Byla 2-726/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienė ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bomba Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. B2-1386-258/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prototechnika“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bomba Baltic“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Prototechnika“ 2011-05-09 kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Bomba Baltic“ iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 30 358,90 Lt, o jų mokėjimo terminas yra praleistas.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Bomba Baltic“ bei jo administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (civilinė byla Nr. B2-5640-590/2011). Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi minėta teismo nutartis buvo panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo 30 358,90 Lt reikalavimas, dėl kurio vyksta teisminis ginčas, turi lemiamą reikšmę atsakovo nemokumo būsenai, todėl, neišsprendus šio ginčo, nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonė yra nemoki (civilinė byla Nr.2-2514/2011).

7Ieškovas UAB „Prototechnika“ 2011-12-09 pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Bomba Baltic“ iškelti bankroto bylą. Pareiškimą grindė ta pačia 30 358,90 Lt pradelsta skola.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 27 d. nutartimi nustatė UAB „Bomba Baltic“ vadovui terminą iki 2012-01-05 pateikti teismui bendrovės dokumentus, kurie yra nurodyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje bei savo iniciatyva, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalimi, taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „Bomba Baltic“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudė juo disponuoti, paliko teisę jį valdyti ir naudotis, taip pat areštavo banko sąskaitose esančias lėšas, uždraudė jomis disponuoti, leido įnešti pinigus į sąskaitas, sustabdė areštuoto turto realizavimą ir išieškojimus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Teismas nurodė, kad kol iš atsakovo nėra gauti aukščiau paminėtoje įstatymo normoje nurodyti dokumentai, nėra galimybės spręsti dėl atsakovo nemokumo fakto. Dėl to vienam mėnesiui pratęsė pasirengimą bylai nagrinėti.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas UAB „Bomba Baltic“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti jį pateikti teismui reikalingus dokumentus per 14 dienų nuo skundžiamos nutarties gavimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas be teisėto pagrindo savo iniciatyva taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų sąlygų, t. y. dėl įmonės nėra priimtų teismų ir kitų institucijų sprendimų ir pagal juos išduotų vykdomųjų raštų.
  2. Teismas be teisėto pagrindo neįvertino ieškinio argumentų ir pateiktų įrodymų, iš kurių matyti, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas ir yra pareikštas nesąžiningo ieškovo. Šias aplinkybes patvirtina tai, jog, visų pirma, ieškovas pakartotinį prašymą iškelti jam bankroto bylą pateikė nepraėjus dviems mėnesiams po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas atsisakė iškelti tokią bylą. Antra, vyksta ginčas tarp atsakovo UAB „Bomba Baltic“ akcininkų ir generalinės direktorės E. K. dėl nepagrįsto teisių ribojimo, vyriausiosios finansininkės V. Č. neteisėto skyrimo į generalinės direktorės pareigas, piniginių lėšų pervedimo į susijusių įmonių sąskaitas, įmonės dokumentų ir informacijos slėpimo ir kt. Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl UAB „Bomba Baltic“ valdybos sprendimų pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ab initio (civilinė byla Nr. 9823-599/2010). Trečia, ieškovo pateikta 2011-02-25 sąskaita faktūra Nr. PR1 0018736, kurios pagrindu yra prašoma iškelti bankroto bylą, yra fiktyvus (netikras) dokumentas, paruoštas atgaline data, o ieškovas nepateikė teismui sutarties, darbų priėmimo – perdavimo aktų, kurie patvirtintų realų darbų įvykdymą. Tai reiškia, kad ieškovas nėra jo kreditorius, o pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo siekiama perimti bendrovės valdymą ir turtą bei išvengti atsakomybės už atliktus neteisėtus veiksmus (bendrovės turto pasisavinimą, dokumentų klastojimą, sukčiavimą ir pan.).
  3. Teismo nutarties dalis dėl apsaugos priemonių taikymo yra be motyvų, o tai yra absoliutus jos negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 338 str.).
  4. Teismo taikytos priemonės yra neproporcingos ir pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principus, nes besąlygiškai areštavus visą turtą sutriko bendrovės ūkinė–komercinė veikla, jis nebegali atsiskaityti su kreditoriais, mokėti darbuotojams, mokesčių valstybei ir kt.
  5. Teismo nustatytas terminas iki 2012-01-05 pateikti bendrovės finansinius ir veiklos dokumentus, atsižvelgiant į jų apimtį, nėra pagrįstas ir neatitinka CPK 142 straipsnio 1 dalyje nurodyto minimalaus 14 dienų termino. Tuo labiau, kad šią nutartį jis gavo tik 2012-01-04, o ieškovas nesąžiningai nurodė, kad korespondencija atsakovui turi būti siunčiama jo buveinės, o ne faktinės veiklos adresu. Dėl to per teismo nustatytą terminą jis neturėjo objektyvių galimybių pateikti dokumentų.

