Byla 2-2147/2012
Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir akcinės bendrovės „Pramprojektas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-852-280/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir akcinės bendrovės „Pramprojektas“ ieškinį atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas dėl neteisėtų Visagino savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo.

5Atskiruoju skundu keliamas Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neteisėtų Visagino savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo supaprastintame ribotame konkurse „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimo Visagino ežero pakrantėje – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimo ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Konkursas). Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino ieškovų UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovai nepateikė duomenų, jog yra grėsmė, kad atsakovas nesustabdys pirkimo procedūrų iki ginčo išsprendimo ir todėl bus sudaryta pirkimo sutartis. Pažymėjo, jog iš pateikto atsakovo Visagino savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 5 d. pranešimo konkurso dalyviams matyti, kad atsakovas siekia iš viso nutraukti pirkimo procedūras, dėl to kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį, priimti naują sprendimą – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu tokia sutartis jau sudaryta, stabdyti jos vykdymą atsakovo Visagino savivaldybės administracijos vykdomame supaprastintame ribotame konkurse, iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teisminių ginčų dėl priimtų sprendimų vykdant viešuosius pirkimus specifika lemia tai, kad tokiose bylose neišvengiamai iškyla viešojo intereso klausimas ir faktinės aplinkybės negali turėti lemiamos reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

132. Nesustabdžius pirkimo procedūros ir neuždraudus atsakovui sudaryti pirkimo sutarties, atsakovas galės pirkimo procedūrą užbaigti, sudarydamas pirkimo sutartį su kitu asmeniu. Todėl, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, šis teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas, kadangi pirkimas būtų pasibaigęs, ieškovo atstatymas į pirminę padėtį iki teisės pažeidimo būtų neįmanomas. Vienintelė galimybė būtų reikalauti žalos atlyginimo, o tai yra nesuderinama su viešuoju interesu ir nedrausmina perkančiųjų organizacijų nuo pažeidimų padarymo.

143. Atsakovas, neturėdamas jokių būtinų pagrindų, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras. Atsakovo 2012 m. rugsėjo 5 d. pranešime nurodyta aplinkybė, jog tai atliekama siekiant išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) principų pažeidimų, nėra ta aplinkybė, kurios negalima numatyti ir pirkimą nutraukti. VPĮ principų užtikrinimas vykdant pirkimą yra esminė kiekvienos perkančiosios organizacijos pareiga.

154. Atsakovas siekė suklaidinti ieškovą, t. y. tikėjosi, kad ieškovas laiku nesikreips į teismą, o Viešųjų pirkimų tarnyba, jau praėjus kreipimosi į teismą terminams, aiškiai nematydama pagrindų pirkimo procedūros nutraukimui, tam sutikimo neduos, todėl atsakovas galės toliau tęsti pirkimo procedūrą, suprasdamas, kad ieškovas savo teisių teisme nebegalėtų apginti dėl pasibaigusių kreipimosi į teismą naikinamųjų terminų, todėl nepagrįstas siekis nutraukti pirkimo procedūrą vertintinas kaip piktnaudžiavimas bei neskaidrus perkančiosios organizacijos elgesys.

165. Teisiškai nepagrįstas Panevėžio apygardos teismo teiginys, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, privalo stabdyti pirkimo procedūrą ir/ar nesudaryti pirkimo sutartiesiki bus išnagrinėtas teisminis ginčas. Tokio draudimo VPĮ nenumato. Priešingai, perkančioji organizacija gali sudaryti pirkimo sutartį po to, kai atsiranda arba atitinkamai išnyksta VPĮ 95 straipsnio2 dalyje numatytos aplinkybės.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Visagino savivaldybės administracija prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Viešasis interesas, kuris šiuo atveju pasireiškia visai Visagino miesto infrastruktūrai, Visagino miesto gyventojų, svečių bei sportininkų poreikius tenkinančios sporto ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimu, akivaizdžiai turi pirmenybę prieš ieškovų ginamus privačius interesus, kurie net ir ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju gali būti apginti ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

192. Konkurso procedūros atsakovo šiuo metu yra sustabdytos Viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimu. Konkurso pasiūlymų eilė nėra sudaryta, laimėtojas nėra paskelbtas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų absoliučiai betikslis ir neproporcingas, kadangi nėra jokios, net hipotetinės rizikos, jog perkančioji organizacija sudarys su kitu Konkurso dalyviu viešojo pirkimo sutartį ir/ar teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas.

203. Jeigu nebus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti Konkursą, atsakovui nusprendus atnaujinti Konkurso procedūras, ieškovai galės iš naujo prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

23Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šios normos taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

24CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (1)sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; 2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; 3) nutraukiamos pirkimo procedūros; 4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimas pasibaigęs po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą.

25Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos Visagino savivaldybės administracijos organizuotas supaprastintas ribotas konkursas „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimo Visagino ežero pakrantėje – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimo ir projekto vykdymo priežiūra“, Viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmetus vienintelį priimtą Konkurso dalyvio UAB „Irdaiva“ pasiūlymą, nuo 2012 m. spalio 12 d. laikomas pasibaigusiu (Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 11-370). Kaip minėta, atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nebuvimą, kadangi, esant minėtoms aplinkybėms, jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla Panevėžio apygardos teisme išnagrinėta iš esmės ir 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (taip pat žr. pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui šioje byloje nėra pagrindo ir dėl to, kad ieškovo ieškinys atmestas pirmosios instancijos teisme.

26Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK 12 ir 178 str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

27Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovų atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas dėl neteisėtų Visagino savivaldybės... 5. Atskiruoju skundu keliamas Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d.... 6. Ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ kreipėsi į teismą su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovai nepateikė duomenų, jog yra grėsmė, kad... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“... 12. 1. Teisminių ginčų dėl priimtų sprendimų vykdant viešuosius pirkimus... 13. 2. Nesustabdžius pirkimo procedūros ir neuždraudus atsakovui sudaryti... 14. 3. Atsakovas, neturėdamas jokių būtinų pagrindų, kreipėsi į Viešųjų... 15. 4. Atsakovas siekė suklaidinti ieškovą, t. y. tikėjosi, kad ieškovas laiku... 16. 5. Teisiškai nepagrįstas Panevėžio apygardos teismo teiginys, kad... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Visagino savivaldybės... 18. 1. Viešasis interesas, kuris šiuo atveju pasireiškia visai Visagino miesto... 19. 2. Konkurso procedūros atsakovo šiuo metu yra sustabdytos Viešųjų pirkimų... 20. 3. Jeigu nebus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai Panevėžio apygardos teismas... 23. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 24. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 25. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos Visagino savivaldybės... 26. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir... 27. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti...