Byla e2-342-750/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. K. 434,43 Eur (1500,00 Lt) skolos, 84,01 Eur (290,08 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 158,71 Eur (547,99 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-02-19 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis ieškovė paskolino atsakovui 450,00 Lt (130,33 Eur) sumą. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2013-02-19 pasinaudojo šia galimybe ir pasiskolino (pasipildė) paskolą 350,00 Lt (101,37 Eur), 2013-02-20 jis pasiskolino (pasipildė) paskolą dar 350,00 Lt (101,37 Eur) bei 2013-02-20 jis pasiskolino (pasipildė) paskolą dar 350,00 Lt (101,37 Eur). Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-04-19. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt), tačiau atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje, ir nustatytu terminu negrąžino 434,43 Eur (1500,00 Lt) skolos bei palūkanų, todėl ieškovė 2013-05-19 vienašališkai vartojimo kredito sutartį nutraukė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Už laikotarpį nuo 2013-02-19 iki 2013-05-19 ieškovės apskaičiuotų palūkanų dydis sudaro 84,01 Eur (290,08 Lt). Be to, nuo 2013-05-20 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 78,82 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 114,60 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Ieškovė už pradelstą laikotarpį nuo 2013-05-20 iki 2013-10-07 prašo priteisti iš atsakovo 158,71 Eur (547,99 Lt) palūkanų sumą už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kuri iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymų nepateikė. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-02-19 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9882109001. Ieškovė paskolino atsakovui 450,00 Lt (130,33 Eur) sumą. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2013-02-19 pasinaudojo šia galimybe ir pasiskolino (pasipildė) paskolą 350,00 Lt (101,37 Eur), 2013-02-20 jis pasiskolino (pasipildė) paskolą dar 350,00 Lt (101,37 Eur) bei 2013-02-20 jis pasiskolino (pasipildė) paskolą dar 350,00 Lt (101,37 Eur). Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-04-19. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt) (b. l. 18, 37), tačiau atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje, ir nustatytu terminu negrąžino 434,43 Eur (1500,00 Lt) skolos bei palūkanų, todėl ieškovė 2013-05-19 vienašališkai vartojimo kredito sutartį nutraukė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Už laikotarpį nuo 2013-02-19 iki 2013-05-19 ieškovės apskaičiuotų palūkanų dydis sudaro 84,01 Eur (290,08 Lt).

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 434,43 Eur (1500,00 Lt) skola ir 84,01 Eur (290,08 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo termino (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 158,71 Eur (547,99 Lt) palūkanų sumą už pradelstą laikotarpį nuo 2013-05-20 iki 2013-10-07 už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kuri iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius (CK 6.261 str.), patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl ieškovės paskaičiuotos palūkanos iki kredito grąžinimo termino mažintinos per pusę - iki 79,36 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 88,28 procento ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 13,81 Eur žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., 441 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - )

16- 434,43 Eur skolos,

17- 84,01 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino,

18- 79,36 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 597,80 Eur sumą nuo 2014-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 13,81 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai