Byla e2-2154-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, sekretoriaujant Vaivai Gurnikaitei, dalyvaujant atsakovei N. B., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ ieškinį atsakovei N. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pateiktame ieškinyje (el. b. l. 1-5) prašė teismo priteisti iš atsakovės 35,43 Eur skolą už teiktas administravimo, komunalines ir remonto paslaugas už 2013 metų liepos mėnesį, 5 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovui, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-20 įsakymu Nr. 30-1522, buvo pavesta vykdyti daugiabučio namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimą. Atsakovė liko skolinga už 2013 metais liepos mėnesį teiktas paslaugas 35,43 Eur sumą.

4Atsakovė N. B. atsiliepime į ieškinį (el. b. l. 33-34) nurodė, kad 35,43 Eur skolos sumą sudaro 20,00 Eur už lifto remontą ir 15,43 Eur už ventilio keitimą. Kadangi butas yra pirmame namo aukšte už lifto remontą jai nereikia mokėti, o ventilio keitimo darbai turėjo būti atlikti neatlygintinai, kaip buvo žadėta ieškovo atstovo. Jokios sąskaitos faktūros už atliktus ventilio keitimo darbus išrašyta atsakovei nebuvo.

5Teismo posėdžio metu atsakovė pripažino 20,08 Eur skolą už lifto remontą, o 2013-07-31 sąskaitoje (serija NPCG13074203) nurodytą 15,35 Eur skolą ginčija, kadangi kaip matyti iš 2017-02-09 teismo posėdžio metu pateiktos 2012-11-30 sąskaitos (serija NPCG12122336) ieškovei už paslaugas suteiktas 2012 m. lapkričio mėnesį buvo įtraukta „ventilių keitimo“ 15,35 Eur (53,00 Lt) suma. Ši suma ir nurodyta 2013 m. liepos mėnesio sąskaitoje kaip skola, nes jos atsakovė mokėti neturi jokio pagrindo ir nemokėjo.

6Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko. Apie teismo posėdį buvo informuotas tinkamai. Jokių prašymų iki teismo posėdžio iš ieškovo negauta.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį CK 4.82 str., 4.84 str. ir CK 4.86 str. pagrindu, prašydamas priteisti iš atsakovės nesumokėtą užmokestį už administravimo, komunalines ir techninės priežiūros paslaugas.

9Ieškovo, atsakovės paaiškinimais bei pateiktais ir ištirtais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad ieškovas, remiantis 2012-07-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1522, vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilnius, bendrojo naudojimo objektų administravimą. Ieškovas teikė administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkams. Pagal 2016-09-14 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovė nuosavybės teise valdo butą, esantį ( - ), Vilnius (e. b. l. 7). Atsakovė už paslaugas su ieškovu neatsiskaitė ir ieškovui liko skolinga 35,43 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas 2013 metų liepos mėnesį (el. b. l. 9, 50).

10Atsakovė, teikdama žodinius paaiškinimus teismo posėdžio metu nebeginčijo susidariusios skolos už lifto remontą, kurį pagrindžia ieškovo į bylą pateikti įrodymai, kad tokie darbai buvo atlikti (el. b. l. 63-66) bei proporcingai valdomam turtui apskaičiuota atsakovei mokėtina suma 2013 metų liepos mėnesį, kurią sudaro 20,08 Eur (be PVM) (el. b. l. 50).

11Remiantis CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Sutrumpintuose motyvuose nenurodomi argumentai, kodėl teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto ar kitų patalpų savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Nagrinėjamu atveju atsakovai, kaip daugiabučio namo bendraturčiai, nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo konkrečiu atveju mokėti už teikiamas namui administravimo paslaugas, bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, bendro naudojimo elektrą bei privalomąsias kaupiamąsias lėšas namo atnaujinimui (el. b. l. 33, 113-128 ), nes jų, kaip bendraturčių, pareigos kyla iš įstatymu jiems suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003). Dėl lifto modernizavimo, remonto, keitimo darbų kaip privalomųjų statinių priežiūros darbų teismų praktikoje ne kartą pasisakyta ir nustatyta daugiabučio namo bendraturčio pareiga proporcingai jo turimam turtui padengti lifto atnaujinimo išlaidas (Vilniaus apygardos teismo 2010-12-23 nutartis civilinėje byloje 2A-1055-3345/2010; 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-653-661/2011; 2012-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-817-464/2012; 2015-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2172-262/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). Šiame kontekste aktualu tai, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą ir tuo pačiu mokėti už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, byloje nepaneigus ieškovo suteiktų paslaugų (atlikto lifto remonto) fakto, ieškovui iš atsakovės priteistina 20,08 Eur skola už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, teiktas butui, adresu S. ( - ), Vilnius, už 2013 metų liepos mėnesį (CK 4.76 str., 4.82 str., 6.38 str., el. b. l. 9, 50). Dėl ginčytinos skolos dalies

13Kaip minėta, atsakovė ginčydama 15,35 Eur sumą, įrašytą į 2013 metų liepos mėnesio sąskaitą kaip „skola“, įrodinėja, kad ši skola įtraukta į mokėtiną sumą už 2013 metų liepos mėnesį kaip atsakovės neapmokėta į 2012-11-30 sąskaitą įtrauktą „ventilių keitimas“ 53,00 Lt (15,35 Eur) suma, kadangi jokių kitų įsiskolinimų iš atsakovės ieškovui nebuvo, jai visas sąskaitas apmokant tinkamai.

14Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-526/2009; kt.). Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-156/2009; 2010-03-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-139/2010; kt.). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis c. b. Nr. 3K-3-423/2010 ir kt.). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

15Atsakovei keliant abejones, kas sudaro 15,35 Eur “skola” sumą, įtrauktą į 2013 m. liepos mėnesio atsakovei išrašytą sąskaitą, atsakovas 2017-01-11 nutartimi buvo įpareigotas pateikti buhalterinius dokumentus, pagrindžiančius už kokiais mėnesiais teiktas paslaugas susidarė 2013 m. liepos mėnesį fiksuota 15,35 Eur skola ieškovui, atsakovui rašytiniuose paaiškinimuose teigiant, kad jokie ventilio keitimo darbai skolos susidarymo laikotarpiu atliekami nebuvo bei nėra įskaičiuoti į 2013 m. liepos mėnesio sąskaitą, o tai buvo einamosios skolos (el. b. l. 63-64). Tačiau atsakovas jokių objektyvių duomenų savo argumentams pagrįsti nepateikė. Priešingai, atsakovė 2017-02-09 teismo posėdžio metu pateikė 2012-11-30 sąskaitą (el. b. l. 75), į kurios mokėtiną sumą įtraukta 53,00 Lt (15,35 Eur) suma “ventilių keitimas“. Remiantis byloje esančių įrodymų visuma bei jiems neprieštaringiems atsakovės paaiškinimais, kad jos besitęsiantis įsiskolinimas ieškovui buvo tik nemokėjimas už ventilio keitimą, teismas sprendžia, kad 2013 metų liepos mėnesio sąskaitoje esanti atsakovės mokėtina “skolos” suma susidarė dėl atsakovės neapmokėtos į 2012 m. lapkričio 30 dienos sąskaitą įtrauktos už „ventilių keitimą“ 15,35 Eur (53 Lt) sumos.

16Vertinant, ar atsakovei kyla pareiga mokėti už ieškovo suteiktas ventilių bute keitimo paslaugas, atsakovei neginčijant, kad tokios paslaugos buvo suteiktos, tačiau pažymint, kad buvo susitarta, jog tokios paslaugos bus neatlygintinės, teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų suteiktos paslaugos (atliktų darbų) atlygintinumą. Teismas buvo įpareigojęs ieškovą pagrįsti įsiskolinimo pagrindą objektyviais rašytiniais įrodymais. Byloje nėra jokių dokumentų, pagrindžiančių sunaudotų medžiagų kiekį, atliktų darbų mastą, medžiagų ir darbo valandų įkainius, atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto ir pan., leidžiančių įvertinti suteiktų paslaugų atlygintinumą bei prievolės dydžio pagrįstumą. Duomenų, kad ventilių keitimas atsakovės bute buvo būtinas ir susijęs su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais taip pat nepateikta. Teismas, įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visetą, konstatuoja, kad ieškovas nepagrindė objektyviais duomenimis atlygintinos paslaugos fakto, už kurią namo bendraturtis turi įstatyminę ar sutartinę pareigą sumokėti.

17Taigi, remiantis išdėstytu, konstatavus, kad ieškovas nepagrindė dalies prašomos priteisti skolos objektyviais įrodymais, leidžiančiais daryti išvadą dėl atsakovei kylančios prievolės, teismas priteisia ieškovui iš atsakovės 20,08 Eur, o kitą ieškinio reikalavimų dalį atmeta. Teismo vertinimu, ieškovo patekta skolų valdymo ataskaita (el. b. l. 9) patvirtina, kad atsakovė yra apmokėjusi 17,29 Eur už 2013 m. liepos mėnesį teiktas paslaugas, t. y. visą mokėtiną pagal 2013-07-31 sąskaitą sumą, išskyrus 20,08 Eur sumą už lifto remontą (el. b. l. 50).

18CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (20,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Šalims bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir nepatenkintų ieškinio reikalavimų proporcijas, atsižvelgiant į šalių sąžiningumą ir procesinį elgesį, turėtų išlaidų dydį ir jų pagrįstumą (CPK 93 str. 2 d. ir 4 d., 98 str.).

20Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą ir 0,84 Eur vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso –16,71 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 9,52 Eur (16,71 Eur×57 proc.) - priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 2 d.).

21Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas – 54,45 Eur už ieškinio parengimą. Šias išlaidas grindžia 2016-04-26 atstovavimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Skolos LT“ ir Advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ advokatais (el. b.l. 15), Susitarimu Nr. 4 prie 2010-11-02 Teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 2010-S-3A, sudaryto tarp UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Skolos LT“, kuriame nustatyta, kad UAB „Skolos LT“ paslaugų teikimui gali pasitelkti kitas bendroves ir (ar) advokatų profesines bendrijas (el. b. l. 10). Byloje taip pat pateikta 2016-09-15 PVM sąskaita faktūra Nr. SK03795, 925,65 Eur sumai už UAB „Skolos lt“ suteiktas teisines paslaugas ieškovui. Taip pat pateikta PVM sąskaita faktūra Nr. VV2016562 išrašyta UAB „Skolos LT“ 9 413,80 Eur sumai (el. b. l. 16) bei mokėjimo nurodymas Nr. 486 iš kurio matyti, jog UAB „Skolos LT“ apmokėjo advokatų profesinei bendrijai „TRINITI LT“ minėtą sąskaitą (e. b. l. 22).

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 str. ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 str. nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr.3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-7-334-687/2015).

23Taigi išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovas kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis ieškovo darbuotojas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 4 prie teisinių paslaugų sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti ieškovo atstovu teisme (CPK 56 str.). Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Byloje esantis Susitarimas Nr. 4, sudarytas tarp UAB „Namų priežiūros centras“ ir UAB „Skolos LT“, kuriame nustatyta, kad UAB „Skolos Lt“ paslaugų teikimui gali pasitelkti kitas bendroves ir (ar) advokatų profesines bendrijas, nepagrindžia kitokio vertinimo, o tik patvirtina, kad atstovavimo teisiniai santykiai Advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ advokatus sieja su asmeniu, nesančiu proceso dalyviu šioje byloje, t. y. UAB „Skolos LT“, bet ne su ieškovu UAB „Namų priežiūros centras“. Taigi byloje nėra įrodymų, kad ieškovą byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas ir 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidos būtų sumokėtos tokiam advokatui (tiesiogiai ar per tarpininką) už konkrečioje byloje suteiktas paslaugas. Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidas yra aiškiai nepagrįstas.

24Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., CPK 96 str. 6 d.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovui UAB „Namų priežiūros centras“, įm. kodas 125596783, iš atsakovės N. B., gim. 1980-06-18, 20,08 (dvidešimt eurų 8 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (20,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,52 Eur (devynis eurus 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Kitą ieškinio dalį atmesti.

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. Ieškovas pateiktame ieškinyje (el. b. l. 1-5) prašė teismo priteisti iš... 4. Atsakovė N. B. atsiliepime į ieškinį (el. b. l. 33-34)... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė pripažino 20,08 Eur skolą už lifto... 6. Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko. Apie teismo posėdį buvo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį CK 4.82 str., 4.84 str. ir... 9. Ieškovo, atsakovės paaiškinimais bei pateiktais ir ištirtais rašytiniais... 10. Atsakovė, teikdama žodinius paaiškinimus teismo posėdžio metu nebeginčijo... 11. Remiantis CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str.... 13. Kaip minėta, atsakovė ginčydama 15,35 Eur sumą, įrašytą į 2013 metų... 14. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 15. Atsakovei keliant abejones, kas sudaro 15,35 Eur “skola” sumą, įtrauktą... 16. Vertinant, ar atsakovei kyla pareiga mokėti už ieškovo suteiktas ventilių... 17. Taigi, remiantis išdėstytu, konstatavus, kad ieškovas nepagrindė dalies... 18. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 19. Šalims bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir... 20. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur... 21. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas –... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti... 23. Taigi išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui,... 24. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovui UAB „Namų priežiūros centras“, įm. kodas 125596783,... 28. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...