Byla 1-285-951/2016

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė, sekretoriaujant I. L., dalyvaujant prokurorei Gitanai Mačiulienei, kaltinamajam V. Š., kaltinamojo gynėjui advokatui E. J., nukentėjusiajam E. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Š., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ) (šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose), teistas: 1) 2009-03-27 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams, vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams; 2) 2009-06-16 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 260 str. 1 d. (dvi nusikalstamos veikos), vadovaujantis BK 63 str., už nusikalstamas veikas paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 2 metams 8 mėnesiams, 2010-06-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-03-27 nuosprendžiu ir 2009-06-16 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 str., subendrintos ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 3 metams 2 mėnesiams, 2013-05-20 paleistas iš laisvės atėmimo vietos atlikus bausmę; 3) 2015-03-31 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 str. 2 d., 284 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 641 str., paskirta 60 parų arešto bausmė, bausmę atliekant areštinėje; 4) 2015-05-15 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 264 straipsnio 1 dalį 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d., paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2015-03-31 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta 60 parų arešto bausme ir paskirta galutinė 1 (vienerių) metų 7 (septynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė; 5) 2015-05-25 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir paskirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose, 2016-02-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, V. Š. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžiu paskirta bausme iš dalies jas sudedant ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5V. Š. siekė paveikti liudytoją, kad šis teisme duotų melagingus parodymus ir trukdė jam pagal šaukimą atvykti į teismą, o būtent, jis ikiteisminio tyrimo byloje Nr.41-1-01260-13, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės už jo įvykdytą nusikalstamą veiką, už lenkimą vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, bet ne vėliau kaip 2014-12-08, apie 18.00-19.00 val. Šiauliuose, prie prekybos ir laisvalaikio centro „Saulės miestas“, esančio adresu: Tilžės g. 109, autobusų stoties teritorijoje, liudytojui E. V. nesutikus teisme pakeisti parodymus, kad narkotines medžiagas jam davė ne V. Š., o kitas asmuo, pagrasino, kad po teismo posėdžio E. V. negrįš į namus, nes lauks jo draugai, kad jį jo draugai sudaužys, kad jie yra tokie žmonės, kad „palauk“ nėra, kad jis daugiau nesirodytų Šiaulių mieste, po ko paveiktas liudytojas E. V. nenuvyko pagal šaukimą į teismą.

6Kaltinamasis V. Š. teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad nėra tikslo duoti parodymų, viską paaiškino pirminiuose parodymuose. Neprisipažįsta, nes nebuvo prasmės, motyvo taip elgtis. Rugpjūčio mėn. byla buvo perduota į teismą, ar E. V. duos parodymus, reikšmės neturėjo. Įvykio dieną buvo susitikęs su nukentėjusiuoju. Iš anksto susitikti nesitarė. Nuo 2014-01-15 su juo nei telefonu, nei gyvai nebendravo, susitiko atsitiktinai. Buvo su E. L.. Nukentėjusysis buvo vienas, nusileido iš viršaus. Nukentėjusiojo brolis buvo prie draugės darbo vietos. Tą dieną su E. V. bendravo. Bendravo autobusų stotyje. Ten nuėjo trise. E. L. dar buvo su kažkokia mergaite. E. V. paeiti pasikalbėti pakvietė jis. Stotyje galima parūkyti, ten nuėjo, paklausė E. V., kodėl davė tokius parodymus, sakė, kad privertė pareigūnai. Jei būtų norėjęs pagrasinti, nebūtų to daręs prekybos centre „Saulės miestas“, žinojo kur jis gyvena. Nebuvo tikslo, motyvo. Teismas remsis pirminiais parodymais, nebebuvo prasmės jo parodymų keisti. Tuo metu E. V. dar nebuvo kviečiamas į teismą. Anoje byloje E. V. atvyko ne iš karto, pirmą, antrą kartus neatvyko. Trečią kartą buvo atvesdinimas. Jis bando išvengti atsakomybės dėl neatvykimo anoje byloje. Gal nori išvengti baudos, arešto. Jam buvo tik atvesdinimas, buvo atvežtas iš areštinės, nes buvo sulaikytas. Pokalbis truko trumpai, 3-4 min. Kalbėjo apie tai, kaip sekasi. Nebuvo apie ką kalbėti. Santykiai tokie, kad jie nebendrauja. Nuo 2014-12-08 yra sulaikytas, atlikinėja bausmę. Jie prekybos centre kalbėjo ne 2015 metais. Tuo metu sėdėjo. Nuo 2014-12-08 nebuvo paleistas. Prekybos centre „Saulės miestas“ pokalbis galėjo įvykti 2014-11 mėn. Jei gerai pamena, iš autobusų stoties gal kartu grįžo į prekybos centrą. Buvo E., su juo kažkokia mergaitė, jis ir E.. Kai kalbėjo su E., E. stovėjo 1,5 metro atstumu nuo jų, kartu rūkė. E. yra jo draugas. Tarp E. ir E. santykiai normalūs. E. V., apkalbėdamas jį, nebent nori išvengti atsakomybės, kad neatvyko į posėdžius. Konfliktų nėra kilę. Iš jo pusės grasinimo nebuvo. Apie parodymus nieko kalbėta nebuvo, tik paklausė, kodėl ikiteisminio tyrimo metu davė tokius parodymus, sakė, kad privertė pareigūnai. Tie parodymai neteisingi, todėl ir nepatiko. Sulaikymo metu kitaip pasakojo, po to parodymai pasikeitė.

7Nukentėjusysis E. V. teisme parodė, kad išsigando, nes jį gąsdino, jei nepakeis parodymų. Kitoje byloje jis buvo liudytojas. Buvo kviečiamas į posėdį, dienos nepamena. Prieš tą posėdį buvo susitikęs su V. Š., kai kaltinamasis dar nebuvo uždarytas. Susitiko prekybos centre „Saulės miestas“, sakė einam pasikalbėti. Buvo jo brolis, jo draugė. Sakė, jei nepakeis parodymų, bus blogai. Jei nepakeis parodymų, gali po posėdžio nebegrįžti namo. Susitiko atsitiktinai. Iki to laiko su juo nebendravo. V. Š. seną numerį sužinojo per kitą draugą. Pradžioje V. Š. jam skambino, klausė, kokius parodymus davė. Buvo davęs parodymus tyrėjai. V. Š. pasakė, kokius parodymus davė. V. Š. jį įspėjo, kad bus teismo posėdis. Kartu su juo prekybos centre „Saulės miestas“ buvo brolis G. V. (dabar dirba Anglijoje, nežino, kada grįš) ir jo draugė I. B.. Ji matė, kaip jie išėjo pasikalbėti. Gal dar kas buvo, nebeprisimena. Dar buvo toks Saulius, bet jis liko viduje. V. Š. atėjo su E. L.. Pasikvietė jį pasikalbėti. Išėjo į lauką su broliu, mano, kad brolis viską girdėti galėjo. Kur buvo E. L., nežino, gal kalbėjosi su drauge, nematė, kad jis būtų prie V. Š.. V. Š. sakė pakeisti parodymus, tačiau nesutiko, grasino, kad jis turi draugų, kurie nejuokauja. Pasakė, kad parodymų nekeis ir su broliu nuėjo. Prašė paliudyti, kad narkotinių medžiagų gavo iš kito asmens, nors jas gavo iš V. Š.. Prašė pakeisti parodymus, kad ne iš jo gavo. Nesiėmė jokių priemonių, kad jam sutrukdyti atvykti į teismą. Dėl to į teismą neatvyko, nes bijojo. Sakė po posėdžio nebegrįš namo, mano, kad tai buvo realūs grasinimai. V. Š. yra žinomas kaip turintis draugų iš kalėjimo. Daugiau neatvykimo priežasčių nebuvo. Kai susitiko, buvo vakaras. V. Š. buvo skambinęs, kai buvo įtariamuoju, po to jam ikiteisminį tyrimą nutraukė, tapo liudytoju. Kai buvo įtariamuoju, prašė pakeisti parodymus. Dar V. Š. buvo susitikęs mieste, buvo pokalbis apie parodymus, bet negrasino. Narkotinių medžiagų gavo iš V. Š.. Buvo įtariamasis. Įtakos iš pareigūnų nebuvo. Kartu su juo buvo brolis, kai pasikvietė pasikalbėti, jis pokalbį galėjo girdėti. Po to su broliu kalbėjo apie grasinimus, sakė niekur nevaikščioti. Į vieną posėdį nebuvo gavęs šaukimo. Tuo metu, kai nenuvyko į posėdį, nepamena, ar dirbo. Už neatvykimą į posėdį jį suėmė. Sulaikė po darbo. V. Š. bijojo. Su broliu pokalbį aptarė, sakė, kad prašė pakeisti parodymus, brolis sakė su jais neprasidėti. Nepamena, ar apie grasinimus kalbėjo su I. B.. E. L. buvo nuėjęs toliau, nematė, kad būtų buvęs šalia. Į policiją iš karto nesikreipė, nes bijojo. Nepamena, kad E. L. būtų buvęs šalia. I. B. matė, kaip jį pasikvietė. Kaltinamasis gąsdino draugais, dėl to ir bijojo. Apie tai, kad grasino, pasakė per teismą. Rašyti pareiškimą policijai bijojo. Šiandien gal irgi bijo, atvyko su sese, gal po posėdžio nieko nepadarys. Kai jį pareigūnai sulaikė, pasakė, jog bijo eiti į teismo posėdį. Nepamena, kada buvo pokalbis. Nežino, ar pokalbis buvo po Naujų metų ar prieš Naujus metus.

8Liudytojas E. L. teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, jis jo draugas. Nukentėjusysis irgi geras draugas. Nežino, kodėl yra kviečiamas. 2015-01 vakare gal ir buvo susitikę, ne kartą yra buvę, kad susitinka prekybos centre „Saulės miestas“. Yra buvę, kad jis, E. V., V. Š. buvo susitikę. Nepamena, ar būtent sausio mėn. taip buvo. Nepamena, ar E. V. buvo vienas. Kai jie kalbėdavosi, jis būdavo visada šalia, vieni nuo kitų paslapčių neturi. Apie narkotines medžiagas pokalbio nepamena. Grasinimų prie jo nebuvo. Jie visada kalbėdavosi per porą metrų nuo jo. Apie parodymus, duodamus teisme, pokalbio nepamena. Grasinimų nepamena, vienas kitam negrasino. Žino, kad jie turėjo bendrą bylą, bet grasinimų negirdėjo. Toje byloje kaltinamuoju buvo V. Š., nežino, kas toje byloje buvo E. V.. Apie tą bylą kalbėjo aplinkiniai, nepamena, kaip ten buvo, kažkas kažką paėmė. Apie tai, ką reikia kalbėti teisme, kalbos nebuvo. E. V. geras jo draugas, seniau pažįsta nei V. Š., telefono numerį turėjo, kartu žaisdavo tinklinį. Dėl tos bylos E. V. neskambino, žinojo tik nuogirdas iš aplinkinių žmonių, jie patys tiesiogiai nepasakojo. Nepamena, ar dėl bylos yra skambinęs E. V.. Kaltinamasis nebuvo prašęs skambinti E. V., kad jis keistų parodymus. Nepamena, ar buvo su mergaite, ar buvo vienas. Pamena tik situaciją, kad buvo susitikę. Kaltinamasis jam niekada nesakė, kad susidoros su E. V., pykčio nelaikė. Galėjo būti, kad paėjo kiek toliau ir negirdėjo, ką jie kalbėjo.

9Liudytojas G. V. teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta iš matymo, nėra draugai. Nukentėjusysis yra jo brolis. Žino, kodėl yra kviečiamas, nes tuo metu buvo prie prekybos centro „Saulės miestas“. Nelabai ką pamena. Laukė, kol draugė baigs darbą, su juo buvo brolis. Atvyko kaltinamasis, pasikvietė brolį pakalbėti. Negirdėjo, ką kalbėjo, nes buvo toliau. Brolis grįžo išsigandęs, išgirdo, kad, jei brolis liudys prieš kaltinamąjį, bus blogai. Matėsi, kad brolis buvo išsigandęs, nors sakė, kad neišsigando. Kaltinamasis buvo su draugu, draugo vardas E.. Nemano, kad E.girdėjo, kas buvo kalbama, nes šalia jų jo nebuvo. Brolis su V. Š. nuėjo už kampo. Girdėjo paskutinius žodžius tik tada, kai priėjo arčiau. Sakė, kad, jei E. V. liudys, išėjus kartu iš teismo, bus blogai. Nežino, ką brolis turėjo liudyti. Gal dėl narkotikų. Iš veido matėsi, kad brolis išsigando, nors neigė. Mažai ką pasakojo. Sakė, kad grasino. Nežino, kuo grasino, bet teigė, kad išėjus iš teismo, bus blogai. Buvo pagrindas bijoti V. Š. žodžių. Vėliau brolis buvo nuvykęs į teismą. E. V. nieko nepasakojo, daug ir neklausė. Nežino, ar buvo kitų grasinimų. Jis buvo prie salelės, kur dirbo draugė, o kaltinamasis su nukentėjusiuoju buvo paėję toliau. Parėjo atgal į prekybos centrą „Saulės miestas“, tuo metu ir sakė tuos žodžius. Jie prie pat jų nebegrįžo, bet iš autobusų stoties parėjo kartu. Šiek tiek pokalbį girdėjo. Laukė draugės I. B.. Mano, kad ji pokalbio negirdėjo, kalbėjo su klientais. Jai jis pasakojo, ką girdėjo. Broliui nepatarė kreiptis į policiją. Patarimų vykti ar nevykti į teismą nedavė. Mažai apie tai kalbėjo. Nepamena, kada vyko. Gal 2015 m., gal buvo metų pradžia, nepamena.

10Liudytoja I. B. teisme parodė, kad nežino, kodėl yra kviečiama. Buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu. Tuo metu paaiškino, kad nedalyvavo ir nieko nežino. Buvo apklausiama, ar V. Š. grasino E. V.. Tuo metu dirbo, jų pokalbio negirdėjo, nieko nežinojo. Viskas vyko seniai, gal vasarą, nepamena, 2015 metais. Vyko prekybos centre „Saulės miestas“. Ji buvo darbo vietoje. Prie jos buvo priėjęs E. , G. . Nežino, ar abu išėjo pasikalbėti su V. . Kaltinamasis matytas. Jai nieko nepasakojo, o ji nesidomėjo. Draugas nepasakojo, ką sakė V. E.. Ar po pokalbio matė grįžusį E. , nepamena. Prekybos centre „Saulės miestas“ vaikšto daug žmonių, neužfiksavo. V. Š. tikriausiai buvo vienas, nepamena. Nepamena, ar iš prekybos centro „Saulės miestas“ išėjo kartu su G. , darbą baigia 21 val. Tas pokalbis nebuvo reikšmingas dalykas, todėl neįsiminė. Nukentėjusysis yra jos vaikino brolis, nepašalinis asmuo. Kai paskambino tyrėja, sužinojo, kad E. turi liudyti byloje.

11Be kaltinamojo paaiškinimų, nukentėjusiojo, liudytojų parodymų, kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

122015-05-15 Šiaulių apylinkės teismo nutartyje užfiksuota, kad Šiaulių apylinkės teismo teisėjas M. G., priėmęs nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje V. Š. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 264 straipsnio 1 dalį, nustatė, kad 2015 m. kovo 26 d. Šiaulių apylinkės teisme teisiamojo posėdžio metu apklausiant liudytoją E. V., įspėjus jį dėl melagingų parodymų davimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį, minėtas liudytojas nurodė, kad jis žinojo, kad yra kviečiamas atvykti į teismo posėdį, tačiau bijojo, kadangi V. Š. jį gąsdino. Jis sakė, kad Šiauliuose jis nepasirodytų, nes jį kažkas gaudys, todėl jis anksčiau bijojo atvykti į teismą. V. Š. grasino telefonu ir susitikus. Su juo jie buvo susitikę stotyje prie prekybos centro „Saulės miestas“, o telefonu jis skambino pats ar per draugą. Paskambinęs telefonu kalbėjo pats V. Š.. Jis jam liepė pakeisti parodymus, kad jam būtų geriau. Jis neprisimena, kokiu telefono numeriu tuo metu naudojosi, gal namuose rastų telefono numerį, kuriuo naudojosi įvykio metu. Kai su V. Š. susitiko prekybos centre „Saulės miestas“, kartu su juo buvo brolis ir jo draugė, tačiau jis su V. Š. išėjo pakalbėti į autobusų stotį, t. y. jis jį pasikvietė pakalbėti į stotį. Kai susitiko, jis buvo su draugu, tačiau jis liko prekybos centre, kai jie dviese ėjo kalbėti į autobusų stotį. Šiuo atveju V. Š. galimai darė poveikį liudytojui E. V., todėl kaltinamasis V. Š. savo veiksmais, galimai įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalyje. Todėl teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 257 straipsniu, pranešė prokurorui, jog V. Š. baudžiamojoje byloje Nr. 1-98-953/2015 galimai darė poveikį liudytojui E. V. (1 t. 2 b. l.).

132015-03-26 Šiaulių apylinkės teismo teisiamojo posėdžio protokole užfiksuota, kad apklaustas teisme liudytojas E. V. parodė, kad jam grasino V. Š., kuris sakė, kad jis Šiauliuose nepasirodytų, nes jį kažkas gaudys, todėl jis anksčiau bijojo atvykti į teismą. V. Š. grasino telefonu ir susitikus. Su juo buvo susitikę stotyje prie prekybos centro „Saulės miestas“, o telefonu jis skambino pats ar per draugą. Paskambinęs telefonu kalbėjo pats V. Š., kuris jam sakė, jog Šiauliuose nepasirodytų, kadangi duoda tokius parodymus. V. Š. jam liepė pakeisti parodymus, kad jam butų geriau. Tiksliai negali pasakyti, kaip liepė sakyti. Neprisimena, kada V. Š. dėl to jam skambino telefonu - gal žiemą. To telefono numerio jis nebeturi, kadangi tą telefoną yra pametęs. Taip pat neprisimena, kokiu telefono numeriu tuo metu naudojosi. Gal namuose rastų telefono numerį, kuriuo naudojosi įvykio metu. Kai su V. Š. susitiko prekybos centre „Saulės miestas“, kartu su juo buvo brolis ir jo draugė, tačiau jis su V. Š. išėjo pakalbėti į autobusų stotį, t. y. V. Š. jį pasikvietė pakalbėti į stotį. Kai susitiko, jis buvo su draugu, tačiau draugas liko prekybos centre, o jie dviese ėjo kalbėti į autobusų stotį (1 t. 27-41 b. l.).

14Iš kaltinamojo akto baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-1260-13 matyti, kad jis buvo surašytas 2014-08-29, E. V. buvo apklaustas 2014-01-16, 2014-02-21, 2014-07-30 (1 t. 69-108 b. l.).

15Iš Šiaulių apylinkės teismo 2015-05-15 nuosprendžio matyti, kad V. Š. nuteistas pagal BK 264 str., nes nustatyta, jog V. Š. padėjo įsigyti narkotinių medžiagų, tai yra 2014-01-15 susitarė su E. V. vartoti psichotropines medžiagas, susitarė, kad E. V. mokama dalis už psichotropines medžiagas - 40 litų bei paėmė iš E. V. 20 litų, apie 22.00 val. prie namo, esančio ( - ), iš A. L. nusipirkdamas už tiksliai nenustatytą pinigų sumą, įgijo narkotinę medžiagą - kanapes (antžemines dalis), kurių masė 1,9203 g. ir tris paketus su milteliais, kurių bendra masė 2,7785 g. ir kurių sudėtyje yra 0,3267 g. psichotropinės medžiagos gryno amfetamino, tęsdamas nusikalstamus veiksmus, netrukus, prie to paties namo, vieną paketą su milteliais, kurio masė 0,9380 g ir kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos - amfetamino, kurio gryno masė 0,1032 g, perdavė E. V., likusias narkotines ir psichotropines medžiagas laikė su savimi iki tą pačią dieną, apie 22.15 val. prie namo, esančio ( - ), buvo sulaikytas ir narkotinės bei psichotropinės medžiagos rastos bei paimtos policijos pareigūnų (1 t. 109-172 b. l.).

16BK 233 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika priskiriama nusikaltimų teisingumui kategorijai. Ja kėsinamasi į normalią ikiteisminio tyrimo bei teismo veiklą vykdant teisingumą. Pagal BK 233 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, į teismą arba į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ar kitą tarptautinę teisminę instituciją (Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. sausio 28 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-52-135/2016).

17Poveikis BK 233 straipsnio prasme gali būti daromas tik išvardytiems baudžiamojo, civilinio ir pan. proceso santykių subjektams – liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui. Jie gali būti veikiami įvairiais būdais: prašymais, įtikinėjimais, pažadais, apgaule, paperkant ir pan. Šiame straipsnyje nurodyta nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu, kai atliekami draudžiami veiksmai, kuriais siekiama paveikti konkrečius BK straipsnyje nurodytus asmenis duoti melagingus parodymus. Nusikaltimo baigtumo momentui neturi reikšmės tai, ar kaltininkas pasiekė savo tikslą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-291-2013, 2K-127-2013, 2K-481/2013).

18Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis nepripažino įvykdęs nusikalstamą veiką, neigė daręs poveikį E. V.. Tačiau teismo posėdžio metu V. Š. pripažino, jog buvo susitikęs su nukentėjusiuoju, nurodė, kad susitiko atsitiktinai, jis pakvietė E. V. paeiti pasikalbėti, bendravo autobusų stotyje, nelabai buvo apie ką kalbėti, paklausė, kodėl davė tokius parodymus ikiteisminio tyrimo metu, nes tie parodymai neteisingi, todėl jam nepatiko, iš jo pusės grasinimo nebuvo, nebūtų grasinęs prekybos centre, nes žinojo, kur E. V. gyvena, kartu buvo E. L., bet jis stovėjo atokiau. Teismas tik iš dalies remiasi tokiais kaltinamojo paaiškinimais, remiasi jais tiek, kiek jie neprieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams, tuo tarpu V. Š. nurodytą aplinkybę apie grasinimų nebuvimą, teismas vertina kaip gynybinę, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Nukentėjusysis E. V. teisme parodė, kad su kaltinamuoju susitiko prekybos centre „Saulės miestas“, kaltinamasis jį pakvietė eiti pasikalbėti, pakalbio metu V. Š. liepė pakeisti parodymus, sakė, kad jei nepakeis parodymų, bus blogai, gali po posėdžio ir nebegrįžti namo, liepė pasakyti, kad narkotines medžiagas gavo ne iš V. Š.. Nukentėjusysis taip pat teismui tvirtino, kad tokius kaltinamojo grasinimus jis suprato kai realius, nes V. Š. jam yra žinomas kaip asmuo, kuris turi draugų iš kalėjimo, būtent dėl V. Š. grasinimų neatvyko į teismo posėdžius, dėl ko jį atvesdino, o apie tai, kad jam grasino, pasakė per posėdį. Teismas remiasi tokiais nukentėjusiojo parodymais, nes jie duoti davus priesaiką teisme, parodymai viso tyrimo metu buvo išsamūs, nuoseklūs, be to, juos patvirtina ir kita bylos medžiaga, kuri buvo ištirta teisme. Be to, tai, kad nukentėjusysis yra įbaugintas kaltinamojo patvirtina ir tai, jog net ir šioje byloje į teismo posėdžius E. V. atvykdavo ne vienas, o lydimas giminaičių, nes kaip nurodė, bijo V. Š..

19Liudytojas G. V. teisme parodė, jog su broliu buvo prekybos centre „Saulės miestas“ ir laukė, kol jo draugė I. B. baigs darbą, atvyko kaltinamasis ir pasikvietė jo brolį pasikalbėti, vaikinams pareinant, girdėjo vaikinų pokalbio dalį, kaltinamasis sakė E. V., kad jei liudys, išėjus iš teismo, bus blogai. Liudytojas taip pat patvirtino, kad jo brolis po pokalbio grįžo išsigandęs, mažai ką pasakojo, bet sakė, kad jam grasino. Liudytojas E. L. taip pat patvirtino, jog situacija, kuomet E. V. ir V. Š. buvo susitikę prekybos centre „Saulės miestas“ buvo, tačiau jų pokalbio ar grasinimų negirdėjo. Liudytoja I. B. teigė, kad taip pat matė, kaip E. ir G. išėjo pasikalbėti su V. , tačiau jų pokalbio negirdėjo, nes tuo metu dirbo. Teismas remiasi šiais liudytojų parodymais, nes jie duoti davus priesaiką teisme, be to, liudytojų parodymai yra nuoseklūs, tapatūs jų parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu. Dar daugiau, tokius liudytojų parodymus patvirtina kita byloje esanti rašytinė medžiaga.

20Iš baudžiamosios bylos Nr. 41-1-12620-13 kaltinamojo akto matyti, kad E. V. ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas tris kartus, t. y. 2014-01-16, 2014-02-21, 2014-07-30, iš jų būtent 2014-07-30 jis buvo apklausiamas kaip liudytojas. Kaltinamasis aktas minėtoje byloje surašytas 2014-08-29. BPK 78 straipsnio prasme liudytojas – kiekvienas asmuo, apie kurį yra duomenų, kad jis gali žinoti kokių nors reikšmės bylai išspręsti turinčių aplinkybių. Procesinį liudytojo statusą asmuo įgyja nuo to momento, kada jis šaukiamas apklausai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2015 m. birželio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-348-303/2015). Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, byloje esančios aplinkybės rodo, kad E. V. turėjo procesinį liudytojo statusą baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-12620-13, t. y. BK 233 str. 1 d. prasme buvo subjektas. Be to, bylos medžiaga, teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys liudija ir tai, kad teisminio nagrinėjimo metu baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-12620-13 E. V. buvo kviečiamas į teismo posėdį, siekiant jį apklausti kaip liudytoją, tačiau į 2015-01-09, 2015-01-29, 2015-02-11, 2015-03-12 posėdžius E. V. neatvyko, nors apie teismo posėdžius buvo informuotas tinkamai. Teisminio nagrinėjimo metu jis kaip liudytojas parodymus davė tik 2015-03-26. 2015-03-26 Šiaulių apylinkės teismo posėdžio protokole užfiksuota, jog E. V. teisme parodė, kad jam grasino V. Š., susitikus su juo prekybos centre „Saulės miestas“, pasikvietė į autobusų stotį pasikalbėti, sakė, kad Šiauliuose nesirodytų, nes jį kažkas gaudys, dėl to neatvyko į teismą, V. Š. liepė pakeisti parodymus, kad jam butų geriau. Dar daugiau, iš Šiaulių apylinkės teismo 2015-05-15 nuosprendžio matyti, kad V. Š. yra nuteistas už tai, kad padėjo įsigyti narkotinių medžiagų, tai yra 2014-01-15 susitarė su E. V. vartoti psichotropines medžiagas, susitarė, kad E. V. mokama dalis už psichotropines medžiagas - 40 litų bei paėmė iš E. V. 20 litų, apie 22.00 val. prie namo, esančio ( - ), iš A. L. nusipirkdamas už tiksliai nenustatytą pinigų sumą, įgijo narkotinę medžiagą - kanapes (antžemines dalis), kurių masė 1,9203 g ir tris paketus su milteliais, kurių bendra masė 2,7785 g ir kurių sudėtyje yra 0,3267 g psichotropinės medžiagos gryno amfetamino, tęsdamas nusikalstamus veiksmus, netrukus, prie to paties namo, vieną paketą su milteliais, kurio masė 0,9380 g ir kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos - amfetamino, kurio gryno masė 0,1032 g, perdavė E. V., likusias narkotines ir psichotropines medžiagas laikė su savimi iki tą pačią dieną, apie 22.15 val. prie namo, esančio Tilžės g. 121, Šiauliuose, buvo sulaikytas ir narkotinės bei psichotropinės medžiagos rastos bei paimtos policijos pareigūnų. Tokios aplinkybės rodo, kad E. V. parodymų davimas teisme buvo itin svarbus sprendžiant V. Š. atsakomybės klausimą, atkreipiant dėmesį ir į tai, kad V. Š. baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-12620-13 savo kaltės nepripažino visiškai, neigė ir tą aplinkybę, kad narkotines medžiagas perdavė E. V. ir jį lenkė jas vartoti.

21Pažymėtina ir tai, kad nors teisminio nagrinėjimo metu V. Š. teigė, kad E. V., apkalbėdamas jį, nori išvengti atsakomybės, kad neatvyko į posėdžius, tačiau tokia versija paneigiama. Bylos medžiaga, teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys liudija ir tai, baudžiamoji byla Nr. 41-1-12620-13 buvo išnagrinėta 2015-05-15 Šiaulių apylinkės teismui priimant nuosprendį, šis nuosprendis įsiteisėjo 2015-11-19 Šiaulių apygardos teismui atmetus nuteistųjų skundus, kas rodo, kad procesinės poveikio priemonės E. V. jau nebegali būti taikomos. Dar daugiau, nagrinėjant baudžiamąją bylą, Šiaulių apylinkės teismo teisėjas E. V., jau buvo pritaikęs procesinio pobūdžio priemones dar iki liudytojo parodymų teisme davimo, t.y. 2015-01-29 teismo nutartimi jam buvo paskirta 5 MGL dydžio bauda, 2015-02-11 E. V. atžvilgiu buvo taikomas atvesdinimas, 2015-03-12 jam, vadovaujantis LR BPK 163 str., buvo skirtas areštas 1 mėn. laikotarpiui, laiką skaičiuojant nuo jo sulaikymo dienos.

22Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant V. Š. veiksmus, į priežastis, dėl kurių E. V. neatvyko į teismo posėdžius, nors jam apie juos buvo pranešta tinkamai, teismas konstatuoja, jog V. Š. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 233 str. 1 d.

23Formuluojant kaltinimą V. Š., buvo nurodyta, kad V. Š. nusikalstamą veiką įvykdė 2015 m. sausio mėnesį, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta. Tačiau teismo posėdžio metu kaltinamasis aiškino, kad tuo metu jis su nukentėjusiuoju susitikęs būti negalėjo, nes buvo suimtas 2014-12-08. Teismo posėdžio metu nei nukentėjusysis, nei liudytojai negalėjo pasakyti tikslios įvykio datos. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, kad V. Š. buvo sulaikytas jau 2014-12-08, kaltinimas V. Š. atžvilgiu tikslintinas, nurodant, kad nusikalstama veika padaryta tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą datą, bet ne vėliau kaip 2014-12-08.

24Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

25Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą bei kitas baudžiamajame įstatyme nurodytas aplinkybes (LR BK 54 str. 2 d.).

26Kaltinamasis V. Š. padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), veika baigta. Kaltinamasis V. Š. nusikalto būdamas teistas, teistumui neišnykus, kas, vadovaujantis BK 27 str. 1 d., pripažintina nusikaltimų recidyvistu (1 t. 60-66, 109-172 b. l.), baustas administracine tvarka (1 t. 52-53 b. l.), nedirbantis (1 t. 54 b. l.). Įvertindamas šias aplinkybes bei siekdamas BK 41 straipsnyje numatytos bausmės paskirties, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad V. Š. bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus BK 233 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmę – laisvės atėmimą, kurios dydis, nustatytinas mažesnis nei sankcijoje numatytas šios bausmės rūšies vidurkis.

27Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrintina su 2016-02-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi paskirta laisvės atėmimo bausme.

28Į bausmės laiką įskaitytinas atliktas bausmės laikas pagal Šiaulių apylinkės teismo 2016-02-22 nutartį.

29Nagrinėjant bylą, kaltinamajam V. Š. buvo skirtas gynėjas advokatas E. J.. Byloje gauta 2016-02-25 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažyma Nr. (2.19) NTP-7-2214, iš kurios matyti, kad už V. Š. suteiktą teisinę pagalbą antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 115,80 Eur. Atsižvelgiant į kaltinamojo turtinę padėtį, taip pat į tai, kad gynėją skyrė teismas, o gynėjo dalyvavimas byloje buvo būtinas, nepriklausomai nuo kaltinamojo valios, šios išlaidos iš jo nėra priteistinos (BPK 106 str. 2 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d.,

Nutarė

31V. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį ir paskirti 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2016-02-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi paskirta laisvės atėmimo bausme ir galutinę subendrintą bausmę V. Š. paskirti 2 (dvejus) metus 4 (keturis) mėnesius laisvės atėmimo, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose.

33Bausmės pradžią skaičiuoti nuo V. Š. sulaikymo vykdant įsiteisėjusį teismo nuosprendį dienos.

34Į bausmės laiką įskaityti pagal 2016-02-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartį atliktą bausmės laiką.

35Proceso išlaidų už kaltinamajam suteiktą antrinę teisinę pagalbą dėl advokato dalyvavimo byloje iš kaltinamojo nepriteisti.

36Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė, sekretoriaujant I.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Š.,... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. V. Š. siekė paveikti liudytoją, kad šis teisme duotų melagingus parodymus... 6. Kaltinamasis V. Š. teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir... 7. Nukentėjusysis E. V. teisme parodė, kad išsigando, nes jį gąsdino, jei... 8. Liudytojas E. L. teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, jis jo draugas.... 9. Liudytojas G. V. teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta iš matymo, nėra... 10. Liudytoja I. B. teisme parodė, kad nežino, kodėl yra kviečiama. Buvo... 11. Be kaltinamojo paaiškinimų, nukentėjusiojo, liudytojų parodymų,... 12. 2015-05-15 Šiaulių apylinkės teismo nutartyje užfiksuota, kad Šiaulių... 13. 2015-03-26 Šiaulių apylinkės teismo teisiamojo posėdžio protokole... 14. Iš kaltinamojo akto baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-1260-13 matyti, kad jis... 15. Iš Šiaulių apylinkės teismo 2015-05-15 nuosprendžio matyti, kad V. Š.... 16. BK 233 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika priskiriama nusikaltimų... 17. Poveikis BK 233 straipsnio prasme gali būti daromas tik išvardytiems... 18. Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis nepripažino įvykdęs nusikalstamą... 19. Liudytojas G. V. teisme parodė, jog su broliu buvo prekybos centre „Saulės... 20. Iš baudžiamosios bylos Nr. 41-1-12620-13 kaltinamojo akto matyti, kad E. V.... 21. Pažymėtina ir tai, kad nors teisminio nagrinėjimo metu V. Š. teigė, kad E.... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant V. Š. veiksmus, į priežastis,... 23. Formuluojant kaltinimą V. Š., buvo nurodyta, kad V. Š. nusikalstamą veiką... 24. Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 25. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo... 26. Kaltinamasis V. Š. padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.),... 27. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės... 28. Į bausmės laiką įskaitytinas atliktas bausmės laikas pagal Šiaulių... 29. Nagrinėjant bylą, kaltinamajam V. Š. buvo skirtas gynėjas advokatas E. J..... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 31. V. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1, 4, 9... 33. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo V. Š. sulaikymo vykdant įsiteisėjusį... 34. Į bausmės laiką įskaityti pagal 2016-02-22 Šiaulių apylinkės teismo... 35. Proceso išlaidų už kaltinamajam suteiktą antrinę teisinę pagalbą dėl... 36. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...