Byla e2-23645-748/2015
Dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo atsakovei UAB „Sanitex“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Festina“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, ieškinį dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo atsakovei UAB „Sanitex“, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti UAB „Sanitex“ 2014 m. kovo 18 d. atliktą vienašalį įskaitymą 69,62 Eur (240,39 Lt) sumai negaliojančiu; pripažinti UAB „Sanitex“ 2014 m. kovo 18 d. atliktą vienašalį įskaitymą 334,32 Eur (1154,34 Lt) sumai negaliojančiu; taikyti restituciją, priteisti ieškovei iš atsakovės 403,94 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 UAB ,,Festina“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. BUAB „Festina“ dokumentai bankroto administratoriui buvo perduoti 2014 m. rugsėjo 12 d., todėl bankroto administartorius reiškia ieškinį atsakovo 2014 m. kovo 18 d. atliktus vienašalius įskaitymus pripažinti negaliojančiais, taikyti restituciją, priteisti skolą bei bylinėjimosi išlaidas nepraleisdamas senaties termino. Nurodė, kad 2014 m. kovo 24 d. ir 2014 m. kovo 25 d. ieškovas gavo du atsakovo pranešimus apie įskaitymus. Atsakovas juose nurodė, kad vienašališkai įskaitė reikalavimus, kurių suma lygi 403,94 Eur (pirmuoju pranešimu įskaityta 240,39 Lt arba 69,62 Eur suma, antruoju pranešimu įskaityta 1154,34 Lt arba 334,32 Eur suma). Ieškovo nuomone atsakovas nenurodė, kokiu pagrindu šalys turi abipusių teisių ir pareigų ir kokie konkrečiai reikalavimai yra įskaitomi, todėl neįmanoma nustatyti, ar atsakovo įskaityti reikalavimai atitinka CK 6.130 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Be to, ieškovas nurodo, kad atsakovas ginčijamų įskaitymų pagrindu įgijo teisę neatsiskaityti su ieškovu. Ieškovo įsitikinimu, ginčijami vienašaliai įskaitymai pažeidė ieškovo ir jo kreditorių interesus, kadangi atsakovui neatlikus ginčijamų vienašališkų įskaitymų, ieškovas būtų įgijęs teisę reikalauti iš atsakovo įskaitytos sumos ir iš jos patenkinti savo kreditorių reikalavimus t.y. ieškovas reiškia atsakovui Actio Pauliana ieškinį. Nurodo, kad yra tenkinamos visos Actio Pauliana ieškinio sąlygos. Taip pat prašo taikyti restituciją - priteisti iš atsakovo 403,94 Eur skolą pagal pirminius buhalterinius dokumentus, kuriais remiantis atsakovas atliko vienašalius įskaitymus (b.l. 4-8).

3Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Nurodė, kad BUAB „Festina" ir UAB „SANITEX" teikė viena kitai prekes ir paslaugas, už kurias atsiskaitydavo per tarp šalių sutartą terminą. Kadangi 2014 m. kovo 18 d. šalys buvo skolingos viena kitai už suteiktas paslaugas, atsakovas atliko du vienašalius priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus: ieškovas buvo skolingas atsakovui 240,39 Lt pagal atsakovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAC1748567, o atsakovas buvo skolingas ieškovui 5222,36 Lt pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VV1400457. Todėl 2014 m. kovo 18 d. pranešimu atsakovas vienašališkai įskaitė 240,39 Lt (69,62 Eur) sumą, t.y. dalinai įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. 2014 m. vasario 28 d. atsakovui ir UAB „Baltic Logistic Solutions" sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, kuria atsakovui perleistas 1154,34 Lt sumos reikalavimas į ieškovą pagal tarp UAB „Baltic Logistic Solutions" ir ieškovo sudarytus transporto užsakymus Nr. R009777/VU01, VI14936, VI15507, ieškovas tapo skolingas atsakovui 1154,34 Lt. Atsakovas buvo skolingas ieškovui 5222,36 Lt pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VV1400457. Taigi 2014 m. kovo 18 d. pranešimu atsakovas vienašališkai įskaitė 1154,34 Lt (334,32 Eur) sumą, o likusią skolos dalį, t.y. 3827,63 Lt sumokėjo ieškovui 2015 m. kovo 26 d. Atsakovas nurodo, kad įskaitymai buvo atlikti tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių sutartinių santykių pagrindu. Šalys teikė viena kitai atlygintines paslaugas, taigi turėjo viena kitai priešpriešinių vienarūšių reikalavimų pagal už suteiktas paslaugas išrašytas PVM sąskaitas - faktūras. Atsakovas nurodo, kad reikalavimas į ieškovo mokėtiną 1154,34 Lt sumą atsakovui perleistas Reikalavimo perleidimo sutartimi, apie kurią ieškovas buvo informuotas. Todėl, ieškovui buvo žinoma, kokiu pagrindu šalys turi abipusių teisių ir pareigų ir kokie konkrečiai reikalavimai yra įskaitomi, todėl turėjo galimybę nustatyti, ar tokie reikalavimai buvo galiojantys, vykdytini ir atitinkantys kitus teisės aktų reikalavimus. Atsakovo nuomone, jis atliko vienašališkus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, kuriems, remiantis LR CK 6.131 str. 1 d. ir 2 d., nėra reikalingas ieškovo sutikimas. Kadangi, atsakovo nuomone, įskaitymai buvo teisėti ir pagrįsti, ieškovas neturėjo teisėto pagrindo prieštarauti atliktiems įskaitymams. Be to, dėl vienašališkų įskaitymų negali būti pareikštas Actio Pauliana ieškinys. Taip pat atsakovo atlikti įskaitymai neatitinka ir kitų Actio Pauliana taikymui būtinų sąlygų: 1) nėra pažeisti kitų kreditorių interesai; 2) ieškovas privalėjo atsiskaityti su atsakovu; 3) atsakovas atlikdamas įskaitymus elgėsi sąžiningai (b.l. 24-26).

4Teismas byloje nustatė pasirengimo nagrinėti bylą paruošiamaisiais dokumentais būdą (b.l. 34).

5Ieškovas pateikė byloje dubliką, kuriame nurodė, kad su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais nesutinka, palaiko ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Nurodo, kad vienašaliai įskaitymai atlikti neteisėtai, nes ieškovas apie juos nebuvo informuotas tiksliai. Ieškovo nuomone, teismui pripažinus įskaitymus teisėtais, dėl jų gali būti teikiamas Actio Pauliano ieškinys. Ieškovo nuomone atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai yra nepagrįsti (b.l. 38-40)

6Atsakovas pateikė byloje tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškovo dublike išdėstytomis aplinkybėmis ir reikalavimais nesutinka, mano, kad jie yra nepagrįsti. Nurodė, kad dublike pakartotinai ir nepateikiant jokių naujų argumentų teigiama, kad įvykdyti įskaitymai atlikti nepagrįstai ir neteisėtai. Nurodė, kad ieškovas, pateikdamas dubliką, iš esmės nepateikė jokių papildomų ar naujų argumentų pagrindžiančių ieškovo teiginius dėl Actio Pauliana taikymo (b.l. 43-47).

