Byla e2-1159-264/2016
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,

2dalyvaujant ieškovės UAB “Trimas” atstovui advokatui N. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Trimas“ ieškinį atsakovei UAB „Dainavos mediena“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

4I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovė UAB „Trimas“ atstovaujama advokato N. S. ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės UAB „Dainavos mediena“ 45 000 Eur skolą, 17 000 Eur netesybas, iš viso - 62 000 Eur, taip pat 6 procentų metines palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-10-28 UAB „Trimas“ ir UAB „Dainavos mediena“ sudarė ir pasirašė susitarimą (preliminariąją sutartį), kuria šalys įsipareigojo sudaryti žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Susitarimu šalys susitarė, kad sklypas bus parduodamas už 45 000 Eur kainą. Ieškovė 2015-10-28 sumokėjo atsakovei 13 000 Eur avansą, o 2015-11-10 atsakovės žodiniu prašymu sumokėjo atsakovei likusią kainos už žemės sklypo dalį – 32 000 Eur. Susitarimo 2.4.2 p. šalys susitarė, kad jeigu per 30 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos jos nesudarys sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių, pardavėjas (atsakovė) per 5 dienas nuo raštiško pirkėjo (ieškovės) reikalavimo gavimo dienos grąžina avansą pirkėjui ir papildomai sumoka 13 000 Eur kompensaciją tuo atveju, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta dėl pardavėjo kaltės. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta per 30 dienų nuo susitarimo sudarymo dienos dėl atsakovės kaltės, kadangi preliminarios sutarties galiojimo metu žemės sklypas buvo parduotas trečiajam asmeniui. 2015-12-04 ieškovė pateikė atsakovei raštišką reikalavimą grąžinti sumokėtą avansą ir likusią kainos dalį už žemės sklypą, bei sumokėti 13 000 Eur kompensaciją (netesybas) už sutarties neįvykdymą, viso 58 000 Eur, tačiau atsakovė reikalavimo neįvykdė. 2015-07-29 UAB „Dainavos mediena“ ir UAB „Miškų ūkis“ sudarė Teisių ir pareigų perleidimo sutartį, pagal kurios 1.2 p., teisių perleidėjas, t.y. atsakovė UAB „Dainavos mediena“, įsipareigojo paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ) iki 2015-11-01. Sutarties 2.3 p. šalys susitarė, kad teisių perleidėjui (atsakovei) neparuošus ir nesuderinus miškotvarkos projekto miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ) iki 2015-11-01 t.y. neįvykdžius sutarties 1.2 p., teisių perėmėjui pareikalavus per 5 darbo dienas sumoka 4 000 Eur baudą. Atsakovė UAB „Dainavos mediena“ Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 p. numatytos prievolės iki 2015-11-01 paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ), neįvykdė. 2015-12-03 UAB „Miškų ūkis“ ir UAB „Trimas“ (ieškovė) sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurią kreditorius UAB „Miškų ūkis“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Trimas“, o naujasis kreditorius priėmė iš kreditoriaus reikalavimo teises į skolininką (atsakovę) UAB „Dainavos mediena“, kylančias iš 2015-07-29 tarp kreditoriaus (UAB „Miškų ūkis“) ir skolininko (UAB „Dainavos mediena“) sudarytos Teisių ir pareigų reikalavimo sutarties 2.3 p. numatytos skolininko pareigos sumokėti 4 000 Eur baudą. 2015-12-04 ieškovė pateikė raštą atsakovei UAB „Dainavos mediena“, informuodama apie UAB „Miškų ūkis“ perleistas reikalavimo teises pagal Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 p. dėl 4 000 Eur baudos į skolininką UAB „Dainavos mediena“ naujajam kreditoriui UAB „Trimas“. Ieškovė pareikalavo atsakovės per 5 dienas nuo laiško gavimo dienos sumokėti skolą – 4 000 Eur. Atsakovė prievolės sumokėti skolą nėra įvykdžiusi. Vadovaudamasis CK 6.165 str. 4 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.256 str. ir kt., taip pat 2015-10-28 susitarimu, 2015-07-29 Teisių ir pareigų perleidimo sutartimi, 2015-12-03 reikalavimo perleidimo sutartimi, atsakovė privalo sumokėti ieškovei viso 62 000 Eur, t.y. 58 000 Eur pagal 2015-10-28 susitarimą (45 000 Eur už žemės sklypą ir 13 000 Eur baudą), ir 4 000 Eur baudą pagal 2015-07-29 Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 p.. Vadovaujantis CK 6.37 str. bei 6.210 str. 2 d., priteistinos ir 6 procentų metinės palūkanos už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylos nagrinėjimo metu ieškinyje nurodytas aplinkybes bei reikalavimus ieškovės atstovas palaikė.

6Atsakovė UAB „Dainavos mediena” atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį dalyje dėl netesybų priteisimo atmesti bei priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-10-28 buvo sudarytas susitarimas dėl įsipareigojimo ateityje parduoti žemės sklypą. Toks susitarimas turėtų būti vadinamas preliminariąja sutartimi (LR CK 6.165 str.). Šioje sutartyje numatytas avansas turėtų būti vadinamas rankpinigiais (LR CK 6.98 str.), tačiau LR CK 6.98 str. 2 d. numato, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis. LR CK 6.100 str. 2 d. numato, kad jeigu už sutarties neįvykdymą atsako davusi rankpinigius šalis, rankpinigiai lieka antrajai šaliai. Jeigu už sutarties neįvykdymą atsako gavusi rankpinigius šalis, ji privalo sumokėti antrajai šaliai dvigubą rankpinigių sumą. Tokiu būdu šalių susitarimas dėl netesybų prieštarauja įstatymo reikalavimams, todėl tokia sandorio dalis yra negaliojanti (LR CK 1.80 str.) ir negali šalims sukelti teisinių pasekmių. Ieškovė nurodydama, kad atsakovas neįvykdė 2015-07-29 sutarties, sudarytos tarp atsakovo ir UAB „Miškų ūkis“ 2.3 punkte numatytos prievolės iki 2015-11-01 paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ), teismui pateikė neteisingus duomenis. Atsakovė tik padėjo ieškovei parengti ir suderinti minėtą projektą, kuris galutinai buvo suderintas 2015-12-09. Tačiau pati negalėjo to daryti savo vardu, kadangi ieškovė nebuvo surašiusi jai įgaliojimo tokius veiksmus atlikti. Todėl tie veiksmai buvo atliekami pačios ieškovės vardu, projektas dėl netikslumų buvo tikslinamas ir todėl nebuvo suderintas sutartu laiku. Atsakomybė šiuo atveju atsakovei tektų tik tuo atveju, jei ieškovė būtų surašiusi atsakovei įgaliojimą tokius veiksmus atlikti.

7Į teismo posėdį atsakovės UAB „Dainavos mediena“ atstovas advokatas V. J. neatvyko, atsakovei, jos atstovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Teisme 2016-04-26 gautas atsakovės atstovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

9Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2015-10-28 tarp UAB „Trimas“ ir UAB „Dainavos mediena“ buvo sudarytas susitarimas (preliminarioji sutartis), pagal kurio 1.1 punktą šalys įsipareigojo sudaryti žemės sklypo, esančio ( - ) kadastrinis Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Susitarimo 1.2 punkte nustatyta, kad sklypas bus parduodamas už 45 000 Eur kainą. Pagal susitarimo 2.1 punktą UAB „Trimas“ 2015-10-28 sumokėjo atsakovei 13 000 Eur avansą. 2015-11-10 mokėjimo pavedimu UAB „Trimas“ sumokėjo UAB „Dainavos mediena“ 32 000 Eur (likusią žemės sklypo kainos dalį). Susitarimo 2.4.2 punkte šalys susitarė, kad jeigu per 30 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos jos nesudarys sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių, pardavėjas (atsakovė) per 5 dienas nuo raštiško pirkėjo (ieškovės) reikalavimo gavimo dienos grąžina avansą pirkėjui ir papildomai 13 000 Eur kompensaciją tuo atveju, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta dėl pardavėjo kaltės. UAB „Dainavos mediena“ 2015-11-27 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu žemės sklypą (u.n. ( - )) pardavė GreenGold Value Forest Lithuania, UAB. 2015-12-04 UAB „Trimas“ pateikė UAB „Dainavos mediena“ raštišką reikalavimą grąžinti sumokėtą avansą, likusią kainos dalį už žemės sklypą bei sumokėti 13 000 Eur kompensaciją (netesybas) už sutarties neįvykdymą, viso 58 000 Eur.

102015-07-29 tarp UAB „Dainavos mediena“ ir UAB „Miškų ūkis“ buvo sudaryta Teisių ir pareigų perleidimo sutartis. Pagal šios sutarties 1.2 punktą UAB „Dainavos mediena“ įsipareigojo paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ) iki 2015-11-01. Sutarties 2.3 punkte šalys susitarė, kad teisių perleidėjui (UAB „Dainavos mediena“) neparuošus ir nesuderinus miškotvarkos projekto miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ) iki 2015-11-01, teisių perėmėjui pareikalavus per 5 darbo dienas sumoka 4 000 Eur baudą už pažeistą šios sutarties 1.2 punktą. Atsakovė UAB „Dainavos mediena“ Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 p. numatytos prievolės iki 2015-11-01 paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) kadastrinis Nr. ( - ), neįvykdė. 2015-12-03 tarp UAB „Miškų ūkis“ ir UAB „Trimas“ (ieškovės) sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis, pagal kurios 1.1 punktą UAB “Miškų ūkis” perleido UAB “Trimas” reikalavimo teises į skolininkę UAB „Dainavos mediena”, kylančias iš 2015-07-29 Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 punkte numatytos UAB „Dainavos mediena” pareigos sumokėti 4 000 Eur baudą. UAB „Trimas“ 2015-12-04 pateikė raštą UAB „Dainavos mediena“, informuodama apie UAB „Miškų ūkis“ perleistas reikalavimo teises pagal Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 punktą dėl 4 000 Eur baudos į skolininkę UAB „Dainavos mediena“ naujajai kreditorei UAB „Trimas“. Ieškovė pareikalavo atsakovės per 5 dienas nuo laiško gavimo dienos sumokėti skolą – 4 000 Eur.

11Dėl ieškovės reikalavimų, kildinamų iš 2015-10-28 Susitarimo.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.).

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 45 000 Eur skolą, kadangi žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2015-10-28 susitarimo 1.1 punktu šalys įsipareigojo sudaryti pirkimo pardavimo sutartį, kuria UAB „Dainavos mediena“ perduos UAB „Trimas“ žemės sklypą (u.n. ( - )). Ieškovė 2015-10-28 mokėjimo pavedimu atsakovei pervesdama 13 000 Eur dydžio avansą įvykdė susitarimo 2.1 punkte numatytą įsipareigojimą, bei 2015-11-10 mokėjimo pavedimu sumokėjo likusią (32 000 Eur) sumą už žemės sklypą. Atsakovė neneigia, kad nurodytas sumas yra gavusi. Susitarimo 2.4 punkte nustatyta, kad per 30 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos šalys turi sudaryti žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį. Susitarimas sudarytas 2015-10-28, todėl pagrindinė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2015-11-28. Iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovė 2015-11-27 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu žemės sklypą (u.n. ( - )) pardavė GreenGold Value Forest Lithuania, UAB. Taigi, šis įrodymas patvirtina, kad žemės sklypo (u.n. ( - )) pirkimo pardavimo sutartis su ieškove nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės. UAB „Trimas” 2015-12-04 pranešimu kreipėsi į atsakovę dėl 45 000 Eur piniginių lėšų sumokėtų atsakovei už žemės sklypą grąžinimo bei susitarime nustatyto 13 000 Eur dydžio kompensacijos sumokėjimo (susitarimo 2.4.2 punktas). Kai iki sutarties patvirtinimo pirkėjas yra perdavęs pardavėjui tam tikrą pinigų sumą, sprendžiant dėl ikisutartinės civilinės atsakomybės, toks lėšų perdavimas turi būti kvalifikuojamas teisiškai, t. y. turi būti nustatoma, kokiu tikslu lėšos perduotos ir kokių teisinių padarinių tai sukelia. Įstatyme įtvirtinta, kad pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (CK 6.309 straipsnio 2 dalis). Taigi suinteresuotai ginčo šaliai tenka pareiga šią prezumpciją paneigti ir leistinomis priemonėmis įrodyti, kad lėšos perduotos prievolei užtikrinti, kaip netesybos ar kt. Jeigu lėšos kvalifikuojamos kaip avansas, nesudarius sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir turi būti grąžinamos pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 2 dalis), išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas pagrindas įskaityti kitos šalies priešpriešinį vienarūšį reikalavimą (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2007; 2009 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009, 2011 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; 2013 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2013; kt.). Pinigai pagal preliminariąją sutartį perduodami tam tikram tikslui. Jeigu tikslo nepasiekiama, t. y. nesudaroma pagrindinė sutartis, laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, taigi jų gali būti reikalaujama pagal CK 6.237 straipsnį (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2007; 2011 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-534/2011; 2013 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2013; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė žemės sklypo (u.n. ( - )) pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, laikytina, kad įmokas už žemės sklypą atsakovė yra gavusi be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, todėl šias sumas grąžinti ieškovė turi teisę reikalauti, remdamasi CK 6.237 straipsniu. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina už žemės sklypą sumokėta 45 000 Eur suma (CPK 6.237 str.).

14Ieškovė pagal 2015-10-28 tarp šalių sudarytą susitarimą prašo iš atsakovės priteisti 13 000 Eur dydžio kompensaciją. Atsakovė nesutikdama su šiuo ieškovės reikalavimu nurodo, kad sutartyje numatytas avansas turėtų būti vadinamas rankpinigiais, kuriais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis. Tokiu būdu šalių susitarimas dėl netesybų prieštarauja įstatymo reikalavimams, todėl tokia sandorio dalis yra negaliojanti (LR CK 1.80 str.) ir negali šalims sukelti teisinių pasekmių. Tačiau teismo vertinimu, šie atsakovės argumentai laikytini nepagrįstais. Iš 2015-10-28 susitarimo 2.1, 2.2, 2.3 punktų akivaizdu, kad šalys susitarė dėl avanso dydžio, jo mokėjimo bei paskirties, o ne dėl rankpinigių kaip nurodo atsakovė. Be to kaip nurodo ir pati atsakovė rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis (CK 6.98 str. 2 d.).

15Susitarimo 2.1 punkte nurodyta, kad pirkėjas patvirtindamas savo ketinimą įsigyti iš pardavėjo sklypus, įsipareigoja šio susitarimo pasirašymo dieną perduoti pardavėjui 13 000 Eur sumą, toliau vadinama „Avansu”, o pardavėjas, patvirtindamas savo ketinimą parduoti sklypus, įsipareigoja priimti avansą iš pirkėjo bei nuo avanso gavimo dienos nevykdyti sklypuose jokios ūkinės veiklos. Susitarimo 2.3 punkte nustatyta, kad šalis sudarius sklypo pirkimo pardavimo sutartį, avansas yra įskaitomas į susitarimo 1.2 punkte nurodytą sklypo kainą. Akivaizdu, kad pinigų suma atsakovei, laikantis sutarties sąlygų, buvo pervesta kaip būsimų įmokų už pagrindinę sutartį dalis. Susitarimo 2.4.2 punktas yra sudėtinė šalių atsakomybės dalis, kuri detaliai reglamentuota sutarties 2.4 punkte. Šiame punkte aptarta tiek pirkėjo, tiek pardavėjo atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą. Susitarimo 2.4.2 punkte nustatyta, kad pardavėjas per 5 dienas nuo raštiško pirkėjo reikalavimo gavimo dienos grąžina avansą pirkėjui ir papildomai 13 000 Eur kompensaciją tuo atveju jei pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta dėl pardavėjo kaltės. Taigi, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 straipsnis), iš susitarimo 2.1 punkto ir susitarimo 2.4.2 punkto turinio darytina išvada, kad ieškovės sumokėtas avansas negali būti laikomas kaip netesybų funkciją atliekanti pinigų suma, nes dėl nuostolių (13 000 Eur kompensacijos) atlyginimo šalys susitarė atskirai. Taigi, pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2006; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Byloje esant nustatytai aplinkybei, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta būtent dėl atsakovės kaltės, kadangi pastaroji žemės sklypą 2015-11-27 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu pardavė ne ieškovei, o GreenGold Value Forest Lithuania, UAB bei atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą (CK 6.165 str. 4 .) bei šalių susitarimą (2.4.2 punktas) iš atsakovės ieškovei priteistina 13 000 Eur dydžio kompensacija.

16Dėl ieškovės reikalavimų, kildinamų iš 2015-07-29 teisių ir pareigų perkleidimo sutarties.

17Bendrosios sutarčių teisę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar panaikinti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis); sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnis); teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis); šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis); vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 4 000 Eur dydžio baudą nurodydama, kad 2015-12-03 tarp UAB „Miškų ūkis“ ir UAB „Trimas“ (ieškovės) sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis, pagal kurios 1.1 punktą UAB “Miškų ūkis” perleido UAB „Trimas” reikalavimo teises į skolininkę UAB „Dainavos mediena”, kylančias iš 2015-07-29 Teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 punkte numatytos UAB „Dainavos mediena” pareigos sumokėti 4 000 Eur baudą. Atsakovė su šiuo ieškovės reikalavimu nesutinka ir nurodo, kad atsakovė tik padėjo parengti ir suderinti minėtą projektą, tačiau pati negalėjo to padaryti savo vardu, kadangi ieškovė nebuvo surašiusi atsakovei įgaliojimo tokius veiksmus atlikti. Projektas dėl netikslumų buvo tikslinamas dėl ko nebuvo suderintas sutartu laiku. Atsakovės teigimu, jai atsakomybė tektų tik tuo atveju, jei ieškovė būtų surašiusi atsakovei įgaliojimą tokius veiksmus atlikti. Iš 2015-07-29 teisių ir pareigų perleidimo sutarties 1.2 punkto matyti, kad teisių perleidėjas (UAB „Dainavos mediena“) įsipareigoja paruošti ir suderinti miškotvarkos projektą miškų ūkio paskirties žemės sklypui iki 2015-11-01. Sutarties 2.3 punkte šalys susitarė, kad teisių perleidėjui (UAB „Dainavos mediena“) neparuošus nesuderinus miškotvarkos projekto miškų ūkio paskirties žemės sklypui ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) iki 2015-11-01, teisių perėmėjui pareikalavus per 5 darbo dienas sumoka 4 000 Eur baudą už pažeistą šios sutarties 1.2 punktą. Reikalavimų perleidimo sutartis tarp UAB „Miškų ūkis“ ir UAB „Trimas“ sudaryta 2015-12-03. Kaip matyti atsakovė UAB „Dainavos mediena“ prievolę kylančią iš 2015-07-27 teisių ir pareigų perleidimo sutarties 1.2 punkto turėjo įvykdyti iki 2015-11-01, o ieškovė UAB „Trimas“ reikalavimo teisę į UAB „Dainavos mediena“ įgijo 2015-12-03 reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu. Taigi, atsakovei prievolė atsirado anksčiau nei ieškovė įgijo reikalavimo teisę, todėl laikytini nepagrįstais atsakovės teiginiai, kad atsakovė negalėjo parengti projekto savo vardu, kadangi ieškovė nebuvo surašiusi atsakovei įgaliojimo tokius veiksmus atlikti bei kad atsakovei atsakomybė tektų tik tuo atveju, jei ieškovė būtų surašiusi atsakovei įgaliojimą tokius veiksmus atlikti.

19CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. To paties straipsnio 2 d. nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Byloje nustatyta, kad UAB „Dainavos mediena“ miškotvarkos projektą turėjo parengti iki 2015-01-11 (Sutarties 1.2 punktas). Privačių miško valdų miškotvarkos projektų registro duomenys patvirtina, kad projektas buvo patvirtintas tik 2015-12-09. Šios aplinkybės atsakovė neneigia. 2015-12-04 pranešimu ieškovė atsakovę informavo apie tarp ieškovės ir UAB „Miškų ūkis“ 2015-12-03 sudarytą reikalavimų perleidimo sutartį bei pareikalavo per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti ieškovei 4 000 Eur sumą numatytą 2015-07-29 teisių ir pareigų perleidimo sutarties 2.3 punkte. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovės reikalavimą sumokėti 4 000 Eur baudą įvykdė (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad sutartinių prievolių atsakovė sutartyje nustatytu terminu neįvykdė (sutarties 1.2 punktas), todėl vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sutarties sąlygomis (2.3 punktas) jai kyla pareiga sumokėti ieškovei 4 000 Eur dydžio baudą, kurios dydžio atsakovė neginčijo.

20Dėl 6 % procesinių palūkanų.

21Ieškovė teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Įstatymas numato pareigą skolininkui (atsakovui) mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Jos vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis - skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdu atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK6.37 str. 2 d.), kurią sudaro piniginės lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti (pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos). Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsakovė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (45 000 Eur + 13 000 Eur + 4 000 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos, tai yra, nuo 2015-12-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23CPK 93 straipsnio 1dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. 2015-12-08 mokėjimo pavedimu Nr. 227 ieškovė už ieškinį sumokėjo 1147 Eur žyminį mokestį, kuris patenkinus ieškinį, priteistinas ieškovei iš atsakovės. Ieškovės atstovas pateikė prašymą dėl 556 Eur dydžio (be PVM) bylinėjimosi išlaidų priteisimo, šioms išlaidoms pagrįsti pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija NS Nr( - )bei 2016-02-12 ieškovės bankinio mokėjimo pavedimą Nr. ( - ). Prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 redakcija), kadangi už ieškinio parengimą yra numatytas koeficientas 2,5, taigi maksimalus užmokesčio dydis už ieškinio parengimą gali būti 1 837,75 Eur (2,5 x 735,10 Eur), (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2015K3 – 735,10). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės prašoma priteisti 556 Eur bylinėjimosi išlaidų suma už ieškinio parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl ieškovės prašomos priteisti 556 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

24Dėl išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje buvo patirtos 2,91 Eur dydžio išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iš atsakovės nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

26Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti ieškovei UAB „Trimas“ (įmonės kodas 300569054, adresas – Jogailos g. 4, Vilnius) iš atsakovės UAB „Dainavos mediena“ (įmonės kodas 303063432, adresas – Seirijų g. 3, Alytus; A. Juozapavičiaus pr. 48A-20, Kaunas) 45 000 Eur ( keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų) skolą, 17 000 Eur (septyniolika tūkstančių eurų) netesybų, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1703 Eur ( vieną tūkstantį septynis šimtus tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. dalyvaujant ieškovės UAB “Trimas” atstovui advokatui N. S.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 4. I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 5. Ieškovė UAB „Trimas“ atstovaujama advokato N. S. ieškinyje prašo... 6. Atsakovė UAB „Dainavos mediena” atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 7. Į teismo posėdį atsakovės UAB „Dainavos mediena“ atstovas advokatas V.... 8. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 9. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad... 10. 2015-07-29 tarp UAB „Dainavos mediena“ ir UAB „Miškų ūkis“ buvo... 11. Dėl ieškovės reikalavimų, kildinamų iš 2015-10-28 Susitarimo.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 45 000 Eur skolą, kadangi žemės... 14. Ieškovė pagal 2015-10-28 tarp šalių sudarytą susitarimą prašo iš... 15. Susitarimo 2.1 punkte nurodyta, kad pirkėjas patvirtindamas savo ketinimą... 16. Dėl ieškovės reikalavimų, kildinamų iš 2015-07-29 teisių ir pareigų... 17. Bendrosios sutarčių teisę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 4 000 Eur dydžio baudą nurodydama,... 19. CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 20. Dėl 6 % procesinių palūkanų.... 21. Ieškovė teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 23. CPK 93 straipsnio 1dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Dėl išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.... 25. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 26. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 27. Ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti ieškovei UAB „Trimas“ (įmonės kodas 300569054, adresas –... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...