Byla e2-431-881/2020
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-4740-779/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „PI Vilnius“ (įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 21 d.), bankroto administratore paskyrė V. V..

82.

9Pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimo nutarimus: BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti UAB „PI Vilnius“ bankroto administratoriaus paskelbtą pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 1); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta išrinkti susirinkimo pirmininku didžiausią kreditorių UAB „Lemonto investicijų valdymas“ (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 2); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1 (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 3); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2 (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 4); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką BUAB „PI Vilnius“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį pagal priede Nr. 3 pateiktą pavedimo sutarties projektą (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 5); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduoti dėl bankroto, nes įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 6); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta nerinkti kreditorių komiteto (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 7); BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti UAB „PI Vilnius“ informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarką pagal priedą Nr. 4 (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo dalis Nr. 8); išreikalauti iš BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorės V. V. visus dokumentus, susijusius su 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimu ir jame nagrinėtais klausimais, taip pat 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimo nutarimų pagrindu pasirašytus dokumentus; išduoti liudijimą apie pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ direktoriaus B. V. ir atstovo advokato D. P. teisę susipažinti su visais BUAB „PI Vilnius“ dokumentais ir iš BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorės V. V. gauti visų BUAB „PI Vilnius“ dokumentų kopijas.

103.

11Nurodė, kad kol nėra patvirtintas patikslintas pareiškėjos finansinis reikalavimas, kitų kreditorių balsai kreditorių susirinkime turėjo didesnę galią ir tai pažeidė pareiškėjos, kaip BUAB „PI Vilnius“ kreditorės, teises ir teisėtus interesus, sudarė galimybę kitiems kreditoriams savo balsais nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą. Patvirtinus pareiškėjos patikslintą finansinį reikalavimą, šie kreditoriai bendrai turėtų tik 48,16 proc. finansinių reikalavimų, t. y. netektų galimybės balsus priimti vien savo sprendimu. Administratorė, gavusi pareiškėjos prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo, privalėjo pirma išspręsti šio reikalavimo patvirtinimo klausimą, t. y. sulaukti, kol teismas priims galutinį procesinį sprendimą, ir tik tuomet, žinant galutinį BUAB „PI Vilnius“ kreditorių sąrašą bei jų finansinių reikalavimų dydį, šaukti kreditorių susirinkimą.

124.

13Kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 3, 4, 5 ir 8 yra nepagrįsti, nes daro nuorodą į atitinkamus kreditorių susirinkimo protokolo priedus, tačiau kartu su protokolu priedai nebuvo pateikti. Kreditorių susirinkimo protokole daromos nuorodos į protokolo priedus, o ne į susirinkimo sušaukimo medžiagos priedus, todėl būtent protokolo priedai privalo būti pateikti kreditoriams. Administratorei atsisakant pateikti kreditorių susirinkimo protokolo priedus, pareiškėja neturi galimybės net įvertinti, ar susirinkimo nutarimų pagrindu sudaryti dokumentai atitinka šaukiant susirinkimą pateiktų dokumentų projektų turinį.

145.

15Šaukiant kreditorių susirinkimą kreditoriams pateiktame administravimo išlaidų sąmatos projekte siūloma bankroto administratorei nustatyti 3 885 Eur atlyginimą bei 15 proc. nuo gautų pajamų priedą, neviršijantį 3 000 Eur sumos, t. y. ne daugiau nei 6 885 Eur. Toks administratorės atlyginimo dydis yra nepagrįstai didelis.

166.

17Kreditoriams nebuvo pateiktas priedas Nr. 1, t. y. joks iš pateiktų dokumentų nėra identifikuojamas kaip pirmasis priedas. Iš Kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 galima spręsti, kad priedu Nr. 1 turėtų būti administratoriaus darbo ataskaita, tačiau šaukiant susirinkimą pateikta ataskaita nėra identifikuojama kaip priedas Nr. 1.

187.

19Šeštuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo svarstomas dėl BUAB „PI Vilnius“ pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto. ĮBĮ nuostatos nesuteikia teisės bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimui priimti sprendimus dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

228.

23Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą dėl BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 1-5, 7-8 klausimais, panaikinimo ir nutraukė bylos dalį dėl BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės 6 klausimu, panaikinimo.

249.

25Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1628-798/2019 buvo išnagrinėtos aplinkybės, susijusios su 2019 m. balandžio 12 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūrų laikymųsi ir konstatuota, kad procedūrinių skundžiamų nutarimų priėmimo pažeidimų, sudarančių pagrindą teismui šiuos nutarimus panaikinti, nebuvo padaryta; priimant „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1 – 8 klausimais nutarimus buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad aplinkybių, susijusių su nutarimų priėmimo procedūrų laikymųsi, kaip turinčių prejudicinę galią, pakartotinai nenustatinės ir nevertins.

2610.

27Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutarties išaiškinimus, sprendė, kad nagrinėjamu atveju vertintina tai, ar skundžiamais nutarimais (1-8 darbotvarkės klausimais) nebuvo pažeistos kreditorių teisės, t. y. nagrinėtinas nutarimo materialinių aspektų klausimas.

2811.

29Teismas nustatė, kad skunde dėl nutarimų panaikinimo pareiškėja nurodė šiuos materialiuosius nesutikimo aspektus: 1) nutarimu (4 punktu) siūlomas patvirtinti bankroto administratorės atlyginimo dydis (6 885 Eur) yra nepagrįstai didelis; 2) skundžiamu nutarimu (6 punktu) kreditorių susirinkimas, bankroto administratorės siūlymu (pagal administratorės pateiktą nutarimo projektą), išsprendė kreditorių susirinkimo kompetencijai nepriskirtą klausimą, t. y. nutarė pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Teismas nenustatė kitų nesutikimo su nutarimais materialiųjų aspektų, todėl sprendė, kad pareiškėja materialiaisiais pagrindais neginčijo darbotvarkės 1-3, 5, 7-8 klausimais priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai neįrodinėjant ir teismui nenustačius darbotvarkės 1-3, 5, 7-8 klausimais priimtų nutarimų netinkamumo materialiąja prasme, šie nutarimai laikytini neturinčiais materialiųjų trūkumų.

3012.

31Teismas, remdamasis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo išlaidų taisyklės) 4 punktu; Atrankos taisyklių 8, 9, 11 punktais; įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi, kuria konstatuota, kad įmonė turėjo turto už 34 240 Eur; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi, kuria patvirtintas atsakovės kreditorių sąrašas (10 kreditorių), iš viso 113 883,05 Eur sumai; atsižvelgęs į tai, kad įmonės turtas viršijo 30 000 Eur, kreditorių reikalavimai viršijo 30 000 Eur, bet neviršijo 300 000 Eur, sprendė, kad atsakovė pagrįstai vertinta kaip vidutinė įmonė (Atrankos taisyklių 11 punktas).

3213.

33Teismas nustatė, kad administravimo išlaidų skaičiavimo metu galiojusio MMA dydis sudarė 555 Eur, todėl minimalus administratoriaus atlyginimas administruojant vidutinę įmonę sudarytų 9 435 Eur. Sąmatoje administratorės atlyginimo suma nurodyta 3 885 Eur, taigi, teismo vertinimu, ženkliai mažesnė, nei nurodyta Administravimo išlaidų taisyklėse, artima sumai, kuri nurodyta kaip minimali administruojant mažą įmonę (3 330 (555 x 6)). Teismas nustatė, kad sąmatoje taip pat nurodyta, jog bankroto administratorei nustatomas 15 proc. maksimalus dydžio priedas už įplaukas, bet ne daugiau kaip 3 000 Eur. Teismas konstatavo, kad tokia nuostata atitinka Administravimo išlaidų taisyklių 3 punkto, 2 priedo reikalavimus, pagal kuriuos administratoriui bankroto proceso metu gavus nuo 1 001 Eur iki 30 000 Eur, jam mokama 15 proc. dydžio priemoka už įplaukų dalį, viršijančią 1 stulpelyje nurodytą sumą.

3414.

35Teismas konstatavo, kad pareiškėja nenurodė pagrįstų motyvų, kodėl teisės aktuose įtvirtintos minimalios bankroto administratorės atlyginimo išlaidos turėjo būti dar sumažintos. Pareiškėja pateikė abstraktaus pobūdžio teiginius apie administratorės tariamą atliktų darbų kiekį ir apimtį, nepagrįsdama jų įrodymais. Darbotvarkės 4 klausimu priimtas nutarimas atitiko teisės aktų reikalavimus, užtikrino bankroto administratorės teisę gauti atlyginimą už įmonės administravimą, nepažeidė kreditorių teisių ir teisėtų interesų, todėl yra teisėtas.

