Byla 2-557/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus centrinis gastronomas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 29 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2208-39/2007 pagal ieškovės S. B. , atstovaujamos atstovės pagal įstatymą E. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus centrinis gastronomas“, tretieji asmenys V. B. , R. B. , Vilniaus miesto Vaikų teisių apsaugos tarnyba, dėl paskolos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė S. B. , atstovaujama atstovės pagal įstatymą E. B. , kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“, kuriuo prašė nutraukti 2006 m. kovo 17 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp V. B. ir UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ ir taikyti restituciją, t. y. grąžinti V. B. įpėdiniams paskolos sumą – 6 000 000 Lt. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo 6 000 000 Lt vertės turtą. Nurodė, kad paskolinta didelė pinigų suma, todėl tikėtina, jog UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ bylos nagrinėjimo metu gali imtis veiksmų, dėl kurių vėliau neišgalės sumokėti visos paveldėtojams grąžintinos sumos.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 29 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino, areštavo 6 000 000 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ ir/ar trečiuosius asmenis, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, teismas nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos. Teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, ieškinio suma yra didelė. Iš ieškovo nurodytų aplinkybių tikėtina, jog atsakovas gali imtis veiksmų, dėl kurių vėliau neišgalės sumokėti visos paveldėtojams grąžintinos sumos, todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ prašo panaikinti 2007 m. birželio 29 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas skundą grindžia tokiais motyvais:

  1. Ieškinys pareikštas dėl 2006 m. kovo 17 d. paskolos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Minėta sutartimi paskolos davėjas įsipareigojo suteikti 3 357 800 Lt beprocentinę paskolą. Tuo tarpu ieškinyje dėl šios sutarties nutraukimo reikalaujama grąžinti 6 000 000 Lt paskolos sumą. Tam, kad įsitikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu ir nustatyti jų mastą, teismas privalo įsigilinti į pareikšto ieškinio esmę bei pateiktus įrodymus, jog bent minimaliai įsitikinti prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumu. Nutartis priimta remiantis tik pačio ieškovo suformuluotu prašymu, neįvertinus ieškinio dalyko bei pagrindo (pateiktų įrodymų). Teismas neatsižvelgė, jog paskolinta buvo ženkliai mažesnė suma. Apeliantas teigia, kad V. B. paskolinta suma buvo būtent tokia, kokia nurodyta paskolos sutartyje, t. y. 3 357 800 Lt, o banko pavedimu pervesta suma susideda iš minėtos paskolos sumos bei V. B. bendrovei gražinamos paskolos sumos. Šiai dienai dalis paskolos yra grąžinta ir negrąžinta suma sudaro 1 357 800 Lt. Areštavus įmonės turto 6 mln. litų dydžio sumai, iš esmės tampa neįmanoma įmonės veikla bei kyla grėsmė dėl įmonės bankroto.
  2. Tai, kad skundžiama nutartimi turto areštas pritaikytas ypač didelei, tačiau ieškiniu neįrodytai, sumai, sukūrė perdėtą pranašumą ieškovui. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams.
  3. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad ieškovui neįrodžius būtinybės klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti nepranešus atsakovui, prašymas nagrinėjamas pranešus apie tai atsakovui. Tačiau ieškinys su priedais atsakovui išsiųstas 2007 m. birželio 28 d., o klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtas 2007 m. birželio 29 d. Tokio pranešimo atsakovui negalima laikyti tinkamu.
  4. Ieškovė ieškinyje pripažįsta, kad jai tenka 1/3 dalis paveldimo turto. Pažymėtina, jog po V. B. mirties likęs turtas yra paveldimas pagal apyrašą. Įpėdiniai paveldi tik tą turtą bei įsipareigojimus, kurie įtraukti į jų apyrašą. Pridėtame paveldimo turto apyraše Nr. 32-1207/06 nurodyta, kad tarp po V. B. mirties paveldimų objektų yra paskola UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ 3 357 800 Lt. Tuo tarpu ieškinys pareikštas 6 000 000 Lt sumai. Taip ieškovė bando suklaidinti teismą siekiant piktybiškai kuo didesniu mastu pakenkti atsakovui.
  5. Iš ieškinio matyti, kad dėl paskolos grąžinimo kreipėsi tik vienas paveldėtojas – S. B. , todėl nelogiška kalbėti apie visos sumos grąžinimo būtinybę bei grėsmę, jog ji bus paslėpta. Esant keliems įpėdiniams, jų paveldėtas turtas yra visų šių įpėdinių bendroji dalinė nuosavybė. Dalinės prievolės kreditoriai gali pareikšti reikalavimus tik dėl jam tenkančios prievolės dalies. Tuo tarpu ieškovė, neturėdama tam jokios teisės, prašo nutraukti paskolos sutartį ir taikyti restituciją 6 000 000 Lt sumai, o ne jai tenkančiai daliai.
  6. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti motyvuota, tuo tarpu skundžiamoje nutartyje nėra niekaip pagrindžiama, kuo remiantis taikomas būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių mastas.
  7. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas byloje dėl paskolos sutarties nutraukimo, dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Tuo tarpu atsakovas nėra gavęs jokio ieškinio, kuriame būtų keliamas klausimas dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

6Atsiliepime trečiųjų asmenų R. B. ir V. B. atstovas adv. S.Novikovas nurodo, jog atskirajame skunde išdėstytus argumentus palaiko. Nutartis priimta nevisapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes, nesuteikus atsakovui galimybės pateikti atitinkamus įrodymus. Pagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog atsakovui nebuvo tinkamai ir laiku pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą. Tokio pranešimo tikslas yra suteikti galimybę atsakovui pateikti atitinkamus įrodymus ar savo pastabas dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas turi atsižvelgti į atsakovo pateiktus įrodymus dėl ieškinio sumos dydžio (laikinųjų apsaugos priemonių masto), taip pat į tai, jog ieškovė negali pati viena reikšti ieškinio visai paskolos sumai.

7Ieškovės S. B. atstovė pagal įstatymą E. B. atsiliepimu prašo pakeisti skundžiamą nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo 3 357 800 Lt vertės turto areštą. Nurodo, kad atsakovas pateikė dokumentus, įrodančius, jog dalimi V. B. padaryto mokėjimo pavedimo 6 mln. litų sumai buvo padengti jo įsiskolinimai UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ pagal atskiras paskolos sutartis, kurių ginčyti ji neturi pagrindo. Todėl pripažįsta, kad V. B. atsakovui 2006 m. kovo 17 d. paskolos sutartimi suteikta paskolos suma yra 3 357 800 Lt. Pažymi, kad ieškinio pareiškimo metu ieškovei nebuvo žinoma apie tokių paskolos sutarčių egzistavimą, nes atsakovas jokių duomenų apie bendrovę ieškovei neteikė. Todėl nepagrįstas apelianto teiginys, jog ieškovė siekė piktybiškai kuo didesniu mastu pakenkti atsakovui. Ieškovė nesutinka su apelianto teiginiu, jog ji turi teisę tik į 1/3 dalį atsakovo akcijų. V. B. įpėdiniams paveldėtą turtą pasidalyti bendru sutarimu nepavyko, todėl buvo kreiptasi į teismą dėl turto padalijimo. Todėl tik teismas nuspręs, kaip konkrečiai padalinti palikimą. Šioje byloje negalima iš anksto žinoti, koks konkretus turtas bus paskirtas ieškovei. Esant teorinei galimybei, kad ieškovė paveldės ne 1/3 dalį šios reikalavimo teisės, o ją visą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones taip, kad būtų apsaugoma visa reikalavimo teisė. Be to, taip apsaugomi ir likusių dviejų paveldėtojų interesai. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tampa neįmanoma įmonės veikla. Byloje yra duomenų, jog atsakovo depozite 2006 m. paskutinį mėnesį buvo apie 3 mln. litų. Šių pinigų savo ūkinei komercinei veiklai bendrovė nenaudoja, jie nėra būtini jos įprastinėms operacijos vykdyti, lėšos laikomos banko sąskaitoje ir už jas gaunamos palūkanos. Be to, apelianto vardu yra registruota brangių automobilių. Ieškovei pripažinus pagrįstais dalį atsakovo argumentų dėl reikalavimo dydžio sumažinimo, bendra V. B. atsakovui paskolinta suma yra labai didelė, todėl teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir atsižvelgė į formuojamą teismų praktiką.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos bei susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, taip pat turi būti nepažeisti proceso šalių lygiateisiškumo, teisingumo principai.

10Lietuvos teismuose yra suformuota teismų praktika, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė pareiškė 6 mln. Lt sumos ieškinį dėl 2006 m. kovo 17 d. paskolos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Minėta paskolos sutartimi paskolos davėjas įsipareigojo suteikti atsakovui 3 357 800 Lt dydžio beprocentinę paskolą. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą pripažįsta dalį atsakovo argumentų dėl reikalavimo dydžio sumažinimo ir neprieštarauja, kad būtų sumažintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikytas arešto mastas, prašo areštuoti atsakovo 3 357 800 Lt vertės turtą, kadangi apeliantas pateikė dokumentus, įrodančius, jog dalimi V. B. padaryto mokėjimo pavedimo 6 mln. Lt sumai buvo padengti jo įsiskolinimai UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“ pagal atskiras paskolos sutartis, kurių ginčyti ji neturi pagrindo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sumažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir ieškovės reikalavimams užtikrinti taikyti atsakovo 3 357 800 Lt vertės turto areštą. Keisdama laikinųjų apsaugos priemonių mastą, teisėjų kolegija pažymi, kad tebeegzistuoja tas pats laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - didelė piniginio reikalavimo suma.

12CPK 148 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas išsprendžia ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo gavimo ir apie prašymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka (CPK 145 str. 4 d.). Remiantis CPK 153 straipsnio 2 dalimi rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja.

13Minėtos teisės normos suponuoja išvadą, kad apie prašymo nagrinėjimą pranešimu turi būti informuojamas atsakovas, tačiau jis nėra kviečiamas į teismo posėdį ir jame nedalyvauja. Pažymėtina, kad realiai dėl labai trumpo termino (trys dienos) apsunkinamos atsakovo galimybės pateikti teismui savo argumentus, prašymus ir pan. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su tam tikrais atsakovui nustatomais ribojimais, todėl pagrindinis (neskaitant šalies teisės žinoti apie prasidėjusį teisminį procesą ir pan.) informavimo tikslas yra kuo greičiau suteikti atsakovui galimybę prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pasiūlyti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą arba prašyti taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę. Nepranešimas nedaro teismo nutarties nepagrįsta, neteisėta ir dėl to nėra neteisingai išsprendžiamas klausimas. Apeliantas teigia, kad jam nebuvo tinkamai pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, todėl jis negalėjo pateikti atitinkamų įrodymų bei argumentų dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau šią galimybę jis realizavo savo atskirajame skunde pateikdamas įrodymus ir išdėstydamas argumentus dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, į kuriuos teisėjų kolegija iš dalies atsižvelgė.

14Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas skundžiamos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nenagrinėja ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Ieškinio pagrįstumo klausimas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Todėl teisėjų kolegija nutartyje nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimų pagrįstumu (CPK 320 str., 338 str.).

15Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių, todėl klausimą išsprendė iš dalies neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartį pakeisti ir jos rezoliucinės dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipose vietoj skaičių 6 000 000 Lt įrašyti skaičius – 3 357 800 Lt.

18Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai