Byla e2-1244-541/2017
Dėl skolos, delspinigių priteisimo ir atsakovės L. Č. priešieškinį ieškovui UAB „Ppark“ dėl sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgėlienė, sekretoriaujant Audingai Petrauskienei, Robertai Mikonytei, vertėjaujant Olgai Macijauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams vadovui Ignui Matijošaičiui, advokato padėjėjai Linai Alksnienei, atsakovei L. Č., atsakovės atstovui advokatui Gintarui Putvinskiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ppark“ ieškinį atsakovei L. Č. dėl skolos, delspinigių priteisimo ir atsakovės L. Č. priešieškinį ieškovui UAB „Ppark“ dėl sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės 186,89 Eur skolos, kurią sudaro 80,70 Eur nuomos ir kiti mokesčiai bei 109,19 Eur bauda, taip pat 7,39 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 24-27):

61.1. 2016 m. sausio 7 d. tarp šalių elektroninėje erdvėje (www.ppark.lt) buvo sudaryta Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartis Nr. 201601-38, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei laikinai valdyti ir naudotis 1/62 negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), plane D pažymėta Nr. 24, o atsakovė įsipareigojo kiekvieną mėnesį mokėti 30,00 Eur nuomos mokestį bei 5,85 Eur komunalinius mokesčius ir administravimo išlaidas. Pažymėtina, jog įprasta nuomos kaina yra 50,00 Eur, tačiau atsakovei sutarties galiojimo terminui, t. y. iki 2017 m. sausio 7 d., taikoma ne 20 proc., kaip nurodyta sutartyje, o 20,00 Eur nuolaida. Už einamąjį mėnesį turi būti sumokama iki einamojo mėnesio pirmos dienos;

71.2. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. atsakovė nustojo mokėti už teikiamas paslaugas, dėl ko už 2016 m. gegužės mėn. liko skolinga 41,85 Eur ir už birželio mėn. – 35,85 Eur;

81.3. Atsakovė 2016 m. birželio 17 d. kreipėsi į ieškovą el. paštu su prašymu nutraukti sutartį. Ieškovas 2016 m. birželio 21 d. pranešimu informavo atsakovę, jog nutraukia sutartį nuo 2016 m. liepos 1 d., bei, apskaičiavęs atsakovei suteiktų nuolaidų sumą bei įvertinęs atsakovės permoką, pateikė jai mokėjimo nurodymą 109,19 Eur sumai, kuris turėjo būti apmokėtas iki 2016 m. birželio 30 d.;

91.4. Atsakovė pagal sutarties 4.1. punktą įsipareigojo mokėti 0,2 proc. delspinigius, todėl ieškovas 2016 m. liepos 1 dienai paskaičiavo atsakovei 7,39 Eur delspinigių.

102. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį bei priešieškinį, kuriame prašė ieškovo ieškinio reikalavimų netenkinti, pripažinti 2016 m. sausio 7 d. transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38 3.1., 4.2., 5.3.1. ir 5.4. punktuose nurodytas sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Savo poziciją iš esmės grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 56-59):

112.1. Ieškovo teikiamomis paslaugomis atsakovė nesinaudoja nuo 2016 m. balandžio mėn. pradžios, apie tai ne kartą tiek žodžiu, tiek raštu informuodama ieškovą, kaip numatyta sutarties 5.2 punkte, kadangi paslauga yra nekokybiška – vartų uždarymo ir atidarymo paslauga veikė netinkamai, vartai nuolat gesdavo, be to, patalpose dažnai nebūdavo šviesos. Ieškovas ne tik laiku nenutraukė sutarties, bet ir nesulaukęs apmokėjimo už einamąjį mėnesį užblokavo įvažiavimą į stovėjimo aikštelę;

122.2. Atsakovė šiuose teisiniuose santykiuose yra vartotoja ir šalių sudarytai sutarčiai taikomos vartojimo sutarčių taisyklės. Ieškovės nurodytos šalių sudarytos transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties sąlygos yra nesąžiningos, kadangi:

132.2.1. Sutarties 4.2 punktas, kuriame nustatyta, jog nuomininkui vėluojant [...] nuomotojas turi teisę blokuoti nuomininkui patekimą į patalpą, kurioje yra daiktas, yra nesąžininga, kadangi ieškovas atsiduria geresnėje padėtyje, t. y. neleidžia naudotis patalpa, tačiau skaičiuoja nuomos mokestį, be to, reikalauja grąžinti taikytą nuolaidą;

142.2.2. Sutarties 5.3.1 punkte įtvirtinta sąlyga, kad atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų sutartis yra nutraukiama tik po 60 d., yra nesąžininga, kadangi įtvirtina ieškovo teisę pasipelnyti, nors, užblokavus įvažiavimą į patalpą, atsakovė faktiškai negali naudotis patalpomis, tačiau privalo už paslaugas mokėti;

152.2.3. Sutarties 3.1 punkte bei 5.4 punkte nustatytos sąlygos, suteikiančios teisę ieškovui nutraukus sutartį reikalauti pritaikytos nuolaidos, yra nesąžiningos, kadangi nebuvo išaiškintos atsakovei;

162.2.4. Sutarties sąlygos buvo primestos atsakovei, kadangi sutartis sudaryta elektroninėje erdvėje ir su ieškovu nebuvo derėtasi dėl sutarties sąlygų.

173. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nesutiko su atsakovės pozicija. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 71-76):

183.1. Nors ginčo sutartis priskirtina vartojimo sutartims, tačiau nėra pagrindo teigti, jog sutarties sąlygos yra nesąžiningos. Atsakovei buvo sudarytos tinkamos sąlygos susipažinti ne tik su sutarties tekstu, bet ir apsispręsti, ar sudaryti sutartį, kadangi atsakovei jos paskyroje www.ppark.lt buvo pateiktas sutarties tekstas, kurį atsakovė privalėjo perskaityti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atliko sutartyje nurodytus veiksmus, sąlygojančius sutarties įsigaliojimą, darytina pagrįsta prielaida, jog ji perskaitė sutartį ir susipažino su sutartimi, kurios visos sąlygos buvo įtrauktos į sutarties tekstą. Be to, www.ppark.lt tinklalapyje yra taisyklės, kurių 6 punktas įpareigoja vartotoją perskaityti sutartį prieš ją pasirašant;

193.2. Sutarties 3.1 sąlyga yra aiški, joje atskleista tikroji nuomos kaina, taikomos nuolaidos dydis, nurodyta atsakovės kas mėnesį mokėtina suma, ją išskiriant į nuomos mokestį ir komunalines išlaidas, atsakovė šią sąlygą patvirtino, ir neaišku, dėl kokių priežasčių ji galėtų būti nesąžininga, be to, ši sąlyga naudinga vartotojai, kadangi yra sumažinamas nuomos mokestis;

203.2. Su sutarties 5.4 sąlyga atsakovė taip pat susipažino, nuostata apie baudą buvo įtraukta į sutarties tekstą, šia nuostata atsakovei yra suteikta teisė nutraukti sutartį anksčiau termino esant ieškovo kaltei ir tokiu atveju atsakovei baudos mokėti nereikėtų. Tai, kad atsakovė yra vartotoja, neturi įtakos sutarties termino privalomumui ir jos tinkamam vykdymui, be to, sutartis ir buvo terminuota, kad suteikti atsakovei galimybę mokėti mažesnę nuomos kainą, todėl nesant sąlygos dėl baudos mokėjimo ir atsakovei mokant sumažintą mokestį bei nutraukus sutartį anksčiau termino, atsakovės padėtis būtų geresnė, nei kitų nuomininkų, sudariusių neterminuotas sutartis ir mokančių visą nuomos kainą;

213.3. Sutarties 4.2 punkto sąlygoje numatytas ribojimas atsakovei naudotis nuomos objektu yra tik esant atsakovės įsipareigojimų nevykdymui, todėl nereiškia, kad atsakovė atsiduria blogesnėje padėtyje. Tokios sąlygos nebuvimas reikštų sutarties nutraukimą be jokių teisinių pasekmių, dėl ko sutarties termino nustatytas prarastų prasmę. Taigi, ir ši sutarties sąlyga nėra nesąžininga atsakovės atžvilgiu;

223.4. Nėra pagrindo pripažinti sutarties 5.3.1 punkte įtvirtintos nuostatos nesąžininga, kadangi ji neiškreipia sutarties šalių interesų pusiausvyros atsakovės nenaudai. Sutartyje nustatytas 60 d. terminas yra pakankamas dėti pastangas sutarties išsaugojimui, įsitikinti, ar sutartis gali būti toliau tęsiama, ar ne. Be to, atsakovės nurodyti teiginiai, jog ji neturėjo galimybės naudotis stovėjimo vieta, nes ji buvo užblokuota, neatitinka tikrovės, kadangi ieškovas 2016 m. gegužės 2 d. užblokavo ir tą pačią dieną atnaujino paslaugų teikimą atsakovei;

233.5. Ieškovas užtikrino tinkamą paslaugų kokybę, iš atsakovės niekada jokių skundų negauta, todėl atsakovės pozicija dėl netinkamos paslaugų kokybės nepagrįsta;

243.6. Ieškovas nėra gavęs atsakovės 2016 m. balandžio mėn. siųsto pranešimo apie sutarties nutraukimą, dėl ko ieškovas sutartį pagrįstai nutraukė nuo 2016 m. liepos 1 d.

254. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Ignas Matijošaitis palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, prašė jį tenkinti, papildomai nurodė, jog ieškovo įmonė pradėjo veikti ginčo aikštelėje kaip savininkų atstovas nuo 2015 m. gruodžio mėn. ir pradėjus veiklą buvusios patekimo į patalpą kortelės jau buvo panaikintos, o rankinio vartų atidarymo mygtukai buvo panaikinti saugumo sumetimais, kadangi didelę dalį ieškovo valdytų stovėjimo aikštelių buvo užėmė nežinomi asmenys. Dėl ryšio problemų teigė, jog ryšys yra GSM, todėl telefonai paprastai jį sunkiau pagauna, taip pat dėl to gali būti kalti mobilieji operatoriai. Tvirtino, jog visuomet galima važiuoti per kitus vartus ir tikrai įmanoma prasilenkti, tačiau pripažino, jog nepatogumas yra. Dėl apšvietimo tvirtino, jog situacija pagerėjo ieškovo iniciatyva, o dėl aikštelėje esančių daiktų teigė, jog jam priešgaisrinės tarnybos atstovė nurodžiusi, jog daiktų saugojimas nėra pažeidimas, tai yra leistina, kiti užfiksuoti pažeidimai nebuvo kritiniai, neužkertantys kelio saugiai naudotis parkingu, be to, visa priešgaisrinė sistema buvo sutvarkyta. Aikštelėje skelbimo apie buvusias vagystes nematė ir negalėjo atsakyti dėl aikštelių prieigų valymo, už tai atsakingi UAB „Castrade Service“, sutartyje tokios pareigos ieškovui nenumatyta. Tvirtino, jog visus ginčo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė tinkamai, iš atsakovės nebuvo gavę jokių skundų. Sutartyje nurodytos bendrosios taisyklės yra ieškovo išleistos ir taikomos visoms ieškovo administruojamoms parkavimo aikštelėms, jos yra nuomos sutarties sudedamoji dalis, su taisyklėmis atsakovė taip pat buvo supažindinta elektroniniame ieškovo portale, prieš sudarant sutartį atsakovė buvo informuota apie galimus vartų gedimus sutarties 2.1.3.-2.1.4. punktais (1 t., e. b. l. 126, 186-187).

265. Ieškovo atstovė advokato padėjėja Lina Alksnienė palaikė ieškovo ieškinį, papildomai paaiškino, jog pavedimo sutarčių 1.5, 4.1.5 punktai patvirtina ieškovo prisiimtų įsipareigojimų apimtis. Pažymėjo, jog informacija, kur kreiptis esant gedimams, buvo aiškiai nurodyta atsakovei, o atlikti darbai iš esmės yra einamojo pobūdžio, buvę defektai pašalinti savalaikiai, taigi, nėra pagrindo išvadai, jog ieškovo paslaugos buvo teikiamos nekokybiškai. Tvirtino, jog niekada taip nebuvo, jog neveikė abu vartai ir nebūtų įmanoma pateikti į patalpą, o nuomos sutartyje numatytas terminas vartų gedimams pašalinti yra skirtas apskritai negalėjimui patekti. Pati atsakovė nedėjo pastangų, kad tarp šalių nebūtų kilęs ginčas, nors atsakovė yra vartotoja, tačiau protinga, jog pastebėję defektus naudotojai praneštų atsakingam asmeniui, o atsakovė nei karto į ieškovą nesikreipė, taigi, kadangi atsakovės sutarties nutraukimo pagrindas yra paslaugų kokybė, šių aplinkybių atsakovė neįrodė. Atsakovė pripažino, kad perskaitė sutartį, pati verčiasi el. prekyba, taigi, žino sutarčių sudarymo principus elektroninėje erdvėje, todėl visos sutarties sąlygos atsakovei buvo žinomos, priimtinos ir jos nėra nesąžiningos. Atsakovė pati pažeidinėjo sutartį, nustojo mokėti nuomos ir kitus mokesčius, todėl jai buvo pritaikyta sutartyje numatyta atsakomybė, o įrodymų apie atsakovės valią nutraukti sutartį anksčiau, byloje nėra, ieškovas tokių duomenų neturi. Sutartis buvo nutraukta būtent dėl nuomininko kaltės pagal sutarties 5.3.1. punktą, o ieškovo teikiamų paslaugų nekokybiškumas sutarties galiojimo laikotarpiu nėra nustatytas, ieškovas sutarties nepažeidė, pilnai vykdė patekimo į aikštelę pareigas, o gedimai yra natūralus dalykas, kas buvo aptarta ir sutartyje. Dėl atsakovės nurodymų šiukšlių pažymėjo, jog ieškovas nėra atsakingas už tų parkavimo vietų, kurios priklauso savininkams, būklę, ką kiti asmenys laiko savo parkavimosi vietas, ieškovas užtikrinti negali, be to, šie daiktai atsakovei naudotis jos parkavimo vieta netrukdė. Dėl patalpų apšvietimo pažymėjo, jog nenustatyta, jog būtų buvusi aklina tamsa aikštelėje, atsakovė nesikreipė į ieškovą dėl apšvietimo problemų. Jokių nusikalstamų veikų ginčo adresu sutarties galiojimo laikotarpiu neregistruota, o gyventojų pranešimai nepatvirtina konkrečių nusikalstamų veikų, pati atsakovė nemalonios situacijos taip pat nėra turėjusi. Tvirtino, jog sutarties 5.4 punkte aiškiai nurodytos netesybos, o delspinigiai atsakovei paskaičiuoti pagrįstai, nes atsakovė pažeidė sutartį. Prašė tenkinti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., e. b. l. 186-187).

276. Teismo posėdžio metu atsakovė nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti ir tenkinti jos priešieškinį, papildomai nurodė, jog planavo sutartį tęsti metus laiko, tačiau nuomojantis aikštelę buvo nuolatiniai nesklandumai ir gedimai, tapo neįmanoma toliau tęsti nuomos santykių su ieškovu. Teigė, jog skundų ieškovui nerašė, kadangi neturėjo laiko ir noro kelti sau papildomą stresą ir mano, jog ieškovas, kuris pagal nuomos sutartį turėjo rūpintis aikštelės priežiūra, turi savaime reaguoti į iškilusias problemas, iš ieškovo jokių įspėjimų apie sugedusius vartus ir kitus trūkumus niekada negaudavo. Į UAB „Castrade service“ tiesiogiai kreipiasi tik esant namo problemoms, nes jis yra atsakovės namo administratorius. Faktiškai nebesinaudoja aikštele nuo 2016 m. gegužės 1 d., kadangi nuolat buvo aikštelės trūkumai ir niekas nebuvo sprendžiama, pažymėjo, jog iš gyvenamojo būsto neketino išsikelti, iki šiol gyvena ten pat. 2016 m. gegužės 2 d. gavo ieškovo pranešimą, kad užblokuota prieiga į aikštelę, o 2016 m. gegužės 5 ar 6 d. atsakovė parašė ieškovui elektroninį laišką, kad nebesinaudos aikštele, nes paslaugos nekokybiškos, tačiau gavo ieškovo atsakymą, kad niekas daugiau nesiskundžia ir atsakovė turi įrodyti paslaugų nekokybiškumą. Dėl paslaugų nekokybiškumo nurodė, jog žiemos periodu aikštelė nuolat būdavo nevaloma, joje būdavo slidu, abiejų vartų atidarymas esant gedimams, važiavimas pro kitus vartus keldavo nesaugumą ir stresą, be to, aikštelėje buvo laikomos šiukšlės, buitinės atliekos, joje būdavo tamsu ir nesaugu, taip pat buvo parašytas namo gyventojų skelbimas, kad mašinos yra apvagiamos, kad aikštelėje vaikšto maniakas, įvažiavimo ar išvažiavimo vartai neveikdavo vidutiniškai porą kartų per savaitę, ilgiausiai neveikė 2 paras, situacijos, kad abu vartai neveiktų vienu metu, nebuvo, atsakovė taip pat nurodė, jog ne kartą matė, kaip kažkoks asmuo, tikėtina, jog ne UAB „Žalia mylia“ darbuotojas, tvarkė vartus. Atsakovės manymu, kadangi ji sudarė sutartį su ieškovu, jam mokėjo pinigus, todėl jis buvo atsakingas už visus trūkumus ir teikiamų paslaugų kokybę. Pažymėjo, jog jokių rašytinių susitarimų su ieškovu dėl netesybų nebuvo sudariusi. Sudarydama sutartį su ieškovu ją skaitė, tačiau skaitydama tikėjosi, kad problemų nebus, prieš pasirašydama sutartį nuomos patalpų neapžiūrėjo, kadangi anksčiau nuomojosi tas patalpas iš kitos įmonės ir nekilo jokių problemų, ieškovo taip pat neprašė sudaryti galimybių apžiūrėti patalpų (1 t., e. b. l. 186-188).

287. Teismo posėdyje atsakovės atstovas advokatas Gintaras Putvinskis nesutiko su ieškiniu, nurodydamas, kad UAB „Castrade service“ raštas patvirtina, jog problemų su aikštelės naudojimu buvo, be to, iš šių duomenų matyti, kad ieškovas nevykdė pareigos pašalinti vartų gedimai per 48 val., taigi, nustatytas ieškovo teikiamų paslaugų nekokybiškumas, o teikiama paslauga netenkino atsakovės, kuri yra vartotoja ir keturių vaikų mama, lūkesčių. Vartų gedimo problemą patvirtina atsakovės, jos sutuoktinio, taip pat liudytojų paaiškinimai, ją patvirtina ir atliktų darbų aktai. Taigi, ieškovas pažeidė sutarties 2.1.1. punktą. Tai, kad ginčo vietoje nebuvo užregistruota nusikaltimų, neleidžia teigti, jog nusikaltimų faktiškai nebuvo, ir nėra pagrindo netikėti gyventojų pranešimais apie vagių lankymąsi. Nors atsakovė niekada nesikreipė į ieškovą, tačiau paslaugų teikėjas pats turi rūpintis, kad paslauga būtų teikiama kokybiškai, be to, žmonės periodiškai skųsdavosi, ką patvirtino liudytojas A. A. Ieškovo laiškas atsakovei, kad nuo 2016 m. gegužės 2 d. jos prieiga yra užblokuota ir toliau paslauga ji negalinti naudotis, patvirtina, kad nuo šios dienos atsakovė paslauga nebesinaudojo, tačiau ieškovas toliau skaičiavo atsakovei mokesčius ir delspinigius. Pažymėjo, jog dėl netesybų turi būti rašytinis susitarimas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti baudą nepagrįstas. Prašė ieškinį atmesti ir patenkinti atsakovės priešieškinį (2 t., e. b. l. 186-187).

29Ieškinys tenkintinas iš dalies.

30II. Ginčo esmė

318. Ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovo reikalavimo sumokėti transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos mokestį už 2016 m. gegužės-birželio mėn. bei baudą ir delspinigius dėl atsakovės sutarties nevykdymo ir nutraukimo anksčiau termino. Ieškovas įrodinėja, jog sutartyje numatytas paslaugas teikė tinkamai, todėl pagal sutarties sąlygas atsakovė, vienašališkai nutraukusi terminuotą sutartį, turi prievolę sumokėti ieškovui nuomos mokestį bei sutartyje numatytą baudą, t. y. ieškovei taikytų nuolaidų sumą, taip pat delspinigius. Atsakovė nesutinka, kad ieškovas tinkamai teikė paslaugas, bei tvirtina, jog atitinkamos sutarties, kuri yra vartojimo, sąlygos yra nesąžiningos jos atžvilgiu, todėl negaliojančios ir šiuo pagrindu jai nekyla prievolė mokėti ieškovo reikalaujamų sumų. Taigi, šio ginčo nagrinėjimo objektą sudaro aplinkybės dėl šalių sudarytos Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38 vykdymo ir šios sutarties sąlygų sąžiningumo atsakovės, kaip silpnesniosios sandorio šalies, atžvilgiu.

32III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

339. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:

349.1. 2016 m. sausio 7 d. ieškovas UAB „Ppark“ ir atsakovė L. Č. elektroninėje erdvėje (www.ppark.lt) sudarė Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį Nr. 201601-38, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei laikinai valdyti ir naudotis 1/62 negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), plane D pažymėta Nr. 24, o atsakovė įsipareigojo už tai mokėti nuomos mokestį sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (1 t., e. b. l. 29-38). Iš ieškovo pateiktos kliento sąskaitos matyti, jog nuo 2016 m. gegužės 1 d. L. Č. nustojo mokėti už teikiamas paslaugas (1 t., e. b. l. 41). Remiantis ieškovo pateiktais mokėjimo nurodymais, atsakovei už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. mokėtina suma už automobilio stovėjimo vietos D 24 nuomą sudaro 41,85 Eur, t. y. 30,00 Eur nuomos mokestis, 5,85 Eur administravimo ir komunalinių paslaugų mokestis ir 6,00 Eur paslaugų atnaujinimo mokestis (1 t., e. b. l. 39), ir už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. mokėtina suma už automobilio stovėjimo vietos D 24 nuomą sudaro 35,85 Eur, t. y. 30,00 Eur nuomos mokestis bei 5,85 Eur administravimo ir komunalinių paslaugų mokestis (1 t., e. b. l. 40). Atsakovė 2016 m. birželio 17 d. elektroniniu paštu kreipėsi į ieškovą su prašymu nutraukti sutartį, o ieškovas 2016 m. birželio 21 d. pranešimu informavo atsakovę, jog nutraukia sutartį nuo 2016 m. liepos 1 d. (1 t., e. b. l. 42-44). 2016 m. birželio 20 d. mokėjimo nurodymu ieškovas apskaičiavo atsakovei suteiktų nuolaidų sumą bei įvertino atsakovės permoką ir pareikalavo sumokėti 109,19 Eur sumą (1 t., e. b. l. 45). Į bylą taip pat pateiktas www.ppark.lt tinklapio išrašas (1 t., e. b. l. 77), UAB „Castrade service“ 2016 m. spalio 21 d. atsakymas Nr. 151 ieškovui apie registruotus defektus (1 t., e. b. l. 91), Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 2 d. pranešimas dėl pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos (1 t., e. b. l. 101), Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapis (1 t., e. b. l. 112), www.rekvizitai.lt duomenys apie ieškovo įmonę (1 t., e. b. l. 113-115), 2016 m. liepos 25 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nurodymas dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo (1 t., e. b. l. 116-117), atsakovės susirašinėjimas su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, UAB „Bitė Lietuva“ bei ieškovu UAB „Ppark“ (1 t., e. b. l. 118-121; 2 t., e. b. l. 12-13), taip pat pavedimo sutartys, sudarytos tarp ieškovo ir patalpų savininkų (1 t., e. b. l. 136-183), atliktų darbų aktai (2 t., e. b. l. 1-5).

359.2. Liudytojas D. B. teismo posėdyje nurodė, jog gyvena ( - ), nuo namo pastatymo, t. y. 2007 m., yra parkingo, dėl kurio vyksta ginčas, dalies savininkas, atsakovė yra jų kaimynė, ieškovo vadovo nepažįsta. Teigė, jog pagrindinė šio parkingo problema yra ieškovo maždaug prieš du metus nustatytas vartų atidarymo būdas, t. y. telefoniniu ryšiu, dėl ko jis veikia nesklandžiai arba išvis neveikia. Šios problemos sprendimo nebuvo. Taip pat buvo įvykis, kai 2016 m. lapkričio mėn. leidžiantis į aikštelę ir nesuveikus vartams pakilti atgal į kalną buvo labai sudėtinga, buvo galima sugadinti automobilį, nusileidimo kelias nėra barstomas, yra tekę matyti, kaip kaimynų automobiliai slysta, kliudo šoninę sieną. Susisiekus su ieškovu jis nurodė kreiptis į UAB „Castrade Service“, kuri pripažino problemą, tačiau padėti negalėjo ir situacija liko neišspręsta. Taip pat prastai veikia parkingo apšvietimas, dėl ko galima sugadinti automobilį. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio-liepos mėn. apšvietimas taip pat neveikė gerai, ne visos judesio lempos įsijungdavo, ne visos vietos būdavo apšviestos. Be to, kai kuriuose parkinguose žmonės laiko pašalinius daiktus, priešgaisrinės įrangos problemų liudytojas negali nurodyti. Dėl parkingo bėdų į UAB „Castrade Service“ kreipėsi maždaug 5-6 kartus, 2017 metais taip pat išliko išvažiavimo problema, kuri būna per savaitę bent kartą, o 2016 metais nepavyko įvažiuoti apie 2-3 kartus, išvažiuoti panašiai (1 t., e. b. l. 125, 128-132).

369.3. Liudytoja S. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog gyvena ( - ), yra atsakovės kaimynė, ieškovo vadovo nepažįsta. Teigė, jog 2016 m. lapkričio mėn. buvo tokia situacija, kai liudytoja grįžo vakare namo, nuvažiavus į apačią įvažiavimo vartai neatsidarė, pradėjo važiuoti atbula, pradėjo eiti dūmai iš automobilio kapoto, nežinojo ką daryti, tada atvykęs vyras skambino į UAB „Ppark“, kurie nieko negalėjo padaryti, galiausiai jiems pavyko įvažiuoti į aikštelę. Dar buvo situacija, kai privažiavus prie išvažiavimo vartų, matė, kaip kita mašina bandė išvažiuoti, tačiau nuslydo ir trenkėsi į sieną, todėl liudytoja tuo keliu nebevažiavo, o prie įvažiavimo vartų ryšio nebuvo ir vartai neatsidarė, dėl ko liudytojai teko laukti, kol kažkas kitas važiuos, kad išvažiuoti. Apskritai, ryšio reikia visuomet laukti 2-3 min., t. y. ryšys ne iškarto suveikia. 2016, 2017 metų žiemomis prie parkingo būdavo slidu, sniegas ne visuomet išvalytas, be to, virš jų parkingo nedegė šviesa, kartais būna problemų su parkingo durimis, t. y. neveikia spynelė. Atsakovė yra liudytojai sakiusi apie atsakovei kylančias parkingo problemas, t. y. apie ryšį, išėjimą iš parkingo, kylančius nepatogumus. Liudytoja negalėjo pasakyti, ar buvo apšvietimo problemų 2016 m. sausio-liepos mėn. laikotarpiu, apšvietimas buvo sutvarkytas 2016 metų pabaigoje. Tvirtino, jog ryšio problema yra pastovi, kiek tiksliai kartų negalėjo išvažiuoti liudytoja nepamena, ryšio problemos būna kartais 2-3 kartus per mėnesį, kartais tam tikrą laikotarpį veikia gerai. Neatkreipė dėmesio dėl aikštelės valymo 2016 m. sausio-liepos mėn. laikotarpiu. Liudytojos nuomone, naudotis aikštele nėra saugu, kadangi iš kaimynų raštelių matė, kad yra buvę vagysčių, tačiau pačiai nukentėti neteko (1 t., e. b. l. 124, 128-132).

379.4. Liudytojas S. C. teismo posėdyje, vertėjaujant Olgai Macijauskienei, nurodė, jog yra atsakovės sutuoktinis, ieškovo vadovo nepažįsta, gyvena ( - ) nuo 2015 m. vasario mėn. Pradėjo naudotis parkingu nuo 2016 m. sausio mėn. ir pradėjus naudotis buvo tik vienas vartų atidarymo būdas – mobiliuoju telefonu, su vartų atidarymu tokiu būdu nuolatos buvo problemos, ryšys neveikdavo, tai tęsdavosi 2-3 min., taip pat vartai apskritai dažnai neveikdavo, dėl ko reikėdavo važiuoti per kitus vartus, kas yra nesaugu, keletą kartų liudytojui teko patirti nepatogumų, nes neįmanoma prasilenkti per vienus vartus su kitais automobiliais. Be to, labai prastas aikštelės apšvietimas. Taip pat liudytojas rašė skundą Priešgaisrinei tarnybai dėl priešgaisrinės sistemos įrangos nebuvimo bei sandėliuojamų daiktų. Pažymėjo, jog žiemos periodu aikštelė nėra valoma, nuolat slidu, be to, matė kabantį skelbimą, kad reikia uždaryti duris, nes vyksta vagystės, kas parašė skelbimą ir kada jis atsirado, nežino, bet kai pradėjo naudotis aikštele skelbimas jau buvo. Teigė, jog 2016 m. liudytojui nepavyko įvažiuoti į aikštelę mažiausiai 3 kartus, tada įvažiuodavo pro kitus vartus, kad apskritai nepavyktų įvažiuoti ar išvažiuoti taip nebuvo. Pats asmeniškai dėl šių problemų nei į ieškovą, nei į UAB „Castrade Service“ nesikreipė, nežino, ar yra dar nepatenkintų aikštelės naudotojų, o atsakovė, liudytojo žiniomis, iki 5 kartų tikrai negalėjo patekti į aikštelę. Prieš sudarant sutartį neapžiūrėjo patalpų, nesinuomojo aikštelės trumpesniam laikui, kadangi buvo brangesnė kaina, pats sutarties teksto neskaitė, sutartį skaitė ir ją pasirašė žmona. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. atsisakė sutarties, atsakovė apie tai pranešė ieškovui elektroniniu paštu (1 t., e. b. l. 122, 128-132).

389.5. Liudytojas A. A. teismo posėdžio metu nurodė, jog dirba UAB „Castrade service“ direktoriaus pavaduotoju, o ginčo laikotarpiu buvo administravimo vadybininkas ir prižiūrėjo parkingą, apie kurį kalbama byloje. Ieškovą pažįsta iš darbinių reikalų, kadangi UAB „Castrade service“ savivaldybės skyrimu vykdo namų ir parkingo techninę priežiūrą, o atsakovę matė vieną kartą. Teigė, jog ieškovo prašymu yra pateikęs buvusių defektų sąrašą, nepamena atvejo, kad laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 7 d. iki liepos 1 d. būtų neveikę abu vartai, nebent galėjo būti momentiniai gedimai, procedūra yra tokia, jog esant gedimams gyventojai pagal skelbimų lentose jiems pateiktą informaciją (kreipimosi būdus, kontaktus), kreipiasi į UAB „Castrade service“, yra užregistruojamas pranešimas internetiniame defektų žurnale, defektus įprastai pašalina per 1-3 darbo dienas. Sugedus vartams, paprastai yra pakeliami vartai, kad būtų galimybė įvažiuoti ir išvažiuoti. Už vartus, rampas, aikštelės valymą, apšvietimą tiesiogiai yra atsakinga UAB „Castrade service“, kuri yra pasisamdžiusi subrangovus darbams atlikti. Patvirtino teismui pateiktą informaciją, jog nuo 2016 m. sausio 7 d. iki liepos 1 d. L. Č. registruotų pranešimų nebuvo gauta, telefono numeris, kuriuo galima pranešti, yra 867918981. Apie ieškovo sudarytas sutartis su gyventojais dėl parkingo vietų nuomos nieko nežino, tarp UAB „Castrade service“ ir UAB „Ppark“, liudytojo žiniomis, jokių sutarčių nėra, apie automobilio vietos nuomos taisykles nieko nežino, tai ne jų įmonės dokumentas. Teigė, jog yra matęs šiukšlių aikštelėje, taip pat buvo gavę pranešimų dėl sniego valymo, kartą metuose yra atliekama priešgaisrinė patikra, yra pateikiamos išvados, ir yra šalinamo trūkumai, gesintuvų pradžioje apskritai nebuvo, UAB „Castrade service“ įrengė gesintuvų vietas ir nupirko gesintuvus, patvirtino, jog buvo atlikti kiti aktuose nurodyti darbai (1 t., e. b. l. 186-188).

39Dėl sutarties vykdymo ir jos nutraukimo

4010. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Šioje civilinėje byloje tarp ginčo šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.530 straipsnio 1 dalis).

4111. Nagrinėjamu atveju byloje kilo šalių sudarytos 2016 m. sausio 7 d. Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38 nutraukimo klausimas, t. y. kieno iniciatyva sutartis buvo nutraukta, ar sutartis buvo nutraukta pagrįstai.

4212. Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012). Pažymėtina ir tai, jog teismų praktikoje dėl CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, vertinimo, pažymėta, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, jog sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; kt.). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012).

4313. Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta terminuota sutartis, nustatant jos galiojimo terminą iki 2017 m. sausio 7 d. (sutarties 5.1. punktas). Taip pat šalys sutartyje nustatė jos nutraukimo tvarką. Pagal sutarties 5.2. punktą, nuomininkas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, įspėjęs nuomotoją raštu, pateikdamas įspėjimą nuomotojo šioje sutartyje nurodytu el. pašto adresu, prieš 3 kalendorines dienas, jeigu yra sutartyje nurodytos sąlygos. Sutarties 5.3. punkte nustatyta, jog nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, įspėjęs nuomininką raštu, pateikdamas įspėjimą nuomininko paskyroje, sukurtoje nuomotojo el. svetainėje www.ppark.lt, ir nuomininko šioje sutartyje nurodytu el. paštu adresu, prieš 3 kalendorines dienas, jeigu yra sutartyje nurodytos sąlygos.

4414. Teismo vertinimu, ginčo sutartis buvo nutraukta atsakovei 2016 m. birželio 17 d. elektroniniu paštu ieškovui pateikus pranešimą dėl sutarties nutraukimo (1 t., e. b. l. 42). Pažymėtina, jog tokiu atveju nėra reikalingas ieškovo pritarimas sutarties nutraukimui, todėl aplinkybės, jog ieškovas 2016 m. birželio 21 d. elektroniniu laišku tenkino atsakovės prašymą ir nutraukė sutartį nuo 2016 m. liepos 1 d., neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl šalių teisinių santykių pasibaigimo momento. Esant ieškovės vienašališkam pareiškimui dėl sutarties nutraukimo, teismas konstatuoja, jog ginčo sutartis buvo nutraukta nuo 2016 m. birželio 21 d. (kadangi nuomininkas privalo įspėti nuomotoją apie vienašališką sutarties nutraukimą prieš 3 kalendorines dienas; sutarties 5.2. punktas). Atkreiptinas dėmesys, jog byloje nėra jokių įrodymų atsakovės teiginiams pagrįsti, jog ji siuntė ieškovui pranešimą apie sutarties nutraukimą 2016 m. gegužės mėn. pradžioje, o vien atsakovės bei liudytojo S. C., kuris yra atsakovės sutuoktinis, teigimo sutarties nutraukimo faktui konstatuoti nepakanka, todėl teismas neturi pagrindo daryti priešingos išvados dėl sutarties nutraukimo momento. Akcentuotina ir tai, kad byloje nustatyta aplinkybė, jog 2016 m. gegužės 2 d. ieškovei buvo užblokuotas įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę (2 t., e. b. l. 13), nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie ieškovo ar atsakovės valią dėl sutarties nutraukimo 2016 m. gegužės 2 d. Byloje taip pat nustatyta, jog tą pačią dieną įvažiavimas atsakovei buvo atblokuotas, o vien tai, kad atsakovė, kaip nurodo, nustojo statyti automobilį ginčo aikštelėje jau nuo 2016 m. balandžio mėn. pabaigos, taip pat nesuponuoja išvados dėl atsakovės vienašališko sutarties nutraukimo anksčiau, nei nuo 2016 m. birželio 21 d.

4515. Teismui konstatavus, jog ginčo sutartis buvo nutraukta vienašališkai atsakovės iniciatyva nuo 2016 m. birželio 21 d., spręstinas klausimas dėl sutarties nutraukimo pagrįstumo, t. y. ar atsakovė pagrįstai nutraukė sutartį, atsižvelgiant į sutartyje numatytus nutraukimo pagrindus bei į sutarties esmę (jos esminį pažeidimą). Sutarties 5.2. punkte nustatyta, jog nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu: 1) nustatomi daikto trūkumai, dėl kurių normaliai juo naudotis yra neįmanoma arba pasidaro labai sunku, o nuomininkas apie tuos trūkumus sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti. Daikto trūkumu nelaikomi trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai (sutarties 5.2.1. punktas); 2) daiktu dėl aplinkybių, už kurias nuomotojas neatsako, tampa negalima naudoti pagal paskirtį (sutarties 5.2.2. punktas); 3) sutarties sudarymo metu nuomotojas neįspėjo nuomininko apie trečiųjų asmenų teises į daiktą.

4616. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiek savo 2016 m. birželio 17 d. pranešime ieškovui dėl sutarties nutraukimo, tiek kilus ginčui teisme, sutarties nutraukimą motyvuoja stovėjimo aikštelės trūkumais, dėl kurių normaliai aikštele naudotis atsakovei tapo neįmanoma, t. y. dažnai būdavo sugadinti vartai, dėl ko būdavo negalima įvažiuoti/išvažiuoti iš aikštelės pro tam skirtus vartus, blogai organizuotas vartų atidarymo būdas, netinkamas patalpų valymas bei apšvietimas, patalpų nesaugumas dėl vagysčių ir pašalinių žmonių patekimo į aikštelę. Teismas, išanalizavęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog atsakovės nurodytos sutarties nutraukimo priežastys nelaikytinos pakankamomis pripažinti jos atliktą vienašališką sutarties nutraukimą teisėtu. Pagal ginčo sutarties nuostatas, ieškovas (nuomotojas) įsipareigojo sudaryti sąlygas nuomininkui pastatyti, laikyti ir pasiimti transporto priemonę bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną (sutarties 2.1.1. punktas). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė, jos sutuoktinis, taip pat apklausti liudytojai D. B., S. B. patvirtino, jog nėra buvę tokio atvejo, kad būtų apskritai neįmanoma patekti į aikštelę, t. y. neįmanoma į ją įvažiuoti/išvažiuoti nei pro vienus vartus, be to, liudytojai D. B. ir S. B., nurodė aplinkybes dėl 2016 m. lapkričio mėn. jiems buvusio įvykio, t. y. ne sutarties vykdymo laikotarpiu. Byloje pateiktame aikštelės administratoriaus UAB „Castrade Service“ 2016 m. spalio 21 d. rašte taip pat nurodyta, jog informacijos, kad laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 7 d. iki 2016 m. birželio 17 d. neveikė abu vartai (įvažiavimo ir išvažiavimo), neturi (1 t., e. b. l. 91). Atsakovė taip pat pripažino, jog esant gedimui, vartai yra iškart pakeliami, taigi atsakovės teisė naudotis stovėjimo aikštele nėra ribojama. Taigi, teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog ieškovas pažeidė sutarties 2.1.1. punktą, t. y. neužtikrino sąlygų nuomininkui pastatyti, laikyti ir pasiimti transporto priemonę bet kuriuo metu.

4717. Ieškovas sutarties 2.1.3. punktu įsipareigojo sugedus patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, sistemai, atnaujinti jos veikimą ne ilgiau kaip per 48 val. Byloje nustatyta, jog ginčo aikštelės vartų gedimų sutarties galiojimo laikotarpiu buvo. Iš aikštelės administratoriaus UAB „Castrade Service“ byloje pateikto 2016 m. spalio 21 d. rašto matyti, jog laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 7 d. iki 2016 m. birželio 17 d. buvo du vartų gedimai (2016 m. sausio 8 d. ir 2016 m. gegužės 25 d.). Teismo vertinimu, vien nustatyti vartų gedimo faktai nesudaro pagrindo teigti, jog sutartis buvo netinkamai vykdoma iš ieškovo pusės. Vartų gedimas, teismo vertinimu, yra natūrali specifinio nekilnojamojo daikto (automobilių stovėjimo aikštelės) nuolatinio ir dažno naudojimo pasekmė, kuri, be kita ko, buvo aptarta sutartyje ir atsakovei apie vartų gedimo tikimybę buvo žinoma. Atsakovė, jos sutuoktinis, liudytojai D. B., S. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog vartų gedimų per metus būna 2-3 kartus, taip pat byloje nustatytas vartų gedimų kiekis ginčo sutarties galiojimo laikotarpiu (du kartus per maždaug penkis mėnesius) nesudaro teismui pagrindo pripažinti buvusius vartų gedimus ginčo sutarties esminiu pažeidimu, eliminavusiu atsakovei galimybę naudotis aikštele. Pažymėtina, jog nors 2016 m. sausio 8 d. buvęs vartų gedimas buvo šalintas ilgiau, nei 48 val., tačiau ieškovo įsipareigojimas sudaryti galimybes patekti atsakovei į patalpą (sutarties 2.1.1.) nebuvo pažeistas, kadangi, minėta, net ir esant vartų gedimui, atsakovė gali patekti į patalpas pakėlus vartus arba pro kitus vartus. Pažymėtina, jog sutarties 2.1.4 punktu ieškovas įsipareigojo neriboti nuomininko teisės naudotis nuomojamu daiktu, išskyrus atvejus, kai patalpoje, kurioje yra daiktas, atliekami remonto darbai, sugenda patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, sistema ar atsiranda kitos aplinkybės, dėl kurių pagrįstai laikinai ribojama nuomininko teisė naudotis daiktu. Taigi, ši sutarties nuostata taip pat patvirtina, jog šalys ne tik aptarė tam tikras aplinkybes, dėl kurių patekimas į patalpą gali būti ribojamas, bet ir neleidžia teismui spręsti, jog buvę vartų gedimai suponavo ieškovo sutarties pažeidimą. Atsakovė, jos sutuoktinis bei liudytojai D. B. ir S. B. taip pat tvirtino, jog vartų gedimai lemia, kad jie yra priversti važiuoti pro kitus vartus, kas yra nesaugu. Pažymėtina, jog sutartimi ieškovas neįsipareigojo užtikrinti visiškai nepertraukiamo abiejų vartų naudojimo galimybės, kadangi tai nėra objektyviai įmanoma ir to nebūtų galima reikalauti iš ieškovo (impossibilium nulla obligatio est). Byloje nėra nustatyta aplinkybių, jog dėl kitų vartų naudojimo atsakovė būtų patyrusi autoįvykį ar turėjusi kitos turtinės žalos. Be to, atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, jog neapžiūrėjo aikštelės prieš sudarant sutartį, kadangi jau anksčiau nuomojosi stovėjimo vietą ginčo patalpose, taigi, atsakovė galėjo ir turėjo žinoti ginčo aikštelės konstrukcinius ypatumus ir kad esant vartų gedimams (kurių galimybė buvo aptarta sutartyje) gali tekti važiuoti pro kitus vartus, todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog atsakovė apie jos nurodomus trūkumus sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti (sutarties 5.2.1. punktas).

4818. Atsakovės nurodomi argumentai, jog buvo blogai organizuotas vartų atidarymo būdas, taip pat neleidžia teismui spręsti apie netinkamą ieškovo sutarties vykdymą. Byloje nustatyta, jog veikęs vartų atidarymo būdas (GSM ryšiu) buvo nuo pat sutarties sudarymo pradžios, todėl atsakovė jau prieš sudarydama sutartį apie tai žinojo. Tai, kad seniau vartų atidarymo sistema veikė kitu principu, nesukuria ieškovui jokių pareigų diegti kito vartų atidarymo būdo. Atsakovė, prieš prisiimdama sutartinius įsipareigojimus, susipažino su ieškovo siūlomomis sutarties sąlygomis ir jas priėmė, todėl vėlesnis atsisakymas vykdyti sutartį, motyvuojant jai nepatogia vartų atidarymo sistema, negali būti pripažįstamas pagrindu nutraukti sutartį. Pažymėtina, jog ieškovas sutartimi įsipareigojo užtikrinti, kad veiktų patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, sistema (sutarties 2.1.2. punktas). Byloje nenustatyta aplinkybių, jog buvo būtent patekimo į patalpą sistemos gedimų, dėl kurių atsakovė apskritai nebūtų galėjusi patekti į patalpą. Kaip teigė pati atsakovė, jos sutuoktinis bei liudytojai D. B. ir S. B., sistema iš esmės veikia, tačiau tenka palaukti keletą minučių, kol gaunamas GSM ryšys, taigi, nėra pagrindo konstatuoti ieškovo sutarties pažeidimo, o vien nurodomi vartų atidarymo sistemos nepatogumai negali būti pripažįstami esminiu sutarties pažeidimu.

4919. Atsakovė taip pat tvirtina, jog nuomojamos aikštelės patalpos nebuvo valomos ir nebuvo tinkamai apšviestos, tačiau byloje nėra jokių tai patvirtinančių įrodymų. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, taip pat liudytojas A. A. nurodė, jog patalpos yra periodiškai valomos nustatytu grafiku, o iš UAB „Castrade Service“ 2016 m. sausio 21 d. rašto matyti, jog nuolat buvo tvarkomas ginčo aikštelės apšvietimas, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog ieškovas netinkamai vykdė sutarties 2.1.2. punkte nustatytą pareigą prižiūrėti, kad patalpoje, kurioje yra daiktas, būtų įrengtas apšvietimas, rūpintis periodiniu patalpų, kuriose yra daiktas, valymu. Kita vertus, ginčo patalpos – tai negyvenamosios paskirties bendro naudojimo patalpos, todėl negalima reikalauti iš ieškovo absoliutaus patalpų švaros ir apšvietimo lygio užtikrinimo (impossibilium nulla obligatio est). Pažymėtina ir tai, jog ginčo šalys sudarė transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos, o ne transporto priemonės saugos sutartį. Sutartyje nėra nuostatų, kuriomis ieškovas būtų prisiėmęs pareigą saugoti atsakovės automobilį, užtikrinti, kad iš aikštelėje laikomų automobilių nebūtų vagiama. Priešingai, sutarties 4.7. punktu šalys susitarė, jog nuomotojas nėra atsakingas už transporto priemonės viduje palikto turto dingimą, pagrobimą ar tokio turto sugadinimą, apgadinimą. Be to, ieškovas ginčo sutartimi neįsipareigojo vykdyti priešgaisrinės apsaugos sistemų priežiūros, kurią pagal priskirtas funkcijas atlieka ginčo aikštelės patalpų administratorius UAB „Castrade Service“. Todėl atsakovės argumentai dėl vagysčių, saugumo, aikštelės priešgaisrinės sistemos trūkumų, kurie, be kita ko, buvo pašalinti, taip nesudarė teisėto pagrindo atsakovei vienašališkai nutraukti nuomos sutarties.

5020. Kiti atsakovės nurodomi argumentai nėra teisiškai reikšmingi, sprendžiant atsakovės atlikto vienašalio sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, o vien tai, kad atsakovė yra vartotoja, nereiškia, jog atsakovė, sudariusi terminuotą sutartį, bet kada, nesant pagrįstų pagrindų, turi teisę nutraukti sutartį. Svarbu pažymėti, jog sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnis). Sutarčių įvykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, jog nei ji, nei jos sutuoktinis nei karto nesikreipė į ieškovą dėl nurodomų trūkumų, byloje taip pat nėra nustatyta, jog ginčo šalys būtų bendradarbiavusios ir sprendusios kylančias problemas. Atkreiptinas dėmesys, jog nuomos teisiniai santykiai, kurie siejo ginčo šalis ir kurių pagrindu atsakovei naudoti ir valdyti buvo perduotas nekilnojamasis daiktas, yra tęstinio pobūdžio, todėl atsižvelgiant ir į sutarties esmę, šalis siejusių sutartinių santykių pobūdį, taip pat sutarčių vykdymo principus, atsakovė, kaip protingas, rūpestingas ir apdairus asmuo, teismo vertinimu, taip pat turėjo dėti pastangas, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma, informuoti ieškovą apie kylančias problemas, bendradarbiauti tinkamai vykdant sutartį.

5121. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, teismas prieina prie išvados, jog atsakovė nepagrįstai anksčiau termino nutraukė šalių sudarytą Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį Nr. 201601-38. Teismas nenustatė, kad ieškovas būtų pažeidęs sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovei, o nustatytos sutarties vykdymo metu buvusios aplinkybės, kurios netenkino atsakovės, negali būti pripažintinos esminiais sutarties pažeidimais, kadangi atsakovės teisė naudotis nuomos objektu (stovėjimo aikštele) dėl tokių aplinkybių nebuvo suvaržyta, atsakovė iš esmės gavo tai, ko pagal sutartį per visą jos galiojimo laikotarpį pagrįstai tikėjosi gauti (galimybę naudotis automobilio stovėjimo vieta), o atsakovės nurodomų lūkesčių dėl ieškovo sutarties vykdymo, atsakovei pačiai nevykdant bendradarbiavimo pareigos, nėra pagrindo pripažinti pagrįstais.

52Dėl sutarties sąlygų sąžiningumo vertinimo

5322. Atsakovė pateiktu priešieškiniu prašė pripažinti 2016 m. sausio 7 d. transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38 3.1., 4.2., 5.3.1. ir 5.4. punktuose nurodytas sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

5423. Be to, pagal kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis ir atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę pagal CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje išdėstytus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015). Šalių individualiai neaptartos vartojimo sutarčių sąlygos laikomos nesąžiningomis pagal CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje išdėstytus kriterijus: jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Tikrindamas vartojimo sutarčių sąlygas nesąžiningumo aspektu teismas turi įvertinti, ar neiškreipta vartojimo sutarties šalių interesų pusiausvyra vartotojo nenaudai. CK 6.2284 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Aiškindamas šios teisės normos turinį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties bendriesiems sąžiningumo kriterijams aspektų – vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją; neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl verslininko pareigos suteikti informaciją ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, išaiškino, kad sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes, apibūdinančias vartotojo sugebėjimus suprasti tikrąjį sutarties sąlygų turinį, bei atsižvelgiant į vidutiniškai informuoto, protingai apdairaus ir atidaus vartotojo supratimo standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-689/2006).

5524. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu kvestionavo sutarties 4.2 punkte įtvirtintą sąlygą, kad nuomininkui vėluojant atlikti pagal šią sutartį bent vieną mokėjimą ar jo dalį, nuomotojas turi teisę blokuoti nuomininkui patekimą į patalpą, kurioje yra daiktas. Patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, blokavimas neatleidžia nuomininko nuo pareigos apmokėti pateiktą (- us) mokėjimo nurodymą (-us) ir/ar delspinigius. Teismo vertinimu, tokia sutarties sąlyga, kai nuomininkui pradelsus sumokėti eilinį mokėjimą iš karto yra neleidžiama naudotis patalpa bei toliau skaičiuojamas nuomos mokestis už patalpos, kuria nuomininkas faktiškai nebegali naudotis, nuomą, yra nesąžininga nuomininko atžvilgiu. Nesutiktina su ieškovo teiginiais, kad tokios sąlygos nebuvimas reikštų sutarties nutraukimą be jokių teisinių pasekmių, dėl ko sutarties termino nustatymas prarastų prasmę. Nėra jokio pagrindo teigti, jog vien ta aplinkybė, jog nuomininkas praleidžia nuomos mokesčio apmokėjimo terminą, reiškia, jog jis nebenori tęsti sutartinių teisinių santykių ir siekia nutraukti sutartį, todėl nuomotojo taikoma sankcija už tokį pažeidimą, visiškai eliminuojanti nuomininko teisę naudotis nuomos objektu, teismo nuomone, yra neproporcinga. Kita vertus, pagal sutarties sąlygas nuomotojas nuomininkui už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą tokiu atveju taiko dvigubą sankciją (delspinigius ir draudimą patekti į nuomojamą patalpą), kas iš esmės pažeidžia atsakovės teises ir interesus. Be to, byloje nustatyta, jog 2016 m. gegužės 2 d. ieškovui atblokavus atsakovei patekimą į aikštelę, jis iki sutarties nutraukimo nebuvo užblokuotas, nors atsakovė nuo 2016 m. gegužės 1 d. nemokėjo nuomos mokesčio, kas taip pat leidžia teismui abejoti paties ieškovo pozicija dėl aptariamos sąlygos sąžiningumo. Teismas taip pat ex officio sprendžia, jog sutarties 4.3. punkte nustatyta sąlyga, jog nuomininkui sumokėjus visus pagal šią sutartį pradelstus įsiskolinimus, patekimas į patalpą, kurioje yra daiktas, atnaujinamas per 48 val., taip pat sutarties 4.4. punkte nustatyta sąlyga, jog nuomininkas įsipareigoja už patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, atnaujinimą sumokėti 6 (šešių) EUR dydžio patekimo į patalpą, kurioje yra daiktas, atnaujinimo mokestį pagal nuomotojo pateiktą mokėjimo nurodymą, kaip susijusios su ribojimu nuomininkui patekti ir naudotis nuomos objektu yra neproporcingos ir laikytinos nesąžiningomis nuomininko atžvilgiu.

5625. Kita vertus, teismo pripažinimas, jog ginčo sutarties 4.2., 4.3. ir 4.4. sąlygos yra nesąžiningos, neturi esminės įtakos šiuo konkrečiu atveju nagrinėjamai atsakovės prievolei atsiskaityti su ieškovu už nuomą ir kitas paslaugas iki sutarties nutraukimo. Minėta, jog 2016 m. gegužės 2 d. atsakovei buvo atblokuotas įvažiavimas į stovėjimo aikštelę ir visu sutarties galiojimo laikotarpiu iki sutarties nutraukimo atsakovė faktiškai galėjo naudotis nuomos objektu, t. y. šiuo atveju atsakovės teisės ir interesai realiai nebuvo pažeisti.

5726. Teismas neturi pagrindo pripažinti sutarties 5.3.1 punkte įtvirtintos sąlygos, kad atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų sutartis yra nutraukiama tik po 60 dienų, nesąžininga. Pagal aptariamą sąlygą, nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį tik praėjus 60 kalendorinių dienų nuo nuomininko neatsiskaitymo, toks sutartyje nustatytas 60 dienų terminas yra pakankamas ir nepažeidžiantis nuomininko teisių bei interesų, neiškreipia šalių interesų pusiausvyros. Priešingai, teismo vertinimu, toks terminas suteikia teisę šalims išsaugoti sutartinius santykius.

5827. Atsakovė, kvestionuodama sutarties 3.1 punkte bei 5.4 punkte nustatytų sąlygų sąžiningumą, motyvuoja tuo, jog šios sąlygos atsakovei nebuvo išaiškintos. Byloje nustatytos aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados, jog atsakovė nebuvo susipažinusi su visomis sutarties sąlygomis. Vien tai, kad sutartis buvo sudaryta elektroninėje erdvėje, neleidžia spręsti priešingai, kadangi atsakovė, pasirašydama sutartį, patvirtino, kad su jos sąlygomis yra susipažinusi, atliko visus būtinus veiksmus, kad sutartis įsigaliotų, nesikreipė į ieškovą su tikslu aptarti, išsiaiškinti sutarties sąlygų, byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė galėjo nesuprasti sutarties sąlygų, taigi, teismas sprendžia, jog atsakovei visos sutarties sąlygos buvo tinkamai išaiškintos ir pagal savo asmenines savybes atsakovė sugebėjo sutartį suprasti tinkamai. Be to, teismo vertinimu, sutarties 3.1. punkte nustatyta sąlyga, nustatanti nuomos kainą, yra aiški, nedviprasmiška, joje detaliai išskirti nuomininko mokėtini mokesčiai, o vien ta aplinkybė, jog šioje sąlygoje yra padarytas rašymo apsirikimas, nurodant nuomininkui taikomą nuolaidą, nelemia šios sąlygos nesąžiningumo. Be to, atsakovė ir netvirtina, jog šis apsirikimas ją suklaidino, iš sutarties priedo Nr. 3 akivaizdžiai matyti, jog atsakovei skaičiuojama ne 20 proc., o 20,00 Eur nuolaida. Taip pat sutarties 5.4. punkte įtvirtinta sąlyga, kuria nuomotojui nutraukus sutartį sutarties 5.3. p. nurodytu pagrindu arba nuomininkui nesant sutarties 5.2. p. nurodytų pagrindų nutraukus sutartį savo iniciatyva, nuomininkas įsipareigojo sumokėti nuomotojui sumą, lygią suteiktos sutarties 3.1. p. nurodytos nuolaidos už kiekvieną mėnesį sumai, teismo vertinimu, nėra nesąžininga. Sutiktina su ieškovo argumentais, jog tai, kad atsakovė yra vartotoja, neturi įtakos sutarties termino privalomumui ir jos tinkamam vykdymui. Šiuo atveju buvo sudaryta terminuota sutartis, kas suponavo atsakovei galimybę mokėti mažesnę nuomos kainą, todėl sąlyga, nustatanti baudos mokėjimą už sutarties pažeidimą, nėra nesąžininga atsakovės atžvilgiu.

5928. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog yra pagrindas atsakovės priešieškinį tenkinti iš dalies ir pripažinti 2016 m. sausio 7 d. Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38, 4.2., 4.3. ir 4.4. punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo, o atsakovės reikalavimą dalyje dėl sutarties 3.1., 5.3.1. ir 5.4. punktuose nustatytų sąlygų pripažinimo nesąžiningomis atmesti.

60Dėl skolos priteisimo

6129. Teismui pripažinus, jog atsakovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė ginčo sutartį, atsakovė turi pareigą sumokėti susidariusį įsiskolinimą ieškovui. Remiantis ieškovo pateiktais mokėjimo nurodymais, atsakovei už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. mokėtina suma už automobilio stovėjimo vietos D 24 nuomą sudaro 41,85 Eur, t. y. 30,00 Eur nuomos mokestis, 5,85 Eur administravimo ir komunalinių paslaugų mokestis ir 6,00 Eur paslaugų atnaujinimo mokestis (1 t., e. b. l. 39), ir už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. mokėtina suma už automobilio stovėjimo vietos D 24 nuomą sudaro 35,85 Eur, t. y. 30,00 Eur nuomos mokestis bei 5,85 Eur administravimo ir komunalinių paslaugų mokestis (1 t., e. b. l. 40).

6230. Teismas, priteisdamas atsakovės įsiskolinimą už gegužės mėn., įvertina tai, kad pripažinus sutarties 4.4. punkto sąlygą nesąžininga, ieškovė neturi prievolės mokėti 6,00 Eur paslaugų atnaujinimo mokesčio, bei atsižvelgia į tai, kad 2016 m. gegužės 2 d. atsakovė faktiškai vieną dieną tam tikrą laiką negalėjo naudotis stovėjimo vieta, taigi, atsakovei už gegužės mėn. mokėtina suma sudaro 34,69 Eur (41,85 Eur – 6,00 Eur) / 31 dienos * 30 dienų).

6331. Priteisdamas atsakovės įsiskolinimą už birželio mėn., teismas įvertina tai, kad sutartis buvo nutraukta nuo 2016 m. birželio 21 d., t. y. atsakovė nuo šio laiko nebeturėjo teisės naudotis aikštele, taigi, atsakovei už birželio mėn. mokėtina suma sudaro 25,10 Eur (35,85 Eur / 30 dienos * 21 dienos).

6432. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, iš viso ieškovui iš atsakovės priteistina 59,79 Eur (34,69 Eur + 25,10 Eur) įsiskolinimas už nuomos ir kitus mokesčius už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. birželio 21 d.

65Dėl netesybų (baudos ir delspinigių) ir procesinių palūkanų priteisimo

6633. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme.

6734. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 109,19 Eur dydžio baudą, apskaičiuotą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 7 d. iki 2016 m. birželio 30 d. Teismui konstatavus, jog sutarties 5.4. punkte įtvirtinta sąlyga, kuria nuomotojui nutraukus sutartį sutarties 5.3. p. nurodytu pagrindu arba nuomininkui nesant sutarties 5.2. p. nurodytų pagrindų nutraukus sutartį savo iniciatyva, nuomininkas įsipareigojo sumokėti nuomotojui sumą, lygią suteiktos sutarties 3.1. p. nurodytos nuolaidos už kiekvieną mėnesį sumai, yra sąžininga, bei atsakovei nesant sutarties 5.2. p. nurodytų pagrindų nutraukus sutartį savo iniciatyva anksčiau termino, ieškovas pagrįstai reikalauja sumokėti atsakovę sutartyje numatytą baudą (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Įvertinus tai, kad ginčo sutartis buvo sudaryta elektroninėje erdvėje, atsakovė su sutarties sąlygomis susipažino ir jas suprato, pasirašydama sutartį patvirtino, kad prisiima visus sutartyje nurodytus įsipareigojimus, nėra pagrindo teigti, jog šalių susitarimas dėl netesybų yra negaliojantis (CK 6.72 straipsnis).

6835. Priteisdamas atsakovei mokėtiną baudą teismas įvertina tai, kad sutartis buvo nutraukta nuo 2016 m. birželio 21 d., taip pat atsižvelgia į atsakovės buvusią 6,94 Eur dydžio permoką ir sprendžia, jog atsakovei mokėtina baudos suma sudaro 103,19 Eur (16,13 Eur + (4 * 20 Eur) + (20,00 Eur / 30 dienos * 21 dienos) – 6,94 Eur). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovės priteistina 103,19 Eur baudos, o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo atmestinas.

6936. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 7,39 Eur delspinigių, paskaičiuotų 2016 m. liepos 1 dienai pagal sutarties 4.1. punktą, kuriame nustatyta, jog nuomininkui uždelsus laiku atlikti jam priklausančius mokėjimus, nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atkreiptinas dėmesys, jog bauda atsakovei buvo nustatyta esant neteisėtam sutarties nutraukimui, o delspinigiai – dėl prievolės atsiskaityti už daikto nuomą nevykdymo, taigi, už skirtingus sutarties pažeidimus, todėl nėra pagrindo spręsti, kad atsakovės atžvilgiu nustatytos dvigubos netesybos.

7037. Priteisdamas atsakovei mokėtinus delspinigius teismas įvertina ieškovui iš atsakovės priteistinų sumų dydžius, tai, kad sutartis buvo nutraukta nuo 2016 m. birželio 21 d., bei atsižvelgia į tai, kad netesybos nuo netesybų neskaičiuojamos (CK 6.37 straipsnio 4 dalis), ir apskaičiuoja delspinigių sumą sekančiai:

71Mokėjimo nurodymo Nr.

72Neapmokėta suma

73Apmokėjimo terminas

74Pradelsta dienų (skaičiuojama iki 2016-06-21)

75Delspinigių suma

76201601-38-288-5

7734,69 Eur

782016-05-01

7951

803,54 Eur

81201601-38-289-6

8225,10 Eur

832016-06-01

8421

851,05 Eur

86Viso

874,59 Eur

88Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovės priteistini 4,59 Eur delspinigiai, o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8938. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 167,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. birželio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

90Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

9139. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 15,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų (1 t., e. b. l. 3, 28) ir 530,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (1 t., e. b. l. 4-5, 46-47, 97). Atsakovė bylos nagrinėjimo metu patyrė 41,00 Eur žyminio mokesčio už pateiktą priešieškinį išlaidų (1 t., e. b. l. 67) ir 600,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (1 t., e. b. l. 62-63; 2 t., e. b. l. 7-11).

