Byla 2-672-153/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu, skolos, palūkanų priteisimo atsakovams AB „Ortopedijos technika“ ir R.G. K

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, Sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovams advokatams Vytautui Dargiui, Laimučiui Jankauskui, atsakovų AB „Ortopedijos technika“ ir R. G. K. atstovui advokatui Evaldui Rapolui,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu, skolos, palūkanų priteisimo atsakovams AB „Ortopedijos technika“ ir R.G. K.,

Nustatė

3Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovai prašė :

4Pripažinti negaliojančia 2012 m. vasario 27 d. paskolos sutartį;

5Pripažinti negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. vasario 29 d. pranešimą apie dalinį įskaitymą Nr. 110;

6Priteisti ieškovei 399 000 Lt iš atsakovo R. G. K.;

7Priteisti iš atsakovo R. G. K. ieškovei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo momento.

8Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas R. G. K. į teismo posėdį neatvyko, teismo posėdyje dalyvavo atsakovo atstovas advokatas Evaldas Rapolas.

10Atsakovų AB „Ortopedijos technika“ ir R. G. K. atstovas advokatas Evaldas Rapolas prašė ieškinio reikalavimus atmesti.

11Ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai.

12Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovai teismo posėdyje nurodė, kad palaiko visus procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, ieškinį prašo patenkinti visiškai.

13Ieškovės atstovai nurodė tokius ieškinio patenkinimo motyvus: 1) kad kreditorius BUAB „Kelių remonto grupė“ turėjo galiojančią reikalavimo teisę į skolininką, kadangi paskolos 2012-02-27 sutartyje atsakovas R.G. K. pripažino, kad jis skolingas 399 621,12 Lt ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“. 2) Atsakovai neprivalėjo sudaryti 399 621,12 Lt skolos įskaitymo sandorio. 3) Ginčo sandorių sudarymo momentu 2011–2012 metais ieškovė buvo faktiška nemoki, ieškovė turėjo pradelstų įsipareigojimų ir tuo laikotarpiu buvo nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Minimu laikotarpiu atsakovas R. G. K. buvo ieškovės ir atsakovės AB „Ortopedijos technika“ akcininkas bei ieškovės valdybos narys, todėl atsakovui R. G. K. buvo žinoma apie ieškovės sunkią finansinę situaciją ir inicijuotą bankroto procesą, taip pat ieškovės įsiskolinimą atsakovei AB „Ortopedijos technika“ bei galimybę šio įsiskolinimo pagrindu atlikti įskaitymą po to, kai bus sudaryta paskolos 2012-02-27 sutartis. 4) Atsakovai veikė nesąžiningai, kadangi atsakovas R. G. K. įvykdė 399 621,12 Lt dydžio piniginę prievolę ieškovei faktiškai nesumokėdamas ieškovei šios pinigų sumos. Atsakovas R. G. K. 2011 m. gruodžio 29 d. paskolinęs iš atsakovės AB „Ortopedijos technika“ 200 000 Lt, daliniam ieškovės įsiskolinimo apmokėjimui UAB „Swedbank Lizingas“ pagal 2011-06-17 laidavimo sutartį, dar kartą Sutartimi 2012 m. vasario 27 d. skolinosi iš atsakovės AB „Ortopedijos technika“ 399 000 Lt, kuriuos atsakovas R. G. K. turėjo tiesiogiai sumokėti ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“, tačiau atsakovė AB „Ortopedijos technika“ vietoje to 2012 m. vasario 29 d. atliko įskaitymą, t. y. įskaitydama pagal Sutartį tarp atsakovų ieškovei mokėtiną sumą su ieškovės skolomis atsakovei AB „Ortopedijos technika“. Šalys neturėjo pagrindo atlikti įskaitymą, kadangi paskolos sutartis buvo sudaryta trečiojo asmens naudai. Sutartis galėjo sukelti pasekmes tik jos šalims atsakovams, todėl iš paskolos sutarties negalėjo atsirasti reikalavimo teisė ieškovei, taigi įskaitymas yra neteisėtas. 5) Atlikdami skolų įskaitymą atsakovai pažeidė kreditorių interesus, kadangi atsakovo R. G. K. prievolė ieškovei buvo panaudota atsiskaityti tik su vienu kreditoriumi – atsakove AB „Ortopedijos technika“. Faktiškai nemoki įmonė negalėjo atsiskaityti su kitais kreditoriais. Ieškovės atstovų manymu, paskolos 2012-02-27 sutartis sudaryta turint išankstinį sumanymą jos pagrindu atlikti įskaitymą ir taip išvengti realaus pinigų mokėjimo ieškovei. 6) Šią ieškovės atstovų prielaidą patvirtina nedidelis laiko intervalas tarp paskolos 2012-02-27 sutarties sudarymo ir surašymo 2012-02-29 įskaitymo Nr. 110. Abu veiksmai atlikti po bankroto bylos inicijavimo ieškovei (A. A. prekybos įmonė „Gindana“ pranešė apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka 2012 m. sausio 6 d. raštu Nr. 12-0106-1). Atsakovui R. G. K. nuosavybės teise priklausančios atsakovės AB „Ortopedijos technika“ akcijos garantavo sumanymui įgyvendinti reikalingų sprendimų priėmimą bendrovėje. Dėl to paskolos sutartis ir jos pagrindu atliktas įskaitymas turi būti vertinami kartu, vertinant jų sukeltas pasekmes ieškovei ir jos kreditoriams, todėl pripažintinas negaliojančiu tuo pačiu pagrindu, kaip ir paskolos sutartis – actio Pauliana pagrindu. Ieškovė senaties termino ieškinio reikalavimui pareikšti nepraleido, kadangi apie ginčijamus sandorius administratorius sužinojo nuo bankroto bylos iškėlimo (2012-05-08).

