Byla 2-482-125/2010
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant ieškovės atstovei prokurorei Daliai Pocienei, atsakovės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei Agnei Pocevičiūtei, atsakovės akcinės bendrovės „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ atstovui advokatui Jovitui Elzbergui, atsakovės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Jaroslavui Žibortui, trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Vitalijui Juškai, trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės atstovui Artūrui Žičkui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašo:

31. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11 įsakymą Nr. 1895.

42. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2000-08-16 leidimą Nr. 12.

53. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14 įsakymą Nr. 2704.

64. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-11-30 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0160, taikyti restituciją ir priteisti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Valstybės 1 156 337,40 Lt, o žemės sklypą, esantį ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn.

75. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11 įsakymą Nr. 1896.

86. pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2000-08-16 leidimą Nr. 11.

97. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-15 įsakymą Nr. 3028.

108. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-12-29 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0170, taikyti restituciją ir priteisti

11AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Valstybės 345 995,93 Lt, o žemės sklypo, esančio ( - ), dalį, sudarančią 0,5388 ha, grąžinti valstybės nuosavybėn.

129. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14 įsakymą Nr. 2705.

1310. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-11-30 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0161, taikyti restituciją ir priteisti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Valstybės 274 626 Lt, o žemės sklypą, esantį ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn.

14Ieškovė nurodė, kad žemės sklypai ( - ), patenka į Miesto istorinės dalies teritoriją, kuri priskiriama prie Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatyme minimos neprivatizuojamos žemės teritorijos, t. y. šie sklypai yra miesto teritorijos dalyje, kuri kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-10-28 įsakymu Nr. 120 įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Todėl ieškovė nurodo, kad Klaipėdos apskrities viršininkas negalėjo sudaryti sandorių su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ dėl šių žemės sklypų pardavimo ir sudaryti sandoriai: 2000-11-30 sutartis Nr. P21/2000-0160, kurios pagrindu AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ už 1 584 023,89 Lt įsigijo nuosavybėn 1,8377 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ); 2000-12-29 sutartis Nr. P21/2000-0170, kurios pagrindu AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ už 464 424,05 Lt įsigijo nuosavybėn 0,6058 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), dalį, sudarančią 0,5388 ha; 2000-11-30 sutartis Nr. P21/2000-0161, kurios pagrindu AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ už 376 200 Lt įsigijo nuosavybėn 0,3858 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), yra niekiniai, prieštaraujantys įstatymams bei poįstatyminėms teisės normoms, todėl pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

15Atsiliepimu į ieškinį atsakovė AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Klaipėdos miesto istorinės dalies ribos, kuriame yra ginčo sklypai, yra nustatytos ne pagal įstatymo reikalavimus, kadangi ne Kultūros paveldo centras tai galėjo nustatyti, o tik Kultūros vertybių apsaugos departamentas, todėl atsakovė nurodė, kad šiems sklypams negali būti taikomi apribojimai dėl šių sklypų perleidimo. Ginčo žemės sklypai buvo įsigyti nuosavybėn ne privatizavimo procedūrų būdu, todėl Žemės reformos įstatymo 13 str. 1 d. 4 p. negali būti taikomas. Atsakovė nurodė, kad sandoriai buvo sudaryti teisėtai ir nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio.

16Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad prieštarauja, jog būtų panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko sprendimai, susiję su žemės sklypų perdavimu privatinėn nuosavybė AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“. Atsakovė nurodė, kad informacijos, kad žemės sklypai ( - ), priskirti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijai įstatymu ar Vyriausybės nutarimu, kad teritorija įrašyta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, neturi. Žemės sklypai buvo perleisti teisėti, todėl atsakovė prieštarauja, kad būtų panaikinti sprendimai.

17Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad žemės sklypai patenka į Miesto istorinės dalies teritoriją, todėl žemės sklypai negalėjo būti parduoti.

18Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad 2000-12-29 sutartimi Nr. P21/2000-0170 Klaipėdos apskrities viršininkė, atstovaujama Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo, pardavė

21AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 0,6058 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ); 2000-11-30 sutartimi Nr. P21/2000-0161 Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojas, atstovaujamas Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo, pardavė AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 0,3858 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ); 2000-11-30 Nr. P21/2000-0160 Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojas, atstovaujamas Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo, pardavė AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 1,8377 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ). Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra kreipdamasi į teismą nurodė, kad sudaryti sandoriai yra niekiniai, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Žemės reformos įstatymo 13 str. 1 d. 4 p. reglamentuota, kad žemė neprivatizuojama, jeigu ji yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, taip pat yra buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų teritorijose. To paties įstatymo 8 str. 4 d. nustatyta, kad nacionaliniams subjektams žemė parduodama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. antroje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Bylos duomenimis nustatyta, kad parduoti žemės sklypai patenka į Miesto istorinės dalies teritoriją, todėl darytina išvada, kad jie parduoti pažeidžiant galiojančius įstatymus ir poįstatymines teisės normas. Žemės sklypai parduoti galiojant 1964 m. Civiliniam kodeksui. 1964 m. CK 255 str. nustatė, kad sandoriai dėl nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo turi būti notariškai patvirtinti ir per tris mėnesius įregistruoti turto registravimo įstaigoje. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo–pardavimo sutartys nebuvo notariškai įformintos, todėl šių taisyklių nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu. Taip pat pažymėtina, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija suformuotus žemės sklypus iš pradžių turėjo įregistruoti Registrų centre, o tik po to juos parduoti. Įvertinus bylos duomenis, daryti išvada, kad žemės sklypai buvo parduoti pažeidžiant įstatymus (CPK 178 str., 185 str.). CK 1.80 str. numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Nustačius, kad valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos pažeidžiant jos metu galiojusius teisės aktus, sandoriai pripažinti negaliojančiais ir taikytina restitucija (CK 6. 145 str.). Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-15 įsakymą Nr. 3028 negaliojančiu pažymėtina, kad įsakymo 1 p. buvo leista pirkti valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), 2 p. pakeista žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimosi paskirtis, 3 p. sujungti du sklypai į vieną, suteikiant adresą ( - ). Iš minimo įsakymo darytina išvada, kad su nagrinėjamu ginču susijęs tik įsakymo pirmas punktas, todėl naikintina tik dalis įsakymo.

22Ieškovė, prašydama taikyti restituciją, nurodė, kad iš AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ grąžintinos sandorio sumos turi būti išminusuojamas nuomos mokestis, tačiau teismas su tokiu ieškovės motyvu nesutinka. Pažymėtina, kad ne tik žemės nuomininkas privalo mokėti 3 proc. nuomos mokestį nuo žemės kainos, bet ir žemės savininkas privalo mokėti žemės mokestį. Be to, pažymėtina, kad sutarties šalys yra skirtingos ir išminusavus žemės nuomos mokestį, Klaipėdos miesto savivaldybė negautų nustatyto mokesčio. Dėl ieškovės reikalavimo taikant restituciją atsakovei AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ lėšas priteisti iš Valstybės konstatuotina, kad sandorį pripažinus negaliojančius, pinigai turi būti priteisti iš sandorį sudariusių atsakovų, kurie gavo pinigus, šiuo atveju iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos. Įvertinus byloje pateiktus duomenis, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 178 str., 185 str., CK 1.80 str., CK 6. 145 str.). Patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – po 19 500 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

251. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11 įsakymą Nr. 1895.

262. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2000-08-16 leidimą Nr. 12.

273. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14 įsakymą Nr. 2704.

284. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-11-30 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0160, taikyti restituciją ir priteisti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1 584 023,89 Lt, o žemės sklypą, esantį ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn.

295. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11 įsakymą Nr. 1896.

306. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2000-08-16 leidimą Nr. 11.

317. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-15 įsakymo Nr. 3028 1 p.

328. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-12-29 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0170, taikyti restituciją ir priteisti

33AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos

34464 424,05 Lt, o žemės sklypo, esančio ( - ), dalį, sudarančią 0,5388 ha, grąžinti valstybės nuosavybėn.

359. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14 įsakymą nr. 2705.

3610. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 2000-11-30 sudarytą sutartį Nr. P21/2000-0161, taikyti restituciją ir priteisti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 376 200 Lt, o žemės sklypą, esantį ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn.

37Kitą ieškinio dalį atmesti.

38Priteisti iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ po 19 500 Lt žyminio mokesčio valstybei.

39Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Tomui... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašo:... 3. 1. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11... 4. 2. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 5. 3. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14... 6. 4. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su... 7. 5. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11... 8. 6. pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 9. 7. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-15... 10. 8. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko su AB... 11. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Valstybės 345 995,93 Lt, o... 12. 9. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14... 13. 10. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su... 14. Ieškovė nurodė, kad žemės sklypai ( - ), patenka į Miesto istorinės... 15. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė AB „Klaipėdos jūrų krovinių... 16. Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 17. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 18. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2000-12-29 sutartimi Nr. P21/2000-0170... 21. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 0,6058 ha ploto žemės sklypą,... 22. Ieškovė, prašydama taikyti restituciją, nurodė, kad iš AB „Klaipėdos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. 1. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11... 26. 2. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 27. 3. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14... 28. 4. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su... 29. 5. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-08-11... 30. 6. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 31. 7. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-15... 32. 8. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko su AB... 33. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iš Klaipėdos apskrities... 34. 464 424,05 Lt, o žemės sklypo, esančio ( - ), dalį, sudarančią 0,5388 ha,... 35. 9. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-11-14... 36. 10. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojo su... 37. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 38. Priteisti iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir AB... 39. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per...