12Ieškovas UAB „Prototechnika“ nepateikė atsiliepimo į atsakovo UAB „Bomba Baltic“ atskirąjį skundą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

15Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas UAB „Prototechnika“ pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Bomba Baltic“ bankroto bylą, o teismas, nustatęs, jog atsakovas nėra pateikęs ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, būtinų sprendžiant dėl įmonės mokumo/nemokumo, įpareigojo atsakovo vadovą šiuos dokumentus pateikti iki 2012-01-05, vienam mėnesiui pratęsė pasirengimą bylai nagrinėti ir savo iniciatyva (ex officio) pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą.

16Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

17Apeliantas UAB „Bomba Baltic“, nesutikdamas su teismo nutarties dalimi, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki bankroto bylos iškėlimo, tvirtina, jog teismas neturėjo teisės savo iniciatyva jų taikyti, nes dėl įmonės nėra priimtų teismų ir kitų institucijų sprendimų ir pagal juos išduotų vykdomųjų raštų, šios priemonės yra neproporcingos, pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principus, o pati teismo nutartis yra be motyvų. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šie apelianto argumentai patys savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

18Visų pirma, atmestinas atskirojo skundo teiginys, kad teismas ex officio gali taikyti apsaugos priemones tik tuo atveju, jei, kaip minėta, atsakovo atžvilgiu yra priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji raštai, nes pagal specialiąją normą – ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktą, teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Šia norma siekiama apsaugoti ne tik ir ne tiek ieškovo, siūlančio iškelti įmonei bankroto bylą, bet įmonės, kuri gali būti pripažinta nemokia, visų kreditorių teises, nes, kaip žinoma, bankroto procesas yra neatsiejamas nuo viešojo intereso apsaugos.

19Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, minėta ĮBĮ norma savaime nesuponuoja teismo pareigos kiekvienu atveju taikyti įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, turto areštą, tačiau įstatymas suteikia teismui teisę nuspręsti, ar apsaugos priemonės yra reikalingos ir ar jas yra būtina taikyti konkrečiu atveju, tai yra nuspręsti, ar yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokią išvadą nagrinėjamoje byloje leidžia daryti žemiau nurodytos aplinkybės, susijusios su ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies reikalavimų vykdymu (CPK 144 str. 1, 2 d.).

20Teismas savo sprendimą taikyti šias priemones motyvavo tuo, jog yra būtina pratęsti pasirengimą bylos nagrinėjimui, nes atsakovo UAB „Bomba Baltic“ vadovas nevykdo ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo dienos pateikti teismui įmonės mokumui nustatyti būtinus dokumentus, nors minėtas pareiškimas atsakovui buvo įteiktas 2011-12-04. Ši aplinkybė leidžia svarstyti dėl atsakovo sąžiningo elgesio. Taip pat su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo teismui buvo pateikti rašytiniai įrodymai apie ieškovo skolą, ikiteisminės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymąsi, Sodros interneto svetainės duomenys apie atsakovo įsiskolinimą šiai institucijai ir kt. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad priimdamas skundžiamą nutartį, teismas turėjo duomenų, jog ieškovo nurodyta atsakovo 30 358,90 Lt skola buvo jam priteista neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu už akių (9-10 b. l.). Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartyje, kuria atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą, buvo konstatuota, jog jos priėmimo metu pagal byloje buvusius finansinės atskaitomybės dokumentus apelianto turtas sudarė 47 638 Lt. Tuo tarpu atsakovas UAB „Bomba Baltic“ kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui, kaip fakto instancijai, nepateikė jokių duomenų, kurie paneigtų teismo argumentus dėl būtinybės taikyti apsaugos priemones iki bus išnagrinėtas ieškovo pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (CPK 12, 306, 338 str.).

21Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog netaikius šių apsaugos priemonių, būtų pažeistas įmonės kreditorių lygiateisiškumas bankroto byloje, nes galimai nemokus atsakovas turėtų galimybę iki šios bylos iškėlimo vykdyti įsipareigojimus tam tikriems savo kreditoriams iš esmės kitų kreditorių sąskaita ir tuo tikėtinai būtų apsunkintas bankroto procesas (CPK 185 str., 144 str. 1, 2 d.).

22Antra, pirmiau paminėti argumentai leidžia atmesti kaip nepagrįstą apelianto UAB „Bomba Baltic“teiginį, kad skundžiama teismo nutartis naikintina, kaip neatitinkanti proceso reikalavimų, tai yra nemotyvuota. Be to, pažymėtina, kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo procesinio sprendimo neišsamus motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2010). Dėl to netgi nustačius, jog skundžiama teismo nutartis yra nepakankamai motyvuota, ji negali būti naikinama, jeigu klausimas yra išspręstas teisingai (CPK 270 str., 329 str. 1 d.).

23Trečia, teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad teismas pažeidė proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principus, taikydamas atsakovo turto areštą visa apimtimi, t. y. kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams, taip pat piniginėms lėšoms. Kaip minėta, ginčo laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos procese dėl bankroto bylos iškėlimo, remiantis specialiąja norma, tai yra ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, pagal kurį CPK nustatyta tvarka gali būti areštuojamas visas atsakovo turtas, įskaitant lėšas. Gi šiuo atveju, apeliantas nepaneigė būtinybės taikyti apsaugos priemones tokia apimtimi, t. y. nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti apie jo vykdomą veiklą, darbuotojus ir kt. (CPK 178 str.).

24Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto UAB „Bomba Baltic“ teiginius, susijusius su ieškovo nesąžiningumu šiame procese. Apeliantas teisingai nurodo, kad ieškovas UAB „Prototechnika“ pakartotinį prašymą iškelti jam bankroto bylą pateikė nepraėjus dviems mėnesiams po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 11 d. atsisakė iškelti tokią bylą. Tačiau, kaip žinoma, įstatymas nedraudžia pakartotinai kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Minimoje nutartyje apeliacinis teismas nurodė, jog ieškovo 30 358,90 Lt reikalavimas turi lemiamą reikšmę atsakovo nemokumo būsenai, tačiau dėl jo tarp šalių vyksta teisminis ginčas. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje teismas laikė būtinu išsamiai ištirti atsakovo mokumo būklę bylos nagrinėjimo momentu ir tik tuomet spręsti dėl ieškovo UAB „Prototechnika“ reikalavimo pagrįstumo. Apribojus kreditoriaus teisę dėl bankroto bylos iškėlimo kreiptis pakartotinai, be kita ko, būtų užkirstas kelias pasiekti ĮBĮ tikslą – apsaugoti pačios įmonės, jos kreditorių teises (interesus) ir patenkinti jų reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-381/2006).

25Atsižvelgdama į tai, kas paminėta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra teisėta ir pagrįsta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d.).

26Kartu teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų, kuriais jis atsikerta į ieškovo reikalavimus, grindžia pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepagrįstumą, nes apelianto mokumo klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

27Dėl teismo nustatyto procesinio termino ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems dokumentams pateikti

28Kaip minėta, teismas skundžiama nutartimi atsakovo vadovui nustatė terminą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems dokumentams. Ši teismo nutartis atsakovui buvo įteikta 2012-01-04 (8 b. l.). Atsakovas atskiruoju skundu tvirtina, jog teismas nustatė neprotingą terminą, todėl ši nutarties dalis turi būti panaikinta bei nustatytas protingas 14 dienų terminas nuo skundžiamos teismo nutarties įteikimo jam dienos minėtiems bendrovės dokumentams pateikti. Teisėjų kolegija nutraukia apeliacinį procesą dėl šios teismo nutarties dalis, nes ji negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

29Visų pirma, kaip žinoma, procesiniu terminu laikomi įstatymo arba teismo nustatyti terminai tam tikriems procesiniams veiksmams atlikti ir jie yra taikomi tam, kad būtų užtikrintas operatyvus procesas (CPK 72 str.). Siekiant užtikrinti bankroto proceso koncentruotumą, įstatymų leidėjas numatė, kad teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos turi priimti nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Taip pat turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Taigi šia norma yra įtvirtinta maksimali pasirengimo nagrinėti bankroto bylos iškėlimo klausimą stadijos trukmė – ji negali būti ilgesnė kaip 1 mėnuo, o dėl svarbių priežasčių – 2 mėnesiai. Per šį terminą yra atliekami įvairūs pasirengimo veiksmai, išreikalaujami dokumentai, derinama administratoriaus kandidatūra ir kt. Šių veiksmų atlikimo terminų ĮBĮ nereglamentuoja, tačiau jie negali viršyti nurodyto ĮBĮ nustatyto maksimalaus termino.

30Antra, teismas teisingai nurodė, kad ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis numato 5 dienų terminą įmonės, kuriai inicijuota bankroto byla, vadovui pateikti teismui konkrečius dokumentus ir jis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai kreditorius (ieškovas) atsakovui įteikia pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 str. 4 d.). Taigi atsakovo vadovas pagal įstatymą privalo pateikti teismui minėtoje teisės normoje nurodytus dokumentus be papildomo teismo nurodymo. Kita vertus, pasitaiko tokių situacijų, kai minėto įstatymo reikalavimas nėra įvykdomas. Tokiu atveju teismas turi teisę įmonės vadovui skirti iki 10 000 Lt baudą. Teismas taip pat turi teisę prieš skirdamas baudą savo nuožiūra suteikti atsakovo vadovui galimybę pateikti dokumentus per teismo nustatytą procesinį terminą, nes, kaip žinoma, bankroto bylos yra nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, numatytas specialiame įstatyme (ĮBĮ) (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str.).

31Trečia, procesiniai veiksmai yra atliekami įstatymų nustatytais terminais, o tais atvejais, kai įstatymas jų nenumato, juos nustato teismas (CPK 73 str. 1 d.). Asmuo, kuriam nustatytas terminas ir kuris dėl objektyvių priežasčių mato, jog tų veiksmų nespės atlikti, gali prašyti teismo pratęsti nustatytą terminą (CPK 77 str.), o jei terminas jau yra pasibaigęs – atnaujinti jį (CPK 78 str.). Asmens teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus nustatytam terminui (CPK 75 str. 1 d.), tačiau tai nereiškia, kad asmuo apskritai prarado galimybę jį atlikti. Toks asmuo, praleidęs įstatymo ar teismo paskirtą terminą, turi teisę kreiptis į teismą su pareiškimu jį atnaujinti ir tik teismui atsisakius tai padaryti, dėl šios nutarties gali būti paduotas atskirasis skundas (CPK 78 str. 6 d.). Nagrinėjamu atveju, apeliantas UAB „Bomba Baltic“ neprašė pirmosios instancijos teismo nei pratęsti nustatytą terminą, nei jo atnaujinti, bet padavė dėl jo skundą. Tuo tarpu, kaip išaiškinta aukščiau, skundžiama teismo nutartis dėl procesinio termino nustatymo neužkerta kelio bylai, tai yra nedraudžia atsakovui kreiptis dėl termino atnaujinimo, be to, nei CPK, nei ĮBĮ nėra numatyta galimybė tokią teismo nutartį apskųsti, todėl apeliacinis procesas dėl šios atsakovo UAB „Bomba Baltic“ atskirojo skundo dalies nutrauktina (CPK 334 str. 1 d., 315 str. 5 d.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

33Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bomba Baltic“ turtui, įskaitant pinigines lėšas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

34Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutarties dalies, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bomba Baltic“ nustatytas terminas Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems dokumentams pateikti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Prototechnika“ 2011-05-09 kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi iškėlė... 7. Ieškovas UAB „Prototechnika“ 2011-12-09 pakartotinai kreipėsi į teismą,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 27 d. nutartimi nustatė UAB... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas UAB „Bomba Baltic“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 12. Ieškovas UAB „Prototechnika“ nepateikė atsiliepimo į atsakovo UAB... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis... 15. Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas UAB „Prototechnika“ pateikė teismui... 16. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. Apeliantas UAB „Bomba Baltic“, nesutikdamas su teismo nutarties dalimi,... 18. Visų pirma, atmestinas atskirojo skundo teiginys, kad teismas ex officio gali... 19. Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, minėta ĮBĮ norma savaime nesuponuoja... 20. Teismas savo sprendimą taikyti šias priemones motyvavo tuo, jog yra būtina... 21. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog netaikius... 22. Antra, pirmiau paminėti argumentai leidžia atmesti kaip nepagrįstą... 23. Trečia, teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad teismas pažeidė... 24. Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto UAB „Bomba Baltic“... 25. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia,... 26. Kartu teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų, kuriais jis atsikerta... 27. Dėl teismo nustatyto procesinio termino ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje... 28. Kaip minėta, teismas skundžiama nutartimi atsakovo vadovui nustatė terminą... 29. Visų pirma, kaip žinoma, procesiniu terminu laikomi įstatymo arba teismo... 30. Antra, teismas teisingai nurodė, kad ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis numato 5... 31. Trečia, procesiniai veiksmai yra atliekami įstatymų nustatytais terminais, o... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutarties... 34. Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio...