Byla 2KT-66/2011
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011

1L. e. p. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su ieškovo A. B. skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo A. B. skundas dėl 2011 m. balandžio 22 d. priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011, kuria buvo paskirta ieškovui 2 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise.

3Skundą atsisakytina priimti.

4CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punkte nustatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis) negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.). Vadovaujantis CPK 334 straipsnio pirmąja dalimi, atskirieji skundai gali būti paduoti tik tais atvejais, kai tai tiesiogiai nurodoma CPK, arba kai priimta nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai.

5CPK 106-107 straipsniuose, reglamentuojančiuose su teismo nuobauda susijusius klausimus, nenumatyta galimybė nutartį dėl baudos paskyrimo skųsti apeliacine tvarka. Priešingai, CPK 107 straipsnyje vienareikšmiškai nurodyta, kad asmuo, nesutinkantis su jam paskirta procesine bauda, turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl šios nuobaudos panaikinimo ir tik teismo nutartis, kuria prašymas baudą panaikinti atmetamas, yra apeliacinio apskundimo objektas.

6Iš ieškovo A. B. skunde nurodytų duomenų matyti, kad jis skundžia Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo ieškovui skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bei prašo minėtą nutartį panaikinti. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio pirmąja dalimi dėl teismo nuobaudos priimta nutartis yra neskundžiama, todėl toks ieškovo skundo išsprendimas nėra galimas. Nagrinėjamu atveju prašymas dėl baudos sumažinimo ar panaikinimo nebuvo pateiktas, o CPK nenumatyta galimybė nutartį dėl baudos paskyrimo skųsti apeliacine tvarka.

7Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas skundo pavadinime nurodo, jog kreipiasi į teismą CPK 107 straipsnio pagrindu, tačiau iš dokumento turinio matyti, jog ieškovas prašo panaikinti nutartį, kuria buvo skirta bauda, kaip prieštaraujančią teisingumo ir protingumo principams dėl nepagrįstumo ir neteisėtumo. CPK 115 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad klaidingas procesinio pavadinimo nurodymas arba kiti aiškūs netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Ieškovas procesiniu dokumentu prašo panaikinti teismo nutartį, kuria buvo jam paskirta bauda, o ne sumažinti ar panaikinti jam skirtą baudą, todėl nagrinėjamu atveju ieškovo prašymas vertintinas kaip skundas dėl teismo nutarties, kuria jam buvo skirta bauda. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ginčijama Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, kuria ieškovui buvo paskirta bauda, atskiruoju skundu neskundžiama, todėl ieškovo skundą atsisakytina priimti.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 107 ir 334 straipsniais, l. e. p. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atsisakyti priimti ieškovo A. B. skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011 ir skundą grąžinti ieškovui. L. e. p. Civilinių bylų skyriaus

Proceso dalyviai
Ryšiai