Byla 2S-503-569/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1820-841/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1820-841/2016,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

31. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau–UAB) „Vevira“ pateiktu ieškiniu prašė pripažinti niekine ir negaliojančia 2010-03-31 sutartį dėl 1 920,72 Eur skolos kreditoriui UAB „Vevira“ perleidimo naujam kreditoriui V. P. nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo V. P. 1 920,72 Eur skolą bei visą tai, ką atsakovas yra gavęs vykdant teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-77-59/2011 ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42. Reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą pareikšto reikalavimo ribose. Nurodė, kad atsakovas po minėto sandorio sudarymo sudarinėjo kitus sandorius, dėl kurių galėjo pakisti jo turtinė padėtis, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. sausio 29 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo ne didesnei kaip 1920,72 Eur sumai atsakovo V. P. nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant atsakovui nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovui teisę nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai pareiškimo sumai užtikrinti areštuoti atsakovo pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, turtinėmis teisėmis, tačiau leidžiant atsakovui iš piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei, įpareigojant antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti.

74. Teismas vertino, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią atsakovo finansinę – turtinę būklę ir taip paneigtų pavojų, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

85. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškovės reikalavimo pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra grėsmė, jog galimas palankus ieškovei teismo sprendimas bus neįvykdytas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

106. Atskiruoju skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

116.1. Ieškovas nepateikė dokumentų, kurie įrodytų, jog apeliantui buvo sumokėta 1 920,72 Eur. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo ieškovė grindžia savo reikalavimą, nebuvo galutinis. Apeliacinės instancijos teismas jį pakeitė, priteistą sumą sumažinant. Apeliantas bankiniu pavedimu iš M. P. gavo 95,82 Eur. Dėl to, nėra pagrindo reikalauti 1 920,72 Eur, kuomet apeliantas realiai yra gavęs tik 95,82 Eur.

126.2. Apeliantas užima UAB ,,Vygerda” ( - ) pareigas ir gauna stabilias pajamas, kurios kiekvieną mėnesį sudaro 325 Eur. Tai reiškia, kad net ir priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą nekiltų grėsmės dėl jo įvykdymo, todėl darytina išvada, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo priimta neturint tam jokio pagrindo.

136.3. Ieškovui kartu su ieškiniu nepateikus jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti reikalavimo pagrįstumą, teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas.

146.4. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurie leistų manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

157. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti atskirąjį skundą ir Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį palikti galioti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

167.1. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos. Iš antstolės 2016-04-19 Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) matyti, kad atsakovas V. P. jokio kito turto neturi, išskyrus tą, kurį pavyko antstolei nustatyti ir areštuoti.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

208. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

219. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

2210. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1030/2013). Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1905/2014). Nagrinėjamu atveju iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė, kaip jau minėta, gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos stadijoje. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje civilinės bylos stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą), kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai nepagrindė savo pareikšto ieškinio reikalavimų atsakovo atžvilgiu. Tačiau sutiktina su apeliantu, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. galutiniu sprendimu, kurio pagrindu ieškovė reiškia ieškinio reikalavimus, priteista suma – 6631,85 Lt, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartimi buvo sumažinta iki 1533,18 Lt (444,04 Eur). Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad ieškinio suma gali būti 444,04 Eur.

2311. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra suformuota pozicija, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (pv.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; kt.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (pvz.; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-256/2012). Įvertinus, tai, jog tikėtina ieškinio suma yra 444,04 Eur, atsakovas yra UAB „Vygerda“ ( - ), gaunantis kiekvieną mėnesį apie 325,00 Eur darbo užmokestį, 444,04 Eur suma atsakovui V. P. vertintina kaip nedidelė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismui priėmus ieškovei galimai palankų sprendimą, nekiltų grėsmės šio sprendimo įvykdymui. Nustačius, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra vienos iš privalomųjų sąlygų taikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, skundžiama teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės bankrutavusios UAB „Vevira“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

25Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės bankrutavusios UAB „Vevira“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau–UAB)... 4. 2. Reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. sausio 29 d. nutartimi prašymą dėl... 7. 4. Teismas vertino, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų gerą,... 8. 5. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 6. Atskiruoju skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 11. 6.1. Ieškovas nepateikė dokumentų, kurie įrodytų, jog apeliantui buvo... 12. 6.2. Apeliantas užima UAB ,,Vygerda” ( - ) pareigas ir gauna stabilias... 13. 6.3. Ieškovui kartu su ieškiniu nepateikus jokių įrodymų, kurie galėtų... 14. 6.4. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurie leistų manyti, kad nesiėmus... 15. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą... 16. 7.1. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos. Iš antstolės... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. 8. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 21. 9. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 22. 10. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar... 23. 11. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra suformuota pozicija, pagal... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį ir...