Byla 2-7195-192/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovui L. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 4858,86 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai 2014-03-12 (b. l. 29) Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-09-18 ieškovas ir atsakovas sudarė kreditavimo sutartį Nr. BK/2349/002, kurios pagrindu atsakovui suteiktas 65164,50 EUR kreditas (b. l. 6-20). Atsakovo prievolės pagal šią sutartį buvo užtikrintos perkamo būsto įkeitimu ir kredito draudimu. Kredito sutarties bendrosios dalies 5.9 punkte numatyta, kad kredito gavėjas praleidęs sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas (b. l. 13). Ieškovas nurodė, kad atsakovui nevykdant tinkamai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas sutartį nutraukė joje nustatyta tvarka. 2010-10-04 ieškovas, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Būsto paskolų draudimas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria ieškovas perleido UAB „Būsto paskolų draudimas“ visas reikalavimo teises, kylančias pagal 2008-09-18 kreditavimo sutartį Nr. BK/2349/002, t.y. dėl 57924,00 EUR negrąžinto kredito sumos ir 961,05 EUR nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį (b. l. 18-20). Sutarties 1.3 punkte konstatuota, kad ieškovas patvirtina, kad naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, vadovaujantis 2008-09-19 Būsto kredito draudimo liudijimu, priėmė sprendimą dėl 58885,05 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir pagal 2009-10-10 draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė įsipareigojimą, dėl išmokėtos draudimo išmokos naujajam kreditoriui perleidžiama reikalavimo teisė kreditavimo sutarties pagrindu. Reikalavimo teisė į iki sutarties pasirašymo priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius perleidžiama su sąlyga, kad jos bus padengtos ieškovui iš įkeisto turto vertės ar kitokiu būdu skolininko sąskaita, o to nepavykus padaryti, naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigoja grąžinti šią reikalavimo teisės dalį ne vėliau kaip per 2 mėn. laikotarpį nuo skolininko išieškotų sumų gavimo dienos. Sutarties 1.4 punkte konstatuota, kad atsakovas ieškovui reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo momentu buvo skolingas 967,04 EUR nesumokėtų palūkanų ir 3891,82 EUR nesumokėtų delspinigių. 2013-05-22 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškovui AB Citadele bankas neatlygintinai perleido reikalavimo teises į atsakovo likusią 4858,86 EUR skolą (b. l. 21,22). Sutarties 1.4 punktu konstatuota, kad pardavus atsakovui priklausiusį hipoteka įkeistą turtą, ieškota suma buvo mažesnė nei turėta 58885,05 EUR draudimo išmokos dydžio žala, todėl lėšų padengti skolininko likusios įsiskolinimo dalies bankui, nepakanka. Pažyma apie atsakovo skolos dydį nustatyta, kad 2013-11-26 atsakovo skola ieškovui pagal 2008-09-18 kreditavimo sutartį Nr. BK/2349/002 sudaro 4858,86 EUR, iš jų 967,04 EUR nesumokėtų palūkanų, 3891,82 EUR nesumokėtų delspinigių (b. l. 23).

6Ieškovas nenurodė aplinkybių, susijusių su pranešimu atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas tinkamai civilinio proceso tvarka atsakovui gavus ieškinį su priedais (CK 6.109 str. 1 d., 7 d.).

7Ieškovas savo reikalavimus grindžia šiais rašytiniais įrodymais: kreditavimo sutartimi Nr. BK/2349/002 (b. l. 6-17), 2010-10-04 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 18-20), 2013-05-22 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 21, 22), pažyma apie skolos dydį (b. l. 23), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 26).

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl 967,04 EUR palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas pilnai (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.210 str.).

9Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti skolą, tačiau iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 3891,82 EUR (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais – 13437,67 Lt) dalį ieškovo prašomos priteisti skolos sumos sudaro nesumokėti delspinigiai pagal būsto kreditavimo sutartį.

102010-10-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties 1.3 punkte konstatuota, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ priėmė sprendimą dėl 58885,05 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė šį įsipareigojimą. Teismas daro išvadą, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai. Ieškovas atgavo paskolintas lėšas ir turėjo visas galimybes jomis naudotis savo komercinėje veikloje – skolinti jas kitiems subjektams ir gauti iš to pajamas, investuoti. Nors ieškinio reikalavimas suformuluotas kaip ieškovo reikalavimas atsakovui dėl skolos priteisimo, tačiau, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovas reikalauja priteisti netesybas pagal būsto kreditavimo sutartį Nr. BK/2349/002.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

12Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti 13437,67 Lt sumą, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomos priteisti sumos nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kad ieškovas dėl atsakovo netinkamo būsto kreditavimo sutarties sąlygų vykdymo patyrė prašomos priteisti 13437,67 Lt sumos dydžio nuostolių, taip pat į tai, kad neaišku kaip yra apskaičiuoti (kokia delspinigių norma ir už kokį laikotarpį) šie ieškovo prašomi delspinigiai. Pažymėtina, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai, kas, teismo vertinimu, patvirtina, kad ieškovas neturėjo ieškovo prašomos priteisti sumos dydžio nuostolių dėl netinkamo atsakovo sutarties sąlygų vykdymo. Atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašoma jo naudai priteisti 13437,67 Lt delspinigių suma yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos pagal tarp šalių pasirašytą būsto kreditavimo sutartį. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai pilnai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui remiantis vien formaliais sutartyse nustatytais pagrindais nepagrįstai praturtėti dėl neprotingų netesybų atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl 13437,67 Lt sumos priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 1343,77 Lt (389,18 EUR)sumos ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 140,84 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str., CK 1.5 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma nėra didesnė nei 10,00 Lt (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4 d., 153 str. 2 d., 285, 286 str., teismas u s p r e n d ž i a:

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo L. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui AB Citadele bankas, įmonės kodas 112021619, K. K. g. 13, Vilnius, a. s. Nr. LT27 7290 0900 0097 1812 AB Citadele bankas, banko kodas 72900, 1356,22 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt šešis EUR 22 ct), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1356,22 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 140,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

20Teisėja

21Milda Remeikienė

Proceso dalyviai
Ryšiai