Byla e2-1510-585/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gobusus“, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gobusus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gobusus“, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gobusus“ bankroto bylą. Ieškovė nurodė, kad 2019 m. birželio 11 d. duomenimis atsakovės įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui yra 90 163,47 Eur, iš jų: 88 543,31 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 1 620,16 Eur šio mokesčio delspinigių. Mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2019 m. birželio 7 d. duomenimis bendrovėje nėra dirbančių darbuotojų. Bendrovė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1 564,18 Eur. Iš paskutinio pateikto balanso už 2016 metus matyti, kad atsakovės turto vertė sudarė 264 227 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 187 696 Eur, t. y. įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai akivaizdžiai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovės pareiškimą tenkino ir iškėlė UAB „Gobusus“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Vadybos apskaita“.

93.

10Teismas nustatė, kad paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2016 m. laikotarpį. Pagal Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktą balansą už 2016 metus, UAB „Gobusus“ turto turėjo už 264 227 Eur, o per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 187 696 Eur, po vienerių metų ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 13 597 Eur. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktais duomenimis 2016 m. įmonė turėjo 48 577 Eur pelno. Ieškovės pateiktais duomenimis UAB „Gobusus“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiuo metu sudaro 1 564,18 Eur, tuo tarpu įsiskolinimas valstybės (savivaldybių) biudžetui sudaro net 90 163,47 Eur. Atsakovė skolų valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nemoka, jų išieškoti taikant priverstinio poveikio priemones nepavykta. Atsakovei priklausančiam nekilnojamam turtui nustatyta hipoteka, visas šis turtas taip pat yra areštuotas. Atsakovės vardu įregistruota transporto priemonė Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) kurios dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, automobilis įkeistas, areštuotas. Antstolių informacinės sistemos registro duomenys patvirtina, kad išieškojimas iš atsakovės vykdomas ir UAB „Architektūros menas“ naudai, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis per 2018 – 2019 metus atsakovės atžvilgiu priimti teismų procesiniai sprendimai dėl skolų išieškojimo kreditorių UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, UAB „Varonis“, UAB „Todos“ naudai. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, šiuo metu turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje.

114.

12Teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki (vien įsiskolinimas ieškovei sudaro net 90 163,47 Eur, t. y. beveik pusę ieškovės 2016 metais turėto materialaus turto vertės), Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenų neteikia, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

145.

15Atskirajame skunde apeliantė UAB „Gobusus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti.

166.

17Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

186.1.

19Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tinkamai informavo atsakovę.

206.2.

21Per 2018-2019 m. įmonėje buvo atliekamas patikrinimas, įmonė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, todėl buvo siekiama iš naujo registruoti įmonę PVM mokėtoja, tuo būdu patikslinant duomenis apie deklaruotinas mokėtinas PVM sumas ir prievoles. Šių veiksmų atlikti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsakovei neleido, sudarė biurokratines kliūtis registracijai atlikti.

226.3.

23Teismas nepagrįstai neišreikalavo bylai svarbių dokumentų, neatsižvelgė į tai, kad byla pradėta vasaros laikotarpiu, kai susižinojimas apie bylos nagrinėjimą dėl atostogų gali būti objektyviai apsunkintas. Nors apie bylos nagrinėjimą vieną kartą paskelbta viešai, tačiau ieškovui žinomais kontaktiniais duomenimis atsakovės atstovams apie pradėtą bylą nebuvo pranešta.

246.4.

25Pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo klaidingai nustatytos faktinės aplinkybės, netinkamai vertinti ir nuodugniai neištirti byloje pateikti įrodymai.

267.

27Bankroto administratorė UAB „Vadybos apskaita“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

287.1.

29Ieškovė savo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo aiškiai nurodė datas bei atsakovei adresuotų pranešimų registracijos numerius, kuriais buvo siųsta informacija apie bankroto bylos inicijavimą bei pateikė tai įrodančius dokumentus. Nors šie pranešimai ir nebuvo įteikti atsakovei, tačiau vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimas atsakovės buveinės adresu yra laikomas tinkamu informavimu.

307.2.

31Skundžiamojoje nutartyje teismas aiškiai motyvavo kokių dokumentų pagrindų buvo priimtas sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Pagal paskutinius finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2016 m. laikotarpį, įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, visas nuosavybės teise įmonės valdomas turtas areštuotas bei įkeistas hipoteka, įmonėje nedirbo nei vienas darbuotojas, teismuose atsakovės atžvilgiu priimti sprendimai dėl skolų išieškojimo kreditorių naudai, tuo tarpu vien įmonės skola ieškovei sudarė beveik pusę 2016 m. laikotarpiu atsakovės turėto materialaus turto vertės.

327.3.

33Pagal atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateiktus tarpinius UAB „Gobusus“ finansinius dokumentus, t. y. 2019 m. rugpjūčio 31 d. balansą bei 2019 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. rugpjūčio 31 d. įmonė turėjo turto už 1 061 027 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudarė – 1 018 182 Eur. Be to, įmonė dirbo nuostolingai ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį baigė su 29 348 Eur nuostoliu.

347.4.

35Aplinkybės apie tai, kad mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyti pažeidimai ir/ar trūkumai, dėl kurių atsakovė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų sąrašo, nesuteikia privilegijų atsakovei, nesutinkančiai su mokesčių administratoriaus sprendimu, savavališkai nemokėti privalomųjų mokesčių, tokiu būdu didinant savo prievolę ieškovei.

367.5.

37Įmonės kreditoriai jau pateikė bankroto administratorei kreditorinius reikalavimus. Neginčijamų antros eilės kreditorinių reikalavimų suma sudaro 91 740,53 Eur, trečios eilės – 14 470,50 Eur. Bankroto administratorei taip pat pateiktas ir UAB „Hadusus“ kreditorinis reikalavimas 304 238 Eur sumai, kurio pagrįstumui nepakanka dokumentacijos.

388.

39Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

408.1.

41Įstatyme neįtvirtinta kreditoriaus pareiga įteikti bendrovei įspėjimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo buvo informuota elektroniniu paštu bei per pašto paslaugas teikiančią įmonę AB Lietuvos paštas, o tai įrodantis dokumentas buvo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduotų siuntų sąrašo kopija. Pranešimo registruotu paštu įteikti nepavyko, siunta buvo grąžinta siuntėjui. Nepavykus registruotu laišku įteikti pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. balandžio 23 d. raštu pakartotinai išsiuntė pranešimą atsakovės buveinės adresu.

428.2.

43Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas bylos aplinkybes bei turimą informaciją. Pagal paskutinius finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2016 m. laikotarpį, UAB „Gobusus“ įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, visas nuosavybės teise atsakovės valdomas turtas yra areštuotas bei įkeistas hipoteka, bendrovėje nedirbo nei vienas darbuotojas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu priimti sprendimai dėl skolų išieškojimo kitų kreditorių naudai, o vien atsakovės skola ieškovei sudarė beveik pusę 2016 m. laikotarpiu UAB „Gobusus“ turėto materialaus turto vertės.

448.3.

45Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė gautų pajams, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje. Atsakovė turėjo galimybę paneigti šiuos pirmosios instancijos teismo teiginius, pridėdama atsakovės mokumą patvirtinančius įrodymus kartu su pateikiamu skundu apeliacinės instancijos teismui. Teismas

konstatuoja:

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

479.

48Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

49Dėl naujų įrodymų priėmimo

5010.

51Apeliantė kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė naujus įrodymus – išrašą iš AB „Lietuvos paštas“ tinklapio, UAB AD ORDINEM 2019 m. rugpjūčio 19 d. paaiškinimą dėl prievolės atsiradimo, UAB „Gobusus“ 2019 m. rugpjūčio 31 d. balansą, UAB „Gobusus“ 2019 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, UAB „Gobusus“ išankstinių apmokėjimų tiekėjams sąrašą, gautų išankstinių apmokėjimų iš pirkėjų sąrašą, skolų tiekėjams sąrašą, Turto arešto aktų registro išrašą, ilgalaikio turto sąrašą, UAB „Inreal“ ataskaitos santrauką, banko kortelės kopiją, banko sąskaitos išrašus, 2018 m. gruodžio 5 d. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių administratoriaus nurodymą, 2018 m. lapkričio 19 d, Operatyvaus patikrinimo pavedimo priedus, 2019 m. sausio 10 d. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Priešpriešinės informacijos surinkimo pažymą, UAB „Gobusus“ 2019 m. sausio 23 d. ir 2019 m. gegužės 10 d. prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai, 2019 m. sausio 28 d. ir 2019 m. gegužės 15 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus įmonių skyriaus pranešimus, 2019 m. vasario 4 d. ir 2019 m. gegužės 28 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus įmonių skyriaus sprendimus, 2019 m. gegužės 5 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos el. laiškus (t. 1, b. l. 119-123, 144-180).

5211.

53Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą bei į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės piktnaudžiavimą įrodymų teikimo teise ir vertindamas, kad naujų įrodymų pateikimas apeliacinio proceso neužvilkins, priima apeliantės pateiktus likusius naujus įrodymus, kuriuos vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

54Dėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos (ne)tinkamo įvykdymo

5512.

56Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalimi nustatyta, jog kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

5713.

58Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įspėjimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą skirtas tam, jog ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą, todėl tokia informavimo procedūra pripažintina ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis yra skirta bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, be to, šia norma siekiama, jog ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015; 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1467-370/2017; 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-825-798/2018). Kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismų praktikoje laikytinas ultima ratio (kraštutinė) gynybos priemone, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015).

5914.

60Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.49 straipsnio 3 dalį, visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Pareiga pranešti apie juridinio asmens buveinės vietos pakeitimą ar kitą galimą procesinių dokumentų įteikimo adresą tenka būtent juridiniam asmeniui (CK 2.49 straipsnio 2-3 dalys, 2.62 straipsnis, 2.66 straipsnis, CPK 121 straipsnis, 122 straipsnio 2 dalis).

6115.

62Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog UAB „Gobusus“ registruotos buveinės adresas yra ( - ) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nors ieškovė 2019 m. kovo 22 d. registruotu paštu išsiuntė pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei adresu ( - ), tačiau šį adresą atsakovė buvo nurodžiusi 2019 m. sausio 23 d. ir 2019 m. gegužės 10 d. ieškovei teiktuose prašymuose (t. 1, b. l. 146, 162). AB „Lietuvos paštas“ duomenimis, siunta nebuvo įteikta (t. 1, b. l. 56-57). Ieškovė 2019 m. balandžio 24 d. registruotu paštu išsiuntė pakartotinį pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VĮ Registrų centre nurodytu atsakovės buveinės adresu ( - ). Nors šis pranešimas atsakovei taip pat nebuvo įteiktas ir buvo sugrąžintas ieškovei, tačiau šis pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo, t. y. laikomas įteiktu 2019 m. balandžio 30 d. (ĮBĮ 6 str. 2 d.).

6316.

64Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių bei įrodymų visumą ir nurodytą teisinį reguliavimą, sprendžia, kad nebuvo pažeista ikiteisminė ginčo sprendimo ne teisme tvarka – ieškovė apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešė pirmuoju įspėjimu atsakovės nurodytu adresu registruotu laišku, kurio įteikti nepavyko, taip pat išsiuntė pakartotinį įspėjimą atsakovės registruotos buveinės adresu, kuris laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo, t. y. 2019 m. balandžio 30 d. Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus ieškovė 2019 m. birželio 13 d. išsiuntė atsakovės registruotos buveinės adresu, ( - ) (ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis). Taigi, atsakovė buvo tinkamai informuota apie ieškovės ketinimą iškelti bankroto bylą, o įspėjimų neatsiėmimo atsakovės susirašinėjime su ieškove nurodytu adresu ir registruotos buveinės adresu pasekmės tenka atsakovei. Pažymėtina, kad atsakovė atskirajame skunde nenurodo, kokiu adresu atsakovei siųsti procesiniai dokumentai būtų buvę įteikti. Svarbu ir tai, kad atsakovė atskirajame skunde nenurodė, kad ir kaip galėjo efektyviai pasinaudoti išankstine ginčo sprendimo tvarka, įvykdyti dalį ar visus kreditorinius reikalavimus ar atlikti kitus veiksmus, kuriais būtų pašalintos pirmosios instancijos teismo nustatytos atsakovės nemokumą sudarančios aplinkybės.

65Dėl įmonės (ne)mokumo vertinimo

6617.

67Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013).

6818.

69Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

7019.

71Pirmosios instancijos teismas įmonės mokumą nustatinėjo ieškovės pateiktais dokumentais bei kitais teismui prieinamais registrų bei viešais duomenimis. Remdamasis Juridinių asmenų registro tvarkytojui paskutinį kartą pateiktu įmonės balansu už 2016 metus, teismas nustatė, kad pagal Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktą balansą už 2016 metus UAB „Gobusus“ 2016 metais turto turėjo už 264 227 Eur, o per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 187 696 Eur, po vienerių metų ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 13 597 Eur. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė 2019 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą įmonės balansą, pagal kurį balanso sudarymo dieną įmonė turtėjo turto už 1 061 027 Eur, ilgalaikis įmonės turtas sudarė 608 790 Eur, trumpalaikis – 452 158 Eur (t. 1, b. l. 147-149). Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 045 290 Eur, iš kurių 1 018 182 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Atsakovės 2019 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) atskaitos duomenimis, įmonė veikė nuostolingai (t. 1, b. l. 150).

7220.

73Atsakovė atskirajame skunde teigia, kad nėra jokių objektyvių duomenų įmonę laikyti nemokia. Atsakovės teigimu, įmonė turi turto už ne mažiau kaip 264 227 Eur, įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusės įmonės turto. Tačiau pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui nėra pateiktas kreditorių ir jų pradelstų įsipareigojimų sąrašas, nors apeliantei atstovauja advokato padėjėjas, todėl akivaizdu, jog jai buvo išaiškinta pareiga, kuri nebuvo įvykdyta pirmosios instancijos teisme, pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus: bendrovės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį ir kt. Atsakovė pateikė skolų tiekėjams sąrašą, tačiau jame nėra nurodyti atsiskaitymo terminai, todėl nėra aišku kokios skolos yra pradelstos. Kadangi byloje nėra jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti dėl įsipareigojimų įvykdymo terminų, apeliacinės instancijos teismas įmonės balanse nurodytus atsakovės įsipareigojimus vertina kaip pradelstus. Kaip jau buvo minėta, 2019 m. rugpjūčio 31 d. sudaryto įmonės balanso duomenimis, balanso sudarymo dieną įmonės turtas buvo 1 061 027 Eur vertės, iš jo ilgalaikis įmonės turtas sudarė 608 790 Eur, trumpalaikis – 452 158 Eur. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 045 290 Eur, iš kurių 1 018 182 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

7421.

75Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo nustatytą atsakovės turimo turto vertę, taip pat turto vertę, nurodytą 2019 metų įmonės balanse. Bylos duomenimis nustatyta, kad įmonė nuosavybės teise turi 949/3190 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 1/5 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 11644/26505 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Visam šiam nekilnojamam turtui nustatyta hipoteka, visas šis turtas taip pat yra areštuotas. Atsakovė pateikė duomenis, kad atsakovei priklausančio dalies žemės sklypo, esančio ( - ) ir dalies buto, esančio ( - ) vertė yra 107 000 Eur. Atsakovė pateikė ilgalaikio turto sąrašą, iš kurio matyti, kad ilgalaikis įmonės turtas sudaro 108 224,30 Eur. Jokių kitų duomenų apie įmonės turimą kitą turtą ir jo vertę atsakovė nepateikė.

