Byla 2-1070/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-689-154/2012 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai (atstovas Lietuvos teisingumo ministerija), Vilniaus apygardos teismui ir teisėjams N. C. bei V. K., Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams A. D., K. G., D. Š. dėl tyčinio civilinės bylos išnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią laiką vilkinimo ir atsisakymo apginti pažeistas teises ir turtinius interesus Lietuvos teismuose bei dėl to atsiradusios teisės į atlyginimą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. pateikė ieškinį (ieškinio suma 318414 Lt) atsakovams: Lietuvos Respublikai (atstovas Lietuvos teisingumo ministerija), Vilniaus apygardos teismui ir teisėjams N. C. bei V. K., Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams A. D., K. G., D. Š., kuriuo ieškovas prašė:

51. pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas tyčia pažeidė ieškovo A. B. teises į civilinės bylos Nr. 2-4074-392/2011 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, teisę į veiksmingą teisinę gynybą, teisę į diskriminacijos uždraudimą ir neužtikrino ieškovo teisių ir turtinių interesų gynybos minėtos civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme metu;

62. priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo Lietuvos Respublikos 318414 litų teisingą atlyginimą už ieškovo teisių pažeidimą ir turtinių interesų negynimą. Sprendimo vykdymą pavesti atsakovui Lietuvos teisingumo ministerijai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. 10 (dešimties) dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos terminą pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus. Teismas išaiškino ieškovui A. B., kad nustatytu terminu nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui. Teismas nurodė, kad ieškovo A. B. ieškinys neatitinka LR Civilinio proceso kodekso (CPK) keliamų reikalavimų procesiniam dokumentui (CPK 110-114 straipsniai) ir ieškiniui (CPK 135 str.), todėl ieškovas įpareigotinas pašalinti ieškinio trūkumus (LR CPK 135 str. 1d. 4 p.).

9Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į CPK 111 str. 2 d. 2 punkto reikalavimus, procesiniame dokumente turi būti nurodyti byloje dalyvaujančių fizinių asmenų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta bei asmens kodas, jei jis yra žinomas. Atsakovais A. B. ieškinyje be atsakovų: Lietuvos Respublikos, Lietuvos apeliacinio teismo ir Vilniaus apygardos teismo, yra nurodyti teisėjai N. C., V. K., A. D., K. G. ir D. Š., tačiau kiti duomenys nenurodyti. Jei N. C., V. K., A. D., K. G. ir D. Š. nėra byloje atsakovais, šitai turi būti konkrečiai nurodyta ieškinyje (LR CPK 111 str. 1 d. 2 punktas).

10Prie ieškinio pateiktos tik trys ieškinio kopijos, tuo tarpu kai byloje nurodyti 8 atsakovai, kas neatitinka LR CPK 113 str. 2 dalies reikalavimų.

11Teismas pažymėjo, kad ieškovas reiškia ieškinį dėl atlyginimo 318 414 litų neturtinės žalos, kurią, jo teigimu, jam padarė Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas ir šių teismų teisėjai N. C., V. K., A. D., K. G. ir D. Š., t.y. ieškinys reiškiamas LR CK 6.272 straipsnio pagrindu. Tačiau LR CK 6.272 str. 2 dalyje nurodyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jei žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Pagal LR CK 6.273 str. 1 dalį bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą atlygina valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2001-07-26 nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo veiksmų, atstovauti įgaliojo LR Teisingumo ministeriją. Taigi atsakovą ieškovas turėtų nurodyti Lietuvos Respublikos valstybę, o atstovu - LR Teisingumo ministeriją, kas iš dalies ieškinyje nurodyta teisingai. Todėl ieškovui teismas pasiūlė ištaisyti šį ieškinio trūkumą.

12Pagal LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p., ieškinyje turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes. Ieškovas prašo priteisti 318414 Lt neturtinės žalos atlyginimą, tačiau nenurodo, kokiu būdu jam susidarė tokio dydžio žala, kuo ji pasireiškė, nurodydamas Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-4074-392/2011 priimtus procesinius dokumentus, bei tai, kad 218414 litų žalą pagrindžia ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-4074-392/2011, o 100 000- Lt žalą įrodo minėtos bylos eiga ir medžiaga. Teismas nurodė, kad nors ieškovas prašo pripažinti, jog atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas tyčia pažeidė ieškovo A. B. teises į civilinės bylos Nr. 2-4074-392/2011 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, teisę į veiksmingą teisinę gynybą, teisę į diskriminacijos uždraudimą ir neužtikrino ieškovo teisių ir turtinių interesų gynybos minėtos civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme metu, tačiau taip ir nenurodė, konkrečiai kuo pasireiškė kiekvieno iš šių atsakovų veiksmai ar neveikimas pagal kiekvieną ieškovo nurodytą jo teisių pažeidimą. Teismo vertinimu toks bylos faktinių aplinkybių nurodymas ieškinyje negali būti pripažintas išsamiu ir tinkamu, nes pažeistų atsakovų ir kitų bylos dalyvių teises tinkamai atsikirsti dėl ieškinio reikalavimų, neleistų teismui atskleisti bylos esmę ir įvertinti faktines bylos aplinkybes bei tinkamai pritaikyti įstatymą, o teisminio proceso metu aiškinantis faktines bylos aplinkybes bei tikslinant ieškinio reikalavimus, būtų pažeistas proceso koncentruotumo principo įgyvendinimas. Būtent ieškovo pareiga jau ieškinio padavimo stadijoje aiškiai ir tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką (reikalavimą) bei faktinį pagrindą (ieškinio reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes), todėl teismas ieškovą įpareigojo pašalinti šiuos ieškinio trūkumus.

13Kaip jau buvo minėta, ieškovas prašo pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas tyčia pažeidė ieškovo A. B. teises į civilinės bylos Nr. 2-4074-392/2011 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, teisę į veiksmingą teisinę gynybą, teisę į diskriminacijos uždraudimą ir neužtikrino ieškovo teisių ir turtinių interesų gynybos minėtos civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme metu, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1551/2010 (kuria beje buvo sprendžiamas to paties ieškovo A. B. ieškinio priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-3826-104/2010 klausimas) jau buvo konstatuota, kad tokio pobūdžio reikalavimas reiškia juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, o tokie faktai nustatinėjami Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) XXVI skyriuje nustatyta tvarka. Kad reikalavimai pripažinti, jog egzistuoja faktinės aplinkybės, pagrindžiančios ieškovo reikalavimus, negali būti nagrinėjami kaip materialiniai teisiniai reikalavimai, nes tokie faktai ir reikalavimai nustatinėjami ir sprendžiami byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl teisės. Kad su prašymu dėl juridinio fakto nustatymo ieškovas turi teisę kreiptis CPK XXVI skyriuje nustatyta tvarka.

14LR CPK 135 str. 2 dalyje nustatyta, kad prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus arba prašymas dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų. Tuo tarpu ieškovas A. B. su ieškiniu nepateikė jokių įrodymų, apart reikalavimo prijungti Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtą civilinę bylą Nr. 2-4074-392/2011.

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Skundžiamoje nutartyje nukrypstama nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo praktikos civiliniame procese, kai reikalaujama pateikti atsakovų teisėjų N. C.,V. K. ir kitų gyvenamąsias vietas bei asmens kodus, jeigu jie žinomi.

182. Nutartyje netinkamai taikomas ir aiškinamas CPK 135 str., kai reikalaujama įrodyti padarytos turtinės ir patirtos neturtinės žalos dydžius, nes vėl nukrypstama nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo praktikos civiliniame procese.

