Byla e2-429-372/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus pareikštas ieškinys uždarajai akcinei bendrovei „Resursas“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Resursas“ atskirąjį skundą dėl 2019 m. vasario 25 d. nutarties, kuria tenkintas uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“ atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Draugo petys“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus pareikštas ieškinys uždarajai akcinei bendrovei „Resursas“.

2Teismas

Nustatė

32019 m. vasario 25 d. nutartimi teismas tenkino ieškovės UAB „Industrika“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovės UAB „Resursas“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 1 161 019,00 Eur apimtyje, o jam nesant, ar jo esant nepakankamai ir pinigines lėšas esančias įmonės sąskaitose banke ar pas trečiuosius asmenis bei turtines teises, taip pat nustatė ieškovei UAB „Industrika“ terminą iki 2019 m. kovo 12 d. pateikti teismui ieškinį.

42019 m. kovo 6 d. teisme gautas atsakovės UAB „Resursas“ atskirasis skundas dėl 2019 m. vasario 25 d. nutarties. Apeliantė (atsakovė) atskirąjį skundą argumentuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, skundžiama nutartimi iš esmės nukrypo nuo aktualiausios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo srityje; byloje nėra jokių aplinkybių ar įrodymų, pagrindžiančių grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui tuo aspektu, jog atsakovė gali bandyti kaip nors bloginti savo finansinę padėtį; nėra grėsmės ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui, tuo aspektu, jog ketinamo pareikšti reikalavimo suma apeliantei (atsakovei) nėra didelė; pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės grubiai pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, o tuo pačiu riboja apeliantės (atsakovės) galimybę vykdyti ūkinę – komercinę veiklą; ieškovės reikalavimas nepagrįstai pripažintas prima facie pagrįstu.

5Kartu su atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) pateikė savo atskirojo skundo argumentus pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

6Teismas

konstatuoja:

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

9LR CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta teismo teisė pačiam panaikinti savo priimtą nutartį, jeigu jis sutinka su atskiruoju skundu.

10Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Tais atvejais, kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų apie tai koks bus ieškinys, byloje dalyvaujantys asmenys, ieškinio reikalavimai, todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

11Taip pat pažymėtina, kad civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onusprobandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikritimų pagrindu (CPK 12 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas.

12Nagrinėjamu atveju, apeliantė (atsakovė) reikalaudama panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei įrodinėdama, kad būsimo ieškinio suma jai nėra didelė, kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis apibūdinančius jos finansinę padėtį. Iš pateiktų apeliantės (atsakovės) duomenų matyti, kad apeliantė (atsakovė) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. birželio 21 d. Sodros teikiamais 2019 m. kovo 5 d. duomenimis, bendrovėje yra 235 dirbančiųjų apdraustųjų darbuotojų. Apeliantės (atsakovės) 2015 m. – 2018 m. laikotarpiu teikti finansinės atskaitomybės dokumentai, patvirtina, jog įmonė veikia pelningai, t. y. atsakovės grynasis pelnas 2015 m. sudarė 70941,00 Eur sumą; 2016 m. – 102 138,00 Eur sumą; 2017 m. – 567 132,00 Eur sumą; 2018 m. – 573 626,00 Eur sumą. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, apeliantė (atsakovė) nuosavybės teise valdo įvairaus nekilnojamojo turto už 519 136,00 Eur vertės sumą. Apeliantės neapmokėti reikalavimai į trečiuosius asmenis sudaro 887 489,44 Eur sumą.

13Taigi teismas sutinka, kad apeliantės (atsakovės) UAB „Resursas“ pateikti duomenys leidžia įsitikinti, kad ji veikia pelningai, turi nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, iš kurio (ar iš jo dalies) taip pat būtų galimas išieškojimas ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju. Šiuo atveju darytina išvada, kad apeliantė (atsakovė), kartu su atskiruoju skundu pateikdama rašytinius įrodymus, paneigė prezumpciją, kad būsimo ieškinio suma jai yra didelė.

14Teismo vertinimu nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad nagrinėjamu atveju, pasikeitus aplinkybėms, kurios buvo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, yra pagrindo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-429-372/2019 ir klausimą išspęsti iš esmės – ieškovės UAB „Industrika“ pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantės (atsakovės) UAB „Resursas“ atžvilgiu atmesti.

15Nagrinėjamu atveju apeliantė (atsakovė) prašė skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Tokį prašymą grindė tuo, jog teismas skundžiama 2019 m. vasario 25 d. nutartimi neleido atsakovei vykdyti visiškai jokių mokėjimų, tarp jų ir darbo užmokesčio įmonės darbuotojams, mokesčių valstybei bei sukėlė kitus ūkinės – komercinės veiklos vykdymo suvaržymus. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas bylos aplinkybes, tai, kad apeliantė (atsakovė) yra sėkmingai ūkinę – komercinę veiklą vykdantis ūkio subjektas, kuris turi prievolę mokėti darbuotojams darbo užmokestį ir kitus mokesčius valstybei, teismas sutinka, kad yra pagrindas tenkinti apeliantės (atsakovės) prašymą dėl priimtos nutarties vykdymo skubos tvarka. Todėl šią nutartį leidžiama vykdyti skubiai leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, mokėti įstatymo nustatytus mokesčius.

16Vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 144 straipsniu, 145 straipsniu, 147 straipsniu, 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

17Atskirąjį skundą tenkinti.

18Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-429-372/2019 ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės BUAB „Industrika“ pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės UAB „Resursas“ atžvilgiu atmesti.

19Apie nutarties priėmimą pranešti VĮ Registrų centras, tvarkančiai Turto areštų aktų registrą.

20Nutartį vykdyti skubiai leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, mokėti įstatymo nustatytus mokesčius.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

22Nutarties kopijas išsiųsti procese dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. 2019 m. vasario 25 d. nutartimi teismas tenkino ieškovės UAB „Industrika“... 4. 2019 m. kovo 6 d. teisme gautas atsakovės UAB „Resursas“ atskirasis... 5. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) pateikė savo atskirojo... 6. Teismas... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartis panaikintina ir... 9. LR CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta teismo teisė pačiam... 10. Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. Taip pat pažymėtina, kad civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti... 12. Nagrinėjamu atveju, apeliantė (atsakovė) reikalaudama panaikinti taikytas... 13. Taigi teismas sutinka, kad apeliantės (atsakovės) UAB „Resursas“ pateikti... 14. Teismo vertinimu nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad nagrinėjamu... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantė (atsakovė) prašė skubiai vykdyti nutartį... 16. Vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 144 straipsniu, 145... 17. Atskirąjį skundą tenkinti.... 18. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį... 19. Apie nutarties priėmimą pranešti VĮ Registrų centras, tvarkančiai Turto... 20. Nutartį vykdyti skubiai leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, mokėti... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju... 22. Nutarties kopijas išsiųsti procese dalyvaujantiems asmenims....