Byla 2-733/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalies, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininkui, civilinėje byloje Nr. L2-2890-553/2008 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ pareiškimą skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“ dėl teismo įsakymo išdavimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi kreditorius UAB „Ecoservice“ ir prašė iš skolininko UAB „Naujamiesčio būstas“ priteisti

41 787 012 Lt skolos (nesumokėtos suteiktų paslaugų kainos), 98 656,81 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - skolininko turto arba piniginių lėšų areštą. Kreditorius nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kad skolininkas vengia sumokėti skolą ar jos dalį, neinformuoja kreditoriaus apie galimybes įvykdyti prievoles, skolos suma yra labai didelė.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė kreditoriaus UAB „Ecoservice“ prašymą patenkinti ir areštuoti skolininkui UAB „Naujamiesčio būstas“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą 1 886 000 Lt sumai, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, išskyrus naudojimą atsiskaitymui su kreditoriumi pagal šioje byloje pareikštą pareiškimą.

7Teismas nutartyje nurodė, kad pareikšto turtinio reikalavimo suma yra didelė -

81 885 668,81 Lt, skolininko finansinė padėtis nutarties priėmimo dieną nėra žinoma. Teismas padarė išvadą, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 145 str.).

9Skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria nutarta areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias UAB „Naujamiesčio būstas“ vardu atidarytose sąskaitose.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. UAB „Naujamiesčio būstas“ yra pajėgus sumokėti prašomą priteisti sumą, ką patvirtina 2007 m. balansas, pelno - nuostolių ataskaita, debitorinių įsiskolinimų sąrašas. Skolininkas turi ilgalaikio turto beveik už 2,4 mln. Lt, iš viso įmonė turi turto už daugiau kaip 9 milijonus Lt. Bendrovės turimų debitorinių įsiskolinimų suma viršija 3 800 000 Lt, mėnesinė apyvarta viršija 1,2 mln. Lt. Įmonė dirba pelningai, jos finansinė būklė yra gera.

122. Piniginių lėšų areštas užkerta galimybę atsiskaityti su darbuotojais, sumokėti mokesčius valstybės biudžetui, mokėti įmokas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, todėl daroma žala tiek bendrovės darbuotojams, tiek valstybei. Piniginių lėšų areštas trikdo įmonės veiklą, atsiskaitymą su rangovais ir paslaugų tiekėjais, kas gali sąlygoti įmonės nemokumą. Teismas didelę ieškinio sumą laiko pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau jis nenustatė realių skolininko nesąžiningumo faktų.

133. Skolininkas yra suinteresuotas turimas pinigines lėšas panaudoti vykdant savo įsipareigojimus, įskaitant atsiskaitymą su kreditoriais, bei užtikrinant nepertraukiamų paslaugų gyventojams teikimą. Dėl bendrovės veiklos specifikos, vykdant Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus funkcijas, draudimas disponuoti piniginėmis lėšomis akivaizdžiai pažeidžia viešąjį interesą, nes kiltų grėsmė žmonių sveikatai, jų nuosavybei bei miesto estetiniam grožiui. Areštavus skolininkui priklausančias pinigines lėšas, bendrovė neturės galimybių toliau vykdyti administratoriaus funkcijų, todėl bus daroma grėsmė viešajam interesui.

144. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones - skolininkui priklausančių piniginių lėšų areštą, kai net nėra išspręstas UAB „Ecoservice“ ieškinio pagrįstumo klausimas, skolininkui sukelia neproporcingai neigiamas pasekmes - eliminuoja galimybę disponuoti jo nepertraukiamai veiklai būtinomis lėšomis. Teismas neatsižvelgė į skolininko, gyventojų interesus (CPK 17 str.) bei nepagrįstai nesivadovavo teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.).

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Ecoservice“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su nepatogumais ar veiklos ribojimais. Skolininko pateikti duomenys neatspindi jo faktinės finansinės padėties, o tarpinis balansas nėra pateiktas. Debitoriniai įsipareigojimai, išieškotini iš gyventojų, negarantuoja greito teismo sprendimo įvykdymo. Kitos debitorinių įsiskolinimų dalies – 1,9 mln. Lt – grąžinimo terminai ir sąlygos nėra žinomos. Skolininkas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo mėnesinės apyvartos dydį. Skolininkas neturi turto, kurį areštuojant būtų galima užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nekilnojamasis turtas yra įkeistas, užtikrinant 22 650 400 Lt įsipareigojimą, 15 transporto priemonių vertė nenustatyta. Įvykdyti teismo sprendimą iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto praktiškai neįmanoma. Skolininkas delsia antstoliui pateikti informaciją apie kitą turtą. Lėšų teismo sprendimui įvykdyti taip pat yra nepakankamai. Skolininkas nepateikė informacijos bei įrodymų apie tai, kokio dydžio lėšos bei kokiems konkretiems tikslams yra faktiškai reikalingos ar bus reikalingos artimiausiu metu. Kreditorius toliau nenutrūkstamai ir tinkamai teikia skolininkui komunalinių atliekų sutvarkymo paslaugas, todėl skolininko argumentai dėl galimos epidemijos ir miesto estetinio grožio yra nepagrįsti.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

18Skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ atskirajame skunde nurodo, kad jis yra pajėgus sumokėti prašomą priteisti sumą, kad įmonė dirba pelningai, jos finansinė būklė yra gera. Tačiau, kaip patvirtina kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą teismui pateiktas antstolio Dainiaus Šidlausko 2008 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymas dėl informacijos pateikimo (b.l. 42), UAB „Naujamiesčio būstas“ nekilnojamasis turtas yra įkeistas AB Ūkio bankui, o prievolės dydis yra 22 650 400 Lt, skolininkas 2008 m. rugpjūčio 22 d. turėjo piniginių lėšų tik AB Ūkio banko sąskaitoje –

1948 371,76 Lt, jam nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių vertė nėra nustatyta. Taigi remiantis byloje esančiu antstolio patvarkymu, skolininkui į bylą nepateikus faktinę finansinę padėtį patvirtinančių duomenų, negalima daryti išvados, kad skolininko finansinė padėtis yra gera ir kad teismo sprendimo (teismo įsakymo) vykdymas nepasunkės.

20Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad draudimas disponuoti piniginėmis lėšomis akivaizdžiai pažeidžiama viešąjį interesą, kad, administratoriui nevykdant jam priskirtų funkcijų, kiltų grėsmė žmonių sveikatai, jų nuosavybei bei miesto estetiniam grožiui. Šiam argumentai pagrįsti skolininkas nepateikė tai patvirtinančių duomenų, t.y. kad iš gyvenamųjų Vilniaus miesto rajonų nėra išvežamos komunalinės atliekos, kad dėl įvairių gedimų nebuvo užtikrintas elektros, vandens, dujų tiekimas gyvenamosios patalpoms ir pan. Priešingai, atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius patvirtino, kad skolininkui toliau nenutrūkstamai ir tinkamai teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad piniginių lėšų areštas pažeidžia viešąjį interesą.

21Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Todėl apelianto nurodyta aplinkybė dėl ieškinio pagrįstumo negali turėti reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

22Atskirajame skunde skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ nurodo, kad piniginių lėšų areštas užkerta galimybę atsiskaityti su darbuotojais, sumokėti mokesčius valstybės biudžetui, mokėti įmokas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, todėl daroma žala tiek bendrovės darbuotojams, tiek valstybei.

23Pagal CPK 145 straipsnio šeštąją dalį, areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje.

24Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti maksimaliai apsaugoti vienos šalies interesus, bet ir įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes kitai šaliai. Pažymėtina, kad pinigai yra labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės-komercinės veikos pagrindas, todėl, įmonei visiškai uždraudus disponuoti jai priklausančiomis lėšomis, yra apsunkinama ir sutrikdoma jos veikla. Be to, draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais, valstybės ar socialinio draudimo biudžetais apsunkina ne tik pačios įmonės veiklą ir gali būti susijęs su papildomais finansiniais įsipareigojimais – pareiga už pavėluotą atsiskaitymą mokėti delspinigius, bet susijęs ir su trečiųjų asmenų esmine teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad skolininkas yra veikianti įmonė, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės keistinos, nurodant, kad skolininkui leidžiama iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

26Skolininkas atskirajame skunde nurodo, kad piniginių lėšų areštas trikdo įmonės veiklą, atsiskaitymą su rangovais ir paslaugų tiekėjais. Tačiau skolininkas įrodymais nepagrindė atskirajame skunde nurodytų aplinkybių. Nesant byloje įrodymų apie bendrovės būtinus mokėjimus ir jų dydį, mokėjimų terminus kiekvienam tiekėjui ir rangovui, negalima spręsti klausimo dėl būtinumo atsiskaityti su jais. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi neuždraudė atsiskaityti su kreditoriumi pagal šioje byloje pareikštą pareiškimą. Pažymėtina, kad skolininkas gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 146 str. 1 d.) ar dalį jų panaikinti, t.y. leisti atlikti konkrečias operacijas su šiuo metu areštuotomis piniginėms lėšomis, teismui pateikdamas būtinų mokėjimų apimtis bei prašymą pagrindžiančius įrodymus.

27Taip pat pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu prašymu kreiptis į teismą ir prašyti įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 146 str. 2 d.).

28Skolininkui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams, jis gali pateikti galimų nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio ketvirtuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria nustatytos taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pakeisti ir išdėstyti taip:

31„Kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti iš dalies.

32Kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722, buveinės adresas Gariūnų g. 71, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 884010042401204310, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100, naudai areštuoti skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, buveinės adresas Islandijos g. 2, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 097044060001186537, AB SEB bankas, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą bendrai 1 886 000 Lt (vieno milijono aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių litų) sumai, o nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, išskyrus naudojimą atsiskaitymui su kreditoriumi pagal šioje byloje pareikštą pareiškimą, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.“

33Kitą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

34Apie laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą pranešti turto arešto aktų registrui.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo... 4. 1 787 012 Lt skolos (nesumokėtos suteiktų paslaugų kainos), 98 656,81 Lt... 5. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad pareikšto turtinio reikalavimo suma yra didelė... 8. 1 885 668,81 Lt, skolininko finansinė padėtis nutarties priėmimo dieną... 9. Skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. UAB „Naujamiesčio būstas“ yra pajėgus sumokėti prašomą priteisti... 12. 2. Piniginių lėšų areštas užkerta galimybę atsiskaityti su darbuotojais,... 13. 3. Skolininkas yra suinteresuotas turimas pinigines lėšas panaudoti vykdant... 14. 4. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones - skolininkui... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Ecoservice“ prašo... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių... 18. Skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ atskirajame skunde nurodo, kad jis... 19. 48 371,76 Lt, jam nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių... 20. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad draudimas disponuoti piniginėmis... 21. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės... 22. Atskirajame skunde skolininkas UAB „Naujamiesčio būstas“ nurodo, kad... 23. Pagal CPK 145 straipsnio šeštąją dalį, areštavus lėšas, esančias... 24. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad skolininkas yra... 26. Skolininkas atskirajame skunde nurodo, kad piniginių lėšų areštas trikdo... 27. Taip pat pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu... 28. Skolininkui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria... 31. „Kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ prašymą dėl... 32. Kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“, juridinio asmens... 33. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį... 34. Apie laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą pranešti turto arešto aktų...