Byla e2-1628-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – atmestas pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundas dėl „PI Vilnius“, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtų nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje eB2-1186-661/2019 (toliau – ir bankroto byla) iškėlė bankroto bylą atsakovei „PI Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba BUAB); bankroto administratore paskyrė V. V. (ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 21 d.). Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi patvirtino „PI Vilnius“ BUAB kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, taip pat kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur dydžio finansinį reikalavimą (ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. kovo 20 d.). Atsakovės bankroto administratorė 2019 m. balandžio 5 d. pranešė kreditoriams apie 2019 m. balandžio 12 d. šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą. „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimas darbotvarkės 1–8 klausimais priėmė nutarimus. Pareiškėja (kreditorė) UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ kreipėsi į teismą su 2019 m. balandžio 26 d. skundu, kuriame prašė atsakovės 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtus nutarimus panaikinti. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3247-661/2019 pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą tenkino iš dalies – panaikino „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3; 4, 5, 6 ir 8 klausimais priimtus nutarimus, likusią skundo dalį atmetė. Atsakovė „PI Vilnius“, BUAB pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašė Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, bylą prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka bei priimti naują įrodymą. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį ir atnaujino bylos nagrinėjimą bei paskyrė žodinį teismo posėdį. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą tenkino iš dalies – panaikino „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3, 4, 5, 6 ir 8 klausimais priimtus nutarimus, likusią skundo dalį atmetė. Atsakovė „PI Vilnius“, BUAB pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos skundą dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kadangi kreditorei UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2019 m. balandžio 5 d. elektroniniu paštu ofisas@pri.lt buvo pateikti pirmajam kreditorių susirinkimui siunčiami dokumentai: pranešimas apie kreditorių susirinkimo sušaukimą, jo priedai: Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, administratoriaus ataskaita, sąmata, balsavimo raštu biuletenis, susirinkimo sušaukimo, informacijos teikimo tvarka, pavedimo sutarties projektas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – atmetė pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

113.

12Teismas nustatė, kad pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundžia visus „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, nurodydama, jog bankroto administratorė pirmiausia turėjo patvirtinti kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ finansinį reikalavimą ir tik tada šaukti kreditorių susirinkimą. Teismas su pareiškėja nesutiko ir pažymėjo, kad UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ iki šiol nepateikė administratorei 29 454,88 Eur dydžio finansinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, todėl negalima daryti net prielaidos, jog minėtas reikalavimas turi būti patvirtintas. Kita vertus, kaip pagrįstai nurodė atsakovė, netgi atlikus hipotetinius skaičiavimus (darant prielaidą, kad pareiškėja pagrįs reiškiamų papildomų reikalavimų pagrįstumą ir teismas juos patvirtins), balsavimo rezultatai kreditorių susirinkime iš esmės nebūtų pakitę, nes skundžiamajame kreditorių susirinkime balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro

13965 556,08 Eur, o pareiškėjos turimas balsų kiekis sudaro 21,43 proc. visų kreditorių balsų, todėl neįtakotų kitokių nutarimų priėmimo.

144.

15UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ taip pat nurodė, jog kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3, 4, 5 ir 8 klausimais priimti nutarimai yra nepagrįsti, kadangi nutarimai daro nuorodą į atitinkamus kreditorių susirinkimo protokolo priedus, o pareiškėjai su protokolu, jokie priedai nepateikti. Administratorė atsikirto, kad 2019 m. balandžio 5 d. kiekvienam kreditoriui, kurio reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi, išsiuntė ir pateikė visus priedus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ). Teismas iš atsakovės bankroto administratorės atsiliepimo priedo (elektroninio susirašinėjimo kopijos) nustatė, jog administratorė laiško gavėjams, kurie elektroniniame pašte įvardinti kaip: „T., N., v.s, T, V, r.t, leonas.timaitis, Mokeciu, vilnius“ išsiuntė protokolo priedus. Kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ gavėjų sąraše nėra. Bankroto administratorė atskirajame skunde paaiškino, jog kreditorių susirinkimo medžiaga (priedai prie balsavimo biuletenio) buvo išsiųsta visiems kreditoriams elektroniniu paštu, tačiau skenuojant dokumentus į teismų elektroninių paslaugų portalą neįkėlė tos išrašo iš elektroninio pašto „Gmail“ sistemos dalies, kurioje buvo informacija apie kreditorių susirinkimo medžiagos išsiuntimą UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Šis įrodymas teismui pateiktas kartu su atskiruoju skundu. Teismas, įvertinęs atsakovės bankroto administratorės pateiktų elektroninio laiško kopijų, siųstų 2019 m. balandžio 5 d. 9 val. 54 min., turinį, sprendė, kad laiškas buvo adresuotas ofissas@pri.lt, kurį pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ nurodė kaip tinkamą siunčiamai korespondencijai gauti. Laiške pateikta informacija kreditoriams apie šaukiamą „PI Vilnius“, BUAB kreditorių susirinkimą bei kitus dokumentus pirmajam kreditorių susirinkimui; prie laiško pridėti 7 priedai: pranešimas dėl susirinkimo, 2019 m. kovo 12 d. teismo nutartis, priimta civilinėje byloje eB2-1186-661/2019, galutinė ataskaita, balsavimo raštu biuletenis, sąmata, pavedimo sutarties projektas; susirinkimo šaukimo tvarka. Teismas konstatavo, jog kreditorei UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ buvo sudaryta galimybė tinkamai susipažinti su svarstomų 3, 4, 5 ir 8 darbotvarkės klausimų turiniu, nes 2019 m. balandžio 5 d. 9 val. 54 min. elektroniniu paštu jai buvo pateikti 3, 4, 5 ir 8 darbotvarkės klausimų priedai.

165.

17Skundžiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu priimtas nutarimas pripažinti „PI Vilnius“, BUAB bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nes bendrovė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta. Teismas sutiko su pareiškėja, jog 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimo formuluotė yra netinkama, nes tik teismas turi teisę pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorė pripažino, jog tokia formuluotė buvo įrašyta dėl suklydimo. Teismas, sprendė, jog klaidingai suformuluotas darbotvarkės 6 klausimas realios žalos nei pareiškėjai, nei kitiems kreditoriams nesukėlė, o teismui turi tik rekomendacinį poveikį, todėl nėra tikslinga jį naikinti.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atskirajame skunde pareiškėja (kreditorė) UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą tenkinti ir panaikinti „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtus nutarimus. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

216.1.

22Pirmosios instancijos teismas priėmė tris nutartis, pirmąsias dvi panaikino po to, kai sprendė patenkinti atsakovės bankroto administratorės atskiruosius skundus, o priimdamas trečią nutartį teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, vadovaujantis vien tik bankroto administratorės pateiktais samprotavimais, dėl pareiškėjo pateiktų didžiosios dalies argumentų nepasisakė. Balsuojant visais skundžiamojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais kreditorių nuomonės išsiskyrė, tačiau dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo buvo priimti nutarimai, atitinkantys siūlytus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus (2 darbotvarkės klausimo atveju priimtas nutarimas atitinka UAB „Lemonto investicijų valdymas“ ir L. T. pasiūlytą kreditorių susirinkimo nutarimo projektą).

236.2.

24Apeliantė nesutinka su skundžiamojo kreditorių susirinkimo protokolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalyse priimtais nutarimais, todėl pateikė skundą, kuriame prašė nurodytus nutarimus panaikinti kaip neteisėtus, pažeidžiančius visų „PI Vilnius“, BUAB kreditorių teisėtus interesus. Pirmosios instancijos teismas UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundą atmetė konstatavęs, jog skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, priimti tinkamai, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Tokios teismo išvados yra nepagrįstos, prieštarauja inter alia teismo nurodomiems argumentams. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2B-1186-661/2019 patvirtino „PI Vilnius“, BUAB kreditorių finansinius reikalavimus, iš viso 114 883,05 Eur (kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 6 920,56 Eur arba 6,02 proc. visų „PI Vilnius“, BUAB kreditorių reikalavimų). Kreditorė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2019 m. balandžio 2 d. kreipėsi į atsakovės bankroto administratorę bei 2019 m. balandžio 3 d. į Vilniaus apygardos teismą su prašymais „PI Vilnius“, BUAB bankroto byloje patvirtinti papildomą 22 534,32 Eur reikalavimą, atitinkamai patvirtini patikslintą kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ iš viso 29 454,88 Eur dydžio finansinį reikalavimą, grindžiamą PVM sąskaitomis faktūromis. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pažymėjo, jog pareiškėja iki šiol nėra pateikusi administratorei 29 454,88 Eur reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, todėl negalima daryti net prielaidos, kad jos 29 454,88 Eur finansinis reikalavimas turi būti patvirtintas didesne apimtimi, nei yra patvirtintas. 2019 m. birželio 20 d. apeliantė pateikė teismui dar vieną prašymą atsakovės bankroto byloje patvirtinti patikslintą kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ iš viso 40 624,94 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurį grindė PVM sąskaitomis faktūromis. Nei vienas iš paminėtų prašymų iki šiol teismo neišnagrinėtas. Taigi „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorė, žinodama apie kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateiktus prašymus dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo, neturėjo teisės šaukti „PI Vilnius pirmąjį“, BUAB pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame spręsti bendrovės bankroto eigai esminę reikšmę turinčius klausimus. Nesant galutinio kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo, nėra aiški kiekvieno kreditoriaus balsų galia.

256.3.

26Apeliantės finansinio reikalavimo dydžio pasikeitimas (padidėjimas) turėtų įtakos ne tik jos turimų balsų kreditorių susirinkimuose kiekiui ar proporcijai, tačiau ir kitų kreditorių balsų proporcijai, dėl to pirmosios instancijos teismo teiginys, jog kitoks kiekis balsų neįtakotų kitokių skundžiamojo kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo yra nepagrįstas. Šiuo metu kontrolinį bankrutuojančios bendrovės kreditorių balsų skaičių turi keturi kreditoriai: i) L. T. („PI Vilnius“, BUAB buvusios direktorės sutuoktinis ir bendrovės vienintelis akcininkas), ii) M. T. (buvusios direktorės ir vienintelio akcininko dukra), iii) J. G. („PI Vilnius“, BUAB buhalterė) ir iiii) UAB „Lemonto investicijų valdymas“ (bendrovė de facto valdoma L. T.). Visi paminėti kreditoriai yra susiję su „PI Vilnius“, BUAB buvusia direktore R. T. ir tiesiogiai suinteresuoti bendrovės bankroto bylos užbaigimu, nekeliant jokių papildomų klausimų dėl sudarytų sandorių teisėtumo, nesiekiant kreditorių finansinių reikalavimų padengimo. Kol nėra išspręstas apeliantės finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas minėti keturi suinteresuoti kreditoriai turi 57,61 proc. balsų bei turi galimybę savo balsais nuspręsti visus „PI Vilnius“, BUAB bankroto eigai reikšmingus klausimus. Patvirtinus apeliantės patikslintą reikalavimą, šie kreditoriai neturėtų daugiau kaip 50 proc. balsų (turėtų apie 44,5 proc. balsų), dėl to netektų galimybės priimti nutarimus, ignoruojant kitų kreditorių nuomones.

276.4.

28Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3, 4, 5 ir 8 klausimais priimti nutarimai daro nuorodą į atitinkamus kreditorių susirinkimo protokolo priedus, tačiau kartu su protokolu jokie priedai apeliantei arba kitiems atsakovės kreditoriams nebuvo pateikti. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, siekdamas papildomai įvertinti kreditorių susirinkimo protokolo priedų turinį, jų tinkamumą ir pagrįstumą, 2019 m. balandžio 15 d. el. paštu kreipėsi į „PI Vilnius“, BUAB dėl kreditorių susirinkimo protokolo priedų pateikimo bei 2019 m. balandžio 19 d. gavo iš bankroto administratorės atsakymą, jog kreditorių susirinkimo protokolo priedų nepateiks. Iš bankroto administratorės atsakymo nėra aišku, ar tokių priedų apskritai nėra, ar jie nebus teikiami apeliantei. Atsakyme taip pat nurodyta, kad protokolo priedai turėtų atitikti šaukiamo kreditorių susirinkimo pateiktiems priedams, t. y. dokumentų projektus. Tačiau susirinkimo sušaukimo medžiagos priedai nėra ir negali būti tapatinami su kreditorių susirinkimo protokolo priedais. Kreditorių susirinkimo protokole daromos nuorodos į protokolo priedus, o ne į susirinkimo sušaukimo medžiagos priedus, todėl būtent protokolo priedai privalėjo būti pateikti kreditoriams. Atsisakymu pateikti kreditorių susirinkimo protokolo priedus, į kuriuos daromos nuorodos kreditorių susirinkimo metu priimtuose nutarimuose, apeliantei buvo užkirstas kelias įvertinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą. Dėl šios aplinkybės skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti ir naikintini. Pirmosios instancijos teismas formaliai patikrino, ar bankroto administratorė kreditoriams kartu su pranešimu apie būsimą kreditorių susirinkimą išsiuntė pranešimo apie susirinkimą priedus ir nepasisakė dėl kreditorių susirinkimo protokolo priedų pateikimo / nepatiekimo kreditoriams.

296.5.

30Dokumentų projektų pavadinimai neatitinka kreditorių susirinkimo protokole nurodytų tvirtinamų dokumentų pavadinimų, pvz., šaukiant kreditorių susirinkimą kreditoriams buvo pateiktas administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos projektas (priedas Nr. 2), o kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 patvirtinta administravimo išlaidų suma. Apeliantei nėra žinoma, ar kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 patvirtinta ta pati administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmata, kurios projektas buvo pateiktas šaukiant susirinkimą (pakeičiant pavadinimą) ar visiškai kitas dokumentas, su kuriuo kreditoriai prieš susirinkimą nebuvo supažindinti. Taip pat kyla klausimas, ar kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 patvirtintas bankroto administratorės atlyginimas, ar tik kitos administravimo išlaidos. Kartu su pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, nebuvo pateiktas ir priedas Nr. 1, t. y. joks iš pateiktų dokumentų nėra identifikuojamas kaip pirmasis priedas. Iš kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 galima spręsti, kad priedu Nr. 1 turėtų būti administratoriaus darbo ataskaita, tačiau šaukiant susirinkimą pateikta ataskaita nėra identifikuojama kaip priedas Nr. 1. Taip pat kreditorių susirinkimo nutarimu nėra identifikuojama, kuri administratoriaus darbo ataskaita yra tvirtinama bei už kokį laikotarpį. Dėl šių aplinkybių skundžiamoje nutartyje nepasisakyta.

316.6.

32Kreditoriams pateiktame sąmatos projekte siūloma „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorei nustatyti 3 885,00 Eur atlyginimą bei 15 proc. nuo gautų pajamų priedą, neviršijantį 3 000,00 Eur; iš viso ne daugiau kaip 6 885,00 Eur. Tačiau toks administravimo išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis, nes bankroto administratorė nuo 2018 m. gruodžio 21 d. iki 2019 m. balandžio 5 d. (per beveik pusės metų laikotarpį) iš esmės jokių veiksmų, išskyrus formalius pranešimus apie bankroto bylos iškėlimą bei finansinių reikalavimų sutikrinimą neatliko, neperėmė bendrovės dokumentų, neatliko sandorių analizės ir nesikreipė į teismą dėl šių sandorių nuginčijimo. Dėl to nustatytinas minimalus

333 885,00 Eur dydžio atlyginimas, su galimybe šią sumą padidinti iki 6 885,00 Eur. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepasisakė.

346.7.

35Taip pat pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateikto argumento, jog atsakovės bankroto administratorė nepagrįstai „PI Vilnius“, BUAB priskyrė prie vidutinių įmonių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.1 papunkčiu, ,,PI Vilnius“, BUAB atitinka mažos įmonės apibūdinimą, nes: i) įmonės turto vertė pagal bankroto bylos iškėlimo dienai sudarytą balansą sudaro 1 746,00 Eur, t. y. mažiau negu 30 000,00 Eur, ii) teismo nutartimi yra patvirtinti 9 kreditorių, iš kurių trys kreditoriai yra darbuotojai, finansiniai reikalavimai, iš viso 114 883,05 Eur, t. y. kreditorių skaičius neviršija 40 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius neviršija 20 darbuotojų Kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal du likusius vertinamuosius duomenis. Šiuo atveju ,,PI Vilnius“, BUAB atitinka du Atrankos taisyklių 10.1.1 ir 10.1.3 papunkčiuose. nustatytus mažos įmonės kriterijus. Taigi skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtina bankroto administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįstai didelė bei nekonkreti ir tokio dydžio sąmata negalėjo būti patvirtinta.

366.8.

37Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu priimtas nutarimas yra nepagrįstas ir turi būti panaikintas, nes tik teismas turi teisę priimti sprendimą dėl bankrutuojančios bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir dėl jos paskelbimo likviduojama. Iš kreditorių susirinkimo protokolo nėra galimybės spręsti, jog kreditorių susirinkimo metu būtų ketinama pasinaudoti ĮBĮ 23 straipsnio 15 punkte numatyta teise siūlyti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama. Toks kreditorių susirinkimo nutarimo projektas nebuvo suformuluotas ir už tokį nutarimą nebuvo balsuojama; už šį nutarimą balsavę kreditoriai veikė ultra vires (viršijant įgaliojimus), t. y. išsprendė klausimą, kuris nepatenka į jų kompetenciją. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog kreditorių susirinkimas neturėjo teisės spręsti minėto klausimo, bet tokį nutarimą paliko galioti. Toks teismo sprendimas apeliantui nesuprantamas ir negali būti logiškai paaiškinamas, nes ĮBĮ nuostatos nenustato galimybės kreditorių susirinkimui priimti „rekomendacinio poveikio“ nutarimus. Priešingai, ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje aiškiai nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Teismui palikus galioti imperatyvaus pobūdžio ir privalomą nutarimą bet kuris bendrovės kreditorius turės galimybę teigti, kad daugiau jokių veiksmų bankroto byloje atlikti nereikia.

387.

39Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė „PI Vilnius“, BUAB, atstovaujama bankroto administratorės V. V., prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš bylinėjimusi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

407.1.

41Apeliantės nurodytos finansinio reikalavimo nepatvirtinimo aplinkybės išeina iš nagrinėjamos bylos ribų ir šioje byloje nenagrinėtinos.

427.2.

43Atsakovės administratorė nesutinka su apeliante, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie susirinkimą ir neturėjo galimybės susipažinti su susirinkimo dokumentais, darbotvarke ir / ar buvo pažeistos jo kaip kreditoriaus teisės, todėl kreditorių susirinkimo priimti nutarimai turėtų būti naikintini. Paaiškino, jog administratorė 2019 m. balandžio 5 d. kiekvienam kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi, išsiuntė ir visus šaukiamojo susirinkimo dokumentų priedus (įrodymai yra pateikti į bylą). Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino, t. y. kreditoriams buvo sudaryta galimybė susipažinti su svarstomų darbotvarkės 3–5 ir 8 klausimais.

447.3.

45Dalyvauti ir balsuoti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime turi teisę kreditoriai, dėl kurių finansinių reikalavimų nekyla ginčas, ir kuriuos yra patvirtinęs teismas. „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, kurios teismo patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 6 920,56 Eur arba 6,02 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų. Apeliantė turėjo teisę balsuoti kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais, tačiau jos balsas negalėjo įtakoti kreditorių daugumos nuomonės. Šios aplinkybės nedaro kreditorių daugumos priimtų skundžiamų sprendimų negaliojančiais. Esminių procedūrinių bei materialinių pažeidimų „PI Vilnius“, BUAB bankroto procedūrose nėra ir nebuvo padaryta, dėl to nėra objektyvių prielaidų naikinti skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus.

46Teismas

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

48Dėl bylos nagrinėjimo ribų

498.

50Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo procedūrinių aspektų

519.

52Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

5310.

54Kreditorių susirinkimo sušaukimas reglamentuojamas ĮBĮ 22 straipsnyje. Iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius (ĮBĮ 22 straipsnio 2 dalis). Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti (ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalis).

5511.

56Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi, kuria iškelta bankroto byla atsakovei „PI Vilnius“, BUAB, bankroto administratorei V. V. pavesta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi patvirtintas „PI Vilnius“, BUAB kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, taip pat trečios eilės kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur dydžio finansinis reikalavimas; iš viso 114 883,05 Eur reikalavimų. Kreditorė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ šios nutarties apeliacine tvarka neskundė. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartis įsiteisėjo 2019 m. kovo 21 d. Iki minėtos nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ teismui prašymų dėl finansinio reikalavimo patikslinimo nepateikė. „PI Vilnius“, UAB bankroto bylos duomenimis, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ į bankroto administratorę kreipėsi 2019 m. balandžio 2 d. ir 2019 m. balandžio 3 d. pateikė teismui prašymą dėl patikslinto (papildomo) 29 454,88 Eur finansinio reikalavimo, grindžiamo PVM sąskaitomis faktūromis, patvirtinimo atsakovės „PI Vilnius“, BUAB bankroto byloje. Taip pat 2019 m. birželio 20 d. pateikė teismui dar vieną prašymą atsakovės „PI Vilnius“, BUAB bankroto byloje patvirtinti patikslintą kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ iš viso 40 624,94 Eur dydžio finansinį reikalavimą, grindžiamą PVM sąskaitomis faktūromis. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi atmestas kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašymas patvirtinti BUAB „PI Vilnius“ bankroto byloje patikslintą finansinį reikalavimą, padidinant nuo

576 920,56 Eur iki 40 624,94 Eur. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka.

5812.

59Taigi atsakovės „PI Vilnius“, BUAB, bankroto administratorė turėjo sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą iki 2019 m. balandžio 20 d. (įskaitytinai), t. y. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties, kuri įsiteisėjo 2019 m. kovo 21 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laukimas, kol teismas išspręs kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateiktus 2019 m. balandžio 3 d. bei 2019 m.

60birželio 20 d. prašymus dėl padidintų finansinio reikalavimų patvirtinimo / nepatvirtinimo „PI Vilnius“, BUAB, bankroto byloje, prieštarautų teismų praktikai, kurioje akcentuota, jog bankroto procedūra turi būti vykdoma operatyviai ir ekonomiškai. Aplinkybė, kad UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ turėjo teisę dalyvauti pirmajame kreditorių susirinkime kaip kreditorė, turinti 6,02 proc. visų įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintų kreditorių balsų ir buvo pateikusi teismui prašymus dėl teismo patvirtinto finansinio reikalavimo dydžio (patvirtinto ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatyta tvarka) patikslinimo (pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį) nereiškia, jog pirmojo kreditorių susirinkimo priimti nutarimai turi būti pripažįstami negaliojančiais. Apeliantė nepateikė paaiškinimų bei įrodymų dėl kokių priežasčių per ĮBĮ ir teismo nustatytą terminą, nepateikė bankroto administratorei prašymo bei įrodymų dėl didesnio kaip 6 920,56 Eur dydžio finansinio reikalavimo atsakovei „PI Vilnius“, BUAB (CPK 178 straipsnis).

6113.

62Atsižvelgus į tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. įsiteisėjusia nutartimi buvo patvirtinti pirmos eilės: L. T. (1 154,71 Eur), M. T. (8 240,49 Eur), J. G. (1 055,18 Eur), antros eilės kreditorinių VMI (37 557,33 Eur), VSDFV Vilniaus skyriaus (1 118,05 Eur) ir trečios eilės: UAB „Vilniaus vandenys“ (251,79 Eur), UAB „Lemonto investicijų valdymas“ (56 788,86 Eur), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (147,95 Eur), UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (6 920,56 Eur) ir UAB „Schindler-liftas“ (1 648,13 Eur) kreditorių reikalavimai, atsakytina į klausimą, ar šie 10 kreditorių buvo elektroniniu paštu informuoti apie šaukiamą „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą bei jiems pateikta šaukiamo susirinkimo medžiaga.

6314.

64Iš byloje esančio „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorės kartu su atsiliepimu į skundą pateikto priedo Nr. 2 nustatyta, jog 2019 m. balandžio 5 d., 9 val. 54 min. V. V. elektroniniu paštu 9 gavėjams – „T.“, „N.“, „v.s.“, „T.“, „V.“, „r.t“, „l.t“, „Mokeciu“, „vilnius“– išsiuntė dokumentus bei laiške informavo, jog teikia informaciją apie šaukiamą „PI Vilnius“, BUAB kreditorių susirinkimą bei kitus dokumentus pirmajam kreditorių susirinkimui. Prie šio laiško pridėti iš viso 7 priedai: 1) balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodyti (išvardinti) darbotvarkės klausimai bei siūlomi nutarimų projektai; 2) administratorės darbo ataskaita 2018-12-21–2019-04-05 metų laikotarpiu, Priedas Nr. 1, 3) administratorės atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatą, Priedas Nr. 2; 4) pavedimo sutarties projektas, Priedas Nr. 3; 5) informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą ir kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių šaukimo tvarka, Priedas Nr. 4. Taip pat atsakovės administratorė 2019 m. balandžio 5 d. 9 val. 54 min. išsiuntė gavėjai ofissas@pri.lt el. laišką, kuriame nurodė, kad teikia informaciją apie šaukiamą „PI Vilnius“, BUAB kreditorių susirinkimą bei kitus dokumentus pirmajam kreditorių susirinkimui. Prie šio laiško pridėjo: 1) pranešimą dėl susirinkimo, kuriame išvardinti darbotvarkės klausimai, 2) teismo nutarties kopiją, 3) ataskaitą galutinę; 4) balsavimo raštu biuletenį; 5) sąmatą; 6) pavedimo sutarties projektą; 7) susirinkimo šaukimo tvarką. Taigi kreditorei UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ buvo pateikti analogiška šaukiamo kreditorių susirinkimo medžiaga (dokumentai) kaip ir visiems kitiems kreditoriams. Atskirajame skunde pripažįstama, kad šaukiant kreditorių susirinkimą kreditoriams buvo pateiktas administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos projektas (Priedas Nr. 2). Visus paminėtus dokumentus (priedus prie el. laiško) apeliantė yra pateikusi teismui kartu su 2019 m. balandžio 26 d. skundu dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

6515.

66Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybę, kad „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorė elektroniniu paštu tinkamai informavo visus bankrutuojančios bendrovės kreditorius apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą: pateikė pranešimus apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą, balsavimo raštu biuletenius bei su šaukiamu susirinkimu susijusią medžiagą (taip pat Priedus Nr. 1–4).

6716.

68Iš UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atstovo advokato D. P. ir „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorės 2019 m. balandžio 8 d. susirašinėjimo nustatyta, kad apeliantės atstovas prašė administratorės atsiųsti bendrovei el. paštu ofisas@pri.lt arba deividas.poška@manager.lt turimus „PI Vilnius“, BUAB turto ir dokumentų paėmimo aktus bei antstolio dokumentus. Bankroto administratorė atsakė, jog kreditoriams suteikiama informacija kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, kuri nėra nustatyta ir patvirtinta bei yra pateikta tvirtinti 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimui, po to, kai tvarka bus patvirtinta – bus pateikti prašomi dokumentai. Akcentuotina, kad atsakovės bankroto administratorė apeliantės atstovui paaiškino, jog neatsisako leisti susipažinti su visa bankroto bylos medžiaga, o leis susipažinti po to, kai kreditorių susirinkimas priims nutarimą dėl informacijos teismo kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorė, siekdama atitikti jos veiklai keliamą profesionalumo standartą, šaukdama pirmąjį kreditorių susirinkimą, darbotvarkėje inicijavo ne tik kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos patvirtinimo, bet ir informacijos teikimo kreditoriams tvarkos patvirtinimo klausimus, todėl pagrįstai atsisakė kreditorei UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateikti papildomus dokumentus, dėl kurių pateikimo pirmasis kreditorių susirinkimas nebuvo nusprendęs.

6917.

70Apeliacinės instancijos teismas atmeta nepagrįstą apeliantės teiginį, jog kreditorių susirinkimo protokole daromos nuorodos į kreditorių susirinkimo protokolo priedus, o ne į susirinkimo sušaukimo medžiagos priedus, todėl būtent protokolo priedai privalėjo būti pateikti kreditoriams. „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokole aiškiai ir suprantamai nurodyta, kad 3, 5 ir 8 darbotvarkės klausimais priimti atitinkamai šie nutarimai: patvirtinti administratoriaus darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1; patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2; patvirtinti informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei posėdžių sušaukimo tvarką pagal priedą Nr. 4. Visi priedai kaip šaukiamo susirinkimo medžiaga buvo pateikti kreditoriams (ir apeliantei) ir protokole nėra nurodyti kaip priedai.

7118.

72ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

7319.

74Iš „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo nustatyta, jog susirinkime dalyvavo ir raštu balsavo penki kreditoriai: 1) VMI, 2) L. T., 3) J. G., 4) UAB „Lemonto investicijų valdymas“ ir 5) UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Dalyvavusių ir balsavusių susirinkime kreditorių balsai sudaro 103 476,64 Eur (VMI 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + J. G. 1 055,18 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur + UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) arba 90,07 proc. visų Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtintų kreditorių balsų (114 883,05 Eur arba 100 proc.). Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai neturėjo būti sumažinami, nes iki 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nebuvo kreditoriams išmokėtų sumų. „PI Vilnius“ bankroto bylos Nr. eB2-1186-661/2019 duomenimis, „PI Vilnius“, BUAB pirmos eilės kreditorėms M. T. 2019 m. balandžio 25 d. išmokėtos 1 694,33 Eur bei J. G. 979,92 Eur lėšos iš Garantinio fondo. Atsakovės administratorė 2019 m. gegužės 5 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl „PI Vilnius“, BUAB kreditorių ir jų reikalavimų patikslinimo, sumažinat pirmos eilės kreditorių J. G. reikalavimą iki 75,26 Eur (1 055,18 Eur - 979,92 Eur) ir M. T. iki

756 546,16 Eur (8 240,49 Eur - 1 694,33 Eur) bei įtraukimo į antros eilės kreditorių sąrašą kreditorės VSDFV Alytaus skyriaus su 2 674,25 Eur finansiniu reikalavimu. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. nutartimi patvirtintas patikslintas „PI Vilnius“, BUAB kreditorių reikalavimų sąrašas, sumažinant pirmos eilės kreditorių J. G. reikalavimą iki 75,26 Eur ir M. T. reikalavimą iki 6 546,16 Eur, į antros eilės kreditorių sąrašą įtraukiant VSDFV Alytaus skyrių su 2 674,25 Eur finansiniu reikalavimu.

7620.

77Atsakovės „PI Vilnius“, BUAB: A) 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo“ svarstytas nutarimo projektas: patvirtinti UAB „PI VILNIUS“ bankroto administratorės paskelbtą pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę; balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 1-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – patvirtinti „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorės paskelbtą pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). B) 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo“ svarstytas nutarimo projektas: administratoriaus pasiūlymas išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininku – VMI (perleidus reikalavimo teises naujam kreditoriui, kreditorių susirinkimo pirmininko funkcijos pareis naujam kreditoriui), balsavo „už“ 33,61 proc. (J. G., VMI), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų; kreditorių UAB „Lemonto investicijų valdymas“ ir L. T. pasiūlymai: išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininku didžiausią kreditorę UAB „Lemonto investicijų valdymas“, balsavo „už“ 50,44 proc. (L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 57 943,57 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininke didžiausią kreditorę UAB „Lemonto investicijų valdymas“ – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (57 943,57 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). C) 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus darbo ataskaitos patvirtinimo“ svarstytas nutarimo projektas: patvirtinti administratorės darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1; balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 3-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – patvirtinti administratorės darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1 – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). D) 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ svarstytas nutarimo projektas: patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2; balsavo „už“ – 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 4-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2 – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). E) 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį“ svarstytas nutarimo projektas: įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką „PI Vilnius“, BUAB vardu pasirašyti pavedimo sutartį pagal priede Nr. 3 pateiktą pavedimo sutarties projektą; balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 5-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką „PI Vilnius“, BUAB vardu pasirašyti pavedimo sutartį pagal priede Nr. 3 pateiktą pavedimo sutarties projektą – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). F) 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl „PI Vilnius“, UAB pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto“ svarstytas nutarimo projektas: pripažinti „PI Vilnius“, UAB bankrutavusia ir likviduoti dėl bankroto, nes įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta, balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – pripažinti „PI Vilnius“, UAB bankrutavusia ir likviduoti dėl bankroto, nes įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). G) 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių komiteto sudėties ir narių išrinkimo“ svarstytas nutarimo projektas: nerinkti kreditorių komiteto, balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi ir 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – kreditorių komiteto nerinkti – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur). H) 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarkos patvirtinimo“ svarstytas nutarimo projektas: patvirtinti „PI Vilnius“, BUAB informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarką pagal priedą Nr. 4; balsavo „už“ 84,05 proc. (J. G. 1 055,18 Eur + VMI, 37 557,33 Eur + L. T. 1 154,71 Eur + UAB „Lemonto investicijų valdymas“ 56 788,86 Eur = 96 556,08 Eur), „prieš“ 6,02 proc. (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 6 920,56 Eur) visų kreditorių balsų. Taigi ir 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – patvirtinti „PI Vilnius“, BUAB informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarką pagal priedą Nr. 4 – balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (96 556,08 Eur) sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (114 883,05 Eur).

7821.

79Iš nustatytų aplinkybių visumos konstatuojama, jog kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimti nutarimai laikomi priimtais, nes už juos raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Net, jeigu daryti prielaidą, kad iki skundžiamojo kreditorių susirinkimo datos teismas būtų išsprendęs 2019 m. balandžio 3 d. pateiktą prašymą ir patvirtinęs kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 29 454,88 Eur dydžio reikalavimą, apeliantės balsai, kurie teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarytų 36 375,44 Eur (29 454,88 Eur + 6 920,56 Eur) arba 31,66 proc. visų kreditorių balsų, neįtakotų kitokių nutarimų priėmimo. Kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ nepritarimas visiems nutarimams nereiškia kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo. Pažymėtina, kad vienas iš didžiausių kreditorių (VMI 37 557,33 Eur) nepritarė tik vienam darbotvarkės 2 klausimu „Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo“ pasiūlytam nutarimo projektui, o dėl kitų nutarimų balsavo „už“.

8022.

81Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. „PI Vilnius“, BUAB bankroto bylos duomenimis, atsakovės bankroto administratorė 2019 m. balandžio 15 d. pateikė teismui „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmąjį kreditorių susirinkimo protokolą.

8223.

83Iš šalių susirašinėjimo nustatyta, jog 2019 m. balandžio 15 d. apeliantės atstovas paprašė administratorės pateikti protokolo priedus ir 2019 m. balandžio 19 d. patikslino, jog negavo protokole sunumeruotų priedų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks prašymas buvo nepagrįstas ir negalėjo būti tenkintas, nes, kaip minėta, prie „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 2 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo nėra pridėta jokių priedų, o šio protokolo nutarimuose nurodyti priedai Nr. 1–4 buvo ne tik nurodytų balsavimo biuleteniuose siūlytuose nutarimų projektuose, bet ir pateikti visiems kreditoriams, taip pat UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Akcentuotina ir tai, jog kreditoriai turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo (jo siūlomo projekto) ir šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju apeliantė nesinaudojo teise reikšti pastabas (nuomonę) dėl kiekvieno iš biuletenyje pateikto nutarimo projekto.

8424.

85Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė, teigdama, kad nežino, ar kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu 4 darbotvarkės klausimu patvirtinta ta pati administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmata pagal priedą Nr. 2, kuris buvo pateiktas kreditoriams ar visiškai kitas dokumentas, su kuriuo kreditoriai prieš susirinkimą nebuvo supažindinti arba painioja aplinkybes bei dokumentus, arba balsavo „prieš“ neatsižvelgusi į balsavimo raštu biuletenyje pateiktus nutarimų projektus su aiškiomis nuorodomis pagal kokius šaukiamo susirinkimo dokumentų priedus siūlomas nutarimo projektas. Šiuo atveju apeliantė balsavo raštu „prieš“ nepateikusi jokių pastabų tiek darbotvarkės 4 klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ nutarimo projektą patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2, tiek ir darbotvarkės 8 klausimu „Dėl informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarkos patvirtinimo“ nutarimo projektą patvirtinti „PI Vilnius“, BUAB informacijos teikimo, kreditorių susirinkimų bei komiteto posėdžių sušaukimo tvarką pagal priedą Nr. 4. Akivaizdu, jog 4 ir 8 darbotvarkių klausimai skirtingi ir priedai Nr. 2 ir Nr. 4 taip pat skirtingi (administravimo išlaidos / informacijos teikimo kreditoriams bei kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka). Papildomai pažymėtina, jog atskirajame skunde keliami klausimai: kreditorių susirinkimo nutarime nėra nurodyta, kad priedas Nr. 1 yra būtent administratoriaus darbo ataskaita bei neaišku už kokį laikotarpį tvirtinama ataskaita, patvirtinta nepagrįstai didelė bankroto administravimo išlaidų sąmata bei nekonkreti (negalima suprasti patvirtintas bankroto administratorės atlyginimas, ar tik kitos administravimo išlaidos) ir kt. yra susiję su skundžiamojo kreditorių nutarimų, priimtų darbotvarkės 3 (patvirtinti administratorės darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1) klausimu, 4 (patvirtinti administravimo išlaidų sumą pagal priedą Nr. 2) klausimu, materialiniais aspektais.

8625.

87Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog procedūrinių skundžiamų nutarimų priėmimo pažeidimų, sudarančių pagrindą teismui šiuos nutarimus panaikinti, nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta. Priimant „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8-uoju klausimais nutarimus buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų materialinių aspektų

8826.

89Galimas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

9027.

91Kaip minėta, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2019 m. balandžio 26 d. skunde prašė teismo panaikinti atsakovės „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtus nutarimus. Pirmosios instancijos teismas dėl skundžiamų nutarimų, priimtų 1–5 ir 7–8 darbotvarkės klausimais, materialinių aspektų (turinio) iš esmės nepasisakė, neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus ginčytinais kreditorių susirinkimo klausimais, jų nevertino ir neanalizavo.

9228.

93Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2007; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; kt.).

9429.

95Apeliacinės instancijos teismas sprendžia Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalį, kuria Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – atmestas suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundas dėl atsakovės „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1–5 ir 7–8 darbotvarkės klausimais, panaikinimo, panaikinti ir perduoti šių klausimų sprendimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9630.

97Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad skundžiamas pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 6 darbotvarkės klausimu, yra rekomendacinio pobūdžio, todėl nėra tikslinga jį naikinti.

9831.

99Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams bei bankroto administratoriui (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 5 dalies 20 punktas), tačiau yra privalomai vykdytini tik tie kreditorių susirinkimo nutarimai, kurie yra priimami kreditorių susirinkimui įstatymu priskirtos kompetencijos ribose. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog gali būti skundžiami tik tie kreditorių susirinkimo nutarimai, kurie priimti kreditorių susirinkimo kompetencijos ribose ir yra privalomo pobūdžio. Tokiu atveju kreditorių susirinkimo nutarimus gali skųsti bankrutuojančios bendrovės kreditoriai bei bankroto administratorius. Atveju, kai kreditorių susirinkimas priima nutarimus ne jo kompetencijai priskirtais klausimais, tokie nutarimai negali būti skundžiami teismui dėl jų rekomendacinio pobūdžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1812-381/2017).

10032.

101Taigi nagrinėjamu atveju „PI Vilnius“, BUAB pirmasis kreditorių susirinkimas darbotvarkės 6 klausimu priėmė ne jo kompetencijai priskirtą spręsti nutarimą, kuris dėl jo rekomendacinio pobūdžio negali būti skundžiamas teismui, t. y. bankroto proceso šalims iš esmės nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių, nes dėl siūlymo teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime sprendžia kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas), o įmonės pripažinimo / nepripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto klausimas priklauso bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai (CPK 42 straipsnio 2 dalis; ĮBĮ 30 straipsnis).

10233.

103Pagal teismų praktiką, materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Teisės į kreditorių susirinkimo rekomendacinio pobūdžio nutarimo apskundimą įgyvendinimas negali būti savitikslis, jis turi sukurti materialiuosius teisinius padarinius (CPK 5 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-241/2019). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

10434.

105Tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo proceso stadijos arba turi atsisakyti priimti ieškinį (šiuo atveju skundą), arba, jeigu civilinė byla jau yra iškelta – ją nutraukti remdamasis atitinkamai CPK 137 straipsnio 1 dalies 1 punktu arba 293 straipsnio 1 punktu. Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

10635.

107Atsižvelgus į tai, kad atsakovės „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–5 ir 7–8 klausimais priimtų nutarimų materialinių aspektų klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, klausimas dėl skundo dalies – dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu priimto nutarimo panaikinimo – nutraukimo taip pat perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui, kadangi dėl teismo nutarties nutraukti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 295 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

10836.

109Apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo nesprendžia. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t.y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

111Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartį, kuria Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – atmestas pareiškėjos UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ skundas dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtų nutarimų panaikinimo, panaikinti ir klausimą dėl „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1–8 klausimais priimtų nutarimų panaikinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė

... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 11. 3.... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėja UAB „Projektavimo ir restauravimo... 13. 965 556,08 Eur, o pareiškėjos turimas balsų kiekis sudaro 21,43 proc. visų... 14. 4.... 15. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ taip pat nurodė, jog... 16. 5.... 17. Skundžiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu priimtas nutarimas... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atskirajame skunde pareiškėja (kreditorė) UAB „Projektavimo ir... 21. 6.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas priėmė tris nutartis, pirmąsias dvi panaikino... 23. 6.2.... 24. Apeliantė nesutinka su skundžiamojo kreditorių susirinkimo protokolo 1, 2,... 25. 6.3.... 26. Apeliantės finansinio reikalavimo dydžio pasikeitimas (padidėjimas) turėtų... 27. 6.4.... 28. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3, 4, 5 ir 8 klausimais priimti nutarimai... 29. 6.5.... 30. Dokumentų projektų pavadinimai neatitinka kreditorių susirinkimo protokole... 31. 6.6.... 32. Kreditoriams pateiktame sąmatos projekte siūloma „PI Vilnius“, BUAB... 33. 3 885,00 Eur dydžio atlyginimas, su galimybe šią sumą padidinti iki 6... 34. 6.7.... 35. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl UAB „Projektavimo ir... 36. 6.8.... 37. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu priimtas nutarimas yra... 38. 7.... 39. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė „PI Vilnius“, BUAB,... 40. 7.1.... 41. Apeliantės nurodytos finansinio reikalavimo nepatvirtinimo aplinkybės išeina... 42. 7.2.... 43. Atsakovės administratorė nesutinka su apeliante, kad jis nebuvo tinkamai... 44. 7.3.... 45. Dalyvauti ir balsuoti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime turi... 46. Teismas... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 49. 8.... 50. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 51. 9.... 52. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 53. 10.... 54. Kreditorių susirinkimo sušaukimas reglamentuojamas ĮBĮ 22 straipsnyje.... 55. 11.... 56. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d.... 57. 6 920,56 Eur iki 40 624,94 Eur. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka.... 58. 12.... 59. Taigi atsakovės „PI Vilnius“, BUAB, bankroto administratorė turėjo... 60. birželio 20 d. prašymus dėl padidintų finansinio reikalavimų patvirtinimo... 61. 13.... 62. Atsižvelgus į tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d.... 63. 14.... 64. Iš byloje esančio „PI Vilnius“, BUAB bankroto administratorės kartu su... 65. 15.... 66. Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybę, kad „PI Vilnius“,... 67. 16.... 68. Iš UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atstovo advokato D. P. ir... 69. 17.... 70. Apeliacinės instancijos teismas atmeta nepagrįstą apeliantės teiginį, jog... 71. 18.... 72. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 73. 19.... 74. Iš „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio 12 d. pirmojo kreditorių... 75. 6 546,16 Eur (8 240,49 Eur - 1 694,33 Eur) bei įtraukimo į antros eilės... 76. 20.... 77. Atsakovės „PI Vilnius“, BUAB: A) 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl... 78. 21.... 79. Iš nustatytų aplinkybių visumos konstatuojama, jog kreditorių susirinkimo... 80. 22.... 81. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį tuo atveju, kai bankroto byla iškelta... 82. 23.... 83. Iš šalių susirašinėjimo nustatyta, jog 2019 m. balandžio 15 d.... 84. 24.... 85. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė, teigdama, kad nežino,... 86. 25.... 87. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog procedūrinių skundžiamų... 88. 26.... 89. Galimas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių... 90. 27.... 91. Kaip minėta, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2019 m.... 92. 28.... 93. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui... 94. 29.... 95. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 96. 30.... 97. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad... 98. 31.... 99. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams bei bankroto... 100. 32.... 101. Taigi nagrinėjamu atveju „PI Vilnius“, BUAB pirmasis kreditorių... 102. 33.... 103. Pagal teismų praktiką, materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis... 104. 34.... 105. Tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio... 106. 35.... 107. Atsižvelgus į tai, kad atsakovės „PI Vilnius“, BUAB 2019 m. balandžio... 108. 36.... 109. Apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 111. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartį, kuria Vilniaus...