193. Nutartyje netinkamai taikomas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartyje civ.b.Nr.2-1551/2010 nustatytos aplinkybės, kad tokio pobūdžio reikalavimai reiškia juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, o tokie faktai nustatinėjami CPK XXVI skyriuje nustatyta tvarka. Pagal CPK 24 str. jeigu byloje yra sujungti keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas yra priskirtas teismui,visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme, o Konvencija ir jos nuostatos pagal CPK 3 str. turi būti tiesiogiai taikomi ir jomis vadovaujamasi nagrinėjant civilines bylas.Todėl Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartyje civ.b.Nr. 2-84/2012 nustatė, kad tokie reikalavimai yra nagrinėtini teisme iš esmės, kadangi ne vienoje ir ne dviejose civilinėse bylose buvo nagrinėjami ir išnagrinėti.

204. Nutartyje nepagrįstai ir neteisėtai reikalaujama nurodyti priežastis, dėl kurių negalima pateikti kaip rašytinį įrodymą ieškinio aplinkybėms pagrįsti ir įrodyti Vilniaus apygardos teisme nagrinėtą civilinę bylą Nr 2-4074-392/2011 nes tai savaime suprantama aplinkybė, kurios pagal CPK 182 str. net nereikia įrodinėti.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, pagrįstai nustatė ieškovui terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

23Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai (atstovas Lietuvos teisingumo ministerija), Vilniaus apygardos teismui ir teisėjams N. C. bei V. K., Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams A. D., K. G., D. Š. dėl tyčinio civilinės bylos išnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią laiką vilkinimo ir atsisakymo apginti pažeistas teises ir turtinius interesus Lietuvos teismuose bei dėl to atsiradusios teisės į atlyginimą. Taigi, ieškinys nagrinėjamos bylos atveju buvo pateiktas CK 6.272 straipsnio pagrindu. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-796/2012 yra išaiškinęs, kad ieškovo teisė laisvai pasirinkti atsakovais bet kuriuos procesinį teisnumą ir veiksnumą turinčius asmenis savaime nelemia, kad procesas prieš šiuos asmenis visais atvejais bus pradėtas. Kiekvienu atveju teismas turi įsitikinti, ar ieškovo pasirinktas atsakovas neturi imuniteto nuo jam pareikštų reikalavimų. Tai reiškia, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas kiekvienu atveju turi patikrinti, ar atsakovas pagal teisės reikalavimus neturi imuniteto nuo civilinės atsakomybės. Kai reiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo ir jis grindžiamas teisėjų, teismų, prokurorų, prokuratūros neteisėtais veiksmais, atliktais vykdant jiems priskirtas pareigas bei funkcijas, turi būti įvertinamos ne tik žalos atlyginimo klausimus reglamentuojančios normos, bet ir šių pareigūnų teisinis statusas bei institucijų, kurioms jie atstovauja, paskirtis. Jeigu teismas nustato, kad ieškovo pasirinktas atsakovas negali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn dėl jam taikomų imunitetų, procesas prieš tokį asmenį negali prasidėti, o teismas jau civilinės bylos iškėlimo stadijoje turi priimti nutartį dėl tokio atsakovu nurodyto asmens pašalinimo iš proceso. <...> Tuo tarpu, kai ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, prokurorus, prokuratūrą, teismas nutartimi turi pašalinti šiuos imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčius asmenis iš proceso. Šiuo atveju CPK 45 straipsnis nėra taikomas, nes tinkama šalis (valstybė) į bylą yra įtraukta. Jeigu teismas tokių procesinių veiksmų neatliko civilinės bylos iškėlimo stadijoje, jis tai turi padaryti vėlesnėse civilinio procese stadijose pirmosios instancijos teisme. Taigi, šis aiškinimas atitinka ir nagrinėjamos bylos faktinę situaciją, kai ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priimti procesinį sprendimą dėl teismų ir teisėjų pašalinimo iš proceso.

25Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta ir skundžiamoje nutartyje nurodytus trūkumus, laiko, kad skundžiamoje teismo nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai, kad ieškinyje turėjo būti nurodyta byloje dalyvaujančių fizinių asmenų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta bei asmens kodai, jei jie yra žinomi, bei tai, kad pateiktas nepakankamas skaičius ieškinio kopijų, netenka teisinės reikšmės, nes imunitetą nuo civilinės atsakomybės turintys asmenys pirmosios instancijos teismo turi būti pašalinti iš proceso.

26Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą ieškinyje nurodomi įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą. Be to, prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 straipsnio 2 dalis). CPK 226 straipsnyje nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju ieškovas prašo priteisti 318414 Lt žalos atlyginimą, kurį sudaro 218414 Lt turtinė žala, kurią ieškovo teigimu pagrindžia ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-4074-392/201 ir 100000 Lt neturtinė žala, kurią ieškovo manymu įrodo minėtos bylos eiga ir medžiaga. Ieškinyje ieškovas prašė kaip rašytinį įrodymą reikalavimams pagrįsti, prijungti civilinę bylą Nr. 2-4074-392/2011. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovas nenurodė, konkrečiai kuo pasireiškė kiekvieno iš atsakovų veiksmai ar neveikimas pagal kiekvieną ieškovo nurodytą jo teisių pažeidimą bei nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Teisėjų kolegija su skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais sutikti negali, nes kaip jau buvo minėta, ieškovas nurodė aplinkybes, kurių pagrindu reikalauja turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, o kaip įrodymą savo reikalavimams pagrįsti prašo prijungti civilinę bylą Nr. 2-4074-392/2011, kurios jis pats pateikti negali.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo pareiga prie ieškinio pridėti reikalavimą pagrindžiančius įrodymus nereiškia ieškovo pareigos jau kreipimosi į teismą metu įrodyti teisę į ieškinio patenkinimą ar pagrįstumą. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis procesinių įstatymų nustatytos tvarkos, todėl teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą.

28Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, nutartimi turėjo pašalinti šiuos imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčius asmenis iš proceso, todėl atitinkamai teismo nurodyti ieškinio trūkumai dėl nenurodytų atsakovų gyvenamųjų vietų bei asmens kodų nenurodymo bei ieškinio kopijų didesnio skaičiaus pateikimo nebetenka teisinės reikšmės. Taip pat aukščiau išdėstytų motyvų pagrindu nepagrįstu laikytinas teismo reikalavimas ieškovui pateikti įrodymus pagrindžiančius ieškinio reikalavimus.

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apelianto atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir teismui perduotinas spręsti ieškinio priėmimo bei imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčių asmenų pašalinimo iš proceso, klausimas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p.

Nutarė

31Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo bei imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčių asmenų pašalinimo iš proceso, klausimą iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. pateikė ieškinį (ieškinio suma 318414 Lt) atsakovams:... 5. 1. pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus... 6. 2. priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo Lietuvos Respublikos 318414 litų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi nustatė ieškovui A.... 9. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į CPK 111 str. 2 d. 2 punkto reikalavimus,... 10. Prie ieškinio pateiktos tik trys ieškinio kopijos, tuo tarpu kai byloje... 11. Teismas pažymėjo, kad ieškovas reiškia ieškinį dėl atlyginimo 318 414... 12. Pagal LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p., ieškinyje turi būti nurodytos... 13. Kaip jau buvo minėta, ieškovas prašo pripažinti, kad atsakovai Lietuvos... 14. LR CPK 135 str. 2 dalyje nustatyta, kad prie ieškinio turi būti pridėti... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti skundžiamą teismo... 17. 1. Skundžiamoje nutartyje nukrypstama nuo Konstitucinio Teismo suformuotos... 18. 2. Nutartyje netinkamai taikomas ir aiškinamas CPK 135 str., kai reikalaujama... 19. 3. Nutartyje netinkamai taikomas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio... 20. 4. Nutartyje nepagrįstai ir neteisėtai reikalaujama nurodyti priežastis,... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio... 23. Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu... 25. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta ir skundžiamoje... 26. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą ieškinyje nurodomi įrodymai,... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo pareiga prie ieškinio pridėti... 28. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta daro išvadą, kad... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apelianto atskirasis skundas... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį ir perduoti...