Byla e2-2169-390/2017
Dėl Light Technology, UAB kreditorių 2017 m. kovo 31 d. susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Argensta“, UAB „Oringas“, UAB „4 DEBT“ skundus atsakovei Light Technology, UAB dėl Light Technology, UAB kreditorių 2017 m. kovo 31 d. susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Argensta“ skundu prašo panaikinti bankrutuojančios Light Technology, UAB 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimus, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2017-03-22 UAB „Argensta“ Kauno apygardos teismo byloje Nr. 2-1809-638/2017 pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Light Technology, UAB. 2017-03-24 teismo nutartimi prašymas atmestas, tačiau nutartis apskųsta ir skundas perduotas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Taigi ginčijamo 2017-03-31 Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu vyko ir tebevyksta teisminis ginčas dėl UAB „Argensta“ pateikto turtinio reikalavimo patenkinimo. 2017-04-27 Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1302-324/2017 2017-04-27 vykusio teismo posėdžio metu Light Technology, UAB atstovas pateikė teismui 2017-03-31 Light Technology, UAB kreditorių susirinkimo protokolą, kuriuo kreditoriai nutarė vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Priimti nutarimai prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms ir akivaizdžiai pažeidžia UAB „Argebsta“ kaip kreditoriaus interesus. Pirma. Ginčijami 2017-03-31 Kreditorių nutarimai priimti esant net dviem teismuose nagrinėjamiems teisminiams ginčams, kuriuose Light Technology, UAB yra pareikšti turtiniai reikalavimai, t. y. buvo pažeista imperatyvi neteisminio bankroto iniciavimo ir iškėlimo sąlyga (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis). Pirmasis teisminis ginčas vyksta pagal ieškovės atskirąjį skundą, kuriuo prašo priteisti Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1809-638/2017 turėtas bylinėjimosi išlaidas. Antrasis teisminis ginčas, užkertantis kelią neteisminio bankroto vykdymui, kuriame reiškiami netiesioginiai reikalavimai atsakovei vyksta Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1302-324/2017, kurioje ieškovas Almipex Swiss GmbH yra pateikęs du pagrindinius ieškinio reikalavimus, kurių tenkinimo atveju UAB „Argensta“ turėtų grįžti viskas, ką buvo perdavęs ar sumokėjęs atsakovei, t. y.: (1) tuo atveju, jei būtų tenkinamas ieškovo reikalavimas pripažinti Light Technology, UAB ir UAB „Argensta“ sudarytą 2016-01-14 hipotekos sutartį ab initio negaliojančia, tai UAB „Argensta“ turėtų sugrįžti reikalavimo teisė į 962 387,57 Eur dydžio skolą kylančią iš 2015-06-08 Rangos darbų sutarties Nr. 15/06-08, pagal kurią UAB „Argensta“ atsakovei atliko darbus. Kitaip tariant, pripažinus negaliojančia hipotekos sutartį, UAB „Argensta“ išnyktų jau realizuota teisė patenkinti savo kreditorinį reikalavimą būtent iš įkeisto turto, tačiau nebūtų paneigta teisė išsiieškoti skolą iš atsakovės kitu būdu, t. y. skolinis įsipareigojimas nebūtų panaikinamas; (2) tuo atveju, jei būtų tenkinamas ieškovo reikalavimas panaikinti antstolio S. U. sudarytą 2016-0909 Turto perdavimo išieškotojui aktą ir taikyti restituciją, tai UAB „Argensta“ privalėtų grąžinti atsakovei ginčo pastatą, o atsakovė turėtų sumokėti už šį pastatą gautą kainos dalį - 342 183,91 Eur. Tokiu būdu, atsižvelgus į ieškinio reikalavimus, UAB „Argensta“ turi dar vieną aiškiai šioje byloje išreikštą reikalavimą atsakovės atžvilgiu, kurio realizavimas tiesiogiai priklausys nuo to, ar bus tenkinami ieškinio reikalavimai. Antra. UAB „Argensta“ yra potencialus atsakovės kreditorius, turintis teisę reikalauti vykdyti prievoles, todėl neteisminio bankroto vykdymas prieštarauja šiai kreditoriaus teisei. Trečia. Vykdant neteisminį bankrotą ir nesant galimybės teismine tvarka patikrinti kreditorinių reikalavimų pagrįstumo, gali būti patvirtinti neegzistuojantys reikalavimai ir tokiu būdu pabloginta kitų sąžiningų kreditorių padėtis. Ketvirta. Kyla pagrįstos abejonės, ar atsakovės bankrotas yra pateisinamų ekonominių sprendimų rezultatas, ar tyčinis suinteresuotų asmenų veikimas, siekiant nesąžiningo veiklos ir turto perkėlimo į kitą juridinį asmenį ir tokiu būdu sąmoningai bloginant kreditorių turtinę situaciją.

