Byla 2-2238/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lorizon Energy“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4973-619/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lorizon Energy“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „NAUJOJI ŠILUMA“ ir BTA Insurance Company SE, atatovaujamam BTA Insurance Company SE filialo Lietuvoje, dėl netinkamo sutarties vykdymo, nuostolių, baudos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Lorizon Energy“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ ir „BTA Insurance Company“ SE, atstovaujamo BTA Insurance Company SE filialo Lietuvoje, solidariai 104 160 Lt baudos, 45 628,60 Lt nuostolių, 302 917,29 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1-6 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 462 172,58 Lt ieškinio sumos atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – ir pinigines lėšas bei turtines teises, priklausančias atsakovams bei esančias pas juos ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ vengia pripažinti bei ištaisyti 2011-10-27 Projektavimo ir statybos rangos sutarties dėl Biokuro kogeneracinės jėgainės statybos projekto vykdymo trūkumus, neturi nekilnojamojo turto, todėl tikėtina, jog atsakovo finansinė padėtis yra bloga. Ieškovo teigimu, atsakovai yra solidarūs skolininkai, todėl laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos abiejų atsakovų atžvilgiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (52-53 b. l.).

7Nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą solidariems atsakovams, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog abiejų atsakovų turtinė padėtis yra bloga; taip pat duomenų apie atsakovų veiksmus, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad atsakovai siekia apsunkinti galimą išieškojimą, vykdant būsimą teismo sprendimą. Todėl nėra pakankamo teisinio pagrindo taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 185 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Lorizon Energy“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovų pinigines lėšas pareikšto reikalavimo ribose, suteikiant teisę iš jų atsiskaityti su ieškovu; jų nesant, areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio nesant – kilnojamąjį turtą arba turtines teises, priklausančias atsakovams, esančias pas juos arba trečiuosius asmenis (57-59 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101) Ieškovo pateikti įrodymai, tarp jų išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtina, jog atsakovo UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ finansinė padėtis nėra gera, kadangi atsakovas neturi nekilnojamojo turto, o jo kilnojamojo bei nematerialaus turto dalis įkeista, užtikrinant prievolių įvykdymą tretiesiems asmenims; atsakovo turto įkeitimu užtikrintų prievolių vertė yra didelė – 14 300 000 Lt, o prievolių įvykdymo terminai trumpi;

112) Išieškojimą iš solidaraus skolininko atsakovo „BTA Insurance Company“, esant palankiam teismo sprendimui, gali apsunkinti tai, jog atsakovas yra užsienio juridinis asmuo. Be to, atsakovo filialui Lietuvoje nuosavybės teise priklauso hipotekos kreditoriui įkeistas mažos vertės žemės sklypas.

12Atsiliepimuose į ieškovo atskirąjį skundą atsakovai prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013-07-19 nutartį, o atskirojo skundo netenkinti (67-69 b. l., 152-154 b. l.).

13Atsakovas draudimo bendrovė BTA Insurance Company SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, atsiliepime nurodo, jog yra specialų teisinį statusą turintis juridinis asmuo, kurio veikla licencijuojama, jis yra privalomai kiekvienais metais audituojamas, privalo turėti sukaupęs 3 000 000 EUR garantinį fondą, jo veikla yra prižiūrima Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos, todėl esant abejonių dėl draudimo bendrovės mokumo, priežiūros institucija gali sustabdyti draudimo įmonės veiklos licenciją. Atsakovo teigimu, ieškinio suma yra maža draudimo bendrovės atžvilgiu, kadangi 2012 metais atsakovas uždirbo daugiau kaip 4,5 milijonų latų grynojo pelno. Be to, pagal laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr.071376 atsakovas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą, todėl ieškinio dalis dėl 407 077,29 Lt yra nepagrįsta atsakovo atžvilgiu.

14Atsakovas UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ nurodo, kad ieškovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra grėsmė ieškovo turtiniams interesams.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo, tik preliminariai nustato, ar yra tikimybė, jog pagal pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas gali pasunkėti, nepritaikius prašomų priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-364/2012).

20Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo priimti skundžiamą nutartį ir nepažeidė įstatymo, netenkindamas ieškovo prašymo areštuoti atsakovų turtą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p).

21Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka asmeniui, teikiančiam tokį prašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2013).

22Apygardos teismas pagrįstai teigė, kad ieškovas nenurodė aplinkybių, dėl kurių gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, o vien ieškinio suma (452 705,89 Lt), kuri, apelianto teigimu, yra didelė, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu (CPK 144 str. 1 d.). Nors teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kai didelė reikalavimo suma objektyviai padidina būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ji nėra absoliuti; kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, apyvarta bei įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008).

23Ieškovas nei apygardos teisme, nei su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog atsakovų finansinė būklė tokia bloga, kad jie negalėtų įvykdyti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo. Byloje pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie atsakovo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą su statiniai Valiukiškių k. Kernavės sen., Širvintų r. sav.) ir Centrinės hipotekos įstaigos išrašas apie atsakovo UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ sutartinio įkeitimo sandorius, nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Be to, atsakovas „BTA Insurance Company“ SE, atstovaujamas „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, yra specialų teisinį statusą turintis juridinis asmuo, kurio veikla prižiūrima Latvijos Respublikos kompetetingos institucijos, jo filialo patikrinimą Draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi teisę atlikti Lietuvoje veikianti priežiūros institucija - Lietuvos bankas (Draudimo įstatymo 197 str., 209 str. 2 d., 212 str.), o pagal pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus atsakovas 2012 metais uždirbo daugiau nei 4,5 mln. Latų grynojo pelno (70-148 b. l.). Taigi byloje pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, jog ginčo suma atsakovams yra didelė, jog atsakovų finansinė būklė yra bloga ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių gali būti apsunkintas ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymas; tokių įrodymų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 144 str., 178 str., 185 str., 314 str., 338 str.).

24Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

25Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, ieškovas gali kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

26Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Lorizon Energy“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. Nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą solidariems atsakovams,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Lorizon Energy“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1) Ieškovo pateikti įrodymai, tarp jų išrašas iš Nekilnojamojo turto... 11. 2) Išieškojimą iš solidaraus skolininko atsakovo „BTA Insurance... 12. Atsiliepimuose į ieškovo atskirąjį skundą atsakovai prašo palikti... 13. Atsakovas draudimo bendrovė BTA Insurance Company SE, veikiantis per „BTA... 14. Atsakovas UAB „NAUJOJI ŠILUMA“ nurodo, kad ieškovo atskirajame skunde... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų... 19. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 20. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo priimti... 21. Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka... 22. Apygardos teismas pagrįstai teigė, kad ieškovas nenurodė aplinkybių, dėl... 23. Ieškovas nei apygardos teisme, nei su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų,... 24. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, ieškovas gali... 26. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį....