Byla 2-1520-241/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. B2-940-273/2017, kuria patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Viduklės bioenergija“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinis reikalavimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. B2-940-273/2017, kuria patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Viduklės bioenergija“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinis reikalavimas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Viduklės bioenergija“ direktorius ir vienas iš akcininkų A. M. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Viduklės bioenergija“.
 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Viduklės bioenergija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. D. (toliau – bankroto administratorius).
 3. Bankroto administratorius prašė teismo patvirtinti kreditorių UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“

  5269 302,98 Eur ir A. M. 4 030 Eur finansinius reikalavimus.

 4. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių pateikti teismui kreditorės UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo priedus.
 5. 2017 m. birželio 12 d. teisme gauti bankroto administratoriaus paaiškinimai ir kiti įrodymai.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 20 d. nutartimi patvirtino UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ 269 302,98 Eur ir A. M. 4 030 Eur finansinius reikalavimus.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad yra pagrindas patvirtinti bankroto administratoriaus neginčijamus UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ 269 302,98 Eur ir A. M. 4 030 Eur finansinius reikalavimus, nes jie yra pagrįsti rašytiniais įrodymais.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Kreditorius A. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ 269 302,98 Eur finansinis reikalavimas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Iš bankroto administratoriaus pateiktų teismui tvirtinti rašytinių įrodymų, nėra aišku iš ko susideda UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ 269 302,98 Eur finansinis reikalavimas ir kokie rašytiniai įrodymai jį patvirtina. Nėra aišku, iš kokios sąskaitos ir kada UAB „Viduklės bioenergija“ padengė dalį G. J. suteiktos 364 500 Eur paskolos, nes reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta, kad likusi nesumokėta paskolos dalis yra 269 302,98 Eur.
  2. Kreditoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti bankrutuojančios įmonės skolos kilmę ir jos dydžio pagrįstumą, o tvirtinant ginčijamą finansinį reikalavimą buvo neištirtos ir nenustatytos kreditorės UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ reikalavimo pagrindą sudarančios aplinkybės, tai patvirtina ir kartu su atskiruoju skundu pateikiamas sąskaitos išrašas.

6Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos minėtos ribos ir kurių neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai, apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

7Dėl UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinio reikalavimo patvirtinimo

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010; 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003). Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bankroto administratorius, kuriam kreditoriai reiškia reikalavimus, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų, tačiau teismas neįpareigotas tvirtinti visus administratoriaus pateiktus teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Kreditoriaus reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).
 3. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m. birželio 20 d. nutartimi patvirtino bankroto administratoriaus neginčijamus UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ 269 302,98 Eur ir A. M. 4 030 Eur finansinius reikalavimus. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies, pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas bankroto administratoriaus pateiktą tvirtinti kreditorės UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinį reikalavimą, nurodė tik tai, kad jis yra pagrįstas rašytiniais įrodymais.
 4. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti finansinio reikalavimo realumą ir pagrįstumą, įvertinti, ar kreditorės reikalavimas užfiksuotas bankrutuojančios įmonės buhalterinėje apskaitoje (nutarties 11 punktas). Abstraktus teismo nutarties motyvas (nutarties 7 punktas), be nuorodų į konkrečius bylos duomenis, leidžia daryti išvadą, jog atskiruoju skundu ginčijamo finansinio reikalavimo pagrįstumas nebuvo tiriamas ir vertinamas iš esmės. Iš skundžiamos teismo nutarties darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimą iš esmės nulėmė bankroto administratoriaus sprendimas neginčyti kreditorės UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinio reikalavimo pagrįstumo.
 5. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai ir pridėti rašytiniai įrodymai buvo pakankami tam, jog ginčijamo finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas būtų nagrinėjamas iš esmės bendrąja ginčo teisenos tvarka, siekiant pašalinti kreditoriaus abejones dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo. Kadangi teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, o proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų laikymasis ypač svarbus, norint pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų pagrįstų finansinių reikalavimų, todėl CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkto suteikiama teisė atskirąjį skundą gavusiam teismui pačiam panaikinti skundžiamą nutartį, turi būti taikoma bankroto procese skundžiant nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Kaip nurodyta anksčiau, nutartyje pirmosios instancijos teismas neatskleidė, iš kokių byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad UAB „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinis reikalavimas yra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą dėl 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalies, įvertinęs apelianto atskirojo skundo turinį, jo priedus, akcentuotą pateiktų įrodymų nepakankamumo ir prieštaringumo klausimą, vadovaudamasis bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principais, turėjo pats panaikinti priimtos nutarties dalį ir pareikšto finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą išspręsti teismo posėdyje, užtikrindamas kreditorės, kurios finansinis reikalavimas ginčijamas, dalyvavimą tokiame teismo procese (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1969-330/2016).

8Dėl bylos procesinės baigties ir naujo įrodymo pridėjimo prie bylos

 1. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo (CPK 327 straipsnis). Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, todėl kreditoriaus reikalavimų tvirtinimo procese sprendžiant, ar buvo atskleista bylos esmė, taikytinos tos pačios taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo neištirtų ir teisiškai neįvertintų aplinkybių pobūdį (nutarties 13 punktas), daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra būtina atlikti byloje sprendžiamo ginčo įrodymų tyrimą visa apimtimi ir įvertinti ginčijamo finansinio reikalavimo pagrindą bei apelianto argumentus kartu su pateiktais rašytiniais įrodymais. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl neatskleistos bylos esmės egzistuoja skundžiamos nutarties dalies panaikinimo ir bylos dalies perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).
 3. Kreditorius A. M. apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus – UAB „Viduklės bioenergija“ banko sąskaitos išrašą (b. l. 86). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl neatskleistos bylos esmės, nesprendžia naujo įrodymo priėmimo klausimo, kuris spręstinas pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjant iš naujo.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Viduklės bioenergija“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinis reikalavimas, panaikinti ir kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „KAUNO AUKSO MENĖ“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai