Byla e2-39522-155/2015
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB (duomenys neskelbtini) ieškinį, pareikštą atsakovui UAB SKF (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovui advokatui G. B., atsakovo UAB SKF ( - ) atstovui advokatui E. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį, pareikštą atsakovui UAB SKF ( - ),

Nustatė

3ieškovas UAB ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB SKF ( - ): 1) 1611,27 EUR skolos 2) 6 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo 3) 58,01 EUR delspinigių 4) bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas prekių pirkimo-pardavimo teisinių santykių pagrindu pagal šalių 2014 m. gruodžio 15 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1704. Pagal sutartį ieškovas turėjo perduoti atsakovui PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas įvairias prekes, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti už gautas prekes pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas sumas. Ieškovas perdavė 2014-12-18 atsakovui įvairių elektros įrangos prekių pagal sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172, iš viso bendrai 9283,36 Lt (2690,82 EUR) sumai. Atsakovas prekes priėmė, pretenzijų dėl prekės kokybės nepateikė, tačiau apmokėjo tik dalį sąskaitos (1079,55 EUR sumą), o likusios sumos dalies 1611,27 EUR nesumokėjo, į ieškovo raginimus apmokėti skolą nereagavo. Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

5Teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio dalies atsisakymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas pareiškime teismui nurodė, kad 2015-10-09 atsakovas apmokėjo ieškinio reikalavimo dalį, t.y. 1611,27 EUR skolos sumą, todėl ieškinio reikalavimo šioje dalyje ieškovas atsisako bei prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovas teismui nurodė, jog su ieškovo reikalavimais nesutinka, nes atsakovas yra apmokėjęs didesnę skolos sumą už prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172, likusios sumos už prekes nesumoka dėl šių aplinkybių: 1) ieškovas iki šiol nepateikė pateiktų prekių atitiktį patvirtinančius dokumentus 2) pateiktų prekių garantinių talonų 3) pateiktų prekių, įrenginių – naudojimo instrukcijų lietuvių kalba.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje ir pareiškime dėl dalies ieškinio atsisakymo nurodytas aplinkybes, prašo priteisti iš atsakovo delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Papildomai teismui pažymėjo, jog ieškinio reikalavimai atsakovui yra kildinami iš 2014-12-15 tarp šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1704, kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui perduoti prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti bei sumokėti už jas nustatytą kainą šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Ieškovas perdavė atsakovui elektronikos prekes bei išrašė apmokėjimui 2014-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172. Atsakovas jokių reikalavimų ieškovui nekėlė dėl prekių atitikties ar trūkumų pagal minėtą sąskaitą-faktūrą, laiku apmokėjo tik dalį sąskaitos, o likusi skola buvo apmokėta bylos nagrinėjimo metu. Be to pažymėjo, jog sutartyje šalys sulygo dėl 0,05 proc. delspinigių ir palūkanų už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos, tačiau ieškovas paskaičiavo dar mažesnius 0,02 proc. delspinigius. Atsikirsdamas į atsakovo motyvus dėl prekių garantijų nepateikimo, ieškovas pažymėjo, jog šalys sutarties 5.4. punkte susitarė, jog pirkėjui perduodamos gamintojo garantijos, jeigu tokios gamintojo garantijos prekėms yra suteikiamos ir gali būti perduodamos, o jokios kitos kokybės garantijos prekėms pardavėjo nėra suteikiamos, be to ir atsakovas niekada jokių pretenzijų dėl prekių garantijų ieškovui neteikė. Todėl ieškovas prašo likusius ieškinio reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų ir delspinigių priteisimo tenkinti.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad ginčas dėl pagrindinės skolos priteisimo yra išspręstas, nes skola yra sumokėta, tačiau nesutinka su ieškovo prašomais priteisti delspinigiais bei bylinėjimosi išlaidomis. Pažymėjo, jog ieškovas pagal sutartį pateikė atsakovui prekes, tačiau nepateikė šių prekių garantinių talonų, todėl mano, jog pardavėjui neįvykdžius šios pareigos, ieškovui neturėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos ir delspinigiai. Be to pažymėjo, jog delspinigiai paskaičiuoti už 183 dienas, nors įstatymas leidžia reikalauti delspinigių tik už 180 dienų.

9Ieškovo ieškinio atsisakymas dalyje yra priimamas. Kitoje dalyje ieškovo reikalavimai yra tenkinami visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas prekių pirkimo-pardavimo teisinių santykių pagrindu pagal šalių 2014 m. gruodžio 15 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1704 (elektroninės bylos priedo l. 25-29). Šia sutartimi ieškovas UAB ( - ) (kaip pardavėjas) įsipareigojo perduoti jam nuosavybės teise priklausančias sutarties 1.2. punkte numatytas prekes pirkėjo (atsakovo UAB SKF ( - ) nuosavybėn, o atsakovas UAB SKF ( - ) (kaip pirkėjas) įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Ieškovas perdavė 2014-12-18 atsakovui įvairių elektros įrangos prekių pagal sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172, iš viso 9283,36 Lt (2690,82 EUR) sumai (elektroninės bylos priedo l. 11). Atsakovas šias prekes priėmė, tai patvirtina atsakovo atstovo parašas ant PVM sąskaitos-faktūros. Sąskaitoje buvo nurodytas apmokėjimo už gautas prekes terminas iki 2014-12-18 dienos. Ieškovas teismui nurodė, jog pagal šią PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas už gautas prekes sumokėjo ieškovui laiku tik dalį sumos (t.y. 1079,55 EUR sumą), o likusią sumą (1611,27 EUR sumą) atsakovas sumokėjo šios civilinės bylos nagrinėjimo metu 2015-10-09 (už atsakovą sumokėjo juridinis asmuo UAB koncernas ( - )) (elektroninės bylos priedo l. 32). Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu šias aplinkybes patvirtino, tačiau nurodė, jog ieškovui laiku nesumokėjo, nes ieškovas kartu su prekėmis nepateikė atsakovui šių prekių garantinių talonų bei naudojimo instrukcijų, todėl mano, jog ieškovui neturėtų būti priteisti delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos. Byloje nėra duomenų, kad dėl šių gautų prekių pagal PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172, atsakovas iki teismo būtų pareiškęs kokias nors raštiškas pretenzijas ieškovui.

11Dėl ieškovo pareikšto ieškinio dalies atsisakymo.

12Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė dalies ieškinio reikalavimų (1611,27 EUR pagrindinės skolos priteisimo, kurią atsakovas sumokėjo) ir prašo teismo tenkinti likusius ieškinio reikalavimus, t.y. priteisti iš atsakovo 218 EUR bylinėjimosi išlaidų (30 EUR teisinė konsultacija ir pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas, 80 EUR ieškinio ir kitų procesinių dokumentų parengimas, 70 EUR atstovavimas teisme, 38 EUR sumokėtas žyminis mokestis) bei 58,01 EUR delspinigių (paskaičiuotų 0,02 proc. už praleistas 183 dienas nuo nesumokėtos sumos 1611,27 EUR). Ieškovas tiek pareiškime, tiek teismo posėdžio metu patvirtino, jog jam žinomos visos ieškinio dalies atsisakymo teisinės pasekmės. Ieškinio atsisakymas neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Ieškovas laisva valia gali spręsti, ginti savo teises teisme ar jų neginti. Atsakovo atstovas taip pat teismo posėdžio metu patvirtino, jog neprieštarauja ieškovo ieškinio dalies atsisakymui. Esant šioms aplinkybėms, yra visos sąlygos priimti ieškinio dalies (1611,27 EUR) atsisakymą ir bylą šioje dalyje nutraukti. Taip pat vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d. ieškovui grąžintinas 75 procentų sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 28,50 EUR (sumokėta buvo iš viso 38 EUR žyminio mokesčio). Byla toliau nagrinėtina dėl likusių ieškinio reikalavimų dalies – bylinėjimosi išlaidų ir delspinigių priteisimo, o būtent ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 58,01 EUR delspinigių bei 189,50 EUR bylinėjimosi išlaidų (25 procentus sumokėto ir negrąžinto žyminio mokesčio – 9,50 EUR bei 180 EUR už advokato teisinę pagalbą).

13Ginčo atveju tam, kad prašomos bylinėjimosi išlaidos ir delspinigiai būtų priteisti, pirmiausia turi būti įrodyta, kad ieškovo pateiktas teismui ieškinys buvo pagrįstas ir teisėtas, nes kaip teismui nurodė atsakovas, jis su bylinėjimosi išlaidomis ir delspinigiais nesutinka, nurodydamas, jog laiku nesumokėjo, nes ieškovas nepateikė įsigytų prekių garantinių talonų bei naudojimo instrukcijų, todėl mano, jog pardavėjui neįvykdžius šios savo pareigos, ieškovui neturėtų būti priteistos reikalaujamos sumos. Be to pažymėjo, jog ieškovo paskaičiuoti delspinigiai už 183 dienas per dideli, nes įstatymas leidžia reikalauti delspinigių tik už 180 dienų.

14Kaip byloje jau nustatyta, ieškovas UAB ( - ) (kaip pardavėjas) atsakovui UAB SKF ( - ) (kaip pirkėjui) išrašė 2014-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172 bendrai 9283,36 Lt (2690,82 EUR) sumai už pateiktas prekes pagal šalių 2014-12-15 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1704. Šiuo atveju sutarties esmė – šalių susitarimas, t.y. šalių valios sutapimas laisvai ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.154, 6.159 str., 6.156 str. 1d.). Tokiu būdu šalių sudaryta sutartis, 2014-12-18 PVM sąskaita faktūra SLO Nr. 170172 bei atsakovo atstovas parašas patvirtinantis apie prekių gavimą, patvirtina tai, kad tarp šalių yra susiklostę prekių pirkimo – pardavimo santykiai ir bendradarbiavimas vyko pagal schemą – oferta-akceptas, t.y. sąskaitos išrašymas – atsiskaitymas.

15Ginčo esmė: ar šalys tinkamai vykdė savo sutartines prievoles, t.y. ieškovas (kaip pardavėjas) tinkamai perdavė atsakovui prekes, o atsakovas (kaip pirkėjas) tinkamai už jas atsiskaitė pagal šalių sudarytą sutartį.

16Neginčijamos byloje aplinkybės, kad atsakovas prekes pagal 2014-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172 iš ieškovo gavo, tačiau prekių kainą pagal 2014-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172 atsakovas ieškovui pilnai sumokėjo tik civilinės bylos nagrinėjimo metu (2015-10-09). Bylos iškėlimo dieną (2015-09-15), parduotų prekių kaina nebuvo pilnai sumokėta o terminai apmokėti iki 2014-12-18 jau buvo praleisti.

17Sutartys turi būti aiškinamos nagrinėjant tikruosius šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, o taip pat LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisės principus (LR CK 6.193 str.).

18Iš šalių 2014 m. gruodžio 15 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1704 matyti, kad šia sutartimi pardavėjas įsipareigojo perduoti jam nuosavybės teise priklausančias sutarties 1.2. punkte numatytas prekes Pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais (sutarties 1.1. punktas). Parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekis, kainos, nurodomos sutarties priede Nr. 1. (sutarties 1.2. punktas). Parduodamų prekių kokybė turi atitikti teisės aktais nustatytus šios rūšies Prekėms taikomų standartų ir techninių sąlygų reikalavimus. Prekių, pakuočių kokybė, asortimentas bei komplektiškumas vizualiai tikrinami Prekių priėmimo metu (sutarties 1.5. punktas). Pirkėjui perduodamos gamintojo garantijos, jeigu tokios gamintojo garantijos prekėms yra suteikiamos ir gali būti perduodamos, o jokios kitos kokybės garantijos Prekėms Pardavėjo nėra suteikiamos (sutarties 5.4. punktas). Prekės perduodamos Šalių atstovams pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą ir prekių priėmimo-perdavimo aktą. Prekės yra laikomos tinkamai perduotomis, o pirkėjo priimtomis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, kai pirkėjo darbuotojas ar įgaliotas atstovas pasirašo PVM sąskaitoje-faktūroje arba Prekių priėmimo-perdavimo akte (sutarties 6.1. punktas). Šalis neįvykdžiusi Sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atsako tik esant kaltei (tyčiai arba neatsargumui) (sutarties 9.1. punktas). Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (sutarties 9.2. punktas).

19Taigi, iš šalių sudarytos sutarties sąlygų turinio matyti, kad šalys sutartyje buvo aptarusios tiek prekių perdavimą, tiek prekių gavimą, tiek prekių apmokėjimą, tiek sąlygas dėl prekių garantijų, tiek šalių atsakomybės, tiek kitus esminius pirkimo-pardavimo klausimus. Atsakovas, siekdamas išvengti sutartinės atsakomybės už ne laiku ieškovui atliktus mokėjimus, byloje savo atsikirtimus į ieškinį motyvuoja tuo, jog jam prekės buvo perduotos be garantinių talonų ir naudojimo instrukcijų. Tokiu būdu, pagal šalių sulygtą sutarties 9.2. punktą, kuriuo šalys buvo numačiusios sąlygas - kada šalis gali būti atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsakovas turėjo šioje byloje įrodyti, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Kaip jau minėta, pagrindinis atsakovo nurodytas nesutikimo motyvas yra ieškovo nepateikti garantiniai talonai bei naudojimo instrukcijos kartu su prekėmis. Teismo vertinimu šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas, nes pirmiausia iš šalių sudarytos sutarties 5.4. punkto matyti, kad šalys susitarė, jog pirkėjui perduodamos gamintojo garantijos, jeigu tokios gamintojo garantijos prekėms yra suteikiamos ir gali būti perduodamos, o jokios kitos kokybės garantijos prekėms pardavėjo nėra suteikiamos (sutarties 5.4. punktas). Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, jog jo iš ieškovo nupirktoms konkrečioms prekėms pagal 2014-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą SLO Nr. 170172 buvo atskiros gamintojo garantijos, taip pat atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog šalys buvo sutarusios ir ieškovas buvo įsipareigojęs kartu su prekėmis pateikti atsakovui prekių naudojimo instrukcijas. Be to atsakovas neįrodė aplinkybių (LR CPK 178 str.), jog šių neva susidariusių aplinkybių dėl prekių dokumentų nepateikimo atsakovas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui kaip šalys buvo numačiusios sutartyje. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų atlikęs kokius nors aktyvius veiksmus siekdamas išspręsti susidariusias situacijas tikslu gauti nurodomus prekių dokumentus iš ieškovo, būtų kad būtų reikalavęs iki teismo prekių dokumentų, būtų pareiškęs kokias nors pretenzijas ieškovui, kad šis kartu su prekėmis nebuvo pateikęs atsakovui konkrečių prekių garantijų ar naudojimo instrukcijų, ir t.t. Tokiu veiksmų neatlikimas ir toks atsakovo pasyvumas teismo vertinamas iš esmės labiau įrodo aplinkybes, jog dėl prekių dokumentų šalys nesitarė, šių prekių dokumentų atsakovui nereikėjo.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimą ir taikymą, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

21Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 3 dalis suteikia teisę teismui naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad bylos atsakovo UAB SKF ( - ) atžvilgiu vien 2015 m. teismuose yra nagrinėjamos 27 bylos, daugelyje iš jų UAB SKF ( - ) yra atsakovu arba skolininku, 2014 m. buvo nagrinėtos dar 29 bylos susijusios su šiuo juridiniu asmeniu. Kai kuriose bylose iš UAB SKF ( - ) priteistos nemažos sumos, pvz. civilinėje byloje 2-11836-534/2015 atsakovo atžvilgiu išduotas vykdomasis raštas beveik 7000 EUR skolos sumos išieškojimui ir pan. Visos šios aplinkybės pagal vidinį teismo įsitikinimą, sąlygoja išvadas ir nuomonę apie atsakovą, kad atsakovo finansinė padėtis nėra gera ir iš visų bylos įrodymų visumos labiau tikėtina, kad atsakovas nemokėjo laiku ieškovui visos prekių kainos sumos būtent dėl neturimų pakankamų finansinių išteklių, o ne dėl neva nepateiktų ieškovo garantinių talonų ar kitų prekių dokumentų, nes tai iš esmės patvirtina ir pačio atsakovo veiksmai (jog prekes atsakovas priėmė; jokių pastabų dėl prekių ieškovui nepateikė; visą prekių kainą, kad ir ne laiku, bet ieškovui sumokėjo; jokių pretenzijų dėl garantinių talonų, naudojimo instrukcijų ar kitų prekių dokumentų iki teismo ieškovui nebuvo pateikęs). Todėl teismas atsižvelgęs į šias visas aplinkybes, remdamasis įrodymų vertinimų taisyklėmis ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, šį atsakovo atsikirtimą atmeta kaip nepagrįstą. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl nagrinėjamu atveju ieškovas buvo pateikęs pagrįstą ieškinį dėl 1611,27 EUR skolos priteisimo, tačiau kadangi šią skolos sumą atsakovas padengė nagrinėjimo metu ir ieškovas šio reikalavimo atsisakė, ši suma iš atsakovo ieškovui nepriteistina.

22Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 58,01 EUR dydžio delspinigius, paskaičiuotus už 183 dienas (0,02 proc. dydžio). Iš PVM sąskaitos-faktūros turinio matyti, kad atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau ieškovas prašo priteisti iš atsakovo mažesnių delspinigių. Iš sutarties turinio matyti, kad atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti 0,05 proc. netesybas už kiekvieną uždelstą sumokėti prekių kainą (ar jos dalį) dieną (sutarties 9.3. punktas). Todėl esant tarp šalių rašytiniam susitarimui dėl netesybų ir bylos duomenimis atsakovui laiku tinkamai neįvykdžius sutartinių prievolių, reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo ieškovo paskaičiuotus 0,02 proc. dydžio delspinigius yra pagrįstas. Nagrinėjamu atveju atsakovo atstovas teismo posėdyje kvestionavo aplinkybę, kad už 183 dienas delspinigiai negali būti paskaičiuoti. Tačiau teismas pažymi, kad CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškovas ieškinyje prašo priteisti 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos už 183 dienas, tai yra už 6 mėnesius (ieškovo paskaičiuotos 183 dienos ir sudaro 6 mėnesius), todėl nepagrįstas atsakovo atsikirtimas, jog šiuo atveju paskaičiuoti delspinigiai už 183 dienas yra per dideli. Atsakovas laiku tinkamai neįvykdė sutartinių prievolių, todėl reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo ieškovo paskaičiuotus delspinigius – 58,01 EUR yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71, 6.73 str.).

23Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinys buvo pagrįstas, todėl yra pagrindas ieškovui priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Ieškovas prašo iš atsakovo iš viso priteisti 189,50 EUR bylinėjimosi išlaidų (25 procentus sumokėto ir negrąžinto žyminio mokesčio – 9,50 EUR bei 180 EUR už advokato teisinę pagalbą). CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, patvirtinti užmokesčio dydžiai. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010; 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Kaip minėta, ieškovas turėjo 180 EUR išlaidų už advokato pagalbą. Teismo vertinimu šios bylinėjimosi išlaidos atitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, kadangi advokatas turėjo surašyti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinį dėl skolos priteisimo, surinkti kitus dokumentus (įrodymus), dalyvauti teismo posėdyje, kas pagrindžia, jog nurodytos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 189,50 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 25 procentai (9,50 EUR) sumokėto ir ieškovui negrąžinto žyminio mokesčio bei 180 EUR išlaidų teisinei pagalbai už advokato pagalbą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

24Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 4 EUR sumą, todėl vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 6 dalimi bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

25Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

26Priimti ieškovo UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) ieškinio dalies dėl 1611,27 EUR skolos priteisimo atsisakymą ir šioje dalyje bylą nutraukti.

27Sugrąžinti ieškovui UAB ( - ) (j.a.k. ( - )), 28,50 EUR sumokėto žyminio mokesčio dalį. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją sugrąžinti šiuo sprendimu nutartą grąžinti 28,50 EUR žyminio mokesčio dalį.

28Kitoje dalyje ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovo UAB SKF ( - ) (j.a.k. ( - )) ieškovo UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) naudai – 58,01 EUR delspinigių ir 189,50 EUR bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo... 3. ieškovas UAB ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti... 4. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas... 5. Teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio dalies atsisakymo ir... 6. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovas teismui... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje ir pareiškime... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad ginčas dėl pagrindinės... 9. Ieškovo ieškinio atsisakymas dalyje yra priimamas. Kitoje dalyje ieškovo... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir... 11. Dėl ieškovo pareikšto ieškinio dalies atsisakymo.... 12. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė dalies ieškinio reikalavimų... 13. Ginčo atveju tam, kad prašomos bylinėjimosi išlaidos ir delspinigiai būtų... 14. Kaip byloje jau nustatyta, ieškovas UAB ( - ) (kaip pardavėjas) atsakovui UAB... 15. Ginčo esmė: ar šalys tinkamai vykdė savo sutartines prievoles, t.y.... 16. Neginčijamos byloje aplinkybės, kad atsakovas prekes pagal 2014-12-18 PVM... 17. Sutartys turi būti aiškinamos nagrinėjant tikruosius šalių ketinimus,... 18. Iš šalių 2014 m. gruodžio 15 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 19. Taigi, iš šalių sudarytos sutarties sąlygų turinio matyti, kad šalys... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 21. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 179 straipsnio... 22. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą. Ieškovas iš atsakovo prašo... 23. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei... 25. Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas... 26. Priimti ieškovo UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) ieškinio dalies dėl 1611,27 EUR... 27. Sugrąžinti ieškovui UAB ( - ) (j.a.k. ( - )), 28,50 EUR sumokėto žyminio... 28. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB SKF ( - ) (j.a.k. ( - )) ieškovo UAB ( - ) (j.a.k.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...