9240. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovo ir atsakovės nurodyti patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžiai neviršija rekomendacijose numatytų, tačiau teismas įvertindamas paminėtose rekomendacijose nurodytus kriterijus nustatant priteistiną užmokestį už teisinę pagalbą – byla nėra labai didelės apimties ar sudėtingumo, nereikalaujanti specialių teisinių žinių, taip pat atsižvelgdamas į ieškinio sumą - mano, kad yra pagrindas ieškovo ir atsakovės prašomas priteisti sumas už suteiktas teisines paslaugas sumažinti kiekvienai iš šalių iki 300,00 Eur, kuri yra pagrįsta ir protinga.

9341. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinė byla buvo nagrinėjama pagal ieškovo ieškinį ir atsakovės priešieškinį, vertina, jog šalys patyrė po 150,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų ieškinio ir priešieškinio atžvilgiu. Taigi, dėl ieškinio nagrinėjimo iš atsakovės proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 86 proc. ieškinio reikalavimų) priteistina 141,90 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai (15,00 Eur + 150,00 Eur * 86 proc.), o iš ieškovo proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (atmesta 14 proc. ieškinio reikalavimų) priteistina 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės naudai (150,00 Eur * 14 proc.). Tesimas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė prašė pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis keturias sutarties sąlygas, o teismas atsakovės prašymu bei savo iniciatyva pripažino tris sutarties sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis, vertina, jog atsakovės priešieškinio patenkintų reikalavimų dalis sudaro 50 proc. Taigi, dėl priešieškinio nagrinėjimo iš ieškovo proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai priteistina 95,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės naudai (41,00 Eur + 150,00 Eur * 50 proc.), o iš atsakovės proporcingai atmestų priešieškinio reikalavimų daliai priteistina 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai (150,00 Eur * 50 proc.). Iš viso iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 216,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo atsakovės naudai priteistina 116,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9442. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos (2,37 Eur) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur), todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

95Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293-294, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

96ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti iš dalies.

97Priteisti iš atsakovės L. Č., a. k. ( - ), ieškovo UAB „Ppark“, į. k. 304106865, naudai 59,79 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 79 ct) skolos, 103,19 Eur (vieną šimtą tris eurus 19 ct) baudos, 4,59 Eur (keturis eurus 59 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (167,57 Eur) bylos iškėlimo teisme (2016 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 216,90 Eur (du šimtus šešiolika eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

98Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

99Pripažinti 2016 m. sausio 7 d. Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties Nr. 201601-38, 4.2., 4.3., 4.3. punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento.

100Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

101Priteisti iš ieškovo UAB „Ppark“, į. k. 304106865, atsakovės L. Č., a. k. ( - ), naudai 116,50 Eur (vieną šimtą šešiolika eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

102Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės... 6. 1.1. 2016 m. sausio 7 d. tarp šalių elektroninėje erdvėje (www.ppark.lt)... 7. 1.2. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. atsakovė nustojo mokėti už teikiamas... 8. 1.3. Atsakovė 2016 m. birželio 17 d. kreipėsi į ieškovą el. paštu su... 9. 1.4. Atsakovė pagal sutarties 4.1. punktą įsipareigojo mokėti 0,2 proc.... 10. 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį bei priešieškinį, kuriame... 11. 2.1. Ieškovo teikiamomis paslaugomis atsakovė nesinaudoja nuo 2016 m.... 12. 2.2. Atsakovė šiuose teisiniuose santykiuose yra vartotoja ir šalių... 13. 2.2.1. Sutarties 4.2 punktas, kuriame nustatyta, jog nuomininkui vėluojant... 14. 2.2.2. Sutarties 5.3.1 punkte įtvirtinta sąlyga, kad atsakovei nevykdant... 15. 2.2.3. Sutarties 3.1 punkte bei 5.4 punkte nustatytos sąlygos, suteikiančios... 16. 2.2.4. Sutarties sąlygos buvo primestos atsakovei, kadangi sutartis sudaryta... 17. 3. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nesutiko su... 18. 3.1. Nors ginčo sutartis priskirtina vartojimo sutartims, tačiau nėra... 19. 3.2. Sutarties 3.1 sąlyga yra aiški, joje atskleista tikroji nuomos kaina,... 20. 3.2. Su sutarties 5.4 sąlyga atsakovė taip pat susipažino, nuostata apie... 21. 3.3. Sutarties 4.2 punkto sąlygoje numatytas ribojimas atsakovei naudotis... 22. 3.4. Nėra pagrindo pripažinti sutarties 5.3.1 punkte įtvirtintos nuostatos... 23. 3.5. Ieškovas užtikrino tinkamą paslaugų kokybę, iš atsakovės niekada... 24. 3.6. Ieškovas nėra gavęs atsakovės 2016 m. balandžio mėn. siųsto... 25. 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Ignas Matijošaitis palaikė... 26. 5. Ieškovo atstovė advokato padėjėja Lina Alksnienė palaikė ieškovo... 27. 6. Teismo posėdžio metu atsakovė nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti... 28. 7. Teismo posėdyje atsakovės atstovas advokatas Gintaras Putvinskis nesutiko... 29. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 30. II. Ginčo esmė... 31. 8. Ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovo reikalavimo sumokėti transporto... 32. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 33. 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:... 34. 9.1. 2016 m. sausio 7 d. ieškovas UAB „Ppark“ ir atsakovė 35. 9.2. Liudytojas D. B. teismo posėdyje nurodė, jog gyvena... 36. 9.3. Liudytoja S. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog... 37. 9.4. Liudytojas S. C. teismo posėdyje, vertėjaujant... 38. 9.5. Liudytojas A. A. teismo posėdžio metu nurodė, jog... 39. Dėl sutarties vykdymo ir jos nutraukimo... 40. 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 41. 11. Nagrinėjamu atveju byloje kilo šalių sudarytos 2016 m. sausio 7 d.... 42. 12. Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai,... 43. 13. Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta terminuota sutartis,... 44. 14. Teismo vertinimu, ginčo sutartis buvo nutraukta atsakovei 2016 m.... 45. 15. Teismui konstatavus, jog ginčo sutartis buvo nutraukta vienašališkai... 46. 16. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiek savo 2016 m. birželio 17 d. pranešime... 47. 17. Ieškovas sutarties 2.1.3. punktu įsipareigojo sugedus patekimo į... 48. 18. Atsakovės nurodomi argumentai, jog buvo blogai organizuotas vartų... 49. 19. Atsakovė taip pat tvirtina, jog nuomojamos aikštelės patalpos nebuvo... 50. 20. Kiti atsakovės nurodomi argumentai nėra teisiškai reikšmingi,... 51. 21. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, teismas prieina prie išvados, jog... 52. Dėl sutarties sąlygų sąžiningumo vertinimo ... 53. 22. Atsakovė pateiktu priešieškiniu prašė pripažinti 2016 m. sausio 7 d.... 54. 23. Be to, pagal kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką... 55. 24. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu kvestionavo sutarties 4.2 punkte... 56. 25. Kita vertus, teismo pripažinimas, jog ginčo sutarties 4.2., 4.3. ir 4.4.... 57. 26. Teismas neturi pagrindo pripažinti sutarties 5.3.1 punkte įtvirtintos... 58. 27. Atsakovė, kvestionuodama sutarties 3.1 punkte bei 5.4 punkte nustatytų... 59. 28. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog yra pagrindas... 60. Dėl skolos priteisimo... 61. 29. Teismui pripažinus, jog atsakovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė... 62. 30. Teismas, priteisdamas atsakovės įsiskolinimą už gegužės mėn.,... 63. 31. Priteisdamas atsakovės įsiskolinimą už birželio mėn., teismas... 64. 32. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies,... 65. Dėl netesybų (baudos ir delspinigių) ir procesinių palūkanų priteisimo... 66. 33. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 67. 34. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 109,19 Eur dydžio baudą,... 68. 35. Priteisdamas atsakovei mokėtiną baudą teismas įvertina tai, kad... 69. 36. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 7,39 Eur delspinigių,... 70. 37. Priteisdamas atsakovei mokėtinus delspinigius teismas įvertina ieškovui... 71. Mokėjimo nurodymo Nr.... 72. Neapmokėta suma... 73. Apmokėjimo terminas... 74. Pradelsta dienų (skaičiuojama iki 2016-06-21)... 75. Delspinigių suma... 76. 201601-38-288-5... 77. 34,69 Eur... 78. 2016-05-01... 79. 51... 80. 3,54 Eur... 81. 201601-38-289-6... 82. 25,10 Eur... 83. 2016-06-01... 84. 21... 85. 1,05 Eur... 86. Viso... 87. 4,59 Eur... 88. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovės priteistini 4,59 Eur... 89. 38. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 91. 39. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 15,00 Eur žyminio mokesčio... 92. 40. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 93. 41. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 94. 42. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos (2,37 Eur) neviršija... 95. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293-294, 259, 263-270... 96. ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 97. Priteisti iš atsakovės L. Č., a. k. 98. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 99. Pripažinti 2016 m. sausio 7 d. Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos... 100. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 101. Priteisti iš ieškovo UAB „Ppark“, į. k. 304106865, atsakovės 102. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...