Byla 2S-1638-513/2014
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims R. K., R. K., G. V., įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-06 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims R. K., R. K., G. V., įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų, juo prašė panaikinti 2014-06-20 patvarkymą dėl turto vertės Nr. S1-281276 ir 2014-07-02 patvarkymą Nr. S1-283451 dėl varžytynių atšaukimo kaip pažeidžiančius skolininko G. V. kreditorių interesus. Argumentavo, kad antstolis parduodamas įkeistą turtą skolininko ir K. pasiūlytam pirkėjui už 1 448 000 Lt pažeidė kreditorių interesus, kadangi neveikė maksimaliai kreditorių naudai. Antstolis įkeistą turtą įkainojo ir ketina perleisti skolininko pasiūlytam asmeniui už mažesnę nei rinkos vertę. Tai patvirtina gretimų sklypų vertinimas. Iš už įkeistą turtą gautų lėšų bus patenkintas tik pirminės hipotekos kreditorės UAB „Naftos grupė“ reikalavimas. Pareiškėjai apie tai, jog įkeistas turtas parduotas, nebuvo pranešta. Teigė, kad pirkėjas yra susijęs su skolininku ir K., todėl konstatuotinas pirkėjo nesąžiningumas. Varžytynėse turtas gali būti parduotas už daug didesnę kainą, tą patvirtina įmonės LOGIN TRANS OU antstoliui pasiūlyta įkeisto turto pirkimo kaina – 2 500 000 Lt. Pareiškėjos įsitikinimu, įkeistas turtas turi būti parduodamas varžytynėse, nes turtas yra geros būklės, itin geroje vietoje, apie 300 metrų nuo jūros, šalia vandens telkinio, su gražiu kraštovaizdžiu. Patvarkymai dėl turto vertės ir dėl varžytynių atšaukimo turi būti panaikinti, o byloje skiriama įkeisto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė.

3Antstolis A. S. 2014-07-11 patvarkymu pareiškėjos skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui, prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad atsižvelgdamas į turto vertintojos UAB „Lituka“ ir Ko 2014-01-10 nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitoje nurodytą parduotino iš varžytynių turto rinkos vertę, įkainojo parduotiną iš varžytynių turtą 1 448 000 Lt. Gavus įkeisto turto savininko prieštaravimus, 2014-05-23 patvarkymu Nr. S1-275016 buvo paskirta turto rinkos kainos nustatymo ekspertizė. UAB „Lovertus“ ekspertizės akte Nr. 140526LCH-001 parduotino iš varžytynių turto rinkos kaina nurodyta 1 440 000 Lt. Atsižvelgiant į proceso šalių išsakytą poziciją 2014-06-20 priimtas patvarkymas dėl turto vertės. Šalys patvarkymą gavo, prieštaravimų nereiškė. R. ir R. K. bei skolininko pasiūlytam pirkėjui įmokėjus pinigines lėšas, antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atšaukė varžytynes. Visi antstolio atlikti veiksmai atitinka CPK teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, šalys apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus CPK nustatyta tvarka buvo informuotos laiku. Skunde išdėstytus argumentus laikė nepagrįstais, prieštaraujančiais CPK normoms bei vykdomosios bylos medžiagai. Įmonės LOGIN TRANS OU raštas, kuriame nurodoma, jog iš varžytynių yra pasiruošusi sumokėti 2 500 000 Lt, buvo gautas po to, kai skolininkas pasiūlė pirkėją, kuris į antstolio depozitinę sąskaitą jau buvo įmokėjęs pinigines lėšas. CPK 704 straipsnyje yra įtvirtinta aiški elgesio taisyklė, kurios antstolis turi laikytis. Skolininkui ir įkeisto turto savininkui atsisakius priimti įmonės LOGIN TRANS OU pasiūlymą, antstolis neturės kito pasirinkimo kaip tik su turto pirkėju sudaryti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kuriuo turtas pirkėjui bus parduotas už 1 448 000 Lt. Pažymėjo, kad jam nėra svarbu, kas nupirks turtą, sutiko, jog skolininkui ir įkeisto turto savininkui būtų geriau parduoti turtą už 2 500 000 Lt nei už 1 448 000 Lt.

4Suinteresuotas asmuo G. V. atsiliepimu prašė pareiškėjos skundo netenkinti. Nurodė, kad nekilnojamojo turto pardavimo kaina skolininko pasiūlytam pirkėjui atitiko šio turto rinkos vertę, tai patvirtina vykdomojoje byloje pateiktos vertintojų išvados, kurių kreditorius įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Antstolis ėmėsi visų įmanomų priemonių tiek išieškotojos, tiek skolininko teisėtiems interesams įgyvendinti, tinkamai įvykdė CPK 681 str. numatytą pareigą įkainoti skolininko turtą rinkos kainomis. Pareiškėjos pateikti duomenys apie greta įkeisto turto esančių nekilnojamųjų objektų pardavimo kainą neturi jokios įrodomosios vertės, t. y. nepatvirtina, kad antstolio nustatyta žemės sklypo vertė ir jame esančių statinių vertė buvo mažesnė, nei iš tikrųjų yra. Objektai nėra tapatūs įkeistam ir skolininko pasiūlytam pirkėjui parduotam turtui, be to, turto pardavimo kainos, kuri yra subjektyvi, negalima lyginti su turto rinkos verte, kurią kvalifikuotas turto vertintojas nustato atsižvelgdamas į daugelį objektyvių kriterijų. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai, jis atitinka tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Įkeisto turto savininkų K. ir skolininko pasiūlytas pirkėjas įvykdė įstatyme numatytus bei antstolio nustatytus įpareigojimus ir iki varžytynių pradžios sumokėjo visą įkeisto turto kainą, dėl ko antstolis pagrįstai, vadovaudamasis įstatymais, varžytynes atšaukė. Nei antstoliui, nei teismui nebuvo pateikti objektyvūs duomenys, patvirtinantys, kad įmonė LOGIN TRANS OU yra finansiškai pajėgi įsigyti turtą už 2 500 000 Lt ir jos ketinimai dėl turto pirkimo yra realūs, nėra aišku, kodėl šis asmuo neužsiregistravo varžytynėse ir neįmokėjo varžytynių dalyvio mokesčio.

5Suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP atsiliepimu prašė skundo netenkinti, taikyti CPK 95 str. 2 d. nustatytas sankcijas pareiškėjui. Nurodė, kad įmonė pirkimo kainą sumokėjo, akivaizdžiai įrodydama įmonės tikrąją valią dėl sandorio sudarymo bei finansines galimybes jį sudaryti. Turtą įsigijo būtent už tą kainą, kokia yra jo rinkos vertė. Pareiškėjos argumentai dėl įkainoto turto vertės nepagrįsti. Turto vertinimai atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų. Vykdymo procese išieškotoja neteikė jokių prieštaravimų dėl turto įkainojimo, su turto verte sutiko, jos neginčijo, o abejones dėl turto vertės pateikė tik tada, kai įmonė į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo turto įgijimo kainą. CPK 704 str. įtvirtinta teise buvo pasinaudota teisėtai. Pareiškėjos veiksmai daro įmonei žalą, nes šiuo metu įmonė neturi teisės disponuoti turtu ir tokie jo veiksmai yra sąmoningi ir tyčiniai.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-08-06 nutartimi pareiškėjos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT skundo dėl antstolio A. S. veiksmų netenkino. Nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (civilinėje byloje Nr. P2-490-794/2014). Teismas, remdamasis vykdomosios bylos Nr. 0010/12/02905 duomenimis, motyvuodamas kasacinio teismo praktika dėl areštuoto turto įkainojimo, CPK 681 str., 682 str., padarė išvadą, jog pareiškėja motyvuotų prieštaravimų dėl turto įkainojimo ginčo atveju nepareiškė, papildomos ar pakartotinės ekspertizės antstolio skirti neprašė, todėl konstatuotina, jog su turto verte sutiko. Jokių įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, byloje nėra. Be to, manydama, kad turto reali rinkos vertė yra kitokia, t. y. didesnė, pareiškėja jokio kito šio turto įkainojimo bei įvertinimo, atlikto nepriklausomo turto vertintojo, nepateikė. Argumentavo, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (CPK 644 str.). Pareiškėja akivaizdžiai nebuvo aktyvi ir nesielgė rūpestingai bei nedelsdama, jeigu manė, kad turto įkainojimas pažeidžia jo interesus. Antstolio pirmose varžytynėse nustatyta parduodamo turto kaina atitiko įstatymo reikalavimus, kadangi sudarė 80 proc. turto rinkos vertės. Apie pirmąsias varžytynes pareiškėja buvo informuota – šią aplinkybę patvirtina byloje esanti pažyma apie įteikimą. Motyvuodamas CPK 704 str. 2, 4 dalimis, nustatęs, jog 2014-07-02 pirkėja įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą 1 448 000 Lt, antstolio 2014-07-02 patvarkymu Nr. S1-283451 atšauktos nuo 2014-07-24 iki 2014-07-31 paskelbtos įkeisto turto varžytynės, sprendė, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių neteisėtų antstolio veiksmų ir suinteresuotam asmeniui įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP iki varžytynių pradžios įmokėjus nustatytą 1 448 000 Lt sumą antstolis teisėtai atšaukė paskelbtas varžytynes. Nustatęs, kad byloje nėra duomenų, jog įmonė LOGIN TRANS OU butų užsiregistravusi varžytynėse ir sumokėjusi varžytynių dalyvio mokestį, pateikusi įrodymų, pagrindžiančių įmonės ketinimo realumą ir tikrumą, pajėgumą sumokėti siūlomą 2 500 000 Lt kainą, sprendė, kad nėra pagrindo daryti neabejotinos išvados, jog įmonė LOGIN TRANS OU tikrai pirktų turtą už nurodytą 2 500 000 Lt kainą, bei remiantis vien šiuo siūlymu teigti, jog turtas varžytynėse būtų parduotas už daug didesnę kainą. Suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP, įvykdžiusi visus reikalavimus ir įmokėjusi parduodamo turto kainą, pagrįstai tikisi įgyti turtą nuosavybės teise įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Antstolis, vykdydamas išieškojimą, nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės normų, todėl pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus ir panaikinti 2014-06-20 patvarkymą dėl turto vertės Nr. S1-281276 ir 2014-07-02 patvarkymą Nr. S1-283451 dėl varžytynių atšaukimo nėra pagrindo. Aplinkybių dėl baudos skyrimo pareiškėjai CPK 95 str. numatytu pagrindu nenustatė. Vadovaudamasis CPK 150 str. išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą.

7Atskiruoju skundu apeliantė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-06 nutartį panaikinti, pareiškėjos skundą tenkinti – panaikinti patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo, įpareigojant antstolį tęsti varžytynių procedūras dėl pareiškėjai įkeisto turto pardavimo. Argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismas nesigilino į situaciją, kuri susiklostė vykdomojoje byloje, kokie bus vykdymo procedūros rezultatai ir ar bus apsaugoti pareiškėjos, kaip išieškotojos vykdymo procese, interesai. Teismas neanalizavo, ar antstolis, kurio veiksmai skundžiami, padarė viską, kad pasiektų vykdymo procesui keliamus tikslus. Teismas nesiėmė priemonių išsiaiškinti, kodėl pareiškėjai ir kitam išieškotojui (UAB „Naftos grupė) už bendrą maždaug 2,3 mln. litų skolą įkeistą turtą skolininkas G. V. bei įkeisto turto savininkai R. ir R. K., kurie, beje, yra su skolininku susiję asmenys (G. V. iki 2013-12-31 buvusi žmona N. V. ir R. K. yra seserys, tai patvirtina išrašai iš Vidaus reikalų ministerijos gyventojų duomenų bazės) ir kurių nesąžiningumas yra nustatytas įsiteisėjusiais teismų sprendimais (2014-04-18 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736/2014; 2013-12-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1673-53/2014 ir 2013-06-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1341-328/2013), siekia išieškojimo metu realizuoti turtą savo pasiūlytam pirkėjui už įkainojimo vertę, t. y. už 1 448 000 Lt. Turto įsigijimu besidominčio subjekto – įmonės LOGIN TRANS OU teismas ne tik neįtraukė į bylos nagrinėjimą, priešingai nei įmonę PRIMERA INVESTMENTS LP (kuri, beje, taip pat nėra vykdymo proceso dalyvė), bet ir nesudarė galimybės žodinio posėdžio metu su suinteresuotų asmenų atstovų pagalba pateikti įrodymus ar paaiškinimus apie įmonės LOGIN TRANS OU finansinę padėtį, kuri yra puiki, ir tai patvirtina su skundu pateikiami dokumentai. Teismas nesigilino į motyvus ir priežastis, kodėl įkeisto turto savininkai bei skolininkas siekia realizuoti pareiškėjai ir kitam išieškotojui (UAB „Naftos grupė“) įkeistą turtą žymiai mažesne kaina, nei yra skola kreditoriams, kai tuo pat metu yra realus turto pirkėjas, pasirengęs sumokėti daugiau nei skola visiems išieškotojams, t. y. dar ir padengti vykdymo išlaidas.

8CPK 704 str. 1 ir 2 d. įtvirtintų teisės normų tikslas yra užtikrinti, kad turtas nebūtų realizuotas vykdymo procese už mažesnę kainą nei rinkos vertė. Ginčo situacijoje turto pardavimas už įkainojimo sumą, t. y. 1 448 000 Lt, neatitinka nei skolininko, nei įkeisto turto savininkų, nei juo labiau pareiškėjos, kaip išieškotojos, interesų. Skolininkas lieka su didele skola pareiškėjai, įkeisto turto savininkai praranda galimybę iš turto pardavimo gauti bent kažkiek pajamų (tuo atveju, jei pardavimo kaina viršytų įsiskolinimų sumą bei vykdymo išlaidas), o pareiškėja lieka su neapsaugotu didelės vertės reikalavimu į fizinį asmenį, kurio turtinė padėtis yra prasta. Vienintelis šioje situacijoje išlošiantis subjektas yra skolininko ir įkeisto turto savininkų pasiūlytas potencialus turto įgijėjas –trečiasis suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP, o kadangi šį subjektą pasiūlė skolininkas bei su juo susiję įkeisto turto savininkai, kurie jau anksčiau yra pripažinti veikiantys šiame išieškojimo procese kaip nesąžiningi, tai labai tikėtina, kad turto pirkėjas buvo pasiūlytas būtent ir turint tikslą išvengti likusių prievolių įvykdymo pareiškėjai, tačiau neprarandant įkeisto turto kontrolės (jį ir toliau valdant per tarpininkus). Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino bei taikė CPK 704 str. 1 ir 2 d. įtvirtintas teisės normas.

9Pareiškėja kaip racionalus ir ekonomiškas vykdymo proceso dalyvis neturėjo jokio pagrįsto įtarimo abejoti ekspertų nustatyta turto verte iki tol, kol negavo duomenų apie potencialaus turto pirkėjo, t. y. įmonės LOGIN TRANS OU, ketinimus šį turtą įsigyti. Teismas ne tik neanalizavo pareiškėjos skundo dalies, susijusios su duomenimis apie turto galimą vertę, bet ir nesuteikė galimybės turto vertės nustatymo teisingumą patikrinti bylos teisminio nagrinėjimo metu. Pažymėjo, kad: pats skolininkas ir įkeisto turto savininkai įkeistą turtą vertina žymiai brangiau (hipotekos lakšte vertė 4,5 mln. litų); realizuotinas turtas yra unikalus tuo požiūriu, kad jis yra greta jūros, dideliame žemės sklype su gėlo vandens telkiniu, turto įrengimas yra aukštos kokybės (tai matyti iš turto nuotraukų); skolininko pozicija siūlyti turto įgijėją iki varžytynių už daug mažesnę nei įsiskolinimas pareiškėjai ir kitam kreditoriui kainą suponuoja mintį, kad iš skirtumo laimės visi, tik ne pareiškėja.

10Teismo argumentai, jog galimai pretendentas įsigyti turtą yra finansiškai nepatikimas, neįmokėjo antstoliui depozito kaip varžytynių dalyvis ir pan., yra atmestini, nes, kaip matyti iš antstolio ir įmonės LOGIN TRANS OU susirašinėjimo, šios bendrovės finansinių dokumentų, antstolis atsisakė nurodyti sąskaitą kainai sumokėti remdamasis tuo, kad jis priėmė patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo. Kadangi priėmus skundžiamą patvarkymą nėra galimybės registruotis varžytynių dalyviu, tai potencialus pirkėjas neteko galimybės savo finansinį pajėgumą įrodyti skundžiamoje nutartyje nurodytu būdu, t. y. dalyvaudamas varžytynėse. Teismas nedėjo pastangų išsiaiškinti tikrosios turto vertės bei užtikrinti, kad turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą, kas atitiktų išimtinai visų vykdymo proceso dalyvių interesus.

11Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. apeliantės skundą prašo išnagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad 2014-06-25 antstolio kontoroje buvo gauti įkeisto turto savininkų R. K. ir R. K. bei skolininko G. V. siūlymai, kuriais parduodamo iš varžytynių turto pirkėju CPK 704 str. nustatyta tvarka buvo nurodyta įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP, reg. No. SL009995, Of 84 Park Road Rosyth, KY11, 2LJ, United Kingdom. 2014-07-02 pirkėja įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo 1 448 000 Lt (2014-06-20 patvarkymu dėl turto vertės Nr. S1-281276 nustatyta kaina). Pirkėjai įmokėjus pinigines lėšas, antstolis 2014-07-02 patvarkymu Nr. S1-283451 atšaukė paskirtas varžytynes ir informavo proceso šalis bei turto pirkėją, kad vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 108 p. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas bus sudarytas praėjus 20 dienų nuo varžytynių atšaukimo dienos. 2014-07-09 antstolio kontoroje buvo gautas įmonės LOGIN TRANS OU, reg. No. 12178677, VOIDU 1-54, Narva, 21008 Estija, raštas, kuriame nurodoma, kad įmonė LOGIN TRANS OU už parduodamą iš varžytynių turtą yra pasiruošusi sumokėti 2 500 000 Lt, kuriuos perves į antstolio depozitinę sąskaitą gavusi antstolio sutikimą. 2014-07-10 raštu Nr. Sl-284888 atsakydamas į įmonės LOGIN TRANS OU raštą antstolis nurodė, kad vadovaudamasis CPK 704 str. skolininkas jau pasiūlė parduodamo iš varžytynių turto pirkėją, kuris į antstolio depozitinę sąskaitą jau įmokėjo pinigines lėšas. 2014-07-10 antstolio rašto Nr. Sl-284888, adresuoto įmonei LOGIN TRANS OU, nuorašas bei įmonės pasiūlymo nuorašas buvo išsiųsti proceso šalims tam, kad jos apsvarstytų pateiktą pasiūlymą. Iki šios dienos atsakymai ir (ar) nuomonės iš proceso šalių nėra gauti. Paaiškina, kad skolininkui ir įkeisto turto savininkui atsisakius priimti įmonės LOGIN TRANS OU pasiūlymą, antstolis neturės kito pasirinkimo kaip tik su turto pirkėju, t. y. įmone PRIMERA INVESTMENTS LP, sudaryti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kuriuo turtas pirkėjui bus parduotas už 1 448 000 Lt. Antstolis mano, kad toks veiksmas formaliai atitiks CPK 704 str., tačiau abejoja, ar apsaugos išieškotojų interesus (maksimaliai atgauti skolą) ir (ar) patenkins vykdymo proceso tikslus, bet, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, sprendimą dėl pirkėjo pasiūlymo ir (ar) pasiūlyto pirkėjo pakeitimo turi priimti įkeisto turto savininkai ir skolininkas. Laikosi nuomonės, kad skolininkui ir įkeisto turto savininkams parduoti turtą už 2 500 000 Lt yra geriau nei už 1 448 000 Lt.

12Suinteresuotas asmuo G. V. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad ginčo atveju nėra pagrindo abejoti, kad antstolis tinkamai vykdė jam įstatymo nustatytas pareigas įkainoti iš varžytynių parduodamą turtą rinkos kainomis bei ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėjo šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Turtas jo (skolininko G. V.) ir įkeisto turto savininkų siūlymu buvo parduotas pirkėjai įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP net už didesnę kainą (1 448 000 litų), nei būtų buvęs parduotas pirmųjų varžytynių metu (1 158 400 litų), todėl nėra pagrindo manyti, kad išieškotojos teisėti interesai šiuo atveju yra pažeisti. Nors pareiškėja nurodo, kad turtas už didesnę kainą galėjo būti parduotas įmonei LOGIN TRANS OU, tačiau nei antstoliui, nei teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad įmonės LOGIN TRANS OU ketinimai dėl turto pirkimo yra realūs. Nėra aišku, kodėl ši įmonė neužsiregistravo dalyvauti varžytynėse ir neįmokėjo varžytynių dalyvio mokesčio, o apie ketinimą įsigyti turtą pareiškė iškart po to, kai antstolis, 2014-07-02 įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP sumokėjus turto įsigijimo kainą, priėmė patvarkymą, kuriuo atšaukė varžytynes.

13Suinteresuoti asmenys R. K. ir R. K. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėstyta pozicija iš esmės atitinka išdėstytą suinteresuoto asmens G. V. atsiliepime. Mano, kad turtas pirkėjai įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP parduotas už realią pakankamai aukštą kainą, todėl kreditorė jokių pretenzijų nei antstoliui, nei kitiems vykdomosios bylos dalyviams negali turėti.

14Suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėta turto įsigijimo kaina atitinka realią tokio turto rinkos kainą. Turto vertinimą atliko kompetentingos vertintojos UAB „Lituka“ ir Ko bei UAB „Lovertus“ ir turto vertinimo pareiškėja neginčijo. Mano, kad antstolis atliko teisėtus veiksmus ir įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP turtą įsigijo teisėtai bei pareiškėjos teisių nepažeidė.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nenustatyta.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę, t. y. pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, nes turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 str. 2 d.).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kaina. Be to, turto įkainojimas nereiškia, kad būtent už tokią kainą šis turtas bus realizuotas varžytynėse.

19Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta ir įrodyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/02905 pagal 2012-07-25 Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JŠ-6283 ir šio vykdomojo įrašo 2012-09-14 papildymą dėl 619 536 Eur (2 139 913,90 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko G. V. ir įkeistų daiktų: žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo pastato, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių R. K. ir R. K., pardavimo iš varžytynių išieškotojos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT naudai. 2014-01-30 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1-252907, kuriuo, atsižvelgiant į UAB „Lituka“ ir Ko 2014-01-10 turto vertės nustatymo ekspertizės aktą Nr. LDC-40113, areštuoto turto, esančio ( - ), vertė nustatyta 1 448 000 Lt (v. b. 1 tomas, l. 140–154, 172). Patvarkymas skolininkui G. V. ir įkeisto turto savininkui R. K. įteiktas pasirašytinai (v. b. 1 tomas, l. 172), išieškotojai patvarkymas įteiktas el. paštu (v. b. 1 tomas, l. 176–180). 2014-05-09 antstolio kontoroje gauti įkeisto turto savininkų prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės įkainojimo (v. b. 1 tomas, l. 181). Turto savininkai – R. K. ir R. K. prieštaravo nustatytai turto vertei – 1 448 000 Lt, teigdami, kad jų turtas įkeistas išieškotojos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT naudai 2009 m., t. y. ekonominės krizės laikotarpiu, o šiuo metu, t. y. praėjus penkeriems metams po įkeitimo sandorio, ekonomikai atsigavus, turto vertė turėtų būti didesnė, todėl nepaskyrus pakartotinės ekspertizės, nebus įmanoma objektyviai nustatyti kreditoriaus naudai įkeisto turto vertės, o turtą pardavus iš varžytynių ar perdavus jį išieškotojai už nepagrįstą mažą kainą bus pažeistos jų ir skolininko (G. V.) teisės ir teisėti interesai. 2014-05-12 priimtas patvarkymas dėl ekspertinės įstaigos skyrimo Nr. S1-272766 (v. b. 1 tomas, l. 184). Patvarkymas el. paštu išsiųstas išieškotojos atstovui advokatui P. M. (v. b. 1 tomas, l. 185). 2014-05-23 priimtas patvarkymas dėl ekspertinės įstaigos skyrimo Nr. S1-275016 (v. b. 1 tomas, l. 187). 2014-06-16 antstolio kontoroje gautas Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktas Nr. 140526LCH-001 (v. b. 2 tomas, l. 4–39), kuriame vertinamo turto, esančio ( - ), rinkos vertė nurodyta 1 440 000 Lt. Ekspertizės išvada išsiųsta šalims ir 2014-06-18 pasirašytinai įteikta skolininkui G. V. ir el. paštu išieškotojos atstovui advokatui P. M. (v. b. 2 tomas, l. 40–41). 2014-06-20 priimtas patvarkymas dėl turto vertės (v. b. 2 tomas, l. 42), kuriuo turtas įkainotas 1 448 000 Lt. 2014-06-23 patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo nustatyta parduodamo turto pradinė pardavimo iš varžytynių kaina 80 proc. – 1 158 400 Lt (v. b. 2 tomas, l. 60). 2014-06-23 priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių, kuriame pradinė turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kaina nustatyta 1 158 400 Lt, varžytynių pradžios data – 2014-07-24, pabaigos data – 2014-07-31 (v. b. 2 tomas, l. 61). 2014-06-23 antstolio kontoroje gautas skolininko G. V. siūlymas bei 2014-06-25 analogiškas R. K. ir R. K. siūlymas, kuriais minėti asmenys pasiūlė parduodamo iš varžytynių turto pirkėją įmonę PRIMERA INVESTMENTS LP (v. b. 2 tomas, l. 63, 66). 2014-07-02 pirkėjai įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP įmokėjus nustatytą 1 448 000 Lt sumą, patvarkymu Nr. S1-283451 antstolis atšaukė nuo 2014-07-24 iki 2014-07-31 paskelbtas įkeisto turto varžytynes (v. b. 2 tomas, l. 94–95). 2014-07-09 antstolio kontoroje gautas 2014-07-03 įmonės LOGIN TRANS OU pranešimas, kad yra pasirengusi įsigyti iš varžytynių parduotiną turtą už 2 500 000 Lt (v. b. 2 tomas, l. 99). Šiame rašte įmonė LOGIN TRANS OU pažymėjo, jog garantuoja nurodytos kainos sumokėjimą ir yra pasirengusi pinigus pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą gavusi antstolio patvirtinimą dėl turto pardavimo. 2014-07-10 raštu antstolis įmonei LOGIN TRANS OU atsakė, jog tenkinti 2014-07-03 pasiūlymo nėra juridinio pagrindo, nes skolininko ir turto savininkų pasiūlytas pirkėjas jau yra pervedęs lėšas už parduodamą turtą antstoliui, bei nurodė, kad pasiūlymą antstolis persiųs skolininkui ir įkeisto turto savininkams.

20Išanalizavęs ir įvertinęs faktines ginčo situacijos aplinkybes, vykdomosios bylos medžiagą ir teisinius aspektus, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė visų ginčo situacijos aplinkybių, dėl ko teismo išvadų laikyti pagrįstomis bei teisingomis nėra pagrindo. Pažymėtina, kad tiek išieškotoja, tiek skolininkas, tiek antstolis turi būti suinteresuoti, kad įkeistas turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą, nes tai sudarytų sąlygas kreditoriui iš įkeisto turto vertės gauti didesnę reikalavimo dalį, skolininkui – labiau sumažinti savo skolą, antstoliui – gauti didesnį atlyginimą. Minėta, jog vien iš skolininko G. V. išieškotina suma (be antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavimo) išieškotojos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT naudai yra 619 536 Eur (2 139 913,90 Lt). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas, jog turto vertė nustatyta teisėtai ir pagrįstai, neįvertino aplinkybės, jog įkeisto turto savininkai iš pradžių prieštaravo UAB „Lituka“ ir Ko nustatytai turto vertei – 1 448 000 Lt, neatsižvelgė į tai, jog antstolis skundžiamu 2014-06-20 patvarkymu turtą įkainodamas būtent 1 448 000 Lt privalomai nesivadovavo UAB „Lovertus“ (ekspertė L. C.) Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės akte Nr. 140526LCH-001 nurodyta turto verte – 1 440 000 Lt, t. y. šią turto vertę padidino 8 000 Lt. Šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kelia abejonių dėl antstolio skundžiamu patvarkymu nustatytos turto kainos objektyvumo bei teisingumo, t. y. antstoliui kilo abejonių dėl eksperto nustatytos turto rinkos vertės (CPK 185 str.).

21Apie varžytynes antstolis paskelbė 2014-06-23, pirkėja įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP įmokėjo nustatytą 1 448 000 Lt sumą į antstolio depozitinę sąskaitą 2014-07-02, skundžiamu 2014-07-02 patvarkymu Nr. S1-283451 antstolis atšaukė paskelbtas įkeisto turto varžytynes, o įmonės LOGIN TRANS OU 2014-07-03 raštą apie ketinimą pirkti turtą už daugiau nei 1 mln. didesnę kainą antstolis gavo 2014-07-09. Įvertinus šias aplinkybes, minėto įmonės LOGIN TRANS OU 2014-07-03 rašto turinį, ginčo pobūdį, darytina išvada, kad abejoti įmonės LOGIN TRANS OU realiu ketinimu ir (ar) šios įmonės galimybėmis įsigyti turtą už 2 500 000 Lt nėra pagrindo, nes pasiūlymas ruoštas 2014-07-03, o varžytynės turėjo įvykti 2014-07-24 – 2014-07-31.

22Vykdymo proceso normos, kaip ir visi įstatymai, turi būti aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.). Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese principas imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Akivaizdu, jog ginčo atveju turtą pardavus pirkėjai įmonei PRIMERA INVESTMENTS LP objektyviai liktų neapgintos kreditorės (išieškotojos, apeliantės) bei skolininko teisės ir turtiniai interesai, nes yra pagrįstų abejonių dėl turto rinkos vertės, todėl būtina turto pardavimo iš varžytynių veiksmus pakartoti iš naujo.

23Teismas pažymi, kad antstoliui iš naujo patvarkius skelbti turto pardavimą iš varžytynių, skolininkui neužkertamas kelias ir (ar) nesuvaržoma jo teisė siūlyti turto pirkėją iš varžytynių parduodamam nekilnojamojo turto objektui (CPK 704 str.).

24Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-06 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos skundas tenkintinas – skundžiami antstolio patvarkymai naikintini (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

26atskirąjį skundą tenkinti.

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-06 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos įmonės KNIGTHILL PROPERTIES ESTABLISHMENT skundą tenkinti – panaikinti antstolio A. S. 2014-06-20 patvarkymą „Dėl turto vertės“ Nr. S1-281276 ir 2014-07-02 patvarkymą „Dėl varžytynių Nr. 48104 atšaukimo“ Nr. S1-283451.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų,... 3. Antstolis A. S. 2014-07-11 patvarkymu pareiškėjos skundą perdavė nagrinėti... 4. Suinteresuotas asmuo G. V. atsiliepimu prašė pareiškėjos skundo netenkinti.... 5. Suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP atsiliepimu prašė skundo... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-08-06 nutartimi pareiškėjos... 7. Atskiruoju skundu apeliantė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 8. CPK 704 str. 1 ir 2 d. įtvirtintų teisės normų tikslas yra užtikrinti, kad... 9. Pareiškėja kaip racionalus ir ekonomiškas vykdymo proceso dalyvis neturėjo... 10. Teismo argumentai, jog galimai pretendentas įsigyti turtą yra finansiškai... 11. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. apeliantės skundą prašo išnagrinėti... 12. Suinteresuotas asmuo G. V. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo... 13. Suinteresuoti asmenys R. K. ir R. K. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka... 14. Suinteresuotas asmuo įmonė PRIMERA INVESTMENTS LP atsiliepimu su atskiruoju... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog visi vykdymo proceso dalyviai... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 19. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta ir įrodyta, kad... 20. Išanalizavęs ir įvertinęs faktines ginčo situacijos aplinkybes,... 21. Apie varžytynes antstolis paskelbė 2014-06-23, pirkėja įmonė PRIMERA... 22. Vykdymo proceso normos, kaip ir visi įstatymai, turi būti aiškinamos ir... 23. Teismas pažymi, kad antstoliui iš naujo patvarkius skelbti turto pardavimą... 24. Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu Klaipėdos miesto apylinkės... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 26. atskirąjį skundą tenkinti.... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-06 nutartį panaikinti ir klausimą...