Byla eAS-328-575/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo – R. B.) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – ir LRT, pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. (SK-50, 2019) SPR-23 dalį dėl „Dėl publikacijos „LRT tyrimas „Ofšorų“ istorijoje – į politiką žengiančio advokato ir „Gazprom“ atstovo vardai“ (www.lrt.lt, 2018 m. gruodžio 12 d. (toliau – ir Straipsnis)): 1) pripažinti R. B. skundą dėl publikacijose „LRT tyrimas „Ofšorų“ istorijoje – į politiką žengiančio advokato ir „Gazprom“ atstovo vardai” (www.lrt.lt, 2018 m. gruodžio 12 d.) paskelbtos informacijos pagrįstu; 2) įspėti viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir reikalauti pašalinti pažeidimą – iš interneto tinklalapio www.lrt.lt pašalinti R. B. teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją; 3) pareikšti papeikimą asmens duomenų valdytojams (tvarkytojams) VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“.

6Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo administracinio akto rezoliucinės dalies 2 punkto dalies galiojimą: „<...> reikalauti pašalinti pažeidimą – iš interneto tinklapio www.lrt.lt pašalinti R. B. teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją“.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 16 d. nutartimi priėmė pareiškėjo VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ skundą, o pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

9Teismas iš pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nustatė, kad pareiškėjui nebuvo aišku, kokią informaciją reikia pašalinti iš tinklapio ir pareiškėjo teigimu, informacijos pašalinimas ribotų LRT žurnalistų saviraiškos laisvę.

10Teismas nurodė, kad toks prašymas galėtų būti tenkinamas tik pagrindžius realios žalos buvimo faktą. Hipotetiniai vertinimai dėl galimai ateityje kilsiančios žalos negalėtų būti tokio prašymo pagrindimas, o pareiškėjo vertinimai tokio prašymo nepagrindė.

11Teismas pažymėjo, kad teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą administracinėje byloje, pareiškėjas turėtų galimybę patirtus finansinius nuostolius išsiieškoti iš valstybės, naudodamasis žalos dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų atlyginimo institutu.

12Atsižvelgęs į bylos aplinkybes, teismas nenustatė tokių aplinkybių, kurios pagrįstų, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui galėtų būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl teismas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

13III.

14Pareiškėjas VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 16 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kurių pagrindu būtų laikinai sustabdytas ginčijamo Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkto dalies galiojimas: „<...> reikalauti pašalinti pažeidimą – iš interneto tinklapio www.lrt.lt pašalinti R. B. teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją“.

15Pareiškėjas paaiškina, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi ginčo publikacijoje VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ žurnalistas kėlė viešojo intereso gynimo klausimus, susijusius su trečiojo suinteresuoto asmens visuomenine, žurnalistine bei su ja susijusiomis farmacinių gaminių bendrovėmis, jų valdymo ir nuosavybės teisės įgijimo aplinkybėmis, santykiais su asmenimis, kurie pretenduoja į politines pareigas, ginčo 2018 m. gruodžio 12 d. www.lrt.lt portale paskelbta informacija yra pripažintina kaip viešieji debatai, ypatingai svarbūs visai visuomenei klausimai. Tokiu būdu, nesustabdant Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Sprendimo dalies dėl reikalavimo pašalinti reikšmingą Straipsnio dalį, būtų šiurkščiai įsikišama į žurnalisto žodžio laisvę, t. y. ji būtų iš esmės jau paneigiama pašalinat reikšmingą ir esminę Straipsnio dalį, dar nesant teismo sprendimo dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Toks LRT žurnalistų reputacijos sumenkinimas, jų įbauginimas, dar nesant teismo sprendimo, neabejotinai padarytų neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą tiek pareiškėjui, tiek pareiškėjo žurnalistų reputacijai bei viešiesiems debatams, visai visuomenei svarbiais klausimais, nes privertus pašalinti visą informaciją iki kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl ginčijamo Sprendimo, būtų paneigta jų žodžio laisvė ir kartu pakirstas pasitikėjimas visa VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ žurnalistų bendruomene, taip būtų padaryta pareiškėjo žurnalistų bendruomenės profesinei reputacijai didelė žala ir jos atitaisymas praėjus keleriems metas po pašalinimo (įsiteisėjus teismo sprendimui) nebūtų įmanomas.

16VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pažymi, jog ginčijamo Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytas atsakovo reikalavimas pašalinti pažeidimą – inter alia iš interneto tinklapio www.lrt.lt pašalinti R. B. teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją, yra neaiškus, nes atsakovo Sprendimo rezoliucinėje dalyje yra nurodomi tik publikacijų pavadinimai, tačiau nėra nurodoma kokią konkrečią informaciją yra reikalaujama pašalinti. Tokia Sprendimo rezoliucinės dalies formuluotė, kai nėra aiškiai nurodoma, kokia konkreti informacija pažeidžianti trečiojo suinteresuoto asmens teisę į privatų gyvenimą, turėtų būti pašalinama, neatitinka ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, t. y. LRT iš tokio ginčijamo administracinio akto rezoliucinės dalies 2 punkto dalies negali nustatyti, kokius būtent privataus gyvenimo duomenis turi pašalinti. Akcentuoja, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, teismas tik nurodė šią aplinkybę, bet jos neišsprendė, t. y. nenustatė kaip LRT turėtų įvykdyti šią Sprendimo dalį.

17Pareiškėjas nurodo, jeigu Straipsnyje būtų pašalinti visi duomenys, taip būtų apribota LRT žurnalistų saviraiškos laisvė. Pažymi, kad priimta pirmosios instancijos teismo nutartis, iš esmės pažeidžia konstitucinį proporcingumo principą, kas apskritai pažeidžia pareiškėjo žurnalistų žodžio laisvę. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintas LRT – visuomeninio transliuotojo konstitucinis nepriklausomumo principas.

18Pareiškėjo nuomone, šiuo ginčo atveju, jei nebūtų patenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pareiškėjas turėtų pašalinti visą ginčo Straipsnyje publikuotą informaciją arba jos reikšmingą dalį, kadangi iš Sprendimo dalies nėra aišku kokią konkrečią informaciją yra reikalaujama pašalinti, būtų padaryta didelė žala LRT žurnalistų reputacijai jokiu teismo sprendimu negalėtų būti atstatyta, todėl tokia informacija turėtų būti pašalinama tik įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui.

19Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsakovas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Pažymi, kad pareiškėjas nei skunde, nei atskirajame skunde nepateikė jokių įrodymų apie kilsiančią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą, jei ginčijamas atsakovo Sprendimas būtų įvykdytas.

21Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Konstitucijoje įtvirtintas pareiškėjo nepriklausomumo principas ir įstatyme numatyta, jog teisiniu reguliavimu turi būti užtikrintas visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas nuo valdžios institucijų, pareigūnų, taip pat kitų asmenų kišimosi į jos veiklą, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad pareiškėjas gali nepaisyti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, pažeidinėti jų garbę ir orumą, teisę į privatumą. Pažymi, kad pareiškėjo, kaip visuomeninio transliuotojo, nepriklausomumas nereiškia, kad atsakovas neturi kompetencijos vertinti, kaip pareiškėjas, skelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse, laikosi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) nuostatų, ir įspėti dėl padarytų pažeidimų, reikalauti juos pašalinti. Atsakovas vertindamas paskelbtą publikaciją, jokiu būdu nedarė įtakos jos turiniui iki paskelbimo ar kitaip kišosi į VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ veiklą.

22Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba paaiškina, kad pareiškėjas prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, dėl reikalavimo pašalinti teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją, byloje siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimų būsimų teisių pažeidimo.

23Atsakovas nurodo, jog pareiškėjo argumentas dėl Sprendimo rezoliucinės dalies nesuprantamumo, kokią informaciją reikalaujama pašalinti, yra nepagrįstas. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad atsakovo sprendimo dalys negali būti vertinamos atskirai, nes sprendimas yra vientisas administracinis aktas, t. y. tam, kad būtų galima teigti, jog sprendime nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teises ir pareigos, turi būti vertinamas visas sprendimas, neapsiribojant tik rezoliucine dalimi, o vertinant ir kitas, neatsiejamai susijusias sprendimo dalis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis byloje Nr. A525-259/2012). Atkreipia dėmesį, kad Sprendimo konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodyta, kokia informacija apie trečiąjį suinteresuotą asmenį laikytina privačia, ir dėl kokių priežasčių konstatuota, jog būtent šios informacijos skleidimas pažeidžia trečiojo suinteresuoto asmens teisė į privatumą, todėl įvertinus visas Sprendime konstatuotas aplinkybes visiškai aišku, kokios informacijos pašalinimo reikalaujama Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkte.

24Atsakovo nuomone, kad pareiškėjas, kaip valdanti visuomenės informavimo priemones (interneto tinklalapį, televiziją ir radiją), turi neribotą galimybę visuomenei teikti informaciją, todėl net ir teismui panaikinus atsakovo Sprendimą, pareiškėjas turėtų galimybę vėl koreguoti publikaciją ir atnaujinti skelbiamą informaciją. Net neabejotina, kad įvykdžius Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkto reikalavimus, kilsianti tariama žala gali būti lengvai atitaisyta.

25Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nei skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui, nei atskirajame skunde nepateikė jokių įrodymų apie kilsiančią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą, jeigu ginčijamas atsakovo Sprendimas būtų įvykdytas.

26Atsakovui nesuprantamas pareiškėjo atskirajame skunde teiginys, apie kilsiančią reputacinę žalą, jeigu Sprendimas būtų įvykdytas. Paaiškina, jog atsakovas ginčijame Sprendime nereikalavo paskelbti Sprendimo rezoliucinės dalies ar kitaip informuoti visuomenę apie padarytą VIĮ nuostatų pažeidimą, tik reikalaujama pašalinti iš publikacijos trečiojo suinteresuoto asmens teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją, todėl nesuprantama, kaip minimalios publikacijos dalies pašalinimas gali sukelti pareiškėjui reputacinę žalą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 16 d. nutartį.

28R. B. paaiškina, kad iš Straipsnio turinio ir iš pačio pavadinimo „LRT tyrimas „Ofšorų istorijoje – į politiką žengiančio advokato ir „Gazprom“ atstovo vardai“ akivaizdu, kad nurodytas pareiškėjo tikslas buvo visai ne laidos – televitrinos „Sveikatos ABC“ neva žiūrovų informavimas apie trečiojo suinteresuoto asmens, kaip verslininkės sąsajas su farmacine veikla užsiimančių bendrovių valdymu ir nuosavybe, nuosavybės teisės įgijimo aplinkybėmis, šių sandorių finansuotojais, kaip atskirajame skunde įvardija „viešojo intereso gynimo klausimu“, susijusiu su trečiuoju suinteresuotu asmeniu, o trečiojo suinteresuoto asmens advokato, kaip kandidato į Kauno merus neva prieštaraujančius įstatymams veiksmus, neva jo nesilaikymo profesinės etikos (nors Lietuvos advokatūros advokatų garbės teismas jokių advokato prieštaraujančių jo etikai veiksmų nenustatė). Tuo labiau Straipsnyje, nei karto neužsiminta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo vedamoje laidoje-televitrinoje „Sveikatos ABC“ reklamuoja UAB „Aconitum“ ar UAB „Aurantijus“ gaminamus vaistinius preparatus, papildus bei apskritai nepateikė jokios trečiojo suinteresuoto asmens vedamos laidos bei trečiojo suinteresuoto asmens valdomų bendrovių sąsajų šioje publikacijoje. Iš šio Straipsnio, galima susidaryti įspūdį, kad neva trečiasis suinteresuotas asmuo yra nukentėjęs asmuo, nes advokatas apgavo R. B., bet ne tai, kad šia publikacija buvo siekiama informuoti visuomenę apie trečiojo suinteresuoto asmens verslo sąsajas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, jog jokiu būdu pareiškėjo atskirajame skunde ne kartą nurodyta neva teisėtu ir pagrįstu „viešojo intereso gynimu“ prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, negali būti pateisinamas trečiojo suinteresuoto asmens duomenų ir informacijos, apie trečiojo suinteresuoto asmens privataus gyvenimo aplinkybes paviešinimas (tokių kaip didesnio akcijų kiekio įsigijimas, skolinimosi detalės, šaltiniai ir kt.), kai tokios paviešintos aplinkybės nėra susiję su nusikalstama, teisei ar gerai moralei prieštaraujančia R. B. asmens veikla.

30R. B. nurodo, kad pareiškėjas atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų leisti spręsti teismui, kad įvykdžius atsakovo Sprendime numatytus reikalavimus, pareiškėjui bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma reputacinė žala, tuo labiau, kad Spendimu pareiškėjo reikalaujama pašalinti pažeidimą, tik pašalinant – iš interneto tinklalapio www.lrt.lt trečiojo suinteresuoto asmens teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją.

31Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, bus nepataisomai pakenkta jo reputacijai. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, turi būti atsižvelgiama, kokią įtaką jų pritaikymas gali turėti ir kitoms proceso šalims, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, neturi būti ignoruoti R. B. teisės ir teisėti interesai, nes Straipsniu, trečiojo suinteresuoto asmens duomenys atskleisti be jo sutikimo 2018 m. gruodžio 12 d., nesant teisėto ir pagrįsto visuomenės intereso tokią informaciją žinoti ir, kad pareiškėjas pažeidė trečiojo suinteresuoto asmens teisę į privatumą bei nesilaikė VIĮ 14 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų. Trečiasis suinteresuotas asmuo nuo 2019 m. liepos 1 d. nebeveda laidos televitrinos „Sveikatos ABC“, dėl kurios vedimo neva pareiškėjas norėjo informuoti žiūrovus apie R. B. sąsajas. Pažymi, kad trečiojo suinteresuoto asmens valdoma UAB „Aurantijus“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2015 m. spalio 2 d., juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo.