7622.

77Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, šiuo metu turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje. Antstolių informacinės sistemos registro duomenys patvirtina, kad išieškojimas iš atsakovės vykdomas ir UAB „Architektūros menas“ naudai, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis per 2018 – 2019 metus atsakovės atžvilgiu priimti teismų procesiniai sprendimai dėl skolų išieškojimo kreditorių UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, UAB „Varonis“, UAB „Todos“ naudai.

7823.

79Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui neturi teisinės reikšmės atskirojo skundo argumentai susiję su atsakovės išregistravimu iš PVM mokėtojų ir dėl to tikslintinos ieškovės kreditorinio reikalavimo sumos. Bendrovės bankroto bylos iškėlimo stadijoje nesprendžiama dėl jos kreditorių reikalavimų pagrįstumo.

8024.

81Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai nekelia abejonių dėl atsakovės nemokumo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurio naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

8225.

83Kita vertus, pažymėtina, kad bendrovės bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. visiems kreditoriams atsisakius savo reikalavimų ir teismui priėmus nutartį priimti atsisakymus, bankrutuojančiai įmonei atsiskaičius su visais kreditoriais ir administratoriui teismui pateikus tai įrodančius dokumentus arba pasirašius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus. Taigi, bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, jos bankroto byla gali būti nutraukta.

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovės... 9. 3.... 10. Teismas nustatė, kad paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės... 11. 4.... 12. Teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki (vien įsiskolinimas ieškovei... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atskirajame skunde apeliantė UAB „Gobusus“ prašo Vilniaus apygardos... 16. 6.... 17. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 18. 6.1.... 19. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad apie savo ketinimą kreiptis į... 20. 6.2.... 21. Per 2018-2019 m. įmonėje buvo atliekamas patikrinimas, įmonė buvo... 22. 6.3.... 23. Teismas nepagrįstai neišreikalavo bylai svarbių dokumentų, neatsižvelgė... 24. 6.4.... 25. Pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo klaidingai nustatytos faktinės... 26. 7.... 27. Bankroto administratorė UAB „Vadybos apskaita“ atsiliepime į atskirąjį... 28. 7.1.... 29. Ieškovė savo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo aiškiai nurodė... 30. 7.2.... 31. Skundžiamojoje nutartyje teismas aiškiai motyvavo kokių dokumentų pagrindų... 32. 7.3.... 33. Pagal atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateiktus tarpinius UAB... 34. 7.4.... 35. Aplinkybės apie tai, kad mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyti... 36. 7.5.... 37. Įmonės kreditoriai jau pateikė bankroto administratorei kreditorinius... 38. 8.... 39. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 40. 8.1.... 41. Įstatyme neįtvirtinta kreditoriaus pareiga įteikti bendrovei įspėjimą... 42. 8.2.... 43. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas bylos aplinkybes bei... 44. 8.3.... 45. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų,... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 47. 9.... 48. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 49. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 50. 10.... 51. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė naujus įrodymus –... 52. 11.... 53. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 54. Dėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos (ne)tinkamo įvykdymo... 55. 12.... 56. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6... 57. 13.... 58. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įspėjimas apie ketinimą iškelti... 59. 14.... 60. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.49 straipsnio 3... 61. 15.... 62. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog UAB „Gobusus“... 63. 16.... 64. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių... 65. Dėl įmonės (ne)mokumo vertinimo... 66. 17.... 67. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo... 68. 18.... 69. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji... 70. 19.... 71. Pirmosios instancijos teismas įmonės mokumą nustatinėjo ieškovės... 72. 20.... 73. Atsakovė atskirajame skunde teigia, kad nėra jokių objektyvių duomenų... 74. 21.... 75. Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos... 76. 22.... 77. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų,... 78. 23.... 79. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad skundžiamos nutarties... 80. 24.... 81. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas... 82. 25.... 83. Kita vertus, pažymėtina, kad bendrovės bankroto byla bet kurioje stadijoje... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 85. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą....