Byla 2A-656-803/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Andriaus Veriko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „EIKA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SALMEDA“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „EIKA“ bei E. J. dėl įpareigojimo pašalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus bei nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Eikos statyba“.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė 1.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SALMEDA“, galutinai suformulavusi reikalavimus, prašė įpareigoti atsakovus solidariai per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita parengti pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) Vilniuje, grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo projektą, pateikti projektą ieškovei ir pagal projektą atlikti pastato grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo darbus, tai yra pašalinti defektus sukėlusias priežastis; atsakovams neįvykdžius teismo įpareigojimo ištaisyti defektus per nustatytą terminą, suteikti teisę ieškovei atlikti defektų šalinimo darbus atsakovų lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovų reikiamas išlaidas; išieškoti iš atsakovų solidariai ieškovo naudai 3 503,60 EUR nuostolių atlyginimo; išieškoti iš atsakovų solidariai ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; išieškoti iš atsakovų solidariai ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teisme; atmesti atsakovų prašymą taikyti ieškinio senatį; jeigu teismas spręstų, kad ieškinio senatis praleista, atnaujinti ieškinio senatį ieškiniui pateikti (VII tomas, b. l. 7-58). 2.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „EIKA“ yra pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - )), nuosavybės teise priklausančio ieškovei statytojas, užsakovas bei rangovas. Atsakovė UAB „EIKA“, baigusi statybos darbus, 2003 m. spalio 27 d. pardavė pastatą atsakovui E. J.. Atsakovas E. J. ir UAB „SEB VB lizingas“ 2007 m. gegužės 15 d. sudarė pastato pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas pastatą pardavė ieškovei. 2011 m. rugsėjo 7 d. tarp ieškovės (lizingo gavėjo) ir UAB „SEB VB lizingas“ (lizingo davėjo) buvo sudarytas priėmimo–perdavimo aktas ir pastato nuosavybės teisė galutinai perėjo ieškovei. 3.

8Pastate garantiniu laikotarpiu atsirado defektai: įskilo, įlūžo pastato grindys, grindys pradėjo smegti žemyn, atsirado ertmės ir tuštumos po grindimis, pradėjo sėsti gruntas, esantis po pastato grindimis, pradėjo skilti pastato konstrukcijos, atsirado plyšiai sienose, lubose, pradėjo skilti laiptai, atsirado žymus grunto nusėdimas išorėje iš kelių pastato pusių. Ieškovė dėl atsiradusių defektų kreipėsi į pastato statytoją (užsakovą) bei rangovą atsakovę UAB „EIKA“. Pastato statytojas (užsakovas) bei rangovas (atsakovė), gavęs prašymus bei pretenzijas nurodė, jog pastato defektai galėjo atsirasti ir dėl pirkėjo (ieškovės) veiksmų (t. y. per didelės apkrovos grindims, patalpų naudojimas ne pagal paskirtį ir kt.). Pastato defektai bei jų atsiradimo priežastys buvo užfiksuoti ir nustatyti 2012 m. lapkričio mėnesį UAB „Fugro Baltic“ (atsakovės UAB „EIKA“ pasirinkta įmonė) atliktų žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje, 2013 m. tyrime, o 2014 m. liepą buvo atlikti papildomi tyrimai. 4.

9Ieškovė paaiškino, kad iš Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus gautų dokumentų buvo nustatyta, jog tarp atsakovės UAB „EIKA“ ir trečiojo asmens UAB „Eikos statyba“ 2002 m. rugpjūčio 30 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. B/E-S/2 (toliau - Rangos sutartis) dėl ginčo statinio statybos. Jokių pranešimų apie statybos dalyvių pasikeitimus pateiktuose dokumentuose nebuvo rasta. Atsakovė UAB „EIKA“ statė (t. y. tiek kaip statytojas (užsakovas), tiek kaip ir rangovas, pastatą pardavimui, pardavė, todėl kaip pardavėjas pagal įstatymą bei pirkimo–pardavimo sutartį suteikė kokybės garantiją, todėl ji ir yra atsakingas už parduoto pastato kokybės trūkumus, t. y. defektus. Nėra jokių duomenų, jog atsakovė UAB „EIKA“ pirkimo– pardavimo sutartimi būtų suteikusi kokias nors teises pirkėjui /pirkėjams tiesiogiai reikšti reikalavimus trečiajam asmeniui UAB „Eikos statyba“. Į civilinę bylą pateiktame statybos darbų žurnale nėra nurodyta, kas yra pastato statybos rangovas ir kam šis žurnalas buvo perduotas, o taip pat matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“ yra nurodomas kaip subrangovas. 5.

10Pastatas pripažintas tinkamu naudoti 2003 m. liepos 11 d., o pirmajam pirkėjui E. J. buvo perduotas naudoti 2003 m. spalio 27 d., todėl nuo šių datų gali būti skaičiuojamas pastato garantinis terminas, atitinkamai 5, 10 ir 20 metų, atsižvelgiant į pastate atsiradusius defektus ir vadovaujantis aukščiau nurodyta teismine praktika. Nagrinėjamoje byloje pagal pastato defektų pobūdį, matyti, jog atsiradusiems pastato defektams turi būti taikomas dvidešimties metų garantinis laikotarpis. 6.

11Ieškovė, siekdama nustatyti atsiradusius defektus bei jų priežastis, samdė ekspertus, kurie atliko tyrimus, todėl jų paslaugoms apmokėti ieškovė patyrė 3 503,60 EUR sumai tiesioginių nuostolių (t. y. UAB „Fugro Baltic“ tyrimas (35,04 EUR) (iki teismo), UAB „Geotestus“ tyrimas (735,92 EUR) (iki teismo), teismo eksperto S. M. ekspertinio pobūdžio tyrimas (2 102,64 EUR) (iki teismo), antstolio D. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (150,00 EUR), teismo eksperto E. L. ekspertizės aktas (480,00 EUR), kurie turi būti priteisti jos naudai. 7.

12Atsakovė UAB „EIKA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Savo nesutikimą atsakovė grindžia tuo, jog pardavėjo suteiktos daikto garantijos terminas buvo pasibaigęs, kai ieškovė kreipėsi į atsakovę. Pardavėjas UAB „EIKA“ gyvenamąjį namą pirkėjui E. J. pardavė 2003 m. spalio 27 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu. Garantijos terminai minėtoje sutartyje nenurodyti ir pardavėjo garantija dėl parduodamo daikto kokybės galioja tam tikrą laiko tarpą. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartyje nenustačius garantijos termino galioja CK 6.338 straipsnio 2 dalyje numatytas dviejų metų bendrasis terminas reikalavimui dėl parduoto daikto trūkumų pareikšti. CK 6.698 straipsnyje ir Statybos įstatymo 36 straipsnyje (redakcija iki 2016-12-31) numatyti garantiniai terminai pardavėjui taikomi tik jeigu atitinkami garantijos terminai yra numatyti sutartyje. Šiuo atveju atsakovė UAB „EIKA“ nesuteikė garantijos, kurios terminas atitiktų CK 6.698 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnyje (redakcija iki 2016-12-31) numatytus terminus. Anot atsakovės, garantiniu terminu į atsakovę UAB „EIKA“ nebuvo kreiptasi dėl parduoto daikto kokybės, todėl atsakovė UAB „EIKA“ nėra ir nebuvo atsakinga už atsiradusius trūkumus objekte, esančiame adresu ( - ), Vilniuje. Be to, atsakovė nesuteikė ilgesnės, negu dvejų metų pardavėjo garantijos (CK 6.338 straipsnis). Atsakovė teigia, kad ji neatliko jokių statybos rangos darbų pastate, todėl atsakovė UAB „EIKA“ nelaikytina nei objekto rangovu, nei projektuotoju, nei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. Ieškovės su atsakove UAB „EIKA“ nesieja sutartiniai santykiai, todėl dėl daikto kokybės ieškovė apskritai negali reikšti jokių reikalavimų atsakovei UAB „EIKA“. 8.

13Atsakovė nurodė, kad yra nepagrįsti patikslinto ieškinio teiginiai, jog pastatui yra taikytinas 20 metų garantinis terminas dėl tariamai tyčia paslėptų defektų. Tyčinis defektų slėpimas byloje nėra įrodytas, juo labiau, byloje nėra jokių įrodymų, jog defektus tyčia slėpė atsakovė UAB „EIKA“, kuri nebuvo rangovas. Atsakovės UAB „EIKA“ atstovų vykimas į pastatą, susidariusios situacijos aiškinimasis bei siekis užkirsti kelią kilti ginčams ateityje, negali būti interpretuojamas kaip atsakovės UAB „EIKA“ atsakomybės už defektus pripažinimas ar prielaida senaties terminui nutraukti. Atsakovė nepripažįsta pareikšto patikslinto ieškinio ir nepripažįsta bei objektyviai negali pripažinti tariamų defektų, kurie netgi nėra aiškiai įvardinti patikslintame ieškinyje. Iš ieškovės patikslinto ieškinio nėra aiški ir tiksli tariamų defektų ir jų šalinimo darbų apimtis bei vieta, be to, neaišku, kokius konkrečius trūkumus ir kokia apimtimi yra prašoma įpareigoti pašalinti. Šios bylos nagrinėjimo metu skirtinguose procesiniuose dokumentuose ieškovė tariamus defektus apibūdina vis skirtingai. Ankstesniuose procesiniuose dokumentuose, ieškovė netgi neįvardija aiškaus bei baigtinio tariamų defektų sąrašo ir kokie tie defektai, formuluojant ieškinio dalyką, yra taip pat nenurodyti, kadangi nei tariami laiptų, nei lubų, nei kiti defektai apskirtai netgi nėra minimi jokiuose ekspertizės aktuose. Patikslintame ieškinyje ieškovė nepaaiškina, kodėl ir kokiu pagrindu tariamų ir konkrečiai neįvardintų trūkumų šalinimui reikalauja parengti projektą, be to, visiškai yra neaiški tokio projekto apimtis bei paskirtis, tokiu būdu ieškinio patenkinimo atveju ieškovės reikalavimas garantuotų papildomą ginčą, net ir ieškinio patenkinimo atveju atsakovė UAB „EIKA“ neturėtų jokių galimybių įvykdyti ieškovės reikalavimus ištaisyti neapibrėžtus trūkumus. Atsakovė UAB „EIKA“ nevykdo statybos darbų, neturi statybos darbus galinčių atlikti darbuotojų bei įrangos. 9.

14Atsakovės nuomone, jeigu laikyti, kad pirmojo aukšto grindų įlinkimą paveikė po pastatu esantis dūlėti linkęs organinis sluoksnis, tai už šią aplinkybę nėra atsakinga atsakovė UAB „EIKA“. Šis sluoksnis statybos metu nepastebėtas, statybos darbų metu iki jo nebuvo atsikasta, o prieš statant namus buvo atlikti visi tuo metu reikalingi tyrimai ir atsakovei nebuvo pateikta jokia informacija apie tariamai netinkamą pagrindą namų statybai, todėl ieškovės prielaidos apie galimai tyčia neatsakingai vykdytus statytojo įsipareigojimus yra visiškai nepagrįstos. Be to, ekspertinio tyrimo akto Nr. 16/12/20-01 tendencingumą parodo ir tai, jog nors E. L. pavedama atsakyti į vienintelį klausimą dėl garantijos terminų, tačiau E. L. net nesilankęs pastate ir netyręs jokių konkrečių defektų, pateikia keturias atskiras išvadas. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų, šioje byloje negalima vadovautis E. L. aktu Nr. 16/12/20-01, nustatant konkrečiai neįvardintiems bei neištirtiems defektams taikytinus garantinius terminus. Ieškovei reiškiant nepagrįstą patikslintą ieškinį dėl įpareigojimo pašalinti defektus, negali būti tenkinamas ir ieškovės prašymas priteisti nuotolius, kuriuos sudaro tariamų defektų tyrimo išlaidos bei reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Atsakovė patikslintu atsiliepimu prašė teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškovės patikslintą ieškinį atmesti bei išieškoti atsakovės UAB „EIKA“ naudai iš ieškovės visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. 10.

15Teismui atmetus ieškovo ieškinį, pareikštą atsakovui E. J., ieškovė su juo sudarė taikos sutartį, atsisakydama atsakovui keltų reikalavimų.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

1711.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 8 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino iš dalies. Teismas nusprendė: 1) įpareigoti atsakovę UAB „EIKA“ per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita parengti pastato (unikalus Nr. 1300-1077-4141), esančio adresu ( - ), Vilniuje, grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo projektą, pateikti projektą ieškovei UAB „SALMEDA“ ir pagal projektą atlikti pastato grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo darbus, t. y. pašalinti defektus sukėlusias priežastis; 2) atsakovei UAB „EIKA“ neįvykdžius teismo įpareigojimo ištaisyti defektus per nustatytą terminą, suteikti teisę ieškovei UAB „SALMEDA“ atlikti defektų šalinimo darbus ieškovės lėšomis; 3) išieškoti iš atsakovės UAB „EIKA“ ieškovės UAB „SALMEDA“ naudai 3 503,60 EUR nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2013-10-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 000,00 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 1 250,00 EUR už ekspertizės atlikimą bei 253,00 EUR žyminį mokestį; 4) išieškoti iš ieškovės UAB „SALMEDA“ atsakovo E. J. naudai 2 140,32 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti; 5) išieškoti iš ieškovės UAB „SALMEDA“ atsakovės UAB „EIKA“ naudai 300,00 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti; 6) likusioje dalyje ieškinį atmesti. 12.

19Teismas nustatė, kad 2012 m. lapkričio mėnesį atlikti žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai ir jų pagrindu parengta ataskaita parodė, kad esamus grindų nuosėdžius veikia geologiniame pjūvyje didelę dalį užimantys technogeninės kilmės organiniai gruntai, tai yra gylyje nuo 0,95 m iki 2,65 m aptikta pjuvenų storymė, kuri slūgso ant fliuvioglacialinių procesų suklostytų, apylinkėms būdingų, smulkių smėlių, kurių sluoksnio padas 3,0 m gręžiniu nebuvo pasiektas. Teismas sprendimą, tenkindamas ieškinį, grindė 2013 m. liepos mėn. atliktų papildomų žvalgomųjų inžinerinių geologiniai tyrinėjimų duomenimis nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. (imtinai) Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. S. M. atlikto Pastato tyrimo duomenimis, Teismo paskirtos statybos techninės ekspertizės, kurią atliko teismo ekspertas S. S., duomenimis. 13.

20Pasisakydamas dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį, teismas padarė išvadą, kad vertinant teismo šioje byloje paskirtas bei šalių pateiktas ekspertų išvadas dėl namo grunto kokybės ir kitų nekilnojamojo daikto trūkumų (t. y. eksperto S. M. ekspertinio tyrimo, S. S. ekspertizės akto išvados, E. L., UAB „Fugro“, UAB „Geotestus“ tyrimų ir kt.), yra teisinis pagrindas konstatuoti, jog egzistuoja ginčo namo paslėpti trūkumai, o iš 2016 m. gruodžio 20 d. ekspertinio tyrimo akto turinio matyti, kad ginčo namo skirtingiems darbams turi būti taikomi dešimties metų bei dvidešimties metų garantiniai terminai, todėl ieškinio senatis nėra praleista. Taip pat teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje yra nustatyta atsakovės UAB „EIKA“ tyčia, slepiant trūkumus. 14.

21Teismas konstatavo, jog atsakovė UAB „EIKA“, statydama ginčo namą, gerai žinojo apie dėl jos kaltės ateityje galimai kilsiančius pastato trūkumus (defektus), ir tokie atsakovės UAB „EIKA“ veiksmai yra pripažintini neteisėtais, tai yra tyčiniais veiksmais, siekiant nuslėpti jau esamus bei ateityje būsimus ginčo namo defektus ir statybos darbų trūkumus, todėl teismas ir šioje dalyje atsakovų argumentus atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Taip pat teismas pažymėjo ir tai, jog atsakovė UAB „EIKA“ į šią civilinę bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad atsakovė UAB „EIKA“ stengėsi tinkamai užtikrinti ginčo namo projektinių sprendinių įgyvendinimą pastato statybos proceso metu. 15.

22Pasisakydamas dėl ieškovės suformuluoto prašymo įpareigoti atsakovus parengti defektų šalinimo projektą, pateikti projektą ieškovei UAB „SALMEDA“ ir pagal projektą atlikti pastato grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo darbus, teismas padarė išvadą, jog ieškovė turi teisę formuluoti tokio pobūdžio ieškinius reikalavimus, pasirinkdamas savo nuožiūra pažeistų teisių gynimo būdą, todėl ir šioje dalyje atsakovų argumentus dėl neįvykdomo sprendimo atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. 16.

23Teismas nenustatė ieškovės kaltės, tai yra netinkamo bei ne pagal paskirtį ginčo namo naudojimo ir eksploatavimo, ir pažymėjo, jog teismo paskirtos ekspertizės akto išvadose yra konstatuota ta aplinkybė, kad esami bei nustatyti ginčo namo defektai visiškai nėra paveikti jokiais ieškovės veiksmais, t. y. ginčo namo naudojimo ir eksploatavimo veiksmais. Teismas padarė išvadą, jog ekspertizės akte nurodytos ir konstatuotos aplinkybės nėra nuginčytos kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, be to, ši ekspertizė buvo paskirta teismo nutartimi, t. y. nagrinėjant šią civilinę bylą iš esmės, todėl teismas vadovavosi minėtos ekspertizės išvadose nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir konstatavo, jog defektai nuo pat statybų pradžios egzistavo ir jie atsakovės buvo paslėpti ar sąmoningai slepiami, t. y. statant ginčo namą nebuvo tinkamai atliktas ginčo namo pamatų konstrukcijų formavimas, dėl ko vėliau atsirado ir ginčo namo jau matomi defektai (t. y. įskilimai, nelygumai, tuštumos, ertmės ir kt.), todėl teismas atsakovų argumentus ir šioje dalyje atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. 17.

24Atmesdamas reikalavimą atsakovui E. J., teismas sprendė, kad atsakovas E. J. buvo tik vartotojas, nusipirkęs jau pastatytą pastatą asmeniniais tikslais, ir perleidęs šį ginčo namą ieškovui pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu po beveik keturių metų nuo įsigijimo. Ieškovę ir atsakovą E. J. siejo tik pirkimo–pardavimo santykiai, lygiai tokie pat santykiai siejo ir atsakovus E. J. bei UAB „Eika“, todėl jokia sutarties nuostata atsakovas E. J. neprisiėmė statytojo teisių ir pareigų, neįsipareigojo šalinti statybinių defektų per rangovui taikomą garantinį laikotarpį ar kitaip vykdyti statinio projektuotojo, rangovo ar techninio prižiūrėtojo teisių bei pareigų, todėl teismas ir šioje dalyje ieškovės argumentus atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. 18.

25Be to, teismas taip pat padarė išvadą, kad šioje civilinėje byloje yra visiškai įrodyta aplinkybė apie tai, jog ginčo namo defektai bei trūkumai atsirado nuo atsakovės UAB „EIKA“ statybos darbų pradžios momento, t. y. netinkamai statant ginčo namo pamatus bei dedant perdengimus ir grindis, todėl atsakovo E. J. veiksmai (ar neveikimas) negalėjo turėti poveikio atsiradusiems ginčo namo defektams ir trūkumams, be to, ekspertizės akto išvadose yra nurodyta, jog atsakovo E. J. ginčo namo naudojimas ir eksploatavimas neįtakojo nustatytų defektų bei trūkumų atsiradimui, todėl teismas ieškovės argumentus atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. 19.

26Teismas nurodė, kad ieškininis reikalavimas – atsakovams neįvykdžius teismo įpareigojimo ištaisyti defektus per nustatytą terminą, suteikti teisę ieškovei atlikti defektų šalinimo darbus atsakovų lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovų reikiamas išlaidas – yra sunkiai realiai įvykdomas, kadangi toksai terminas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais yra laikytinas per trumpas visiems nurodytiems įpareigojimams tinkamai bei laiku atlikti. Teismas sprendė, kad suteikiant teisę ieškovei atlikti defektų šalinimo darbus atsakovų lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovų reikiamas išlaidas, sukeltų šalių konfliktus, todėl šis reikalavimą tenkino iš dalies, pakeičiant į reikalavimą: atsakovams neįvykdžius teismo įpareigojimo ištaisyti defektus per nustatytą terminą, suteikti teisę ieškovei atlikti defektų šalinimo darbus ieškovės lėšomis, todėl teismas ieškovės argumentus šioje dalyje atmetė. Teismas darė išvadą, kad ieškovė visiškai įrodė aplinkybes dėl 3503,60 EUR tiesioginių nuostolių buvimo, kuriuos ji patyrė apmokėdama už tyrimus ir ekspertų bei antstolio paslaugas, priteisė ieškovei šias išlaidas iš atsakovės. Taip pat priteisė iš atsakovės UAB „EIKA“ ieškovės naudai 1 250,00 EUR už teismo ekspertizės atlikimą bei 253,00 EUR sumokėto žyminio mokesčio. Teismas priėjo prie išvados, jog ieškovės prašomos priteisti 16 409,27 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra neprotingai didelės ir yra mažintinos iki 5 000 EUR sumos, kurią ieškovei priteisė iš atsakovės UAB „EIKA“.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2820.

29Atsakovė UAB „EIKA“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimo, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį, pareikštą atsakovei UAB „EIKA“, visiškai atmesti; iš ginčijamo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies pašalinti teiginius apie tyčia paslėptus defektus ir apie tai, kad defektai tariamai pastebėti kituose pastatuose; priteisti iš ieškovės atsakovės UAB „EIKA“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos esminius argumentus:

3020.1.

31aplinkybė, kad Leidime vykdyti statybos rangos darbus ir Statybos leidime statybos rangovu nurodyta atsakovė UAB „EIKA“, nepatvirtina, kad darbus realiai atliko atsakovė UAB „EIKA“. Statinio statybos vadovas, kurį skiria rangovas, buvo UAB „Eikos statyba“ darbuotojas D. Č.;

3220.2.

33atsakovei UAB „EIKA“ neatlikus jokių statybos rangos darbų, jai negalėjo būti taikomi CK 6.698 straipsnyje ir Statybos įstatymo 36 straipsnyje (redakcija iki 2016-12-31) numatyti garantiniai terminai;

3420.3.

35ginčo santykiams aktualiu laikotarpiu vystytojo bei kitų įstatyme nenumatytų asmenų prievolė atsakyti už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą negaliojo;

3620.4.

37atsakovės UAB „EIKA“, kaip pardavėjo, suteiktos daikto garantijos terminas buvo pasibaigęs, kai ieškovė kreipėsi į atsakovę. Ieškovės su atsakove UAB „EIKA“ nesieja sutartiniai santykiai, todėl dėl daikto kokybės ieškovė apskritai negalėjo reikšti jokių reikalavimų atsakovei UAB „EIKA“. Šiuo atveju atsakovės atsakomybė negali būti kildinama nei iš sutarties, nei iš delikto;

3820.5.

39pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad šiuo atveju taikytinas dvidešimties metų garantijos terminas. Visų pirma, kaip nurodyta, atsakovė UAB „EIKA“ nebuvo rangovas. Atsakovė UAB „EIKA“ nėra ir nebuvo atsakinga už atsiradusius trūkumus objekte ( - ), Vilniuje, ir nesuteikė ilgesnės nei dviejų metų pardavėjo garantijos;

4020.6.

41byloje yra pateikti duomenys, kad statinio statybos metu atsakovei UAB „EIKA“ nebuvo žinoma apie žemiau darbų fronto ribos esančius pjuvenų sluoksnius ar apie neva netinkamai atliekamus darbus. Kaip buvo išsiaiškinta bylą nagrinėjant pirmą kartą Vilniaus miesto apylinkės teisme, pjuvenų sluoksnis statybos metu nepastebėtas, statybos darbų metu iki jo nebuvo atsikasta. 2016 m. lapkričio 4 d. teismo posėdžio metu apklausant objekto statybos techninę prižiūrą vykdžiusį J. J. pastarasis nurodė, kad visi darbai buvo atlikti tinkamai, pagal projektą. Jokių grunto organinių priemaišų nebuvo nustatyta, statybos metu nebuvo žinoma apie seniau netoliese galimai veikusią lentpjūvę. Statybos metu ir iki statybų pradžios organinių grunto priemaišų nebuvo aptikta. 2013-2016 metais atlikus gręžinius, pjuvenos buvo aptiktos tik dviejuose iš penkių gręžinių. Pjuvenos aptiktos grunto sluoksniuose, esančiuose žemiau statybos darbų fronto. Nežinodamas apie minėtą aplinkybę (organinį sluoksnį) atsakovė objektyviai jokiu būdu negalėjo jos kontroliuoti ir užkirsti kelio jos sukeliamų pasekmių atsiradimui. Juo labiau, kad, kaip ne kartą nurodyta, UAB „EIKA“ netgi nebuvo objekto rangovas, nes nevykdė statybos darbų, nebuvo pastato projektuotojas;

4220.7.

43net jei laikyti, kad garantija galiojo Statybos įstatyme numatytais terminais (apeliantė laikosi pozicijos, kad jos, kaip pardavėjo, garantija galiojo 2 m.), tai ir tokiu atveju šioje byloje ieškinys buvo pareikštas jai pasibaigus bei praleidus CK 1.125 straipsnio 5 d. 2 p. numatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties pradžia skaičiuotina nuo 2010 metų, kai ieškovė kreipėsi į atsakovę ir buvo atsisakyta tenkinti jo pretenziją;

4420.8.

45teismas sutapatino daikto garantijos ir ieškinio senaties terminus;

4620.9.

47tyčia slėptų defektų faktas neįrodytas. Tyčinį defektų slėpimą akivaizdžiai paneigia faktas, kad darbų atlikimo eiga yra fiksuota statybos dokumentuose (statybos darbų žurnale, polių išpildomojoje nuotraukoje, vibromonolitinių polių įrengimo žurnale, paslepiamųjų darbų patikrinimo aktuose ir kt.;

4820.10.

49byloje yra pateikti duomenys, kad statinio statybos metu atsakovei UAB „EIKA“ nebuvo žinoma apie darbų fronto ribos esančius pjuvenų sluoksnius ar apie tariamai netinkamai atliekamus darbus;

5020.11.

51dėl organinio sluoksnio atsiradimo atsakovė nėra atsakinga. Minėtas organinis sluoksnis supiltas ne dėl atsakovės kaltės;

5220.12.

53byloje yra pagrindas pripažinti egzistavus nenugalimai jėgai (CK 6.253 straipsnis). Nenugalima jėga yra savarankiškas pagrindas atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės ir ieškovės ieškinį atmesti;

5420.13.

55tyčinį defektų slėpimą akivaizdžiai paneigia faktas, kad darbų atlikimo eiga yra fiksuota statybos dokumentuose;

5620.14.

57tyčia paslėptų defektų faktą teismas konstatavo remdamasis vien ieškovės į bylą pateiktu E. L. 2016 m. gruodžio 20 d. „Ekspertinio tyrimo aktu“ Nr. 16/12/20-01. Šiuo aktu vadovautis nustatant „tyčia paslėptus defektus“ iš esmės negalima. E. L. akte netgi nėra nurodyta, kad kažkokie defektai buvo slepiami tyčia;

5820.15.

59„Ekspertinio tyrimo aktas“ yra užsakytas bylos baigtimi suinteresuotos šalies – ieškovės. Pats Ekspertinio tyrimo aktas Nr. 16/12/20-01 yra tendencingas ir neobjektyvus. Aktą pasirašiusiam asmeniui nebuvo pateikti visi bylos dokumentai, o tik tendencingai atrinkta bylos medžiagos dalis, pavyzdžiui, nepateikta doc. Dr. D. S. 2016 m. birželio 17 akto Nr. 16-06-17/R-1 (VI Tomas, b.l. 32-35), R. P. 2014 m. spalio 13 d. Specialisto išvada (Tomas IV, b.l. 53-56) ir kt. E. L. pastato ( - ), Vilniuje, neapžiūrinėjo ir jame nesilankė (minėto akto 8, 10 psl.), akte defektų neanalizavo ir netgi aiškiai nenurodė (iš akto netgi neaišku, kokiems defektams tariamai taikytinas 20 metų garantinis terminas). Eksperto E. L. akto teiginys, kad pagrindams buvo panaudotas piltinis, nesutankintas gruntas ir neatitiko projekte numatytiems sprendiniams, nėra pagrįstas. Į bylą pateiktame, tačiau pirmosios instancijos teismo neįvertintame Doc. Dr. D. S. 2016 m. birželio 17 d. akte Nr. 16-06-17/R-1, konstatuota, kad pagrindai sutankinti tinkamai. Grindų pagrindų įrengimas atitiko projekto sprendinius;

6020.16.

61pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai įpareigojo atsakovę UAB „EIKA“ pašalinti defektus, kurių ieškovė neįrodė;

6220.17.

63atsakovė šioje byloje gynėsi ir tuo, kad defektai konkrečiai neįvardinti. Iš ieškovės ieškinio bei iš teismo sprendimo nėra aiški tiksli tariamų defektų ir jų šalinimo darbų apimtis, vieta ir pan. Neaišku, kokius konkrečius trūkumus ir kokia apimtimi atsakovė yra įpareigota pašalinti. Teismo sprendime nėra aprašomi defektai, apsiribota ieškovės ieškinio reikalavimų perrašymu;

6420.18.

65sprendime nurodyti ištaisyti „laiptų“ bei „lubų“ defektai apskritai nėra minimi jokiuose ekspertizės aktuose, kuriais rėmėsi teismas, priimdamas sprendimą;

6620.19.

67teismas nevertino nei S. M. aktą Nr. 13-40 paneigiančios R. P. specialisto išvados, nei S. S. ekspertizės aktą Nr. 16-02/02 paneigiančios doc. Dr. D. S. išvados;

6820.20.

69Iš dalies patenkinus ieškinį yra sudaryta galimybė ieškovei piktnaudžiauti priimtu sprendimu, reikalaujant ištaisyti bet kokius tariamus trūkumus, kurie netgi nėra/nebuvo šios bylos ginčo objektas. Tokiu būdu sudaryta galimybė ieškovei praktiškai nevaržomai reikalauti iš atsakovo gerinti ieškovo turtą. Be to, teismas neįvertino jo argumentų, susijusių su ekspertizės akto nepagrįstumu ir prieštaringumu;

7020.21.

71S. S. ekspertizės akte, teigiant, kad leistinas tik iki 100 mm nuokrypis nuo projektinio įgilinimo, yra remiamasi statybos taisyklėmis, kurios netgi negaliojo ginčo objekto statybos metu bei yra skirtos kitos rūšies polių (gręžtinių, o ne kaltinių) įrengimui;

7220.22.

73paneigus eksperto S. S. nurodytas defektų atsiradimo priežastis, yra paneigtos visos ekspertizės išvados. Ekspertizės akto išvados yra paneigtos 2016-06-17 raštu Nr. 16-06-17/R-1;

7420.23.

75teismo išvada, kad atsakovė UAB „EIKA“ į šią civilinę bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad atsakovė UAB „EIKA“ stengėsi tinkamai užtikrinti ginčo namo projektinių sprendinių įgyvendinimą pastato statybos proceso metu, prieštarauja bylos medžiagai;

7620.24.

77atsakovės įpareigojimas parengti defektų šalinimo projektą ir jį pateikti ieškovei nėra paremtas jokiomis teisės normomis. Taip pat jokiomis teisės normomis ir objektyviais byloje esančiais duomenimis nėra paremtas įpareigojimas defektus pašalinti per 1 metų terminą;

7820.25.

79pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškinio patenkinimo atveju atsakovė UAB „EIKA“ neturi jokių galimybių įvykdyti ieškovo reikalavimus ištaisyti neapibrėžtus trūkumus. Teismui priėmus nepagrįstą sprendimą įpareigoti atsakovę UAB „EIKA“ pašalinti pastato defektus, taip pat buvo nepagrįstai priteisti ieškovės prašyti nuostoliai;

8020.26.

81biuro patalpoms, kurios pagal STR 2.05.04:2003 priskiriamos B kategorijai, koncentruotos apkrovos reikšmė Qk = 3KN, taigi, apkrovų poveikis į grindis yra 1,5 karto didesnis nei taikytinas gyvenamosios paskirties patalpoms. Kaip jau minėta, kai kuriose patalpų zonose įrengtos koncentruotos sandėliavimo lentynos. Pagal STR 2.05.04:2003 142.1 punktą tokios patalpų zonos/plotai (įskaitant ir praėjimų plotus) priskiriami E1 kategorijai, kurios pagal reglamento 10.4 lentelę Qk = 7KN - tai yra net 3,5 karto didesnė apkrova nei taikoma skaičiuojant gyvenamosios paskirties patalpų/namų konstrukcijas. 2.

82Ieškovė UAB „SALMEDA“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos esminius argumentus:

8321.1.

84pastate jo garantiniu laikotarpiu yra atsiradę defektai, kuriems turi būti taikoma 10 (dešimties) ir 20 (dvidešimties) metų garantinis laikotarpis. Atsižvelgiant į Ataskaitose Nr. 1 ir Nr. 2, Tyrimo akte ir teisminės Ekspertizės akte nustatytus defektus ir jų atsiradimo priežastis, akivaizdu, kad defektai atsirado ne dėl ieškovės UAB „SALMEDA“ kaltės, t. y. kokio nors netinkamo pastato naudojimo pasekmėje – defektų atsiradimas išimtinai susijęs būtent su tyčia nekokybiškai atliktais statybos darbais;

8521.2.

86atsakovė UAB „EIKA“ statė tiek kaip statytojas (užsakovas), tiek kaip rangovas pastatą pardavimui, pardavė ir kaip pardavėjas pagal įstatymą bei pirkimo–pardavimo sutartį suteikė kokybės garantiją, todėl ji yra atsakinga už parduoto pastato kokybės trūkumus – defektus. Nėra jokių duomenų, jog atsakovė UAB „EIKA“ pirkimo–pardavimo sutartimi būtų suteikusi kokias nors teises pirkėjui /pirkėjams tiesiogiai reikšti reikalavimus trečiajam asmeniui UAB „EIKOS STATYBA“, todėl pastato kokybės garantiniu laikotarpiu paaiškėjus defektams (kurie išimtinai susiję su nekokybiškais statybos, įskaitant priežiūrą, darbais), ieškovė UAB „SALMEDA“ turėjo teisę pretenzijas reikšti būtent atsakovei UAB „EIKA“. Nagrinėjamu atveju aplinkybės, kad keitėsi pastato savininkas (iš atsakovo E. J. į ieškovę UAB „SALMEDA“) neturi ir negali turėti poveikio atsakovės UAB „EIKA“, kaip pastato pardavėjo ir gamintojo, civilinei atsakomybei;

8721.3.

88atsakovė UAB „EIKA“ garantavo, jog pastato statyboje naudojamos medžiagos, gaminiai, dirbiniai ir įrengimai atitiks įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Atsakovė UAB „EIKA“ buvo pastato statybos dalyvis – statytojas (užsakovas) ir rangovas, kuriam įstatymų leidėjo valia imperatyviai yra pavesta organizuoti bei atlikti statinio statybos techninę priežiūrą, organizuoti baigto statyti statinio pripažinimą tinkamu naudoti. Jam nevykdant šių pareigų, kyla civilinė ir administracinė atsakomybė. Nurodytoms funkcijoms įgyvendinti statinio statytojas (užsakovas) skiria statinio techninį prižiūrėtoją, kuris ne tik privalo tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, bet ir kontroliuoti statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kokybę, kaip rangovui – tinkamai atlikti statybos darbus;

8921.4.

90atsakovė UAB „EIKA“ ir trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“, nors teoriškai tai yra atskiri juridiniai asmenys, tačiau šios civilinės bylos kontekste neturėtų būti vertinami kaip skirtingi ūkio subjektai, kurie pastato statybų metu turėjo skirtingas teises ir pareigas;

9121.5.

92pastate jo 10 metų ir 20 metų garantiniu laikotarpiu yra atsiradę defektai. Ieškovė UAB „SALMEDA“ pastato garantiniu laikotarpiu (nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn.) bandė taikiu būdu išspręsti susidariusią situaciją. Atsakovė UAB „EIKA“ niekada neneigė savo, kaip statybos dalyvio ar pardavėjo, atsakomybės. Nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. ieškovei UAB „SALMEDA“ tapo aišku, kad atsakovė UAB „EIKA“ nesiekia realiai susitarti ir pašalinti atsiradusius defektus;

9321.6.

94ieškovė UAB „SALMEDA“ nėra praleidusi 6 mėnesių ieškinio senaties termino. Taip pat nėra praleidusi ir 1 metų ieškinio senaties termino, skaičiuojant nuo 2012 m. spalio 26 d., kuomet pirmą kartą kreipėsi į atsakovę UAB „EIKA“ būtent dėl ieškinyje nurodytų atsiradusių defektų. Ieškovės UAB „SALMEDA“ ieškinys teismui pateiktas 2013 m. spalio 23 d. Kita vertus, ieškovė teismo prašė ir toliau prašo ieškinio senatį atnaujinti;

9521.7.

96įsigijus pastatą, neišsipildė ieškovės teisėti lūkesčiai, nes pastatas neatitinka kokybės reikalavimų ir yra nesaugus naudoti. Pasirinko reikalavimą ištaisyti pastato defektus, nes iki galo nėra aiškus tikslus ir realus defektų pašalinimo kainos dydis. Ieškovė UAB „SALMEDA“ nėra profesionalus „statybininkas“, nevykdo tokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos.

97Teisėjų kolegija

konstatuoja:

98IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

993.

100Byloje kilo ginčas dėl asmens, atsakingo už rangos darbų kokybę, taip pat senaties termino per garantinį laikotarpį skaičiavimo, ieškovės pasirinkto teisių gynimo būdo leistinumo. Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad pastačius nekilnojamąjį daiktą – gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Vilniuje, atsakovė UAB „EIKA“ 2003 m. spalio 27 d., jį pardavė E. J. (b. l. 25-29, I tomas). E. J. nuosavybės teisę į ginčo pastatą 2007 m. gegužės 15 d perleido ieškovei UAB „SALMEDA“ (b. l. 34-52, I tomas). Ieškovei eksploatuojant statinį pradėjo aiškėti jo defektai, todėl ji 2012 m. spalio mėnesį kreipėsi į atsakovę UAB „EIKA“ dėl atsiradusių pastato defektų su prašymais ir pretenzijomis dėl pastato kokybės (b. l. 54-63, I tomas).

1014.

102Nagrinėjant ginčą teisme, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi paskyrė statybos techninę ekspertizę. Ekspertas S. S. 2016 m. kovo 2 d. pateikė ekspertizės aktą Nr. 16-02/02 (bylos priedas – ekspertizės aktas Nr. 16-02-/02). Iš ekspertizės akto turinio nustatyta, jog ekspertizės metu, apžiūrint gyvenamąjį namą, buvo užfiksuoti grindų nuosėdžiai pirmajame aukšte, atitrūkusios stiklinės pertvaros, patalpų grindų nelygumai matomi vizualiai, trukdo eksploatuoti patalpas pagal paskirtį, neatitinka įprastai grindims keliamų reikalavimų ir yra laikytini defektais, taip pat buvo užfiksuoti trūkiai sienose pirmajame bei antrajame aukštuose.

1035.

104Atsakovė UAB „EIKA“ su pareikštomis pretenzijomis dėl pastato kokybės nesutiko ir nurodė, kad jie galėjo atsirasti ir dėl ieškovės kaltės.

105Dėl ieškovės veikos teisėtumo vertinimo, eksploatuojant statinį

1066.

107Apeliantė įrodinėja, kad ieškovė patalpų grindis apkrovė iki 3,5 karto daugiau, nei jos buvo apskaičiuotos išlaikyti, jei būtų buvusios naudojamos pagal tiesioginę paskirtį. Anot apeliantės, tiek stelažai su prekėmis, tiek pakeistas patalpų išplanavimas su įrengtomis sunkiomis stiklinėmis pertvaromis, tiek padidėję žmonių srautai patalpose sukuria dideles apkrovas į grindis, t. y. suprojektuotas ir pastatytas gyvenamasis namas ieškovės yra naudojamas kaip biuras ir sandėlis.

1087.

109Byloje nėra ginčo, kad statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos yra apskaičiuojamos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. Minėto reglamento 10 skyriaus 5 skirsnio 10.1 lentelėje nurodytas naudojimo apkrovų suskirstymas pagal panaudojimo kategoriją, o 10.2 lentelėje pateikiamos šių kategorijų reikšmės. Namų ir gyvenamosios veiklos plotai (gyvenamųjų pastatų ir namų kambariai) priskiriami A kategorijai ir šios kategorijos koncentruotos apkrovos reikšmė Qk = 2KN. Ši apkrovos reikšmė taikoma skaičiuojant ir projektuojant gyvenamosios paskirties pastatus/patalpas.

1108.

111Teisėjų kolegija nurodo, kad byloje nėra įrodymų, galinčių patvirtinti apelianto teiginį, jog S. S. 2016 m. kovo 2 d. ekspertizės akte Nr. 16-02/02 nurodyti statinio trūkumai atsirado dėl to, kad ieškovas įrengė stiklines pertvaras, stelažus, laiko juose prekes. Apeliantė galėjo inicijuoti ekspertizę šiuo klausimu, kad būtų išmatuotos faktinės apkrovos į grindis ir nustatytas priežastinis ryšys su Statybos techniniame reglamente STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ nurodytų apkrovų gyvenamajam namui įrodinėjamu pažeidimu.

1129.

113Pažymėtina, kad bendras teiginys dėl suprojektuoto pastato naudojimo ypatumų nei patvirtina, nei paneigia priežastinį ryšį su nustatytais defektais. Atsakovės į bylą pateikti skaičiavimai, paremti statybos techninių reglamentų nuostatomis apie projektinę grindų laikomąją galią, savaime nepatvirtina, kad faktiškai buvo viršytos apkrovos. Tai yra teoriniai pasvarstymai.

11410.

115Tai, kad teismo posėdžio, vykusio 2016 m. lapkričio 4 d., metu pamatų ir pagrindų ekspertė Doc. Dr. D. S. paaiškino, kad grindų įdubimas priklauso nuo apkrovos, didinant apkrovą grindys gali sėsti daugiau, nereiškia, kad būtent dėl to ir atsirado statinio defektai. Nagrinėjamoje byloje rangovui, siekiant nuginčyti kaltės prezumpciją, turėjo būti pateikti faktinės situacijos apkrovos skaičiavimai, santykyje su atsiradusiais defektais.

11611.

117Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos kilimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). CK 6.247 straipsnyje reglamentuotas priežastinis ryšys, kaip būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, reiškia, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę taip, jog nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmajame etape conditio sine qua non testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-764/2003). Netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Tačiau netiesioginis priežastinis ryšys kaip civilinės atsakomybės sąlyga neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2014).

11812.

119Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodytas apeliacinio skundo argumentas dėl to, kad statinio defektai atsirado dėl įrengtų stelažų, laikomų prekių, stiklinių pertvarų, apeliantės teiginys, kad pati ieškovė yra atsakinga už statinio trūkumus, atmetamas (CPK 12, 178 straipsniai), nes nenustatytas priežastinis ryšys tarp ieškovės veikos ir padarinių (CK 6.247 straipsnis).

12013.

121Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantės teiginio, jog įstatymų leidėjas yra numatęs administracinę atsakomybę asmenims, naudojantiems statinius ne pagal jų paskirtį, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo objektu (CPK 13 straipsnis).

122Dėl tinkamo atsakovo

12314.

124Apeliantė įrodinėja, kad UAB „EIKA“ neatlikus jokių statybos rangos darbų ir esant pardavėju, sprendžiant dėl UAB „EIKA“ teisinės atsakomybės negalėjo būti taikomi CK 6.698 straipsnyje ir Statybos įstatymo 36 straipsnyje (redakcija iki 2016-12-31) numatyti garantiniai terminai.

12515.

126Teisėjų kolegija, įvertinus byloje esančius įrodymus dėl statybos darbų proceso teisėtumo, atmeta apeliantės argumentus, kad jai taikoma tik pardavėjo teises ir pareigas reglamentuojančios teisės aktų nuostatos.

12716.

128Pirma, tai, kad atsakovė UAB „EIKA“ faktiškai nevykdė darbų, nereiškia, kad ji nėra rangovas. Pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 1 punktą (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu laikotarpiu nuo 2003.01.01) rangovas privalo, „jeigu jis yra juridinis asmuo, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti statinio statybos vadovu savo darbuotoją arba pasamdyti pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdyti jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį“. Apelianto nurodytas teiginys, kad rangovu buvo UAB „Eikos statyba“, nes statinio statybos vadovas buvo UAB „Eikos statyba“ darbuotojas D. Č., atitinka minėto įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 1 punktą dėl rangovo teisės pasamdyti pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją. Taigi pati savaime aplinkybė, kad statinio darbų vadovu buvo UAB „Eikos statyba“ darbuotojas D. Č., nepaneigia apeliantės, kaip rangovo teisių ir pareigų, kai Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto plėtros departamento leidime vykdyti statybos darbus Nr. 639/GN-150 apeliantė yra nurodyta statybos rangovu. Pagal Statybos įstatymą statytojas, užsakovas gali būti ir rangovu.

12917.

130Antra, pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 4 straipsnio 1 punktą rangovas turi teisę „konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis, o pagal 3 punktą atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę“. Vadinasi, tai, jog faktiškai rangos darbai buvo vykdomi pagal 2002 m. rugpjūčio 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. B/E-S/2, sudarytą tarp apeliantės UAB „EIKA“ ir UAB „Eikos statyba“ (Tomas III, b.l. 63-77) ir statybos žurnale yra įrašytas rangovu UAB „Eikos statyba“, o pastato pamatai (poliai) įrengti rangovo UAB „Geostatyba“, nepaneigia statybos leidžiančiame dokumente įrašytų duomenų apie rangovą, nes įstatyme yra numatyta galimybė rangovui darbus atlikti pasitelkus kitas įmones, veikiančias statybos rangos srityje.

13118.

132Trečia, Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „STATYBOS DARBAI“ (dokumento redakcija galiojo nuo 2002-09-19 iki 2003-04-04, nuo 2003-04-04 iki 2004-07-27) nurodyta, kad statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams (7 p.). Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas (užsakovas) ir rangovas sudaro statybos rangos sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (13 p.). Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo (užsakovo) rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo (užsakovo) darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus bei įrenginius (15 p.). Jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė (17 p.). Vadinasi, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog atsakovė sutartiniais pagrindais prisiėmė statinio rangovo įsipareigojimus.

13319.

134Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Nagrinėjamoje byloje užsakovas ir teisiškai įformintas rangovas sutampa. Apeliantė yra verslininkas, kurio verslas parduoti sukurtą statybos būdu nekilnojamąjį daiktą (CK 4.47 straipsnio 4 punktas numatantis, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagaminant naują daiktą).

13520.

136Taigi Statybos darbų atlikimas rangovui statybos įmonei yra verslas. Jo atsakomybė, kaip ne kartą išaiškino kasacinės instancijos teismas, už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, tai yra be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-371). Nors ieškovės ir atsakovės nesieja sutartiniai santykiai, tačiau, kaip jau nurodyta, atsakovė šioje byloje buvo ir rangovu, privalančiu veikti pagal normas, reguliuojančias rangos teisinius santykius.

13721.

138Apeliantei pardavus jos užsakymu ir rangos darbų organizavo rezultate sukurtą statinį P. J., išnyko teisinis pagrindas (sutartis) sutartinei atsakomybei kilti, tokiu atveju taikoma deliktinė atsakomybė. Ieškovė, įsigijusi statinį, turėjo teisę reikšti atsakovei reikalavimą. Aiškindamas deliktinės atsakomybės paskirtį kasacinis teismas yra nurodęs, kad iš esmės deliktine teise ginamas tikrumo interesas, kuris reiškia, kad asmuo tikisi išlikti tokioje padėtyje, kokioje yra (tikisi, kad padėtis neblogės), taigi deliktinės atsakomybės taikymo tikslas – grąžinti asmenį į tą padėtį, kurioje jis būtų likęs, jei nebūtų buvę delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-20-916/2018, 29 punktas). Deliktinės atsakomybės santykis atsiranda tarp nukentėjusio asmens ir žalą padariusio asmens iki žalos padarymo momento nesant teisinio santykio.

13922.

140Vadinasi, nagrinėjamoje byloje rangos teisinius santykius reguliuojančios normos taikomos tiek, kiek jos numato rangovo pareigas dėl statinio kokybės, nes jos sudaro teisinio tikrumo principo turinį.

141Dėl senaties termino

14223.

143Apeliantė įrodinėjo, kad turi būti taikoma ieškinio senatis, nes UAB „EIKA“, kaip pardavėjo, suteiktos daikto garantijos terminas buvo pasibaigęs, kai ieškovė kreipėsi į atsakovę.

14424.

145Teisėjų kolegija nurodo, kad šioje byloje buvo spręsta, jog apeliantė buvo ir statinio rangovas, ieškovė reiškia atsakovei reikalavimą dėl statinio defektų deliktinės atsakomybės pagrindu. Vadinasi, taikoma ne pardavėjo teisinei atsakomybei reikšmingi senaties terminai, o žalos atlyginimo.

14625.

147Atsižvelgiant į prieš tai išdėstytą motyvą, teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, kad pasisakant dėl senaties negalėjo būti taikomi CK 6.698 straipsnyje ir Statybos įstatymo 36 straipsnyje (redakcija iki 2016-12-31) numatyti garantiniai terminai.

14826.

149Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos.

15027.

151Minėta, ieškovė atsakovės atsakomybę kildina iš delikto, įrodinėdama teisinio tikrumo principo pažeidimą, nes statinys turi defektų, kurių pagal Statybos įstatymą ir jį įgyvendinančias STR normas neturėtų būti, tai yra savo subjektinių teisių pažeidimą grindžia viešosios teisės aktų pažeidimu.

15228.

153Apeliantė apeliaciniame skunde (28 punktas), ginčydama tyčios aplinkybę dėl nuslėptų defektų, pripažino, kad, bylą nagrinėjant pirmą kartą Vilniaus miesto apylinkės teisme, pjuvenų sluoksnis statybos metu nepastebėtas. Anot apeliantės, aplinkybę, kad organinės priemaišos galėjo likti nepastebėtos, patvirtino ir 2016 m. lapkričio 4 d. teismo posėdžio metu apklausiama pamatų ir pagrindų specialistė Doc. Dr. D. S..

15429.

155Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovė ieškinio senaties termino nepraleido, nes tikroji defektų atsiradimo priežastis ir dėl to atsiradęs žalos faktas paaiškėjo pradėjus teisminį ginčą.

15630.

157Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-117-695/2019 išaiškino, kad ieškinio senaties taikymo aspektais ne mažiau svarbu nustatyti, koks konkretus terminas taikytinas atitinkamam materialiajam subjektiniam reikalavimui pareikšti (CK 1.125 straipsnis), be to, reikšmingas dėmesys turi būti skiriamas ieškinio senaties termino pradžios momentui nustatyti, nes nuo šio momento tinkamo nustatymo tiesiogiai priklauso tinkamas aptariamo materialiosios teisės instituto taikymas (25 punktas).

15831.

159Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.127 straipsnio 1 dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Asmuo gali sužinoti apie savo teisės pažeidimą tą pačią dieną, kai ši buvo pažeista, tačiau apie tokį pažeidimą asmuo gali sužinoti ir vėliau, t. y. teisės pažeidimo momentas ir sužinojimo apie šios teisės pažeidimą diena gali nesutapti. Tokiam asmeniui įstatyme suteikta galimybė įrodinėti, kad jis apie pažeistą teisę sužinojo vėliau, nei ji buvo pažeista. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008; 2011 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-34/2011; 2015 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015).

16032.

161Nagrinėjamoje byloje galima spręsti, kad ieškovė faktiškai suvokti defektų atsiradimo aplinkybę galėjo tik atlikus ekspertizę, nes, kaip matyti iš teismo proceso eigos, pastangos sužinoti defektų prigimtį nebuvo rezultatyvios, sprendžiant ginčą ikiteismine tvarka. Be kita ko, pati apeliantė pripažino, kad įrengiant pamatus ji nežinojo apie užkastas pjuvenas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinio skundo argumentas dėl nepagrįstai atmesto reikalavimo taikyti ieškinio senatį atmetamas kaip neįrodytas (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

162Dėl statybos darbų kokybės

16333.

164Apeliantė įrodinėja, kad byloje esantys statybos darbų žurnalo išrašai akivaizdžiai paneigia eksperto S. S. teiginius dėl nebuvo rasta jokių įrašų apie pagrindų paruošimą grindims.

16534.

166Teisėjų kolegija, įvertinusi statybos žurnalo įrašus, kuriuose yra nurodyta „grindų paruošimas betonavimui“, neaprašant detaliau kuo pasireiškė paruošiamieji darbai, sprendžia, kad toks eksperto S. S. apibendrinantis vertinimas yra teisingas. Tokiu atveju teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo motyvą, jog yra paneigtas eksperto S. S. nurodytos defektų atsiradimo priežastys statybos žurnale esančiais įrašais.

16735.

168Taip pat teisėjų kolegijos vertinumu, aplinkybė, jog S. S. ekspertizės akte teiginys, kad leistinas tik iki 100 mm nuokrypis nuo projektinio įgilinimo, yra remiamasi statybos taisyklėmis, kurios negaliojo ginčo objekto statybos metu, bei yra skirtos kitos rūšies poliu (gręžtiniu, o ne kaltiniu) įrengimui (ST 121895674.100.01.01:2012 „Požeminiu konstrukcijų įrengimo darbai: gręžtiniu poliu įrengimas“ (Ekspertizės akto 17 psl.)), nepaneigia verslininko griežtosios atsakomybės taisyklės, suformuluotos kasacinio teismo praktikoje.

16936.

170Apeliantė įrodinėja, kad atlikti geologiniai tyrimai, pildytas statybos darbu žurnalas, paslepiamųjų darbu patikrinimo aktai, išpildomosios nuotraukos, pastatas pripažintas tinkamu naudoti valstybinės komisijos (Tomas I, b.l. 14-17) patvirtina darbų kokybę. Organinių grunto priemaišų nenustatyta UAB „Geotestus“ 2002 m. atliktų geologinių tyrimų metu.

17137.

172Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantės nurodyti dokumentai pagrindžia darbų atlikimą pagal projektinius sprendinius, bet nepaneigia žalos atsiradimo fakto. Būtent atsakovei, kaip šios srities profesionalui, yra keliama pareiga pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus pasiekti darbo rezultatą, pagal to rezultato specifiką (Statybos įstatymo 2 straipsnio 40 dalis, numatanti, kad statinio normatyvinė kokybė – statinio projekto, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė, atitinkanti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytus reikalavimus). Statinio statybų vadovas pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę, o nagrinėjamoje byloje Statybos rangos sutartį Nr. B/E-S/2, pagal kurią veikė UAB „Eikos statyba“ darbuotojas D. Č., sudarė atsakovė.

17338.

