Byla 2-546/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB iTree Lietuva

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS VANDENYS“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB iTree Lietuva.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vykdo konkursą neskaidriai ir nutraukti pirkimo procedūras; jei teismas nuspręstų, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimą nutraukti konkursą, panaikinti UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2013 m. gruodžio 10 d. rašte Nr. 6-9031 (1.20-04) užfiksuotą sprendimą pripažinti UAB iTree Lietuva konkursui pateiktą pasiūlymą laimėjusiu ir įpareigoti tęsti konkursą be trečiojo asmens pasiūlymo; išreikalauti iš trečiojo asmens pasiūlymo techninę dalį, kuri nesudaro konfidencialios informacijos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti pirkimo sutartį: uždrausti atsakovui vykdyti pirkimo procedūras (pirkimo numeris Nr. 141351) ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį.

6Ieškovas nurodė, jog perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principą, kadangi ne pati sprendė, o leido trečiajam asmeniui vienašališkai nustatyti, kas yra laikoma konfidencialia informacija. Pažymėjo, kad konkursu perkamos sąskaitybos informacinės sistemos tobulinimas nėra pirmojo būtinumo pirkinys, todėl viešasis interesas užtikrinti sąžiningą dalyvių varžymąsi dėl pirkimo sutarties vyrauja prieš interesą operatyviai sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sutarties vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties sudarymo, todėl jos sudarymo atidėjimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo neturės įtakos tinkamam jos vykdymui. Konkursas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, todėl nėra rizikos dėl finansavimo praradimo dėl neįvykdytos pirkimo sutarties. Ieškovo teigimu, jeigu pirkimas nebus sustabdytas, o vėliau paaiškės, jog atsakovo priimti sprendimai buvo neteisėti, jau esant sudarytai pirkimo sutarčiai ar net iš dalies įvykdytai – tai apribotų galimybę grąžinti šalis į pradinę padėtį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. reikalavimo pagrindimas, nesant kitų argumentų ir nepateikus kitų įrodymų, nagrinėjamame bylos proceso etape yra aiškiai nepakankamas konstatavimui, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, t.y. ieškinio reikalavimai grindžiami prielaida, kad siūloma programinė įranga nėra susieta su kaina.

9Teismas, nustatęs,

10pirkimo objektą – sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos bei į tai, kad atsakovas tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas apie 589,9 tūkst. vartotojų, sprendė, kad viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovei, todėl atitinkamai neigiami ekonominiai padariniai gali tekti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ (toliau - apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą. Priešingai, jų netaikymas pažeis viešąjį interesą dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų.
  2. Apelianto teigimu, faktas, kad perkančioji organizacija turi sąskaitybos informacinę sistemą, o pirkimu siekiama įsigyti tobulesnę šios sistemos versiją, pagrindžia ir įrodo, kad perkančioji organizacija gali vykdyti funkcijas, todėl nėra skubos sudaryti pirkimo sutartį.

13Atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

  1. Teismo išvada, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia prielaidomis, o ne įrodymais, yra pagrįsta ir teisėta.
  2. Apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad ginčo pirkimas yra esamos sistemos funkcionalumo išplėtimas, nes pirkimu siekiama įsigyti naują sąskaitybos sistemą. Pažymėjo, kad dabartinė sistema, kurią įdiegė ir prižiūri ieškovas veikia lėtai, nepatikimai, bet kokie pakeitimai sistemoje diegiami komplikuotai ir yra labai brangūs arba pageidaujami pakeitimai neįmanomi įdiegti racionaliai, o tam tikro funkcionalumo esama sistema iš viso negali suteikti.
  3. Atsakovo teigimu, ieškovas piktnaudžiauja procesu, nes tikrieji ieškovo tikslai nėra susiję su siekiu laimėti ginčo pirkimą, ieškovas yra nenuoseklus savo tvirtinimuose ir reikalavimuose.

14Trečiasis asmuo UAB iTree Lietuva atsiliepime nurodo, kad su atskirajame skunde išdėstyta ieškovo pozicija nesutinka, prašo apelianto atskirąjį skundą ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį nepakeistą. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

151. Teisinis pagrindas stabdyti pirkimo procedūras yra išnykęs, nes pirkimo procedūros yra pasibaigusios viešojo pirkimo sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarymu.

162. Pagrindo stabdyti sutarties vykdymą nėra, nes byloje egzistuoja viešas interesas, konkursu siekiamos įsigyti paslaugos ir įranga neabejotinai yra svarbios tenkinant viešąjį interesą.

173. Teismas nenustatė prima facie aplinkybių, galinčių patvirtinti ieškinio pagrįstumą.

18Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Dėl bylos nagrinėjimo ribų

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

22Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

24CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti pagrįstų ieškinio reikalavimų įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

25CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios.

26Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu: 1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; 2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; 3) nutraukiamos pirkimo procedūros; 4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

27Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011, kt.).

28Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimas pasibaigė po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar pirmosios instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokią teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2147/2012).

29Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos UAB „VILNIAUS VANDENYS“ organizuotas atviras konkursas „ “, pirkimo Nr. , laikytinas pasibaigusiu 2014 m. vasario 5 d. sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties su UAB iTree Lietuva sudarymu.

30Kaip minėta, atsakovo vykdyto viešojo pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nebuvimą, kadangi, esant minėtoms aplinkybėms, jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju.

31Esant tokiai situacijai, nebetenka teisinės prasmės ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą bei pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą (CPK 12 str., 178 str.). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

32Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

33Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Atsakovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau apeliacinis teismas pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas išsprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, todėl sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas (CPK 93 str.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad UAB... 5. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. Ieškovas nurodė, jog perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principą,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Teismas, nustatęs,... 10. pirkimo objektą – sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ (toliau -... 13. Atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime prašo apelianto atskirąjį... 14. Trečiasis asmuo UAB iTree Lietuva atsiliepime nurodo, kad su atskirajame... 15. 1. Teisinis pagrindas stabdyti pirkimo procedūras yra išnykęs, nes pirkimo... 16. 2. Pagrindo stabdyti sutarties vykdymą nėra, nes byloje egzistuoja viešas... 17. 3. Teismas nenustatė prima facie aplinkybių, galinčių patvirtinti ieškinio... 18. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15... 19. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir... 22. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 24. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 25. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 4 dalyje... 27. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus... 28. Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi... 29. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos UAB „VILNIAUS VANDENYS“... 30. Kaip minėta, atsakovo vykdyto viešojo pirkimo pasibaigimas sudaro... 31. Esant tokiai situacijai, nebetenka teisinės prasmės ieškovo atskirojo skundo... 32. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 33. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Atsakovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....