Byla 1A-813-648-2012
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendžio, kuriuo F. B. nuteista

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Pažarskio, teisėjų Lauretos Ulbienės ir Jolantos Čepukienės, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, dalyvaujant prokurorui Nėrijui Puškoriui nuteistosios F. B. gynėjui advokatui Vytautui Kupcikevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios F. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendžio, kuriuo F. B. nuteista

2pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams ir 6 mėnesiams,

3pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir F. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

6F. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. už tai, kad ji pasikėsino neteisėtai parduoti psichotropines medžiagas, o būtent:

7ji 2011-12-03, 11.21 val., ( - ), Vilniuje, esančio ( - ) namo virtuvėje, už 7,50 Lt pardavė nusikalstamą veiką imituojančio modelio dalyviui anoniminiam liudytojui Nr. 54 tris tabletes, kurių sudėtyje buvo – 0,006 g psichotropinės medžiagos klonazepamo.

8Taip pat F. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. už tai, kad ji neteisėtai, turėdama tikslą išplatinti, laikė psichotropines medžiagas, o būtent:

9ji iki 2012-03-27, 6.10 val., kai jos name Nr. ( - ), esančiame ( - ), Vilniuje, buvo atlikta krata, neteisėtai, turėdama tikslą parduoti, laikė nenustatytomis aplinkybėmis įgytas keturias tabletes, kurių sudėtyje buvo psichotropinė medžiaga – 0,008 g klonazepamo.

10F. B. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-14 nuosprendį pripažįstant jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., padarymo, t. y. prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi, taip pat taikant Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. ir skiriant jai švelnesnę bausmės rūšį.

11Teigia, kad teismas nepagrįstai nenustatė jos prisipažinimo padarius nusikaltimą ir nuoširdaus gailėjimosi, kadangi ji nuo pat sulaikymo pradžios ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir teismui nurodė nusikaltimo padarymo aplinkybes, savo veiksmų apimtį ir motyvus. Ji neneigė savo dalyvavimo parduodant psichotropinę medžiagą ir laikant ją su tikslu parduoti, nuoširdžiai gailėjosi. Jos atsakomybę lengvinančios aplinkybės nenustatymas lėmė nepagrįstai griežtos bausmės paskyrimą.

12Teismas, spręsdamas bausmės parinkimo klausimą, neatsižvelgė į tai, jog jos veiksmai iš esmės nesukėlė pavojingų visuomenei pasekmių, nes psichotropinė medžiaga, vykdant kontrolinį pirkimą, atsidūrė ikiteisminio tyrimo pareigūnų žinioje. Be to, nebuvo įvertinta, kad ji buvo teista 2001 m. ir jos teistumas išnykęs, ji negydyta psichiatrinėje ligoninėje ir neįrašyta į narkologinę įskaitą, turi pastovią gyvenamąją vietą ir viena augina dvi nepilnametes dukras.

13Pasak nuteistosios, įvertinus visas aplinkybes, bausmės tikslai šioje baudžiamojoje byloje gali būti pasiekti ir neskiriant jai realios laisvės atėmimo bausmės. Mano, kad skiriant jai bausmę yra pagrindas vadovautis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatomis ir jai paskirti švelnesnę bausmės rūšį.

14Teismo posėdyje nuteistosios gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras - apeliacinį skundą atmesti.

15Nuteistosios F. B. apeliacinis skundas atmetamas.

16Nuteistoji prašo taikyti jos atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas ir skirti jai švelnesnę bausmės rūšį. Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. sankcijoje yra numatyta vienintelė bausmė - laisvės atėmimas.

17Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teismingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d.). Taigi, aiškus prieštaravimas teisingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 d. apibrėžtą bausmės paskirtį ir Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-7-259/2011). Taikydamas Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-123/2008).

18Teisėjų kolegija nenustatė išimtinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą taikyti F. B. atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas ir skirti jai švelnesnę bausmės rūšį.

19Pažymėtina, kad bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Lietuvos Respublikos BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti Lietuvos Respublikos BK 54 str. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

20Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d. nustatyta, jog teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

21F. B. padarė vieną sunkų baigtą nusikaltimą ir pasikėsino padaryti vieną sunkų nusikaltimą, kurie yra susiję su disponavimu psichotropine medžiaga, veikdama tiesiogine tyčia. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad jos veiksmai iš esmės nesukėlė pavojingų visuomenei pasekmių, nes psichotropinė medžiaga, vykdant kontrolinį pirkimą, atsidūrė ikiteisminio tyrimo pareigūnų žinioje. Kita vertus, ši aplinkybė itin nemažina F. B. veiksmų pavojingumo, kadangi jos tyčia buvo nukreipta platinti turimą psichotropinę medžiagą ir gauti neteisėtų pajamų.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p. nurodyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė nėra nustatoma vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo ir nuoširdaus gailėjimosi. Tokias išvadas teismas gali daryti objektyviai įvertinęs bylos aplinkybių visumą. Tais atvejais, kai kaltininkas duoda tik iš dalies teisingus parodymus arba prisipažįsta tik dėl ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą nusikalstamos veikos padaryme, toks prisipažinimas negali būti laikomas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-353/2008, 2K-397/2010, 2K-444/2010, 2K-228/2011).

23F. B. viso proceso metu keitė savo parodymus dėl psichotropinės medžiagos disponavimo aplinkybių. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiama pirminėje apklausoje kaip įtariamoji ji neigė 2011-12-03, 11.21 val., pardavusi psichotropinę medžiagą (b.l. 48). Vėlesnėje apklausoje apeliantė jau prisipažino padariusi inkriminuotas abi nusikalstamas veikas, tarp jų ir tai, kad ji iki 2012-03-27, 6.10 val., atliktos kratos metu neteisėtai, turėdama tikslą parduoti, laikė keturias tabletes, kurių sudėtyje yra psichotropinė medžiaga (b.l. 51). Teisiamojo posėdžio metu F. B., pripažinusi, kad pardavė kaltinime nurodytu laiku ir vietoje psichotropinę medžiagą, tvirtino, kad kratos metu pas ją rastos keturios tabletės, kurių sudėtyje yra psichotropinė medžiaga, buvo skirtos asmeniniam vartojimui (b.l. 148-149). Toks nuteistosios parodymų keitimas pagrįstai nepripažintas kaip jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p., o apeliaciniame skunde nurodytas teiginys dėl gailėjimosi padarius nusikalstamas veikas nepripažintinas nuoširdžiu.

24F. B. praeityje traukta baudžiamojon atsakomybėn už analogiškų nusikaltimų padarymą (b.l. 104). Nors jos teistumas išnykęs, tačiau ši aplinkybė yra reikšminga vertinant apeliantės asmenybę. Analogiškų nusikaltimų padarymas neigiamai apibūdina F. B. asmenybę, jai prieš tai buvo paskirta švelnesnė nei įstatyme už padarytus nusikaltimus numatyta bausmės rūšis, tačiau pritartina pirmosios instancijos teismui, kad bausmės tikslai apeliantės atžvilgiu nebuvo pasiekti. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, t. y. kad F. B. negydyta psichiatrinėje ligoninėje ir neįrašyta į narkologinę įskaitą, turi pastovią gyvenamąją vietą ir viena augina dvi nepilnametes dukras, nėra išimtinės ir nesudaro pakankamo pagrindo švelninti jos teisinės padėties taikant Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas.

25Įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, F. B. paskirtos laisvės atėmimo bausmės, iš kurių viena yra Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatyta minimali, o kita nežymiai viršija sankcijoje įtvirtintą minimalią laisvės atėmimo bausmę, nėra aiškiai per griežtos, todėl jų švelninti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Galutinė subendrinta bausmė jai paskirta nepažeidžiant Lietuvos Respublikos BK 63 str. nuostatų, todėl jos švelninti taip pat nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apylinkės teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 41 str. įtvirtintų bausme siekiamų tikslų ir Lietuvos Respublikos BK 54 str. nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, o nuteistajai paskirta bausmė atitinka teisingumo principą, todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-14 nuosprendis paliekamas nepakeistu.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28atmesti nuteistosios F. B. apeliacinį skundą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams.... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 6. F. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. už... 7. ji 2011-12-03, 11.21 val., ( - ), Vilniuje, esančio ( - ) namo virtuvėje, už... 8. Taip pat F. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. už tai,... 9. ji iki 2012-03-27, 6.10 val., kai jos name Nr. ( - ), esančiame ( - ),... 10. F. B. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 11. Teigia, kad teismas nepagrįstai nenustatė jos prisipažinimo padarius... 12. Teismas, spręsdamas bausmės parinkimo klausimą, neatsižvelgė į tai, jog... 13. Pasak nuteistosios, įvertinus visas aplinkybes, bausmės tikslai šioje... 14. Teismo posėdyje nuteistosios gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 15. Nuteistosios F. B. apeliacinis skundas atmetamas.... 16. Nuteistoji prašo taikyti jos atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d.... 17. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės... 18. Teisėjų kolegija nenustatė išimtinių aplinkybių, kurios sudarytų... 19. Pažymėtina, kad bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio... 20. Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d. nustatyta, jog teismas, įvertinęs... 21. F. B. padarė vieną sunkų baigtą nusikaltimą ir pasikėsino padaryti vieną... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos... 23. F. B. viso proceso metu keitė savo parodymus dėl psichotropinės medžiagos... 24. F. B. praeityje traukta baudžiamojon atsakomybėn už analogiškų... 25. Įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, F. B. paskirtos... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apylinkės teismas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 28. atmesti nuteistosios F. B. apeliacinį skundą....