Byla 2-256/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skerbas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto pareiškėjo skundas dėl pripažinimo negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elrenas“ 2011 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, civilinėje byloje Nr. 2-6615-392/2011 pagal paminėto pareiškėjo skundą dėl nurodytų kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Elrenas“, akcinė bendrovė „SEB bankas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartimi UAB „Elrenas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Avere“, o to paties apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartimi BUAB „Elrenas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Pareiškėjas (BUAB „Elrenas“ kreditorius) UAB „Skerbas“ padavė skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais šiuos BUAB „Elrenas“ 2011 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus (1-5 b. l.):

  1. nutarimą Nr. 2.1. „BUAB „Elrenas“ priklausantį įkeistą nekilnojamąjį turtą, nurodytą protokolo Priede Nr. 1, parduoti kaip vieną objektą iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Apie įkeisto nekilnojamojo turto pardavimą pranešti įkaito turėtojui (hipotekos kreditoriui). Vykdant varžytynes suteikti teisę administratoriui nustatyti parduodamo turto kainos didinimo intervalą ne mažiau kaip 1 000 Lt“;
  2. nutarimą Nr. 3.1. „Iš pirmųjų varžytynių BUAB „Elrenas“ įkeistą nekilnojamąjį turtą, nurodytą protokolo Priede Nr. 1, parduoti kaip vieną kompleksą už pradinę turto vertintojo nustatytą rinkos kainą 26 055000,00 Lt“;
  3. nutarimą Nr. 4.1. „Iš antrųjų varžytynių BUAB „Elrenas“ įkeistą nekilnojamąjį turtą, nurodytą Priede Nr. 1, parduoti kaip vieną kompleksą už 24 000 000,00 Lt“.

5Nurodė, kad, nustatant parduodamo turto kainą, nebuvo atliktas turto, kaip vientiso objekto, bei turto, parduodamo dalimis, rinkos vertės įvertinimas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, todėl, nesant tinkamo įvertinimo, negalima nustatyti, ar ginčo nutarimais nustatytas turto pardavimo būdas yra ekonomiškiausias ir naudingiausias bei atitinkantis visų kreditorių interesus.

6Suinteresuoti asmenys AB „SEB bankas“ ir BUAB „Elrenas“ atsiliepimuose į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir paduotą, praleidus ieškinio senaties terminą (24-28, 197-199 b. l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi netekino pareiškėjo UAB „Skerbas“ skundo (212-215 b. l.).

9Nurodė, kad pareiškėjas apie 2011 m. birželio 21 d. įvykusį BUAB „Elrenas“ kreditorių susirinkimą, kuriame buvo priimti ginčijami nutarimai, buvo informuotas registruotu laišku, todėl privalėjo laiku pasidomėti apie šiame susirinkime priimtus nutarimus, o, nesutikdamas su jais, įstatymo nustatytu terminu apskųsti paminėtus nutarimus. Teismas sprendė, kad yra pagrindo atmesti pareiškėjo skundą, kuris paduotas, praleidus nustatytą terminą, nes pareiškėjo skundas teisme buvo gautas tik 2011 m. rugpjūčio 3 d.

10Teismo teigimu, iš byloje esančios 2011 m. balandžio 14 d. BUAB „Elrenas“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 11-04-14-A101, atitinkančios Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, matyti, jog administracinės patalpos, esančios adresu Vilniuje, Žalgirio g. 92, buvo įvertintos ir kaip vientisas nekilnojamojo turto kompleksas, ir atskirais turtiniais vienetais, todėl atmetami kaip nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, susiję su turto vertinimo procedūromis.

11Pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nustatyta parduodamo turto kaina atitinka turto vertinimo ataskaitoje nurodytą ginčo turto vertę, o pareiškėjas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, kad nurodyto turto kainos yra neprotingai mažos, ar yra galimų pirkėjų, kurie šį turtą įsigytų už didesnę nei kreditorių nustatytą kainą; be to, byloje nėra ir įrodymų, kurie suteiktų pagrindo teigti, jog, pardavus nurodytą turtą atskirais turtiniais vienetais, BUAB „Elrenas“ gaunamos pajamos būtų didesnės negu pardavus turtą kaip vientisą kompleksą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas UAB „Skerbas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjo skundą (222-225 b. l.). Nurodo, kad, nustatant parduodamo turto kainą, nebuvo atliktas turto, kaip vientiso objekto, bei turto, parduodamo dalimis, rinkos vertės įvertinimas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, todėl, nesant tinkamų įvertinimų, negalima nustatyti, ar ginčo nutarimais nustatytas turto pardavimo būdas yra ekonomiškiausias ir naudingiausias bei atitinkantis visų kreditorių interesus. Juolab kad parduodamas labai didelės vertės nekilnojamasis turtas, todėl šio turto įvertinimas pašalintų abejones dėl priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų (ne)teisėtumo. Pažymi, kad apie ginčijamus nutarimus jis sužinojo tik 2011 m. rugpjūčio 2 d.

14Suinteresuotas asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (229-234 b. l.). Nurodo, kad į bylą yra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad buvo atliktas parduodamo nekilnojamojo turto vertinimas (kaip vientiso nekilnojamojo turto objekto ir atskirų nekilnojamojo turto objektų), kurio duomenimis buvo nustatyta parduodamo turto vertė ir tvarka (41-194 b. l.). Pažymi, kad pareiškėjas praleido senaties terminą paduoti nagrinėjamam skundui ir nepašė jo atnaujinti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

18ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nurodytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto „Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) 7 punkte taip pat nurodyta, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

19Taigi ĮBĮ suteikia bankrutuojančios įmonės kreditoriams (kreditorių susirinkimui) plačias teises bankrutuojančios įmonės turto valdymo ar disponavimo klausimais. Antra vertus, įstatymas suteikia teismui teisę vertinti kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą, jų atitikimą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams, jeigu dėl to teisme nagrinėjamas ginčas (ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 1 str.).

20Beje, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

21Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas buvo tinkamai informuotas apie 2011 m. birželio 21 d. BUAB „Elrenas“ kreditorių susirinkimą, todėl apie nurodyto kreditorių susirinkimo nutarimus galėjo sužinoti iš karto po ginčo nutarimų priėmimo, t. y. 2011 m. birželio 21 d., tačiau jo skundas teisme dėl ginčo nutarimų buvo gautas tik 2011 m. rugpjūčio 3 d. (1-5, 7-10, 200-203 l). Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog apeliantas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą paduoti skundą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų bei atmesti apelianto skundą šiuo pagrindu. Apeliantas neprašė atnaujinti nurodyto termino ir nepateikė įrodymų, paneigiančių bylos duomenis, kad jam buvo tinkamai pranešta apie ginčo kreditorių susirinkimą, tarp jų BUAB „Elrenas“ bankroto administratoriaus pateikto registruotų pašto siuntų sąrašo duomenis, pagal kuriuos pranešimas apie ginčo kreditorių susirinkimą bei balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodyti ginčo nutarimų projektai dėl BUAB „Elrenas“ turto pardavimo tvarkos ir kainos, pareiškėjui buvo išsiųsti 2011 m. birželio 6 d., priešingai, atskirajame skunde apeliantas nurodė, jog jis gavo nurodytą pranešimą (200-203 b. l.); be to, byloje nėra ir duomenų, kad po ginčo kreditorių susirinkimo apeliantas būtų kreipęsis dėl informacijos apie nurodyto susirinkimo nutarimus į bankroto administratorių, ar kreditorių susirinkimo pirmininką, ar kad jam būtų atsisakyta pateikti nurodytą informaciją (CPK 178 str., 314 str.). Taigi nurodyta teismo išvada atitinka ir teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1716/2011, 2011 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-979/2011).

22Be to, pagrįsta ir apygardos teismo išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog ginčo nutarimais Nr. 2.1., 3.1. ir 4.1. nustatyta įkeisto bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka ir kaina ekonomiškai nepagrįsta bei pažeidžianti kreditorių teises (ĮBĮ 3 str., 34 str.).

23Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo teisingai nustatytais duomenimis, turto vertintojo UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ atlikto BUAB „Elrenas“ nekilnojamojo turto įvertinimo 2011 m. balandžio 26 d. ataskaitoje Nr. 11-04-14-A101, atitinkančioje Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, nurodyta ne tik BUAB „Elrenas“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertė, bet ir atskirų įvertinto nekilnojamojo turto objektų rinkos vertė (administracinių patalpų bei dalies požeminio automobilių stovėjimo aikštelės; 44-45, 70-71 b. l.). Dėl to apygardos teismas teisingai nurodė, jog nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad nebuvo atliktas bankrutavusios įmonės atskirų nekilnojamojo turto objektų įvertinimas.

24Apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad, pardavus nurodytą turtą atskirais turtiniais vienetais, BUAB „Elrenas“ gautų didesnes lėšas nei šį turtą parduodant kaip vientisą kompleksą; be to, byloje nėra duomenų, kad nustatyta turto kaina yra neprotingai maža, ar yra galimų pirkėjų, kurie šį turtą įsigytų už didesnę nei kreditorių nustatytą kainą, o tokių įrodymų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 27 nutartį.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartimi UAB „Elrenas“... 4. Pareiškėjas (BUAB „Elrenas“ kreditorius) UAB „Skerbas“ padavė... 5. Nurodė, kad, nustatant parduodamo turto kainą, nebuvo atliktas turto, kaip... 6. Suinteresuoti asmenys AB „SEB bankas“ ir BUAB „Elrenas“ atsiliepimuose... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi netekino pareiškėjo... 9. Nurodė, kad pareiškėjas apie 2011 m. birželio 21 d. įvykusį BUAB... 10. Teismo teigimu, iš byloje esančios 2011 m. balandžio 14 d. BUAB... 11. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nustatyta parduodamo turto kaina... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas UAB „Skerbas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. Suinteresuotas asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bankrutuojančios (bankrutavusios)... 19. Taigi ĮBĮ suteikia bankrutuojančios įmonės kreditoriams (kreditorių... 20. Beje, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas gali... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas buvo tinkamai informuotas apie 2011... 22. Be to, pagrįsta ir apygardos teismo išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog... 23. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo teisingai nustatytais... 24. Apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas nepateikė... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 27 nutartį....