Byla 2-4327-934/2013
Dėl laidojimo, atstovavimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Gertrūdai Karvelytei, Dovilei Liesytei, dalyvaujant ieškovei I. B., jos atstovui advokatui Arūnui Abraičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovei R. K. dėl laidojimo, atstovavimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka.

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 1720 Lt V. K. laidojimo išlaidų, 2631 Lt J. K. laidojimo išlaidų, 266,80 Lt išlaidų už notaro suteiktas paslaugas, taip pat bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-4). Nurodė, jog 2012 m. spalio 1 d. mirė V. K., I. B. motinos J. K. vyras, R. K. tėvas. Nespėjusi priimti vyro palikimo 2012 m. spalio 9 d. mirė J. K. Po V. K. mirties palikimą priėmė atsakovė, ieškovė palikimą priėmė teisės priimti palikimą perėjimo būdu (CK 5.58 straipsnio l dalis), o po J. K. mirties palikimą priėmė ieškovė ir atsakovė. Nurodė, jog V. K. laidojimu rūpinosi ieškovės ir atsakovės motina – J. K., kuri savo lėšomis palaidojo V. K., patyrė 3440,00 Lt laidojimo išlaidų, o atsakovė savo lėšomis prie to neprisidėjo. Nurodė, jog J. K. laidojimu rūpinosi ieškovė ir patyrė 4351,00 Lt išlaidų, atsakovė savo lėšomis prie to neprisidėjo. Be to, atsakovė ieškovę įgaliojo vesti paveldėjimo bylą po V. K. ir J. K. mirties, dėl to patyrė 266,80 Lt išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad tėvo V. K. laidojimo paslaugas apmokėjo jos motina J. K., motina jai nereiškė jokių pretenzijų dėl laidojimo išlaidų apmokėjimo. Laidojant V. K. ieškovė I. B. tiesiogiai nepatyrė jokių finansinių išlaidų, todėl negali reikalauti priteisti iš jos ½ dalies (1720 Lt) jos motinos patirtų laidojimo išlaidų. Dėl 266,80 Lt išlaidų notaro paslaugoms apmokėti nurodė, kad įgaliojimo sudarymą inicijavo pati ieškovė, nes jai buvo aktualu vesti paveldėjimo bylą jos vardu. Būnant notaro biure ieškovė pasisiūlė pati apmokėti visas su paveldėjimo bylos vedimo susijusias notarines išlaidas. Dėl patirtų 2631 Lt išlaidų priteisimo laidojant motiną J. K. sutinka (b. l. 28).

5Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus. Papildomai paaiškino, jog tėvo V. K. laidotuvių išlaidas apmokėjo ieškovė su savo vyru, jos mama davė tik 600 Lt, o Sodra išmokėjo 1040 Lt. Motinos sumokėtus 600 Lt neminusavo iš reikalaujamos sumos, kadangi motina mirė nepriėmusi palikimo, ieškovė perėjo teisė reikalauti iš atsakovės išlaidų. Dėl priimto palikimo buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (b. l. 54-59).

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 52).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