3615.

37Darbotvarkės 6 klausimu, priimant nutarimą pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto, buvo peržengta kreditorių susirinkimo kompetencija. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad kreditorių susirinkimas nutarė pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduoti dėl bankroto, nes įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta. Teismas pažymėjo, kad bankrotui vykstant teismine tvarka, tik teismas turi teisę įmonę pripažinti bankrutavusią ir likviduojama dėl bankroto, tačiau toks nutarimas pagal savo esmę yra rekomendacinio pobūdžio, todėl nesukelia jokių materialiųjų teisinių pasekmių, taigi bylą dalyje dėl šio reikalavimo nutraukė CPK 293 straipsnio 1 dalies pagrindu.

38III.

39Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4016.

41Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašo:

4216.1.

43panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą tenkinti visa apimtimi;

4416.2.

45išreikalauti iš atsakovės BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorės V. V. papildomą informaciją ir ją patvirtinančius rašytinius dokumentus pagal atskirajame skunde pateiktus klausimus.

4617.

47Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4817.1.

49Pirmosios instancijos teismas neišsprendė pareiškėjos prašymo dėl papildomų įrodymų išreikalavimo iš bankroto administratorės. Teismas formaliai įvertino dalį byloje surinktų duomenų ir jų pagrindu deklaratyviai konstatavo pareiškėjos reikalavimų nepagrįstumą. Pareiškėja prašo apeliacinės instancijos teismo iš bankroto administratorės išreikalauti įmonės duomenis. Pareiškėja siekė duomenis gauti savarankiškai, tačiau bankroto administratorė, pažeisdama ĮBĮ nuostatas ir neigdama imperatyviai įstatyme nustatytą kreditoriaus teisę gauti visą su bankroto eiga susijusią informaciją, tokius duomenis atsisakė pateikti.

5017.2.

51BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorė, žinodama apie pareiškėjos pateiktą prašymą dėl papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, neturėjo teisės šaukti pirmąjį BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimą ir jame spręsti bankroto eigai esminę reikšmę turinčius klausimus. Nesant galutinio BUAB „PI Vilnius“ kreditorių sąrašo ar patvirtinto finansinių reikalavimų dydžio, nėra aiški kiekvieno kreditoriaus balsų galia, o kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti neišsprendus visų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimo, yra iš esmės (materialiai) neteisėti, prieštarauja pareiškėjos interesams bei bankroto procedūrų tikslui užtikrinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus.

5217.3.

53Įvertinus BUAB „PI Vilnius“ bankroto procedūrų eigą, bankroto administratorės atliktus ir planuojamus atlikti veiksmus, patvirtintas bankroto administratorės atlyginimo dydis yra nepagrįstai didelis. Bankroto administratorės darbo ataskaita už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 21 d. iki 2019 m. balandžio 5 d. rodo, kad bankroto administratorė per pusės metų laikotarpį iš esmės jokių veiksmų, išskyrus formalius pranešimus apie bankroto bylos iškėlimą bei formalų kreditorinių reikalavimų sutikrinimą, neatliko. Bankroto administratorė jokių su bankroto eiga susijusių veiksmų neatliko ir po 2019 m. balandžio 5 d., iki pat 2019 metų pabaigos. Bankroto administratorei neatlikus visos eilės veiksmų, kuriuos bankroto byloje atlikti būtina, neplanuojant jokių veiksmų atlikti ateityje, jos prašomas nustatyti minimalus 3 885 Eur atlyginimas, su galimybe šią sumą padidinti iki 6 885 Eur, yra nepagrįstai ir neprotingai didelis.

5417.4.

55Įmonė negali būti priskirta vidutinio dydžio įmonėms, nes vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.1 punktu, BUAB ,,PI Vilnius“ atitinka mažos įmonės apibūdinimą, nes: 1) įmonės turto vertė pagal bankroto bylos iškėlimo dienai sudarytą balansą yra 1 746 Eur, t. y. mažiau nei 30 000 Eur; 2) teismo nutartimi yra patvirtinti 9 kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma sudaro 114 883,05 Eur; 3) iš teismo patvirtintų 9 kreditorių finansinių reikalavimų trys yra darbuotojų, t. y. kreditorių skaičius neviršija 40 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius neviršija 20 darbuotojų. Šiuo atveju BUAB ,,PI Vilnius“ atitinka du Atrankos taisyklių 10.1.1 ir 10.1.3 punkte nustatytus mažos įmonės kriterijus.