14Atsakovų AB „Ortopedijos technika“ ir R. G. K. atstovas nurodė, kad palaiko visus argumentus, nurodytus atsakovų procesiniuose dokumentuose, prašo ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Atsakovas R. G. K. pinigus pasiskolino iš atsakovės AB „Ortopedijos technika“ būtent tam, kad padengtų savo skolą ieškovei „Kelių remonto grupei“ (sutarties 1.2 punktas). Todėl negalima teigti, kad paskolos sutartimi atsakovas išvengė savo prievolės sumokėti ieškovei skolą. Atsakovas R. G. K. turėtą finansinę prievolę ieškovės atžvilgiu visiškai įvykdė. Dėl to tiek pačiai įmonei „Kelių remonto grupė“, tiek jos kreditoriams negali būti jokio teisiškai pagrįsto skirtumo, kas turi ar turėjo sumokėti pinigus. Atsakovo įsitikinimu, pati paskolos sutartis (pagal kurią atsakovė AB „Ortopedijos technika“ įsipareigojo paskolinti atsakovui R. G. K. 399 000 Lt) nesukėlė jokių teisinių padarinių ieškovei, neturėjo įtakos ieškovės mokumui ir visiškai nepažeidė ieškovės kreditorių interesų. Ieškovė turėjo teisę reikalauti grąžinti skolą iš R. G. K., o šios prievolės esmė ginčijama paskolos sutartimi (sudaryta tarp trečiųjų asmenų) nebuvo pakeista, taigi ir ieškovės teisės nebuvo pažeistos, o tai yra būtina actio Pauliana taikymo sąlyga. Atsakovo R. G. K. turtinė padėtis nepablogėjo, areštas atsakovo R. G. K. turtui panaikintas teismo nutartimi. Atsakovas R. G. K. neturėjo laisvų apyvartinių lėšų todėl sudarė paskolos sutartį su atsakove AB „Ortopedijos technika“, nes tarp ginčo šalių susiklostė tokia verslo praktika, kad jos viena kitai esant apyvartinių lėšų trūkumui skolino pinigus. Atsakovas R. G. K. sudarydamas paskolos sutartį nesiekė naudos sau, o norėjo atsiskaityti su ieškove, kadangi dėl mokamų palūkanų paskolos suma R. G. K. padidėjo, o prisiimti įsipareigojimai paskolos davėjui varžė patį atsakovą R. G. K.. Paskolos sutartis buvo sudaryta iki bankroto bylos iškėlimo ieškovės įmonei. Pačia paskolos sutartimi nebuvo suteikta jokia pirmenybė atsakovo R. G. K. kreditoriams ir yra nesusijusi su ieškovės mokumu. Paskolos sutartis atitiko ieškovės ir jos kreditorių interesus, sudaryta siekiant atsiskaityti su ieškove, o ne išvengti skolos sumokėjimo ieškovei. Atsakovas R. G. K. privalėjo sudaryti paskolos sutartį, kadangi jis buvo skolingas ieškovei. Atsakovai R. G. K. ir AB „Ortopedijos technika“ prieš sudarant paskolos sutartį daugiau nei 8 mėnesius nebuvo ieškovės akcininkai, nes pardavė akcijas. Ieškovės atstovų motyvai dėl pirkimo–pardavimo sutarčių suklastojimo yra nepagrįsti. Ieškovės motyvai dėl atlikto įskaitymo yra prieštaringi, įvertinus tai, kad atsakovė AB „Ortopedijos technika“ įskaitė dalį ieškovės įsipareigojimų (kurie lėšų įskaitymo dieną buvo 3 052 323,12 Lt), taigi prarado teisę reikalauti ieškovę įvykdyti įsipareigojimus visiškai, o ieškovės prievolė AB „Ortopedijos technika“ atitinkamai sumažėjo. Taigi nėra pagrindo teigti, jog realiai su ieškove nebuvo atsiskaityta. Taip pat kaip nepagrįsti atmestini ir ieškovės motyvai, kad tariamą siekį išvengti prievolės įvykdymo pagrindžia neilgas laikotarpis tarp paskolos sutarties sudarymo ir pranešimo apie įskaitymą. Paskolos sutartyje nėra sąlygos dėl sutarties vykdymo atidėjimo, todėl sutartis įvykdyta po dviejų dienų. Patenkinus ieškinio reikalavimus ieškovės turtinė padėtis nebus geresnė, o priešingai – gali pablogėti, nes skola atsakovei AB „Ortopedijos technika“ padidės. Ieškovė neginčija vienašalių įskaitymų su kitais ūkio subjektais, todėl elgiasi nenuosekliai dėl atsakovų padaryto įskaitymo. Ieškovė negali ginčyti įskaitymo, nes atsakovė nėra ieškovės skolininkė, šiuo atveju atsakovė „Ortopedijos technika“ atliko vienašalį įskaitymą, ji yra trečiasis asmuo santykiuose su ieškove. Įskaitymas atliktas iki bankroto bylos iškėlimo ieškovei, atsakovams bankroto byla neiškelta, ieškovės turtinė padėtis dėl šio sandorio nepablogėjo, todėl įskaitymas yra teisėtas ir nepažeidžia CK 6.130 str. Ginčo sandorio metu nebuvo nustatytas mokėjimų eiliškumas, kadangi LR laikinasis mokėjimo eilės tvarkos įstatymas galiojo iki 2009-07-01.

15Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; 2012 m. gegužės 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; kt.).

16Teismas sutinka su ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovų motyvais, kad ieškovė nepraleido senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas išlieka priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši – atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius. Kauno apygardos teismas 2012-05-08 nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ bendrovei, teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2012-08-03, ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ kreipėsi į teismą 2013-02-11 (1 t., b. l. 4–8). Esant šioms aplinkybėms teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo spręsti, kad CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienerių metų senaties terminas actio Pauliana ieškiniui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareikšti buvęs praleistas.

17Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas R.G. K. ir atsakovė AB „Ortopedijos technika“ sudarė paskolos 2012-02-27 sutartį dėl 399 000 Lt paskolos, paskolos davėju sutartyje nurodyta atsakovė AB „Ortopedijos technika“, o paskolos gavėju nurodytas atsakovas R. G. K. (1 t., b. l. 11–12). Paskolos sutartyje nurodyta, kad sutartis yra tikslinė – skolos ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ apmokėjimas. Remiantis paskolos sutarties sąlygomis, paskolos davėja AB „Ortopedijos technika“ perdavė paskolos gavėjui (atsakovui R. G. K.) paskolą pervesdama pinigines lėšas į UAB „Kelių remonto grupė“ (kodas 133206293) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT69 7300 0100 0172 7839, esančią ,,Swedbank“, AB.

18Kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad sutarties privalomumas ir uždarumas – klasikiniai ir visuotinai pripažįstami sutarčių teisės principai, kartu išreiškiantys būdingas sutarties, kaip sandorio, savybes. Abu šie principai bendriausia prasme atsispindi CK 6.154 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje sutarties sampratos apibrėžtyje: sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikros rūšies veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Be to, sutarties privalomumo principo turinys tiesiogiai įtvirtintas CK 6.189 straipsnio 1 dalies normoje – teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties uždarumo principas pažodžiui konkrečioje CK normoje neapibrėžtas, teisės doktrinoje ir praktikoje jis suformuluotas remiantis civilinių santykių reglamentavimo ypatumais ir sutarčių teisės normų sisteminiu vertinimu. Civilinių santykių subjektai veikia inter alia lygiateisiškumo, autonomijos, nesikišimo į privačius reikalus principų pagrindu, civiliniams santykiams nebūdingas pavaldumas, iš to išplaukia, kad sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims ir tik sutartį sudariusios šalys gali reikšti iš jos kylančius reikalavimus. Tai yra sutarties uždarumo principo esmė. Sutarties uždarumo principo turinys ir veikimo ribos skirtingose teisės sistemose ar valstybėse gali būti skirtingi ir priklauso nuo nacionalinėje teisėje įtvirtinto reguliavimo. Lietuvos teisėje įtvirtintas santykinis sutarčių uždarumo principas, kurio turinys kasacinio teismų praktikoje aiškinamas kaip bendroji sutarčių teisės taisyklė, kad sutartis susaisto tik jos šalis, todėl, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, turi teisinės įtakos tik jos šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje N. U. v. AB viešbutis “Lietuva”, Nr. 3K-7-145/2003; 2004 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje L. E. įmonė v. UAB ,,Jūsų Aušrė“, Nr. 3K-3-146/2004; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje A. V. v P. V., Nr. 3K-3-453/2010). Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme numatyti atvejai, kai sutartis turi įtakos trečiųjų asmenų, ne tik jos šalių, teisėms ir pareigoms. Vienas šių atvejų įtvirtintas CK 6.191 straipsnyje, tai – sutartis trečiojo asmens naudai, kurios esmė ta, jog sutarties šalis gali išlygti, jog iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui ir taip pastarajam sukurti reikalavimo teisę dėl šios prievolės vykdymo.

19Teismo vertinimu, paskolos sutartyje atsakovai R. G. K. ir AB „Ortopedijos technika“ susitarė, jog iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“. Todėl ieškovės atstovai pagrįstai teigia, kad turi teisę kreiptis į teismą dėl paskolos sutarties, skolų įskaitymo pripažinimo negaliojančiais (CK 6.191 str. 1 d.).

20Ginčo paskolos sutarties įžanginėje dalyje nurodyta, kad paskolos gavėjas atsakovas R. G. K. yra skolingas 399 621,12 Lt ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“. Šios aplinkybės apie atsakovo R. G. K. įsiskolinimą ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ ginčo šalys neginčija (1 t., b. l. 132, 133, 186). Apie atsakovo R. G. K. įsiskolinimą ieškovei taip pat nurodyta pranešime apie dalinį 2012-02-29 įskaitymą (1 t., b. l. 13–14). Teismo iniciatyva ginčo šalys buvo įpareigotos pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius sutartyje nurodytą aplinkybę dėl skolos fakto buvimo, arba pateikti duomenis, kad tokių įrodymų šalys neturi. Iki teismo posėdžio pradžios teismas negavo rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovas R. G. K. neskolingas 399 621,12 Lt ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“. Todėl teismas, įvertinęs tai, kad byloje šalys šios aplinkybės neginčijo, laiko įrodyta, kad atsakovas R. G. K. paskolos sutarties sudarymo dieną (2012-02-27) buvo skolingas 399 621,12 Lt ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“, ir vadovaujasi ginčo paskolos 2017-02-27 sutartimi byloje (CPK 12, 178, 185 str.).

21Ginčo šalys buvo įpareigotos pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius 399 000 Lt pervedimą į ieškovės banko sąskaitą. Taip pat teismas savo iniciatyva pateikė paklausimą AB „Swedbank“ dėl informacijos pateikimo apie paskolos sutartyje nurodytų lėšų pervedimą į UAB „Kelių remonto grupė“ banko sąskaitą (2 t., b. l. 137, 167). Į teismo paklausimą AB „Swedbank“ pateikė išrašą iš ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ sąskaitos ,esančios AB „Swedbank“, apie lėšų pervedimus, atliktus 2012-02-27–2012-02-29 laikotarpiu į ieškovės banko sąskaitą, iš kurio matyti, kad atsakovė AB „Ortopedijos technika“ nepervedė 399 000 Lt į ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ banko sąskaitą (2 t., b. l. 168–169). Šių įrodymų pagrindu teismas konstatuoja, kad 2012-02-27 tarp atsakovo R. G. K. ir atsakovės AB „Ortopedijos technika“ sudaryta paskolos sutartis dėl 399 000 Lt pervedimo į UAB „Kelių remonto grupė“ (kodas 133206293) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT69 7300 0100 0172 7839, esančią „Swedbank“, neįvykdyta, lėšos į ieškovės sąskaitą nepervestos, o atsakovo R. G. K. 399 621,12 Lt skola ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ negrąžinta (CPK 177 str. 1 d., 185, 197 str.). Visos nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad ieškovės atstovai pagrįstai teigia tai, kad ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą R.G. K. dėl skolos priteisimo (CPK 187, 185, 178, 12 str.) .

22Teismas sutinka su ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovų argumentais, kad teisinis ieškovės nemokumas konstatuotas 2012 m. gegužės 8 d. (teismo nutartis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo įsiteisėjo 2010 m. rugpjūčio 3 d.). Kaip žinia, nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. Pagal ĮBĮ 2 straipsnį, įmonės nemokumas yra apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nemokumas kaip teisinė sąlyga actio Pauliana atveju suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

23Ieškovės BUAB „ Kelių remonto grupė“ faktinio nemokumo būseną ginčo sandorių sudarymo laikotarpiu 2012 m. vasario pabaigoje patvirtina ieškovės įsiskolinimo kreditoriams duomenys. Ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ buvo įsiskolinusi darbuotojams 908 872,20 Lt, o 2012 m. vasario mėn. pabaigoje — 1 078 186,84 Lt (Išmokėjimų žiniaraštis su priskaitymais ir atskaitymais už 2012 m. vasario mėn.). 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, ieškovės turtas sudarė 40 524 474 Lt; nuosavas kapitalas sudarė 12 474 357 Lt (neigiamas); įsipareigojimai sudarė 52 998 831 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 37 737 559 Lt. 2012 m. rugpjūčio 2 d. balanso duomenimis, ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ turtas sudarė 24 542 814 Lt; nuosavas kapitalas sudarė 9 634 885 Lt (neigiamas); įsipareigojimai sudarė 34 177 699 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 34 144 955 Lt. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“ iškėlė bankroto bylą dėl nemokumo. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi patvirtintas ieškovės kreditorių sąrašas, pagal kurį kreditorių galiojančios reikalavimo teisės bankroto byloje sudaro: įkeitimu užtikrinti kreditoriniai reikalavimai – 10 378 097,59 Lt; 1-os eilės kreditoriniai reikalavimai – 2 620 731,27 Lt; 2-os eilės kreditoriniai reikalavimai – 7 325 300,51 Lt; 3-ios eilės kreditoriniai reikalavimai – 4 935 196,30 Lt. Aptariamu laikotarpiu ieškovė gavo pretenzijas dėl neatsiskaitymo iš savo darbuotojų (2012 m. vasario 27 d. Ž. K. pretenzija dėl 13 512,21 Lt, 2012 m. vasario 27 d. A. Ž. raginimas dėl 7 721,53 Lt, 2012 m. vasario 27 d. E. D. raginimas dėl 10 276,15 Lt, 2012 m. vasario 27 d. J. B. raginimas dėl 8 109,2 Lt), valstybės institucijų ( 2012 m. sausio 15 d. KMSA priminimas Nr. 4190080551 dėl 101 062,34 Lt, 2012 m. vasario 21 d. VSDFV raginimas Nr. 6.A-1010 dėl 258 640,23 Lt, 2012 m. vasario 15 d. VMI raginimas Nr. (23.22-08)-325-178 dėl 183 892,62 Lt) ir tiekėjų ( 2012 m. vasario 21 d. UAB „Ivetra ir Ko“ pretenzija dėl 16 244,46 Lt; 2012 m. sausio 18 d. AB „Saurbc petrolium“ filialas pretenzija dėl 545 082,25 Lt). Įvertinęs paminėtas aplinkybes teismas laiko įrodyta, kad ginčo sandorių sudarymo metu ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ buvo nemoki (CPK 178, 185 str.).

24Atsakovų atstovas teigia, kad atsakovams ginčo sandorių sudarymo metu nebuvo žinoma apie ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ nemokumą. Byloje yra pateikta nemaža rašytinių įrodymų, kurie priešingai, negu teigia atsakovų atstovas, patvirtina, kad atsakovai buvo gerai informuoti apie blogėjančią ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ turtinę padėtį, jos nemokumą. Tokią išvadą apie atsakovų žinojimą, teismo vertinimu, patvirtina atsakovės AB „Ortopedijos technika“ pranešimas ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ ir atsakovui R. G. K. apie skolos įskaitymą, kuriame nurodyta, kad ieškovė UAB „Kelių remonto grupė“ pažeidė eilę terminų dėl išmokų sumokėjimo pagal sudarytas sutartis. Taip pat sudarytos tarp ginčo šalių paskolų, laidavimo, tarpusavio atsiskaitymo sutartys, kuriose ieškovė, įvardinta kaip paskolos gavėja (skolininkė), patvirtina, kad ieškovė jau 2011 m. nebuvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, šias aplinkybes atsakovė AB „Ortopedijos technika“ patvirtino raštu teikdama bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą apie ieškovės įsiskolinimus atsakovei AB „Ortopedijos technika“, kuriame nurodė, kad ieškovė UAB „Kelių remonto grupė“ yra skolinga 3 052 323,12 Lt atsakovei AB „Ortopedijos technika“ ir kad skolų sumokėjimo terminai yra pradelsti (1 t., b. l. 13–14, 2 t., b. l. 13–14, 23–26, 34–36). Teismo iniciatyva buvo išreikalauti duomenys iš Lietuvos Respublikos juridinio asmenų registro apie ieškovės ir atsakovės bendrovių vadovus, akcininkus (2 t., b. l. 140–160), kurie patvirtina, kad atsakovas R. G. K. buvo ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ valdybos pirmininkas nuo 2006-12-29 iki 2012-06-22, vėliau valdybos narys nuo 2012-06-22 iki 2012-08-13. Taip pat atsakovas R. G. K. buvo AB „Ortopedijos technika“ valdybos pirmininkas nuo 2003-05-21 iki 2011-04-21, stebėtojų tarybos narys nuo 2011-10-25 iki 2013-07-02 ir yra atsakovės AB „Ortopedijos technika“ (2 t., b. l. 164–165) darbuotojas. Taip pat byloje pateikti duomenys iš UAB „Kelių remonto grupė“ akcininkų registro žurnalo – kopijos, kurios patvirtina, kad atsakovė AB „Ortopedijos technika“ nuo 201-12-21 registruota kaip ieškovės akcininkė. Byloje pateiktos akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių neoriginalių dokumentų kopijos (1 t., b. l. 142–143), kur nurodyta, kad atsakovas R. G. K. pardavė 2 436 Lt vertės akcijų už 20 Lt ir 6 070 575 Lt vertės akcijų už 60 000 Lt, taigi ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ akcijos yra parduotos už gerokai (100 kartų) mažesnę kainą, negu akcijų nominali vertė (1 t., b. l. 34–37, 2 t., b. l. 13–14, 15–16, 23–31, 53–61, 84–86, 93). Esant tokioms aplinkybėms teismas atmeta atsakovų atstovų argumentą apie tai, kad ginčo sandorių sudarymo metu atsakovai nežinojo apie ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ nemokumą, kaip prieštaraujantį bylos medžiagai (CPK 185 str.).

25CK 6.66 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad sandoris laikomas pažeidžiančiu kreditoriaus teises, jeigu dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Atsakovų atstovas teigia, kad atsakovai netapo nemokūs po ginčo sandorio sudarymo, taip pat nepablogino ieškovės turtinės padėties, nes po atlikto įskaitymo ieškovės skolos sumažėjo, o ne padidėjo. Tačiau su šiais motyvais negalima sutikti, nes po ginčo sandorių ieškovė neteko galimybės išreikalauti iš atsakovo R. G. K. skolą, o ieškovė negavo jai priklausančių skolos lėšų, kurios buvo paskirstytos ne ieškovės, o atsakovų nuožiūra. Todėl teismas sutinka su ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ atstovų argumentais, kad atlikus 2012-02-29 dalinį skolų įskaitymą (1 t., b. l. 13–14) buvo atsiskaityta išskirtinai su vienu kreditoriumi, t. y. atsakove AB „Ortopedijos technika“, ir taip sumažinta ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ įmonės turto vertė, į kurią galėjo būti nukreipti kitų kreditorių reikalavimai. Kaip jau minėta, ieškovė UAB „Kelių remonto grupė“ vien tik darbuotojams 2011–2012 m. buvo įsiskolinusi 908 872, 20 Lt, o valstybės biudžetui įsiskolinimas, mokesčių administratoriaus paskaičiavimu, sudarė 7 325 300,51 Lt, šių paskaičiavimų teisingumą liudija BUAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma (1 t., b. l. 38–42). Visos šiame teismo sprendime pirmiau nustatytos aplinkybės įgalina konstatuoti, jog ginčijamu sandoriu buvo pažeisti kitų ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių interesai, kad atsakovai veikė nesąžiningai (CK 1.5, 6.67 str. 3 p., 6.870 str. 2 d.). Atsakovė AB „Ortopedijos technika“, nesumokėjusi ieškovei paskolos sutartyje nurodytų paskolos lėšų, 399 000 Lt sumažino atsakovo R. G. K. įsiskolinimą ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ iki 621,12 Lt ir tuo pagrindu atliko skolų įskaitymą (b. l. 14, 1 t.).

26Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju įrodytos visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygos sandoriui nuginčyti. Ieškovės ieškinio reikalavimai tenkintini, t. y. pripažintina negaliojančiais paskolos 2012-02-27 sutartis dėl 399 000 Lt pervedimo į ieškovės banko sąskaitą ir atliktas dalinis 2012-02-29 skolos 399 000 Lt įskaitymas (b. l. 13–15, 1 t.). Pripažinus ginčijamą pinigų išmokėjimą negaliojančiu, ieškovei iš atsakovo R. G. K. priteistina 399 000 Lt (CK 6.66 str. 4 d., 6.145 str. 1 d.), o atsakovė AB „Ortopedijos technika“ atitinkamai įgyja subjektinę teisę kreiptis į ieškovės bankroto administratorių dėl įtraukimo į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ĮBĮ nustatyta tvarka.

27Ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ prašo priteisti iš atsakovo R. G. K. 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovės prašymas tenkintinas – vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo R. G. K. priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą grąžinti pinigų sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo 2013 m. vasario 11 d. (1 t., b. l. 4–10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kiti procesiniai klausimai

28Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys, kurio suma – 399 000 Lt, apmokestintinas 7990 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais patenkinamas, ši mokesčio suma priteistina valstybei iš atsakovo R. G. K. (CPK 93 str. 1 d.).

29Atsakovų turėtos byloje bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 307 straipsniais,

Nutarė

31Ieškovės BUAB,,Kelių remonto grupė“ ieškinio reikalavimus patenkinti visiškai.

32Pripažinti negaliojančia tarp atsakovų AB „Ortopedijos technika“ R. G. K. 2012 m. vasario 27 d. sudarytą paskolos sutartį dėl 399 000 Lt pervedimo ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“;

33Pripažinti

34negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. vasario 29 d. pranešimą apie dalinį įskaitymą Nr. 110;

35Priteisti ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“ (a. k. 133206293, Taikos pr. 147 / V. Krėvės pr. 128, Kaunas, a. s. Nr. LT38 7011 7000 2046 7838): ieškinio patenkinimui 399 000 (tris šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius) Lt ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 11 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo momento iš atsakovo R. G. K. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas);

36Priteisti iš atsakovo R. G. K. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas) 7 990 (septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių) Lt dydžio žyminį mokestį valstybei – išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, Sekretoriaujant Evelinai... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovai prašė :... 4. Pripažinti negaliojančia 2012 m. vasario 27 d. paskolos sutartį;... 5. Pripažinti negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. vasario 29 d. pranešimą... 6. Priteisti ieškovei 399 000 Lt iš atsakovo R. G. K.;... 7. Priteisti iš atsakovo R. G. K. ieškovei 5 proc. dydžio metines palūkanas... 8. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 9. Atsakovas R. G. K. į teismo posėdį neatvyko, teismo posėdyje dalyvavo... 10. Atsakovų AB „Ortopedijos technika“ ir R. G. K. atstovas advokatas Evaldas... 11. Ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai.... 12. Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovai teismo posėdyje nurodė,... 13. Ieškovės atstovai nurodė tokius ieškinio patenkinimo motyvus: 1) kad... 14. Atsakovų AB „Ortopedijos technika“ ir R. G. K. atstovas nurodė, kad... 15. Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad Actio Pauliana – specialus su... 16. Teismas sutinka su ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovų... 17. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas R.G. K. ir atsakovė AB... 18. Kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad sutarties privalomumas ir uždarumas... 19. Teismo vertinimu, paskolos sutartyje atsakovai R. G. K. ir AB „Ortopedijos... 20. Ginčo paskolos sutarties įžanginėje dalyje nurodyta, kad paskolos gavėjas... 21. Ginčo šalys buvo įpareigotos pateikti rašytinius įrodymus,... 22. Teismas sutinka su ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovų... 23. Ieškovės BUAB „ Kelių remonto grupė“ faktinio nemokumo būseną ginčo... 24. Atsakovų atstovas teigia, kad atsakovams ginčo sandorių sudarymo metu nebuvo... 25. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad sandoris laikomas... 26. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, teismas... 27. Ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ prašo priteisti iš atsakovo R. G.... 28. Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys, kurio suma – 399 000... 29. Atsakovų turėtos byloje bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 307 straipsniais,... 31. Ieškovės BUAB,,Kelių remonto grupė“ ieškinio reikalavimus patenkinti... 32. Pripažinti negaliojančia tarp atsakovų AB „Ortopedijos technika“ R. G.... 33. Pripažinti... 34. negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. vasario 29 d. pranešimą apie dalinį... 35. Priteisti ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“ (a. k. 133206293, Taikos... 36. Priteisti iš atsakovo R. G. K. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas) 7 990... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas per...