4Ieškovė UAB „Oringas“ skundu prašo pripažinti „Light Technology“, UAB kreditorių susirinkimo 2017-03-31 protokolo Nr. 1 nutarimą negaliojančiu ir nutraukti „Light Technology“, UAB bankroto procesą ne teismo tvarka. Nurodo, kad 2016-04-04 vienerių metų laikotarpiui (Sutarties 7.1 p.) tarp UAB „Oringas“ (vykdytojo) ir UAB „Light Technology“ buvo sudaryta Techninio aptarnavimo ir avarinio remonto sutartis Nr. ORI 16/04/04 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Oringas“ įsipareigojo UAB „Light Technology“ atlikti elektros instaliacijos ir įrangos, apsaugos, gaisro signalizacijų, vėdinimo sistemos patikrinimo ir profilaktinio patikrinimo bei avarinio remonto darbus, UAB „Light Technology“ už vykdomą bendrovės elektros ūkio priežiūrą įsipareigojo kas mėnesį mokėti 35 Eur be PVM (Sutarties 2.1 p.). UAB „Oringas“ tinkamai vykdė Sutartį. 2016-10-18 atsakovei už 7 mėnesius teiktas elektros ūkio priežiūros paslaugas pagal Sutartį buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ORI Nr. 895 296,45 Eur sumai (t. y. 35 Eur/mėn. + PVM). Taip pat atsakovei 2016 m. spalio mėnesi buvo suteiktos papildomos LED lempų, šviestuvų surinkimo stalų, staklių, prijungimo prie elektros tinklo paslaugos, už kurių teikimą atsakovei 2016-10-18 buvo išrašyta PVM Sąskaita faktūra ORI Nr. 896 1823,37 Eur sumai (mokėtina suma be PVM 1506,92 Eur) bei pateiktas atliktu darbu aktas Nr. 16/10/18. Atsakovė nėra atsiskaičiusi už suteiktas paslaugas. Taigi UAB „Light Technology“ nuo 2016-10-18 už Sutarties pagrindu UAB „Oringas“ suteiktas paslaugas yra skolingas 1803,37 Eur, kas įgalina daryti išvada, jog UAB „Oringas“ dar iki 2017-03-31 (t. y. UAB „Light Technology“ kreditorių susirinkimo) buvo UAB „Light Technology“ kreditorius. 2017-04-28 UAB „Oringas“ tapo žinoma, kad UAB „Light Technology“ 2017-03-31 kreditorių susirinkimo protokolo nutarimu buvo pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka. UAB „Oringas“ nebuvo informuota apie vyksiantį kreditorių susirinkimą ir bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Tikėtina, kad bankroto procedūra yra vykdoma fiktyviai, siekiant išvengti prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymo. 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas akivaizdžiai pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalie nuostatas, todėl pripažintinas negaliojančiu ir pradėta UAB „Light Technology“ bankroto procedūra ne teismo tvarka nutrauktina.

5Bendraieškis UAB „4 DEBIT“ procesiniuose dokumentuose prašo panaikinti „Light Technology“, UAB 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimus. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorius, turintis neginčijamą 831,47 Eur reikalavimą į atsakovę, įgytą iš pradinio kreditoriaus Telia Lietuva, AB pagal 2017-05-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2017/1. Apie reikalavimo teisės perleidimą 2017-05-29 elektroniniu paštu informavo atsakovę. Palaiko ieškovės UAB „Argensta“ skundo reikalavimus. Apie ieškovų ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus sužinojo tik 2017-05-30, kai atsakovės administratorius pateikė 2017-05-17 teismo nutartį šioje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nuo šio momento įgijo teisę į skundą, taip pat prasidėjo senaties terminas ginti pažeistą teisę. Taip pat nurodo, kad nėra duomenų, jog pradiniam kreditoriui Telia Lietuva, AB iki 2017-03-31 atsakovė atskleidė informaciją apie teisminius procesus, kuriuose atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai.

6Atsakovė „Light Technology“, UAB, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, atsiliepimu į skundus prašo nutraukti civilinę bylą dalyje dėl UAB „Argensta“ skundo, o šio prašymo netenkinus, atmesti UAB „Argensta“ skundą, atmesti UAB „Oringas“ skundą.Mano, kad Light Technology, BUAB neteisminio bankroto procedūros buvo pradėtos teisėtai, laikantis ĮBĮ nustatytos tvarkos ir nuostatų. Dėl UAB “Argensta” skundo. UAB “Argensta” visas kreditoriaus teises, tarp jų ir teisę skųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, įgytų tik Light Technology, BUAB kreditorių susirinkimui patvirtinus jos finansinį reikalavimą. Kaip matyti iš skundžiamo 2017-03-31 Light Technology, UAB Kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 bei Light Technology, BUAB buhalterinės apskaitos duomenų, Light Technology, UAB nei kreditorių susirinkimo dienai, nei atsiliepimo parašymo dienai neturi jokių finansinių įsipareigojimų pareiškėjui UAB ''Argensta''. UAB “Argensta” neturi teisės ginčyti 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, kadangi nėra nei faktinis, nei kreditorių susirinkimo patvirtintas bendrovės kreditorius, todėl, atsižvelgiant į tai, teismas privalo šią civilinę bylą dalyje dėl UAB “Argensta” skundo nutraukti. Pažymi, kad kliūtis pradėti bendrovės neteisminio bankroto procedūras yra ne bet kokios bylos, tačiau tik tokios, kuriose yra pareikšti turtiniai (ne bet kokie kiti) reikalavimai pačiai bankrutuojančiai bendrovei. Taigi Light Technology, UAB neteisminio bankroto procedūrų pradėjimo dienai - 2017-03-31 - Light Technology, BUAB kreditoriams ir bankroto administratoriui nebuvo žinoma apie jokius pareikštus turtinius reikalavimus bendrovei, kadangi Kauno apygardos teismo 2017-03-24 nutartimi civilinė byla Nr. 2-1809-638/2017 buvo nutraukta, Light Technology, UAB atsiėmus ieškinį, o UAB “Argensta” prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo atmestas. Antroji UAB ‘'Argensta” nurodoma civilinė byla Nr. 2-1302-324/2017 buvo iškelta Kauno apygardos teisme pagal ieškovo Almipex Swiss GmbH ieškinį atsakovams K. B., UAB “Argensta“, Light Technology, UAB, antstoliui S. U., notarui D. G. dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, vykdomojo įrašo ir turto perdavimo išieškotojui akto panaikinimo. Ieškovas Almipex Swiss GmbH ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia tarp Light Technology, UAB ir UAB “Argensta” sudarytą 2016-01-14 hipotekos sutartį, taip pat panaikinti antstolio S. U. sudarytą 2016-09-09 Turto perdavimo išieškotojui aktą bei Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro D. G. atliktą vykdomąjį įrašą dėl priverstinio hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, jokie turtiniai reikalavimai šioje civilinėje byloje Light Technology, UAB nėra pareikšti. UAB „Argensta“ nurodyti argumentai dėl nepagrįstų kreditorių reikalavimo tvirtinimo yra nepagrįsti, nes neteisminės bankroto procedūros vykdymas niekaip nedaro įtakos kreditorių reikalavimo tvirtinimo teisėtumui. Kadangi yra sprendžiamas Light Technology, BUAB neteisminės bankroto procedūros iniciavimo teisėtumo klausimas, todėl UAB “Argensta” skunde nurodomi argumentai dėl tyčinio bankroto požymių yra neaktualūs ir neturi būti nagrinėjami. Dėl UAB “Oringas” skundo. Teigiama, kad bankroto administratorius remiasi bendrovės pateiktais duomenimis, t. y. UAB '‘Oringas” nesant Light Technology, BUAB 2017-02-28 kreditorių sąraše, UAB “Oringas” nebuvo pranešta apie 2017-03-31 vyksiantį Light Technology, BUAB kreditorių susirinkimą. UAB „Oringas“ nurodytų siųstų sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų akto Light Technology, UAB buhalterė nepriėmė, nes jie buvo surašyti netinkamai. UAB “Oringas” nepateikus Light Technology, UAB tinkamai išrašytų atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų-faktūrų bei jų nesuderinus su Light Technology, UAB, vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties Nr. ORI 16/04/04 2.3. punktu, UAB “Oringas“ neįgijo reikalavimo teisės į Light Technology, UAB, todėl skundėjas nelaikytinas kreditoriumi. Atsižvelgiant į tai, Light Technology, UAB, bankroto administratorius pagrįstai ir teisėtai neinformavo UAB “Oringas” apie vyksiantį kreditorių susirinkimą. Pažymi, kad, įtraukus UAB '‘Oringas“ į Light Technology, BUAB kreditorių sąrašą su 1 803,37 Eur kreditorinių reikalavimu, bendra Light Technology, BUAB kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 1 003 554,66 Eur. Tokiu atveju UAB “Oringas“ kreditorinis reikalavimas sudarytų 0,1797 % visų Light Technology, BUAB kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir UAB “Oringas'’ dalyvavimas Light Technology, BUAB kreditorių susirinkime (0,1797 % balsų) nebūtų turėjęs jokios įtakos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimui. Todėl UAB „Oringas“ neinformavimas apie vyksiantį kreditorių susirinkimą laikytinas tik formaliu procedūriniu pažeidimu, negalėjusiu turėti įtakos pačios neteisminio bankroto iniciavimo procedūros teisėtumu.

7Skundai tenkintini.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Light Technology, UAB 2017-03-20 kreipėsi į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su prašymu organizuoti Light Technology, UAB kreditorių susirinkimą siekiant gauti kreditorių sutikimą Light Technology, UAB bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. 2017-03-31 įvyko Light Technology, UAB kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta Light Technology, UAB bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, Light Technology, UAB administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

9Dėl ieškovės UAB „Argensta“ teisės ginčyti Light Technology, UAB kreditorių susirinkimo nutarimą

10Atsakovės administratorius ginčija ieškovės UAB „Argensta“ teisę skųsti Light Technology, UAB kreditorių susirinkimo nutarimą bei prašė teisminį procesą, pradėtą pagal šios ieškovės skundą, nutraukti. Tokią poziciją grindžia argumentais, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo metu UAB „Argensta“ nebuvo Light Technology, UAB kreditorius, nesi Kauno apygardos teismo 2017-03-24 nutartimi civilinė byla Nr. 2-1809-638/2017 buvo nutraukta ieškovei Light Technology, UAB atsiėmus ieškinį, o atsakovės UAB “Argensta” prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo atmestas. UAB „Argensta“ nurodo, kad yra potencialus atsakovės kreditorius, nes 2017-03-24 teismo nutartį apskundė ir skundas perduotas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017-07-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 1029-186/2017 panaikino Kauno apygardos teismo 2017-03-24 nutarties dalį, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų ir išsprendė klausimą iš esmės – priteisė iš Light Technology, UAB UAB „Argensta“ naudai 726 Eur bylinėjimosi išlaidas.

11Asmuo, neįtrauktas į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą, bet manantis, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimus įmonės atžvilgiu. Vien asmens pareiškimas, kad jis turi teisę reikalauti iš bankrutuojančios įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus atitinkamo nenuginčyto sandorio pagrindu, neatleidžia jo nuo pareigos bent tikėtinai pagrįsti savo reikalavimus. Priešingu atveju, bet kurio asmens atitinkamų įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijamas neatitiktų ĮBĮ įtvirtintų bankroto proceso, tame tarpe vykdomo ir ne teismo tvarka, tikslų ir principų.

12Kaip matyti iš nustatytų ir aptartų aplinkybių, kad UAB „Argensta“ turi neginčijamą reikalavimo teisę į Light Technology, UAB ir yra kreditorius ĮBĮ 3 straipsnio prasme. Taigi, pastaroji bendrovė turi teisę reikalauti, kad šios įmonės kreditoriai, priimdami atitinkamus sprendimus, atsižvelgtų į jos interesus. Esant nurodytam administratoriaus keliamas klausimas nutraukti bylą pagal ieškovės UAB „Argensta“ skundą atmestinas kaip nepagrįstas.

13Dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, draudžiančių pradėti bankrotą ne teismo tvarka, egzistavimo

14ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-866-823/2016). Kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, kad tarp šalių kilo ginčas, ar ginčijamo Light Technology, UAB kreditorių susirinkimo dieną buvo nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose Light Technology, UAB pareikšti turtiniai reikalavimai. Nustatyta, kad 2017-03-31 civilinėje byloje Nr. 2-1809-638/2017 2017-03-24 teismo nutarties dalis buvo apskųsta, t. y. vyko teisminis ginčas pagal ieškovės atskirąjį skundą, kuriuo prašė priteisti iš Light Technology, UAB Kauno apygardos teismo turėtas bylinėjimosi išlaidas, ir Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1302-324/2017, kurioje atsakovei Light Technology, UAB pareikšti netiesioginiai reikalavimai. Taigi, spręstina, kad ieškovių ginčijamas kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas atsakovės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, įvyko 2017-03-31 kai buvo vykstančių ir dar neišspręstų teisminių ginčų, galinčių turėti įtakos atsakovės Light Technology, UAB turtinei padėčiai ir jos teisėms bei teisėtiems interesams ir apie tai atsakovei buvo ar turėjo būti žinoma. Šios faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovės bankroto ne teismo tvarka procedūros prieštarauja ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam draudimui.

