantas A. B. iš esmės kartoja kito apelianto K. B. apeliaciniame skunde nurodytus argumentus (kad pinigų mokėjimai nėra sandoriai ir negali būti pripažįstami negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010 negali būti precedentu nagrinėjamai, argumentus kodėl nagrinėjamu atveju nebuvo actio Pauliana taikymo sąlygų).

54Apeliantas A. B. papildomai nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

551. Pirmosios instancijos teismas neišsprendė ieškovo bankroto administratoriaus 2015-01-13 pareiškimo dėl 40 000 Lt ieškinio dalies A. B. atsiėmimo. Po dalies ieškinio atsiėmimo bankroto administratorius iš atsakovo K. B. prašė priteisti tik 72 000,00 Lt (20 852,64 Eur): 62 000,00 Lt išmokėtus už nuomą pagal 2010-01-14 kasos išlaidų orderį Nr. 001 ir 10 000,00 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą pagal 2010-03-19 kasos išlaidų orderį Nr. 015. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl dalies atsiimtų ieškinio reikalavimų (juos turėjo palikti nenagrinėtus), t.y. reikalavimą (1) pripažinti negaliojančiu 30 000,00 Lt paskolos grąžinimą pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8 688,60 Eur bei reikalavimą (2) pripažinti negaliojančiais 5 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt pinigų mokėjimus 2009-12-11 už nuomą atsakovui iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ).

562. Atsakovas A. B. vadovauti BUAB „PET recycling“ baigė 2010-03-22 po ko BUAB „PET recycling“ veiklą vykdė dar daugiau nei vienerius metus. Nuo 2009-12-18 UAB „PET recycling“ direktoriaus pareigas laikinai ėjo vienas iš ieškovo akcininkų/savininkų A. V.. A. V. sesuo D. V. tuo metu buvo ieškovo finansininkė, o atsakovas faktiškai direktoriaus pareigų nebėjo ir jokia informacija apie bendrovę nedisponavo.

57Ieškovo BUAB „PET recycling“ bankroto administratorius atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

581. Administratorius atsiėmė ieškinio reikalavimus (1) pripažinti negaliojančiu 30 000,00 Lt paskolos grąžinimą pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8 688,60 Eur; (2) pripažinti negaliojančiais 5 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt pinigų mokėjimus 2009-12-11 už nuomą atsakovui iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), tačiau pirmosios instancijos teismas, įvertinęs kad byloje ginamas viešas interesas, atsisakymo nepriėmė ir šioje dalyje ieškinį pagrįstai tenkino.

592. Mokėjimai gali būti ginčijamai actio Pauliana pagrindu.

603. Egzistuoja actio Pauliana instituto taikymo sąlygos. Ginčijami mokėjimai pažeidė bent vieno kreditoriaus interesus ir teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Ginčijamo mokėjimai pažeidė kreditorių, turėjusių reikalavimo teises iki ginčijamų mokėjimų, todėl po ginčijamų sandorių atsiradę kreditorių reikalavimai nereikšmingi. Ginčijami sandoriai sudaryti nuo 2009-11-15. Į bylą yra pateikti įrodymai, kad dalis UAB „PET recycling“ kreditorių jau tuo metu turėjo neabejotinas reikalavimo teises į ieškovą (šių kreditorių reikalavimai nebuvo patenkinti ir yra patvirtinti BUAB „PET recycling“ bankroto byloje). Ginčijamais sandoriais (mokėjimais) apeliantams buvo suteikta pirmenybė prieš kitus buvusius kreditorius, o UAB „PET recycling“ jau buvo nemokus pagal 2008 m. balansą. Tą patvirtina ir teismo išvados nutartyje, kuria įmonei iškelta bankroto bylą, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-10 sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-394/2014.

614. Skolininkas neprivalėjo atlikti ginčijamų mokėjimų apeliantams. Termino vykdyti sandorį suėjimas (pareiga atsiskaityti) nereiškia privalomumo vykdyti atsiskaitymo sandorį CK 6.66 straipsnio kontekste.

625. Ginčijami mokėjimai apeliantams (UAB „PET recycling“ vadovui ir jo artimam giminaičiui - tėvui ) atlikti UAB „PET recycling“ piktnaudžiaujant, įmonei jau gręsiant bankrotui, nebeturint veiklos perspektyvų, kai buvo nutrauktos UAB SEB Lizingas įrengimų nuomos sutartys su UAB Prekybos namai „LINA“ (tų įrengimų, kurie naudojami UAB „PET recycling“ veikloje). Lizingo sutartis nutraukta dėl to, kad ieškovui neatsiskaitant su UAB Prekybos namai „LINA“, pastaroji nebeatsiskaitė ir su lizingo davėju.

63Nors su apeliantais atsiskaityta už 1/3 patalpų nuomą, tačiau už tų pačių 2/3 patalpų su UAB Prekybos namai „LINA“ (2009-05-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. BS-11) nebuvo atsiskaityta iki bankroto bylos UAB „PET recycling“ iškėlimo.

645. Preziumuojama, kad apeliantai buvo nesąžiningi (apeliantas nepaneigė nesąžiningumo prezumpcijos), žinojo, kad sandoris pažeis kreditoriaus teises (CK 6.67 str.). 2009 m. gruodį A. B. buvo UAB „PET recycling“ vadovas, o K. B. iš jo perėmęs 24 procentus akcijų tapo įmonės akcininku.

656. Apeliantų nurodytos bylos nereikšmingos.

66Tretysis asmuo K. Š. atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus prašo juos tenkinti. Nurodo, kad teismas neįvertino ir nepasisakė dėl pagrindinio ieškovo akcininko ir kreditoriaus BUAB Prekybos namai „LINA“ ir jos vienintelio akcininko A. M. vaidmens sudarant ginčijamus sandorius, nevertino, kad realiai buvo ieškovo vadovas ir realiai priiminėjo šios įmonės sprendimus. Be to, įmonė versle patiria riziką, verslas gali nenusisekti ir kreditoriai neturi teisės reikalauti, kad bendrovė vykdytų tik žemos rizikos projektus. Teismas turėjo pasisakyti ir ieškovo administratoriaus paskyrimo aplinkybių bei galimo nešališkumo.

67IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

68Atsakovo A. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

69Atsakovo K. B. apeliacinis skundas netenkintinas

70Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

71Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimo

72Pagal bylos duomenis ieškovo BUAB „PET recycling“ bankroto administratorius 2014-07-09 pareiškė apie dalies ieškinio reikalavimų atsakovui K. B. atsiėmimą. Tai reikalavimai pripažinti negaliojančiais šiuos už UAB „PET recycling“ iš UAB „PET GROUP“ atliktus mokėjimus: 2010-05-06 3 000 Lt mokėjimą, 2010-05-25 5 420,19 Lt mokėjimą, 2010-07-14 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-08-13 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-09-21 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-10-18 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-11-19 5 420,20 Lt mokėjimą, 2010-12-17 5 420,19 Lt mokėjimą už nuomą K. B. (iš UAB „PET group“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - )). Teismo posėdyje 2014 m. liepos 10 d. proceso dalyviai sutiko dėl šių ieškinio reikalavimų atsiėmimo ir skundžiamu sprendimu šie ieškinio reikalavimai buvo palikti nenagrinėti, tačiau skundžiamame sprendime nebuvo paminėti du iš atsiimtų reikalavimų, o būtent 2010-07-14 5 420,20 Lt mokėjimas ir 2010-08-13 5 420,20 Lt mokėjimas. Šiuo aspektu skundžiamas sprendimas pildomas, šiuos mokėjimus taip pat nurodant prie paliktų nenagrinėtais.

73Ieškovo bankroto administratorius 2015-01-13 pareiškė atsiimantis kitą dalį ieškinio reikalavimų atsakovui K. B.. Sutiktina, kad po dalies ieškinio atsiėmimo bankroto administratorius iš atsakovo K. B. prašė priteisti tik 72 000,00 Lt (20 852,64 Eur): 62 000,00 Lt, išmokėtus už nuomą pagal 2010-01-14 kasos išlaidų orderį Nr. 001 ir 10 000,00 Lt pinigų išmokėjimą už nuomą pagal 2010-03-19 kasos išlaidų orderį Nr. 015, o atsiėmė reikalavimus, pirma, pripažinti (1) negaliojančiu 30 000,00 Lt paskolos grąžinimą pagal 2009-11-15 kasos išlaidų orderį Nr. 058, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8 688,60 Eur bei, antra, reikalavimą (2) pripažinti negaliojančiais 2009-12-11 5 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt pinigų mokėjimus už nuomą atsakovui iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ). Šis 2015-01-13 dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimas, kaip matyti iš teismo posėdžio protokolo garso įrašo, buvo priimtas, taigi šie reikalavimai turėjo būti palikti nenagrinėti (CPK 139 str. 2 d., 296 str. 1 d. 10 p.) ir šioje dalyje apelianto K. B. apeliacinis skundas pagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje nurodant, jog šie ieškinio reikalavimai taip pat yra palikti nenagrinėti.

74Dėl mokėjimų ginčijimo actio Pauliana pagrindu

75Byloje nagrinėjamas ginčas dėl eilės 2010 metais UAB „PET recycling“ atliktų mokėjimų (reikalavimai po dalies jų atsiėmimo) atsakovams A. B. ir K. B. ginčijimo actio Pauliana pagrindu.

76Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus ir neatitinkančius suformuotos teismų praktikos actio Pauliana bylose atmeta apeliantų argumentus, kad mokėjimai (atsietai nuo sandorių, kurių pagrindu atliekami) negali būti ginčijami actio Pauliana pagrindu. Kasacinio teismo praktikoje tokia galimybė pripažįstama (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013, kur buvo ginčijami mokėjimai pagal sutartį, 2013-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013, kur buvo ginčijamas atsiskaitymas užskaitymo būdu ir kt.).

77CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis neprivalėjo sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kasacinio teismo praktikoje dėl actio Pauliana instituto taikymo išaiškinta, kad teismas, nagrinėdamas šiuo pagrindu pareikštus ieškinius, turi nustatyti būtinas actio Pauliana taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

78Byloje kilo ginčas dėl kelių actio Pauliana taikymo sąlygų (kitų kreditorių teisių pažeidimo ir ginčijamų atsiskaitymų šalių sąžiningumo) bei ieškinio senaties. Toliau kolegija pasisako atskirai dėl kiekvienos ginčijamos actio Pauliana taikymo sąlygos.

79Esminis ginčas byloje kilęs dėl kitų kreditorių teisių pažeidimo sąlygos, t.y. dėl to, ar UAB „PET recycling“ ginčijamais mokėjimais apeliantams pažeidė kitų savo kreditorių teises.

80CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius sandoris pripažįstamas pažeidžiančiu kreditoriaus teises: dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, kad dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). CK 6.66 straipsnio 1 dalyje esanti sąvoka „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti minėtoje CK 6.66 straipsnio 1 dalyje. Iš to seka, kad teismui sprendžiant dėl sandorio, prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, būtina nustatyti faktinę įmonės turtinę padėtį ginčijamų sandorių sudarymo metu ir įmonės mokumo pasikeitimą dėl ginčijamų sandorių, t. y. ar dėl ginčijamų sandorių sumažėja ir nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Gali būti aktualus ne tik nemokumas, kaip jis suprantamas Įmonių bankroto įstatyme (2 str. 8 d.), bet ir faktinis įmonės nemokumas, kuris nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodyto turto ir įsipareigojimų santykį, t. y. faktinis įmonės nemokumas, kai įmonei dar neiškelta bankroto byla, nustatomas pagal byloje esančių įrodymų visumą, tiriant įmonės finansinių balansų duomenis apie vykdytinus atsiskaitymus tam tikru ginčo laikotarpiu, skolinių įsipareigojimų dydį ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013).

81Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės faktinį nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. Jeigu, be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas į lėšas, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, kad įmonės nemokumas dėl ginčijamų sandorių nedidėjo arba nepakito (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013). Kreditorių teisės ar interesai gali būti pažeidžiami ir tais atvejais, kai nemokumas išlieka toks pats ar nedidėja, pavyzdžiui, tik keičiasi turto struktūra, bet kitiems kreditoriams sutrukdoma gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris nemokumo situacijoje jiems priklausytų skolininkui vykdant su jais sutartis ir atsiskaitymus pagal įstatymo nustatytą tvarką ir reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

82Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nors ir labai lakoniškai, tačiau pagal bylos medžiagą tinkamai motyvavo kitų UAB „PET recycling“ kreditorių teisių pažeidimą ginčijamais atsiskaitymais su apeliantais, kadangi vertino įmonės faktinį nemokumą ir tai, kad dėl atsiskaitymo su apeliantais sumažėjo kitų kreditorių taip pat turinčių reikalavimo teises į įmonę galimybė patenkinti savo finansinius reikalavimus.

83Byloje pakanka duomenų dėl įmonės faktinio nemokumo 2010 metais. Dar 2010-02-26 UAB „PET recycling“ akcininkas A. V. buvo kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos išmonei iškėlimo. Pareiškime A. V. nurodė, kad pagal 2009 metų balansą įmonės turtas buvo 818 571 Lt vertės, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams - 1 463 916,65 Lt. Bankroto byla įmonei nebuvo iškelta pareiškėjui atsisakius nuo ieškinio (Vilniaus apygardos teismo 2010-03-18 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-4306-560/2010).

84Bankroto byla UAB „PET recycling“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2011-04-07 nutartimi (civilinė byla Nr. B2-4486-567/2011), teismui įvertinus 2009, 2010 ir 2010-02-01 balanso duomenis (turimo turto vertės pokyčius (mažėjimą) ir mokėtinų sumų bendrą sumą). Sutiktina, kad nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi byloje ginčijamų mokėjimų atlikimo metu (2010 metų laikotarpiu) buvusi įmonės faktinio nemokumo būsena, t.y. kad įmonė neturėjo galimybės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir jų nevykdė, tiek šiuo laikotarpiu, tiek vėliau iki pat bankroto bylos iškėlimo. Tą patvirtina byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad dalis kreditorių (pavyzdžiui, A. K. firma „Sinerga“ (reikalavimo teisė nuo 2009-08-21)), UAB „Dzūtra“ (reikalavimo teisė nuo 2009-10-30), UAB Prekybos namai „LINA“ (reikalavimo teisė nuo 2009-10-30), UAB „VEOLIA Environmental Services Klaipėda“ (reikalavimo teisė nuo 2009-09-30), UAB „Ecoservice“ (reikalavimo teisė nuo 2009-10-30), UAB „Finėjas“ (reikalavimo teisė nuo 2009-12-28) turėjo vykdytinas reikalavimo teises į UAB „PET recycling“ byloje ginčijamų mokėjimų atlikimo metu, tačiau su šiais kreditoriais nebuvo atsiskaityta iki pat bankroto bylos įmonei iškėlimo (bankroto byloje 2011-08-23 nutartimi patvirtinti šių kreditorių finansiniai reikalavimai). Bylos duomenys patvirtina apeliantų argumentus, kad didžiausiam ieškovo kreditoriui UAB Prekybos namai „LINA“ 1 304 808,98 Lt skolos vykdymo terminas 2010-09-27 susitarimu dėl skolos grąžinimo buvo atidėtas, išdėstant mokėjimus iki 2012 metų pabaigos. Toks skolos išdėstymas, teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia nei aplinkybės, kad skola egzistavo byloje ginčijamų mokėjimų vykdymo metu, tiek to, kad ir po skolos mokėjimo termino pratęsimo UAB „PET recycling“ tebebuvo faktiškai nemoki, nepajėgi vykdyti visų įsipareigojimų. Kad įmonė 2010 metų kovo-rugpjūčio mėnesiais buvo faktiškai nemoki, yra konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-394/2014. Šių argumentų visuma patvirtina ieškovo faktinį nemokumą 2010 metais, tuo pačiu ir kreditorių teisių pažeidimą byloje ginčijamais mokėjimais atsakovams A. B. ir K. B..

85Egzistuoja ir kita actio Pauliana taikymo sąlyga – skolininko nesąžiningumas. Skolininkas pripažįstamas nesąžiningu, kai jis žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris (nagrinėjamu atveju mokėjimai) pažeis kreditorių teises. „Žinojimas“ suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų, o „turėjimas žinoti” suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Kadangi byloje ginčijami mokėjimai yra neatlygintini sandoriai, trečiojo asmens (apeliantų) nesąžiningumas net neturi būti tiriamas yra neaktualus, kaip actio Pauliana taikymo sąlygos pakanka vien UAB „PET recycling“ nesąžiningumo, kuris, teisėjų kolegijos vertinimu, egzistavo. Įmonei neabejotinai buvo žinoma, kad ji turi ir kitų kreditorių ir apie apsunkintas galimybes su jais atsiskaityti (t.y. kad pagal turtinę padėtį su visais kreditoriais nebus atsiskaityta ir todėl atsiskaitinėjama tik su pasirinktinais kreditoriais, pavyzdžiui, susijusiais kreditoriais - apeliantais A. B. ir K. B.). Kaip jau minėta, apeliantų nesąžiningumas šioje byloje neturi esminės reikšmės, todėl net nebūtina tikrinti, ar apeliantai buvo sąžiningi, t.y. ar jiems prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar atsiskaitymas su jais pažeis kitų kreditorių teises, nors akivaizdu, kad dėl savo padėties, t.y. ryšio su UAB „PET recycling“ (A. B. – vadovas, o K. B. jo tėvas, ginčo laikotarpiu dar ir tapęs įmonės akcininku) apeliantai neabejotinai žinojo, turėjo žinoti, kad faktiškai nemoki įmonė, atsiskaitydama su jais, mažina kitų kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą.

86Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas nekartoja pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentų, kad sutartys, kurias vykdant atlikti mokėjimai ginčijami byloje, ieškovui buvo būtinos veiklai vykdyti, tačiau vykdant sutartis atlikti mokėjimai prioritetą suteikiant konkretiems kreditoriams (apeliantams) nelaikytini būtinais.

87Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai dėl ieškinio senaties pasibaigimo, kadangi ieškovo kreditoriai actio Pauliana pagrindu neginčijo sutarčių, iš kurių vykdymo atlikti mokėjimai ginčijami šioje byloje ar pačių mokėjimų. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriui, reiškiančiam įmonės vardu actio Pauliana ieškinius, vienerių metų ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią administratorius sužinojo (turėjo sužinoti) apie ginčijamus įmonės sandorius.

88Dėl procesinės bylos baigties - apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

89Dėl nurodytų motyvų atsakovo A. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir atitinkamai pakeičiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, patikslinant paliktus nenagrinėti ieškinio reikalavimus, o atsakovo K. B. apeliacinis skundas netenkintinas.

90Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

91Atmestini kaip nepagrįsti apelianto K. B. argumentai, kad ieškovui esant atleistam nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jis negalėjo būti priteistas ir iš atsakovo. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

92Kadangi atsakovo A. B. apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas, sumažinama iš jo priteista pinigų suma, atitinkamai nuo 973,12 Eur iki 625,58 Eur sumažinama iš A. B. priteista bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) suma.

93Proceso dalyviai nepateikė bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų dydį bei faktą patvirtinančių įrodymų, todėl jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

94Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti.

96Panaikinti sprendimo dalis, kuriomis:

97pripažintas negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimas A. B. pagal 2009 m. lapkričio 15 d. kasos išlaidų orderį Nr.058, taikyta restitucija ir priteista iš atsakovo A. B. ieškovo BUAB „PET recycling“ naudai 8 688,60 Eur;

98pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 11 d. 5 000 Lt ir 5 000 Lt pinigų mokėjimai už nuomą A. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ).

99Prie paliktų nenagrinėtais ieškovo reikalavimų papildomai nurodyti:

100reikalavimus pripažinti negaliojančiais 2010 m. liepos 14 d. 5 420,20 Lt mokėjimą ir 2010 m. rugpjūčio 13 d. 5 420,20 Lt mokėjimą už UAB „PET recycling“ iš UAB „PET group“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) už nuomą K. B.;

101reikalavimus pripažinti negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B. pagal 2009 m. lapkričio 15 d. kasos išlaidų orderį Nr.058, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. B. ieškovo BUAB „PET recycling“ naudai 8 688,60 Eur;

102pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 11 d. 5 000 Lt ir 5 000 Lt pinigų mokėjimus už nuomą A. B. iš UAB „PET recycling“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ).

103Sumažinti iš atsakovo A. B. (a. k. ( - ) valstybei priteistą 973,12 Eur žyminio mokesčio sumą iki 625,58 Eur (šešių šimtų dvidešimt penkių eurų penkiasdešimt aštuonių euro centų).

104Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „PET recycling“ ieškiniu prašė:... 4. pripažinti negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B. pagal... 5. pripažinti negaliojančiais 5 000 Lt ir 5 000 Lt pinigų mokėjimus 2009-12-11... 6. pripažinti negaliojančiais 2010-01-19 5 037,59 Lt mokėjimą, 2010-03-02 10... 7. pripažinti negaliojančiais 2010-05-06 3 000 Lt mokėjimą, 2010-05-25 5... 8. taikyti restituciją ir priteisti ieškovui – BUAB „PET recycling“ iš... 9. priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo... 10. Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus 2014-07-09 pateiktu... 11. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas... 12. Egzistuoja visos Actio Pauliano instituto taikymo sąlygos. Kreditorius turi... 13. UAB „PET recycling“ jau pagal 2008-12-31 balansą buvo nemoki, nes įmonės... 14. Atsakovai A. B., K. B. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu:... 17. paliko nenagrinėtą ieškinio dalį dėl 2010-05-06 3 000 Lt mokėjimo,... 18. pripažino negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B. pagal... 19. pripažino negaliojančiais 2009-12-11 5 000 Lt ir 5 000 Lt mokėjimus už... 20. pripažino negaliojančiais 2010-01-19 5 037,59 Lt mokėjimą, 2010-03-02 10... 21. priteisė iš atsakovų A. B. ir K. B. 5 proc. dydžio metines procesines... 22. priteisė valstybės naudai iš atsakovų: A. B. 973,12 Eur, K. B. 162,30 Eur... 23. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas acio Pauliana pagrindu (CK... 24. Šioje byloje egzistuoja visos actio Pauliana taikymo sąlygos.... 25. Kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui.... 26. Ginčijami mokėjimai pažeidžia UAB „PET recycling“ kreditorių interesus... 27. Vertindamas, ar skolininkas turėjo pareigą sudaryti ginčijamus sandorius,... 28. Ginčui aktualios paskolos sutartis ir nuomos sutartys buvo sudarytos su... 29. Vienerių metų senaties termino actio Pauliano ieškiniui pareikšti ieškovas... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 31. Apeliaciniu skundu atsakovas K. B. prašo:... 32. panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė: (1)... 33. šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo BUAB „PET recycling“... 34. priteisti iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų padengti... 35. Apeliantas nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 36. 1. Ieškovo mokėjimai už nuomą pagal 2009-12-14 nuomos sutartį nėra... 37. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr.... 38. 3. Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad bylos... 39. 4. Net ir teismui sprendžiant, kad actio Pauliana pagrindu gali būti... 40. Pirma, ieškinys pareikštas praleidus vienerių metų ieškinio senaties... 41. Antra, ginčijami mokėjimai nepažeidė kreditorių teisių. Kreditorių... 42. Trečia, A. M. buvo UAB Prekybos namai „LINA“ vadovas ir vėliau ieškovo... 43. 5. Ieškovo kreditorių teisės BUAB „PET recycling“ bankroto byloje jau... 44. 6. UAB „PET recycling“ pajamas 2009-2010 metais gavo dėl to, kad vykdė... 45. 7. Skolininko nesąžiningumą, žinant, kad sandoris pažeidžia ieškovo... 46. 8. Ieškovo bankroto administratorius kitoje civilinėje byloje buvo... 47. 9. Nesant pagrindo ieškinio tenkinimui, nepagrįstai ieškovui priteistos ir... 48. 10. Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jis negalėjo... 49. Atsakovas A. B. apeliaciniu skundu prašo:... 50. Panaikinti 2015-02-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria teismas... 51. panaikinti 2015-02-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria teismas... 52. pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir priteisti iš ieškovo BUAB... 53. Apeliantas A. B. iš esmės kartoja kito apelianto K. B. apeliaciniame skunde... 54. Apeliantas A. B. papildomai nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 55. 1. Pirmosios instancijos teismas neišsprendė ieškovo bankroto... 56. 2. Atsakovas A. B. vadovauti BUAB „PET recycling“ baigė 2010-03-22 po ko... 57. Ieškovo BUAB „PET recycling“ bankroto administratorius atsiliepimu prašo... 58. 1. Administratorius atsiėmė ieškinio reikalavimus (1) pripažinti... 59. 2. Mokėjimai gali būti ginčijamai actio Pauliana pagrindu.... 60. 3. Egzistuoja actio Pauliana instituto taikymo sąlygos. Ginčijami mokėjimai... 61. 4. Skolininkas neprivalėjo atlikti ginčijamų mokėjimų apeliantams. Termino... 62. 5. Ginčijami mokėjimai apeliantams (UAB „PET recycling“ vadovui ir jo... 63. Nors su apeliantais atsiskaityta už 1/3 patalpų nuomą, tačiau už tų... 64. 5. Preziumuojama, kad apeliantai buvo nesąžiningi (apeliantas nepaneigė... 65. 6. Apeliantų nurodytos bylos nereikšmingos.... 66. Tretysis asmuo K. Š. atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus prašo juos... 67. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 68. Atsakovo A. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 69. Atsakovo K. B. apeliacinis skundas netenkintinas... 70. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 71. Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimo... 72. Pagal bylos duomenis ieškovo BUAB „PET recycling“ bankroto... 73. Ieškovo bankroto administratorius 2015-01-13 pareiškė atsiimantis kitą... 74. Dėl mokėjimų ginčijimo actio Pauliana pagrindu... 75. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl eilės 2010 metais UAB „PET recycling“... 76. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus ir neatitinkančius suformuotos teismų... 77. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 78. Byloje kilo ginčas dėl kelių actio Pauliana taikymo sąlygų (kitų... 79. Esminis ginčas byloje kilęs dėl kitų kreditorių teisių pažeidimo... 80. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 81. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės faktinį nemokumą, nebūtina, kad... 82. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nors ir labai lakoniškai,... 83. Byloje pakanka duomenų dėl įmonės faktinio nemokumo 2010 metais. Dar... 84. Bankroto byla UAB „PET recycling“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo... 85. Egzistuoja ir kita actio Pauliana taikymo sąlyga – skolininko... 86. Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas nekartoja pirmosios instancijos... 87. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai dėl ieškinio senaties... 88. Dėl procesinės bylos baigties - apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos... 89. Dėl nurodytų motyvų atsakovo A. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 91. Atmestini kaip nepagrįsti apelianto K. B. argumentai, kad ieškovui esant... 92. Kadangi atsakovo A. B. apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas, sumažinama... 93. Proceso dalyviai nepateikė bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme... 94. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 95. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti.... 96. Panaikinti sprendimo dalis, kuriomis:... 97. pripažintas negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimas A. B. pagal 2009 m.... 98. pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 11 d. 5 000 Lt ir 5 000 Lt... 99. Prie paliktų nenagrinėtais ieškovo reikalavimų papildomai nurodyti:... 100. reikalavimus pripažinti negaliojančiais 2010 m. liepos 14 d. 5 420,20 Lt... 101. reikalavimus pripažinti negaliojančiu 30 000 Lt paskolos grąžinimą A. B.... 102. pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 11 d. 5 000 Lt ir 5 000 Lt... 103. Sumažinti iš atsakovo A. B. (a. k. ( - ) valstybei priteistą 973,12 Eur... 104. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....