32Teisėjų kolegija konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia akcentuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

35Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

36Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

37Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdyti ginčijamo Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkto dalies galiojimą, motyvuoja tuo, kad jei turėtų pašalinti visą ginčo publikaciją arba jos reikšmingą dalį, tuo būtų paneigta LRT žurnalistų žodžio laisvė ir kartu pakirstas pasitikėjimas visa VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ žurnalistų bendruomene. Pareiškėjo teigimu, būtų padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma pareiškėjo žurnalistų bendruomenės profesinei reputacijai didelė žala ir jos atitaisymas praėjus keleriems metas po pašalinimo (įsiteisėjus teismo sprendimui) nebūtų įmanomas.

38Teisėjų kolegija akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas, 2020 m. kovo 16 d. nutartimi netenkindamas pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad publikacijoje atkleisti trečiojo suinteresuoto asmens duomenys be jo sutikimo, nesant teisėto ir pagrįsto visuomenės intereso tokią informaciją žinoti, o būtent šios informacijos skleidimas pažeidžia trečiojo suinteresuoto asmens teisę į privatumą, bei teismas teisingai pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kad nesiėmus šios užtikrinimo priemonės, pareiškėjui (LRT žurnalistų reputacijai) gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

39Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais grindžiama reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybė, prie šių procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė galinčios kilti žalos, o jo nurodomos neigiamos pasekmės yra tik tikėtinos.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo atskirojo skundo argumentai yra abstraktūs, deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais, pavyzdžiui, pagrįstais skaičiavimais apie tikėtiną pelno vertės sumažėjimą ar duomenimis apie VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ darbo (straipsnių, publikacijų) skelbimo ar leidimo sustojimą. Pažymėtina, kad prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytus galbūt ateityje patiriamus nepatogumus, nelaikytinas proporcingu siekiamam tikslui. Dėl šių priežasčių pripažintina, kad pareiškėjas neįrodė pagrindo taikyti jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai sustabdyti ginčijamo administracinio akto – Sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkto dalies galiojimą: „<...> reikalauti pašalinti pažeidimą – iš interneto tinklapio www.lrt.lt pašalinti R. B. teisę į privatumą pažeidžiančią informaciją“.

41Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso.

42Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2020 m. kovo 16 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

44Pareiškėjo viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atskirąjį skundą atmesti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Lietuvos nacionalinis... 6. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 16 d. nutartimi... 9. Teismas iš pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 10. Teismas nurodė, kad toks prašymas galėtų būti tenkinamas tik pagrindžius... 11. Teismas pažymėjo, kad teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą... 12. Atsižvelgęs į bylos aplinkybes, teismas nenustatė tokių aplinkybių,... 13. III.... 14. Pareiškėjas VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pateikė... 15. Pareiškėjas paaiškina, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti reikalavimo... 16. VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pažymi, jog ginčijamo... 17. Pareiškėjas nurodo, jeigu Straipsnyje būtų pašalinti visi duomenys, taip... 18. Pareiškėjo nuomone, šiuo ginčo atveju, jei nebūtų patenkintas... 19. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepime į atskirąjį... 20. Atsakovas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 21. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Konstitucijoje įtvirtintas pareiškėjo... 22. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba paaiškina, kad pareiškėjas... 23. Atsakovas nurodo, jog pareiškėjo argumentas dėl Sprendimo rezoliucinės... 24. Atsakovo nuomone, kad pareiškėjas, kaip valdanti visuomenės informavimo... 25. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nei skunde Vilniaus apygardos... 26. Atsakovui nesuprantamas pareiškėjo atskirajame skunde teiginys, apie... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 28. R. B. paaiškina, kad iš Straipsnio turinio ir iš pačio pavadinimo „LRT... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, jog jokiu būdu pareiškėjo... 30. R. B. nurodo, kad pareiškėjas atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų,... 31. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos... 35. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 37. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y.... 38. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas, 2020 m. kovo... 39. Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo atskirojo skundo argumentai yra... 41. Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus... 42. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 44. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 16 d. nutartį palikti... 46. Nutartis neskundžiama....