Byla e2-166-241/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Ž. S. atskirąjį skundą dėl Vilnius apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal kreditoriaus valstybės įmonės „Turto bankas“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. BUAB „Ties&Dress“ kreditorius VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą dėl 2016 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.
 2. Nurodė, kad 2016 m. birželio 16 d. įvyko BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimas, kuriame dešimtu darbotvarkės klausimu svarstyta „Dėl taikos sutarčių sudarymo civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016“. Priimtas nutarimas sudaryti taikos sutartis su Ž. S., nurodant, kad į bankrutuojančios įmonės sąskaitą įmokama 6 500 Eur suma (po 3 250 Eur kiekvienoje iš bylų). Kreditorius VĮ „Turto bankas“ mano, kad priimtas nutarimas pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus bei civilinio kodekso teisės normų nuostatas. Nutarimas priimtas trečios eilės kreditoriaus Ž. S. (32,67 proc. balsų) bei dar dviejų trečios eilės kreditorių UAB „MEX Pro“ (7,88 proc. balsų) ir UAB „Virtualios valiutos“ (20,12 proc. balsų) iniciatyva, viso - 60,67 proc. balsų. Kadangi Ž. S. yra atsakovas nurodytose bylose, pareiškėjas darė išvadą, kad egzistuoja interesų konfliktas – pritariant taikos sutarčiai šis asmuo pirmiausiai gina savo kaip skolininko (atsakovo) interesus ir siekia išvengti didžiosios skolos dalies išieškojimo, todėl balsuojant dėl taikos sutarčių turėjo nusišalinti nuo balsavimo. VĮ „Turto bankas“ siūlė priimti alternatyvų nutarimą – sudaryti taikos sutartį, pagal kurią Ž. S. sumokėtų BUAB „Ties&Dress“ ne 6 500 Eur, o 25 000 Eur, kadangi tai vienintelė galimybė antros eilės kreditoriams atgauti pinigines lėšas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ skundą tenkino, panaikino BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimo nutarimą 10.2 „Dėl taikos sutarčių sudarymo civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir Nr. e2-3201-534/2016“.
 2. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis, nustatė, kad procedūrine prasme ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas laikantis ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nepažeidžiant balsavimo procedūros.
 3. Teismas taip pat nustatė, kad tarp nutarimo projektą pasiūliusių kreditorių yra ir Ž. S., kuris yra atsakovas tiek civilinėje byloje Nr. e2-2169-232/2016 pagal ieškovo BUAB „Ties&Dress“ ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tiek civilinėje byloje Nr. e2-3201-534/2016 pagal ieškovo BUAB „Ties&Dress“ ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.
 4. Teismo vertinimu taikos sutartimi siekiama labai didelių nuolaidų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimui paliekant labai mažą dalį. Taikos sutarties pagrindu Ž. S. įsipareigojo įmokėti pagal abi civilines bylas ne mažesnę nei 6 500 Eur sumą (po 3 250 Eur kiekvienoje iš bylų), kai tuo tarpu ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-2169-232/2016 suma – 53 376 Eur, ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-3201-534/2016 suma – 14 191, 38 Eur. Kreditoriniams įsipareigojimams padengi 6 500 Eur sumos nepakaktų, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendra suma BUAB „Ties&Dress“ bankroto byloje sudaro - 99 408, 15 Eur. Todėl teismas sprendė, kad patvirtinta taikos sutartis negalėtų būti laikoma sąžininga, o jos tvirtinimas nėra tikslingas ir neatitiks nei bankrutuojančio juridinio asmens, nei jo kreditorių interesų.
 5. Įvertinęs nurodytų argumentų visumą, teismas darė išvada, jog 2016 m. rugpjūčio 16 d. BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkime patvirtinta taikos sutartis pažeidžia atskirų kreditorių interesus bei prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, todėl tokia taikos sutartis negali būti patvirtinta, dėl ko yra pagrindas naikinti BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą „Dėl taikos sutarčių sudarymo civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde Ž. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl BUAB „Ties&Dress“ 2016 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo „Dėl taikos sutarčių sudarymo civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016“ panaikinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Civilinėje byloje nėra ginčo dėl fakto, kad pareiškėjo nagrinėjamoje byloje skundžiamas 2016 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimas „Dėl taikos sutarčių sudarymo civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016“ buvo priimtas kreditorių balsų dauguma.
  2. Netgi nevertinant Ž. S. balsų, nutarimas vis tiek būtų buvęs priimtas kitų susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma.
  3. Įstatymai Ž. S., kaip kreditoriui, nedraudžia siūlyti sudaryti taikos sutarties.
  4. Teismas vadovavosi ne faktais ir įrodymais, o prielaidomis, kad civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016 pareikšti reikalavimai gali būti tenkinti.
  5. Teismas, kuris nenagrinėja minėtų bylų, atitinkamai nevertina jose pareikštų reikalavimų pagrįstumo, neturi nei objektyvių galimybių, nei teisės atlikti tokio taikos sutarties turinio vertinimo ir atitinkamai kvestionuoti Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnyje nustatytos kreditorių teisės patiems spręsti su bankroto proceso eiga susijusius klausimus, kuri įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ prašo Vilnius apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantas yra atsakovas civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016, todėl teismas pagrįstai darė išvadą, jog egzistuoja interesų konfliktas - pritardamas taikos sutarčiai apeliantas pirmiausia gynė savo kaip skolininko interesus ir siekė išvengti didžiosios skolos dalies išieškojimo. Todėl šis asmuo yra šališkas ir balsuojant dėl taikos sutarčių turėjo nusišalinti nuo balsavimo, tačiau vietoj to balsavo ir veikė prieš BUAB „Ties&Dress“ antros eilės kreditorius (VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Vilniaus skyrius).
  2. BUAB „Ties&Dress“ antros eilės kreditoriai vienintelę galimybę atgauti lėšas turi tik iš apelianto, nes jokio kito ilgalaikio ar trumpalaikio turto, atsargų, debitorinių skolų bankrutuojanti įmonė neturi.
  3. Tikėtina, kad teikiant ieškinius teismui buvo surinkta visa reikalinga informacija ir įrodymai, todėl darytina išvada, jog administratoriaus inicijuotose bylose tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas yra tinkamai suformuluotas, todėl nėra pagrindo taikos sutartimis atsisakyti didžiosios dalies reikalavimų.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilnius apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas yra priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir civilinio kodekso nuostatas.
  2. Ž. S. yra šališkas ir pirmiausia gina savo, kaip skolininko, interesus nagrinėjamose bylose ir siekia išvengti didžiosios dalies skolos išieškojimo.
  3. BUAB „Ties&Dress“ antros eilės kreditoriai turi vienintelę galimybę atgauti lėšas iš ginčytinų sandorių, nes jokio kito ilgalaikio ar trumpalaikio turo, atsargų, debitorinių skolų bankrutuojanti įmonė neturi.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nenustatytas pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas, todėl nagrinėtinas atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

12Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Pagal teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“ esančius Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-1512-866/2017 duomenis, šioje byloje 2015 m. spalio 19 d. priimta nutartimi teismas iškėlė atsakovei UAB „Ties&Dress“ bankroto bylą, nutartis įsiteisėjo 2015 m. spalio 30 d.
 2. 2016 m. rugpjūčio 16 d. įvyko BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimas, kuriame dešimtuoju darbotvarkės klausimu svarstytas taikos sutarčių civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016 sudarymo klausimas ir priimtas nutarimas sudaryti taikos sutartis su Ž. S., nurodant, kad į bankrutuojančios įmonės sąskaitą įmokama 6 500 Eur suma (po 3 250 Eur kiekvienoje iš bylų).