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 UAB ,,Festina“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Ieškovas 2014 m. kovo 24 d. ir 2014 m. kovo 25 d. dienomis gavo du atsakovo UAB „Sanitex“ 2014 m. kovo 18 d. pranešimus apie įskaitymus. Pirmuoju pranešimu apie įskaitymą atsakovas informavo ieškovą, kad „UAB „Festina“ yra skolinga UAB „SANITEX“ 240,39 Lt, todėl vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.130 ir 6.131 straipsniais, jis vienašališkai įskaito sumą lygią 240,39 Lt, atitinkamai sumažindami UAB “Festina” įmonei mokėtinas sumas (b.l. 9). Antruoju pranešimu apie įskaitymą atsakovas informavo ieškovą, kad 2014 m. vasario 28 d. tarp UAB „SANITEX“ ir UAB „Baltic Logistic Solutions“ buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis (b.l. 29-31), kuria UAB „Baltic Logistic Solutions" perleido UAB „SANITEX“ visas reikalavimo teises į UAB “Festina” mokėtinas sumas, t.y. 1154,34 Lt. Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, UAB „Festina“ tapo skolinga UAB „SANITEX“ ir iki pranešimo surašymo dienos savo įsipareigojimų UAB „SANITEX“ neįvykdė. Pranešimo surašymo dieną UAB „Festina“ buvo skolinga UAB „SANITEX“ 1154,34 Lt. Skolos apmokėjimo terminas buvo suėjęs, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 6.130 ir 6.131 straipsniais atsakovas vienašališkai įskaitė sumą lygią 1154,34 Lt, atitinkamai sumažindami UAB “Festina” mokėtinas sumas (b.l. 10).

9Dėl įskaitymų teisėtumo

10Ieškovas, pateikdamas ieškinį ir dubliką, nurodo, kad atsakovo atlikti vienašaliai įskaitymai neatitinka teisės aktuose nurodytų įskaitymui keliamų reikalavimų. Ieškovo nuomone, atsakovas, atlikdamas įskaitymus, nenurodė nei kokiu pagrindu šalys turi abipusių teisių ir pareigų, nei kokie konkrečiai reikalavimai yra įskaitomi (nenurodytos nei PVM sąskaitos-faktūros, nei kitokie panašūs dokumentai), todėl neįmanoma nustatyti, ar atsakovo įskaityti reikalavimai yra priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir atitinkantys kitus CK 6.130 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

11Įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Pagal CK 6.130 str. 1 d. prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 str.), yra nurodęs įskaitymo sąlygas: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-659-372/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma, tačiau pažymėtina, kad pareiškimo apie įskaitymą turinys turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

12Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą į ieškinį bei tripliką, nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę sutartiniai santykiai, kurių pagrindu šalys teikė viena kitai atlygintines paslaugas, taigi turėjo viena kitai priešpriešinių vienarūšių reikalavimų pagal už suteiktas paslaugas išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. 2014 m. kovo 18 d. t.y. kuomet atsakovas pateikė pranešimus apie įskaitymus, bankroto byla ieškovui dar nebuvo iškelta. Ieškovas turėjo pareigą sumokėti atsakovui 240,39 Lt už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. SAC1748567, o atsakovas turėjo pareigą sumokėti Ieškovui 5222,36 Lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VV1400457. 2014m. vasario 28 d. tarp atsakovo ir UAB „Baltic Logistic Solutions" buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kurioje nustatyta ir patvirtinta, kad UAB „Baltic Logistic Solutions" turi galiojantį 1154,34 Lt reikalavimą į ieškovą pagal transporto paslaugų užsakymus Nr. R009777/VU01,VI14936 ir VI15507, sudarytus tarp UAB „Baltic Logistic Solutions" ir ieškovo (b.l. 29). Šia sutartimi numatyta, kad 1154,34 Lt reikalavimas yra atlygintinai perleidžiamas atsakovui. Tiek atsakovas, tiek UAB „Baltic Logistic Solutions", vadovaudamiesi CK 6.109 str. nuostatomis, Reikalavimo perleidimo sutartyje nustatė pareigą informuoti ieškovą apie 1154,34 Lt reikalavimo perleidimą atsakovui. UAB „Baltic Logistic Solutions", vykdydamas Reikalavimo perleidimo sutartimi nustatyti pareigą informuoti ieškovą apie reikalavimo perleidimą, 2014 m. kovo 18 d. raštu pranešė ieškovui, kad yra sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis ir ieškovo UAB „Baltic Logistic Solutions" mokėtina 1154,34 Lt suma turi būti sumokėta atsakovui. Kartu su šiuo pranešimu, kaip pranešimo priedas, ieškovui taip pat buvo pateikta ir Reikalavimo perleidimo sutartis, kurioje nurodyti 1154,34 Lt sumos reikalavimo pagrindai (transporto paslaugų užsakymai Nr. R009777/VU01, VI14936 ir VI15507). Taip pat ir atsakovas savo 2014 m. kovo 18 d. pranešime apie vienarūšių reikalavimų 1154,34 Lt sumai įskaitymą ieškovui nurodė, kad reikalavimas į ieškovo mokėtiną 1154,34 Lt sumą atsakovui perleistas Reikalavimo perleidimo sutartimi. Todėl ieškovui buvo žinoma, kokiu pagrindu šalys turi abipusių teisių ir pareigų ir kokie konkrečiai reikalavimai yra įskaitomi, todėl turėjo galimybę nustatyti, ar tokie reikalavimai buvo galiojantys, vykdytini ir atitinkantys kitus teisės aktų reikalavimus.

