Byla 2S-364-210/2016
Dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-557-772/2016 pagal pareiškėjo (atsakovo) A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013 pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovams M. Ž. ir A. Ž. (dabartinė pavardė K.) dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013, kurioje 2013 m. liepos 1 d. priimtas sprendimas ir ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. 2008-07-01 reikalavimo teisės perleidimo sutartis pripažinta niekine ir negaliojančia, o kita ieškinio dalis atmesta. Pareiškimą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas reiškia remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais ir prašo atnaujinti procesą byloje, priimti naują sprendimą byloje – ieškovo M. M. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

62. Pareiškėjas nurodė, kad M. Ž. nagrinėjant šią bylą teismui sakė netiesą, teismų sprendimai buvo priimti remiantis M. Ž. ir M. M. tariamai 2008-05-30 pasirašytu susitarimu, taip pat M. Ž. pasirašytais procesiniais dokumentais, teisme duotais paaiškinimais. M. Ž. 2015 m. spalio pabaigoje A. K. prisipažino melavusi teismui ir suklastojusi 2008-05-30 susitarimą tarp jos ir M. M.. Kaip to patvirtinimą M. Ž. pasirašė notaro patvirtintus 2015-10-22 liudytojo parodymus pripažindama melavusi teismui apie faktines bylos aplinkybes, suklastojusi pagrindinį bylos dokumentą – 2008-05-30 susitarimą. M. Ž. prisipažino, jog 2008-05-30 susitarimą ji pasirašė atgaline data tik 2013 metais M. M. prašymu pasirašydama ant M. M. parengto dokumento, kad 2008-07-01 M. M. jai dar buvo skolingas 13 500 Lt, kad šių pinigų jai M. M. taip negrąžino nei iki 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo su A. K., nei vėliau.

73. Suinteresuotas asmuo atsakovė M. Ž. A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo laikė pagrįstu, prašė jį tenkinti – atnaujinti procesą ir M. M. ieškinį byloje dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti.

84. Suinteresuotas asmuo M. M. su prašymu atnaujinti procesą nesutiko.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

105. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjo A. K. prašymą. Priteisė iš pareiškėjo A. K. ieškovui M. M. 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

116. Teismas sprendė, kad pareiškėjas A. K. nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ar negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose. Sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, t. y. įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriame būtų konstatuota, kad M. Ž. civilinės bylos nagrinėjimo metu teisme davė melagingus parodymus.

12Teismas konstatavo ir tai, kad teikiami liudijimai neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų dėl savo prieštaringumo, todėl negali būti pripažinti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Teismas akcentavo ir atsakovo prašyme nurodytų aplinkybių neatitiktį LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nuostatų reikalavimams.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

147. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą Šiaulių apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-1664-569/2013. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

157.1. Apeliantas kategoriškai nesutinka su teismo atsisakymu atnaujinti procesą nurodydamas, kad nagrinėjant civilinę bylą teisme jis neturėjo įrodymų teiginiui, kad 2008-05-30 raštelis apie atsiskaitymą yra suklastotas, pagrįsti. Apelianto įsitikinimu, tai, kad teismas nematė pagrindo abejoti M. Ž. parodymais, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, neužkerta kelio situaciją vertinti iš esmės kitaip.

167.2. Teismas visiškai ignoravo pateiktą notariškai patvirtintą M. Ž. liudijimą apie dokumento klastojimą, M. M. jai darytą įtaką. Apeliantui nėra suprantami teismo argumentai dėl M. Ž. parodymų prieštaringumo, tai pat, jog nėra pateikti įsiteisėję teismų sprendimai dėl melagingų parodymų davimo ir pan.

177.3. Pas notarą M. Ž. buvo įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, todėl jos parodymai teisme tapo nepatikimi. Paaiškėjus šioms aplinkybėms apeliantui akivaizdu, kad civilinėje byloje priimto sprendimo teisingumas kvestionuotinas, inicijuojant siekiamą atnaujinti procesą ir akcentuojant galbūt padarytas net kelias nusikalstamas veikas.

188. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas M. M. prašo apelianto atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo ir proceso atnaujinimo atmesti bei priteisti patirtas atstovavimo išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

198.1. Apelianto nurodomos tariamai naujai paaiškėjusios aplinkybės akivaizdžiai neatitinka net kelių kriterijų, kurių buvimas yra būtinas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

208.2. M. Ž. liudijimas notarui negali būti pripažintas tinkamu ir leistinu įrodymu, nes civilinėje byloje ji buvo atsakovė, todėl teismas turėtų vertinti tokio asmens rašytinius bei žodinius paaiškinimus.

218.3. CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindą bylai atnaujinti ir peržiūrėti priimtą teismo sprendimą sudarytų pateikiamas įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl veikos numatytos LR BK 235 str., ar 300 str., tačiau tokie dokumentai nėra priimti ir nėra pateikti teismui.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

249. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

2510. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 str. 1 d. nustatytą pagrindą, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99); kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloj Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-31/2014), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

26Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindo

2711. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytu pagrindu dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu, ir CPK 366 straipsnio 1 d. 3 p., kuriame yra nurodoma, kad atnaujinimo pagrindą sudaro įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti melagingi šalies paaiškinimai, liudytojo parodymai dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo A. K. prašymo dėl proceso atnaujinimo šiais pagrindais netenkino, su tuo apeliantas nesutinka.

2812. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo atnaujinti procesą pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

2913. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujus įrodymus, patvirtinančius, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad procesui atnaujinti nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2012; 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014 ).

3014. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad nagrinėjant civilinę bylą teisme apeliantas neturėjo įrodymų, kad 2008-05-30 susitarimas tarp M. M. ir M. Ž. apie atsiskaitymą yra suklastotas. Tik 2015 metų spalio mėnesį paaiškėjo, kad nagrinėjant bylą dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atsakovė

31M. Ž. teismui sakė netiesą.

3215. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliantas nenurodė naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios turėtų esminę reikšmę bylai ir galėtų sukelti abejonių įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrįstumu, nes byloje buvo ištirti visi esantys įrodymai, dėl jų išsamiai pasisakyta.

33Teismui akivaizdu, kad pareiškėjo prašyme nurodyti faktai ir aplinkybės nesudaro CPK 366 straipsnyje 1 dalies 2 punkte numatyto pagrindo atnaujinti procesą byloje, baigtoje įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, nes 2008-05-30 susitarimas yra nenuginčytas ir galiojantis. Paties apelianto pripažinta, kad šio susitarimo neginčijo, nes toks mėginimas būtų nerezultatyvus. Tai sustiprina teismo įsitikinimą, kad ši naujai paaiškėjusi ir esminę reikšmę turinti aplinkybė apeliantui buvo žinoma proceso metu. Pažymėtina, kad pozicijos, jog 2008-05-03 susitarimas nėra pakankamas įrodymas, jog su M. Ž. buvo atsiskaityta ir kylančių abejonių dėl dokumento sudarymo laiko, pareiškėjas A. K. laikėsi tiek nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1664-569/20013 pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinėje instancijoje. Svarbu ir tai, kad M. Ž., teigdama, kad sakė netiesą, 2008-05-03 susitarimo dėl atsiskaitymo neteisėtumo nekvestionuoja. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad apelianto nurodomos naujai paaiškėjusios aplinkybės akivaizdžiai neatitinka kriterijų, kurių buvimas yra būtinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

3416. Naujai paaiškėjusioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas pateikė 2015-10-22 M. Ž. ir 2015-12-16 R. Ž., kaip liudytojų parodymus, patvirtintus notaro, kuriuose nurodomos aplinkybės apie 2008-05-30 susitarimo apie atsiskaitymą sudarymą.

35Atsižvelgiant į tai, kad naujai pateikti įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su bylą nagrinėjusio teismo išvada, kad pareiškėjo pateikti įrodymai yra prieštaringi. Šiuo atveju neteisus apeliantas teigdamas, kad teismas visiškai ignoravo pateiktą notariškai patvirtintą M. Ž. liudijimą apie dokumento klastojimą, M. M. jai darytą įtaką. Akcentuotina ir tai, kad M. Ž. liudijimas notarui negali būti pripažintas tinkamu ir leistinu įrodymu, nes civilinėje byloje ji buvo atsakovė, ir jos rašytiniai bei žodiniai paaiškinimai vertinti visų nustatytų faktinių aplinkybių kontekste. Aplinkybė, kad duodama parodymus notarui M. Ž. buvo įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, nesuteikia išskirtinumo ir nepaneigia atsakovės

36M. Ž. duotų parodymų civiliniame procese jai prisiekus. Teismo vertinimu, apelianto teikiami M. Ž., R. Ž. liudijimai notarui dėl savo prieštaringumo ir nepatikimumo, tai pat ir dėl neatitikties įstatymo keliamiems reikalavimams atitinkamos kategorijos įrodymams, negali būti pripažįstami tinkamais įrodymais. Remdamasis tuo kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad įstatymo leidėjo leistinų, neginčijamų įrodymų apie naujai paaiškėjusias aplinkybes pareiškėjas teismui nepateikė.

37Teismas vertina ir tai, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.e2S-1225-372/2015 konstatuota, jog M. Ž. ir R. Ž. analogiški liudijimai notarui nesudaro pagrindi atnaujinti procesą prašomu pagrindu.

38Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 punkto pagrindo

3917. Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą taip pat grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas. Procesas gali būti atnaujinamas esant CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems pagrindams, tačiau tokiu atveju prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridėtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame būtų nurodyta bent viena aplinkybė, sudaranti pagrindą spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo. Komentuojamo straipsnio įtvirtinto pagrindo atnaujinti procesą egzistavimą gali patvirtinti tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl nusikalstamos veikos. Įrodymų, kad atsakovė M. Ž. duodama parodymus Šiaulių apylinkės teisme civilinės bylos Nr. 2-1664-569/2013 nagrinėjimo metu, davusi priesaiką sakė netiesą, o jos melagingų parodymų davimas būtų nustatytas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, pareiškėjas nepateikė. Pripažintina ir tai, kad nesant įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuris patvirtintų pareiškėjo nurodomas naujai paaiškėjusias aplinkybes – M. Ž. melagingus paaiškinimus teisme, apeliantas netinkamai ir nepagrįstai remiasi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte reglamentuotu atnaujinimo pagrindu.

4018. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl teismo nutarties naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas netenkinamas, teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

41Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

4219. Ieškovas M. M. nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje, todėl jos nepriteistinos.

43Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

44Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 6. 2. Pareiškėjas nurodė, kad M. Ž. nagrinėjant šią bylą teismui sakė... 7. 3. Suinteresuotas asmuo atsakovė M. Ž. A. K. prašymą dėl proceso... 8. 4. Suinteresuotas asmuo M. M. su prašymu atnaujinti procesą nesutiko.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 5. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi atsisakė... 11. 6. Teismas sprendė, kad pareiškėjas A. K. nenurodė jokių naujai... 12. Teismas konstatavo ir tai, kad teikiami liudijimai neatitinka įrodymams... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 7. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 15. 7.1. Apeliantas kategoriškai nesutinka su teismo atsisakymu atnaujinti... 16. 7.2. Teismas visiškai ignoravo pateiktą notariškai patvirtintą M. Ž.... 17. 7.3. Pas notarą M. Ž. buvo įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už... 18. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas M. M. prašo apelianto... 19. 8.1. Apelianto nurodomos tariamai naujai paaiškėjusios aplinkybės... 20. 8.2. M. Ž. liudijimas notarui negali būti pripažintas tinkamu ir leistinu... 21. 8.3. CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindą bylai atnaujinti ir... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. 9. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria atmestas prašymas... 25. 10. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 26. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindo... 27. 11. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK... 28. 12. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p.... 29. 13. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas... 30. 14. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad nagrinėjant civilinę bylą... 31. M. Ž. teismui sakė netiesą.... 32. 15. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliantas... 33. Teismui akivaizdu, kad pareiškėjo prašyme nurodyti faktai ir aplinkybės... 34. 16. Naujai paaiškėjusioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas pateikė... 35. Atsižvelgiant į tai, kad naujai pateikti įrodymai turi atitikti... 36. M. Ž. duotų parodymų civiliniame procese jai prisiekus. Teismo vertinimu,... 37. Teismas vertina ir tai, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo... 38. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 punkto pagrindo... 39. 17. Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą taip pat grindžia CPK 366... 40. 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 42. 19. Ieškovas M. M. nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 43. Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 44. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą....