Byla 1-371-898/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, sekretoriaujant Dovilei Žilionytei, dalyvaujant prokurorui Vladimirui Sergejevui, nukentėjusiajam S. Z., kaltinamajam Ž. V., jo gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, vertėjai Boženai Seniut,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, specialaus vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 135 straipsnio 2 dalies 2 punkte, padarymu.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4Ž. V. 2017 m. balandžio 4 d., apie 18.00 - 19.00 val., viešoje vietoje – miškelyje, esančiame už Lazdynų poliklinikos, adresu Erfurto g. 15, Vilniuje, būdamas neblaivus, po su nukentėjusiuoju S. Z. kilusio konflikto dėl maisto, nukentėjusiajam dėl girtumo užmigus ir dėl to pastarajam būnant bejėgiškoje būklėje, tyčia rankų pirštais du kartus (t. y. po vieną kartą) dūrė S. Z. į abi akis, padarydamas jam trauminius abiejų akių obuolių išnirimus (dešinės akies dalinį, kairės - pilną) su plėštinėmis akių obuolių junginių žaizdomis, akių raumenų nutrūkimu, poodinėmis kraujosruvomis akių srityse ir kraujosruva aplink kairės akies obuolį, visišku apakimu, bei ranka sudavė vieną smūgį S. Z. į veido sritį padarydamas jam nosies kaulų lūžį ir tokiu būdu tyčia sunkiai sutrikdė bejėgiškos būklės nukentėjusiojo S. Z. sveikatą.

5Kaltinamasis Ž. V. teisme dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad nepamena visų aplinkybių, nežino kodėl sužalojo nukentėjusįjį. Pripažįsta, kad miegančiam nukentėjusiajam išdūrė akis pirštais, tačiau nepripažįsta, jog kaltinamajam sulaužė nosį. Tuo metu buvo neblaivus, bet negali prisiminti kiek buvo išgėręs. Iš pradžių išdūrė vieną akį, o vėliau - kitą akį.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 276 straipsnio 4 dalimi buvo pagarsinti kaltinamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu. Apklausiamas Ž. V. parodė, jog savo kaltę pripažįsta visiškai, kad 2017 m. balandžio 4 d., dienos metu, tikslesnio laiko pasakyti negali, Lazdynų mikrorajone, Vilniuje, kartu su S. Z., kurį pažįsta apie metus laiko, rinko tuščius butelius ir maistą iš šiukšlių konteinerių. Pririnkę butelių pridavė juos taromate, esančiame Architektų g., Vilniuje, ir nusipirko burnos skalavimo skysčio, kurį abu gėrė už Lazdynų poliklinikos esančiame miškelyje. Išgėrę vėl ėjo rinkti tuščių butelių, kuriuos, kaip ir prieš tai surinkę pridavė taromate ir vėl nusipirkę burnos skalavimo skysčio gėrė tame pačiame miškelyje. Geriant jis S. Z. paprašė duoti maisto - šis davė vieną mažą pienišką dešrelę, kurią buvo radęs šiukšlių konteineryje. Mažos dešrelės jam buvo mažai, norėjo dar, todėl paprašė duoti dar valgyti, nes žinojo, kad šis dar turėjo gabalą dešros, tačiau S. Z. daugiau duoti maisto atsisakė. Jie pradėjo pyktis ir stumdytis. Stumdėsi apie porą minučių, kai jam pastūmus S. Z. šis nugriuvo ir nuo išgerto skysčio iškarto užmigo – „atsijungė“. Tada jis atsigulė šalia ir taip pat užmigo, tačiau labai greitai prabudo, nes kažką susapnavo. Prabudęs pamatė, kad S. Z. dar miega ir jis, vis dar būdamas piktas dėl prieš tai buvusio konflikto ir dėl to, kad šis jam nedavė maisto, sėdėdamas šalia, kairės rankos suglaustais didžiuoju ir rodomuoju pirštais, dūrė S. Z. į akį - dūrė stipriai, nes pirštai sulindo iki pusės. Tada pirštus ištraukė, matė, kad jie buvo kruvini, ir tais pačiais pirštais dūrė S. Z. į kitą akį lygiai taip pat stipriai. Po dūrių S. Z. neprabudo - vis dar miegojo. Pasėdėjęs apie 4 min. ir pamatęs, kad šis nesikelia, pasiėmė savo kuprinę ir nuvažiavo namo, kur gyvena vienas broliui priklausančiame bute. Namuose buvo apie 21.00 val. Kartu su S. Z. butelius renka ne kasdien, tačiau kai renka visada geria burnos skalavimo skystį, po ko dažniausiai pykstasi ir susimuša. Dėl to ką padarė labai gailisi (1 t., 109 - 110 b. l.); papildomai apklaustas parodė, jog savo kaltę pripažino iš dalies, nurodė, jog S. Z. jis nesmūgiavo ir nosies jam nesulaužė, dėl S. Z. išdurtų akių jis laikosi savo anksčiau duotų parodymų, juos patvirtina (1 t., 112, 113 b. l.).

7Pagarsinus parodymus kaltinamasis patvirtino, jog jie yra teisingi, kad nosies nukentėjusiajam nelaužė, bandė tik jį pakelti, bet to jam padaryti nepavyko. Tą dieną su S. Z. buvo keletą valandų, kai susitiko S. Z. nesiskundė, kad jam nosis sulaužyta, nesakė, kad skauda nosį; vėliau visą vakarą praleido kartu. Prieš išduriant akis, jis S. Z. nežadino. Po išdūrimo jis S. Z. paliko miegantį. Nukentėjusysis taip pat buvo neblaivus. Jis miegojo nuo burnos skalavimo skysčio. Nesudavė smūgio nukentėjusiajam. Jis nežino kaip galėjo S. Z. sulūžti nosis. Smūgis į akis buvo stiprus, tačiau jam smūgio į nosį nesudavė, nelaužė jokios nosies. Nukentėjusysis gulėjo ant kairio šono, o jis jį atsuko į savo pusę prie krūtinės ir paėmęs jį rankomis bandė pakelti, norėjo pastatyti ant kojų, tačiau S. Z. griuvo atgal ant kairio šono. Nežino ar griūdamas galėjo susilaužyti nosį, nes smūgio, kad sulaužytų nosį, nebuvo. Posėdžio metu atsiprašė nukentėjusiojo. Pripažįsta Teritorinės ligonių kasų civilinį ieškinį, tačiau neturi iš ko sumokėti. Prieš 7 ar 8 metus buvo statybininku. Viskas baigėsi, kai pradėjo gerti.

8Nukentėjusysis S. Z. teisme parodė, kad tikslios dienos nepamena, bet tai galėjo būti 2017 m. balandžio 4 d., su pažįstamu Žilvinu rinko butelius, juos pridavinėjo ir už gautus pinigus pirkosi dantų skalavimo skysčio gėrimui. Gėrė miškelyje. Išgėrę vėl ėjo ieškoti butelių, pardavė ir vėl pirkosi to paties skysčio, jį gėrė. Neatsimena kaip užmigo, prasibudo tik ligoninėje, nejautė kaip jam buvo išdurtos akys. Iki šio įvykio nebuvo niekur susižalojęs, nebuvo sužalotos nei akys, nei nosis. Ž. V. atleido, civilinio ieškinio nereiškia.

9Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino nukentėjusiojo S. Z. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Nukentėjusysis iš esmės parodė tas pačias aplinkybes kaip ir teisminio nagrinėjimo metu, pirmosios apklausos metu tvirtino, jog neprisimena, kad jį kas būtų mušęs, galėjo susižaloti pats (1 t., 20, 21 b. l.); papildomos apklausos metu patvirtino pamenantis aplinkybes, jog tą dieną su Žilvinu gėrė dviese miškelyje, netoli Lazdynų poliklinikos, o kas jam nutiko po to – nepamena dėl girtumo, nubudo tik ligoninėje (1 t., 22 - 24 b. l.).

10Liudytoja D. B. teisme parodė, kad 2017 m. balandžio 4 d., apie 17.00 val., ji dirbo Lazdynų poliklinikoje, pro kabineto langą pastebėjo du visiškai neblaivius vyrus prie miškelio pievoje. Ten žmonės ateina nuolat, kas vaikšto, kas šunis vedžioja. Ji tų vyrų nuolat nestebėjo. Vienas iš vyrų atrodė blaivesnis, nes rankomis judino savo gulintį draugą, bandė jį pakelti, lyg tai keldamas numovė draugui kelnes. Kiek teko matyti vyriškiai bendravo draugiškai, nesipyko, nekonfliktavo ir nesimušė. Blaivesnis vyras buvo su kepure su snapeliu. Kas vyko toliau – ji nežino, iki pat Greitosios medicinos pagalbos atvykimo ji į vyrus nežiūrėjo. Vėliau pamatė, kad antrojo vyriškio nebėra. 2017 m. balandžio 4 d. buvo labai šilta, todėl kabineto langas buvo atidarytas, tačiau jokio triukšmo ar pagalbos šauksmo ji negirdėjo.

11Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos D. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 80, 81 b. l.), kurie iš esmės yra analogiški jos parodymams, duotiems teisiamojo posėdžio metu. Liudytoja patvirtino, kad parodymai teisingi.

12Liudytoja D. M. teisme parodė, kad 2017 m. balandžio 4 d., ji dirbo Greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Apie 19 val. buvo gautas iškvietimas, kad Vilniuje, Erfurto gatvėje, už poliklinikos ant žemės guli vyriškis, kuriam kraujuoja iš akių. Pagalbą kvietė praeivis. Nuvykus į vietą pamatė ant žolės už poliklinikos ant šono gulintį apie 40 m. amžiaus vyriškį, kurio apbiejų akių obuoliai buvo išvirtę iš akiduobių, bėgo kraujas. Vyriškis bendravo neadekvačiai, nesugebėjo savo duomenų pasakyti. Ji buvo kartu su kolega, kuris paėmė kažkokius buvusius šalia to žmogaus daiktus ir jie išvežė vyrą į Respublikinę Vilniaus Universitetinę ligoninę. Šalia vyriškio nebuvo kitų asmenų, tik žmogus, kvietęs pagalbą.

13Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos D. M. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 73 b. l.), kurie iš esmės analogiški parodymams, duotiems teisminio nagrinėjimo metu. Liudytoja patvirtino, jog parodymai teisingi.

14Liudytoja G. D. teisme parodė, jog ji dirba Lazdynų poliklinikoje, chirurginiame skyriuje, bendrosios praktikos slaugytoja. Tą dieną per langą, pro kurį matosi kalnas su miškeliu, ji matė du žmones - vienas buvo labai girtas, o kitas sugebėdavo stovėti ant kojų. Bendravo tarpusavyje gražiai. Tuo metu ji dirbo po pietų nuo 13.00 val. iki 18.00 val. Negali pasakyti ar tai buvo tie patys vyrai, kurie sėdi salėje. Atrodo vienas buvo aukštesnis ir kūdesnis, o kitas, kuris buvo girtesnis, apkūnesnis. Galbūt dėl rūbų taip pasirodė. Matė, kad tie du vyrai tai sėdėjo, tai gulėjo. Vienas vyras atsistojo ir nugriuvo, o kitas norėjo pagelbėti.

15Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos G. D. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 78 b. l.), kurie iš esmės yra analogiški parodymams, duotiems teisminio nagrinėjimo metu. Liudytoja patvirtino, kad parodymai teisingi.

16Liudytoja A. G. teisme parodė, kad S. Z. yra jos sūnus, jis pas ją kartais ateina. Apie nusikaltimą ji nieko nežino, kaltinamojo nepažįsta, nėra mačiusi. Išvakarėse prieš nusikaltimą sūnaus nematė, tačiau buvo mačiusi prieš porą dienų, sūnus nebuvo sužalotas, nesiskundė, kad būtų sulaužyta nosis. Po įvykio sūnus nieko nepasakojo.

17Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos A. G. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 88, 89 b.l.), kurie iš esmės yra analogiški jos parodymams, duotiems teisiamojo posėdžio metu. Liudytoja patvirtino, jog jos parodymai teisingi.

18Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojo V. P. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojas parodė, jog jis 2017 m. balandžio 4 d. apie 19.00 val. vaikščiojo po miškelį Lazdynų mikrorajone, už Vilniaus Lazdynų poliklinikos. Leidžiantis nuo kalniuko link poliklinikos pastebėjo gulintį vyriškos lyties asmenį, apie 40 metų amžiaus be gyvybės ženklų, asmens akys buvo kruvinos, buvo išvirtusios akys. Paskambino bendruoju pagalbos centro telefonu, suteikė visą informaciją ir laukė vietoje greitosios medicinos pagalbos. Kol laukė greitosios medicinos pagalbos, minėtas vyriškis šiek tiek judėjo. Atvykus medikams jis padėjo minėtą vyriškį įkelti į neštuvus. Prieš aptinkant anksčiau minėtą sužalotą vyriškį, leidžiantis nuo kalniuko, kaip tik į viršų kilo vyriškis, apie 40 metų amžiaus, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, svirduliavo, rankas laikė kišenėse, buvo apsirengęs melsvos spalvos džinsais, juodos spalvos striuke, mūvėjo „beisbol“ kepuraitę, su ryškiu ženklu, būtent koks ir kokios spalvos nepamena. Ar minėtas vyriškis galėjo būti prie nukentėjusiojo vyro, pasakyti negali, nes nematė (1 t., 70 b. l. ).

19Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuotas įvykio vietos, esančios adresu Erfurto g. 15, Vilniuje vaizdas - tai Lazdynų poliklinikos neapšvietsas kiemas. Už poliklinikos yra dirvožemis paruoštas žaliai vejai. Vietomis yra apie 0.5 – 1 m. gylio duobės nuo išraustų medžių. Už dirvožemio yra kalnas, apaugęs medžiais, krūmais ir iškirstų medžių kelmais. Vaizdo stebėjimo kamerų nėra, kitų objektų ar detalių, reikšmingų bylos nagrinėjimui, neužfiksuota (1 t., 14 - 18 b. l.).

20Ažiūros protokole užfiksuota nukentėjusiojo S. Z. ligos istorijos apžiūra, kurią atliko Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertas Antanas – K. B.. Ažiūros metu nustatyta, kad S. Z. padarytos akių obuolių plėštinės žaizdos, abiejų obuolių panirimas, akių raumenų nutraukimas, užobuolinės kraujosruvos; sužalojimai padaryti kietais bukais, ribotą kontaktinį paviršių turėjusiais daiktais, paros laikotarpyje iki patekimo į ligoninę. Sužalojimai padaryti mažiausiai vienu trauminiu poveikiu į abi akis. Sužalojimai nėra pavojingi gyvybei. Dėl vienos akies regėjimo netekimo nukentėjusiajam padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Mažai tikėtina, kad šiuos sužalojimus nukentėjusysis pasidarė pats (1 t., 28, 29 b. l.).

21Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje Nr. G 1440/2017(01), nurodyta, kad:

221. S. Z. nustatyta trauminiai akių obuolių išnirimai (dešinės akies dalinis, kairės - pilnas) su plėštinėmis akių obuolių junginių žaizdomis, akių raumenų nutrūkirnu, poodinėmis kraujosruvomis akių srityse ir kraujosruva aplink kairės akies obuolį, visišku apakimu, nosies kaulų lūžis. Sužaiojimai padaryti kietu buku daiktu (daiktais), prieš kreipiantis medicinos pagalbos. Sužalojimai visumoje dėl regos netekimo atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą (Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.1 punktas);

232. Duomenų apie skirtingą sužalojimų padarymo laiką nėra;

243. Sužalojimai yra pasiekiami S. Z. rankomis;

254. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiais;

265. Medicinos dokumentuose požymių, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie konkretų žalojusį daiktą (įrankį), nėra. (1 t., 47 - 48 b. l.). Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

27Įvertinęs surinktų baudžiamojoje byloje įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje yra surinkta pakankamai kaltinamojo Ž. V. kaltumą patvirtinančių įrodymų, jog jis, kaltinime nurodytomis aplinkybėmis miškelyje, esančiame už Lazdynų poliklinikos, Vilniuje, būdamas neblaivus, po kilusio konflikto su nukentėjusiuoju S. Z. dėl maisto, nukentėjusiajam dėl girtumo užmigus ir dėl to pastarajam būnant bejėgiškoje būklėje, tyčia rankų pirštais du kartus (t. y. po vieną kartą) dūrė S. Z. į abi akis, padarydamas jam trauminius abiejų akių obuolių išnirimus (dešinės akies dalinį, kairės - pilną) su plėštinėmis akių obuolių junginių žaizdomis, akių raumenų nutrūkimu, poodinėmis kraujosruvomis akių srityse ir kraujosruva aplink kairės akies obuolį, visišku apakimu, bei ranka sudavė vieną smūgį S. Z. į veido sritį padarydamas jam nosies kaulų lūžį ir tokiu būdu tyčia sunkiai sutrikdė bejėgiškos būklės nukentėjusiojo S. Z. sveikatą. Tai patvirtina byloje apklaustų nukentėjusiojo, liudytojų bei iš dalies paties kaltinamojo parodymai bei aukščiau aprašyti rašytiniai įrodymai.

28Byloje neginčijamai nustatyta, jog S. Z. su Ž. V. 2017 m. balandžio 4 d., apie 18.00 - 19.00 val., viešoje vietoje – miškelyje, esančiame už Lazdynų poliklinikos, adresu Erfurto g. 15, Vilniuje vartojo burnos skalavimo skystį, nuo kurio abu buvo neblaivūs. Tokias aplinkybes patvirtino tiek kaltinamasis Ž. V., tiek nukentėjusysis S. Z.. Šias kaltinamojo ir nukentėjusiojo nurodytas aplinkybes, jog jie buvo minėtoje teritorijoje ir buvo galimai neblaivūs, patvirtino posėdžio metu apklaustos liudytojos D. B. ir G. D., patvirtindamos, jog darbo poliklinikoje metu matė per langą pievoje, netoli miškelio du neblaivius asmenis. Taip pat byloje nėra ginčo dėl to, jog Ž. V. sužalojo neblaiviam ir miegančiam S. Z. akis, jas išdurdamas savo pirštais. Šias aplinkybes pripažino tiek pats kaltinamasis Ž. V., tiek nukentėjusysi S. Z., patvirtindamas, jog jis buvo susitikęs su Ž. V., vartojo alkoholį, buvo neblaivus, užmigo ir atsibudo tik ligoninėje su sužalotomis akimis ir nosimi.

29Nors kaltinamasis Ž. V. pripažindamas kaltę dėl nukentėjusiojo S. Z. akių sužalojimo neigė, jog sudavė jam smūgį ranka ir sulaužė nosį, tačiau teismas daro išvadą, jog dėl Ž. V. kaltų veiksmų S. Z. patyrė visus jam nustatytus sužalojimus. Tokią išvadą teismas daro remdamasis byloje esančia specialisto išvada, kurią patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai. Tai yra, minėtoje spacialisto išvadoje nurodyta, jog S. Z. nustatyti trauminiai akių obuolių išnirimai su plėštinėmis akių obuolių junginių žaizdomis, akių raumenų nutrūkimu, poodinėmis kraujosruvomis akių srityse ir kraujosruva aplink kairės akies obuolį, visišku apakimu ir nosies kaulų lūžis galimai padaryti vienu metu, mažiausiai dviem trauminiais poveikiais ir nėra duomenų apie tai, jog sužalojimai būtų padaryti skirtingu metu. Tokias specialisto išvadoje nustatytas aplinkybes patvirtino ir nukentėjusysis S. Z., patvirtindamas, jog iki susitikimo su Ž. V. jis sužalotas nebuvo. Tas pačias aplinkybes patvirtino ir S. Z. mama A. G., patvirtindama, jog prieš šį įvykį jos sūnus sužalotas nebuvo, jokiais skausmais nesiskundė. Be to, ir pats kaltinamasis Ž. V. patvirtino tai, jog susitikus su S. Z. pastarasis nebuvo sužalotas ir nesiskundė jokiais nosies skausmais. Taigi šios aplinkybės patvirtina, jog tik po susitikimo su Ž. V. S. Z. patyrė visus jam nustatytus sužalojimus. Pažymėtina tai, kad specialisto išvadoje nustatyta, jog S. Z. veide ir kūne žaizdų (išskyrus akių sužalojimus) nematyti, fiksuotas nosies kaulų lūžis su nedideliu poslinkiu. Tai, kad vizualiai nukentėjusiojo veide, išskyrus akis, nesimatė kitų sužalojimų, patvirtino ir posėdžio metu apklausta greitosios medicinos pagalbos darbuotoja D. M., kuri apžiūrėjo nukentėjusįjį S. Z. įvykio vietoje. Tad įvertinant šias aplinkybes kaltinamasis Ž. V. dėl buvusio jo paties neblaivumo galėjo ir nepastebėti, jog durdamas rankos pirštais nukentėjusiajam į akis tuo pačiu galėjo sužaloti ir nosį, nes kaip jis pats nurodė, jo smūgiai į akis buvo stiprūs. Jokių kitų duomenų apie tai, kad nukentėjusysis būtų su kažkuo kitu konfliktavęs, mušęsis, vartęsis ar kažkaip kitaip susižalojęs nosį, byloje nėra.

30Teismų praktikoje bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai asmens bejėgiška būklė pripažįstama tada, kai toks asmuo dėl fizinių ar psichinių savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negali gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Tokia būsena gali būti dėl ligos, neįgalumo (invalidumo), taip pat apalpus, praradus sąmonę, miegant arba dėl stipraus apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pan. Apie bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichinę būklę apibūdinančias aplinkybes. Taip pat svarbus yra ir kaltininko suvokimas, kad jis veiką daro prieš tokios būklės asmenį ir ja (tokia būkle) pasinaudoja (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-146/2014, 2K-72-746/2015, 2K-24-895/2017). Byloje nustatyta, kad nukentėjusiajam S. Z. akys buvo išdurtos stipriai apsvaigus nuo alkoholio ir miegančiam. Šias aplinkybes suvokė ir pats kaltinamasis Ž. V., kuris kartu su nukentėjusiuoju gėrė, kaip pats nurodė burnos skalavimo skystį, ir prieš konfliktą kaltinamojo teigimu nukentėjusysis užmigo, jo žodžiais tariant „atsijungė“. Taip pat Ž. V. patvirtino, jog prieš išdurdamas nukentėjusiajam akis jis jo nepažadino, o nukentėjusysis net ir po akių išdūrimo nepabudo. Tas pačias aplinkybes, kad jis neprisimena nieko dėl išdurtų akių aplinkybių, patvirtino ir nukentėjusysis S. Z.. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad nukentėjusysis įvykio metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir užmigo, lėmė tai, kad jis negalėjo aktyviai pasipriešinti kaltinamajam ar kitaip išvengti pavojaus, todėl nusikalstamos veikos padarymo metu nukentėjusysis buvo bejėgiškos būklės.

31Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir kilusias pasekmes, Ž. V. padaryta nusikalstama veika kvalifikuota teisingai pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes nukentėjusiajam būnant bejėgiškoje būklėje buvo sužalotos akys ir dėl regos netekimo konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.

32Nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine neapibrėžta tyčia, nes Ž. V. turėjo suvokti ir suprasti, jog durdamas vieną po kito stiprius smūgius pirštais nukentėjusiajam į akis gali nepagydomai sužaloti akis ar padaryti kitus sužalojimus, ir nors šių padarinių nesiekė, bet leido jiems kilti (nukentėjusiajam buvo sužalotos akys, jis neteko regėjimo, tuo pačiu jam buvo sulaužyta ir nosis).

33Teismas patikslina kaltinime nurodytą laiko aplinkybę, jog nusikalstama veika padaryta tarp 18.00 val. – 19.00 val., nes tokios aplinkybės buvo nurodytos pranešime apie įtarimą, jokių aplinkybių, kuo remiantis kaltinime nurodytas laikas yra 18.12 val., nenustatyta, tad tai vertintina kaip rašymo apsirikimo klaida. Toks patikslinimas teisinei veikos kvalifikacijai reikšmės neturi. Civilinis ieškinys

34Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 1547,08 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl atsiradusios turtinės žalos S. Z. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (1 t., 58-59 b. l.). Kaltinamasis Ž. V. civilinį ieškinį pripažino visiškai, tačiau nurodė, kad yra nedirbantis ir neturi iš ko atlyginti.

35Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, jog nukentėjusiajam S. Z. sunkus sveikatos sutrikdymas padarytas tyčiniais nusikalstamo pobūdžio kaltinamojo Ž. V. veiksmais. Nukentėjusysis patyrė sužalojimus ir buvo gydytas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninės Santariškių klinikose. S. Z. gydymo išlaidos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui sudaro 1547,08 Eur, tai patvirtina byloje pateiktas dokumentas (1 t., 59 b. l.), todėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys tenkintinas visiškai, priteisiant iš kaltinamojo Ž. V. 1547,08 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus, 08 ct) sumą Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai. Bausmės skyrimas, kiti klausimai

36BK 54 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimo pagrindus ir nustato, kad bausmės skyrimas yra išimtinė teismo kompetencija. Tai viena sudėtingiausių ir svarbiausių baudžiamojo įstatymo įgyvendinimo ir baudžiamosios bylos užbaigimo stadijų, nes paskiriant bausmę įvertinamas ir padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnis, ir nusikaltimo požymiai, jų turinys bei pobūdis, ir kaltininko asmenybė, ir jo atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės. Teismas paskiria tik tokią bausmę, kuri yra numatyta BK specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikaltimą, sankcijoje, vadovaujantis BK bendrosios dalies nuostatomis. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat ir į nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

37Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

38Teismas, įvertindamas tai, kad kaltinamasis Ž. V. pripažino savo kaltę dėl žymiai sunkesnio nukentėjusiojo akių sužalojimo nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios, nepripažino faktinių aplinkybių tik dėl nukentėjusiojo nosies kaulo lūžio, kurio, kaip jau aukščiau aptarta, galėjo ir nesuprasti padaręs, į tai, kad kaltinamasis nuoširdžiai atsiprašė nukentėjusiojo teismo posėdžio metu ir nukentėjusysis jam atleido, nereiškia pretenzijų kaltinamajam, laiko, jog Ž. V. prisipažinimas ir gailėjimasis dėl nusikalstamos veikos padarymo yra nuoširdus ir pripažįsta tai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo veiksmams (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

39Teismo posėdžio metu prokuroras kaltinamajam prašė skirti laisvės atėmimo bausmę, šiek tiek didesnės trukmės nei sankcijoje numatyta minimali, ją atliekant pataisos namuose. Kaltinamojo gynėjas prašė taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmę Ž. V. nei laisvės atėmimas.

40Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje išryškėjusių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt.).

41Kaip minėta aukščiau, byloje nustatyta, jog Ž. V. padarė labai sunkų nusikaltimą bejėgiškos būklės žmogui, dėl jo sužalojimo nukentėjusiajam liko neigiamos pasekmės – kaip nurodė nukentėjusysis, vienos akies visiškas apakimas visam gyvenimui, nusikalstama veika buvo padaryta ne spontaniškai, o dėl prieš tai buvusio konflikto, iš pykčio. Vertinant Ž. V. asmenybę, nustatyta, jog praeityje jis neteistas (1 t., 162 b. l.), baustas administracine tvarka ir turi galiojančių administracinių nuobaudų (1 t., 155-161 b. l.), nedirbantis (1 t., 163 b. l.), nevedęs, kaip pats posėdžio metu nurodė pragyvena iš surenkamos taros ir jos pardavimo, dažnai vartoja alkoholinius gėrimus, dėl to neteko darbo, nežino kur galėtų įsidarbinti. Posėdžio metu nurodė, jog jis serga širdies liga, bet jokiais dokumentais ar kitais oficialiais duomenimis šis faktas nepatvirtintas. Tačiau kažkokių išimtinių aplinkybių, rodančių, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas Ž. V. už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui, šiuo konkrečiu atveju nenustatyta. Tad BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymas šiuo atveju neatitiktų šio straipsnio nuostatų keliamų reikalavimų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, įvertindamas kaltinamojo asmenybę bei aukščiau aptartas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, jo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes bei siekdamas BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties, vadovaudamasis BK 54 straipsnio 1 dalimi, teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, paskyrus kaltinamajam už BK 135 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto nusikaltimo padarymą vienintelę šio straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį – minimalios trukmės laisvės atėmimą, ją nustatant atlikti pataisos namuose.

42Į bausmės laiką įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. balandžio 7 d. iki 2017 m. balandžio 9 d. (1 t., 100 b. l.) ir suėmime išbūtas laikas nuo 2017 m. balandžio 9 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos (2 t., 26-27 b. l.).

43Ž. V. paskirta kardomoji priemonė suėmimas paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, pradėjus bausmės vykdymą panaikintina (2 t., 26-27 b. l.).

44Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  • juodas plastikinis maišas su nukentėjusiojo drabužiais ir rankiniu laikrodžiu, saugomi Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje (1 t., 67, 68 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini savininkui S. Z.;
  • plastikinė pakuotė su kaltinamojo Ž. V. diržu, saugomi Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje (1 t., 67, 68 b.l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini savininkui Ž. V..

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

46Ž. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

47Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2017 m. balandžio 7 d. iki 2017 m. balandžio 9 d. ir suėmime išbūtą laiką nuo 2017 m. balandžio 9 d., iki šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. iki 2017 m. gruodžio 22 d.

49Ž. V. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo šioje byloje, pradėjus bausmės vykdymą panaikinti.

50Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir iš kaltinamojo Ž. V. Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai priteisti 1547,08 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus, 08 ct).

51Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  • juodą plastikinį maišą su nukentėjusiojo drabužiais ir rankiniu laikrodžiu, saugomus Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje (1 t., 67, 68 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti savininkui S. Z.;
  • plastikinę pakuotę su kaltinamojo Ž. V. diržu, saugomus Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje (1 t., 67, 68 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti savininkui Ž. V..

52Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. Ž. V. 2017 m. balandžio 4 d., apie 18.00 - 19.00 val., viešoje vietoje –... 5. Kaltinamasis Ž. V. teisme dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK)... 7. Pagarsinus parodymus kaltinamasis patvirtino, jog jie yra teisingi, kad nosies... 8. Nukentėjusysis S. Z. teisme parodė, kad tikslios dienos nepamena, bet tai... 9. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino nukentėjusiojo... 10. Liudytoja D. B. teisme parodė, kad 2017 m. balandžio 4 d., apie 17.00 val.,... 11. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos D. B.... 12. Liudytoja D. M. teisme parodė, kad 2017 m. balandžio 4 d., ji dirbo... 13. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos D. M.... 14. Liudytoja G. D. teisme parodė, jog ji dirba Lazdynų poliklinikoje,... 15. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos G. D.... 16. Liudytoja A. G. teisme parodė, kad S. Z. yra jos sūnus, jis pas ją kartais... 17. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojos A. G.... 18. Teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, pagarsino liudytojo V. P.... 19. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuotas įvykio vietos, esančios... 20. Ažiūros protokole užfiksuota nukentėjusiojo S. Z. ligos istorijos... 21. Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje Nr. G... 22. 1. S. Z. nustatyta trauminiai akių obuolių išnirimai (dešinės akies... 23. 2. Duomenų apie skirtingą sužalojimų padarymo laiką nėra;... 24. 3. Sužalojimai yra pasiekiami S. Z. rankomis;... 25. 4. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiais;... 26. 5. Medicinos dokumentuose požymių, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie... 27. Įvertinęs surinktų baudžiamojoje byloje įrodymų visumą teismas daro... 28. Byloje neginčijamai nustatyta, jog S. Z. su Ž. V. 2017 m. balandžio 4 d.,... 29. Nors kaltinamasis Ž. V. pripažindamas kaltę dėl nukentėjusiojo S. Z. akių... 30. Teismų praktikoje bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai... 31. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir kilusias pasekmes, Ž. V. padaryta... 32. Nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine neapibrėžta tyčia, nes Ž.... 33. Teismas patikslina kaltinime nurodytą laiko aplinkybę, jog nusikalstama veika... 34. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 1547,08 Eur dydžio civilinį... 35. Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, jog nukentėjusiajam S. Z. sunkus... 36. BK 54 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimo pagrindus ir nustato, kad... 37. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus... 38. Teismas, įvertindamas tai, kad kaltinamasis Ž. V. pripažino savo kaltę dėl... 39. Teismo posėdžio metu prokuroras kaltinamajam prašė skirti laisvės atėmimo... 40. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog BK 54 straipsnio 3 dalis nustato,... 41. Kaip minėta aukščiau, byloje nustatyta, jog Ž. V. padarė labai sunkų... 42. Į bausmės laiką įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo... 43. Ž. V. paskirta kardomoji priemonė suėmimas paliktina galioti iki... 44. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 46. Ž. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135... 47. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 49. Ž. V. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki... 50. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 51. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 52. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...