5617.5.

57Vadovaujantis ĮBĮ tik teismas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl įmonės likvidavimo. Nepaisant to, kreditorių susirinkimas bankroto administratorės siūlymu priėmė kreditorių susirinkimo kompetencijai nepriskirtą nutarimą, t. y. nutarė pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Iš kreditorių susirinkimo protokolo nėra galimybės spręsti, jog kreditorių susirinkimo metu būtų ketinama pasinaudoti ĮBĮ 23 straipsnio 15 punkte numatyta teise siūlyti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama. Toks kreditorių susirinkimo nutarimo projektas nebuvo suformuluotas, už tokį nutarimą nebuvo balsuojama. Kreditorių susirinkimo metu už šį nutarimą balsavę kreditoriai sprendė klausimą, kuris nepatenka į jų kompetencijos ribas, nes šį klausimą išspręsti gali išimtinai tik teismas.

5817.6.

59Pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažinęs, kad kreditorių susirinkimas neturėjo teisės spręsti klausimo, kuriuo priėmė kreditorių susirinkimo nutarimą, paliko tokį nutarimą galioti, konstatuodamas, jog šio nutarimo teisėtumas negali būti kreditorių ginčijamas teismine tvarka. Kreditorių nutarimą pripažino esant rekomendacinio pobūdžio. ĮBĮ nuostatos nenustato galimybės kreditorių susirinkimui priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus. Visi kreditorių susirinkimo nutarimai yra imperatyvaus pobūdžio, yra privalomi tiek bendrovės kreditoriams, tiek ir bendrovės bankroto administratoriui. Šiuo atveju palikus galioti skundžiamą nutarimą, bet kuris bendrovės kreditorius turės galimybę teigti, kad bendrovės veikla nebegali būti vykdoma, kad kreditorių reikalavimai negalės būti tenkinami, galės iš esmės teigti, kad jokių daugiau veiksmų bankroto byloje atlikti nebereikia.

6017.7.

61Atsižvelgus į bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kreditoriams pateiktą kreditorių susirinkimo medžiagą, daroma išvadą, kad bankroto administratorė iki šiol nėra gavusi visų bankrutuojančios bendrovės dokumentų. Kyla abejonės, kaip negavus visų dokumentų galima nuspręsti, jog bendrovė gali būti pripažinta likviduojama ir nekils būtinybė kreiptis į teismą dėl atitinkamų sandorių nuginčijimo ir / ar imtis kitų veiksmų kreditorių teisėms užtikrinti, kreditoriniams reikalavimams patenkinti.

6218.

63BUAB „PI Vilnius“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

6418.1.

65Atsakovės kreditorių susirinkimas vyko pagal ĮBĮ reikalavimus, visa kreditorių susirinkimo medžiaga ir dokumentai susiję su susirinkimu buvo tinkamai įteikti visiems kreditoriams, todėl kreditorių susirinkime priimti nutarimai skundžiama nutartimi pagrįstai palikti galioti. Ginčijamame kreditorių susirinkime kreditorių balsai sudarė 90,07 proc. visų kreditorių balsų, tame tarpe pareiškėjos patvirtinto finansinio reikalavimo dydis, sudarė 6,02 proc. visų kreditorių balsų, būtent tiek balsų „prieš“ ir buvo pareikšta, balsuojant kiekvienu susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimu, o susirinkimo klausimai buvo priimti balsuojant „už“ – 84,05 proc. visų kreditorių balsų ir tai sudaro absoliučią daugumą visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų.

6618.2.

67Bankroto administratorė 2019 m. balandžio 5 d. kiekvienam kreditoriui išsiuntė ir pateikė visus priedus, kaip numatyta ĮBĮ, pridedamus prie pranešimo apie kreditorių susirinkimą, ir balsavimo biuletenį, todėl skunde nurodytos aplinkybės dėl kreditorių susirinkimo nutarimų nepagrįstumo, vertintinos kritiškai.

6818.3.

