Byla 2S-1447-413/2010
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolitos Cirulienės ir Izoldos Nėnienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. N. atstovo advokato D. G. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-11453-584/2010 pagal ieškovo G. N. ieškinį atsakovui UAB „M“ dėl skolos ir netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas G. N. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „M“ 9 294,00 Lt skolą, 929,40 Lt baudą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Šiems reikalavimams užtikrinti ieškovas 2010 m. balandžio 13 d. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo pinigines lėšas, o jų nesant pakankamai – nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą. Prašymas grindžiamas tuo, kad reikalavimų suma yra didelė, be to, atsakovas kategoriškai atsisako grąžinti ieškovui jo sumokėtą prekių kainą, todėl, jo nuomone, atsakovas turi finansinių sunkumų, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi (b.l. 11) atmetė ieškovo G. N. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė, kad remiantis CPK 144 str. teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis motyvuotu asmens prašymu tuo atveju, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Todėl asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų galima matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (CPK 148 str. 4 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovas neturi turto, kad jo turtinės teisės yra kaip nors suvaržytos ar kitaip apsunkintos, taip pat kitų duomenų apie sunkią atsakovo finansinę padėtį. Be to, teismas, patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų bazę, nustatė, kad kreditinių reikalavimų, kurių pagrindu atsakovo atžvilgiu būtų iškeltos civilinės bylos, taip pat nėra. Šių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai, jog atsakovas turi finansinių neįrodyti, o vien pareikštų reikalavimų suma, kuri teismo nuomone nelaikytina didele, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovo G. N. atstovas advokatas D. G. atskiruoju skundu (b.l. 13-14) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo G. N. pareikštų reikalavimų užtikrinimui 10 223,40 Lt sumai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „M“ piniginių lėšų areštą, o nesant ar nepakankant piniginių lėšų - ir/ar nekilnojamojo bei kilnojamojo turto areštą. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad laikinosios apsaugos priemonės yra ne materialiniai - teisiniai civilinių teisių gynimo būdai, o priemonės, padedančios efektyviau užtikrinti kai kurių materialinių teisių gynimo būdą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - tai teismo procesiniai veiksmai, kuriuos atliekant siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindas - tai prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apelianto nuomone skundžiamos nutarties motyvas, kad ieškovas šiuo atveju privalo įrodyti sunkią atsakovo finansinę padėtį, yra nepagrįstas. Teikiamu prašymu buvo prašoma teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštų reikalavimų ribose, siekiant užtikrinti būsimą teismo sprendimą ieškinio tenkinimo atveju. Atsakovo turtinė padėtis taip pat gali keistis bylos nagrinėjimo metu, todėl ieškovo prašymo tenkinimas padėtų užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Ieškovo reikalavimas yra kildinamas iš vartojimo teisinių santykių, todėl pareikšto ieškinio suma negali būti laikoma nepakankamai didelė laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymui. Be to, įstatymų leidėjas nenumato teisinių pagrindų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsižvelgiant į „nepakankankamai didelę" byloje pareikštų reikalavimų sumą. CPK nereikalauja sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ginčo išsprendimo iš esmės klausimą, įvertinti ir byloje pareikšto ieškinio pagrįstumą. Ieškinio pagrįstumas vertinamas pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Teismas, vadovaudamasis CPK 144 numatytais laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais, privalo numatyti ir galimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą arba neįmanomumą, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių. Įstatymų leidėjas CPK 144 str. 1 d. nenumatė kokiais konkrečiais kriterijais teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, privalo įvertinti ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Esant tokiam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų reglamentavimui, teismas, vertindamas galimo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą ar negalimumą, privalo vadovautis CPK įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (CPK 3 str. 1 d.) bei ekonomiškumo (CPK 7 str.) principais. Teismo nutartyje teismas nenurodė, kodėl ieškovo prašomos laikinosios priemonės gali pažeisti šalių interesų pusiausvyros principą. Jeigu atsakovas yra pelningai veikiantis juridinis asmuo, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galimam ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui negalės pakenkti atsakovo veiklai. Tuo tarpu, jei atsakovas veiklą vykdys nuostolingai, tokių priemonių taikymas tik užtikrins galimo teismo sprendimo įvykdymą. Be to, teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat neatsižvelgė į įstatymų leidėjo CPK 147 str. reglamentuotą institutą, skirtą atsakovo teisių gynybos užtikrinimui. Vadovaujantis CPK 147 str. 1 d. nuostatomis atsakovui suteikiama teise kreiptis į laikinąsias apsaugos priemones jo atžvilgiu pritaikiusį teismą ir prašyti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių padengimą gali būti įpareigojamas, kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta esant galimybei tokiems nuostoliams atsirasti ateityje ir galimybei, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Iieškovo prašymu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams bei užtikrina LR Konstitucijoje ir CK 1.5 str. įtvirtinto teisingumo, bei CK 1.2 str. įtvirtintų lygiateisiškumo bei proporcingumo principų tinkama įgyvendinimą. Civilinėje teisėje laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - užkirsti kelią skolininkui išvengti skolos mokėjimo, t.y. jų taikymu siekiama, kad šalių finansine padėtis per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos nagrinėjimą teisme, ir tai garantuotų galutinio teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su laikinu turtinių ir kitų skolininko teisių ribojimu, todėl šiuo atveju itin svarbus tinkamas teisingumo principo įgyvendinimas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumas reikalauja, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginama visiškai. Teismo nutartyje nurodoma aplinkybė, kad Lietuvos teismų informacinėje sistemoje nėra duomenų apie atsakovui pareikštus kreditorinius reikalavimus nesudaro pagrindo atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi juridinis asmuo gali tapti nemokiu ir neturėdamas teisminių ginčų.

8Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių gali būti ir didelė ieškinio (reikalavimų) suma.

12Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones 10 223,40 Lt sumai, kuri, jo nuomone, yra didelė. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tai padaryti motyvuodamas tuo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovas neturi turto, kad jo turtinės teisės yra kaip nors suvaržytos ar kitaip apsunkintos, be to, patikrinęs teismų informacinės sistemos duomenų bazę teismas nustatė, kad kreditorinių reikalavimų, kurių pagrindu atsakovo atžvilgiu būtų iškeltos civilinės bylos, taip pat nėra. Su tokiomis išvadomis teisėjų kolegija nesutinka.

13Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai tarp šalių kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-557/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-715/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-733/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-792/2008). Teisėjų kolegija pažymi, kad pareikšto ieškinio suma, t.y. 10 223,40 Lt., atsižvelgiant į dabartinį pragyvenimo lygį šalyje, fiziniam asmeniui yra pakankamai didelė. Be to, LR juridinių asmenų registro duomenimis - atsakovo 2009 metų balanso ir pelno (nuostolių) atskaitos pažymomis - nustatyta, kad UAB „M“ turi finansinių įsipareigojimų 346 936 Lt sumai, 2009 finansiniais metais įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė 145 571 Lt nuostolių. Paminėtos aplinkybės leidžia manyti, kad atsakovo turtinė padėtis yra sudėtinga, todėl nesiėmus yra pagrindas teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ginčo pobūdį, kur ieškovas laikytinas silpnesniąja ginčo teisinių santykių šalimi, atskirasis skundas pripažintinas pagrįstu. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimui įvykdyti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17, 146 str. str.). Todėl neviršijant reikalavimo sumos pirmiausia areštuotinas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, leidžiant areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, ir, tik šio turto nepakankant ar nesant, areštuotinos piniginės lėšos, esančios bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose (CPK 145 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartį panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo G. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.

17Ieškovo G. N. (a.k. ( - ) gyv.duomenys neskelbtini) reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „M“ (į.k.duomenys neskelbtini, buveinės adresas duomenys neskelbtini ) priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas bei turtines teises bendrai 10 223,40 Lt (dešimties tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt trijų litų 40 ct.) sumai, leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti privalomus mokesčius valstybei ir atsiskaityti su ieškovu.

18Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims ir turto areštų aktų registro tvarkytojui.

19Išaiškinti, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą kaltiesiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda, be to, ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

20Išaiškinti ieškovui, kad teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių ji turi pateikti vykdyti pasirinktam antstoliui ir apmokėti šios nutarties vykdymo išlaidas.

21Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai