Byla e2-3291-619/2018
Dėl leidimo paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams, bei atlyginimo nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2sekretoriaujant A. N.

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. G.

4atsakovo atstovui advokatui A. K.

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Trakų rajono savivaldybės ieškinį atsakovui M. T. dėl leidimo paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams, bei atlyginimo nustatymo ir

Nustatė

61.

7Ieškovas Trakų rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) priimti nutartį leisti 2017 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1P-752-(1.17E) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ). Paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) Trakų rajono savivaldybėje“ pagrindu iš atsakovo paimtą 0.3565 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti jį naudoti šiame sprendime nurodytiems tikslams, t.y. Trakų miesto aplinkkeliui tiesti; nustatyti 1900 Eur dydžio atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą 0,3565 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ).

82.

9Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-96 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“, priimtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei 2015 m. birželio 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-157 „Dėl Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtinti Trakų miesto aplinkkelio specialusis planas ir jo sprendiniai, nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyrių su prašymu paimti visuomenės poreikiams 22,966 ha, iš kurių 18,042 ha priklauso privačios žemės savininkams, žemės plotus Trakų rajone (( - )). Tuo pačiu tarybos sprendimu įgaliota Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 m. balandžio 5 d. raštu Nr. AP3- 1074 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros Trakų rajone“ kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyrių, nurodydama žemės paėmimo visuomenės poreikiams reikalingumą viešojo naudojimo keliui (aplinkkeliui) tiesti ir eksploatuoti.

103.

11Pažymėjo, kad 2016 m. balandžio 11 d. raštu Nr. AP3-1242 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) procedūros“ Trakų rajono savivaldybės administracija, tinkamai: pranešė atsakovui apie Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriui pateiktą prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams; informavo atsakovą dėl planuojamo jam nuosavybės teise priklausančio 1,9117 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalies, t. y. apie 0,356 ha ploto, paėmimo; paaiškino atsakovui apie tolesnę žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priėmus sprendimą dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 0,356 ha ploto paėmimo; nurodė informaciją dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo bei dėl UAB „Kelprojelitas“ kaip Trakų rajono savivaldybės administracijos pasirinkto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto (toliau - ŽPVPP) rengėjo.

124.

132016 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1P-187-(1.3.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) procedūros pradžios“ nuspręsta pradėti žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo prieduose „Žemės sklypų (jų dalių), reikalingų visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti), savininkų ir kitų naudotojų sąrašas“ ir „Valstybinės žemės sklypų (jų dalių), reikalingų visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti), valdomų patikėjimo teise, sąrašas“, paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) procedūrą. Pažymėtina, kad dėl šio įsakymo atsakovas kaip žemės sklypo dalies, reikalingos visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti), savininkas, buvo tinkamai informuotas. Tai įrodo 2016 m. gegužės 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus raštas Nr. SVP-70-(14.46.123) „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios“.

145.

152016 m. rugpjūčio 19 d. UAB „Kelprojelitas“ rašte Nr. SR16-04557 „Dėl visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies vertinimo“ (7 priedas), adresuotame atsakovui, pateikta informacija dėl turto, konkrečiu atveju - 1,9117 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalies, vertinimo ir atitinkamos šio turto vertinimo ataskaitos rengimo.

166.

172016 m. spalio 20 d. UAB „Kelprojelitas“ turto vertinimo ataskaitoje Nr. TVA-2016-69 detaliai aprašytas vertinamas turtas - 1,9117 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )., 0,3565 ha dalis bei pateikta išvada dėl sklypo visuomenės poreikiams paimamos dalies ploto vertės ir nuostolių. Minėtoje išvadoje 2016 m. rugsėjo 7 dienai nurodytos sklypo visuomenės poreikiams paimamos dalies 0,3565 ha plotas įvertintas 1820,00 Eur, o nuostoliai, susiję su nurodytos sklypo dalies paėmimu visuomenės poreikiams, įvertinti 80,00 Eur, bendrai 1900,00 Eur.

187.

