Byla 1-1077-1060/2018
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje R. N., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis duomenys neskelbtini), vedęs, profesinio išsilavinimo, ūkininkas, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Andriaus Braso pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje R. N., asmens kodas ( - ) gimęs duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis duomenys neskelbtini), vedęs, profesinio išsilavinimo, ūkininkas, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį.

4Teismas

Nustatė

5R. N. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, o būtent: jis 2018 m. rugpjūčio 23 d., apie 8.20 val., Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k., pažeisdamas Kelių eismo saugumo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo jam priklausantį automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo 1,85 promilės alkoholio. Šiais savo veiksmais R. N. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis R. N. visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką bei parodė, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d., vakare gėrė alkoholį, kitą rytą, tai yra rugpjūčio 24 d., irgi gėrė alkoholio. Kai pasibaigė jo cigaretės, sugalvojo nuvažiuoti į degalinę, esančią Prienų r., Stakliškių k., nusipirkti cigarečių. Apie 8 val., ryto važiavo vienas jam priklausančiu automobiliu „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) Atvažiavus į degalinę, sustabdė policijos pareigūnai. Jam alkotesteriu buvo nustatytas 1,79 promilės girtumas. Po to jį nuvežė į ligoninę, kur jam buvo paimtas kraujas dėl alkoholio kiekio kraujyje nustatymo. Jis automobilį įvertina apie 400 eurų. Dėl savo poelgio labai gailisi. Bauda sumokėti gali, nes turi ūkį ir gauna iš jo pajamas (b.l. 59-60, 63).

7Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga.

8Liudytojo V. D. parodymai, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. apie 8.20 val. jis kartu su vyriausiuoju patruliu V. R., jiems būnant Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k., esančios degalinės teritorijoje, pastebėjo į degalinės teritoriją įvažiuojantį automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) Šio automobilio vairuotojo važiavimas sukėlė jiems abejonių, įtarė kad vairuotojas gali būti neblaivus. Priėjęs prie minėto automobilio vairuotojo durelių, pamatė, kad prie vairo sėdi vyriškis. Jis jo paprašė automobilio dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo. Vairuotojas pateikė minėtus dokumentus. Jam stovint prie automobilio, jautė, nuo vairuotojo sklindantį stiprų alkoholio kvapą. Alkotesteriu vairuotojui buvo nustatytas 1,79 promilės girtumas ( b.l. 16-17).

9Daiktų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad lengvasis automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) apžiūrėtas įvykio vietoje, Prienų r., Stakliškių k., UAB „Borusta“ degalinės teritorijoje (b.l. 8).

10Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje nurodyta, kad R. N. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,85 promilės etilo alkoholio (b.l. 52).

11Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo R. N. kaltė padarius BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką visiškai įrodyta.

12BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų.

13Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visiškai patvirtino R. N. pareikštą kaltinimą, t. y., jog jis 2018 m. rugpjūčio 23 d., apie 8.20 val., Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k., pažeisdamas Kelių eismo saugumo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo jam priklausantį automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo 1,85 promilės alkoholio. Tokiais veiksmais R. N. tyčia apsvaigęs nuo alkoholio vairavo transporto priemonę ir tokia veika kvalifikuotina kaip BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytas nusikaltimas.

14Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu.

15Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, bylos aplinkybės yra aiškios. Teismas konstatuoja, kad R. N. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi. Teismo baudžiamojo įsakymo tvarka ir pasekmės kaltinamajam išaiškintos (b. l. 71-75).

16Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; nusikalstama veika padarytą žalą. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

17Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 3 dalis).

18R. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). BK 60 straipsnyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius R. N. – kaltinamasis neteistas (b.l. 43), nebaustas administracine tvarka (b.l. 44), psichiatrinio ar narkologinio gydymo įskaitoje neregistruotas (b.l. 48), nedirba (b.l. 45), darbo biržoje neregistruotas (b.l. 46). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokuroro siūlomą bausmės rūšį – 75 MGL baudą.

20BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į tai, jog R. N. savo kaltę pripažino ir byla išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina bausmė mažintina 1/3 dalimi, t. y. iki 50 MGL baudos.

21Į paskirtą bausmę įskaityti R. N. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. 08.45 val. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 10.20 val. (2 paras), vieną sulaikymo para prilyginant 2 MGL baudai (b. l. 54-56).

22Baudžiamuoju įsakymu prokuroras prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 2 (dvejiems) metams.

23BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise (ar ją įgyti) taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Įstatymas numato, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis R. N. anksčiau nebuvo teistas, nebaustas administracine tvarka, šios bylos KET pažeidimai nesukėlė sunkių padarinių, tačiau KET pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes padaryti neblaivaus asmens, kai kraujyje nustatyta 1,85 promilės etilo alkoholio, veika padaryta tyčine kaltės forma, veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į nesukėlimą eismo įvykių, į tai, kad kaltinamasis nedirba ir teisė vairuoti nėra būtina dėl darbo tiesiogiai susijusio su transporto priemonės vairavimu. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas ir įvertintas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, jos trukmę nustatant pagal BK 68 straipsnyje numatytą sankciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

24Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis)

25BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo turinį sudaro priverstinis, neatlygintinas iš nusikalstamos veikos gauto, darant nusikalstamą veiką panaudoto ar nusikalstamai veikai daryti suteikto turto paėmimas valstybės nuosavybėn. Konstitucinėje jurisprudencijoje akcentuojami prevenciniai nusikalstamos veikos įrankių, priemonių bei rezultato konfiskavimo tikslai – kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą panaudoja nusikaltimui padaryti, jam turi būti nustatytos teisinės priemonės panaudoto turto atžvilgiu. Jeigu to nebūtų, kaltininkas, atlikęs bausmę (ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės), turimą turtą galėtų vėl panaudoti nusikaltimams daryti. Kartu pažymėtina, kad nusikalstamai veikai daryti naudojamo, kaltininkui nuosavybės teise priklausančio, turto konfiskavimas neišvengiamai riboja nuosavybės teisę, todėl turi ir nubaudimo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės būtų proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitiktų siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, o tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti būtų teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros (išskyrus BK 72 straipsnio 4 dalį), jis privalomai skiriamas visais atvejais, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos jo taikymo sąlygos.

26Skirtingai pagal BK 72 straipsnio 4 dalį numatytas neprivalomas nerūpestingų asmenų turto konfiskavimas, kuris gali būti taikomas tada, kai turto savininkas nežinojo, tačiau turėjo ir galėjo žinoti, kad kitiems asmenims perduotas turtas (pvz., paskolintas, išnuomotas, suteiktas laikinai pasinaudoti) gali būti panaudotas šio kodekso uždraustai veikai daryti (BK 72 straipsnio 4 dalis)

27Nagrinėjamoje byloje automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) buvo panaudotas kaltinamajam R. N. darant nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje. Taigi automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone. Automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra pats R. N., todėl automobilis kaip BK uždraustos nusikalstamos veikos priemonė turi būti konfiskuotas.

28Prokuroras pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu prašo iš R. N. išieškoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patirtas proceso išlaidas dėl transporto priemonės nuvežimo, kurios sudaro – 50,00 Eur. Baudžiamojo proceso išlaidas ir jų atlyginimą reglamentuoja BPK VIII skyrius. BPK 103 straipsnyje pateiktas atlygintinų proceso išlaidų sąrašas: liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti; liudytojams ir nukentėjusiesiems išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų atitraukimą nuo įprastinio darbo; ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį; daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos; kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Pažymėtina, jog teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui (BPK 105 straipsnio 1 dalis). Iš Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pažymos apie patirtas proceso išlaidas ikiteisminiame tyrime Nr. duomenys neskelbtini) (b. l. 27) matyti, jog transporto priemonės „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) nuvežimo išlaidos yra 50,00 Eur. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vadovaudamasis BPK 103 ir 105 straipsniu prašo pripažinti šias išlaidas – proceso išlaidomis. Iš pateiktos 2018 m. birželio 6 d. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo sutarties 3.1.4 punkto matyti (b. l. 28-39), jog policijos komisariatas už suteiktas paslaugas sutarties vykdytojui atsiskaito pavedimu per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, teismas transporto priemonės nuvežimo išlaidas pripažįsta proceso išlaidomis, kurios priteisiamos iš kaltinamojo R. N..

29Kaltinamajam R. N. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas (b.l. 65-70) paliekamos galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios (BPK 139 straipsnis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

31R. N. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, ir paskirti jam 75 MGL (3 750,00 Eur) baudą.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinti paskirtą bausmę vienu trečdaliu ir paskirti R. N. galutinę 50 MGL (2 500,00 Eur) baudą.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į paskirtą bausmę įskaityti R. N. laikinajame sulaikyme nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. 08.45 val. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 10.20 val. (2 paras) išbūtą laiką, prilyginant vieną laikinajame sulaikyme išbūtą dieną 2 MGL (100,00 Eur) baudai.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, paskirti R. N. baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, konfiskuoti R. N. nuosavybės teise priklausantį automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) saugomą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 105 straipsnio 1 dalimi, priteisti iš kaltinamojo R. N. Alytaus apskrities VPK 50,00 Eur transporto priemonės nuvežimo išlaidas.

37Palikti galioti R. N. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

38Perduoti R. N. baudžiamojoje byloje saugomą vairuotojo pažymėjimą (Nr. duomenys neskelbtini)) kartu su baudžiamuoju įsakymu VĮ „Regitra“ baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

39Informuoti kaltinamąjį R. N. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

40Įteikti kaltinamajam R. N. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

41Išaiškinti kaltinamajam R. N., kad:

42nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

43Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

44Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

45Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

46Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7... 4. Teismas... 5. R. N. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis R. N. visiškai prisipažino... 7. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 8. Liudytojo V. D. parodymai, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. apie 8.20 val. jis... 9. Daiktų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad lengvasis automobilis... 10. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto... 11. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja,... 12. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto... 13. Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais,... 14. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 15. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418... 16. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 17. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 18. R. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 19. Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius... 20. BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs... 21. Į paskirtą bausmę įskaityti R. N. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką... 22. Baudžiamuoju įsakymu prokuroras prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo... 23. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 24. Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis)... 25. BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio... 26. Skirtingai pagal BK 72 straipsnio 4 dalį numatytas neprivalomas nerūpestingų... 27. Nagrinėjamoje byloje automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) buvo... 28. Prokuroras pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu... 29. Kaltinamajam R. N. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 31. R. N. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu,... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 105 straipsnio... 37. Palikti galioti R. N. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį... 38. Perduoti R. N. baudžiamojoje byloje saugomą vairuotojo pažymėjimą (Nr.... 39. Informuoti kaltinamąjį R. N. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 40. Įteikti kaltinamajam R. N. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 41. Išaiškinti kaltinamajam R. N., kad:... 42. nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika... 43. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja... 44. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali... 45. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą... 46. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....