174Apeliantė, minėta, teigia, kad organinės priemaišos galėjo likti nepastebėtos, esą tai patvirtino posėdžio metu apklausiama pamatų ir pagrindų specialistė Doc. Dr. D. S.. Tačiau už šį neatidumą kyla atsakomybė apeliantei, kaip jos verslo rizikos pasekmė (CK 6.38 straipsnio 2 dalis). Apeliantė privalėjo pasidomėti vietovės ypatumais, kurioje kaip rangovas organizavo statybos darbus. Pjuvenų sluoksnis yra žmonių veiklos pasekmė toje vietovėje, kurioje buvo vykdoma ūkinė veikla.

17539.

176Apeliantė remiasi argumentu, jog Doc. Dr. D. S. 2016 m. birželio 17 d. rašte Nr. 16-06-17/R-1 nurodoma, kad šiame objekte vadovaujantis darbo projektu galėjo būti įrengti trumpesni nei 6,0 m ilgio poliai. Doc. Dr. D. S. konstatavo, kad atsakyti į klausimą, ar įrengtų polių ilgis yra pakankamas atlaikyti pastato apkrovas, galima tik po papildomų tyrimų bei jų pagrindu atliktos polių laikomosios galios analizės. Vadinasi, aplinkybės dėl polių pakankamumo turi būti vertinamos atsižvelgus į rastų organinių priemaišų faktą, kurių buvimo faktą apeliantė galėjo numatyti, jei būtų buvęs rūpestingas ir pasidomėjęs statybų vietovės specifika.

17740.

178Atsižvelgiant į šią išvadą ir byloje nustatytas aplinkybes pagal ekspertines išvadas dėl rastų organinių priemaišų poveikio gruntui, sprendžiama, kad apeliantė paneigė pirmosios instancijos teismo išvadą dėl tyčia paslėptų defektų. Tačiau jam kyla pareiga atlyginti žalą pagal CK 6.263 straipsnio nuostatas.

17941.

180Kasacinio teismo praktikoje neteisėtumas bendriausia prasme aiškinamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Civilinės atsakomybės teisiniame santykyje kiekvieno asmens elgesys vertinamas atitikties nurodytiems standartams aspektu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016 29 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

18142.

182Eksperto S. S. pateiktame ekspertizės akte Nr. 16-02/02 (bylos priedas – ekspertizės aktas Nr. 16-02-/02) nurodyta, kad visais atvejais atlikus gręžinius viršutiniame sluoksnyje iki 4,3 m gylio buvo rasti piltiniai bei silpni gruntai ir visi šie veiksniai paveikė pamatų konstrukcijos deformacijas bei sienų trūkius, be to, grindų nuosėdžių priežastis – yra nesutankintas pagrindas po grindų konstrukcija ir dėl savaiminio grunto sutankėjimo atsiradusios tuštumos, o sienų trūkių – pasato pamatų deformacijos. Ekspertizės metu taip pat nustatyta, jog grindų nuosėdžio priežastimi yra grindų įrengimas ant nesutankinto pagrindo ir tuštumų grindų konstrukcijose susiformavimas ir šios priežastys yra nesusijusios su patalpų naudotojų veiksmais. Vadinasi, teismo paskirtas ekspertas aiškiai nurodė priežastį, dėl ko atsirado statinio defektai, pagrįsdamas ekspertinio pobūdžio žiniomis apeliantės organizavimo išdavoje atliktų darbų trūkumus.

18343.

184Byloje nustatyta, kad nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. (imtinai) Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. S. M. atliko pastato tyrimą, kurio metu tyrė galimą grunto poveikį pastato defektams ir jų atsiradimo priežastis (b. l. 33-79, II tomas). Tiek eksperto S. M. ekspertinio tyrimo akto Nr. 13-40, tiek teismo eksperto S. S. ekspertizės akto Nr. 16-02/02 išvados, tiek ir UAB „Fugro“ ir UAB „Geotestus“ atlikti žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai patvirtina, kad grindų įrengimo pagrindams buvo panaudotas netankintas piltinis gruntas smulkus pilkai rudas smėlis, kuris turi molio, rusvų medienos pjuvenų bei juosvų organinių medžiagų priemaišų.

18544.

186UAB „Fugro Baltic“ 2012 m. lapkričio mėnesį (atsakovės UAB „EIKA“ pasirinkta įmonė) atliktų žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje (1 t. 100 b.l., 2 t. 1-15 b.l.)) buvo užfiksuoti ir nustatyti pastato defektai, o išvadose nurodyta, kad „esamus grindų nuosėdžius įtakoja geologiniame pjūvyje didelę dalį užimantys, technogeninės kilmės, organiniai gruntai, kurie negali būti naudojami kaip pagrindai statiniams. Siekiant išvengti didesnių neigiamų pasekmių, būtina minėtą sluoksnį pakeisti tinkamu kokybiškai konstrukcijai arba įrengti polinius pamatukus į stiprius gruntus bei ant jų atremti grindų konstrukciją. Jokie Pastato konstrukciniai elementai negali būti atremti į geologiniame pjūvyje vyraujantį technogeninį pjuvenų sluoksnį. Kitu atveju neišvengiami didesni nuosėdžiai“.

18745.

188Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptarti įrodymai pagrindžia statinio defektus dėl apeliantės neteisėtos veikos, pasireiškusios neatsargia kaltės forma (CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

18946.

190Kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, gali pasireikšti ne tik tyčia, bet ir neatsargumu, kai asmuo atitinkamomis aplinkybėmis elgiasi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2009). Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Ši norma asmens neteisėtus veiksmus, pasireiškusius bendro pobūdžio rūpestingumo pareigos pažeidimu, susieja su jo kalte, t. y. kaltė apima ir neteisėtus veiksmus. Tai reiškia, kad kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama, ar asmens elgesys atitiko tvarkingo, rūpestingo, padoraus asmens elgesio standartą, o nustačius tokio elgesio neatitiktį, konstatuojamas asmens kaltas elgesys, kuris kartu reiškia ir veiksmų neteisėtumą, ir kaltės elementą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-99-701/2017, 29 punktas). Taigi teisę į žalos atlyginimą nukentėjęs asmuo įgyja tik tuo atveju, kai žalą patiria dėl neteisėtos kito asmens veikos (veikimo ar neveikimo).

19147.

192Apeliantė įrodinėja, kad nežinodama apie organinį sluoksnį atsakovė objektyviai jokiu būdu negalėjo jos kontroliuoti ir užkirsti kelio jos sukeliamų pasekmių atsiradimui. Anot jos, šios aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti egzistavus nenugalimai jėgai (CK 6.253 straipsnis). Nenugalima jėga yra savarankiškas pagrindas atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės ir ieškovo ieškinį atmesti.

19348.

194Teisėjų kolegija nurodo, kad užkastas pjuvenų sluoksnis netoli teritorijos, kurioje veikė lentpjūvė, negali būti prilyginimas nenugalimos jėgos apibrėžimui, kuris siejamas su neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos, buvimu. Natūralu, kad veikiant medžio apdirbimo įrenginiams, atsiranda žmonių veiklos rezultato pasekmė – pjuvenos.

19549.

196Teisėjų kolegija sprendžia, kad statinio pirkėjui negali būti perkeliama apeliantės verslo rizika, nes tai neatitiktų sąžiningumo principo (CK 1.5 straipsnis). Kaip jau minėta, apeliantė yra patyręs verslo subjektas, tinklapyje nurodantis, kad yra viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupių Lietuvoje, sėkmingai plėtojanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus. Modernius ir kokybiškus sprendimus įmonė klientams siūlo jau daugiau nei dvidešimt metų. Taip pat, skelbiant apie įmonę, nurodoma, kad „jai būdingas domėjimasis naujausiomis technologijomis ir dėmesys klientų poreikiams, ir tai leidžia įmonei EIKA plėtoti pažangius, komfortiškus ir energiškai efektyvius gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus“ (http://www.eika.lt/apie-mus/). Šios aplinkybės dėl patirties ir pažangių technologijų leidžia padaryti išvadą, kad apeliantė prieš pradėdamas organizuoti statybos darbus, vystant teritoriją, galėjo ir turėjo pasirūpinti vietovės specifikos įvertinamu, todėl atmeta aplinkybes dėl jo atleidimo nuo civilinės atsakomybės (CK 6.263 straipsnio 2 dalis).

197Dėl pasirinkto teisių gynimo būdo

19850.

199Apeliantė įrodinėja, kad teismas taikė įstatymuose nenumatytą ieškovės teisių gynimo būdą, įpareigodamas atsakovę parengti defektų šalinimo projektą, pateikti projektą ieškovei ir pagal projektą atlikti pastato grindų, grindų pagrindų, grunto po grindimis, sienų (pirmo ir antro aukštų), lubų, laiptų, pastato lauko nuogrindos ir trinkelių defektų šalinimo darbus. Anot apeliantės, teismo sprendime nėra aprašomi defektai, nors dėl defektų fakto, jų pobūdžio, vietos, apimties yra kilęs ginčas.

20051.

201Pagal CK 6.281 straipsnį priteisdamas žalos atlyginimą, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, įpareigoja atsakingą už žalą asmenį atlyginti ją natūra (pateikti tos pat rūšies ir kokybės daiktą, pataisyti sužalotą daiktą ir pan.) arba visiškai atlyginti padarytus nuostolius. Jeigu teismo sprendimas atlyginti žalą natūra neįvykdomas per protingą laiką, tai kreditorius turi teisę reikalauti atlyginti žalą pinigais.

20252.

203Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad asmuo, kreipdamasis į teismą dėl, jo manymu, pažeistos subjektinės teisės ar įstatymo saugomo intereso, ieškinyje nurodo tokio pažeidimo aplinkybes (faktinį pagrindą) ir pasirenka teisių gynimo būdą (ieškinio dalyką) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai).

20453.

205Nagrinėjamoje byloje ieškovė pasirinko prioritetu žalos atlyginimą natūra, nes iki galo nėra aiškus tikslus ir realus defektų pašalinimo kainos dydis. Toks teisių gynimo būdas yra teisiškai pagrįstas (CK 6.281 straipsnis). Nors apeliantė kritikuoja įpareigojimą parengti projektą, tačiau pagal Statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies 2 punktą projektuotojas, kuris yra specialų išsilavinimą įgijęs asmuo, privalo vadovaudamasis šiame įstatyme nurodytais dokumentais, parengti statinio projektą. Tokiu atveju, apeliantės abejonės dėl ieškovės piktnaudžiavimo teise, reikalaujant ištaisyti bet kokius tariamus trūkumus, kurie netgi nėra/nebuvo šios bylos ginčo objektas, atmetamas (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

20654.

207Kaip teisingai nurodė ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą, pagal kasacinio teismo praktiką ieškovės suformuluotas ieškinio dalykas yra leistinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-74-421/2015 nurodė, kad reikalavimas „įpareigoti atsakovą per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita parengti Aikštelės antro ir trečio aukštų betoninių grindų paviršiuje atsiradusių defektų šalinimo projektą, suderinti jį su ieškovu ir atlikti defektų šalinimo darbus, o atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, suteikti teisę ieškovui parengti nurodytą projektą bei atlikti defektų šalinimo darbus atsakovo lėšomis ir išsiieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas“ yra tinkamas.

20855.

209Šioje byloje lingvistinis ieškinio dalyko išreiškimas yra panašus, todėl teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimas parengti defektų šalinimo projektą ir jį pateikti ieškovei, nėra paremtas jokiomis teisės normomis, nes jis atitinka kasacinio teismo formuojamą teisės aiškinimo taisyklę dėl teisės suformuluoti ieškovui ieškinio dalyką (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

21056.

211Taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1252/2013 nurodyta, kad „ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo sąskaita parengti prekybos ir paslaugų centro „BIG“ pastato, esančio Taikos pr. 139, Klaipėdoje, stogo defektų šalinimo projektą, suderinti jį su ieškovu ir atlikti stogo defektų šalinimo darbus, o atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo, suteikti ieškovui teisę šiuos darbus atlikti pačiam ir išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas“. Tokiu atveju, atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką (CPK 4 straipsnis), atmetamas apelianto argumentas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai), kad jokiomis teisės normomis ar objektyviais byloje esančiais duomenimis nėra paremtas įpareigojimas defektus pašalinti per 1 metų terminą.

21257.

213Apeliantė įrodinėja, kad teismo sprendimo neteisėtumą įrodo aplinkybė, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad ilgalaikiams stebėjimams atlikti ir defektams pašalinti yra pakankamas 1 metų terminas. Anot apeliantės, teismo posėdžio metu ekspertė Doc. Dr. D. S. paaiškino, kad galimi defektai gali būti taisomi tik nustačius defektus, jų atsiradimo priežastį, nustačius ar defektai stabilizavosi. S. S. ekspertizės akte, kuriuo remiamasi skundžiamame sprendime, taip pat nurodoma, kad prieš atliekant remontą, reikia įsitikinti, kad pamatų konstrukcija stabilizavosi, neatsiranda naujų trūkimo vietų ir t.t. Tam yra būtina vykdyti ilgalaikius stebėjimus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo yra sprendžiamas pagal CPK 284 straipsnio nuostatas arba vykdymo procesą reglamentuojančias normas.

21458.

215Kita vertus, teismo eksperto doc. dr. S. S. teisminės ekspertizės akte nurodyta, kad taisant defektus būtina pašalinti jas sukėlusias priežastis, tai yra pašalinti nesutankinto grunto įtaką ir grindų konstrukciją įrengti ant tvirto pagrindo. Vadinasi, teismo sprendimo įvykdymo galimybės yra nustatytos. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentą, kad teismo sprendime nėra aprašomi defektai, nors dėl defektų fakto, jų pobūdžio, vietos, apimties yra kilęs ginčas. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas defektus, rėmėsi teismo eksperto S. S. ekspertizės akto Nr. 16-02/02 išvadomis, kurios pakankamai detaliai cituojamos sprendime.

21659.

217Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. sausio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-93-916/2017 išaiškino, kad pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą ar jos dalį gali būti paties ekspertizės akto trūkumai: ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, neįvertinti tam tikri reikšmingi faktoriai, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų; taip pat faktų, keliančių abejonių dėl eksperto nešališkumo, kvalifikacijos ar kompetencijos, paaiškėjimas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

21860.

219Nagrinėjamoje byloje apeliantė neįrodinėja ekspertizės akto turinio prieštaringumo, neteigia, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, bet kritikuoja išvadas statybos žurnalo įrašais, doc. Dr. D. S. išvadomis (Tomas VI b.l. 32-37). Teisėjų kolegija nurodo, kad šios nutarties 56 punkte nurodyta, kad Doc. Dr. D. S. konstatavo, jog atsakyti į klausimą, ar įrengtų polių ilgis yra pakankamas atlaikyti pastato apkrovas, galima tik po papildomų tyrimų bei jų pagrindu atliktos polių laikomosios galios analizės. Be to, ekspertė netyrė nustatyto pjuvenų fakto sąsajos su atsiradusiais statinio defektais, tik nurodė, kad organinis sluoksnis dėl dūlėjimo paveikė grunto suslūgimą po grindimis, tačiau šis sluoksnis statybos metu galėjo būti nepastebėtas. Vadinasi, jos išvados nėra kategoriškos tiriamaisiais klausimais ir nepaneigia eksperto S. S. ekspertizės akto Nr. 16-02/02 išvadų, bet atitinka vertinamą aplinkybę dėl dūlėjimo paveikto grunto suslūgimo po grindimis.

22061.

221Apeliantė taip pat įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismo liko neįvertinta aplinkybė, kad ieškinio patenkinimo atveju atsakovė UAB „EIKA“ neturi jokių galimybių įvykdyti ieškovės reikalavimus – ištaisyti neapibrėžtus trūkumus. UAB „EIKA“ nevykdo statybos darbų, neturi statybos darbus galinčių atlikti darbuotojų, įrangos.

22262.

223Teisėjų kolegija nurodo, kad esant panašios faktinėms aplinkybėms, apeliantei buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame ji buvo nurodytas rangovu. Vadinasi, taisydamas defektus, apeliantė gali pasinaudoti tuo pačiu veikimo mechanizmo, kaip ir susikuriant statinį.

224Dėl nuostolių atlyginimo

22563.

226CK 1.138 straipsnis reglamentuoja civilinių teisių gynimo būdus. Šio straipsnio 6 punktas nustato, kad vienas iš gynybos būdų yra nuostolių atlyginimas. Iš esmės tai reiškia reikalavimą taikyti civilinę (sutartinę arba deliktinę) atsakomybę.

22764.

228Apeliantė įrodinėja, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovės prašytus nuostolius. Be to, anot apeliantės, teismas priteisė 480 Eur išlaidų už E. L. akto parengimą, nors į bylą pateiktame mokėjimo dokumente nurodoma, kad mokėjimas atliktas už E. L. konsultacijas, o ne akto parengimą.

22965.

230Byloje nustatyta, kad ieškovė, siekdama nustatyti atsiradusius defektus bei jų priežastis, samdė ekspertus, kurie atliko tyrimus. Patirtus nuostolius ieškovė įrodinėjo kartu su ieškiniu pateiktomis sąskaitomis bei mokėjimo dokumentais. Teismas nurodė, kad ieškovė patyrė 3 503,60 EUR sumai tiesioginių nuostolių: UAB „Fugro Baltic“ tyrimas, kainavęs 35,04 EUR (iki teismo), UAB „Geotestus“ tyrimas, kainavęs 735,92 EUR (iki teismo), teismo eksperto S. M. ekspertinio pobūdžio tyrimas, kainavęs 2 102,64 EUR (iki teismo), antstolio D. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, už kiurį sumokėta 150,00 EUR, apmokėta 480,00 EUR už teismo eksperto E. L. ekspertizės aktą.

23166.

232CK 6.249 straipsnio 4 dalis numato, kad protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, laikytinos nuostoliais.

23367.

234Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės argumentus dėl išlaidų, susijusių su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad išlaidų atlyginimas spręstinas pagal materialiosios teisės nuostatas ir jos turi būti priteistos, nepaisant aplinkybės, kad teismas suklydo nurodydamas, jog ieškovė sumokėjo už akto parengimą, o ne E. L. konsultacijas.

23568.

236Taip pat apeliantė įrodinėja, kad skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodoma, jog tariamai defektai pastebėti ne tik ginčo pastate, bet ir šalia ginčo pastato esančiuose kituose pastatuose (Tomas VII, b.l. 172). Apeliantė teigia, kad kitų pastatų (net nenurodant kokių) galimi defektai nėra šios bylos objektas, todėl minėtas teiginys pašalintinas iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo argumentu, nes byloje ginčo objektu nebuvo kitų statinių savininkų teisių pažeidimo vertinimas, todėl teisėjų kolegija šalina pirmos instancijos teismo sprendimo argumentus dėl to, kad „iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad defektai pastebėti ne tik ginčo pastate, bet ir šalia ginčo pastato esančiuose kituose pastatuose ir nurodyta, jog taisant defektus yra būtina pašalinti ne tik juos, bet ir defektus sukėlusias priežastis (b. l. 39-46, III tomas)“.

23769.

238Kiti apeliacinio skundo ir atsikirtimo argumentai išspręsto bylos teisinio rezultato nekeičia, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl atlikto faktinių aplinkybių vertinimo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., Helle v. Finland judgement of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Analogiškai teismų pareigą motyvuoti priimtą sprendimą nustatančias procesinės teisės normas savo praktikoje aiškina ir taiko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-219/2009; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2009).

23970.

240Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniame skunde apibrėžtas apeliacijos ribas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė įrodymų vertinimo taisykles, žalos atlyginimą teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

241Dėl bylinėjimosi išlaidų

24271.

243CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantui neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

24472.

245Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas 4 704,88 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato paslaugoms apeliacinės instancijos teismo procese apmokėti. Prašė jas priteisti.

24673.

247Bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą priteisiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R–85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus dydžius (nauja redakcija nuo 2015.03.20). Atsiliepimo rašymo metu užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (bruto) buvo 926,70 EUR, advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, todėl maksimali rekomenduojama parteisti suma už teisines paslaugas yra 1575,39 EUR. Byloje nebuvo nagrinėjami nauji teisės klausiai, atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas patikslintuose ieškiniuose išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl nėra teisinio pagrindo nukrypti nuo rekomenduojamo dydžio. Atsižvelgiant į tai, iš apeliantės priteisiama 1575,39 EUR teisinės pagalbos išlaidų ieškovės naudai (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

24874.

249Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

250Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija,

Nutarė

251apeliantės UAB „EIKA“ apeliacinį skundą atmesti.

252Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

253Išieškoti iš atsakovo UAB „EIKA“, juridinio asmens kodas 121191079, ieškovo UAB „SALMEDA“, juridinio asmens kodas 123500866, naudai 1575,39 EUR teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

254Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SALMEDA“, galutinai... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „EIKA“ yra pastato – gyvenamojo namo... 8. Pastate garantiniu laikotarpiu atsirado defektai: įskilo, įlūžo pastato... 9. Ieškovė paaiškino, kad iš Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų... 10. Pastatas pripažintas tinkamu naudoti 2003 m. liepos 11 d., o pirmajam... 11. Ieškovė, siekdama nustatyti atsiradusius defektus bei jų priežastis, samdė... 12. Atsakovė UAB „EIKA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 13. Atsakovė nurodė, kad yra nepagrįsti patikslinto ieškinio teiginiai, jog... 14. Atsakovės nuomone, jeigu laikyti, kad pirmojo aukšto grindų įlinkimą... 15. Teismui atmetus ieškovo ieškinį, pareikštą atsakovui E. J., ieškovė su... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 11.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 8 d. sprendimu ieškovės... 19. Teismas nustatė, kad 2012 m. lapkričio mėnesį atlikti žvalgybiniai... 20. Pasisakydamas dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį, teismas padarė... 21. Teismas konstatavo, jog atsakovė UAB „EIKA“, statydama ginčo namą, gerai... 22. Pasisakydamas dėl ieškovės suformuluoto prašymo įpareigoti atsakovus... 23. Teismas nenustatė ieškovės kaltės, tai yra netinkamo bei ne pagal paskirtį... 24. Atmesdamas reikalavimą atsakovui E. J., teismas sprendė, kad atsakovas E. J.... 25. Be to, teismas taip pat padarė išvadą, kad šioje civilinėje byloje yra... 26. Teismas nurodė, kad ieškininis reikalavimas – atsakovams neįvykdžius... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 28. 20.... 29. Atsakovė UAB „EIKA“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 30. 20.1.... 31. aplinkybė, kad Leidime vykdyti statybos rangos darbus ir Statybos leidime... 32. 20.2.... 33. atsakovei UAB „EIKA“ neatlikus jokių statybos rangos darbų, jai negalėjo... 34. 20.3.... 35. ginčo santykiams aktualiu laikotarpiu vystytojo bei kitų įstatyme... 36. 20.4.... 37. atsakovės UAB „EIKA“, kaip pardavėjo, suteiktos daikto garantijos... 38. 20.5.... 39. pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad šiuo atveju... 40. 20.6.... 41. byloje yra pateikti duomenys, kad statinio statybos metu atsakovei UAB... 42. 20.7.... 43. net jei laikyti, kad garantija galiojo Statybos įstatyme numatytais terminais... 44. 20.8.... 45. teismas sutapatino daikto garantijos ir ieškinio senaties terminus;... 46. 20.9.... 47. tyčia slėptų defektų faktas neįrodytas. Tyčinį defektų slėpimą... 48. 20.10.... 49. byloje yra pateikti duomenys, kad statinio statybos metu atsakovei UAB... 50. 20.11.... 51. dėl organinio sluoksnio atsiradimo atsakovė nėra atsakinga. Minėtas... 52. 20.12.... 53. byloje yra pagrindas pripažinti egzistavus nenugalimai jėgai (CK 6.253... 54. 20.13.... 55. tyčinį defektų slėpimą akivaizdžiai paneigia faktas, kad darbų atlikimo... 56. 20.14.... 57. tyčia paslėptų defektų faktą teismas konstatavo remdamasis vien ieškovės... 58. 20.15.... 59. „Ekspertinio tyrimo aktas“ yra užsakytas bylos baigtimi suinteresuotos... 60. 20.16.... 61. pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai įpareigojo... 62. 20.17.... 63. atsakovė šioje byloje gynėsi ir tuo, kad defektai konkrečiai neįvardinti.... 64. 20.18.... 65. sprendime nurodyti ištaisyti „laiptų“ bei „lubų“ defektai apskritai... 66. 20.19.... 67. teismas nevertino nei S. M. aktą Nr. 13-40 paneigiančios R. P. specialisto... 68. 20.20.... 69. Iš dalies patenkinus ieškinį yra sudaryta galimybė ieškovei... 70. 20.21.... 71. S. S. ekspertizės akte, teigiant, kad leistinas tik iki 100 mm nuokrypis nuo... 72. 20.22.... 73. paneigus eksperto S. S. nurodytas defektų atsiradimo priežastis, yra... 74. 20.23.... 75. teismo išvada, kad atsakovė UAB „EIKA“ į šią civilinę bylą... 76. 20.24.... 77. atsakovės įpareigojimas parengti defektų šalinimo projektą ir jį pateikti... 78. 20.25.... 79. pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškinio... 80. 20.26.... 81. biuro patalpoms, kurios pagal STR 2.05.04:2003 priskiriamos B kategorijai,... 82. Ieškovė UAB „SALMEDA“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 83. 21.1.... 84. pastate jo garantiniu laikotarpiu yra atsiradę defektai, kuriems turi būti... 85. 21.2.... 86. atsakovė UAB „EIKA“ statė tiek kaip statytojas (užsakovas), tiek kaip... 87. 21.3.... 88. atsakovė UAB „EIKA“ garantavo, jog pastato statyboje naudojamos... 89. 21.4.... 90. atsakovė UAB „EIKA“ ir trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“, nors... 91. 21.5.... 92. pastate jo 10 metų ir 20 metų garantiniu laikotarpiu yra atsiradę defektai.... 93. 21.6.... 94. ieškovė UAB „SALMEDA“ nėra praleidusi 6 mėnesių ieškinio senaties... 95. 21.7.... 96. įsigijus pastatą, neišsipildė ieškovės teisėti lūkesčiai, nes pastatas... 97. Teisėjų kolegija... 98. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 99. 3.... 100. Byloje kilo ginčas dėl asmens, atsakingo už rangos darbų kokybę, taip pat... 101. 4.... 102. Nagrinėjant ginčą teisme, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m.... 103. 5.... 104. Atsakovė UAB „EIKA“ su pareikštomis pretenzijomis dėl pastato kokybės... 105. Dėl ieškovės veikos teisėtumo vertinimo, eksploatuojant statinį... 106. 6.... 107. Apeliantė įrodinėja, kad ieškovė patalpų grindis apkrovė iki 3,5 karto... 108. 7.... 109. Byloje nėra ginčo, kad statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos yra... 110. 8.... 111. Teisėjų kolegija nurodo, kad byloje nėra įrodymų, galinčių patvirtinti... 112. 9.... 113. Pažymėtina, kad bendras teiginys dėl suprojektuoto pastato naudojimo... 114. 10.... 115. Tai, kad teismo posėdžio, vykusio 2016 m. lapkričio 4 d., metu pamatų ir... 116. 11.... 117. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos... 118. 12.... 119. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodytas apeliacinio skundo argumentas... 120. 13.... 121. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantės teiginio, jog įstatymų... 122. Dėl tinkamo atsakovo... 123. 14.... 124. Apeliantė įrodinėja, kad UAB „EIKA“ neatlikus jokių statybos rangos... 125. 15.... 126. Teisėjų kolegija, įvertinus byloje esančius įrodymus dėl statybos darbų... 127. 16.... 128. Pirma, tai, kad atsakovė UAB „EIKA“ faktiškai nevykdė darbų,... 129. 17.... 130. Antra, pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 4 straipsnio 1 punktą rangovas... 131. 18.... 132. Trečia, Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „STATYBOS DARBAI“... 133. 19.... 134. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 135. 20.... 136. Taigi Statybos darbų atlikimas rangovui statybos įmonei yra verslas. Jo... 137. 21.... 138. Apeliantei pardavus jos užsakymu ir rangos darbų organizavo rezultate... 139. 22.... 140. Vadinasi, nagrinėjamoje byloje rangos teisinius santykius reguliuojančios... 141. Dėl senaties termino... 142. 23.... 143. Apeliantė įrodinėjo, kad turi būti taikoma ieškinio senatis, nes UAB... 144. 24.... 145. Teisėjų kolegija nurodo, kad šioje byloje buvo spręsta, jog apeliantė buvo... 146. 25.... 147. Atsižvelgiant į prieš tai išdėstytą motyvą, teisėjų kolegija sutinka... 148. 26.... 149. Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties... 150. 27.... 151. Minėta, ieškovė atsakovės atsakomybę kildina iš delikto, įrodinėdama... 152. 28.... 153. Apeliantė apeliaciniame skunde (28 punktas), ginčydama tyčios aplinkybę... 154. 29.... 155. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovė... 156. 30.... 157. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 158. 31.... 159. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.127 straipsnio 1 dalies nuostatas, yra... 160. 32.... 161. Nagrinėjamoje byloje galima spręsti, kad ieškovė faktiškai suvokti... 162. Dėl statybos darbų kokybės ... 163. 33.... 164. Apeliantė įrodinėja, kad byloje esantys statybos darbų žurnalo išrašai... 165. 34.... 166. Teisėjų kolegija, įvertinusi statybos žurnalo įrašus, kuriuose yra... 167. 35.... 168. Taip pat teisėjų kolegijos vertinumu, aplinkybė, jog S. S. ekspertizės akte... 169. 36.... 170. Apeliantė įrodinėja, kad atlikti geologiniai tyrimai, pildytas statybos... 171. 37.... 172. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantės nurodyti dokumentai... 173. 38.... 174. Apeliantė, minėta, teigia, kad organinės priemaišos galėjo likti... 175. 39.... 176. Apeliantė remiasi argumentu, jog Doc. Dr. D. S. 2016 m. birželio 17 d. rašte... 177. 40.... 178. Atsižvelgiant į šią išvadą ir byloje nustatytas aplinkybes pagal... 179. 41.... 180. Kasacinio teismo praktikoje neteisėtumas bendriausia prasme aiškinamas kaip... 181. 42.... 182. Eksperto S. S. pateiktame ekspertizės akte Nr. 16-02/02 (bylos priedas –... 183. 43.... 184. Byloje nustatyta, kad nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn.... 185. 44.... 186. UAB „Fugro Baltic“ 2012 m. lapkričio mėnesį (atsakovės UAB „EIKA“... 187. 45.... 188. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptarti įrodymai pagrindžia... 189. 46.... 190. Kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, gali pasireikšti ne tik tyčia,... 191. 47.... 192. Apeliantė įrodinėja, kad nežinodama apie organinį sluoksnį atsakovė... 193. 48.... 194. Teisėjų kolegija nurodo, kad užkastas pjuvenų sluoksnis netoli teritorijos,... 195. 49.... 196. Teisėjų kolegija sprendžia, kad statinio pirkėjui negali būti perkeliama... 197. Dėl pasirinkto teisių gynimo būdo ... 198. 50.... 199. Apeliantė įrodinėja, kad teismas taikė įstatymuose nenumatytą ieškovės... 200. 51.... 201. Pagal CK 6.281 straipsnį priteisdamas žalos atlyginimą, teismas,... 202. 52.... 203. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad asmuo, kreipdamasis į teismą... 204. 53.... 205. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pasirinko prioritetu žalos atlyginimą... 206. 54.... 207. Kaip teisingai nurodė ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą, pagal... 208. 55.... 209. Šioje byloje lingvistinis ieškinio dalyko išreiškimas yra panašus, todėl... 210. 56.... 211. Taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartyje... 212. 57.... 213. Apeliantė įrodinėja, kad teismo sprendimo neteisėtumą įrodo aplinkybė,... 214. 58.... 215. Kita vertus, teismo eksperto doc. dr. S. S. teisminės ekspertizės akte... 216. 59.... 217. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 218. 60.... 219. Nagrinėjamoje byloje apeliantė neįrodinėja ekspertizės akto turinio... 220. 61.... 221. Apeliantė taip pat įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismo liko... 222. 62.... 223. Teisėjų kolegija nurodo, kad esant panašios faktinėms aplinkybėms,... 224. Dėl nuostolių atlyginimo... 225. 63.... 226. CK 1.138 straipsnis reglamentuoja civilinių teisių gynimo būdus. Šio... 227. 64.... 228. Apeliantė įrodinėja, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovės prašytus... 229. 65.... 230. Byloje nustatyta, kad ieškovė, siekdama nustatyti atsiradusius defektus bei... 231. 66.... 232. CK 6.249 straipsnio 4 dalis numato, kad protingos išlaidos, susijusios su... 233. 67.... 234. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės argumentus dėl išlaidų,... 235. 68.... 236. Taip pat apeliantė įrodinėja, kad skundžiamame sprendime nepagrįstai... 237. 69.... 238. Kiti apeliacinio skundo ir atsikirtimo argumentai išspręsto bylos teisinio... 239. 70.... 240. Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą... 241. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 242. 71.... 243. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 244. 72.... 245. Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas 4 704,88 EUR dydžio bylinėjimosi... 246. 73.... 247. Bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą priteisiamos atsižvelgiant į... 248. 74.... 249. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 250. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 251. apeliantės UAB „EIKA“ apeliacinį skundą atmesti.... 252. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą palikti... 253. Išieškoti iš atsakovo UAB „EIKA“, juridinio asmens kodas 121191079,... 254. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....