Byla 2-2559-341/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant A.Buinovskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikinačio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, ieškinį atsakovui K. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 18461,92 Lt įsiskolinimo priteisimo iš K. S.. Ieškinyje nurodė, kad 2009-01-17 ieškovas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0900036/15ba, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 8706,10 Lt kreditą, o atsakovas turėjo grąžinti minėtą kreditą su 31,92 proc. sutartinėmis metinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2018-12-17, kas mėnesį mokėdamas nustatyto dydžio įmoką. 2009-08-19 Šalys pasirašė Susitarimą Nr. 1 Dėl kredito sumos padidinimo, pagal kurį kredito suma buvo padidinta iki 11431,95 Lt, o atsakovas turėjo grąžinti minėtą kreditą su 31,29 proc. sutartinėmis metinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas naujas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2019-08-16, kas mėnesį darydamas nustatyto dydžio įmoką.

3Atsakovui nevykdant Kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas 2009-08-21 2009-10-21, 2009-11-23, 2009-12-28, 2010-01-28 bei 2010-03-02 paštu išsiuntė jam pranešimus dėl mokėjimo vėlavimo, o 2010-04-06 buvo išsiųstas perspėjimas dėl sutarties nutraukimo. Atsakovui toliau piktybiškai vengiant vykdyti Kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2010-05-21 pranešimu Kredito sutartis tarp šalių buvo vienašališkai nutraukta, o atsakovui skirtas vienos savaitės terminas padengti įsiskolinimą ieškovui. Šiai dienai atsakovo įsiskolinimas ieškovui, kuris sudaro 18461,92 Lt (11431,95 Lt negrąžintos kredito sumos, 3543,84 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų; 3416,13 Lt delspinigių, kurie yra apskaičiuojami Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nustatyta tvarka) nėra padengtas. Siekiant greitesnio ginčo sprendimo ieškovas geranoriškai sumažino reikalaujamų delspinigių dydį iki minimaliai patirtų nuostolių dydžio.

4Ieškinio reikalavimus grindžia LR CK 6.251 str. 1 d., 6.258 str. 3 d., 6.249 str. 4 d., ir nurodo, jog ieškovui dėl atsakovo prisiimtų prievolių netinkamo vykdymo vienašališkai nutraukus Kredito sutartį, atsakovui atsirado pareiga grąžinti visą jam suteiktą ir jo negrąžintą kredito sumą bei sumokėti iki Kredito sutarties nutraukimo apskaičiuotas sutartines palūkanas (LR CK 6.222 str. ir LR CK 6.874 str. 2 d.). Taigi Kredito sutarties nutraukimo dienai atsakovas privalėjo nedelsiant grąžinti ieškovui iš viso 15045,79 Lt sumą, tačiau šio pareigos atsakovas neįvykdo iki šios dienos. Teigia, kad per laikotarpį nuo Kredito sutarties nutraukimo dienos (2010-05-21) iki kreipimosi į Teismą su ieškiniu dienos (2011-07-15) laiku negražintų pinigų vertė sumažėjo; atsakovui tinkamai vykdant Kredito sutartį arba po Kredito sutarties nutraukimo nedelsiant grąžinus visą skolą, ieškovas gautomis piniginėmis lėšomis būtų galėjęs disponuoti savo komercinėje veikloje, tačiau dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovas neturi galimybės išvengti laiku negrąžintų pinigų realaus nuvertėjimo ir patiria nuostolius dėl pinigų vertės sumažėjimo. Pažymėjo, kad ieškovo per minėtą laikotarpį patirtus nuostolius sudaro 3416,13 Lt. Patirtų nuostolių skaičiavimui ieškovas naudoja diskontuotų pinigų srautų metodą, kurio pagalba ir apskaičiuojamas laiku negrąžintų pinigų nuvertėjimas, išreiškiantis dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų patirtus nuostolius dėl pinigų vertės sumažėjimo per minėtą laikotarpį. Patirtų nuostolių dydžiu ieškovas grindžia reikalaujamų priteisti iš atsakovo netesybų dydį.

5Ieškinyje pažymėta, kad nuo 2010-10-20 atsakovas nepadarė nei vienos įmokos pagal Kredito sutarties mokėjimo grafiką, jis nerodė jokios iniciatyvos, nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ilgalaikės Kredito sutarties nevykdymas yra tik laikino pobūdžio ir bus tinkamai vykdomas ateityje, nenurodė kokiu būdu, kada ir kokiomis sąlygomis jis ketina grąžinti kreditą, įvykdyti kitas pinigines prievoles ieškovui; atsakovas nereagavo į ieškovo telefono skambučius, siunčiamus pranešimus ir perspėjimus apie Kredito sutarties nutraukimą, ignoravo ieškovo pasiūlymus išspęsti ginčą taikiai. Teigia, kad toks atsakovo elgesys prieštarauja sąžiningo sutarčių vykdymo principui, įtvirtintam LR CK 6.200 str. 1 d., kuri numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

6Taip pat remdamasis 2005-06-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2005, ieškovas nurodo, jog atskirais atvejais didesnis nei įprastas delspinigių dydis gali atlikti ne tik kompensacinę, bet ir rizikos ribojimo bei pažeidimo prevencijos funkciją. Ieškovas Kredito sutartyje nustatydamas kredito ir palūkanų grąžinimo terminus pagrįstai tikisi gauti šias sumas būtent Kredito sutartyje nustatytais terminais. Normalus ieškovo komercinės veiklos vykdymas tiesiogiai priklauso nuo ieškovo įsipareigojimų pagal išleistas obligacijas, tarpbankinių paskolų sąlygų ir finansinių įsipareigojimų savo klientams savalaikio vykdymo, todėl siekiant apsaugoti savo turtinius interesus, Kredito sutarties ir kitų vartojimo kredito sutarčių sąlygų tinkamas ir savalaikis vykdymas ieškovui yra ypač svarbus. Tuo tarpu Kredito sutarties mokėjimo grafike nustatytos įmokos atsakovo buvo mokamos nesilaikant Kredito sutartyje nustatytų terminų.

7Pažymėjo, kad dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba - jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Kartu pažymėtina tai, kad tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, jog visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais ( LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007; c.b. Nr. 3K-3-401/2008; c.b. Nr. 3K-3-12/2009; kt). Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Prašymą dėl netesybų grindžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-409/2010. Kadangi dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovas patyrė ir toliau patiria didelių nuostolių, o teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, todėl pagrįstai tikimasi, kad ieškovo nurodytos netesybos (nuotoliai) turi būti atlyginti visiškai.

8Remiantis išdėstytu, Kredito sutartimi bei LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.68 str., 6.245 str., 6.249 str. ir kt., prašo: priteisti iš atsakovo 18461,92 Lt įsiskolinimo; 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant (b.l. 62), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

10Atsakovas K. S. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CPK 6.874 str. 2 d.).

13Byloje nustatyta, kad šalys 2009-01-07 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0900036/15ba, kuria ieškovas suteikė atsakovui 8706,10 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti 31,92 proc. metines palūkanas nuo kredito sumos; grąžinti suteiktą kreditą atsakovas įsipareigojo iki 2018-12-17, mokėdamas Vartojimo kredito sutarties mokėjimo grafike nurodytas įmokas (b.l. 7-14).

14Vartojimo kredito sutarties Nr. 0900036/15ba susitarimu Nr. 1, sudarytu 2009-08-19 šalys susitarė kredito sumą padidinti 1786,94 Lt suma, todėl bendra kredito suma po papildomo kredito suteikimo – 11431,95 Lt; susitarime numatyta, kad nuo 2009-08-19 nauja metinė palūkanų norma lygi 31,29 % naujos kredito sumos (b.l. 27, 31-33). Iš mokėjimo grafiko, nustatyto pagal 2009-08-19 susitarimą, matyti, jog atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2019-08-16, mokėdamas nustatyto dydžio įmokas (b.l. 29-30).

15Pagal šalių pasirašytos sutarties 5.1 p. bankas, prieš 14 dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, jeigu kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų, kuriais laikomi 5.1.1-5.1.8 punktuose nustatytų kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal kredito sutartį, ieškovas 2009-09-21, 2009-10-21, 2009-11-23, 2009-12-28, 2010-01-28, 2010-03-02 pranešimais informavo atsakovą apie sutarties sąlygų nevykdymą ir susidariusį įsiskolinimo dydį (b.l. 34-39), o 2010-04-06 pranešimu įspėjo, kad nesumokėjus įsiskolinimo sutartis bus laikoma nutraukta (b.l. 40); 2010-05-21 sutartis nutraukta (b.l. 41). Atsakovas pagal sutartį liko skolingas ieškovui 11431,95 Lt kredito sumos, 3543,84 Lt sutartinių palūkanų (b.l. 42, 44), nors buvo raginamas sumokėti skolą, tačiau su ieškovu neatsiskaitė, pretenzijų nepareiškė, todėl konstatuotina, kad sutartinės prievolės atsakovas neįvykdė, ieškinys šioje dalyje tenkintinas, iš atsakovo K. S. ieškovui priteistina 11431,95 Lt kredito, 3543,84 Lt sutartinių palūkanų (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870-6.874 str.).

16Taip pat ieškovas prašo priteisti 3416,13 Lt delspinigių, sumažintų nuo paskaičiuotos 9259,88 Lt sumos už 162 dienas.

17CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

18Nagrinėjamu atveju prašomų priteisti netesybų dydį ieškovas grindžia patirtų nuostolių dydžiu.

19Pažymėtina, kad ieškovo pateiktas nuostolių paskaičiavimas nėra grindžiamas jokiais kitais objektyviais duomenimis, išskyrus pateiktą paties ieškovo nuostolių paskaičiavimą pagal jo nurodytą diskontuotų pinigų srautų metodą (b.l. 44), kuris, kaip prievolių neįvykdymo pasekmė, nebuvo aptartas šalims sudarant vartojimo kredito sutartį. Be to, kaip nurodo ieškovas, nuostoliai susidarė laikotarpiu nuo 2010-05-21 (sutarties nutraukimo data) iki 2011-07-15, t.y. per 420 dienų. Toks ieškovo delsimas kreiptis į teismą, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas, nors iki sutarties nutraukimo ne kartą buvo raginamas, nėra padengęs nei dalies kredito, nėra pateisinamas. Kadangi, kaip minėta, tiesioginių įrodymų apie turėtus nusotolius ieškovas nepateikė, laikytina, jog nurodytų nuostolių dydžio dėl atsakovo prievolės nevykdymo nepagrindė.

20Sutarties 6.1 p. numatyta, kad kredito gavėjui vėluojant grąžinti kreditą ar atlyginti bet kokias išlaidas, susijusias su kredito davėjo skolos išieškojimu arba bet kokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti kredito davėjui 0,5 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad sutartimi nustatytų delspinigių norma sudaro 182,50 proc. per metus, tai yra aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, delspinigių sumą, kuri sudaro beveik trečdalį negrąžinto kredito sumos, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini, iš atsakovo ieškovui priteistina iki 2000 Lt delspinigių (CK 6.71 str.).

21CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

22Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 510 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai), 98 Lt išlaidų už procesinių dokumentų paskelbimą viešo paskelbimo būdu (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) (b.l.63-66) ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo K. S. (a.k. ( - ) ieškovui Bigbank AS (į.k. 10183757), veikiančiam per Bigbank AS filialą (į.k. 301048563), 11431,95 Lt kredito, 3543,84 Lt palūkanų, 2000 Lt delspinigių, iš viso 16975,79 Lt (šešiolika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt penkis litus 79 ct), 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 16975,79 Lt sumos nuo 2011-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 608 Lt (šešis šimtus aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 18461,92 Lt įsiskolinimo priteisimo iš K.... 3. Atsakovui nevykdant Kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas... 4. Ieškinio reikalavimus grindžia LR CK 6.251 str. 1 d., 6.258 str. 3 d., 6.249... 5. Ieškinyje pažymėta, kad nuo 2010-10-20 atsakovas nepadarė nei vienos... 6. Taip pat remdamasis 2005-06-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 7. Pažymėjo, kad dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73... 8. Remiantis išdėstytu, Kredito sutartimi bei LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.68... 9. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 10. Atsakovas K. S. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Byloje nustatyta, kad šalys 2009-01-07 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.... 14. Vartojimo kredito sutarties Nr. 0900036/15ba susitarimu Nr. 1, sudarytu... 15. Pagal šalių pasirašytos sutarties 5.1 p. bankas, prieš 14 dienų raštu... 16. Taip pat ieškovas prašo priteisti 3416,13 Lt delspinigių, sumažintų nuo... 17. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 18. Nagrinėjamu atveju prašomų priteisti netesybų dydį ieškovas grindžia... 19. Pažymėtina, kad ieškovo pateiktas nuostolių paskaičiavimas nėra... 20. Sutarties 6.1 p. numatyta, kad kredito gavėjui vėluojant grąžinti kreditą... 21. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 22. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 510 Lt žyminio mokesčio... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo K. S. (a.k. ( - ) ieškovui Bigbank AS (į.k. 10183757),... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...