Byla 2-1238-855/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Julijai Franckevič, dalyvaujant ieškovo atstovui Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui Martynui Jovaišai, atsakovėms L. Š., D. M., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui M. Š., trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atstovei Linai Mikuckienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, L. Š., D. M., tretieji asmenys – LR Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarė R. J., dėl apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo ir paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą dalies pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, L. Š., D. M., tretieji asmenys – LR Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarė R. J., prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimo Nr. 2.1-41-30991 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui K. B.“ dalį, kuria buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,10 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( duomenys neskelbtini); 2) pripažinti negaliojančia 2010-06-28 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, reg. Nr. R8-1337, patvirtinto Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarės R. J., dalį, kuria mirusio K. B. turtą – minėtą žemės sklypą lygiomis dalimis, t.y. po ½ dalį paveldėjo atsakovės L. Š. ir D. M.; 3) taikyti restituciją natūra, įpareigojant L. Š. ir D. M. grąžinti valstybei 1,10 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 1,10 ha žemės sklypą Klonių k. Vilniaus r.

5Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-12-22 sprendimu Nr. 2.5-41-30991 K. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkantį buvusio savininko K. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą – 5,34 ha žemės Daubariškių k. Molėtų rajone Utenos apskrityje, atkuriant nuosavybės teises į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 3,34 ha žemės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį 0,45 ha žemės sklypą žemės ūkio paskirčiai, bendrą 1,10 ha žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai Klonių ir Murlinės kaimuose, Nemėžio sen. Vilniaus r., Vilniaus apskrityje. Šio sprendimo pagrindu buvo įregistruotos K. B. nuosavybės teisės į 1,10 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypą Klonių k. Vilniaus r. Pagal LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2011-03-09 pažymą Nr. P1003-24800 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentą), 2011-02-24 pažymą Nr. 24566 apie Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų taksacinius rodiklius, minėtame žemės sklype yra 1,1 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, kuris į valstybinės reikšmės miškų plotus buvo įrašytas LR Vyriausybės 2006-09-19 nutarimu Nr. 916. LR Konstitucijos 47 str. ir LR Miškų įstatymo 4 str. 4 d. numato, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. LR Miškų įstatymo 4 str. 4 d. 6 p. numato, kad valstybinės reikšmės miškai - tai miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti valstybines reikšmės miškams. LR Žemės reformos įstatymo 14 str. 1 p. numato, kad miškai neprivatizuojami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams. LR Žemės įstatymo 4 str. l d. 3 p. numato, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklauso žemė, LR Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti privatinėn nuosavybėn negalima. Pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 str. 2 d., 4 d., 13 str. l p. miškai, kurie yra priskirti valstybinės reikšmės miškams, iš piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, išperkami valstybės, ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 str., t. y. nuosavybės teisiu atkūrimo būdu privačion nuosavybėn jie neperduodami. Tokiu būdu Vilniaus apskrities viršininko administracija 2009-12-22 sprendimu Nr. 2.1-41-30991 atkurdama K. B. nuosavybės teisę į nurodytą 1,10 ha ploto žemės sklypą Vilniaus r., pažeidė imperatyvias teisės normas, todėl šio sprendimo dalis, kuria buvo grąžintas K. B. valstybines reikšmės miško plotas, naikintina kaip neteisėta ir prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms. Panaikinus neteisėtą sprendimo dalį, turi būti panaikintos ir šio akto pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės, t.y. atitinkama 2010-06-28 Paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą dalis, pagal kurią atsakovės po K. B. mirties lygiomis dalimis paveldėjo ginčo žemės sklypą, o taip pat taikoma restitucija natūra, grąžinant žemės sklypą valstybės nuosavybėn iš dabartinių jo savininkų.

6Atsakovės L. Š. ir D. M. nurodė, kad neturi nuomonės dėl pareikšto ieškinio, mano, kad apskritai neturi būti atsakovės šioje byloje, kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracija atliko neteisėtus veiksmus, tuo pažeisdama jų teises, nes iš pradžių suteikiamas žemės sklypas, o po to atimamas, nepaisant piliečių teisių ir interesų, atsakovės jau patyrė ir dar bus priverstos patirti daug išlaidų, susijusių su sklypo matavimais, atlyginimu notarams ir pan.

7A. N. žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad 1,10 žemės sklypas yra valstybinės reikšmės miškų plotas, kuris išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, tokios žemės įsigyti privačion nuosavybėn negalima, toks miškas išperkamas iš valstybės ir nuosavybės teisės į jį atsakovių tėvui negalėjo būti atkuriamos.

8Tretysis asmuo LR Aplinkos ministerija su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus duomenis LR Miškų valstybės kadastre įregistruotas Vilniaus miškų urėdijos Juodšilių girininkijos 127 kvartalo taksacinis miško sklypas Nr. 2, kuris LR Vyriausybės 2006-09-19 nutarimu Nr. 916 „Dėl LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" priskirtas valstybinės reikšmės miškams. Valstybinės miškų tarnybos 2011-02-24 pažyma Nr. 24566, LR Miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas 2011-03-09 Nr. P1003-24800 patvirtina, kad į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 4162/0100:3428, patenka 1,1 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. LR Konstitucijos 47 str., Miškų įstatymo 4 str. 4 d. nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. LR Miškų įstatymo 4 str. 4 d. 6 p. nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai yra kiti miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams. Pažymėtina, kad ginčo žemės sklypas buvo perleistas privačion nuosavybėn po LR Vyriausybės nutarimo priėmimo, kuriuo minėta teritorija buvo priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams, apie šio nutarimo priėmimą LR Aplinkos ministerija 2006-11-20 raštu informavo Vilniaus apskrities viršininko administraciją, tačiau nepaisant to, administracija atkūrė K. B. nuosavybės teises į valstybinės reikšmės miško plotą, kuris negali būti įgyjamas privačion nuosavybėn, kadangi yra išimtas iš civilinės apyvartos daiktas, todėl ieškovo ginčijama Vilniaus apskrities viršininko sprendimo dalis yra neteisėtas ir turi būti pripažinta negaliojančia, tuomet turi būti taikoma restitucija natūra, valstybinės reikšmės mišką gražinant Lietuvos valstybei. Pripažinus negaliojančiu administracinį aktą išnyksta pagrindas, kuriuo įgyta nuosavybė, todėl turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės bei taikytina restitucija.

9Tretysis asmuo Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarė R. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas.

11Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimu Nr. 2.5-41-30991 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui K. B.“ K. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko K. S. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą– 5,34 ha žemės, esančios Daubariškių k. Molėtų r. Utenos apskrityje, vietoj turėtos 1,53 ha žemės, 1,81 ha miško perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį bendrą 0,45 ha žemės sklypą žemės ūkio paskirčiai, bendrą 1,10 ha žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai, esančius Klonių ir Murlinės kaimuose, Nemėžio sen., Vilniaus r., Vilniaus apskrityje (b.l. 13). Šio sprendimo pagrindu buvo suformuotas žemės sklypas, ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota K. B. nuosavybės teisė į 1,1000 ha ploto miškų ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2013-3651; kadastrinis Nr. 4162/0100:3428 Nemėžio k.v.), esantį Vilniaus r. sav. Klonių k. (b.l. 11-12). K. B. 2010-01-04 mirus, šį jo žemės sklypą 2010-06-28 Paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą, reg. Nr. R8-1337, išduoto Vilniaus miesto 8 notarų biuro notarės R. J., pagrindu lygiomis dalimis (po ½ dalį) paveldėjo K. B. dukterys atsakovės L. Š. ir D. M. (b. l. 8-9, 11-18, 26).

12Kaip matyti iš LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2011-03-09 pažymos Nr. P1003-124800 apie grafinius Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastro duomenis (valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmento), 2011-02-24 pažymos Nr. 124566 apie tekstinius Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastro duomenų taksacinius rodiklius, LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2011-02-24 rašto Nr. 290, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-09-09 Kadastro duomenų bylos patikrinimo akto Nr. 106, LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2011-02-15 rašto Nr. VR-1.7-239 ir jų priedų, aukščiau nurodytame 1,1000 ha žemės sklype ( - ) yra 1,1000 ha valstybinės reikšmės miško plotas (b. l. 5-7, 19-21, 29-41), t.y. šiuo metu atsakovėms nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus. Šis Vilniaus miškų urėdijos teritorijoje esantis miškų plotas buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams LR Vyriausybės 2006-09-19 nutarimu Nr. 916 „Dėl LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“. Tokiu būdu K. B. grąžintas atkuriant nuosavybės teises miško plotas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-12-22 sprendimo Nr. 2.5-41-30991 priėmimo metu jau buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams.

13LR Konstitucijos 47 str. nustato, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Ieškovo ginčijamo administracinio akto priėmimo metu LR Miškų įstatymo (2009-07-01 redakcija) 4 str. 4 d. nustatė, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai; valstybinės reikšmės miškams priskiriami pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos ir kitus įstatymus neprivatizuotini miškai, išskyrus miškus, kurie įstatymų nustatyta tvarka grąžinami privatinėn nuosavybėn. LR Žemės įstatymo (2008-11-25 redakcija) 6 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklauso žemė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams; Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti privatinėn nuosavybėn negalima. Pagal LR Žemės reformos įstatymo 14 str. miškai neprivatizuojami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams. Pagal LR Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau - Atkūrimo įstatymo, 2009-05-26 redakcija) 6 str. 2, 4 d., 13 str. 1 p., iš piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, yra išperkami miškai, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams; šių miškų plotus tvirtina Vyriausybė. Už tokius miškus valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 str., t.y. nuosavybės teisių atkūrimo būdu privačion nuosavybėn jie neperduodami. LR Konstitucinis Teismas savo 2005-05-13 ir 2006-03-14 nutarimuose yra pažymėjęs, kad miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes miškų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Valstybinės reikšmės miškai yra priskirti išimtinai valstybės nuosavybei, todėl ir atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą tokie miškai negali būti perduodami privačion nuosavybėn. Nuosavybės teises atkurianti institucija kartu yra atsakinga už žemės reformą valstybėje. Nuosavybės teisių atkūrimas į išlikusį nekilnojamąjį turtą – žemės reformos sudedamoji dalis, todėl sprendžiant, kokiu būdu bus vykdomas nuosavybės teisių atkūrimas, įgaliota institucija turi atsižvelgti į visus žemės reformos laikotarpiu vykstančius procesus. Pažymėtina, kad šie procesai vyksta tuo pat metu, todėl tiek atkuriant nuosavybė teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, tiek parduodant valstybinę žemę, tiek priimant sprendimą išpirkti žemę, valstybės institucijos turi veikti taip, kad viena konstitucinė vertybė nebūtų ginama pažeidžiant kitas vertybes. Pareigą saugoti valstybinės reikšmės miškus kaip išimtinę valstybės nuosavybę, turi ne tik specialiai miškus prižiūrinčios ir saugančios valstybės institucijos, bet ir institucija, kuri įpareigota vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo procesą. Priimant sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į mišką, grąžinant jį natūra būtina sistemiškai taikyti ne tik Atkūrimo įstatymo nuostatas, bet ir LR Miškų įstatymą, kurio nuostatos yra susijusios su Atkūrimo įstatymo 13 str. nustatytu reguliavimu dėl valstybės išperkamų miškų (LAT 2010-02-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-47/2010).

14Atkreiptinas dėmesys, jog Atkūrimo įstatymo 13 str. įsigaliojo nuo 1997-07-09, tuo tarpu valstybinės reikšmės miškų plotai, jų schemos, sąrašai buvo patvirtinti jau minėtu LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154, o patikslinti LR Vyriausybės 2006-09-19 nutarimu Nr. 916, todėl apie tai, kad ginčo žemės sklype, į kurį buvo ketinama atkurti nuosavybės teises K. B., yra valstybinės reikšmės miško plotas, sprendimą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą priėmusiai institucijai - Vilniaus apskrities viršininko administracijai - galėjo ir turėjo būti bei buvo žinoma. Jos teisių peremėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM šios aplinkybės, t.y. žinojimo fakto iš esmės neginčijo ir jį pripažino. 2006-11-20 raštu Nr. (12-2)-D8-9479 LR Aplinkos ministerija informavo Vilniaus apskrities viršininko administraciją apie LR Vyriausybės 2006-09-19 nutarimo priėmimą ir pateikė valstybinės reikšmės miškų plotų schemas (b.l. 87), šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovas.

15Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes bei teisės normas, darytina išvada, kad Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas 2009-12-22 sprendimą Nr. 2.5-41-30991 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui K. B.“, suteikiant jam nuosavybėn neatlygintinai 1,10 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypą Klonių k. Vilniaus r., kuriame buvo 1,10 ha valstybinės reikšmės miško, pažeidė LR Konstitucijos 47 str. bei kitas imperatyviąsias įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų normas, taip pat viešą interesą išsaugoti atitinkamas bendrąsias vertybes visuomenės narių poreikiams tenkinti. Tai sudaro pagrindą panaikinti imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio individualaus administracinio akto dalį, susijusią su valstybinės reikšmės miško suteikimu K. B..

16LR CK 1.80 str. 1 d. nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal šio straipsnio 2 d., kai sandoris negalioja, viena šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija). Administracinio akto, prieštaraujančio imperatyviosioms teisės normoms, panaikinimas sukelia tuos pačius padarinius, kaip ir pripažinus sandorį niekiniu, o teismas pripažinęs sandorį niekiniu ex officio turi išspręsti restitucijos klausimą (LAT 2004-12-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-662/2004; 2006-05-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-328/2006, 2006-01-03 nutartis c.b. Nr. 3K-7-4/2006, 2007-06-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-149/2007, 2009-11-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-532/2009 ir kt.). Pagal CK 4.95 str., savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo.

17Iš dalies panaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimą Nr. 2.5-41-30991, turi būti panaikintos ir šio akto pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės, t.y. pripažintina negaliojančia 2010-06-28 Paveldėjimo tiesės pagal įstatymą liudijimo, išduoto atsakovėms L. Š. ir D. M. Vilniaus m. 8-jo notarų biuro notarės R. J. dalis, susijusi su 1,10 ha žemės sklypo, kuriame yra valstybinės reikšmės miško plotas, paveldėjimu po K. B. mirties, tuo pačiu taikytina restitucija natūra, ir žemės sklypas, esantis Vilniaus r. Klonių k., užimtas valstybinės reikšmės mišku – 1,10 ha - grąžintinas iš atsakovių L. Š. ir D. M. Lietuvos valstybės nuosavybėn (CK 1.80 str. 4 d., 6.145 str. 1 d., 6.146 str.).

18Teismas pažymi, kad jeigu piliečiams natūra grąžinamas turtas, kurio pagal galiojančius įstatymus grąžinti natūra negalima (juolab kad tai yra specialiai aptarta įstatyme), tai reiškia, kad nuosavybės teisės buvo atkurtos pažeidžiant įstatymus, o grąžintas turtas pripažintinas kaip gautas neteisėtu būdu. Vadovaujantis suformuota Lietuvos teismų praktika nagrinėjant bylas, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu į valstybinės reikšmės miškus, tokiuose santykiuose įgijėjo sąžiningumą reglamentuojančios LR CK 1.80 str. 4 d., 4.96 str. 2 d. normos netaikytinos, nes restitucijos taikymo natūra (t.y. valstybinės reikšmės miško ploto grąžinimo valstybei) būtinumas tiesiogiai kyla iš LR Konstitucijos 47 str., pagal kurį valstybinės reikšmės miškai, būdami išimti iš civilinės apyvartos daiktai, išimtine teise priklauso tik valstybei, taigi jų privati nuosavybė apskritai negalima ne tik dėl atskiruose įstatymuose esančių normų, bet ir dėl tiesiogiai taikytinos konstitucinės nuostatos (LAT 2010-05-17 nutartis c.b. Nr. 3K-3-212/2010 ir kt.). Kadangi valstybinės reikšmės miško buvimas privačioje nuosavybėje apskritai negalimas, net ir atsakovėms L. Š. ir D. M. esant sąžiningoms įgijėjoms (šiuo atveju toks sąžiningumas preziumuojamas, juo labiau, kad šios atsakovės neįtakojo nuosavybės teisių atkūrimo proceso ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų), valstybinės reikšmės miškas išreikalautinas ir grąžintinas Lietuvos valstybei. Nustačius, kad nuosavybės teisė buvo įgyta neteisėtai, asmens teisės į ginčo nuosavybės objektą negali būti ginamos taip pat, kaip ir teisėtai įgyta nuosavybė. LR Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad neteisėtai įgytas turtas netampa jį įsigijusio asmens nuosavybe; taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, saugomų pagal Konstituciją, nes ne teisės pagrindu teisė negali atsirasti (LR Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas). Be to, šioje byloje nenustatyta išimtinių aplinkybių, dėl kurių restituciją negalėtų būti taikoma.

19Kita vertus, teismas pažymi, kad žemės sklypą, į kurį K. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės, grąžinus Lietuvos valstybei, turėtų būti iš naujo atitinkamai sprendžiamas nuosavybės teisių atkūrimo jam (jo įpėdiniams), netekusiam žemės sklypo, klausimas. Be to, atsakovės L. Š. ir D. M., manydamos, kad dėl neteisėtų atitinkamų valstybės institucijų (šiuo atveju - Vilniaus apskrities viršininko administracijos bei jos teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM) veiksmų vykdant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procedūras, jos patyrė žalos, pavyzdžiui, neteko turto, patyrė nuostolių (atsakovės nurodė, kad patyrė su žemės sklypo matavimais susijusių išlaidų ir t.t.), galėtų kreiptis dėl tokios žalos atlyginimo atskiro proceso tvarka, reikšdamos atitinkamus reikalavimus Lietuvos valstybei, nes žalą, padarytą valstybės institucijų ar jų darbuotojų veiksmais, privalo atlyginti valstybė (CK 6.273 str. 1 d.).

20Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Vadovaujantis LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 2 d., numatančia, jog bylose, kuriose skundžiami atitinkamų valstybės institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, šalys yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio, taip pat atsižvelgiant į LR CPK 83 str. 1 d. 5 p., darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju abi bylos šalys yra atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, juo labiau, kad iš atsakovių L. Š. ir D. M. priteisti bylinėjimosi išlaidas būtų akivaizdžiai neteisinga, nes jų veiksmai niekaip neįtakojo iš dalies panaikinto apskrities viršininko administracijos sprendimo priėmimo ir dėl to atsiradusių teisinių padarinių (CPK 3 str. 6 d., CK 1.5 str.).

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-03-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, paliktinos galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos (CPK 150 str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (kodas – 188704927), L. Š. (a.k. ( - ) gyv. S. K. g. 18, Vilnius), D. M. (a.k. ( - ), tretieji asmenys – LR Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 8 notarų biuro notarė R. J. tenkinti.

24Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimo Nr. 2.1-41-30991 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui K. B.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo, perduodant K. B. (a.k. ( - ) neatlygintinai 1,10 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 1,1000 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą ( - ).

25Pripažinti negaliojančiu 2010-06-28 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, reg. Nr. R8-1337, išduoto Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarės R. J., dalį, pagal kurią L. Š. ir D. M. lygiomis dalimis (t.y. po ½ dalį) paveldėjo 1,1000 ha žemės sklypą ( - ), po tėvo K. B., mirusio 2010-01-03, mirties.

26Taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakoves L. Š. ir D. M. grąžinti Lietuvos valstybei 1,1000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2013-3651), esantį Vilniaus r. sav. Klonių k.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 6. Atsakovės L. Š. ir D. M. nurodė, kad neturi nuomonės dėl pareikšto... 7. A. N. žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko,... 8. Tretysis asmuo LR Aplinkos ministerija su ieškiniu sutiko, prašė jį... 9. Tretysis asmuo Vilniaus miesto 8-ojo notarų biuro notarė R. J. atsiliepimo į... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 12. Kaip matyti iš LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos... 13. LR Konstitucijos 47 str. nustato, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine... 14. Atkreiptinas dėmesys, jog Atkūrimo įstatymo 13 str. įsigaliojo nuo... 15. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes bei teisės normas, darytina... 16. LR CK 1.80 str. 1 d. nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 17. Iš dalies panaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimą Nr.... 18. Teismas pažymi, kad jeigu piliečiams natūra grąžinamas turtas, kurio pagal... 19. Kita vertus, teismas pažymi, kad žemės sklypą, į kurį K. B. buvo atkurtos... 20. Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo... 21. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-03-17 nutartimi taikytos laikinosios... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270 str.,... 23. Ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį... 24. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-22 sprendimo Nr.... 25. Pripažinti negaliojančiu 2010-06-28 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą... 26. Taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakoves L. Š. ir D. M.... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...