13Teismas, pagal byloje esančius įrodymus, nenustatė, kad ieškovas, gavęs atsakovo pranešimus apie įskaitymus, būtų pareiškęs prieštaravimus dėl atsakovo atliktų įskaitymų, kuriuose būtų nurodyta, kad jie yra neaiškūs ar nesuprantami.

14Byloje nėra duomenų ar įrodymų, patvirtinančių atsakovo nurodytas aplinkybes, kad apie UAB „Baltic Logistic Solutions" ir atsakovo sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį ieškovas buvo informuotas pradinio kreditoriaus, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, gavęs pranešimą apie įskaitymą, kurio pagrindu yra minėta sutartis, nepareiškė jokių prieštaravimų, rodo, kad atsakovo 2014 m. kovo 18 d. pranešimai apie įskaitymus buvo aiškūs ir suprantami, o tuo pačiu atitiko CK 6.131 str. reikalavimus, todėl yra teisėti ir galiojantys.

15Teismas pažymi, kad ieškovas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį, nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės bei nurodyti dokumentai neegzistuoja, ar juose esantys duomenys neatitinka atsakovo nurodytų duomenų.

16Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus bei išnagrinėtas aplinkybes, nustatė, kad atsakovo taikyti vienašaliai įskaitymai atitinka CK 6.130 str. nuostatas, todėl yra teisėti.

17Dėl Actio Pauliano

18Ieškinyje nurodoma, kad ginčijami vienašaliai įskaitymai pažeidė ieškovo ir jo kreditorių interesus, kadangi atsakovui neatlikus ginčijamų vienašališkų įskaitymų, ieškovas būtų įgijęs teisę reikalauti iš atsakovo įskaitytos sumos ir iš jos patenkinti savo kreditorių reikalavimus. Ieškovo įsitikinimu, yra tenkinamos visos Actio Pauliana ieškinio sąlygos (b.l.6-7).

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išskyręs tokias būtinas Actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) Actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Įvertinus, kad Actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu Actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB Nord v. A. M., D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012).

20Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą jis gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB bankas „Hansa – LTB“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-917/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013)

21CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis (ne baigtinis) sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus interesus: jei sandorio skolininkas tampa nemokus; jei skolininkas būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; jei kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

22Viena Actio Pauliana pagrindu pareikšto ieškinio tenkinimo sąlygų – neabejotina ir galiojanti kreditoriaus reikalavimo teisė. Ši Actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo įrodyti turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam Actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2013). Pažymėtina, kad Actio Pauliana institutui taikyti svarbu, kad skolininko ir kreditoriaus prievolės pagrindas būtų atsiradęs anksčiau, negu buvo sudarytas kreditoriaus ginčijamas sandoris. Skolininko sudarytas sandoris nepažeidžia teisių tų kreditorių, kurie jais tapo sudarius ginčijamą sandorį. Ieškovas byloje nepateikė įrodymų, kad įmonės bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai atsirado iki ginčijamų įskaitymų.

23Ieškovas tiek ieškinyje, tiek dublike teigia, kad atsakovas, atlikdamas vienašalį įskaitymą, pažeidė ieškovo bei jo kreditorių interesus, kadangi atsakovui neatlikus ginčijamų įskaitymų ir sumokėjus ieškovui skolą, šie pinigai būtų panaudoti ieškovo kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui, tačiau šių savo teiginių nepagrindžia ir nepateikia jokių įrodymų, kad įskaitymų atlikimo dieną ieškovas turėjo kitų kreditorių, kurių reikalavimo ieškovui terminai buvo suėję, ar kurių reikalavimai turėjo būti patenkinti ankščiau nei atsakovo reikalavimai ir tokiu būdu buvo pažeisti šių kreditorių interesai.

24Teismui siekiant įvertinti, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina išsiaiškinti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai. Netgi esant situacijai, kokią nurodo ieškovas, kad apie įmonės sunkią finansinę būklę jau buvo žinoma viešai (b.l. 7), bet dar nesant iškeltos bankroto bylos, įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Svarbu, kad turto perleidimas nepažeistų kitų analogiškoje situacijoje esančių kreditorių teisių (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-625-241/2015).

25Atsakovas atsiliepime nurodė, kad atlikdamas įskaitymus, sumokėjo ir likusią savo skolos ieškovui dalį, pervesdamas pinigus į ieškovo sąskaitą banke. Šią aplinkybę nurodo atsakovas, o ieškovas nepateikia įrodymų, kad skola nebuvo sumokėta (b.l. 45).

26Teismas sprendžia, kad ieškovo teiginiai dėl kitų kreditorių teisių pažeidimo yra abstraktūs, neįrodantys nei vienos aplinkybės bei nepagrįsti jokiais įrodymais.

27Taip pat ieškovas nepagrindžia atsakovo nesąžiningumo, nepateikia motyvų ar faktinių aplinkybių, kokie atsakovo veiksmai gali būti laikomi nesąžiningais, nenurodo, prieš kokius kitus kreditorius atsakovas savo veiksmais galėjo įgyti pranašumą, nei kaip kitaip buvo pažeistos kitų asmenų teisės. Be to, šalys teikė viena kitai atlygintines paslaugas, kurių kaina, tikėtinai, atitiko rinkos kainas, šalių priešpriešiniai reikalavimai kilo iš teisėtų pagrindų, t.y. už paslaugas išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų, taigi įskaitymai atitinka įprastą verslo praktiką. Ieškovas nei ieškinyje, nei dublike nepaneigia šių faktinių aplinkybių, be to nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių priešingą poziciją.

28Ieškovas teigia, kad taikant Actio Pauliana institutą ginčijamu atveju, privaloma įrodyti ne kreditoriaus, šiuo atveju ieškovo, tačiau skolininko, šiuo atveju, atsakovo prievolę sudaryti ginčijamą sandorį.

29Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra teisėta atsiskaitymo priemonė, kuria pasibaigia šalių prievolės viena kitos atžvilgiu. Atsiliepime atsakovas teisiškai pagrindė ieškovo pareigą atsiskaityti už suteiktas paslaugas: UAB „Baltic Logistic Solutions" buvo visiškai įvykdęs transportavimo paslaugų sutartis Nr. R009777/VU01, VI14936 ir VI15507, iš kurių kilo reikalavimas į 1154,34 Lt sumos apmokėjimą, o atsakovas buvo visiškai įvykdęs transportavimo paslaugų sutartį Nr. MMF001, iš kurios kilo reikalavimas į 240,39 Lt sumos apmokėjimą, bei buvo suėję sutartyse numatyti atsiskaitymo terminai, taigi ieškovas turėjo CK 6.720 str. 3 d. nustatytą pareigą apmokėti už suteiktas paslaugas.

30Teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo atsiliepime bei triplike nurodytomis aplinkybėmis.

31Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. Actio Pauliana pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Tuo tarpu ieškovas, teismo nuomone, nenurodė pakankamai duomenų ar aplinkybių bei nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinį.

32Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo įvykdyti vienašaliai įskaitymai turi būti pripažinti negaliojančiais CK 6.66 straipsnio prasme.

33Teismas konstatuoja, kad aplinkybės, būtinos tam, kad būtų patenkintas ieškinys dėl atsakovo įvykdytų įskaitymų pripažinimo negaliojančiais (actio Pauliano) ir skolos priteisimo, nėra įrodytos. Atsižvelgiant į tai ir apibendrinus išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovo UAB „Sanitex“ atlikti įskaitymai neatitinka teisės aktuose keliamų reikalavimų bei pažeidžia ieškovo teises, todėl ieškinys atmestinas (CPK 185 straipsnis).

34Dėl restitucijos taikymo

35Restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.66 straipsnio 4 dalimi, atsakovo atliktų įskaitymų pripažinimas negaliojančiais sukeltų teisinius padarinius tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina ieškovo teisių pažeidimui pašalinti. Teismui atmetus ieškinį ir nusprendus, kad ieškovo teisės nebuvo pažeistos, reikalavimas dėl restitucijos taikymo, netenkintinas.

36Kiti klausimai

37Atmetus ieškinį, reikalavimai dėl netesybų priteisimo netenkintini.

38Atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, priteistinos iš ieškovo (CPK 96 str. 2 d.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš ieškovo nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355, red. nuo 2015-01-01 (CPK 96 str. 6 d.).

39Teismas sprendžia, kad dėl visų byloje reikšmingų argumentų, pasisakė.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

41ieškinį atmesti.

42Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliaciniu skundu per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti UAB „Sanitex“ 2014 m.... 3. Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 4. Teismas byloje nustatė pasirengimo nagrinėti bylą paruošiamaisiais... 5. Ieškovas pateikė byloje dubliką, kuriame nurodė, kad su atsakovo... 6. Atsakovas pateikė byloje tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškovo dublike... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Kauno apygardos teismo... 9. Dėl įskaitymų teisėtumo... 10. Ieškovas, pateikdamas ieškinį ir dubliką, nurodo, kad atsakovo atlikti... 11. Įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Pagal CK 6.130... 12. Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą į ieškinį bei tripliką, nurodė, kad... 13. Teismas, pagal byloje esančius įrodymus, nenustatė, kad ieškovas, gavęs... 14. Byloje nėra duomenų ar įrodymų, patvirtinančių atsakovo nurodytas... 15. Teismas pažymi, kad ieškovas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį,... 16. Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus bei išnagrinėtas... 17. Dėl Actio Pauliano... 18. Ieškinyje nurodoma, kad ginčijami vienašaliai įskaitymai pažeidė ieškovo... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išskyręs tokias... 20. Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą... 21. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis (ne baigtinis) sąrašas... 22. Viena Actio Pauliana pagrindu pareikšto ieškinio tenkinimo sąlygų –... 23. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek dublike teigia, kad atsakovas, atlikdamas... 24. Teismui siekiant įvertinti, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo... 25. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad atlikdamas įskaitymus, sumokėjo ir... 26. Teismas sprendžia, kad ieškovo teiginiai dėl kitų kreditorių teisių... 27. Taip pat ieškovas nepagrindžia atsakovo nesąžiningumo, nepateikia motyvų... 28. Ieškovas teigia, kad taikant Actio Pauliana institutą ginčijamu atveju,... 29. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra teisėta... 30. Teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo atsiliepime bei triplike nurodytomis... 31. Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. Actio Pauliana pagrindu... 32. Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nėra... 33. Teismas konstatuoja, kad aplinkybės, būtinos tam, kad būtų patenkintas... 34. Dėl restitucijos taikymo... 35. Restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą,... 36. Kiti klausimai... 37. Atmetus ieškinį, reikalavimai dėl netesybų priteisimo netenkintini.... 38. Atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu... 39. Teismas sprendžia, kad dėl visų byloje reikšmingų argumentų, pasisakė.... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 41. ieškinį atmesti.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...