19Vadovaudamasi Žemės įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, Nutarimu patvirtintų ŽPVPP rengimo ir įgyvendinimo Taisyklių 13 punktu bei 2016 m. vasario 22 d. pavedimo sutartimi Nr. Tl- 16, sudaryta su Trakų r. sav. administracija, UAB „Kelprojelitas“ 2016 m. spalio 21 d. registruotu laišku išsiuntė atsakovui raštą Nr. SR16-05942 „Dėl pasiūlymo sudaryti sutartį“, kartu pridedant sutarties dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją projektą, tačiau atsakovas į pateiktą pasiūlymą neatsakė.

208.

21Trakų r. sav. administracija, tęsdama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, adresavo atsakovui 2016 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. AP3-5221 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (11 priedas) dėl jam (atsakovui) priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) 0,3565 ha dalies paėmimo visuomenės poreikiams, pakartotinai pasiūlydama sudaryti sutartį dėl nuostolių, susijusių su jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies paėmimu visuomenės poreikiams, atlyginimo. Pažymėtina, kad atsakovas minėto rašto neatsiėmė. Tai įrodo šio rašto grąžinimas siuntėjui per AB „Lietuvos paštas“.

229.

232016 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 46VPĮ-1-(14.46.126.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) projekto tvirtinimo“ patvirtintas UAB „Kelprojektas“ parengtas žemės paėmimo aplinkkeliui Trakų mieste tiesti projektas. 2016 m. vasario 9 d. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše matyti, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) padalijimo, kuris įvykdymas vadovaujantis 2017 m. liepos 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vedėjo sprendimu Nr.46SK-666-(14.46.110.), rezultate gautas žemės ūkio paskirties 0,3565 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )).

2410.

252018 m. sausio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos vidinės dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ išraše (15 priedas) matyti, kad 2018 m. sausio 5 d. Trakų r. sav. administracija gavo Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. raštą Nr. 46SD-70- (14.46.137 E.) „Dėl įsakymo siuntimo“, kuriuo persiuntė ieškovui Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. lP-752-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )., paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) Trakų rajono savivaldybėje“.

2611.

27Ieškovas nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas 2017 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1 P-752-( 1.17 E.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) Trakų rajono savivaldybėje“ paimtas visuomenės poreikiams nurodžius bendrą atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą dydį - 1900,00 Eur.

2812.

29Vadovaudamasi Žemės įstatymo 47 straipsnio 5 dalimi Trakų r. sav. administracija yra atlikusi aukščiau nurodytos sumos pavedimą į banko depozitinę sąskaitą, tačiau kol nebus teismo sprendimo leisti įregistruoti iš atsakovo paimtą žemę Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir leisti ieškovui pradėti šį žemės sklypą naudoti sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodytiems tikslams, tol šio žemės sklypo nebus galima pradėti naudoti Trakų miesto aplinkkelio tiesimui.

3013.

31Nurodė, kad Trakų miesto aplinkkelį tiesti yra būtina dėl šių priežasčių: Trakų miesto aplinkkelis numatytas patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje, Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose, Trakų miesto bendrojo plano, Vilniaus apskrities bendrojo plano sprendiniuose; Planuojamas nutiesti ~ 5,87 km ilgio Trakų miesto aplinkkelis, kurio tiesimo tikslas - sumažinti tranzitinio transporto srautą per Trakų miestą. Planuojamo Trakų miesto aplinkkelio pradžia - turbo žiedinė sankryža su keliu Nr. Al6 Vilnius-Prienai-Marijampolė ~ 23,7 km, pabaiga - žiedinė sankryža su keliu Nr. A16 Vilnius - Prienai - Marijampolė ~ 29,9 km. Nustatyta, kad Trakų miestą kasdien tranzitu kerta po 400-500 sunkiųjų krovininių automobilių, dėl to Trakų miesto centre - Aukštadvario, Gedimino ir Vytauto g. esančioje žiedinėje sankryžoje, formuojasi transporto grūstys. Be to, ne ką mažesnę problemą sudaro Trakų mieste keliamas triukšmas, teršiamas oras, trikdomas eismo saugumas. Atliktas srautų modeliavimas parodė, kad į Trakų miesto aplinkkelį būtų nukreipti dideli transporto srautai: šiuo metu apie 55% Al6 keliu važiuojančių automobilių pasuktų į planuojamą aplinkkelį, o ateityje augant tranzitiniams srautams, ši dalis pasiektų 60%; Avaringumo statistiniai duomenys rodo, kad magistralinio kelio ruožas, einantis per Trakų miestą ir jo prieigas, yra avaringas ir nesaugus, ypač pėstiesiems ir dviratininkams; Visi specialiojo plano sprendiniai, kurių pagrindu Trakų miesto aplinkkeliui tiesti bus paimama žemė iš jos savininkų ir naudotojų, yra techniškai ir ekonomiškai pagrįsti bei neturi kitų alternatyvų. Visuomenės poreikiams nepaėmus savivaldybės prašyme nurodytų visų konkrečių žemės sklypų (dalių), nėra jokių galimybių pastatyti Trakų miesto aplinkkelio pagal eismo saugos reikalavimus; Nemaža dalis visuomenės poreikiams paimamos žemės bus panaudota lygiagretiems su Trakų miesto aplinkkeliu (numatoma, kad aplinkkelis, jį nutiesus, taps magistralinio kelio Al6 Vilnius-Prienai-Marijampolė dalimi, todėl nuo važų tiesiogiai nuo jo neturi būti) vietinės reikšmės keliams, kuriais būtų galima patekti į visus žemės sklypus, įrengti. Šiais keliais naudosis tiek besiribojančių sklypų savininkai, tiek kitų žemės sklypų savininkai ir vietiniai gyventojai. Tokius kelius geriausia įrengti valstybės žemėje, taip ateityje išvengiant ginčų tarp šio kelio naudotojų ir žemės savininkų.

3214.

33Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis Žemės įstatymo 47 str. ir Nutarimu patvirtintomis Taisyklėmis, UAB „Kelprojektas“ parengtos visuomenės poreikiams paimamos atsakovo žemės sklypo dalies vertinimo ataskaitos Nr. Nr. TVA-2016-69 išvadoje dėl žemės sklypo paimamos dalies ploto vertės ir nuostolių (50 vertinimo ataskaitos puslapis) nurodyta bendra visuomenės poreikiams paimamos 0,3565 ha dalies žemės sklypo ploto ir kitų nuostolių vertė - 1900,00 Eur.

3415.

35Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nesutinka su atlyginimo už visuomenės už visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dydžio nustatymu.

36Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

3716.

38Pirmąjį ieškovo reikalavimą Vilniaus apygardos teismas patenkino 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi, leisdamas įregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendime – 2017-12-29 įsakyme Nr. 1P-752-(1.17E.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) Trakų rajono savivaldybėje“ nurodytą žemės sklypą, unikalus Nr.: ( - ), Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti naudoti šį žemės sklypą Nacionalinės žemės tarnybos sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodytiems tikslams.

3917.

40Tokiu būdu teismui, 2018 m. gegužės 14 d. priėmus numatytą nutartį ir jai įsiteisėjus atsakovas tapo pinigų sumos, kurią žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija pervedė į Trakų rajono savivaldybės administracijos depozitinę sąskaitą, savininku ir įgijo teisę šia suma neribotai disponuoti.

4118.

42Bylą nagrinėjant teismo, ginčo nagrinėjimo ribas sudaro tik reikalavimas, susijęs su paimtos žemės sklypo verte ir jo savininko patirtų nuostolių dydžiu.

4319.

44Šioje byloje yra sprendžiamas klausimas – teisingo atlyginimo atsakovui už visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą dydžio nustatymas.

4520.

46Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuosavybė iš savininko gali būti paimama tik tada, kai ji būtina visuomenės poreikiams ir kai už ją teisingai atlyginama. Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nuosavybė visuomenės poreikiams gali būti paimama tik teisingai atlyginant. Civilinio kodekso 4.100 straipsnyje įtvirtinta, kad paimti daiktą ar kitą turtą, priklausantį asmeniui privačios nuosavybės teise, visuomenės poreikiams leidžiama tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymų nustatyta tvarka (1 dalis); daikto (turto) savininkui atlyginama pinigais to daikto (turto) rinkos kaina (2 dalis). Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai, tvarka ir atlyginimas reglamentuojami Žemės įstatyme. Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Žemės sklype esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojamos taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas statiniais ar įrenginiais užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už jau pastatytus ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius turi būti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę, kuri apskaičiuojama taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu ir kurių dydis apskaičiuojamas taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o apskaičiavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, statinių ir įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatytas konkretus visuomenės poreikis, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. Visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimą užsako ir už turto vertinimo darbus sumoka žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija.