 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla e2-3201-534/2016 pagal BUAB „Ties & Dress“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. 2016 m. spalio 24 d. nutartimi byla sustabdyta iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo nutartis UAB „Ties&Dress“ bankroto byloje Nr. eB2-57299-866/2016 (Nr. B2-1512-866/2017).
 4. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla e2-2169-232/2016 pagal BUAB „Ties & Dress“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorių (veiksmų) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

13Dėl ginčo esmės

 1. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ skundą tenkino, panaikino BUAB „Ties&Dress“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl taikos sutarčių civilinėse bylose Nr. e2-2169-232/2016 ir Nr. e2-3201-534/2016 sudarymo iš esmės vadovaudamasis tuo, kad taikos sutartis pažeidžia atskirų kreditorių interesus bei prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos ( pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.
 3. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad procedūrine prasme ginčo nutarimas buvo priimtas laikantis ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalies reikalavimų t. y. už nutarimo priėmimą balsavus 60,66 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos. Nustatytos aplinkybės atskiruoju skundu neginčijamos, todėl apeliacinės instancijos teismas, plačiau nepasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų ir įvertintų faktinių aplinkybių ir jų pagrindu padarytų išvadų teisingumo, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, kad BUAB „Ties&Dress“ bankroto administratorė nepadarė esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą.
 4. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pareiškėjo iš esmės kvestionuojamas ekonominio nenaudingumo ir balsavusio kreditoriaus šališkumo aspektais, kaip pažeidžiantis visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš esmės sutiko su šiais argumentais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde išdėstyti argumentai neteikia pagrindo nesutikti su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytomis išvadomis.
 5. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog teismas neturi vertinti kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio pagrįstumo. Tačiau spręsdamas, ar ginčijamais nutarimais nebuvo pažeistos imperatyviosios teisės normos ir ar jie neprieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, teismas pirmiausia turi įvertinti šiuos nutarimus, atsižvelgdamas į esminį bankroto procedūrų tikslą – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus bei apginti pačios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Taigi, sprendžiant dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo būtina nustatyti, ar toks nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, t. y. ar šio nutarimo įgyvendinimas nesumažins bankrutuojančios įmonės turto vertės ir kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Skundžiamos nutarties neteisėtumas grindžiamas tuo, kad teismas netinkamai įvertino taikos sutarties sudarymo pasekmių (ekonominio naudingumo) BUAB „Ties&Dress“ kreditorių interesams.
 6. Taikos sutarties pagrindu Ž. S. įsipareigojo įmokėti pagal abi civilines bylas ne mažesnę nei 6 500 Eur sumą (po 3 250 Eur kiekvienoje iš bylų), kai tuo tarpu ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-2169-232/2016 suma – 53 376 Eur, ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-3201-534/2016 suma – 14 191, 38 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, viena vertus šalims nesusitarus dėl taikaus ginčo išsprendimo, neatmestina galimybė, kad nesutikusi sudaryti taikos sutarties šalis gali patirti ir žymiai didesnius praradimus, susijusius su visišku reikalavimų atmetimu ir kitos šalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimu, tačiau kita vertus 99 407,60 Eur bendros sumos kreditoriniams įsipareigojimams padengi 6 500 Eur sumos nepakaktų ir valstybei atstovaujantys antros eilės kreditoriai prarastų galimybę gauti pinigines lėšas ir jų teisėti lūkesčiai (gauti bent dalį savo kreditorinių reikalavimų, kurių bendra suma sudaro 19 220,28 Eur, BUAB „Ties&Dress“ bankroto byloje) nebus patenkinti, todėl ginčijamas nutarimas nelaikytinas ekonomiškai naudingu, yra pažeidžiantis kitų kreditorių teises bei jų interesų pusiausvyrą ir prieštaraujantis ekonominei logikai, todėl negalėtų būti pateisintas racionaliais motyvais.
 7. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą pirmenybė teikiama kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).
 8. Byloje kilo ginčas ir dėl Ž. S. piktnaudžiavimo savo, kaip kreditoriaus, teisėmis bei jo šališkumo. CK 1.137 straipsnis numato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei elgtis sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Minėto straipsnio 3 dalis draudžia piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžia įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymu saugomus interesus, arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Piktnaudžiavimas teise gali turėti tiesioginį tikslą padaryti žalos kitų asmenų interesams, gali tokio tikslo ir neturėti, tačiau objektyviai padaryti žalos kitiems asmenims.
 9. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas trečios eilės kreditoriaus Ž. S. bei dar dviejų trečios eilės kreditorių UAB „Mex Pro“ ir UAB „Virtualios valiutos“ iniciatyva. Iš bylos medžiagos ir informacinės teismų sistemos „LITEKO“ matyti, kad tarp nutarimo projektą pasiūliusių kreditorių yra ir Ž. S., kuris yra atsakovas tiek civilinėje byloje Nr. e2-2169-232/2016 pagal ieškovės BUAB „TIES&DRESS“ ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tiek civilinėje byloje Nr. e2-3201-534/2016 pagal ieškovės BUAB „TIES&DRESS“ ieškinį atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, todėl darytina išvada, kad egzistuoja interesų konfliktas - pritardamas taikos sutarčiai pareiškėjas pirmiausia gina savo kaip skolininko (atsakovo) interesus ir siekia išvengti didžiosios skolos dalies išieškojimo. Nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, visgi, kaip kreditorius, atsižvelgiant į tai, kad jo balsai lemia ginčo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą, turėjo nusišalinti nuo tokių klausimų svarstymo kreditorių susirinkime, o to nepadaręs - elgėsi nesąžiningai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Ž. S. balsuodamas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime dėl taikos sutarčių civilinėse bylose, kurios jis yra atsakovas, sudarymo turėjo nusišalinti nuo balsavimo, tačiau vietoj to balsavo ir veikė prieš BUAB „Ties&Dress“ antros eilės kreditorius.
 10. Ž. S. savo atskirajame skunde teigia, kad netgi nevertinant jo balsų, nutarimas vis tiek būtų buvęs priimtas kitų susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo argumentu. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Ž. S. turėjo 32,67 procentus balsų iš 2016 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių susirinkime dalyvavusių asmenų ir balsavusių už nutarimo priėmimą. Kadangi ginčijamas nutarimas buvo priimtas 3 kreditorių, turinčių 60,66 procentus balsų, balsais, tai be Ž. S. balsų nutarimas dešimtuoju darbotvarkės klausimu nebūtų buvęs priimtas.
 11. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, kuriai lemiamą įtaką turėjo vieno didžiausio kreditoriaus Ž. S. balsas, t. y. dominuojantis kreditorius 2016 m. rugpjūčio 16 d. susirinkimo metu sprendė ir savo naudai priėmė nutarimą civilines bylas Nr. e2-2169-232/2016 ir e2-3201-534/2016 baigti taikos sutartimi, kuri nenaudinga BUAB „Ties&Dress“ ir nulemia BUAB „Ties&Dress“ kreditorių, tame tarpe ir antros eilės kreditorių VSDFV Vilniaus skyriaus, VĮ „Turto bankas“, interesų pažeidimą. Toks kreditoriaus elgesys kasacinio teismo praktikoje nepripažįstamas sąžiningu ir teisingu, o pareiga elgtis sąžiningai ir teisingai asmenims nustatyta CK 1.137, 6.4 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008). Tokios taikos sutarties sudarymas, pagal kurią sutinkama atlyginti tik dešimtadalį reikalaujamos sumos (6 500 Eur iš 67 567,38 Eur), nelaikytinas adekvačiu kompromisiniu ginčo išsprendimu.
 12. Vadovaujantis šioje nutartyje išdėstytais argumentais, konstatuotina, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti kreditoriaus atskirąjį skundą ir skundžiamą Vilnius apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį panaikinti. Teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 263 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilnius apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai