Byla e2-30-424/2015
Dėl S. P. testamento pripažinimo negaliojančiu

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant ieškovei J. P., jos atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui, atsakovės atstovui advokatui A. V. Pilipčikui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovei O. B., tretiesiems asmenims notarėms Dainai Aliukonienei ir Jūratei Klepackienei dėl S. P. testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė prašo pripažinti S. P. 2006 m. liepos 27 d. (ieškinyje nurodo liepos 20 d.) testamentą negaliojančiu. Nurodo, kad S. P. Vilniaus apygardos teismo 2003 m. kovo 31 d. nuosprendžiu buvo atkeistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto BK 104 str., dėl nepakaltinamumo ir atiduotas priverstiniam gydymui psichiatrinėje ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis. Stacionarinės teismo psichiatrinės ekspertizės akto išvadoje buvo nustatyta, jog S. P. pavojingos visuomenei veikos padarymo metu sirgo lėtinio pobūdžio progresuojančiu psichikos sutrikimu organine silpnaprotyste, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. S. P. 2005 m. kovo 7 d. sudarė testamentą, patvirtintą Trakų 1-ojo notarų biuro notarės J. Klepackienės, kuriuo visą savo turtą po mirties paliko savo žmonai J. P.. 2006 m. liepos 27 d. S. P. sudarė dar vieną testamentą, kuriuo visą savo turtą po mirties paliko savo dukrai O. B.. Testamentą patvirtino Trakų 2-ojo notarų biuro notarė Daina Aliukonienė (testamento registracijos Nr. DA Nr. I-3638). S. P. 2013 m. spalio 21 d. mirė. O. B. po savo tėvo mirties priėmė palikimą pagal S. P. testamentą, kreipdamasi į notarą. Ieškovė nurodė, kad S. P. 2006 m. liepos 27 d. testamentu visą savo turtą palikdamas dukrai O. B., dėl sveikatos būklės negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir padarinių bei išreikšti tikros valios dėl psichinės ligos. Nurodė, kad jo gydymosi laikotarpiu ir vėliau juo rūpinosi, jį prižiūrėjo ir gydė jo žmona J. P.. S. P. buvo ligonis, jis nesirūpino ūkiu, buvo agresyvus, ji turėjo jį slaugyti, o dukra O. B. tėvu nesirūpino, jo neslaugė, su juo negyveno, tėvus aplankydavo retai. Sudarytas testamentas prieštarauja gerai moralei, kadangi atsakovė testatoriumi nesirūpino, o testatorius sudarydamas testamentą negalėjo suvokti savo veiksmų. Ieškovės atstovas teismo posėdyje prašė S.P. pomirtinės psichiatrinės ekspertizės išvadą vertinti tik kaip konsultacinę, kadangi joje yra daug prieštaravimų ir be to ji prieštarauja baudžiamojoje byloje pateiktai išvadai, remiantis kuria S. P. nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas dėl nepakaltinamumo ir atiduotas priverstiniam gydymui psichiatrinėje ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2006 m. liepos mėnesį jai viešint pas tėvus, tiek tėvas S. P., tiek motina J. P. pareiškė norą visą savo turtą testamentais palikti jai, vieninteliam gyvam likusiam vaikui, todėl 2006 m. liepos 27 d. kaimynas J. K. nuvežė ją ir tėvus pas notarę Dainą Aliukonienę, kur buvo surašyti jos naudai du testamentai, kuriais tiek S. P., tiek J. P. visą turtą po savo mirties paskyrė jai. Testamento jos naudai sudarymo metu tėvas nesirgo jokiom psichinėm ligom, buvo veiksnus, socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią ir ją išreiškė ne tik jai ir motinai J. P., kuri žinojo apie jo valią iš anksto, bet ir su juo bendravusiai notarei J. Aliukonienei. Jokių jo valios trūkumų nebuvo ir nėra, todėl jo sudarytas testamentas galioja. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog testamento sudarymo metu jos tėvas S. P. buvo teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, kad jis testamentą sudarė dėl smurto ar grasinimo. Anksčiau ieškovės ir atsakovės santykiai buvo geri, tėvai dukrą rėmė materialiai, ir tai neprieštarauja jokiai gerai moralei. 2006 m. liepos 27 d. S. P. testamentas buvo surašytas dalyvaujant ieškovei, kuri pati tą pačią dieną sudarė testamentą, kuriuo taip pat visą savo turtą po mirties paliko atsakovei. Nurodė, kad S. P. turėjo psichikos sutrikimų anksčiau, tačiau vėliau gydėsi, jo psichikos būklė tapo normali.

4Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, dėl bylos esmės savo pozicijos nepareiškė.

5Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

6S. P. 2005-03-07 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą po mirties jis paliko savo žmonai J. P. (b.l.104)

7S. P. 2006-07-27 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko dukrai O. B. (b.l. 107). Šalys nurodė, kad S. P. 2013 m. spalio 21 d. mirė. O. B., po savo tėvo mirties priėmė palikimą pagal testatoriaus S. P. oficialų, 2006-07-27 notarės Dainos Aliukonienės patvirtintą testamentą, įteikdama prašymą priimti palikimą palikimo bylą vedančiai notarei J. Klepeckienei.

8Byloje kilo ginčas dėl vienašalio sandorio – 2006-07-27 sudaryto testamento, kuriuo testatorius S. P. nuosavybės teise priklausantį visą savo turtą paliko atsakovei O. B., galiojimo, kaip sudaryto asmens, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

9Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu, kaip sandoris su valios trūkumais. Toks sandoris pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios.

10Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis negalėjo nesuprasti savo veiksmų ir jų valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos A. T. yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013).

11Šioje byloje teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą dėl S. P. sveikatos būklės sudarant ginčijamą sandorį, 2014-10-05 nutartimi paskyrė S. P. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę (b.l. 77). Teismo psichiatrijos ekspertizės 2014 m. lapkričio 19 d. aktu Nr. TPE 73/2014 teismo ekspertas nustatė, kad S. P. 2006-07-20 testamento sudarymo metu sirgo lengvu kognityviniu sutrikimu bei organiniu nuotaikos sutrikimu dėl kurių jis galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti (b.l. 93-99). Nors ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė pateiktą byloje eksperto išvadą vertinti tik kaip konsultacinę, kadangi ji prieštarauja baudžiamojoje byloje pateiktai 2003-02-05 išvadai ( b.l.85-86), remiantis kuria S. P. nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas dėl nepakaltinamumo ir atiduotas priverstiniam gydymui psichiatrinėje ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis (b.l.9-12), pažymėtina, kad teismo psichiatrijos ekspertas, įvertinęs S. P. medicininę dokumentaciją, ekspertizės išvadoje konstatavo, jog S. P. nepakaltinamu buvo pripažintas nusikaltimo padarymo dieną, t.y. 2001-08-22, tačiau dėl priverstinio gydymo S. P. būsena stabiliai pagerėjo, todėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo sąlygos jam buvo pakeistos į ambulatorinį stebėjimą pagal gyvenamąją vietą, t.y. Trakų psichikos sveikatos centre, kur 2004-03-01 – 2006-07-14 priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo laikotarpiu gydytojas psichiatras S. P. nekonstatavo jokių aktyvios psichopatologijos, suvokimo sutrikimo požymių. Pažymėjo, jog palankiai S. P. ligos eigai didelę įtaką turėjo ilgalaikė alkoholinė abstinencija, reguliarus lankymas ir gydymasis pas psichiatrus ir kitus specialistus, o visa tai sudaro pagrindą teigti, kad testamento sudarymo dieną S. P. psichikos sutrikimų simptomatika buvo stabilizavusis, klinikiniame vaizde vyravo tik lengvo pažinimo sutrikimo požymiai, psichikos procesų sulėtėjimas, subdepresinė simptomatika. Tai reiškia, kad jis buvo klinikinės ir socialinės kompensacijos būsenoje, galėjo suprasti sudaromo testamento aplinkybes, jo turinį, numatyti bei kritiškai įvertinti savo veiksmų pasekmes. Ekspertai taip pat nurodė, kad tik gilūs ir išreikšti demencijos pokyčiai, ryškūs mąstymo sutrikimai, kritikos praradimas gali asmens valios pasireiškimą daryti negaliojančiu. Reikalavimai psichiniam sugebėjimui paprastuose sandoriuose, tokiuose kaip testamentas, yra ne tokie grįžti ir tik labai intensyvūs psichikos sutrikimai atima gebėjimą suvokti arba laisvai priimti sprendimą. Kad ginčijamo testamento sudarymo metu S. P. suprato ir testamento, kaip sandorio, esmę ir savo paties sudaryto testamento esmę patvirtino ir liudytojas J. K., kuris parodė, kad S. P. pažinojo kaip ramų normalų žmogų. Kartą pavežė S. P., J. P. bei jų dukrą O. B. pas notarą. Grįžęs iš notaro S. P. jam sakė, kad pas notarę buvo sudaryti testamento ir testamentą sudarė dukros O. B. naudai. Teismas, sutinka su psichiatrijos ekspertizės 2014 m. lapkričio 19 d. akte Nr. TPE 73/2014 padaryto išvadomis ir jomis vadovaujasi priimdamas sprendimą.

12Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos A. T., formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012). Tai, kad testatorius buvo veiksnus, pats rūpinosi savo buitiniais poreikiais, rūpinosi ūkiu, normaliai bendravo patvirtino ir teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. J., kuris patvirtino, kad su S. P. bendraudavo gana dažnai, nebuvo mėnesio, kad nesusitiktų. S. P. elgėsi ir atrodė normaliai, prašydavo padėti ūkyje, buvo geras žmogus.

13Liudytoja V. P., ieškovės marti, nurodė, kad S. P. buvo „blogai su galva“, jis buvo girtuoklis, psichinis ligonis, agresyvus – smaugė šunį, mušė žmoną. Nurodė, kad jo žiaurus elgesys buvo iki visuomenei pavojingos veikos padarymo. Apie testamento sudarymo laikotarpį liudytoja reikšmingų duomenų nepateikė, o tik išreiškė savo subjektyvią nuomonę apie testatorių. Vertindamas šios liudytojos parodymus, teismas juos vertina kritiškai atsižvelgdamas į tai, kad ši liudytoja yra suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, nes, kaip posėdžio metu nurodė pati ieškovė, palikimą paveldėjus jai, dalį savo palikimo ji yra pažadėjusi palikti V. P..

14Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos A. T. ne kartą yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013). Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti testatoriaus valią.

15Ieškovės teiginiai, kad ginčijamas testamentas pripažintinas negaliojančiu ir dėl to, kad jis prieštarauja gerai moralei, nes juo turtas paliktas ne testatorių prižiūrėjusiai sutuoktinei, o dukrai, kuri tėvu visiškai nesirūpino, atmetami kaip nepagrįsti. Turto palikimas vaikams ar sutuoktiniui nėra nepriimtinas moralės požiūriu. Atvirkščiai, tiek pagal papročius, tiek pagal įstatymą (CK 5.11 str.), mirusiojo turtą pirmiausiai paveldi vaikai. Todėl testamentas dukters naudai, negali būti laikomas prieštaraujančiu gerai moralei ( CK 1.81 str.). Ieškovė teigdama, kad atsakovė nesirūpino tėvu, jo neprižiūrėjo, atvažiuodavo tik reikalauti pinigų, išreiškia tik savo subjektyvią nuomonę apie atsakovę, nepateikdama įrodymų šiems teiginiams pagrįsti. Todėl vertinti testatoriaus ir įpėdinės bei ieškovės tarpusavio santykius ir šiame kontekste spręsti apie testamento moralumą, teismas neturi pagrindo.

16Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei įvertinus eksperto išvadą ir liudytojų parodymus, konstatuotina, kad S. P. 2006-07-27 testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė, testatoriaus valios įforminimo trūkumų nenustatyta, todėl ieškinys atmetamas.

17LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė šioje byloje patyrė 1000 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 134-135). Atsakovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl jos priteisiamos ir ieškovės pilnai.

18Iš ieškovės valstybei priteisiama 10,55 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Priteisti iš J. P. a.k. ( - ) Dainos Aliukonienės 290 Eur (du šimtus devyniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš J. P. a.k. ( - ) valstybei 10,55 Eur (dešimt eurų penkiasdešimt penkis euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė prašo pripažinti S. P. 2006 m. liepos 27 d. (ieškinyje nurodo... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2006 m. liepos mėnesį jai... 4. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, dėl bylos esmės savo pozicijos... 5. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 6. S. P. 2005-03-07 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą po mirties jis... 7. S. P. 2006-07-27 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko dukrai O.... 8. Byloje kilo ginčas dėl vienašalio sandorio – 2006-07-27 sudaryto... 9. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 10. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai... 11. Šioje byloje teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą dėl S. P.... 12. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 13. Liudytoja V. P., ieškovės marti, nurodė, kad S. P. buvo „blogai su... 14. Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos A. T. ne... 15. Ieškovės teiginiai, kad ginčijamas testamentas pripažintinas negaliojančiu... 16. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei įvertinus eksperto išvadą ir... 17. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 18. Iš ieškovės valstybei priteisiama 10,55 Eur išlaidų, susijusių su... 19. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 20. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš J. P. a.k. ( - ) Dainos Aliukonienės 290 Eur (du šimtus... 22. Priteisti iš J. P. a.k. ( - ) valstybei 10,55 Eur (dešimt eurų... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...