Byla 2-1121/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dalies, kuria nepatenkintas pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ byloje, iškeltoje pagal ieškovo AB „Ramirent“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui G. G. gamybinei komercinei įmonei „Barta“ (bankroto byla Nr. B2-1222-125/2010), ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas 2010 m balandžio 19 d. nutartimi (b. l. 128-130) pagal ieškovo AB „Ramirent“ ieškinį iškėlė atsakovui G. G. gamybinei-komercinei įmonei „Barta“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“ bei nutarė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu; netenkino pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas.“

3Pareiškėjas AB „Ūkio bankas“ atskiruoju skundu (b. l. 143-144) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu ir paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“, bei priimti naują sprendimą – įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu AB „Ūkio bankas“ bei atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Taip pat prašoma areštuoti atsakovo savininko G. G. asmeninį turtą. Atskirajame skunde nurodo, kad:

41. Apygardos teismo atsisakymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu pažeidžia pareiškėjo teisę bet kada įstoti į bylą, būti aktyviu bylos dalyviu. Nepagrįstas apygardos teismo argumentas, kad nepatenkinus pareiškėjo prašymo bus laimėtas laikas, kadangi 3-4 dienų terminas atlikti administratoriaus kandidatūros derinimo su Bankroto departamentu prie Ūkio ministerijos veiksmus yra pakankamas.

52. Teismas nors ir nepatenkino pareiškėjo prašymo, tačiau faktiškai pareiškėją į bylą įtraukė ir dėl visų jo prašymų pasisakė bei jų nusprendė netenkinti, nurodė apskundimo teisę (CPK 46, 47 str.).

63. Apygardos teismas nesivadovavo teismų praktika bet kuriame bankroto bylos nagrinėjimo etape įtraukti į procesą trečiuosius asmenis, siekiančius dalyvauti byloje su savarankiškais ar be savarankiškų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-678/2010).

74. Paskyrus AB „Ūkio bankas“ siūlomą administratoriaus kandidatą, bankroto byla būtų nagrinėjama greičiau ir kokybiškiau. Šio administratoriaus patirtis buvo nurodyta pareiškėjui teismo grąžintame pareiškime. Nors šio administratoriaus darbo krūvis išaugo Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. balandžio 6 d. jį paskyrus administruoti BUAB „Rodiklis“, tačiau tai nesudaro kliūčių jį skirti administruoti ir atsakovą.

85. Teismo paskirtas administratorius yra pasiūlytas kreditoriaus, turinčio mažesnį negu vieno procento reikalavimą nuo 2010 m. sausio 31 d. bendrovės balanse nurodytos turto vertės. Nors visi kreditoriai yra lygūs, pagrindiniai kreditoriai paprastai gali geriau pasirūpinti, kad bankroto procesas būtų kokybiškas ir greitas.

96. Teismo paskirto administratoriaus buveinė yra Vilniuje, t. y. 100 kilometrų toliau nei pareiškėjo siūlomo kandidato, kurio buveinė yra Kaune. Be to, pareiškėjas turi filialą Klaipėdoje ir administratoriui pageidaujant suteiktų savo filiale jam patalpas administratoriaus funkcijoms atlikti.

10Ieškovas AB „Ramirent“ pateikė atsiliepimą į AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą ir prašo jo netenkinti bei nutraukti apeliacinį procesą pagal šį skundą (b. l. 175-180). Atsiliepime, nurodo, kad:

111. Atskirasis skundas paduotas neturinčio teisės jį paduoti asmens, kadangi AB „Ūkio bankas“ nėra dalyvaujantis byloje asmuo, nes nėra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu įsiteisėjusia teismo nutartimi (Lietuvos apeliacinis teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1245/2009).

122. AB „Ūkio bankas“ neišreiškė valios, kokiu proceso dalyviu, t. y. trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, ar trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, jis siekia tapti, t. y. pareiškime aiškiai nenurodė savo reikalavimų dalyko ir pobūdžio (CPK 111 str. 2 d.) ir jo pareiškimą galima vertinti tik kaip įmonės kreditoriaus valios išreiškimą, kuriuo teismui pasiūloma viena iš įmonės bankroto administratoriaus kandidatūrų.

133. Pagal formuojamą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009), net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau šio asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros nepasirinkimas arba atmetimas, bankroto administratoriumi paskiriant kitą asmenį, nesuteikia teisės jam skųsti teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirtas kitas asmuo.

144. Ieškovo ir AB „Ūkio bankas“ reikalavimas iš esmės sutampa, nes abu asmenys prašo iškelti atsakovui bankroto bylą. Apygardos teismas pagrįstai, atsižvelgęs į ekonomiškumo ir koncentruotumo principus bankroto procese, atsisakė AB „Ūkio bankas“ įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu.

155. Skundžiama apygardos teismo nutartis nepažeidžia AB „Ūkio bankas“ teisių, kadangi, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria bus patvirtintas šio kreditoriaus finansinis reikalavimas atsakovui, kreditorius taps trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, bankroto byloje ir įgis visas ĮBĮ kreditoriams numatytas teises,

166. Teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka įstatymų reikalavimus. Atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra pagrindas naikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius. Pastebėtina, kad apeliantas galės suteikti galimybę administruoti įmonę apelianto filialo patalpose ir teismo paskirtam administratoriui. Tai, kad apeliantas nurodo galintis suteikti patalpas jo pasiūlytam administratoriui ir akcentuoja, kad, skiriant bankroto administratoriumi, svarbu atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus nuomonę dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, suponuoja tikimybę, kad apelianto siūlomas kandidatas gali būti susijęs su apeliantu ir gina jo interesus.

17Atsakovo G. G. gamybinės-komercinės įmonės atstovas R. P. taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m balandžio 19 d. nutarties (b. l. 132-133), kuriame prašė šią nutartį panaikinti ir bylą nutraukti.

18Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus ir atsakovas G. G. gamybinė-komercinė įmonė arba R. P. buvo įpareigoti pateikti dokumentus, įrodančius, kad atskirąjį skundą padavė turintis teisę jį paduoti asmuo. Teismas taip pat nustatė kitus trūkumus bei kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos dėl (ne)pritarimo byloje pasiūlytai pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus kandidatūrai – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Bylos nagrinėjimas buvo atidėtas.

19Byloje gautas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštas, kad UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, pretenduojanti administruoti G. G. gamybinę-komercinę įmonę „Barta”, atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (b. l. 192) bei dokumentai, įrodantys, kad AB “Ūkio bankas” atskirąjį skundą pateikė tinkamai įgaliotas asmuo (b. l. 193-214), tačiau atsakovo G. G. gamybinės-komercinės įmonės atstovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo įgalinimus paduoti atskirąjį skundą.

20Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartyje nustatytu terminu nepašalinus atsakovo atskirojo skundo trūkumų, yra pagrindo teigti, kad atskirąjį skundą atsakovo vardu padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 338 str.). Kadangi šis trūkumas paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, nutrauktinas apeliacinis procesas pagal G. G. gamybinės-komercinės įmonės atstovo R. P. atskirąjį skundą (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d., 338 str.).

21

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23 Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro AB „Ūkio bankas“ atskirojo skundo, kuriuo skundžiama dalis teismo nutarties, faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

24 Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. ĮBĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu bankroto bylos iškėlimo stadijoje, o ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, jog iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus. Pagal teismų praktiką, įmonės kreditoriai (išskyrus tuos, kurie inicijuoja bankroto bylos iškėlimą ir todėl vadinami ieškovais, arba, kurie prisideda prie ieškovo prašymo, - tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais) įstoja į bylą kaip tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų, teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus, keliamus bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1305/2009).

25Iš bylos duomenų matyti, kad 2010 m. balandžio 9 d. AB „Ūkio bankas” pareiškimu (b. l. 119-120) pareiškėjas prašė jį įtraukti į apygardos teisme nagrinėjamą bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais instituto bankroto bylose ypatumas tas, kad sutampa jų ir ieškovo materialiniai reikalavimai - iškelti atsakovui bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-809/2009). Iš AB “Ūkio bankas” pareiškimo, kuriuo prašoma paskirti siūlomą administratoriaus kandidatūrą, turinio darytina išvada, kad AB “Ūkio bankas” nereiškia savarankiškų reikalavimų iškelti atsakovui bankroto bylą. Todėl vadovautinasi teismų praktika dėl trečiųjų asmenų be savarankiškų reikalavimų įtraukimo į bankroto bylą.

26Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti pareiškėją (potencialų kreditorių) į teisminį bankroto procesą trečiuoju asmeniu pasirengimo kelti bankroto bylą stadijoje pagal kito asmens paduotą ieškinį, neatima galimybės teikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-609/2009). Net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape nebūdamas dalyvaujančiu byloje asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

27Nagrinėjamu atveju skundžiama teismo nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“. Apygardos teismas, turėdamas pagrindo atsisakyti pripažinti AB „Ūkio bankas“ trečiuoju asmeniu nagrinėjamoje byloje, be pagrindo nepasisakė dėl jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę. Administratoriumi parenkant konkretų asmenį, turi būti siekiama maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-763/2010). Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, paprastai naikinama tuo atveju, jei paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009, 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-856/2010).

28AB „Ūkio bankas” nepateikė teismui duomenų, įrodančių, kad paskirtasis atsakovo bankroto administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar yra kitų svarbių aplinkybių, keliančių abejonių paskirtojo administratoriaus tinkamumu. Į bylą pateikti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštai (b. l. 32 ir 192), kuriuose nurodoma, kad tiek UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, pretenduojanti administruoti G. G. gamybinę-komercinę įmonę „Barta”, tiek paskirtasis bankroto administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. AB „Ūkio bankas” nurodyti argumentai, susiję su kandidatų į administratorius patirties ir užimtumo skirtumais, darbo vieta, administratoriaus kandidatūrą pasiūliusio kreditoriaus reikalavimo dydžiu, nesudaro pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą apygardos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas įstatymų reikalavimus atitinkantis atsakovo bankroto administratorius. Apelianto argumentas, kad AB „Ūkio bankas” gali jo nurodytam administratoriui suteikti patalpas, taip pat nesudaro pagrindo pakeisti teismo paskirtą bankroto administratorių.

29Nesant duomenų, įrodančių, kad paskirtasis bankroto administratorius buvo paskirtas neteisėtai, nėra pagrindo panaikinti teisėtą bei pagrįstą apygardos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirtas UAB “Bankroto administravimas”(CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

30Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto administratoriumi paskiria teismas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo, o tokį klausimą gali iškelti bankrutuojančios įmonės kreditorius kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtasis administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

31Kadangi AB „Ūkio bankas“ nėra dalyvaujantis byloje asmuo, nesvarstytinas ir atskirajame skunde pateiktas jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo savininko turto atžvilgiu taikymo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalimi, 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartį.

34Nutraukti procesą, pradėtą pagal atsakovo G. G. gamybinės-komercinės įmonės atstovo R. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m balandžio 19 d. nutartimi (b. l. 128-130)... 3. Pareiškėjas AB „Ūkio bankas“ atskiruoju skundu (b. l. 143-144) prašo... 4. 1. Apygardos teismo atsisakymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu... 5. 2. Teismas nors ir nepatenkino pareiškėjo prašymo, tačiau faktiškai... 6. 3. Apygardos teismas nesivadovavo teismų praktika bet kuriame bankroto bylos... 7. 4. Paskyrus AB „Ūkio bankas“ siūlomą administratoriaus kandidatą,... 8. 5. Teismo paskirtas administratorius yra pasiūlytas kreditoriaus, turinčio... 9. 6. Teismo paskirto administratoriaus buveinė yra Vilniuje, t. y. 100... 10. Ieškovas AB „Ramirent“ pateikė atsiliepimą į AB „Ūkio bankas“... 11. 1. Atskirasis skundas paduotas neturinčio teisės jį paduoti asmens, kadangi... 12. 2. AB „Ūkio bankas“ neišreiškė valios, kokiu proceso dalyviu, t. y.... 13. 3. Pagal formuojamą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m.... 14. 4. Ieškovo ir AB „Ūkio bankas“ reikalavimas iš esmės sutampa, nes abu... 15. 5. Skundžiama apygardos teismo nutartis nepažeidžia AB „Ūkio bankas“... 16. 6. Teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka įstatymų reikalavimus.... 17. Atsakovo G. G. gamybinės-komercinės įmonės atstovas 18. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi buvo nustatytas... 19. Byloje gautas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 20. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartyje nustatytu terminu... 21. ... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro AB „Ūkio bankas“... 24. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles,... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad 2010 m. balandžio 9 d. AB „Ūkio bankas”... 26. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti... 27. Nagrinėjamu atveju skundžiama teismo nutarties dalis, kuria atmestas... 28. AB „Ūkio bankas” nepateikė teismui duomenų, įrodančių, kad... 29. Nesant duomenų, įrodančių, kad paskirtasis bankroto administratorius buvo... 30. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį... 31. Kadangi AB „Ūkio bankas“ nėra dalyvaujantis byloje asmuo, nesvarstytinas... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d.... 34. Nutraukti procesą, pradėtą pagal atsakovo G. G....