Byla e2-503-370/2019
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutarties, kuria teismas atsisakė tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-2540-910/19 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „BALTKALIS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 169 993,09 Eur skolos už vagonų remontą, 16 708,61 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad pagal 2018 m. vasario 15 d. prekinių vagonų planinio remonto sutartį

9Nr. 4-80 (2.12) ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovei priklausančių biralinių vagonų planinio (depinio, kapitalinio) remonto darbus ir kitas pagal sutartį numatytas paslaugas, o atsakovė įsipareigojo laiku sumokėti už atliktus darbus ir paslaugas. Nors ieškovė atliko numatytus darbus ir paslaugas, atsakovė iki šiol neapmokėjo ieškovės pateiktų 2018 m. birželio 30 d., 2018 m. liepos 31 d., 2018 m. rugpjūčio 31 d., 2018 m. rugsėjo 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitų–faktūrų, kurių bendra suma 169 993,09 Eur. Vadovaujantis sutarties 6.3 punktu 2019 m. sausio 11 d. atsakovės mokėtina delspinigių suma 16 708,61 Eur. Atsakovė į ieškovės pretenzijas ir raginimus atsiskaityti, kvietimą atvykti į susitikimą neatsakė.

103.

11Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kitą turtą ar turtines teises, esančias pas atsakovę, o jo nesant arba esant nepakankamai – areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose.

124.

13Pažymėjo, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones lemia didelė ieškinio suma –

14186 701,61 Eur. Ieškovės teigimu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turės galimybę nevaržomai disponuoti turtu, kuris yra garantas, kad priverstinai vykdant galimai ieškovės naudai priimtą sprendimą bus tinkamai užtikrintos ieškovės teisės.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

175.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 21 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

196.

20Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu ir prie jo pridėtais įrodymais, nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje civilinio proceso stadijoje teiktų pagrindą daryti išvadą, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas.

217.

22Teismas, remdamasis aktualia teismų praktika, pažymėjo, jog ieškinio sumos dydis konkrečiam atsakovui ir atsakovo turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Įvertinęs tai, kad byloje nėra duomenų, kurie bent tikėtinai teiktų pagrindą spręsti apie atsakovės galimą nesąžiningumą, jos galimus ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą ar imtis kitokių veiksmų, siekiant išvengti prievolių ieškovei vykdymo, teismas padarė išvadą, jog nenustatyta galima grėsmė teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovei, įvykdymui. Todėl nenustačius vienos iš būtinųjų sąlygų, teismas sprendė, jog ieškovės prašymas taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą – negali būti tenkinamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis).

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

258.

26Ieškovė UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti; priimti įrodymus apie atsakovės UAB „BALTKALIS“ finansinę padėtį ir 2018 m. liepą-rugpjūtį pateiktas paraiškas remonto darbams atlikti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

278.1.

28Teismas neatsižvelgė, kad ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra svarbus vertinant būtinybę konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra pakeista ar paneigta.

298.2.

30Grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui realumą parodo kartu su skundu pateikti atsakovės 2016-2017 m. finansinės atskaitomybės duomenys iš Creditinfo ir Juridinių asmenų registro, iš kurių matyti, kad atsakovė susiduria su finansiniais sunkumais. Atsakovės grynasis pelnas 2017 m. nukrito 99,5 proc. (nuo 1 244588 Eur 2016 m. iki 5431 Eur 2017 m.), tai rodo staigų veiklos pablogėjimą ir finansinį nestabilumą, atsakovės turto vertė 2016 m. buvo 21 254 613 Eur, o 2017 m. sumažėjo iki 19 730 607 Eur, be to, 94 proc. turto sudaro trumpalaikis turtas; atsakovė turi didelių finansinių įsipareigojimų – 8,5 mln. paskolą Sberbank Europe AG, kuri turėjo būti sumokėta iki 2017 m. spalio 31 d., 165 000 Eur paskolą OU Hoptrans Leasing, kuri turėjo būti sumokėta iki 2017 m. sausio 10, paskolų mokėjimo terminai nebuvo pratęsti. Nesant 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenų, duomenų apie mokėjimo terminų pratęsimą, neaišku, ar finansinė padėtis dar labiau nepablogėjo.

318.3.

32Atsakovės nesąžiningumą patvirtina tai, kad: 1) ji piktybiškai vengia atsiskaityti už paslaugas ieškovei pagal prekinių vagonų planinio remonto sutartį, taip pat vengia atsiskaityti ir su kitais subjektais, turi daug teisminių ginčų dėl skolų priteisimo, kuriuose dalyvauja kaip atsakovė; 2) atsakovė finansinės atskaitomybės duomenis už 2017 m. Juridinių asmenų registrui pateikė tik 2019 m. sausio 15 d., nes, tikėtina, ginče dėl laikinųjų apsaugos priemonių su UAB „BELOR“ jai buvo naudinga remtis 2016 m., o ne 2017 m. duomenimis; 3) 2016 m. atsakovės veiklą tyrė Lietuvos Respublikos ekonominė policija; 4) dėl atsakovės nesąžiningumo padaryta išvada Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-1799-236/2018 galėtų turėti prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje.

339.

34Atsakovė UAB „BALTKALIS“ atsiliepimo nepateikė.

35Teismas

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3810.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

40Dėl naujų įrodymų priėmimo

4111.

42CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, pridėjimo prie bylos yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą bei vertinama ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1014/2013).

4312.

44Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė ir papildomus, pirmosios instancijos teisme nevertintus įrodymus – 2017 m. atsakovės aiškinamąjį raštą, atsakovės finansinės ataskaitos duomenis už 2017 m. iš Creditinfo, atsakovės 2018 m. liepos 31 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d., 2018 m. rugpjūčio 23 d. ir 2018 m. rugpjūčio 27 d. paraiškas dėl eksploatacijos pratęsimo darbų atsakovės vagonams. Apeliantės teigimu, nurodytų duomenų negalėjo pateikti pirmosios instancijos teisme, nes atsakovė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenis pateikė tik 2019 m. sausio 15 d.

4513.

46Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė iš esmės turėjo galimybę pateikti nurodytus dokumentus pirmosios instancijos teisme – ieškinys pateiktas teismui 2019 m. sausio 16 d., o, kaip nurodo apeliantė, atsakovė finansinės atskaitomybės duomenis Juridinių asmenų registrui pateikė 2019 m. sausio 15 d., kiti pateikti dokumentai pagal jų sudarymo datą taip pat jau egzistavo pirmosios instancijos teismui sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, todėl atsisakytina priimti apeliantės pateiktus naujus įrodymus.

47Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

4814.

49Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmės apeliantei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, atmetė apeliantės prašymą taikyti atsakovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, nurodė, jog ieškinio sumos dydis konkrečiam atsakovui ir atsakovo turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi grindžia tuo, jog ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, vertinant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantės teigimu, grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą įrodo tai, jog atsakovės finansinės padėtis yra sunki, atsakovė yra nesąžininga, nes piktybiškai nesumoka skolų apeliantei, kitiems kreditoriams, jos atžvilgiu yra pradėti teisminiai procesai, jos veiklos tyrimą 2016 m. atliko ekonominė policija.

5015.

51Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-181-330/2019 ir joje nurodytą praktiką). Nagrinėjamu atveju ginčo byloje dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – tikėtino ieškinio pagrįstumo, egzistavimo, nėra, todėl pasisakoma tik dėl to, ar apeliantė įrodė tikėtiną grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

5216.

53Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien didelės ieškinio sumos kriterijus savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių ir nepagerina atsakovo turtinės padėties, o tik padeda išsaugoti jo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-134-516/2018 ir kt.). Finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017).

5417.

55Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties turinį, apeliantės procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus ir pateiktus įrodymus, sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, esant grėsmę teismo sprendimo, jei jis būtų palankus apeliantei, įvykdymui. Visų pirma, apeliantė atsakovės sunkią finansinę padėtį siekė įrodinėti 2017 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, kurie šią dieną gali būti pasikeitę, todėl nelaikytina, jog jie parodytų tikrąją realią bendrovės finansinę padėtį. Antra, tai, kad atsakovės veiklą 2016 m. tyrė ekonominė policija, savaime nėra pakankama aplinkybė, leidžianti spręsti apie atsakovės nesąžiningus veiksmus siekiant paslėpti ir / ar perleisti turimą turtą. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tai, jog atsakovės atžvilgiu yra inicijuota kitų teisminių ginčų, kartu ir dėl skolų priteisimo, savaime nėra pakankamas pagrindas konstatuoti atsakovės nesąžiningumą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, kiekvienu konkrečiu atveju vertindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, tiria ir nagrinėja konkrečios bylos aplinkybes, ir sprendimą jas taikyti arba netaikyti priima atsižvelgęs į šių aplinkybių visumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje e2-1232-302/2017).

5618.

57Be to, apeliantės nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1799-236/2018 nustatytos aplinkybės nelaikytinos turinčiomis prejudicinę galią nagrinėjami bylai. Nurodytoje nutartyje buvo sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo UAB „BALTKALIS“ atžvilgiu civilinėje byloje pagal UAB „BELOR“ ieškinį UAB „BALTKALIS“ ir RUAB „Arvi fertis“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Taigi ši nutartis priimta visai kitoje civilinėje byloje, tarp kitų šalių, šiuo atveju sutampa tik tai, jog abiejose byloje UAB „BALTKALIS“ dalyvauja kaip atsakovė. Be to, iš apeliantės nurodytos apeliacinės instancijos nutarties matyti, jog teismas paliko galioti atsakovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pritaręs pirmosios instancijos teismo preliminariai išvadai dėl UAB „BALTKALIS“ nesąžiningumo, kuris pasireiškė sudarant byloje ginčijamus sandorius, taip pat atsižvelgdamas į auditoriaus ataskaitą už 2016 m. Šiuo atveju, tokiomis aplinkybėmis, kaip sudarančiomis pagrindą spręsti dėl atsakovės nesąžiningumo, apeliantė nei prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei atskirojo skundo negrindė, šias aplinkybes galinčių patvirtinti įrodymų nepateikė.

5819.

59Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 7 d. sprendimu už akių tenkino UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo ieškinį visiškai; duomenų apie tai, kad atsakovė UAB „BALTKALIS“ būtų pateikusi pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo byloje nėra (bylos duomenimis, sprendimas už akių atsakovei įteiktas 2019 m. gegužės 7 d., 20 dienų terminas nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti pareiškimą dėl peržiūrėjimo faktiškai yra suėjęs). Taigi, galima daryti išvadą, jog apeliantė turės galimybę inicijuoti teismo procesinio sprendimo priverstinio vykdymo stadiją, kai atitinkamų veiksmų bei priemonių, numatytų CPK VI dalyje, įskaitant ir skolininko turto bei piniginių lėšų areštą, turi imtis antstolis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės nebeturėtų teisinės reikšmės.

6020.

61Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes, vadovavosi aktualia Lietuvos apeliacinio teismo praktika, teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 169 993,09... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad pagal 2018 m. vasario 15 d. prekinių vagonų planinio... 9. Nr. 4-80 (2.12) ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovei priklausančių... 10. 3.... 11. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 12. 4.... 13. Pažymėjo, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones lemia... 14. 186 701,61 Eur. Ieškovės teigimu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių,... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 5.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 21 d. nutartimi atmetė ieškovės... 19. 6.... 20. Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu ir prie jo pridėtais įrodymais,... 21. 7.... 22. Teismas, remdamasis aktualia teismų praktika, pažymėjo, jog ieškinio sumos... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 8.... 26. Ieškovė UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas atskirajame skunde prašo... 27. 8.1.... 28. Teismas neatsižvelgė, kad ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra... 29. 8.2.... 30. Grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui realumą parodo kartu su skundu pateikti... 31. 8.3.... 32. Atsakovės nesąžiningumą patvirtina tai, kad: 1) ji piktybiškai vengia... 33. 9.... 34. Atsakovė UAB „BALTKALIS“ atsiliepimo nepateikė.... 35. Teismas... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 10.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 41. 11.... 42. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 43. 12.... 44. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė ir papildomus, pirmosios... 45. 13.... 46. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė iš esmės turėjo galimybę pateikti... 47. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 48. 14.... 49. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs vienos iš laikinųjų apsaugos... 50. 15.... 51. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 52. 16.... 53. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 54. 17.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties turinį,... 56. 18.... 57. Be to, apeliantės nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 15... 58. 19.... 59. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos... 60. 20.... 61. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 63. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....