69Papildomi pareiškėjos finansiniai reikalavimai negalėjo būti patvirtinti, nes pareiškėja juos grindė vienašališkai pasirašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. Vilniaus apygardos teismas pareiškėjos prašymą dėl papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąją skundą, 2020 m. sausio 14 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą netenkinti pareiškėjo prašymą dėl papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo. Atskirajame skunde nurodomi argumentai, kad tol, kol nėra patvirtintas patikslintas pareiškėjo finansinis reikalavimas, kitų kreditorių balsai kreditorių susirinkime turėjo didesnę galią, dėl ko buvo pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėtus interesus, tai sudarė prielaidas kitiems kreditoriams savo balsais nulemti atitinkamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, yra nepagrįsti.

7018.4.

71Susirinkime išsiskyrė kreditorių nuomonės, o būtent pareiškėjos turinčios 6,02 proc. balsų ir absoliučios kreditorių daugumos (84,6 proc. balsų) nuomonės. Pareiškėja, nesutikdama su kreditorių susirinkimo nutarimais, skundė visus nutarimus, tačiau, turėdama tik 6,02 proc. balsų, neturėjo galimybių įtakoti kitaip balsuojančios kreditorių daugumos, o be pagrindo skųsdama kreditorių susirinkimo nutarimus ir iš esmės kiekvieną bankroto administratorės veiksmą, sudaro sąlygas vilkinti BUAB „PI Vilnius“ bankroto procesą.

7218.5.

73Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo priimti nutarimą dėl administratoriaus atlyginimo, tačiau pareiškėja šiuo klausimu tik pasisakė „prieš“, nenurodydama kitos alternatyvos. Taigi, neaišku, kokio sprendimo šiuo klausimu tikėjosi pareiškėja.

7418.6.

75Atsakovė sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra nustatytas darbotvarkės 1-5, 7-8 klausimais priimtų nutarimų ydingumas materialiąja prasme. Taip pat sutiko, kad dėl susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas yra materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas, todėl negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas.

76Teismas

konstatuoja:

77IV.

78Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7919.

80Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį ribų.

8120.

82Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundas dėl BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8321.

84Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), kadangi šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 514/2012).

8522.

86Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja, teikdama skundą dėl BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, materialiaisiais nesutikimo su nutarimais aspektais nurodė per didelį siūlomą patvirtinti bankroto administratorės atlyginimą (6 885 Eur) ir kreditorių susirinkimo kompetencijai nepriskirto klausimo išsprendimą, t. y. kreditoriai nutarė pripažinti UAB „PI Vilnius“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pirmosios instancijos teismas kitų pareiškėjos nesutikimo su nutarimais materialiųjų aspektų nenustatė.

8723.

88Apeliantė teikdama skundą pirmosios instancijos teismui dėl BUAB „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, o taip pat atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutarties, tvirtina, jog minėto kreditorių susirinkimo nutarimai negalėjo būti priimami, nes BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorė, žinodama apie pareiškėjos pateiktą prašymą dėl papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo, neturėjo teisės šaukti pirmąjį BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimą ir spręsti bankroto eigai esminę reikšmę turinčius klausimus. Apeliantės teigimu, nesant galutinio BUAB „PI Vilnius“ kreditorių sąrašo, nėra aiški kiekvieno kreditoriaus balsų galia, o kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti neišsprendus kreditorių reikalavimų patvirtinimo klausimų, yra neteisėti.

8924.

902019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ pirmojo kreditorių susirinkime dalyvavo ir raštu balsavo penki kreditoriai: VMI; L. T.; J. G.; UAB „Lemonto investicijų valdymas“; UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Dalyvavusių ir balsavusių susirinkime kreditorių balsai sudarė 103 476,64 Eur (VMI – 37 557,33 Eur; L. T. – 1 154,71 Eur; J. G. – 1 055,18 Eur; UAB „Lemonto investicijų valdymas“ – 56 788,86 Eur; UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ – 6 920,56 Eur), t. y. 90,07 proc. visų Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi patvirtintų kreditorių balsų (100 proc. sudaro 114 883,05 Eur).

9125.

92Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorių balsai skaičiuojami ne nuo susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumos, bet nuo visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (išskyrus balsavimą pakartotiniame susirinkime).

9326.

94Šiuo atveju, apeliantės finansinis reikalavimas, patvirtintas bankroto byloje, sudarė 6,02 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkime dėl nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, kaip ir dėl nutarimų 3-8 darbotvarkės klausimais, balsavo kreditoriai, kurių balsai (iš visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų) sudarė 84,05 proc.. Antruoju darbotvarkės klausimu balsavo kreditoriai, kurių balsai (iš visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų) sudarė 50,44 proc., o „prieš“ balsavo tik apeliantė, kurios balsai sudaro 6,02 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Taigi, daroma išvada, kad 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai buvo priimti balsų dauguma, nes už juos raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, kaip to ir reikalauja ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatos.

9527.

96Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, jog bankroto administratorė neturėjo teisės šaukti kreditorių susirinkimo tol, kol nebuvo išspręstas apeliantės prašymas dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo. ĮBĮ įtvirtintas reguliavimas, jog kreditorių susirinkime dalyvauja, balsuoja ir nutarimus priima tik tie, kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti bankroto byloje ir tik patvirtintų finansinių reikalavimų apimtyje (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis). Kreditorių susirinkimo metu apeliantė turėjo patvirtintą 6,02 proc. dydžio nuo visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos finansinį reikalavimą.

9728.

98Nutarties 27 punkte paminėtas atskirojo skundo argumentas dėl apeliantės papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo tapo nebeaktualus, nes Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo padidinimo (patikslinimo) atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-245-241/2020, paliko pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Taigi apeliantės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ patvirtintas finansinis reikalavimas BUAB „PI Vilnius“ bankroto byloje liko nepasikeitęs (padidėjęs), kartu nepakito ir apeliantės balsų kreditorių susirinkime apimtis.

9929.

100Be nurodytų nutarimų, BUAB „PI Vilnius“ kreditoriai 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu nutarė pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nes įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankrotui vykstant teismine tvarka, tik teismas turi teisę įmonę pripažinti bankrutavusią ir likviduojama dėl bankroto, tačiau toks nutarimas pagal savo esmę yra rekomendacinio pobūdžio, todėl nesukelia jokių materialiųjų teisinių pasekmių, taigi bylą dalyje dėl šio reikalavimo nutraukė CPK 293 straipsnio 1 dalies pagrindu.

10130.

102Apeliantė, ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu nurodo, kad ĮBĮ nenustato galimybės kreditorių susirinkimui priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus, visi kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi tiek bendrovės kreditoriams, tiek bankroto administratoriui, todėl šis nutarimas turėtų būti panaikintas.

10331.

104ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato kreditorių susirinkimo teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Kreditoriai gali priimti sprendimą siūlyti taikyti šią procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime. ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Taigi teisė pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priklauso išimtinai teismui.

10532.

106Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu, sprendžia, kad jis suformuotas konkrečiai ir aiškiai, konstatuojant, jog pripažįstama, kad BUAB „PI Vilnius“ yra bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto. Taigi prieinama išvada, kad BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimas, įgyvendindamas savo kolektyvines teises, peržengė jam priskirtos kompetencijos ribas, t. y. priėmė nutarimą, kurio išsprendimas priklauso išimtinai teismo kompetencijai (ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio, nes kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą (ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas), todėl toks nutarimas negali būti skundžiamas teismui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkimo nutarimas pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bylos dalyviams nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių, nes įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto klausimas priklauso išimtinai bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai (ĮBĮ 30 straipsnis).

10733.

108ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų – teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje.

10934.

110Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, pagal kurią administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarkos nustatymas ir toliau paliktas kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Taigi, naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį bankroto administravimo išlaidų reglamentavimą.

11135.

112Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui expressis verbis suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (nuo 2016 m. gegužės 1 d. galiojančio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Toks teisinis reguliavimas grindžiamas siekiu didinti bankroto procedūrų veiksmingumą, kadangi administravimo išlaidų dydis turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, o ne kreditorių daugumos palankumu ar nepalankumu bankroto administratoriui. Administravimo išlaidų sąmatos, ypač administratoriaus atlyginimo dydžio priklausomumas vien nuo kreditorių susirinkimo sprendimo, nesant efektyvios teisminės kontrolės, mažintų bankroto administratoriaus nepriklausomumą nuo kreditorių ir galėtų tapti kliūtimi ginčyti kai kurių kreditorių reikalavimus ir (arba) bankrutuojančios įmonės sandorius. Be to, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas turi būti išsprendžiamas sparčiai ir netapti kreditorių ilgų ginčų, kliudančių veiksmingai atlikti bankroto procedūras, objektu.

11336.

114Teismas, išnagrinėjęs ginčą ir tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Taigi, teismo diskrecija, nustatant administravimo išlaidų dydį, yra ribota. Būtent dėl šios priežasties ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis, kuria patvirtinama administravimo išlaidų sąmata, yra galutinė ir neskundžiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391-690/2018).

11537.

116Nagrinėjamu atveju BUAB „PI Vilnius“ bankroto byla iškelta 2018 m. gruodžio 10 d., administravimo išlaidų sąmata (iki pirmojo kreditorių susirinkimo) patvirtinta 2019 m. vasario 4 d. nutartimi, 2018 m. balandžio 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui. Taigi administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo jau galiojant naujai ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai, todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo pagrįstumo, turi būti taikoma nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

11738.

118Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 36 straipsnyje neįtvirtinta galimybė apskųsti teismo nutartį, priimtą ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies pagrindu, todėl bankroto administratorius ar kiti suinteresuoti asmenys neturi teisės apeliacine tvarka skųsti teismo nutartį dėl administravimo išlaidų patvirtinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018). Ši ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis yra specialioji norma bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų tarpusavio konkurencijos atveju, nes CPK įtvirtinta specialiųjų ĮBĮ nuostatų taikymo pirmenybė (CPK 1 straipsnio 1, 2 dalys).

11939.

120Remiantis nurodyta ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostata, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą ir jo netenkinus, teismo nutartis tapo galutinė ir neskundžiama (tai nutartyje nurodė ir pirmosios instancijos teismas).

12140.

122CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis); šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

12341.

124Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuri negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas šioje bylos dalyje nutraukiamas (CPK 338 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

12542.

126Atskirajame skunde apeliantė taip pat pateikė prašymą išreikalauti iš atsakovės BUAB

127„PI Vilnius“ bankroto administratorės V. V. papildomą informaciją ir ją patvirtinančius rašytinius dokumentus pagal atskirajame skunde pateiktus klausimus.

12843.

129ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 punkte nurodyta, kad įmonės administratorius teikia informaciją kreditoriams, savininkui (savininkams) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Tokios informacijos teikimas yra viena iš bankroto administratoriaus funkcijų. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorių teisės susipažinti su bankrutuojančios įmonės informacija negali būti suabsoliutinamos. Turi būti išlaikoma tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių interesų pusiausvyra, kad kreditoriai jiems suteikta teise susipažinti su bankrutuojančios įmonės informacija nepiktnaudžiautų ir gautos informacijos nepanaudotų priešingai bankrutuojančios įmonės interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1428-330/2018).

13044.

131Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ kreditorių susirinkime 8-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas dėl informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarkos pagal priedą Nr. 4 patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė, siekdama gauti informaciją, susijusią su bankrutuojančia įmone, turi laikytis kreditorių susirinkimo patvirtintos informacijos teikimo tvarkos ir tik nustačius šios tvarkos pažeidimą, kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo.

132Dėl bylinėjimosi išlaidų

13345.

134Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis).

13546.

136Atsakovė BUAB „PI Vilnius“ pateikė prašymą priteisti 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai, rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, apmokėti. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (atskirasis skundas netenkinamas), atsakovė BUAB „PI Vilnius“ įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, pinigų priėmimo kvitas) įrodo, kad atsakovė nagrinėjamoje byloje patyrė 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytų tokių paslaugų maksimalių dydžių, todėl jos priteisiamos atsakovei BUAB „PI Vilnius“ iš pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“.

137Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 dalies punktu,

Nutarė

138Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį iš dalies pakeisti.

139Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutarties dalyje dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu (administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas) panaikinimo.

140Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (juridinio asmens kodas 124563175) atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ (juridinio asmens kodas 302464828) naudai 1 500 Eur (tūkstantį penkis šimtus eurų) dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. 2.... 9. Pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ kreipėsi į... 10. 3.... 11. Nurodė, kad kol nėra patvirtintas patikslintas pareiškėjos finansinis... 12. 4.... 13. Kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 3, 4, 5 ir 8 yra nepagrįsti, nes daro... 14. 5.... 15. Šaukiant kreditorių susirinkimą kreditoriams pateiktame administravimo... 16. 6.... 17. Kreditoriams nebuvo pateiktas priedas Nr. 1, t. y. joks iš pateiktų... 18. 7.... 19. Šeštuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo svarstomas dėl... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 8.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi atmetė... 24. 9.... 25. Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d.... 26. 10.... 27. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d.... 28. 11.... 29. Teismas nustatė, kad skunde dėl nutarimų panaikinimo pareiškėja nurodė... 30. 12.... 31. Teismas, remdamasis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad administravimo išlaidų skaičiavimo metu galiojusio MMA... 34. 14.... 35. Teismas konstatavo, kad pareiškėja nenurodė pagrįstų motyvų, kodėl... 36. 15.... 37. Darbotvarkės 6 klausimu, priimant nutarimą pripažinti UAB „PI Vilnius“... 38. III.... 39. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 40. 16.... 41. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo... 42. 16.1.... 43. panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį ir... 44. 16.2.... 45. išreikalauti iš atsakovės BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorės V.... 46. 17.... 47. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 48. 17.1.... 49. Pirmosios instancijos teismas neišsprendė pareiškėjos prašymo dėl... 50. 17.2.... 51. BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorė, žinodama apie pareiškėjos... 52. 17.3.... 53. Įvertinus BUAB „PI Vilnius“ bankroto procedūrų eigą, bankroto... 54. 17.4.... 55. Įmonė negali būti priskirta vidutinio dydžio įmonėms, nes vadovaujantis... 56. 17.5.... 57. Vadovaujantis ĮBĮ tik teismas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl... 58. 17.6.... 59. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažinęs, kad kreditorių... 60. 17.7.... 61. Atsižvelgus į bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kreditoriams... 62. 18.... 63. BUAB „PI Vilnius“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti... 64. 18.1.... 65. Atsakovės kreditorių susirinkimas vyko pagal ĮBĮ reikalavimus, visa... 66. 18.2.... 67. Bankroto administratorė 2019 m. balandžio 5 d. kiekvienam kreditoriui... 68. 18.3.... 69. Papildomi pareiškėjos finansiniai reikalavimai negalėjo būti patvirtinti,... 70. 18.4.... 71. Susirinkime išsiskyrė kreditorių nuomonės, o būtent pareiškėjos... 72. 18.5.... 73. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo priimti nutarimą dėl... 74. 18.6.... 75. Atsakovė sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra nustatytas... 76. Teismas... 77. IV.... 78. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 79. 19.... 80. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 81. 20.... 82. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išnagrinėtas... 83. 21.... 84. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus... 85. 22.... 86. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja, teikdama skundą dėl... 87. 23.... 88. Apeliantė teikdama skundą pirmosios instancijos teismui dėl BUAB „PI... 89. 24.... 90. 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“ pirmojo kreditorių susirinkime... 91. 25.... 92. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 93. 26.... 94. Šiuo atveju, apeliantės finansinis reikalavimas, patvirtintas bankroto... 95. 27.... 96. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 97. 28.... 98. Nutarties 27 punkte paminėtas atskirojo skundo argumentas dėl apeliantės... 99. 29.... 100. Be nurodytų nutarimų, BUAB „PI Vilnius“ kreditoriai 2019 m. balandžio 12... 101. 30.... 102. Apeliantė, ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą 6-uoju darbotvarkės... 103. 31.... 104. ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato kreditorių susirinkimo teisę siūlyti... 105. 32.... 106. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs 2019 m. balandžio 12 d.... 107. 33.... 108. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų –... 109. 34.... 110. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje... 111. 35.... 112. Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų... 113. 36.... 114. Teismas, išnagrinėjęs ginčą ir tvirtindamas administravimo išlaidų... 115. 37.... 116. Nagrinėjamu atveju BUAB „PI Vilnius“ bankroto byla iškelta 2018 m.... 117. 38.... 118. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 36 straipsnyje neįtvirtinta... 119. 39.... 120. Remiantis nurodyta ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostata, nagrinėjamoje byloje... 121. 40.... 122. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 123. 41.... 124. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus,... 125. 42.... 126. Atskirajame skunde apeliantė taip pat pateikė prašymą išreikalauti iš... 127. „PI Vilnius“ bankroto administratorės V. V. papildomą informaciją ir ją... 128. 43.... 129. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 punkte nurodyta, kad įmonės administratorius... 130. 44.... 131. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. balandžio 12 d. BUAB „PI Vilnius“... 132. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 133. 45.... 134. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 135. 46.... 136. Atsakovė BUAB „PI Vilnius“ pateikė prašymą priteisti 1 500 Eur... 137. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis... 138. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį iš dalies pakeisti.... 139. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios... 140. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo...