Byla 2-970/2013
Dėl jų finansinių reikalavimų patvirtinimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Bornada“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Juozo G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-553-104/2012 pagal pareiškėjų N. Č., A. Š. ir B. S. prašymą dėl jų finansinių reikalavimų patvirtinimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Bornada“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „Bornada“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB ,,Bankrovita“. Nutartis įsiteisėjo 2010 m. gruodžio 2 d.

5Bankrutuojančios UAB „Bornada“ darbuotojai N. Č., A. Š. ir B. S. prašė patvirtinti jų finansinius reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, tokio dydžio: N. Č. – 31 269, 30 Lt darbo užmokesčio ir 0,06 proc. delspinigių, A. Š. – 20 036, 40 Lt darbo užmokesčio ir 0,06 proc. delspinigių, B. S. – 18 760, 15 Lt darbo užmokesčio ir 0,06 proc. delspinigių. Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą netvirtinti minėtų kreditorių reikalavimų, todėl kreditorinių reikalavimų teisėtumo klausimas buvo išnagrinėtas ginčo tvarka teismo posėdyje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjų N. Č., A. Š. ir B. S. prašymą dėl jų reikalavimų patvirtinimo tenkino iš dalies: N. Č., A. Š. ir B. S. įtraukė į BUAB „Bornada“ pirmos eilės kreditorių sąrašą ir patvirtino jų finansinius reikalavimus: N. Č. – 31 387,13 Lt, A. Š. – 20 036,40 Lt, B. S. – 17 008,30 Lt; pareiškėjų reikalavimą dėl 0,06 proc. delspinigių skaičiavimo atmetė. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad N. Č. dirbo įmonėje nuo 2005-02-24 iki 2011-04-26, A. Š. nuo 2008-07-01 iki 2011-03-30, B. S. – nuo 2005-03-07 iki 2010-01-12. Nagrinėjant minėtų kreditorių prašymus, administratoriui ir teismui buvo pateikti papildomi įrodymai. Teismo teigimu, iš pateiktų 2012-12-05 teismui administratoriaus rašytinių paaiškinimų ir teismo posėdžio metu administratoriaus UAB „Bankrovita“ įgalioto asmens D. K., kuri dirbo UAB „Bankrovita“ buhaltere, paaiškinimų nustatyta, kad kreditorių reikalavimai buvo sutikrinti su UAB „Bornada“ buhalteriniais dokumentais ir palyginti su įmonės deklaruotais VSDFV skyriuje duomenimis. Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad kreditoriams nebuvo išmokėta darbo užmokesčio: N. Č. – 31 387,13 Lt, A. Š. – 20 036,40 Lt, B. S. – 17 008,30 Lt. Teismo posėdžio metu kreditoriai su administratoriaus atstovės paskaičiavimais sutiko. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad ginčas tarp kreditorių (darbuotojų) ir bankrutuojančios UAB „Bornada“ bankroto administratoriaus išnyko, todėl yra pagrindas tvirtinti kreditorių reikalavimus dėl sutarto darbo užmokesčio dydžio. Teismas nustatė, kad bankrutuojanti UAB „Bornada“ turto neturi, o patvirtintų reikalavimų suma sudaro 221 177,27 Lt, todėl sprendė, kad būtų teisinga ir sąžininga atmesti kreditorių reikalavimą dėl 0,06 proc. delspinigių skaičiavimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Kreditorius J. G. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir netvirtinti pareiškėjų finansinių reikalavimų arba klausimą dėl pareiškėjų finansinių reikalavimų tvirtino perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodo, kad iš teismo nutarties matyti, jog teismas vertino tik pareiškėjų į bylą pateiktus įrodymus apie darbo teisnius santykius ir priskaičiuotą bei neišmokėtą darbo užmokestį. Nepaisant to, jog BUAB ,,Bornada“ administratorius pateikė skaičiavimus, tačiau skaičiavimus jie atlikti galėjo tik remiantis pareiškėjų pateiktais įrodymais ir tik ta dalimi dokumentų, kuriuos perdavė buvusi BUAB ,,Bornada“ direktorė N. Č.. Kadangi BUAB ,,Bornada“ bankroto administratoriui pareiškėja N. Č. neperdavė įmonės dokumentų (tai konstatuota Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-673-276/2012), todėl realiai administratorius negalėjo patikrinti ar pagal įmonės dokumentus tinkamai yra apskaičiuotas darbo užmokestis, ar su darbuotojais su pareiškėjais yra atsiskaityta. Subjektyvūs pareiškėjų parodymai, bei galimybė pareiškėjai N. Č. netiesiogiai daryti poveikį teikiant tik tuos dokumentus, kurie jai yra naudingi, prieštarauja šalių lygiateisiškumo principui, apriboja rungimosi principo įgyvendinimą. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nebuvo atskleista bylos esmė ir surinkti visi reikalingi įrodymai.

10BUAB ,,Bornada“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl pareiškėjų finansinių reikalavimų tvirtino perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su apelianto skundo argumentais.

11Pareiškėjai N. Č., A. Š. ir B. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

16Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ. Reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Juos tvirtina teismas (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiajam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011).

17Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas pareiškėjų N. Č., A. Š. ir B. S. reikalavimus tik nurodė, kad iš teismui BUAB „Bornada“ bankroto administratoriaus pateiktų rašytinių paaiškinimų ir teismo posėdžio metu administratoriaus paaiškinimų nustatyta, jog kreditorių reikalavimai buvo sutikrinti su UAB „Bornada“ buhalteriniais dokumentais ir ginčas tarp pareiškėjų ir BUAB „Bornada“ bankroto administratoriaus išnyko, todėl yra pagrindas tvirtinti kreditorių reikalavimus dėl sutarto darbo užmokesčio dydžio. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo posėdžio 2012 m. gruodžio 10 d. protokolo (b. l. 31-35) matyti, kad ginčas dėl pareiškėjų finansinių reikalavimų nėra išnykęs, nes BUAB „Bornada“ administratoriaus įgaliotas asmuo teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėjų finansinių reikalavimų dydis buvo nustatytas tik pagal dalį įmonės dokumentų, kuriuos perdavė įmonės direktorė, tačiau pagal turimus dokumentus tiksliai nustatyti pareiškėjų finansinių reikalavimų dydžio negalima, nes trūksta įmonės dokumentų (2008 metų darbo užmokesčio žurnalo, darbo apskaitos kortelių, kasos dokumentų, darbo sutarčių originalų). Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai nepasisakė dėl šių BUAB „Bornada“ administratoriaus išdėstytų aplinkybių, neanalizavo byloje pateiktų įrodymų bei nenustatė, ar jų pakanka ir, ar pateikti įrodymai patvirtina pareiškėjų finansinių reikalavimų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, atsakovui BUAB ,,Bornada“, pagrįstumą bei jų dydį.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nenustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011).

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas pareiškėjų finansinius reikalavimus tik tuo pagrindu, kad tarp BUAB ,,Bornada” administratoriaus ir pareiškėjų ginčas išnykęs, administratorius yra sutikrinęs pareiškėjų reikalavimus su UAB „Bornada“ buhalteriniais dokumentais, neatskleidė bylos esmės. Teismas rėmėsi BUAB ,,Bornada” administratoriaus pateiktais pareiškėjų finansinių reikalavimų paskaičiavimais, kurie, kaip nurodė pats administratorius, nėra tikslūs, nes buvo atlikti neturint visų reikalingų įmonės dokumentų.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nes neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „Bornada“... 5. Bankrutuojančios UAB „Bornada“ darbuotojai N. Č., A. Š. ir B. S. prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjų N.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Kreditorius J. G. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 10. BUAB ,,Bornada“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Pareiškėjai N. Č., A. Š. ir B. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 17. Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas pareiškėjų N. Č., A. Š. ir... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir...