Byla e2-394-381/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria pagal ieškovės valstybės įmonės „Turto bankas“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tiksliosios mechanikos technologijos“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria pagal ieškovės valstybės įmonės „Turto bankas“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tiksliosios mechanikos technologijos“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ 2019 m. spalio 30 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Tiksliosios mechanikos technologijos“ iškėlimo.

72.

8Ieškovė nurodė, kad ji yra UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ kreditorė, kuriai bendrovė skolinga 431 540,63 Eur. Atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai (2018 m. gruodžio 31 d. balansas) patvirtina, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai (947 768 Eur) viršija pusę į balansą įrašyto turto (688 954 Eur) vertės (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas), t. y. UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ yra nemoki. Atsakovė vėluoja atsiskaityti ir su kitais kreditoriais – Turto arešto registro duomenimis atsakovės atžvilgiu yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

93.

10UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ 2019 m. lapkričio 25 d. pateikė teismui prašymą dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo, kuriame nurodė nesutinkanti su pareiškimu, nes pastarasis yra nepagrįstas. Teismui pratęsus terminą atsiliepimui pateikti, atsakovė 2019 m. gruodžio 11 d. pateikė teismui UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ 2018 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ iškėlė bankroto bylą.

155.

16Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ nekilnojamo registruotino turto neturi, jos vardu yra registruotos dvi transporto priemonės: Toyota Land Cruiser, 2005 m. (transporto priemonės dalyvavimas eisme draudžiamas) ir Volvo XC90, 2004 m., kurios yra areštuotos.

176.

18VĮ „Registrų centras“ pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis 2016 ir 2017 m. įmonė dirbo nuostolingai. 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo turto už 688 954 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 889 684 Eur. Kadangi atsakovės į bylą pateiktas 2018 m. balansas nepasirašytas įstatymų nustatyta tvarka, teismas jame užfiksuotus duomenis vertino kritiškai.

197.

20Teismas nustatė, kad atsakovės atžvilgiu yra užvesta 15 vykdomųjų bylų bendrai 121 505 Eur išieškojimo sumai. Įmonėje nėra darbuotojų nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. gruodžio 11 d. siekė 50 243,74 Eur, įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 11 d. buvo 30 262,67 Eur.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atsakovė UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Egzistuoja visos prielaidos VĮ „Turto bankas“ reikalavimą patenkinti iš bendrovės valdomo turto vertės, neinicijuojant bankroto proceso. Atsakovė valdo didelės vertės turtą. Bendrovė turi nuomos teisę į 3499/151737 dalį valstybei priklausančio 15,1737 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kuriame yra du bendrovei nuosavybės teise priklausantys statiniai: 942,55 kv. m. bendrojo ploto gamybinis pastatas ir 349,25 kv. m. bendrojo ploto pastatas-sandėlis su gamybos patalpomis.

278.2.

28Bendrovė valdo itin didelės vertės multifunkcinius metalo apdirbimo įrenginius bei kitą gamybinę įrangą – elektros krosnį su reguliatoriumi, dujinio šildymo įrangą, frezavimo-apdirbimo centrą, tris tekinimo stakles, koordinatinę matavimo mašiną.

298.3.

30Nurodyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto reali rinkos vertė gerokai viršija bendrovės buhalterinėje apskaitoje (teismui pateiktame balanse) nurodytą vertę. Turto vertė ženkliai viršija bendrovės kreditorinių įsiskolinimų sumą.

319.

32Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VĮ „Turto bankas“ prašė jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas pirmosios instancijos teismo nustatytomis apylinkėmis.

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3510.

36Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

3711.

38Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3912.

40Pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ Vilniaus apygardos teisme gautas 2019 m. spalio 30 d., skundžiama teismo nutartis priimta 2019 m. gruodžio 11 d. Todėl sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, taikytinos pareiškimo teismui pateikimo metu galiojusio ĮBĮ nuostatos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnis).

41Dėl atskirojo skundo argumentų

4213.

43Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie negali organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs.

4414.

45Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

4615.

47Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

4816.

49Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1966-330/2017, 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1391-585/2019).

5017.

51Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

5218.

53Byloje esančio 2018 m. atsakovės balanso duomenimis nustatyta, jog 2018 m. UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ turėjo turto už 688 954 Eur, iš kurio ilgalaikio materialaus turto už 634 206 Eur, ilgalaikio finansinio turto už 26 008 Eur, o trumpalaikio turto už 26 153 Eur, kurį sudarė – atsargos (1 648 Eur), per vienus metus gautinos sumos (24 137 Eur) ir pinigai bei pinigų ekvivalentai (368 Eur). Iš byloje esančio Turto arešto aktų registro išrašo nustatyta, kad bendrovei nuosavybės teise priklauso registruotas nekilnojamas turtas: 349,25 kv. m. ploto pastatas – sandėlis su gamybos patalpomis ir 942,55 kv. m. ploto gamybinis pastatas. Taip pat bendrovės vardu yra registruotos dvi transporto priemonės – Toyota Land Cruiser, 2005 m. (transporto priemonės dalyvavimas eisme draudžiamas) ir Volvo XC90, 2004 m. Minėto Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis visas nurodytas atsakovės turtas yra areštuotas. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. sudarė 947 768 Eur. Kadangi byloje nėra jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti dėl įsipareigojimų įvykdymo terminų, apeliacinės instancijos teismas juos vertina kaip pradelstus. Viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad bendrovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) egzistuoja nuo 2015 m. vasario mėn. ir šiuo metu sudaro 50 243,74 Eur, taip pat atsakovė turi 30 274,03 Eur įsiskolinimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos (toliau – VMI), bendrovėje nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. darbuotojų nėra. Atsakovės atžvilgiu vykdomas išieškojimas 15 vykdomųjų bylų 121 505 Eur sumai.

5419.

55Nors atsakovė tvirtina, kad jos valdomo nekilnojamojo turto (pastatų) ir kilnojamojo turto (metalo apdirbimo įrenginių ir gamybinės įrangos) vertė viršija bendrovės teismui pateiktame balanse nurodytą turimo turto vertę bei ženkliai viršija bendrovės kreditorinių įsiskolinimų sumą, tačiau nepateikė šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų.

5620.

57Bylos duomenimis atsakovė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi jai nustatytus įpareigojimus (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis), pateikė teismui 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės balansą ir pelno (nuostolių) atskaitą. Jokių kitų duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti atsakovės tikrąją finansinę padėtį bei jai priklausančio turto vertę, atsakovė teismui nepateikė. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2189-640/2018 nutraukė UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ restruktūrizavimo bylą, atsakovei laiku nepateikus teismui restruktūrizavimo plano. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-241-553/2019 pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Minėtoje Vilniaus apygardos teismo byloje atsakovė teikė teismui jai priklausančio nekilnojamojo turto (349,25 kv. m. ploto pastato – sandėlio su gamybos patalpomis ir 942,55 kv. m. ploto gamybinio pastato) Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas (toliau – Ataskaitos). Ataskaitose nustatyta atsakovei priklausančio pastato – sandėlio su gamybos patalpomis vertė yra 115 000 Eur, gamybinio pastato vertė – 367 000 Eur. Teismas, remdamasis šiais teismų informacinėje sistemoje Liteko esančiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), sprendžia, kad atsakovės teiginiai apie jos turimo nekilnojamojo turto vertę, tariamai viršijančią balanse nurodytą vertę bei kreditorinių įsipareigojimų dydį, yra nepagrįsti. Viso bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto vertė Ataskaitų duomenimis yra 482 000 Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodoma materialaus turto, į kurį patenka ir aptariamas nekilnojamas turtas, vertė yra 634 206 Eur. Bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 947 768 Eur. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovės nekilnojamojo turto vertė yra ženkliai mažesnė tiek už balanse įrašytą viso materialaus turto vertę, tiek už bendrovės turimus kreditorinius įsipareigojimus. Tuo tarpu kitų duomenų, kurie leistų spręsti apie atsakovei priklausančių dviejų transporto priemonių ir kilnojamojo turto realią vertę, atsakovė nei teikdama atskirąjį skundą, nei iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme dienos nepateikė. Kita vertus, net ir sutinkant, kad likusio bendrovės materialaus turto vertė yra 152 206 Eur (634 206-482 000), tai nekeičia aplinkybės dėl itin didelių, visą bendrovės turimo turto vertę viršijančių, kreditorinių įsipareigojimų.

5821.

59Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė negali apmokėti ne tik nuo 2015 m. esančio įsiskolinimo VSDFV, tačiau jos įsiskolinimai tiek VSDFV, tiek VMI nuolat auga. Bendrovė darbuotojų neturi. Be to, jau iš 2017 m. balanso matyti, kad bendrovės įsipareigojimai (902 807 Eur), žymiai viršijo pusę į balansą įrašyto turto (685 103 Eur) vertės. 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis tiek 2017 m., tiek 2018 m. bendrovė dirbo nuostolingai. 2017 m. bendrovė patyrė 135 673 Eur nuostolių, 2018 m. – 47 250 Eur nuostolių. Taigi, nors 2018 m. balanse nurodomo bendrovės turto struktūra šiuo metu gali būti pakitusi, tačiau byloje nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad atsakovei pagrįstai iškelta bankroto byla. Akcentuotina, kad UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ bankroto bylos proceso metu nustačius įstatyme numatytus pagrindus, bankroto byla gali būti nutraukta (ĮBĮ 27 straipsnis).

6022.

61Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

62Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ 2019 m. spalio... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad ji yra UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“... 9. 3.... 10. UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ 2019 m. lapkričio 25 d.... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Tiksliosios... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“... 17. 6.... 18. VĮ „Registrų centras“ pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad atsakovės atžvilgiu yra užvesta 15 vykdomųjų bylų... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovė UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ atskirajame skunde... 25. 8.1.... 26. Egzistuoja visos prielaidos VĮ „Turto bankas“ reikalavimą patenkinti iš... 27. 8.2.... 28. Bendrovė valdo itin didelės vertės multifunkcinius metalo apdirbimo... 29. 8.3.... 30. Nurodyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto reali rinkos vertė gerokai... 31. 9.... 32. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VĮ „Turto bankas“... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 10.... 36. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 37. 11.... 38. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 12.... 40. Pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“... 41. Dėl atskirojo skundo argumentų... 42. 13.... 43. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 44. 14.... 45. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 46. 15.... 47. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 48. 16.... 49. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas... 50. 17.... 51. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo... 52. 18.... 53. Byloje esančio 2018 m. atsakovės balanso duomenimis nustatyta, jog 2018 m.... 54. 19.... 55. Nors atsakovė tvirtina, kad jos valdomo nekilnojamojo turto (pastatų) ir... 56. 20.... 57. Bylos duomenimis atsakovė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 58. 21.... 59. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė negali apmokėti ne tik... 60. 22.... 61. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 62. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 63. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....