Byla 2YT-2200-328/2018
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., akcinė bendrovė ,,Swedbank“ bankas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., akcinė bendrovė ,,Swedbank“ bankas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2018 m. sausio 8 d. skundu prašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios pareiškėjo turto varžytinės Nr. 147509; priimti patvarkymą, kuriuo nurodytos antrosios varžytinės Nr. ( - ) būtų atšauktos; pateikti pareiškėjui visą informaciją apie turto rinkos vertės nustatymą ir turto varžytines skelbti tik po to, kai pareiškėjui bus sudarytos sąlygos tinkamai susipažinti su turto įvertinimo informacija, pateikti motyvuotus prieštaravimus ir sudaryti pareiškėjui galimybę pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Nurodė, jog apie paskelbtas varžytynes sužinojo tik iš elektroninių varžytynių sistemos, o ne iš antstolio. Pareiškėjas įsitikinęs, jog antstolis, neinformavęs pareiškėjo apie būsimas varžytynes, nepateikdamas pareiškėjui turto vertės nustatymo ekspertizės, neinformavęs apie turto vertinimą bei nesuteikęs galimybės pateikti prieštaravimų dėl turto vertės pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. Taip pat nurodė, jog antstolis varžytynes paskelbė neišlaikęs įstatyme įtvirtinto 20 dienų termino, pažeidė nuostatas, reglamentuojančias skolininkui teisę pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti.

5Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino bei kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui. Patvarkyme, kuriuo netenkinto pareiškėjo skundo, nurodė, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymas ,,Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ pareiškėjui buvo įteiktas el. paštu, pareiškėjas patvirtino el. laiško gavimą. Pareiškėjas įstatymo suteikta teise teikti prieštaravimus nepasinaudojo. Pažymėjo, jog visi antstolio atlikti veiksmai atitinka Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio teisės normas, reglamentuojančias parduotino iš varžytynių turto kainos nustatymą.

6Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau –AB) ,,Swedbank“ bankas atsiliepimo į skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 10 dalis).

7Teismas konstatuoja:

8skundas atmestinas.

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta vykdyti pagal 2012 m. balandžio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-1902-144/2012 dėl 803830,75 Lt (232805,48 Eur) ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko R. B., parduodant skolininkui priklausantį įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotojos ,,Swedbank“ AB, bankas naudai (v. b. l. 2, t. 1 ). 2012 m. gruodžio 12 d. antstolio kontoroje gautas skolininko prašymas, kuriuo R. B. prašė visus jam skirtus procesinius dokumentus siųsti skolininkui prašyme nurodytu el. pašto adresu (v. b. l. 40, t. 1). Atlikdamas vykdymo veiksmus 2017 m. birželio 16 d. patvarkymu dėl 2012 m. balandžio 3 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutarties Nr. 2-1902-144/2012 antstolis patvarkė tęsti priverstinį turto pardavimą vykdomojoje byloje parduodant įkeistą turtą, atskiru patvarkymu spręsti klausimą dėl skolininkui priklausančio įkeisto turto: žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių adresu ( - ) (toliau – Turtas), vertės nustatymo (v. b. l. 220, t. 3). 2017 m. birželio 16 d. patvarkymu dėl turto įvertinimo antstolis patvarkė skolininkui priklausančio įkeisto Turto vertinimą pavesti atlikti turto vertintojui UAB ,,Lituka“ ir Ko, įpareigoti skolininką per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti turto vertintojui visą informaciją bei dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto vertei nustatyti (v. b. l. 223, t.3). 2017 m. birželio 16 d. patvarkymai skolininkui išsiųsti 2012 m. gruodžio 12 d. prašyme nurodytu el. pašto adresu, gautas patvirtinimas apie dokumentų gavimą (v. b. l. 224, t.3). 2017 m. rugpjūčio 30 d. skolininkui el. paštu buvo siųsta ekspertizės (turto vertinimo) akto kopija (v. b. l. 256, t. 3), skolininkas patvirtino dokumentų gavimą (v. b. l. 257, t. 3). 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo antstolis patvarkė, atsižvelgdamas į UAB ,,Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės aktą, nustatyti įkeisto Turto vertę 131000 Eur , patvarkyme išaiškino skolininkui teisę pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, taip pat teisę iki varžytynių paskelbimo surasti savo pirkėją parduodamam turtui, nurodė, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimo išsiuntimo skolininkui dienos (v. b. l. 260, t. 3). Antstolio 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymas skolininkui išsiųstas 2017 m. rugsėjo 6 d. el. pašto adresu, skolininkas 2017 m. rugsėjo 6 d. patvirtino dokumentų gavimą (v. b. l. 261, 262, t. 3). Antstolio procesiniai dokumentai taip siųsti skolininkui registruotąja pašto siunta (v. b. l. 263, t. 3). 2017 m. spalio 2 d. patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1b-80506 antstolis nustatė parduodamo iš pirmųjų varžytynių skolininkui priklausančio Turto kainą 104800 Eur (v. b. l. 275, t. 3), patvarkymu Nr. S1b-80507 dėl turto pardavimo iš varžytynių paskelbė skolininkui priklausančio Turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių (v. b. l. 276, t. 3), ir pranešimu apie paskelbtas varžytynes Nr. S1b-80508 apie paskelbtas varžytynes informavo vykdymo proceso šalis (v. b. l. 274, t. 3). 2017 m. spalio 2 d. patvarkymus skolininkui išsiuntė registruotąja pašto siunta (v. b. l. 277, t. 3). 2017 m. lapkričio 7 d. patvarkymu dėl neįvykusio turto pardavimo iš varžytynių antstolis paskelbė Turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių neįvykusiu (v. b. l. 286, t. 3), 2017 m. lapkričio 7 d. patvarkymu pasiūlė išieškotojai perimti įkeistą turtą (v. b. l. 287, t. 3). Procesiniai dokumentai skolininkui išsiųsti el. paštu, 2017 m. lapkričio 8 d. skolininkas patvirtino dokumentų gavimą (v. b. l. 288, t. 3). 2017 m. lapkričio 15 d. antstolio kontoroje gautas išieškotojo pranešimas, kuriuo išieškotoja atsisakė perimti įkeistą turtą (v. b. l. 293, t. 3). 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1b-102010 nustatė parduodamo Turto kainą (v. b. l. 304, t. 3), patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S1b-102037 paskelbė Turto pardavimą iš antrųjų varžytynių (v. b. l. 305, t. 3), ir pranešimu Nr. S1b-102069 apie paskelbtas varžytynes informavo vykdymo proceso šalis (v. b. l. 303, t. 3). Skolininkui procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. gruodžio 13 d. (v. b. l. 306, t. 3).

10Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo paskelbtos antrosios Turto pardavimo varžytynės, priimti patvarkymą, kuriuo antrosios Turto pardavimo varžytynės būtų atšauktos, pateikti pareiškėjui turto rinkos vertės nustatymo visą informaciją bei nustatyti nuo šių dokumentų pateikimo pareiškėjui tris dienas motyvuotiems prieštaravimams pateikti, turto varžytynes skelbti po to, kai bus tinkamai sudarytos sąlygos pareiškėjui susipažinti su turto įvertinimo informacija, pateikti motyvuotus prieštaravimus bei sudarant pareiškėjui galimybes pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti.

11Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

12Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis, patvarkęs tęsti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje, 2017 m. birželio 16 d. patvarkymu įkeisto Turto vertinimą pavedė atlikti nekilnojamojo turto vertintojui. Atsižvelgęs į pateiktą nekilnojamojo turto vertinimo aktą, kurio kopija skolininkui buvo išsiųsta, 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymu įkainojo areštuotą Turtą. Pažymėtina, jog vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymas skolininkui buvo išsiųstas el. pašto adresu pagal 2012 m. gruodžio 12 d. skolininko prašymą, o pareiškėjas (skolininkas) patvirtino šio procesinio dokumento gavimą (CPK 604 straipsnis, 6241 straipsnio 3 dalis). Todėl pareiškėjo argumentai, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymo nėra gavęs, atmestini, kaip nepagrįsti.

13Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalis numato, jog skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkyme, kuriuo antstolis įkainojo areštuotą turtą, antstolis išaiškino skolininkui teisę ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl Turto įkainojimo. Skolininkui antstolio patvarkymas el. ryšio priemonėmis buvo įteiktas 2017 m. rugsėjo 6 d., skolininkui patvirtinus dokumento gavimą. Tačiau byloje duomenų, patvirtinančių, jog skolininkas šia teise pasinaudojo, byloje nėra. Savo ruožtu pažymėtina, jog skolininkas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (CPK 644 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379; 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 ir kt.). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnio nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog skolininkui buvo suteikta galimybė CPK 681 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pateikti prieštaravimus dėl areštuoto turto kainos nustatymo, todėl pareiškėjo argumentai, jog galimybė teikti prieštaravimus jam nebuvo sudaryta, atmestini, kaip nepagrįsti.

14Civilinio proceso kodekso 694 straipsnio 1 dalis numato, jog skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas, kurio vertė viršija du tūkstančius trisdešimt eurų, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų, realizuojamas parduodant iš varžytynių. Turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu (CPK 694 straipsnio 3 dalis). Remiantis turto pardavimą iš varžytynių reglamentuojančiomis vykdymo proceso normomis, pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 718 straipsnis). Antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės, su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 proc. CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 722 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2017 m. spalio 2 d. patvarkymu antstolis nustatė parduodamo Turto kainą, paskelbė pirmąsias Turto pardavimo varžytines, tačiau jos neįvyko. Neįvykus pirmosioms turto pardavimo varžytynėms, antstolis CPK 719 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje nustatyta tvarka pasiūlė išieškotojai perimti parduodamą turtą, tačiau išieškotoja atsisakė. Jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes (CPK 721 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymais antstolis nustatė parduodamo iš antrųjų varžytynių turto kainą, paskelbė antrąsias varžytynes, informavo vykdomosios bylos šalis. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog pareiškėjas antstolio patvarkymą gavo. Taigi antrąsias turto pardavimo varžytynes antstolis paskelbė remdamasis vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis, todėl naikinti teisėto ir pagrįsto patvarkymo nėra pagrindo.

15Papildomai pažymėtina, jog vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymas, kuriuo įkainotas areštuotas Turtas skolininkui įteiktas 2017 m. rugsėjo 6 d., pirmąsias turto pardavimo varžytynes antstolis paskelbė 2017 m. spalio 2 d. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 ,,Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 96 punktas numato, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Taigi nagrinėjamu atveju pirmąsias Turto pardavimo varžytynes antstolis paskelbė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, todėl pareiškėjo argumentai, jog antstolis Turto pardavimo varžytynes paskelbė neišlaikęs įtvirtinto 20 dienų termino, nepagrįsti, prieštarauja vykdomosios bylos duomenims.

16Pareiškėjo argumentai, jog jam nebuvo suteikta galimybė pasiūlyti savo pirkėją areštuotam turtui įsigyti, įvertinus vykdomosios bylos duomenis, taip pat aplinkybes, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. patvarkymas, kuriuo įkainotas areštuotas turtas, skolininkui išaiškinta areštuoto turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių paskelbimo tvarka bei skolininko teisė iki pirmųjų varžytynių paskelbimo pagal CPK 704 straipsnį, pačiam arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją, buvo išsiųstas bei pareiškėjui įteiktas, atmestini kaip nepagrįsti. Pareiškėjo argumentus paneigia vykdomosios bylos medžiaga bei byloje nustatytos aplinkybės.

17Teismui netenkinus pareiškėjo reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės, negali būti tenkinami ir skundo reikalavimai priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės būtų atšauktos, kadangi byloje nenustatyti tokio patvarkymo priėmimo pagrindai, be to, teisė atšaukti varžytynes, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, suteikiama antstoliui (CPK 703 straipsnis).

18Nenustačius, jog antstolis antrąsias Turto pardavimo varžytynes paskelbė pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatas, negali būti tenkinamas ir pareiškėjo prašymas Turto pardavimo varžytynes skelbti po to, kai bus sudarytos sąlygos pareiškėjui susipažinti su turto įvertinimo informacija, pateikti motyvuotus prieštaravimus į turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktus, bei sudarant pareiškėjui galimybes pasiūlyti savo pirkėją Turtui įsigyti, kadangi toks pareiškėjo prašymas nėra pagrįstas, visos pareiškėjo prašyme nurodytos teisės vykdymo procese jam buvo užtikrintos.

19Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

20Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, realizuodamas hipoteka suvaržytą turtą hipotekos kreditoriaus naudai, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų areštuotą turtą įkainojo, paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytynes, o pastarosioms neįvykus ir hipotekos kreditoriui neperėmus turto, priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamo patvarkymo, skundas nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

21Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo R. B. skundas atmestinas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

23atmesti pareiškėjo R. B. skundą.

24Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) (III tomai) grąžinti antstoliui A. S..

25Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2018 m. sausio 8 d. skundu prašo vykdomojoje byloje Nr. ( - )... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2... 6. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau –AB) ,,Swedbank“ bankas... 7. Teismas konstatuoja:... 8. skundas atmestinas.... 9. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji... 10. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašo panaikinti... 11. Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 681 straipsnio 1 dalis numato,... 12. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis,... 13. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalis numato, jog skolininkas ar... 14. Civilinio proceso kodekso 694 straipsnio 1 dalis numato, jog skolininkui... 15. Papildomai pažymėtina, jog vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m.... 16. Pareiškėjo argumentai, jog jam nebuvo suteikta galimybė pasiūlyti savo... 17. Teismui netenkinus pareiškėjo reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo... 18. Nenustačius, jog antstolis antrąsias Turto pardavimo varžytynes paskelbė... 19. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 20. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo R. B. skundas atmestinas.... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 23. atmesti pareiškėjo R. B. skundą.... 24. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) (III tomai) grąžinti... 25. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...