15Dėl ieškovės UAB „Oringas“

16Nustatyta, kad 2016-04-04 vienerių metų laikotarpiui (Sutarties 7.1 p.) tarp UAB „Oringas“ (vykdytojo) ir UAB „Light Technology“ buvo sudaryta Techninio aptarnavimo ir avarinio remonto sutartis Nr. ORI 16/04/04 (toliau - Sutartis), 2016-10-18 atsakovei pagal Sutartį išrašytos 2 PVM sąskaitos faktūros, pateiktas atliktų darbų aktas, 2017-03-29 pretenzija. Atsakovės administratorius nurodo, kad sąskaitos faktūros ir atliktų darbų aktas buvo grąžinti UAB „Oringas“, todėl atsakovės Light Technology, UAB pateiktame bankroto administratoriui 2017-02-28 kreditorių sąraše (2017-03-15 neapmokėtų skolų suvestinė) nėra nurodytas kreditorius UAB „Oringas“.

17Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės ir byloje pateikti įrodymai leidžia spręsti, kad šalis sieja sutartiniai teisiniai santykiai ir atsakovė apie vykdytinas prievoles bei įsipareigojimus ieškovei privalėjo žinoti. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas UAB „Oringas“ laiko kaip potencialų kreditorių, todėl administratoriaus argumentai aptartu klausimu atmestini kaip nepagrįsti.

18Dėl visų kreditorių informavimo apie siūlymą inicijuoti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka

19Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu įmonė negali/negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti tokia tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo minėtame straipsnyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, pagal kuriuos mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 4 dalis). Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalis).

20Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu ne kartą yra išaiškinta, kad neteisminių bankroto procedūrų pagrindinis bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Tokios bankroto procedūros tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu tiek dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų, tiek ir dėl terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).

21Teismai taip pat yra išaiškinę, kad neteisminės bankroto procedūros ypatumams ypač svarbus kreditorių informavimas apie siūlymą ją pradėti, nes, vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka, iš esmės skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).

22Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad apie 2017-03-31 Light Technology, UAB kreditorių susirinkimą nebuvo pranešta ieškovėms UAB „Argensta“ ir UAB „Oringas“ kaip kreditorėms.

23Kreditorių lygiateisiškumo principas, be kita ko, reikalaujantis visus kreditorius tinkamai ir laiku informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Negali būti pažeidžiamos kreditorių teisės vien dėl to, kad konkretaus kreditoriaus finansinis reikalavimas įmonei skolininkei nėra didelis. Be to, ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta prievolė apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka informuoti kiekvieną kreditorių, kartu nurodant kreditorių susirinkimo datą bei vietą, nesiejama su turimo kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžiu ir jo procentine išraiška bendrame kreditorių reikalavimų sąraše.

24Teismas konstatuoja, kad atsakovė ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą įgyvendino netinkamai. Nustatyta, kad atsakovė rengdama susirinkimą vadovavosi neaktualiu įmonės kreditorių sąrašu ir kreditoriams UAB „Argensta“ ir UAB „Oringas“ nepranešė apie 2017-03-31 kreditorių susirinkimą dėl neteisminio bankroto proceso pradėjimo. Sprendžiant, ar šis procedūrinis pažeidimas gali būti laikomas esminiu, turi būti atsižvelgiama į svarstomo klausimo pobūdį, jo sukeliamas teisines pasekmes ir tai, ar konkretus pažeidimas galėjo pažeisti kitų suinteresuotų asmenų teises. Nagrinėjamu atveju nurodyti procedūriniai pažeidimai negali būti pripažinti neesminiais, nes jais paneigta ieškovių teisė įvertinti įmonės perspektyvas su kreditoriais prieš pradedant bankroto procedūrą, bei galimybė prieštarauti neteisminės bankroto procedūros taikymui, teikti savo argumentus ir įrodymus, taip pat ir dėl įmonės (ne)mokumo, siekti savo teisių gynimo. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylose esantis ryškus viešasis interesas negali pasireikšti tik vieno jo aspekto – kreditorių (ar vieno jų) teisių suabsoliutinimu ignoruojant kitą jo aspektą – procedūros teisėtumą. Panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių interesai yra užtikrinami (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-632-178/2015).

25Teismas, nustatęs Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų bankroto proceso ne teismo tvarka procedūrų pažeidimus, nevertina Light Technology, UAB nemokumo ir plačiau dėl nereikšmingų ginčo išsprendimui aplinkybių nepasisako, nes vien nustatyti procedūrų pažeidimai sudaro pagrindą skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimui negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. Teismas konstatuoja, kad ieškovių skundai dėl Light Technology, UAB 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir paskirti bankroto administratorių tenkinami, skundžiamas nutarimas panaikinamas ir įmonės bankroto procesas, vykdytas ne teismo tvarka, nutrauktinas.

26Tai, kad, nutraukiama Light Technology, UAB neteisminė bankroto procedūra, neužkerta kelio ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardytiems asmenims inicijuoti bankroto bylos iškėlimą teismine tvarka. Aplinkybės, kad atsakovas ne visiems kreditoriams pranešė apie šaukiamą 2017-03-31 kreditorių susirinkimą dėl neteisminio bankroto proceso pradėjimo, patvirtina, kad atsakovė Light Technology, UAB nėra sąžininga teisinių santykių dalyvė ir jai negali būti taikoma bankroto procedūra ne teismo tvarka, nes šiai įmonei dėl galimo bankroto proceso pradėjimo ir vykdymo reikalinga teisminė kontrolė.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Patenkinus ieškovų skundus, ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės Light Technology, UAB (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

29Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu ir Civilinio proceso kodekso 290, 291 ir 335 straipsniais,

Nutarė

30Skundus patenkinti.

31Panaikinti Light Technology, UAB 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimą vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir paskirti bankroto administratorių.

32Priteisti iš atsakovės Light Technology, UAB (kodas 303188133) bylinėjimosi išlaidas: po 31 Eur sumokėtą žyminį mokestį ieškovėms UAB „Argensta“ (kodas 301545558) ir UAB „Oringas“ (kodas 302298185).

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Argensta“ skundu prašo panaikinti bankrutuojančios Light... 4. Ieškovė UAB „Oringas“ skundu prašo pripažinti „Light Technology“,... 5. Bendraieškis UAB „4 DEBIT“ procesiniuose dokumentuose prašo panaikinti... 6. Atsakovė „Light Technology“, UAB, atstovaujama bankroto administratoriaus... 7. Skundai tenkintini.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad Light Technology, UAB 2017-03-20 kreipėsi į... 9. Dėl ieškovės UAB „Argensta“ teisės ginčyti Light Technology, UAB... 10. Atsakovės administratorius ginčija ieškovės UAB „Argensta“ teisę... 11. Asmuo, neįtrauktas į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą, bet... 12. Kaip matyti iš nustatytų ir aptartų aplinkybių, kad UAB „Argensta“ turi... 13. Dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, draudžiančių... 14. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai numatyta, kad bankroto procesas gali... 15. Dėl ieškovės UAB „Oringas“ ... 16. Nustatyta, kad 2016-04-04 vienerių metų laikotarpiui (Sutarties 7.1 p.) tarp... 17. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės ir byloje pateikti įrodymai leidžia... 18. Dėl visų kreditorių informavimo apie siūlymą inicijuoti įmonės bankroto... 19. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu įmonė negali/negalės... 20. Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu ne kartą yra išaiškinta, kad... 21. Teismai taip pat yra išaiškinę, kad neteisminės bankroto procedūros... 22. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad apie 2017-03-31 Light Technology, UAB... 23. Kreditorių lygiateisiškumo principas, be kita ko, reikalaujantis visus... 24. Teismas konstatuoja, kad atsakovė ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą... 25. Teismas, nustatęs Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų bankroto proceso ne... 26. Tai, kad, nutraukiama Light Technology, UAB neteisminė bankroto procedūra,... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Patenkinus ieškovų skundus, ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos... 29. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12... 30. Skundus patenkinti.... 31. Panaikinti Light Technology, UAB 2017-03-31 kreditorių susirinkimo nutarimą... 32. Priteisti iš atsakovės Light Technology, UAB (kodas 303188133) bylinėjimosi... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...