4721.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. gruodžio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-478/2014, nurodė, kad visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo rinkos vertė turi būti apskaičiuojama taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtintą individualų turto vertinimo būdą, kuris reiškia, kad ji apskaičiuojama atsižvelgiant į visas individualias konkretaus žemės sklypo savybes, be kita ko, naudojimo ypatumus, naudojimo, valdymo ir disponavimo juo apribojimus, kitų asmenų teises į šį turtą (nuoma, įkeitimas, servitutas ir panašiai), draudimus (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 9 punktas, Turto vertinimo metodikos 20.2 punktas). Teisingo atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą principas reiškia, kad savininkui turi būti atlyginamas praradimas, kurį jis patiria netekdamas ne bet kokio, o būtent konkretaus individualias savybes turinčio žemės sklypo; toks praradimas sietinas su savininko galimybe įsigyti analogišką žemės sklypą, kokį jis prarado dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams (Teismų praktika. 2014, 42, p. 43-64).

4922.

50Iš byloje esančios ieškovės Trakų rajono savivaldybės atestuoto turto vertintojo UAB „Kelprojektas“ parengtos turto vertinimo ataskaitos Nr. TVA-2016-69 nustatyta, kad žemės sklypo paimamos dalies ploto vertės ir nuostolių, bendra visuomenės poreikiams paimamos 0,3565 ha dalies žemės sklypo ploto ir kitų nuostolių vertė – 1900 EUR. Turto vertės nustatymo data 2016-09-07. Tokia vertė nustatyta taikant lyginamąjį metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. IK-159 patvirtintoje Turto ir verslo vertinimo metodikoje. Lyginamojo metodo esmė - vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui. Žemės sklypo rinkos vertė nustatyta taip pat vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Žemės sklypo rinkos vertę nustatė vertintojai A. T. ir vertintojo asistentas A. B., turintys nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikaciją. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vertinimo ataskaitoje nustatytą ginčo žemės sklypo vertę 1900 Eur ieškovė Trakų rajono savivaldybė 2018 m. kovo 5 d. pervedė į Luminor Bank, AB, esančią depozitinę sąskaitą Nr. ( - ).

5123.

52Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės teismui pateiktoje vertinimo ataskaitoje nustatyta ginčo žemės sklypo verte, pateikė savo turto vertinimo ataskaitą, mano, jog ieškovo paskaičiuotas atlyginimas 1900 EUR yra neteisingas ir tokia proporcija yra nesąžininga. Nurodo, kad turi būti vertinama ne tik atskira visuomenės poreikiams paimama žemės ploto dalis (0,3536 ha), bet žemės sklypas visa apimtimi (1.9117 ha) ir tuomet išvedama žemės sklypo vieno aro kaina padauginant ją iš 0,3536 ha. Taigi, atsakovo pasamdytas sertifikuotas turto vertinimo subjektas MB „84 Sprendimai“ atlikęs detalų viso žemės sklypo (1,9117 ha), unikalus Nr. 7984-0003-0476, žemės ūkio paskirties vertinimą, nustatė, kad bendra jo vertė yra 43000 EUR. Todėl teisingas atlyginimas sudarytų 8041,24 EUR. Ir nors tai nėra tikroji reali suma, kurią jis mokėjo įsigydamas žemės sklypą 2010 m., kai buvo sumokėta už 1,9117 ha 55362 EUR, tačiau neprieštarauja dėl atlikto turto vertinimo. Mano, kad turtas turi būti vertinamas visa apimtimi, o ne vien tik visuomenės poreikiams paimama dalis, ieškovas atliko tik visuomenės poreikiams paimamos žemės ploto dalies vertinimą, tačiau ši dalis neegzistuoja kaip atskiras civilinių santykių objektas (CK 1.109 str., Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 9 p.). Byloje nėra įrodymų ir ieškovas to neneigia, kad iš bendro atsakovui priklausančio žemės sklypo (1,9117 ha) būtų teisėtu būdu atskirai identifikuota 0,3565 ha žemės ploto dalis ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruota nekilnojamojo turto registre. Tokiu būdu ieškovo pateikta ataskaita yra niekinė. Ataskaitos 3.1 p. yra aiškiai pažymėta, kad žemės sklypo 1.9117 ha, dalis 0,3565 ha, vertinimo dieną žemės sklypo dalis neturi nuosavybės teisinio statuso, nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Taip pat mano, kad turi būti sprendžiamas klausimas ir dėl žalos atlyginimo, kuri sudaro 2305 EUR, santykyje su atsakovo įsigyto turto 2010-03-15 verte. Todėl prašo ieškinio reikalavimo dalį padidinti iki 8041,24 EUR bei atlyginti 2305 EUR žalą.

5324.

54Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, būtina vadovautis jo redakcija, galiojančia konkretaus turto vertinimo metu. Šiuo metu galiojančios redakcijos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad individualusis turto arba verslo vertinimas – turto arba verslo, atsižvelgiant į individualias jo savybes tam tikrą dieną, vertinimas atitinkamu turto arba verslo vertinimo metodu, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje. Ši metodika patvirtinta finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159. Taigi turto vertinimo ataskaita ar turto vertės nustatymo ekspertizės aktas yra pagrindinis įrodymas byloje dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę nustatymo.

5525.

56Iš teismui pateiktos ieškovo turto vertinimo ataskaitos nustatyta, kad vertintojas ir jo asistentas taikė lyginamąjį metodą, kurio taikymas apibrėžtas Turto ir verslo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159. Nustatyta, kad atlikdamas turto vertinimą vertintojas vertino žemės sklypo 1,9117 ha, dalis – 0,3536 ha, kuri vertinimo dienai neturi nuosavybės teisinio statuso, nėra įregistruota nekilnojamojo turto registre, projektinis numeris Žemės sklypo plane M 1:1000-52-2.

5726.

58Spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, susijusį su turto verte, teismas šiuo atveju vadovaujasi atsakovo pateiktu Turto vertintojo MB „84 Sprendimai“ atliktu turto vertinimo aktu, remiantis kuriuo buvo nustatyta, kad ginčo žemės sklypo 1,9117 ha, unikalus Nr. ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypas, vertė 43000 EUR, kas sudarytų 0,3565 ha vertė 8041,24 EUR. Toks turto vertinimas iš esmės laikytinas teisingu, atitinkančiu Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 9 p. nuostatas, remiantis kuriuo rinkos sandorių objektu laikytinas tik identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas žemės sklypas. Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovo nurodyta 2016-10-20 turto vertinimo ataskaitoje nustatyta ginčo žemės sklypo vertė 1900 EUR negali būti laikoma teisingu atlygiu už visuomenės poreikiams paimamą žemę, įvertinus ir tai, kad 2010-03-15 Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi žemės sklypas buvo parduotas už 191 000 Lt sumą, ieškovo atstovė teismui nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad iki įsakymo priėmimo šio žemės sklypo vertė iš esmės pasikeitė arba atsirado kitos sprendžiamam ginčui svarbios faktinės aplinkybės. Esant tokiai situacijai, teismo vertinimu, atsakovo pateikto turto vertintojo MB „84 Sprendimai“ nustatyta viso žemės sklypo vertė laikytina įrodyta, pagrįsta ir teisinga, ir teisingas atlyginimas sudarytų 8041,24 EUR.

5927.

60Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, Civilinio proceso kodekso 178 straipsnio norma reiškia, kad joje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2009).

6128.

62Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015;kt.). Civiliniame procese vadovaujamasi įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; kt.). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes.

6329.

64Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu, nustatant ginčo turto rinkos vertę, yra pagrindas vadovautis turto vertinimo ataskaita, kurią teismui į bylą pateikė atsakovas, ieškovas dėl turto vertinimo ataskaitos atlikusių vertintojų kvalifikacijos, jų išvadų pagrįstumo nepareiškė jokių objektyvių ir pagrįstų abejonių.

6530.

66Atsakovas taip pat pateikė teismui prašymą priteisti 2305 EUR nuostolių, tokį prašymą išdėstydamas rašytiniuose paaiškinimuose. Atsakovui nepareiškus priešinio ieškinio šioje dalyje, teismas nuostolių atlyginimo klausimo nesprendžia.

6731.

68Atsakovas pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo – 900 EUR. Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, 600 EUR (CPK 93 str, 98 str.).

69Vadovaudamasis Žemės įstatymo 47 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259-260, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

70Ieškinį patenkinti iš dalies.

71Nustatyti, kad atsakovui M. T. atlyginimo už visuomenės poreikiams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017-12-29 d. įsakymu Nr. lP-752-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ). Paėmimo visuomenės poreikiams paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) Trakų rajono savivaldybėje“, dydis yra 8041,24 Eur.

72Įsiteisėjus sprendimui, 8041,24 Eur (vieno tūkstančio šimto keturiasdešimt eurų) atlyginimo dydis už visuomenės poreikiams paimamą žemę pervestas į Trakų rajono savivaldybės administracijos depozitinę sąskaitą, esančią Luminor Bank, AB, sumokamas atsakovui M. T., gim. 1962-07-22.

73Priteisti atsakovui M. T. iš ieškovo Trakų rajono savivaldybės 600 EUR bylinėjimosi išlaidų.

74Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,... 2. sekretoriaujant A. N.... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. G.... 4. atsakovo atstovui advokatui A. K.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. 1.... 7. Ieškovas Trakų rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. 2.... 9. Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu... 10. 3.... 11. Pažymėjo, kad 2016 m. balandžio 11 d. raštu Nr. AP3-1242 „Dėl žemės... 12. 4.... 13. 2016 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu... 14. 5.... 15. 2016 m. rugpjūčio 19 d. UAB „Kelprojelitas“ rašte Nr. SR16-04557 „Dėl... 16. 6.... 17. 2016 m. spalio 20 d. UAB „Kelprojelitas“ turto vertinimo ataskaitoje Nr.... 18. 7.... 19. Vadovaudamasi Žemės įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, Nutarimu patvirtintų... 20. 8.... 21. Trakų r. sav. administracija, tęsdama žemės paėmimo visuomenės poreikiams... 22. 9.... 23. 2016 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vedėjo... 24. 10.... 25. 2018 m. sausio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos vidinės... 26. 11.... 27. Ieškovas nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklausantis žemės... 28. 12.... 29. Vadovaudamasi Žemės įstatymo 47 straipsnio 5 dalimi Trakų r. sav.... 30. 13.... 31. Nurodė, kad Trakų miesto aplinkkelį tiesti yra būtina dėl šių... 32. 14.... 33. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis Žemės... 34. 15.... 35. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nesutinka su atlyginimo už... 36. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 37. 16.... 38. Pirmąjį ieškovo reikalavimą Vilniaus apygardos teismas patenkino 2018 m.... 39. 17.... 40. Tokiu būdu teismui, 2018 m. gegužės 14 d. priėmus numatytą nutartį ir jai... 41. 18.... 42. Bylą nagrinėjant teismo, ginčo nagrinėjimo ribas sudaro tik reikalavimas,... 43. 19.... 44. Šioje byloje yra sprendžiamas klausimas – teisingo atlyginimo atsakovui už... 45. 20.... 46. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 47. 21.... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 49. 22.... 50. Iš byloje esančios ieškovės Trakų rajono savivaldybės atestuoto turto... 51. 23.... 52. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės teismui pateiktoje vertinimo ataskaitoje... 53. 24.... 54. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį paimamo žemės sklypo rinkos... 55. 25.... 56. Iš teismui pateiktos ieškovo turto vertinimo ataskaitos nustatyta, kad... 57. 26.... 58. Spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, susijusį su turto verte, teismas... 59. 27.... 60. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, Civilinio proceso... 61. 28.... 62. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 63. 29.... 64. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu,... 65. 30.... 66. Atsakovas taip pat pateikė teismui prašymą priteisti 2305 EUR nuostolių,... 67. 31.... 68. Atsakovas pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo – 900... 69. Vadovaudamasis Žemės įstatymo 47 straipsniu, Civilinio proceso kodekso... 70. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 71. Nustatyti, kad atsakovui M. T. atlyginimo už visuomenės poreikiams... 72. Įsiteisėjus sprendimui, 8041,24 Eur (vieno tūkstančio šimto... 73. Priteisti atsakovui M. T. iš ieškovo Trakų rajono savivaldybės 600 EUR... 74. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...