Byla 2A-1680-467/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Lazdynų būstas“ ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bei trečiųjų asmenų D. A. B., S. Č., G. G., N. G., N. J., I. K., J. L., A. M., L. N., J. N., D. P., J. S., L. S., J. S., L. S., R. S., I. S., J. Š. ir A. V. pareišktus savarankiškus reikalavimus atsakovei L. S. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys byloje nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų - Vilniaus miesto savivaldybė, R. M., O. D., Ž. S., J. S., J. G., O. G., J. N., N. S., O. S., I. K., I. K., T.S., R. D., S. J., G. B., O. P., L. S., J. S., V. L., E. K. ir UAB „Rearcus“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Lazdynų būstas“ 2012 m. liepos 18 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės L. S. 420,10 Lt skolos, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis yra paskirtas namo, esančio (duomenys neskelbtini), patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. Atsakovė, kaip buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininkė, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. nemokėjo už ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, todėl yra skolinga ieškovui 420,10 Lt.

6Atsakovė L. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas klaidingai ieškinyje nurodo, jog prašomas priteisti įsiskolinimas yra susidaręs už ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, nes prašoma priteisti suma yra už atliktus sienų tarpblokinių siūlių remonto darbus name, esančiame (duomenys neskelbtini). Tačiau dėl šių darbų atlikimo teisėtumo ir skaidrumo yra kilęs ginčas, todėl atsakovė atsisako mokėti ieškovui prašomą sumą.

7Tretieji asmenys D. A. B., S. Č., G. G., N. G., N. J., I. K., J. L., A. M., L. N., J. N., D. P., J. S., L. S., J. S., L. S., R. S., I. S., J. Š. ir A. V. pateikė savarankiškus reikalavimus dėl nuostolių, patirtų dėl nekokybiškų remonto darbų, priteisimo – D. A. B. prašė iš ieškovo priteisti 461,99 Lt, S. Č. – 480,40 Lt, G. G. – 480,39 Lt, N. G. – 361,63 Lt, N. J. – 361,63 Lt, I. K. – 277,31 Lt, J. L. – 360,45 Lt, A. M. – 461,99 Lt, L. N. – 277,31 Lt, J. N. – 361,63 Lt, D. P. – 461,99 Lt, J. S. – 360,45 Lt, L. S. - 461,99 Lt, J. S. – 360,45 Lt, L. S. – 194,18 Lt, R. S. – 360,45 Lt, I. S. – 361,99 Lt, J. Š. – 277,31 Lt ir A. V. – 194,18 Lt. Nurodė, kad tarpblokinių siūlių remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, ieškovas neprižiūrėjo remontą atlikusios UAB „Rearcus“ darbų, todėl privalo atlyginti nuostolius, patirtus dėl ieškovo netinkamų savo, kaip administratoriaus, pareigų vykdymo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės L. S. ieškovo UAB „Lazdynų būstas“ naudai 420,10 Lt skolos už laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. liepos 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; trečiųjų asmenų pareikštus savarankiškus reikalavimus atmetė. Teismas pripažino, kad, esant pačių gyventojų nusiskundimams dėl bendro naudojimo konstrukcijų neatitikimo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams, ieškovas pagrįstai priėmė sprendimą dėl siūlių remonto be daugumos daugiabučio namo butų savininkų sutikimo. Byloje buvo paskirta teismo ekspertizė ir tiek ekspertizės akte, tiek apklaustas teismo posėdžio metu ekspertas nurodė, jog nenustatė, kad ginčo daugiabučio namo butams būtų padaryta žala dėl lietaus vandens (kitokio pobūdžio drėgmės) patekimo į patalpas per išorinių sienų sandūras (siūles), nes nė viename bute nenustatyta nė vieno vandens pralaidumo pro siūles atvejo. Ištyręs siūles išorėje, ekspertas nurodė, jog atliko lokalius bandymus mechaniniu būdu, siekdamas įsitikinti mechaniniu atsparumu bei sankabumo su pagrindu patikimumu – kietmetalio kirstuku ir plaktuku bandė iškirsti fragmentą, tačiau tokio ketinimo atsisakė, nes to nepavyko lengvai padaryti ir tai, eksperto nuomone, patvirtina suremontuotų siūlių patikimumą. Atsakydamas į teismo ir šalių klausimus dėl nelygiai užteptų siūlių, išsikišimų įtakos vandens prasiskverbimui į vidų, ekspertas paaiškino, jog hermetikas atmuša lietaus lašus, per siūlę drėgmė į vidų prasiskverbti negali. Byloje liudytoju apklaustas specialistas J. G., atsakovės užsakymu pateikęs į bylą savo ataskaitą dėl siūlių remonto, teismui paaiškino, jog, jo nuomone, siūlių užtaisymas pablogina padėtį, nes siūlės yra užtaisomos per stipriai, siūlės yra sustiprinamos ir tai yra pagrindinė kliūtis, dėl ko atsiranda drėgmė siūlėse. Specialistas teismui patvirtino, jog tokią išvadą pateikė, remdamasis savo patirtimi, tačiau daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) netyrė ir negali pasisakyti dėl šio konkretaus namo siūlių pratekėjimo buvimo ar nebuvimo. Teismas konstatavo, jog ieškovo pavedimu atliktas siūlių remontas atitiko daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) butų savininkų interesus, todėl atitinkamai pastariesiems iškilo pareiga proporcingai savo daliai tuos darbus apmokėti, o nustatyti darbų trūkumai (sugadintas estetinis vaizdas) gali būti taisomi garantinio laikotarpiu metu įstatymo nustatyta tvarka.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovė L. S. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, trečiųjų asmenų pareikštus savarankiškus reikalavimus tenkinti. Nurodo, kad teismas neteisingai skaičiavo atsakovės įsiskolinimą, nes atsakovė pateikė įrodymus, jog ieškovui yra sumokėjusi visus privalomuosius mokesčius, išskyrus dalį už siūlių remontą. Tokiu būdu atsakovės skola sudarė ne 420,10 Lt, kaip nurodė ieškovas ir priteisė teismas, o 360,45 Lt. Teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl tarpblokinių siūlių remonto darbų privalomumo ir atsakovės bei kitų gyventojų teisės atsisakyti nuo tokių darbų. Net ir privalomiesiems darbams (be gyventojų sutikimo atlikti) namo administratorius turi pareigą atlikti visus STR 1.12.05:2002 nurodytus veiksmus, surašyti defektinį namo aktą, sudaryti finansinį planą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas tokius veiksmus būtų atlikęs. Rangovo atlikti darbai (siūlių užtepimas hermetiku) neturi nieko bendro su minėtu STR 1.12.05:2002, nes tokie darbai apskritai nėra reglamentuoti jokiu STR, todėl neturint defektinių aktų prieš darbų pradžią, apskritai nėra jokio pagrindo rangovo atliktų darbų priskirti būtiniesiems (privalomiesiems) ar jiems nepriskirti. Atsakovė niekada jokia forma nedavė ieškovui sutikimo atlikti namo siūlių remontą. Ieškovas nurodė, kad sprendimą atlikti siūlių remontą priėmė po gyventojų apklausos anketavimo būdu. Todėl teismo išvada dėl ieškovo sprendimo pagrįstumo yra nelogiška, nes privalomiesiems darbams gyventojų apklausa nevykdoma. Teismas netinkamai vertino įrodymus, todėl neatskleidė ginčo esmės. Iš teismo ekspertizės 2013 m. birželio 3 d. akto matyti, kad ekspertas neatsakė į esminius klausimus, neatliko būtinų mechaninių tyrimų, todėl jo išvados yra neišsamios ir galimai šališkos. Ekspertas neatliko hermetizuojančios mastikos mechaninio sukibimo tyrimo (ką jis ir pats pripažino teismo posėdyje) bei nepatikrino, kaip ir kuo yra užpildytos tarpblokinės siūlės po išviršiniu hermetiko sluoksniu. Ekspertas nepateikė išsamių ginčo namo rytinio fasado nuotraukų, kuriose matytųsi akivaizdūs įtrūkimai hermetizuojančioje mastikoje. Ekspertas visiškai netyrė siūlių formos (išsikišimo) ir jo įtakos atmosferinių kritulių patekimo mechanizmui į sieną, nors tokia medžiaga byloje yra ir specialisto J. G. išvada, kur ši problema yra aiškiai ir motyvuotai įvardyta. Ekspertas neatsakė į klausimą Nr. 5 apie medžiagų sąnaudas, nors yra visiškai akivaizdu, kad, žinant namo konstrukciją, siūlių plotį ir gylį, atlikus minėtus mechaninius siūlių tyrimus (atskirose vietose atlupant paviršinį hermetiko sluoksnį) galima apskaičiuoti hermetinės medžiagos sąnaudas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Lazdynų butų ūkis“ prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovės argumentai dėl ginčijamo sprendimo nepagrįstumo, sprendimo motyvų nepakankamumo, tarp atsakovės ir ieškovo kilusių teisinių santykių netinkamo kvalifikavimo, yra visiškai nemotyvuoti bei nepagrįsti jokiais įrodymais. Apeliantės motyvai dėl atliktų darbų neva nesuderinimo su apeliante nėra susiję su jos pareiga atsiskaityti už atliktus darbus, kadangi apeliantė nepateikia jokių įrodymų ir teisiškai pagrįstų argumentų, pagrindžiančių jos kaip buto savininkės ir namo bendro naudojimo objektų bendrasavininkės atleidimo nuo pareigos apmokėti bendro naudojimo objektų išlaikymą vykdymo. Ieškovas, siekdamas įrodyti neabejotiną atliktų darbų pagrįstumą, jų atlikimo būtinumą, pateikė visus su ginčo dalyku susijusius papildomus įrodymus, tuo tarpu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių savo prieštaravimus ieškovo pareikštam reikalavimui. Bylos duomenys tvirtina, kad siūlių hermetizavimo darbai buvo atlikti tinkamai, remiantis gyventojų prašymais bei bylos medžiagoje esančiu defektų aktu. Atsakovė privalo apmokėti atliktus darbus name (duomenys neskelbtini), kurie yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Apeliantė negali būti atleista nuo imperatyvios įstatyminės pareigos, priešingu atveju būtų pažeisti kitų namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčių interesai. Ekspertizę atlikęs ekspertas buvo paskirtas teismo ir nėra pagrindo abejoti jo kompetencija ar surašytu ekspertizės aktu, kuriame yra išsamiai atsakyta į pateiktus klausimus. Ekspertizės aktas nėra nuginčytas ir turi aukštesnę įrodomąją galią nei tam tikri kiti rašytiniai įrodymai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovės L. S. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti.

16Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-31 „Dėl UAB „Lazdynų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi“ yra paskirtas namo, esančio (duomenys neskelbtini), administratoriumi. Atsakovė yra gyvenamųjų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name (duomenys neskelbtini), savininke (b.l. 10-11, t.1). Ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Rearcus“ 2009 m. rugsėjo 11 d. sudarė rangos sutartį Nr.504 (b.l. 82-86, t.1), kurios pagrindu buvo atlikti daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) defektuotų tarpblokinių siūlių hermetizavimo darbai. Siūlių remonto išlaidos buvo padalintos (duomenys neskelbtini) namo savininkams. Byloje ginčas kilo dėl atsakovės teisės atsisakyti mokėti už daugiabučio gyvenamojo namo defektuotų tarpblokinių siūlių hermetizavimo darbus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu tokios atsakovės teisės nepripažino.

17Atsakovė apeliaciniame skunde tvirtina, jog teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl tarpblokinių siūlių remonto darbų privalomumo ir atsakovės bei kitų gyventojų teisės atsisakyti nuo tokių darbų neturėjimo. Teisėjų kolegija apeliantės argumentus atmeta ir konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nustatė, kad privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai apibrėžti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir įgyvendinimo tvarka“. Jame nurodyta, kad privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinierinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, taip pat reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre, būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5 p.). Gyvenamojo namo savybės šių privalomųjų reikalavimų visumą turi atitikti per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę (6 p.). Šiame teisės akte taip pat reglamentuoti daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindiniai darbai, į jų sąrašą patenka namo išorinių sienų, cokolio ir fasado elementų ištrupėjusių vietų ar kitų defektų taisymas. Ginčo objektas šiuo atveju kaip tik ir yra išorinių sienų tarpblokinių siūlių taisymas. Todėl nėra pagrindo sutikti, jog rangovo atlikti darbai (siūlių užtepimas hermetiku) neturi nieko bendro su STR 1.12.05:2002.

18Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas 2009 m. liepos 24 d. atliko gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), butų savininkų apklausą ir surašė apklausos protokolą (b.l. 88, t.1), iš kurio matyti, kad 9 anketose gyventojai nurodė pratekėjimą. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas visumą byloje surinktų įrodymų, taip pat atsižvelgęs į tai, jog pati atsakovė patvirtino, kad su atskirais prašymais dėl siūlių remonto į ieškovą kreipėsi 18 ir 27 butų savininkai, pripažino, kad, esant pačių gyventojų nusiskundimams dėl bendro naudojimo konstrukcijų neatitikimo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams, ieškovas pagrįstai priėmė sprendimą dėl siūlių remonto be daugumos daugiabučio namo butų savininkų sutikimo. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija nesutikti neturi pagrindo. Būtinumą atlikti namo išorinių sienų siūlių remontą šiuo atveju taip pat patvirtina ir į bylą pateiktas UAB „City service“ 2009 m. spalio 1 d. defektinis aktas (b.l. 44-45, t.4). Todėl ieškovas turėjo pakankamą pagrindą priimti sprendimą dėl siūlių remonto be daugumos daugiabučio namo butų savininkų, kadangi siūlių hermetizavimo darbai buvo atlikti įgyvendinant privalomuosius statinio priežiūros ir naudojimo reikalavimus. Aplinkybė, kad ieškovas neturėjo atsakovės sutikimo dėl sienų siūlių remonto darbų atlikimo, tokiu atveju neturi teisinės reikšmės.

19Byloje taip pat kilo ginčas dėl atliktų darbų kokybės. Atliktiems siūlių remonto darbams įvertinti byloje buvo paskirta ekspertizė, kurią atliko statybos inžinierius V. E.. Apeliantės teigimu, ekspertas neatliko būtinų mechaninių tyrimų, todėl jo išvados yra neišsamios ir galimai šališkos. Tačiau tokie apeliantės teiginiai nėra pagrįsti įrodymais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t.y. atmesti kaip įrodymas, jei manoma, kad jie nepagrįsti, nepatikimi ar turi kitokių trūkumų. Kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį galima tada, kai ekspertizės turinys prieštaringas, kai išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kai išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas neatliktas arba jis atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Taip pat ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios. Taigi ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009). Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie paneigtų ekspertizės išvadas ir neginčijamai patvirtintų, jog rangovo UAB „Rearcus“ namo išorinių sienų siūlių remonto darbai yra atlikti nekokybiškai.

20Atsakovės užsakymu į bylą savo ataskaitą dėl siūlių remonto pateikė specialistas J. G. (b.l. 155, t.2), kuris teismo posėdžio metu paaiškino, jog, jo nuomone, siūlių užtaisymas pablogina padėtį, nes siūlės yra užtaisomos per stipriai, siūlės yra sustiprinamos ir tai yra pagrindinė kliūtis, dėl ko atsiranda drėgmė siūlėse. Specialistas teismui patvirtino, jog tokią nuomonę teikia, remdamasis savo patirtimi, tačiau daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) netyrė ir negali pasisakyti dėl šio konkretaus namo siūlių pratekėjimo buvimo ar nebuvimo. Kadangi šis specialistas savo išvadą pateikė neištyręs daugiabučiame name (duomenys neskelbtini) atliktų darbų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai jo paaiškinimus vertino kaip nepatikimus ir nepakankamus ginčo remontui įvertinti. Tuo tarpu teismo ekspertizę atlikęs ekspertas V. E. tiek ekspertizės akte, tiek apklaustas teismo posėdžio metu, ištyręs name (duomenys neskelbtini) atliktus siūlių remonto darbus, nurodė, jog nenustatė, kad ginčo daugiabučio namo butams būtų padaryta žala dėl lietaus vandens (kitokio pobūdžio drėgmės) patekimo į patalpas per išorinių sienų sandūras (siūles), nes nė viename bute nenustatyta nė vieno vandens pralaidumo pro siūles atvejo. Į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog šio eksperto išvada yra nepagrįsta, nepatikima ar turi kitokių trūkumų, ekspertizė buvo atlikta išsamiai ir visapusiškai, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio objektyvaus pagrindo abejoti išvadą parengusio teismo eksperto nešališkumu ar kompetencija bei šia išvada skundžiamame sprendime nesiremti.

21Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytos įrodinėjimo priemonės: šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, daiktiniai įrodymai, apžiūrų protokolai, ekspertų išvados, nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų, ir kitos įrodinėjimo priemonės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006; 2006-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-427/2008; kt.). Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176-178, 185 str.). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, taip pat atsižvelgęs į teismo ekspertizės išvadą, pagrįstai konstatavo, jog daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) sienų siūlių hermetizavimo darbai buvo atlikti kokybiškai, ieškovo pavedimu atliktas siūlių remontas atitiko daugiabučio namo butų savininkų interesus, todėl atitinkamai jiems iškilo pareiga proporcingai savo daliai tuos darbus apmokėti.

22Apeliantė skunde nepagrįstai tvirtina, jog teismas neteisingai apskaičiavo jos skolos dydį ieškovui, t.y. apeliantės teigimu, jos skola ieškovui sudaro 360,45 Lt, o ne 420,10 Lt. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo kartu su ieškiniu pateikto buto, esančio (duomenys neskelbtini), suvestinio apyvartų žiniaraščio, ieškovas apskaičiavo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2012 m. gegužės mėn. atsakovės susidariusi skola yra 420,10 Lt. Įrodymų, paneigiančių šiuos ieškovo paskaičiavimus, byloje nėra, todėl teismas pagrįstai šią sumą priteisė iš atsakovės.

23Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

25Atmetus atsakovės apeliacinį skundą, jai atsirado pareiga atlyginti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Prie tokių išlaidų ieškovas priskiria 242 Lt, sumokėtus UAB „Skolos LT“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, tačiau CPK 98 straipsnis nustato išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą, todėl priskirti prie tokių išlaidų UAB „Skolos LT“ ieškovui suteiktas paslaugas nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Lazdynų būstas“ 2012 m. liepos 18 d. kreipėsi į teismą... 6. Atsakovė L. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 7. Tretieji asmenys D. A. B., S. Č., G. G., N. G., N. J., I. K., J. L., A. M., L.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovė L. S. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą -... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Lazdynų butų ūkis“... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės... 17. Atsakovė apeliaciniame skunde tvirtina, jog teismas netinkamai taikė... 18. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas 2009 m. liepos 24 d. atliko gyvenamojo... 19. Byloje taip pat kilo ginčas dėl atliktų darbų kokybės. Atliktiems siūlių... 20. Atsakovės užsakymu į bylą savo ataskaitą dėl siūlių remonto pateikė... 21. Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie... 22. Apeliantė skunde nepagrįstai tvirtina, jog teismas neteisingai apskaičiavo... 23. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 25. Atmetus atsakovės apeliacinį skundą, jai atsirado pareiga atlyginti ieškovo... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą palikti...