9Remiantis byloje esančiais mirties liudijimais, nustatyta, jog V. K. mirė 2012 m. spalio 1 d. (b. l. 5), J. K. mirė 2012 m. spalio 7 d. (b. l. 8). Iš 2012 m. lapkričio 28 d. paveldėjimo teisės liudijimo matyti, jog po J. K. mirties, palikimą priėmė R. K. ir I. B. (b. l. 9). Iš šalių paaiškinimų matyti, jog dėl priimto paveldimo turto buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (b. l. 57).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2012 m. spalio 2 d. užpildytas laidojimo paslaugų užsakymo lapas, kuriame nurodyta laidojimo paslaugų suma (615,00 Lt) bei atsakingas už velionio V. K. laidotuves asmuo – J. K. (b. l. 11). 2012 m. spalio 3 d. sudarytas laidojimo prekių ir paslaugų teikimo užsakymas bendrai 2967,00 Lt sumai, kuriame nurodyta, jog už palaidojimą atsakingas asmuo – J. K. (b. l. 12). 2012 m. spalio 2 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 1040,00 Lt sumai, kurioje pirkėjas nurodytas J. K. (b. l. 13). Iš byloje esančių kvitų, matyti, jog 2010 m. spalio 2 d. už prekes ir paslaugas sumokėta 3138 Lt (b. l. 14).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2012 m. spalio 9 d. užpildytas laidojimo paslaugų užsakymo lapas, kuriame nurodyta laidojimo paslaugų suma (665,00 Lt) bei atsakingas už velionės J. K. laidotuves asmuo – I. B. (b. l. 15). ). 2012 m. spalio 9 d. sudarytas laidojimo prekių ir paslaugų teikimo užsakymas bendrai 5187,00 Lt sumai, kuriame nurodyta, jog už palaidojimą atsakingas asmuo – I. B. (b. l. 16). 2012 m. spalio 9 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 1040,00 Lt sumai, kurioje pirkėjas nurodytas I. B. (b. l. 18). Iš byloje esančių kvitų, matyti, jog 2010 m. spalio 9 d. už prekes ir paslaugas sumokėta 4812,00 Lt (b. l. 17).

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat matyti, jog R. K. įgaliojo I. B. vesti paveldėjimo bylą po V. K. ir J. K. mirties ir I. B. sumokėjo notarui 266,80 Lt už suteiktas paslaugas (b. l 19-22).

13Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis vertinimas.

14Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad byloje, kurioje nagrinėjamas palikėjo įpėdinės reikalavimas priteisti iš (įpėdinio) paveldėtojo laidojimo išlaidų atlyginimą, toks ieškovės reikalavimas vertintinas kaip įpėdinės kreditorės reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl palikėjo laidojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). Tokius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) Šeštosios knygos „Prievolių teisė“ normos. Jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

15Teismas pažymi, kad pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) ir CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrindu nurodytas aplinkybes, o atsakovas – nesutikimo su jam pareikštu reikalavimu pagrindą.

16Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

17Šioje byloje ieškovė prašo priteisti dviejų velionių laidojimo išlaidas, todėl teismas pasisako dėl kiekvieno ieškovės pareikšto reikalavimo atskirai.

18Dėl reikalavimo priteisti V. K. laidojimo išlaidas.

19Ieškovė reiškia reikalavimą dėl palikėjo V. K. laidojimo išlaidų atlyginimo, kurias patyrė palikėjo žmona J. K. Ieškovės įsitikinimu, motinos turėtų išlaidų dalį turėtų atlyginti atsakovė. Ieškovės nuomone, mirus V. K. ir nespėjus priimti palikimo jo sutuoktinei J. K. (mirus), ieškovė perėmė motinos teisę reikalauti laidojimo išlaidų atlyginimo iš palikimą priėmusių kitų įpėdinių. Taigi, aktualus teisės klausimas, ar įpėdinis (paveldėtojas), priėmęs palikimą (CK 5.58 straipsnis), turi teisę reikalauti atlyginti laidojimo išlaidas, kurias patyrė sutuoktinis, nespėjęs priimti palikėjo palikimo.

20Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra CK normos, kuri reglamentuotų ginčo tarp šalių teisinį santykį. Tokiu atveju egzistuoja teisės spraga. Vienas teisės spragų užpildymo būdų – įstatymo arba teisės analogija. CK 1.8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinės teisės nesureguliuotiems civiliniams santykiams taikoma panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (įstatymo analogija). To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nėra panašius santykius reglamentuojančių civilinių įstatymų, taikomi bendrieji teisės principai (teisės analogija). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir CPK 3 straipsnio 6 dalyje. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisės akto, kuris reglamentuoja panašų į šioje byloje kilusio ginčo teisinį santykį ir kuriuo būtų galima remtis sprendžiant šalių ginčą. Dėl to ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, t. y. taikant teisės analogiją. Papildomai teismas pažymi, jog kasacinis teismas, kvalifikuodamas tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, aukščiau minėtoje nutartyje (bylos Nr. 3K-3-171/2012), iš esmės pasisakė dėl įpėdinio (paveldėtojo) teisės reikalauti laidojimo išlaidų atlyginimo, kurias jis patyrė iš savo asmeninių lėšų. Tačiau minėtoje kasacinio teismo nutartyje nebuvo pateiktas teisės aiškinimas, ar įpėdinis priėmęs palikimą, turi teisę reikalauti atlyginti laidojimo išlaidas, kurias patyrė sutuoktinis, nespėjęs priimti palikėjo palikimo.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tiek laidojimo paslaugų užsakymo lape, tiek laidojimo prekių ir paslaugų teikimo užsakyme, tiek ir PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta, jog už velionio V. K. palaidojimą atsakingas asmuo J. K. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog būtent jos mama J. K. palikėją palaidojo savo lėšomis. Patikimų duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti, jog ieškovė panaudojo asmenines lėšas V. K. laidotuvėms, ieškovė nepateikė, o teismo posėdžio metu pateikti paaiškinimai, jog motina sumokėjo tik 600 Lt, prieštaraujantys pačios ieškovės ieškinyje nurodytoms aplinkybėms, vertintini kaip nepatikimi ir jų pagrindu teismas negali daryti išvados, kad ieškovė faktiškai patyrė išlaidas. Ieškovės argumentas, jog po motinos mirties ji perėmė motinos teisės, taip pat ir teisę reikalauti jos patirtas laidojimo išlaidas, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog esant gyvai motinai ji buvo išreiškusi valią išreikalauti jos patirtas išlaidas iš kitų įpėdinių (CK 5.13 straipsnis) ir, kad šį reikalavimą perėmė ieškovė, o nesant išlaidas patyrusio asmens reikalavimo (išreikštos valios), teisė reikalauti išlaidų, išlaidas patyrusio asmens vardu, nepereina kitiems įpėdiniams. Po vyro mirties sutuoktinės įvykdyta moralinė pareiga sumokėti vyro laidojimo išlaidas vertintina kaip parodytos pagarbos mirusiajam ženklas, elgesys, atitinkantis geros moralės ir sąžinės standartus.

22Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, teismas sprendžia, jog ieškovės reikalavimas priteisti V. K. laidojimo išlaidas yra nepagrįstas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

23Dėl reikalavimo priteisti J. K. laidojimo išlaidas.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog laidojimo paslaugų užsakymo lapas užpildytas bei PVM sąskaita faktūra išrašyta I. B. vardu. Taip pat nustatyta, jog laidojimo prekių ir paslaugų teikimo sutartį (užsakymą) pasirašė ieškovė. Visų šių aplinkybių visuma leidžia pagrįstai manyti, jog ieškovė rūpinosi velionės J. K. laidojimu ir dėl to patyrė palikėjo laidojimo išlaidų. Aplinkybės, jog ieškovė rūpinosi J. K. laidojimu, neginčijo ir pati atsakovė. Priešingai, atsakovė nurodė, jog sutinka su prašoma priteisti 2631,00 Lt suma. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog tarp šalių susiklostė prievolinis teisinis santykis, ieškovė turi teisę reikalauti jos patirtas asmenines išlaidas, o atsakovė (skolininkė prievoliniame teisiniame santykyje) turi prievolę atlyginti ieškovės patirtų palikėjo laidojimo išlaidų dalį (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.1, 6.2 straipsniai, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

25Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2631,00 Lt J. K. išlaidų dalį. Todėl ieškovei tenka našta pagrįsti prašomą priteisti sumą leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 178 straipsnis). Minėtas aplinkybes ieškovė įrodinėja laidojimo paslaugų užsakymo lapu, laidojimo ir paslaugų teikimo sutartimi bei mokėjimo kvitais.

26Ieškovė pateikė teismui laidojimo paslaugų užsakymo lapą, kuriame nurodyta laidojimo paslaugų suma – 665 Lt bei pateikė mokėjimo kvitą, iš kurio matyti, jog UAB „Lakrima“ yra sumokėta 665 Lt suma (b. l. 15, 17). Teismas sprendžia, jog ieškovės nurodyta aplinkybė, jog ji patyrė 665 Lt išlaidų, pagrįsta leistinais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina patirtų laidojimo išlaidų dalis, t.y. 332,50 Lt (665 / 2).

27Taip pat ieškovė pateikė teismui Laidojimo prekių ir paslaugų teikimo sutartį (užsakymą), kurioje laidojimo paslaugų ir prekių bendra suma nurodyta 5187,00 Lt bei pateikė mokėjimo kvitą, iš kurio matyti, jog UAB „Vilniaus laidojimo rūmai“ yra sumokėta 4147,00 Lt suma (b. l. 16-17). Ieškovė prašė priteisti laidojimo išlaidų dalį nuo Laidojimo prekių ir paslaugų teikimo sutartyje (užsakyme) nurodytos 5187,00 Lt sumos. Teismas sprendžia, jog atsakovė neįrodė, jog ji patyrė sutartyje nurodytą išlaidų sumą, kadangi iš mokėjimo kvito matyti, jog už suteiktas laidojimo paslaugas ir prekes faktiškai yra sumokėta 4147,00 Lt. Todėl iš atsakovės priteistina ieškovės turėtų laidojimo išlaidų dalis nuo ieškovės įrodytos 4147,00 Lt sumos, t.y. 2073,5 Lt (4147 / 2). Kitoje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas. Taip pat atmestinas reikalavimas atlyginti 250,00 Lt už gedulingų giesmių giedojimą, kadangi ieškovė nepateikė patikimų įrodymų, kurie pagrįstų turėtų išlaidų dydį. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti paaiškinimai nelaikytini patikima įrodinėjimo priemone, kadangi ji suinteresuota palankaus sprendimo priėmimu. Ieškovė, samdydama asmenis ir vėliau nepareikalaudama jokio už suteiktas paslaugas sumokėjimą patvirtinančio dokumento, veikė savo rizika, todėl prašoma priteisti 250,00 Lt išlaidų suma nepriteistina.

28Ieškovė taip pat prašė priteisti 200 Lt sumokėtus salininkų parapijos klebonui. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nusistovėjusią tradiciją už šv. Mišias paprastai yra aukojama tam tikra pinigų suma, priklausanti nuo aukotojo valios, kurios paaukojimo faktas ne visais atvejais gali būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, teismo vertinimu, šalies paaiškinimas yra leistina įrodinėjimo priemonė turėtų išlaidų faktui bei dydžiui pagrįsti. Be to, pažymėtina tai, jog atsakovė neginčijo prašomo priteisti paaukotos sumos dydžio bei sumokėjimo fakto, todėl ieškovo prašoma atlyginti 100 Lt (200 / 2) išlaidų dalis priteistina iš atsakovės.

29Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, teismas sprendžia, jog ieškovė pagrindė 2506,00 Lt turėtų laidojimo išlaidų dalį, kuri turi būti priteista iš atsakovės.

30Dėl reikalavimo atlyginti 266,80 Lt atstovavimo išlaidų.

31Byloje nustatyta, jog R. K. įgaliojo I. B. vesti paveldėjimo bylą po V. K. ir J. K. mirties. Įgaliojime numatyta, jog atstovaujamasis turi atlyginti atstovo išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu. Taigi tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė atstovavimo teisiniai santykiai, todėl atsakovei atsirado pareiga atlyginti ieškovei turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu (CK 2.151 straipsnis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog I. B. patyrė 266,80 Lt išlaidų, susijusių su pavedimo vykdymu, todėl ši suma priteisina iš atsakovės.

32Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės kilusiam ginčui išspręsti, todėl dėl jų teismas nepasisako.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

34Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį. Atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų procesinį elgesį bei priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, teismas turi teisę nukrypti nuo minėtos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės (CPK 93 straipsnis).

35Ieškinio reikalavimų suma buvo 4617,80 Lt. Patenkintų ieškinio reikalavimų suma yra 2772,80 Lt. Taigi patenkintų reikalavimų dalis yra 60 proc., atmestų – 40 proc.

36CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, patvirtinti užmokesčio dydžiai. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010).

37Ieškovė sumokėjo 139,00 Lt žyminį mokestį ir patyrė 2000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 24, 43). Atsakovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina iki 1500 Lt. Mažinant atsakovo patirtas išlaidas atsižvelgta į ieškinio apimtį ir jo turinį (didesnę dalį turinio sudaro LR CK bei teismų praktikos perrašymas). Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo ir protingumo, ir nepaisant jų realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai.

38Taigi, žyminio mokesčio dalis, atitinkanti patenkintų reikalavimų dalį yra 83,40 Lt, išlaidų advokato pagalbai dalis – 900,00 Lt. Atsižvelgiant į ieškovui tenkančias dalis patenkintų reikalavimų dalyje, ieškovui iš atsakovo priteistina 83,40 Lt žyminio mokesčio ir 900,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

39Iš atsakovės priteistina 130 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, kadangi šias išlaidas ieškovė patyrė dėl atsakovės netinkamai vykdytos pareigos domėtis proceso eiga (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

40Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, valstybė patyrė 14,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškinį, nurodytos bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovės (LR CPK 96 straipsnis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

42Ieškovės I. B. ieškinį tenkinti iš dalies.

43Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), 2506,00 Lt laidojimo išlaidų, 266,80 Lt atstovavimo išlaidų, 130 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą bei 1113,40 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti, ieškovės I. B., asmens kodas ( - ), naudai.

44Priteisti valstybei iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), 14,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

45Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza,... 2. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 1720 Lt V.... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir... 6. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 9. Remiantis byloje esančiais mirties liudijimais, nustatyta, jog V. K. mirė... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2012 m. spalio 2 d.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2012 m. spalio 9 d.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat matyti, jog R. K. įgaliojo... 13. Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis... 14. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad byloje, kurioje nagrinėjamas... 15. Teismas pažymi, kad pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą... 16. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui... 17. Šioje byloje ieškovė prašo priteisti dviejų velionių laidojimo išlaidas,... 18. Dėl reikalavimo priteisti V. K. laidojimo išlaidas.... 19. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl palikėjo V. K. laidojimo išlaidų... 20. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra CK normos, kuri... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tiek laidojimo paslaugų užsakymo lape,... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis teisingumo,... 23. Dėl reikalavimo priteisti J. K. laidojimo išlaidas.... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog laidojimo paslaugų užsakymo lapas... 25. Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2631,00 Lt J. K.... 26. Ieškovė pateikė teismui laidojimo paslaugų užsakymo lapą, kuriame... 27. Taip pat ieškovė pateikė teismui Laidojimo prekių ir paslaugų teikimo... 28. Ieškovė taip pat prašė priteisti 200 Lt sumokėtus salininkų parapijos... 29. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis teisingumo, protingumo... 30. Dėl reikalavimo atlyginti 266,80 Lt atstovavimo išlaidų. ... 31. Byloje nustatyta, jog R. K. įgaliojo I. B. vesti paveldėjimo bylą po V. K.... 32. Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 34. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 35. Ieškinio reikalavimų suma buvo 4617,80 Lt. Patenkintų ieškinio reikalavimų... 36. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 37. Ieškovė sumokėjo 139,00 Lt žyminį mokestį ir patyrė 2000,00 Lt išlaidų... 38. Taigi, žyminio mokesčio dalis, atitinkanti patenkintų reikalavimų dalį yra... 39. Iš atsakovės priteistina 130 Lt išlaidų už procesinių dokumentų... 40. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, valstybė patyrė 14,46 Lt... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 42. Ieškovės I. B. ieškinį tenkinti iš dalies.... 43. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), 2506,00 Lt laidojimo... 44. Priteisti valstybei iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), 14,46 Lt... 45. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...