Byla 2A-1252/2013
Dėl stogo defektų pašalinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos Investicijų grupė“, B. S., V. K. individuali įmonė

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl stogo defektų pašalinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos Investicijų grupė“, B. S., V. K. individuali įmonė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo sąskaita parengti prekybos ir paslaugų centro „BIG“ pastato, esančio Taikos pr. 139, Klaipėdoje, stogo defektų šalinimo projektą, suderinti jį su ieškovu ir atlikti stogo defektų šalinimo darbus, o atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo, suteikti ieškovui teisę šiuos darbus atlikti pačiam ir išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Nurodė, kad 2005 m. liepos 26 d. pirkimo-pardavimo sutartimi iš trečiojo asmens UAB „Baltijos Investicijų Grupė“ įsigijo prekybos ir paslaugų centro „BIG“ pastatą, esantį Taikos pr. 139, Klaipėdoje; iš pardavėjo perėmė visas pastato statybos ir įrangos garantijas bei visą su tuo susijusią dokumentaciją. Ieškovo nuosavybės teise valdomą pastatą pastatė ir statybos montavimo darbus užbaigė 2004 m. gruodžio 1 d. generalinis rangovas atsakovas UAB „Skirnuva“. Ieškovo pasamdytas ekspertas atliko statinio dalies būklės įvertinimą ir statybinius tyrinėjimus ir 2011m. kovo 25 d. aktu nustatė rangovo atliktų stogo dangos įrengimo darbų defektus, dėl kurių nėra galimybės tinkamai ir saugiai naudotis pastatu. Ieškovas 2011 m. gegužės 2 d. pateikė pretenziją atsakovui, tačiau atsakovas atsisakė ištaisyti defektus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, sudarydamas su trečiuoju asmeniu UAB „Baltijos Investicijų grupė“ 2005 m. liepos 26 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį dėl prekybos ir paslaugų centro „BIG“ pastato pirkimo, kartu perėmė ir visą statybos techninę dokumentaciją, todėl pripažino logiškai nepaaiškinamu ieškovo bei jo iniciatyva liudytoju apklausto V. B. E. sprendimą, surašant 2011 m. kovo 25 d. statinio dalies būklės įvertinimo ir statybinių tyrinėjimų aktą naudotis ne originaliais statybos darbų techniniais projektais ir jų pakeitimų derinimais su už tai atsakingomis institucijomis bei statybos darbų atlikimo žurnalų duomenimis, bet 2003 m. pavyzdžio V. K. įmonės neoriginalia, nederinta su nei viena iš bylos šalių techninio projekto juodraštine dokumentacija, vienašališkai fiksuojant tariamus ginčo pastato stogo dangos defektus. Liudytojo paaiškinimus teismas vertino kritiškai, motyvuodamas liudytojo pripažinimu, kad 2005 m. gegužės 2 d. STR 60, 67.4; 102.3 ir 42 punktų reikalavimai pastato stogo dangos įrengimui, kurių pažeidimas konstatuotas, įsigaliojo tik nuo 2007 – 2009 metų, po atsakovo statybos rangos darbų užbaigimo. Teismas sprendė, jog ginčo atveju negalima remtis ir ieškovo pateikta 2011 m. kovo 25 d. statinio dalies būklės įvertinimo ir statybinių tyrinėjimų akto išvada su vėlesniais jos papildymais dėl paslėptų stogo dangos įrengimo trūkumų konstatavimo, kadangi ieškovas sąmoningai teismui ir šalims nepateikė jokių duomenų apie 2005 m. ginčo stogo remonto darbus likviduojant uragano „Ervinas“ padarinius, nors teismo posėdžio metu nei ieškovas, nei tretieji asmenys neneigė, kad dalis prekybos ir paslaugų centro „BIG“ pastato stogo buvo nuplėšta. Įvertinęs tai, jog statinio techninės priežiūros žurnalo įrašuose iki pat 2009 m. spalio 23 d. nėra duomenų apie netinkamą, nesilaikant STR reikalavimų, stogo dangos įrengimą, trečiųjų asmenų bei atsakovo pateikti įrodymai liudija, kad įrengiant ginčo pastato stogo dangą STR reikalavimai nebuvo pažeisti, teismas sprendė, kad ieškinys nepagrįstas. Šią išvadą teismas darė atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas teismui ne tik nepateikė statybos darbų žurnalų, kuriuose detaliai užfiksuoti ginčo pastato stogo montavimo ir įrengimo darbai, bet nepateikė ir projekto ekspertizės bei stogo dangai padarytų defektų likvidavimo akto, kuriais remiantis pastato savininkui buvo išmokėtas draudimo atlyginimas už uragano „Ervinas“ metu patirtus nuostolius. Įvertinęs teismo nustatytų aplinkybių visumą bei ieškovo atsisakymą nuo prašymo skirti ekspertizę, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys negali būti patenkintas CK 6.665 straipsnio 1 dalies pagrindu (CPK 178 str.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismo išvada, kad ieškovas privalo įrodyti, jog pastato stogo defektai atsirado dėl atsakovo nekokybiškai atliktų rangos darbų, yra nepagrįsta. Teismas neatsižvelgė, kad ginčas kilo tarp užsakovo ir rangovo dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų, o tokio pobūdžio ginčams įstatymai numato kitokias įrodinėjimo taisykles. Vadovaujantis CK 6.697 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010) ieškovas neprivalėjo įrodinėti, kad pastato stogo defektai atsirado dėl atsakovo kaltės.

102. Teismo teiginys, kad pateiktas projektas yra tik juodraštinis variantas, yra niekuo nepagrįstas. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad į bylą pateiktas projektas yra ne tas, pagal kurį buvo vykdomi statybos darbai, ar kad tai buvo tik juodraštinis variantas. Pasiruošimo bylos nagrinėjimui metu, nei teismas, nei atsakovas ar trečiasis asmuo nekėlė jokių klausimų dėl pateikto pastato techninio projekto tinkamumo. Ant pateikto projekto yra statybos techninio prižiūrėtojo B. S. žyma „vykdymui“ su parašu, patvirtinanti, kad būtent toks projektas buvo pateiktas rangovui. Reikalavimas ant projekto dėti žymą „taip pastatyta“ teisės aktuose atsirado jau po to, kai pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti; projekto brėžiniai yra pasirašyti projekto vadovo V. K. ir/arba projekto dalių vadovų. Pateikto projekto numeris atitinka numerį to techninio projekto, kuris buvo pateiktas ieškovui susipažinti prieš sudarant pastato pirkimo-pardavimo sutartį; liudytojas V. E. teismo posėdžio metu paaiškino, kad šį projektą gavo iš jį rengusio projektuotojo (V. K. įmonės), kuris pagal projekto rengimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas privalėjo saugoti projekto originalus.

113. Teismo išvada dėl statybos techninės dokumentacijos būtinumo, siekiant įrodyti defektų faktą, prieštarauja teisės aktams. Atliekant statinio (jo dalies) įvertinimą, vertinamas pats statinys, jo atitiktis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, o ne visa statybos techninė dokumentacija. Šiuo atveju buvo atliktas Statinio dalies būklės įvertinimas - buvo vertinamas pats statinys, jo (atliktų sprendinių) atitikimas normatyviniams teisės aktams bei normoms, todėl teismo argumentas, kad pastato defektų faktas galėtų būti įrodytas tik tuo atveju, jeigu vertinimą atlikęs ekspertas būtų analizavęs statybos techninę dokumentaciją, yra nepagrįstas, nes prieštarauja STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nuostatoms.

124. Atsakovo pastatytas pastatas privalėjo atitikti STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus. Tačiau V. E. atlikus pastato stogo apžiūrą buvo nustatyta, kad: bituminė danga prie putų polistireno yra priklijuota „taškiniu“ būdu, hidroizoliacinė danga yra įrengta jos prie stogo perdangos nepritvirtinus mechaniškai; stogo dangoje apie dūmų šalinimo stoglangius ir liukus neįrengtos 1 m pločio, o aplink ortakius - 0,25 m pločio nedegių medžiagų priešgaisrinės juostos; šilumos izoliaciniame sluoksnyje apie stoglangius įrengtos žymiai siauresnės nedegių medžiagų juostos, t. y. vietoje 2 m pločio juostų įrengta tik nuo 1,2 m iki 1,5 m pločio juostos; stogo dangai panaudotas žymiai mažesnio stiprio polistireninis putplastis, t .y. vietoje EPS 150 panaudotas polistireninis putplastis, kuris faktiškai atitinka tik EPS 100; stogo dangos prilydimo metu buvo nudegintos (sulydytos) polistireninio putplasčio plokščių, suklotų šalia akmens vatos, briaunos. Dėl susidariusių išilginių tuštumų, bituminės stogo dangos naudojimo metu atsirado juostinio pobūdžio įlinkiai ir dangos lūžiai. Statybos inžinieriaus V. E. parengtas aktas bei šio akto papildymas akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovas, atlikdamas darbus, pažeidė ne tik projekto sprendinius, bet ir nesilaikė STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimų dėl hidroizoliacinės dangos tvirtinimo, nedegių medžiagų priešgaisrinių juostų įrengimo. Normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų nesilaikymas yra pakankamas pagrindas konstatuoti defektų faktą ir be statybos techninės dokumentacijos analizės, todėl net jei ir būtų pripažinta, kad teismas pagrįstai atmetė pateiktą techninį projektą, tai nebūtų pagrindas konstatuoti, kad defektų faktas nėra įrodytas.

135. Liudytojas paaiškino, kad savo darbuose rėmėsi 2001 m. normatyvinių dokumentų reikalavimais, kurie 2008 m. normatyviniame dokumente buvo tik detalizuoti. Pastato statybos metu galiojęs STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai" apibendrintai numatė, kad stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei nurodytam atmosferos poveikiui, o hidroizoliacinė danga pritvirtinta prie pagrindo. Nuo 2008 m. lapkričio 12 d. įsigaliojęs naujas statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ numatė detalius hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimus. Akte remiamasi STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, kuris galiojo pastato statybos metu.

146. Teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovas, sudarydamas su trečiuoju asmeniu pastato pirkimo-pardavimo sutartį, kartu perėmė visą statybos techninę dokumentaciją. Teismas, darydamas minėtą išvadą, rėmėsi Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu apie pastatą, tačiau šiame išraše nėra jokių duomenų apie pastato statybos techninę dokumentaciją. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad statybos techninė dokumentacija buvo perduota ieškovui. Byloje esančiame sutarties priede Nr. 2 „Duomenų kambario registras“ išvardinti dokumentai buvo pateikti ieškovui tik susipažinti iki sutarties sudarymo, tačiau priedas nepatvirtina registre išvardintų dokumentų faktinio perdavimo ieškovui, kadangi tai nėra dokumentų perdavimo-priėmimo aktas.

157. Vienas iš motyvų, kuriais teismas nusprendė nesivadovauti akto ir akto papildymo išvadomis dėl defektų, yra tas, kad ieškovas nepateikė dokumentų likviduojant uragano „Ervinas“ padarinius. Ieškovas objektyviai nebūtų galėjęs pateikti teismo nurodytų dokumentų. Uraganas „Ervinas“ siautė 2005 m. sausio 8 - 9 d., o pastato pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2005 m. liepos 26 d., t. y. jau po uragano. Nėra aišku, kuo remiantis teismas nusprendė, kad uragano padarinius tvarkė ieškovas ir kad jam buvo išmokėta draudimo išmoka. Kadangi byloje nėra tai patvirtinančių įrodymų, teismo argumentas, kad ieškovas, siekdamas įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą, privalėjo pateikti su uragano „Ervinas“ padarinių likvidavimu susijusius dokumentus, tėra niekuo nepagrįsta prielaida.

168. Ieškinio nepagrįstumo išvadą teismas, grindė aplinkybe, kad statinio techninės priežiūros žurnale iki pat 2009 m. spalio 23 d. nebuvo įrašų apie netinkamą, nesilaikant STR reikalavimų, stogo dangos įrengimą. Šis teismo motyvas prieštarauja teisės aktuose numatytiems statinio techninės priežiūros tikslo ir statinio techninės priežiūros žurnalo pildymo reikalavimams. Statybos techninės priežiūros žurnalo forma pagrindžia, kad statinio techninės priežiūros metu nenustatinėjama, kas yra atsakingas už pastebėtus defektus, nėra atliekamas atliktų rangovų darbų kokybės įvertinimas, nefiksuojama, ar konkretus rangovas darbus atliko laikydamas projekto sprendinių ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Defektai, dėl kurių vyksta ginčas šioje byloje, nėra akivaizdūs. Jie buvo nustatyti tik po to, kai ekspertas atliko ardomuosius darbus. Vadinasi, statinio techninis prižiūrėtojas objektyviai vizualios apžiūros metu negalėjo nustatyti šių defektų ir atitinkamai jų užfiksuoti statinio techninės priežiūros žurnale.

179. Teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nes atsakovas neįrodė nei vienos jo atsakomybę šalinančios aplinkybės. Ieškovas įrodė defektų faktą. Atsakovas nepateikė nei vieno dokumento, kuris patvirtintų, kad egzistuoja aplinkybės, numatytos CK 6.697 straipsnio 3 dalyje, šalinančios rangovo atsakomybę už defektus arba paneigiančių patį defektų faktą. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota įrodymų tikėtinumo taisykle, teismas neturėjo jokio pagrindo konstatuoti, kad ieškovo ieškinys yra neįrodytas.

18Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

191. Atsakovas įrodė, kad jis perdavė užsakovui visus su statybomis susijusius dokumentus, tame tarpe ir stogo projektus bei suderintus jų pakeitimus, kurie atitiko visus teisės norminiuose aktuose numatytus reikalavimus. Ieškovas byloje remiasi niekur nepatvirtintu projektu, o taip pat į bylą nepateikė stogo pakeitimų projekto, nors byloje atsakovas pateikė įrodymus, kad toks projektas buvo ir jis perduotas pastato užsakovui. Prašydamas įpareigoti atsakovą pašalinti trūkumus, ieškovas projektiniais pakeitimais net nesivadovauja. Aplinkybę, kad dokumentai perduoti, patvirtina statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamų naudoti dokumentų sąrašas.

202. Perdavus pastatą užsakovui, jau kiti rangovai įrenginėjo ant pastato stogo papildomus įrenginius bei vandens nuvedimo per parapetus vamzdžius. Duomenys apie šiuos įrenginius nepateikti. Norint žinoti įrenginių montavimo vietas reikia vėdinimo, kondicionavimo dalių techninių ir darbo projektų (jie visi taip pat turi būti patvirtinti).

213. Trečiojo asmens atstovas ir ginčo statinio techninės priežiūros vadovas B. S. nurodė, kad vykdant prekybos ir paslaugų centro statybą visi rangovo UAB „Skirnuva“ atliekami statybos montavimo darbai buvo vykdomi pagal sutarties šalių suderintą projektą, atliktų darbų atitikimą projektui, be užsakovo nuolatinės priežiūros, statybų eigą ne kartą tikrino ir nešališka Statybos priežiūros techninė inspekcija, periodiškai viską fiksuodama trečiojo asmens B. S. pildomuose Statybos darbų žurnaluose, kurie vėliau, pastatą pardavus ieškovui, kartu su visa technine projektine dokumentacija buvo jam perduoti.

22Trečiasis asmuo UAB „Baltijos investicijų grupė“ prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

231. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina defektų faktą. Ieškinys buvo grindžiamas specialisto V. E. 2011 m. kovo 25 d. surašytu Statinio dalies būklės įvertinimo ir statybinių tyrinėjimų aktu bei šio akto 2011 m. liepos 12 d. papildymu Nr. 1, taip pat ieškovo paaiškinimais bei liudytojo V. E. parodymais. Teismas pagrįstai konstatavo, jog šie įrodymai nepatvirtina defektų fakto, kadangi jie surašyti remiantis ne originalia statybos technine dokumentacija, neturint visų statybos žurnalų, techninio projekto ir projekto dalies ekspertizių. Teismas teisingai pastebėjo, jog V. E., darydamas išvadas, rėmėsi teisės aktais, kurie statybos darbų atlikimo metu negaliojo.

242. Ieškovo argumentai dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių pažeidimo nepagrįsti. Teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina defektų fakto. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad prekybos centras buvo pastatytas laikantis visų privalomų reikalavimų. Teismas, vadovaudamasis įrodymų pakankamumo taisykle, padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų.

253. Ieškovas sąmoningai neteikia teismui dokumentų arba juos yra praradęs. Sandorio metu ieškovui buvo perduoti visi dokumentai, susiję su perkamu objektu, įskaitant ir neapsiribojant technine dokumentacija, statybos žurnalais ir kitais dokumentais. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantis prekybos centro pirkimo-pardavimo sutarties priedas Nr. 2, taip pat 2005 m. rugpjūčio 9 d. pasirašytas dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas. Neturint prekybos centro statybos išpildomosios dokumentacijos, negalima objektyviai įvertinti ir nustatyti, kokie darbai buvo atlikti, kokios medžiagos panaudotos vykdant statybos darbus, ar ieškovui įsigijus prekybos centrą nebuvo atliekami remonto darbai ir pan.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

29Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

30Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.), taip pat įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d.).

31Dėl bylos esmės

32Byloje kilo ginčas dėl rangovo atsakomybės už pagal statybos rangos sutartį atliktų darbų kokybės trūkumus, nustatytus per garantinį laikotarpį.

33Byloje nustatyta, kad pagal 2004 m. kovo 27 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. 03-25 trečiojo asmens UAB „Baltijos investicijų grupė“ užsakymu atsakovas UAB „Skirnuva“, kaip generalinis rangovas, atliko prekybinio-komercinio pastato „BIG“, esančio Taikos pr. 139, Klaipėdoje, statybos darbus (t. 1, 51-56 b. l.). Statybos darbams ir panaudotoms medžiagoms buvo suteikta 5 metų, o paslėptiems darbams 10 metų garantija (sutarties 8.1 p.). Statinio projektavimo darbus atliko trečiasis asmuo V. K. įmonė, techninę priežiūrą vykdė užsakovo darbuotojas trečiasis asmuo B. S.. Pastatytas statinys buvo perduotas užsakovui, 2004 m. gruodžio 1 d. pripažintas tinkamu naudoti ir nuo 2004 m. gruodžio 7 d. įregistruotos užsakovo nuosavybės teisės į jį (1 t., 14-32, 34-37 b. l.). 2005 m. liepos 26 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi pastatą trečiasis asmuo UAB „Baltijos investicijų grupė“ pardavė ieškovui UAB „BPT Optima Retail“. Pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovui buvo perduotos visos pardavėjo turėtos pastato statybos ir įrangos garantijos (sutarties 5.3.(c) p.). Dėl statinio naudojimo metu periodiškai besikartojančio stogo dangos vandens pratekėjimo į prekybos patalpas ieškovo užsakymu buvo atliktas statinio dalies įvertinimas ir statybinis tyrimas, kurio rezultatai užfiksuoti 2011 m. kovo 25 d. akte (toliau –Aktas), kuriame konstatuoti pastato stogo įrengimo darbų kokybės trūkumai (1 t., 57-68 b. l.). Dėl nustatytų darbų trūkumų ištaisymo 2011 m. gegužės 2 d. ieškovas kreipėsi į projektuotoją, generalinį rangovą ir techninį prižiūrėtoją, reikalaudamas ištaisyti statybos rangos darbų defektus (1 t., 69-71 b. l.); 2011 m. gegužės 17 d. raštu generalinis rangovas (atsakovas) nesutiko su Akto išvadomis, nurodydamas, kad statybos techninės dokumentacijos pakeitimai buvo derinami su užsakovu, atlikti darbai perduoti techninės priežiūros vadovui ir užfiksuoti statybos darbų žurnale, o stogo dangai naudoti projekte numatytos akmens vatos pakeitimui į polistireninio putplasčio plokštes buvo gautas priešgaisrinę apsaugą kontroliuojančios institucijos pritarimas ir užsakovo suderinimas (1 t., 72-77 b. l.). Tyrimą atlikęs ir Aktą parengęs ieškovo samdytas specialistas įvertino atsakovo pateiktus duomenis ir 2011 m. liepos 12 d. Akto papildyme konstatavo stogo dangos įrengimo projekto, statybos norminių dokumentų pažeidimus bei PAGD prie VRM nurodymų neįvykdymą (1 t., 78-79 b. l.).

34Remdamasis šiais duomenimis, 2011 m. rugpjūčio 11 d. ieškovas pareiškė ieškinį generaliniam rangovui, prašydamas įpareigoti jį per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita parengti pastato stogo defektų šalinimo projektą, suderinti jį su ieškovu ir atlikti stogo defektų šalinimo darbus. Atsakovas nuo ieškinio gynėsi, teigdamas, kad ypatingo statinio statybos darbus jis atliko tinkamai pagal techninį projektą ir suderintus jo pakeitimus; kad atlikti darbai buvo tinkamai užfiksuoti statybos darbų žurnaluose; kad užsakovas darbus priėmė be pastabų; kad pastato eksploatavimo metu ieškovo iniciatyva ant stogo buvo atliekami kiti darbai, galimai lėmę vandens pratekėjimą, kad už uragano sukeltus neigiamus padarinius (nuplėšta dalis stogo dangos) ieškovas gavo draudimo išmoką; kad nupirkęs pastatą ieškovas perėmė visą statinio statybos techninę dokumentaciją, kuri nebuvo panaudota atliekant statinio dalies būklės įvertinimą ir formuluojant Akto išvadas. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pasirėmė šiais atsakovo argumentais ir ieškinį atmetė, konstatavęs, kad ieškinys neįrodytas ir nepagrįstas. Ieškovas apeliaciniu skundu kvestionuoja teismo išvadų teisingumą, argumentuodamas netinkamu įrodymų vertinimu bei įrodinėjimo naštos netinkamu paskirstymu.

35Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 str.), tiek specialiosiose (CK 6.694 str.). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalyse dispozityvia forma suformuluoti užsakovo teisiniai veiksmai atliekant pagal rangos sutartį atliktų darbų priėmimą ir aptartos užsakovo veiksmų teisinės pasekmės. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas grindžia (jo poziciją palaiko tretieji asmenys), kad rangovas darbus atliko tinkamai pagal sutarties reikalavimus (sutarties 5.1 p.), užsakovas juos priėmė be pastabų, atlikti darbai tinkamai fiksuoti statybos darbų žurnale. Pagal kasacinio teismo praktiką, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiu atveju analizuotinas trūkumų pobūdis ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikytina CK 6.662 straipsnio 3 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2008 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2008; 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010 ir kt.). Statybos rangos sutartimi atsakovas garantavo jo atliktų darbų atitiktį statybos normatyvinių dokumentų reikalavimams, prisiėmė atsakomybę už darbų kokybę ir įsipareigojo savo sąskaita ištaisyti dėl jo kaltės atsiradusius garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus (sutarties 7.3, 9.3 p.). Taigi, nurodyta kasacinio teismo praktika ir šalių susitarimas dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius darbų trūkumus, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovui nenurodžius trūkumų, pastarasis nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Bylos duomenys liudija, kad pagal rangos sutartį atliktų darbų trūkumai nustatyti per garantinį terminą, atsiradus atmosferinių kritulių poveikiui. Akivaizdu, kad rangos sutarties dalykas – stogo uždengimas, užtikrinant galimybę jį tinkamai naudoti pagal paskirtį – statinio apsaugai nuo atmosferinių kritulių poveikio, apsunkina galimybę fiksuoti galimus darbų trūkumus atliktų darbų priėmimo metu, todėl dėl atmosferinių kritulių poveikio paaiškėję darbų trūkumai pagrįstai gali būti vertinami kaip nebuvę akivaizdūs darbų atlikimo metu. Išdėstyti argumentai lemia išvadą, kad atsakovo gynyba nuo ieškinio tinkamu atliktų darbų perdavimu ir priėmimu nėra teisiškai pagrįsta.

36CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje – kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu defektų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės. Jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kaltės. Ji taikoma atsižvelgiant į CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2009; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009 ir kt.). Šie kasacinio teismo suformuluoti teisės taikymo išaiškinimai daro nepagrįsta ir neteisėta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nagrinėto ginčo atveju ieškovas privalo įrodyti defektų atsiradimą dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų, todėl apelianto argumentai šiuo aspektu pripažintini pagrįstais.

37Byloje neginčijama ieškovo, perėmusio užsakovo teisę į rangovo suteiktą garantiją, teisė reikšti generaliniam rangovui reikalavimą ištaisyti paslėptų statybos darbų trūkumus, nustatytus garantiniu laikotarpiu. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo tiriama ir vertinama, ar įrodymai, kuriais ieškovas grindžia darbų defektus, yra tinkami ir pakankami konstatuoti atsakovo civilinę atsakomybę. Teismas sprendė, kad Akto duomenys neįrodo stogo įrengimo darbų defektų. Su tokia teismo išvada sutikti negalima.

38Statinio dalies būklė buvo vertinta vizualiai apžiūrėjus stogą, atlikus ardymą, laboratorinius tyrimus bei projektinės dokumentacijos ir ankstesnio ekspertizės akto analizę. Akte konstatuota, kad pastato dalies statybos darbai neatitiko STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 60 punkto reikalavimų, ir nustatyta, kad bituminė stogo danga prie putų polistireno yra priklijuota „taškiniu“ būdu, hidroizoliacinė danga yra įrengta jos prie stogo perdangos nepritvirtinus mechaniškai; stogo dangoje apie dūmų šalinimo stoglangius ir liukus neįrengtos 1 m. pločio, o aplink ortakius – 0,25 m. pločio nedegių medžiagų priešgaisrinės juostos; šilumos izoliaciniame sluoksnyje apie stoglangius įrengtos žymiai siauresnės nedegių medžiagų juostos, t. y. vietoj 2 m. pločio juostų įrengta tik nuo 1,2 m. iki 1,5 m. pločio juostos; stogo dangai panaudotas žymiai mažesnio stiprio polistireninis putplastis, t. y. vietoj EPS 150 panaudotas polistireninis putplastis, kuris faktiškai atitinka tik EPS 100; stogo dangos prilydimo metu buvo nudegintos (sulydytos) polistireninio putplasčio plokščių, suklotų šalia akmens vatos, briaunos; dėl susidariusių išilginių tuštumų, bituminės stogo dangos naudojimo metu atsirado juostinio pobūdžio įlinkiai ir dangos lūžiai. Akto papildymo duomenys rodo, kad rangovas neįvykdė PAGD prie VRM nurodymų. Tyrimą atlikęs V. E. teisme patvirtino akto duomenų teisingumą ir papildomai nurodė, kad atlikti darbai neatitinka STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 42, 60, 67.4, 102.3 punktų reikalavimų. Šių statybos darbų defektus nustatančių dokumentų teismas nevertino ir sprendė, kad Aktas parengtas ne pagal originalius statybos techninius dokumentus, todėl neįrodantis ieškovo reikalavimo pagrįstumo. V. E. parodymų atmetimas, motyvuojant tuo, kad specialistas remiasi pastato statybos metu negaliojusiu STR, nepagrįstas. Minėta, kad ieškovas yra asmuo, kuris pirkimo-pardavimo sutartimi iš užsakovo įsigijo pastatą ir perėmė užsakovo teises į defektų, nustatytų garantiniu terminu, ištaisymo reikalavimą.

39Pastato pirkimą-pardavimą liudijantys duomenys į bylą pateikti selektyviai atrinkti – ieškovas pateikė sutarties išrašą, kuriame užfiksuota sutarties sąlyga dėl statybos darbų garantijų perdavimo ieškovui (1 t., 33 b. l.); atsakovas pateikė 27 lapus priedo Nr. 2, pavadinto duomenų kambario registras, (3 t., 39-66 b. l.), kurio 1.2 dalyje įrašyti techninis projektas su darbo brėžiniais, stogo dangai panaudotų medžiagų sertifikatų duomenys, informacija apie projekto ekspertizes (3 t., 64, 65 b. l.). Byloje nėra trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyto 2005 m. rugpjūčio 9 d. dokumentacijos perdavimo-priėmimo akto. Išvadą, kad statybos techninė dokumentacija – techninis ir darbo projektai, jų pakeitimai, ekspertizių aktai, statybos darbų žurnalai, buvo perduoti ieškovui, ir Aktas, kuriuo įrodinėjami statybos darbų defektai, turėjo būti parengtas įvertinus šiuose dokumentuose esančius aktualius duomenis, teismas grindė priedu Nr. 2, atsakovo, trečiojo asmens UAB „Baltijos investicijų grupė“ pozicija, trečiojo asmens B. S. paaiškinimais, nekilnojamojo turto registro duomenimis. Šios teismo išvados teisingumą ieškovas ginčija, teigdamas, kad pastato statybos projektinė dokumentacija ieškovui nebuvo perduota, todėl stogo įrengimo darbų kokybė Akte buvo vertinama pagal iš projektuotojo trečiojo asmens V. K. įmonės gautą projektą, kurio duomenų tikrumo priešinga šalis ir tretieji asmenys nekvestionuoja, projektas vizuotas techninio prižiūrėtojo, analizuoto projekto numeris atitinka kituose oficialiuose dokumentuose nurodytą techninio projekto numerį. Bylos duomenys liudija, kad statinio statybos techninė ir darbo dokumentacija atliekant statinio dalies būklės įvertinimą nebuvo ištirta dėl jos pas ieškovą nebuvimo. Ieškovo teigimu jis jos neturi ir surinkti ją visą jo pastangomis nepavyko. Teismas sprendė, kad nagrinėjamam klausimui aktuali statinio projektinė dokumentacija buvo perduota ieškovui, o jos nepateikimas į bylą lemia išvadą, kad ieškovas neįrodė darbų trūkumų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl pirkimo-pardavimo sandorio ir jo priedų stygiaus apeliacinės instancijos teisme negalima objektyviai patikrinti tiek ieškovo, tiek atsakovo argumentų teisingumo ir neginčijamai konstatuoti dokumentų perdavimo ieškovui faktą. Tačiau parduoto statinio svarbą lemiantis jo pobūdis, pripažinimo tinkamu naudoti akto turinys, trečiųjų asmenų pozicija šiuo aspektu, kai kurių dokumentų pateikimas byloje bei protingo, atidaus ir rūpestingo pirkėjo elgesio standartas leidžia spręsti labiau tikėtina, kad statinio techninė dokumentacija buvo perduota ieškovui pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu. Jeigu sutikti, kad, kaip teigia trečiasis asmuo B. S., ieškovas nerūpestingai elgėsi su dokumentais ir galėjo juos prarasti, tai vien tik dėl šios priežasties atsiradęs dokumentacijos stygius byloje negali lemti išvados, kad ieškinys neįrodytas ir nepagrįstas. Juolab, kad atsakovas iš esmės neginčija techninės dokumentacijos dalies, kurią tyrė specialistas, tikrumo bei Akte nustatytų defektų. Bylos medžiaga rodo, kad techninio ir darbo projektų, dalies statybos darbų žurnalų buvo reikalaujama tam, kad byloje būtų galima paskirti statinio dalies teismo ekspertizę. Tačiau byloje nėra jokių objektyvių duomenų (ekspertų atsakymų), kad esama bylos medžiaga ir statinio ginčo dalies ištyrimas, panaudojant tam reikiamus metodus, nėra pakankami ekspertizei atlikti ir išvadoms į teismo pateiktus klausimus suformuluoti. Tikėtina, kad ypatingo statinio kategorijai priskirto pastato techninė dokumentacija yra saugoma savivaldybės kompetentingoje institucijoje, iš kurios bylos šalis ar jos prašymu teismas gali šių dokumentų pareikalauti (CPK 198 str. 1 d., 199 str.). Be to, Akte nurodyta, kad stogo dangos konstrukcijos trūkumai išryškėjo vos pradėjus pastatą eksploatuoti – 2005 m. lapkričio mėn. stogo dangoje buvo nustatyta 16 vandens pratekėjimo vietų, ir tai nustatyta 2005 m. gruodžio 15 d. ekspertizės akte, kuriame konstatuota vėtros nuplėšta stogo bituminės ritininės dangos dalis; kad 2008 m. gruodžio 9 d. stogo dangos tyrinėjimo akte užfiksuoti vizualios apžiūros ir matavimų būdu nustatyti trūkumai, kurių rangovas nepašalino, o pratekėjimus sukeliantys defektai lokaliai buvo pašalinti statinio savininko lėšomis. Pagal Akto turinį spręstina, kad jį rengęs specialistas šiais aktais disponavo. Pirmosios instancijos teismas nepasiūlė ieškovui pateikti į bylą Akte nurodytų ekspertizės ir tyrinėjimo aktų, Akto turinio visiškai nevertino ir, apsiribojęs dokumentacijos trūkumo konstatavimu, pripažino ieškinį nepagrįstą ir neįrodytą.

40Nurodytos aplinkybės lemia išvadą, kad teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, netyrė ir nevertino ginčui teisingai išspręsti svarbių aplinkybių – ieškovo įrodinėjamų paslėptų statybos rangos darbų defektų ir įstatyme nustatytų bei atsakovo nurodomų rangovo atsakomybę šalinančių aplinkybių, todėl nebuvo išnagrinėtos ir nustatytos bylai teisiškai reikšmingos aplinkybės. Tokiu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista bylos esmė, o pagal byloje esančius duomenis dėl nagrinėtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų pobūdžio ir apimties byla apeliacinės instancijos teisme būtų nagrinėjama visa apimtimi naujais aspektais, o tai neatitiktų apeliacijos esmės ir būtų pažeista šalių teisė į apeliaciją. Tokiu atveju skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

41Iš bylos medžiagos matyti, kad jos šalys iš esmės sutinka, jog byloje teisiškai reikšmingoms aplinkybėms nustatyti reikalingos specialios žinios ir teisingam ginčo išsprendimui reikalinga teismo ekspertizė, kuri objektyviai atsakytų į šalių keliamus klausimus. Bylą nagrinėjant iš naujo būtina tai svarstyti; laikantis įrodinėjimo naštos šio pobūdžio bylose paskirstymo taisyklių pasiūlyti šalims teikti ar teismo pagalba išreikalauti aukščiau minėtus bei naujus rašytinius įrodymus, kurie gali būti svarbūs ekspertiniam tyrimui. Byloje būtina įvertinti projektą rengusio trečiojo asmens V. K. įmonės poziciją ir konkrečių projektuotojų paaiškinimus dėl statinio dalies projektinių sprendinių pakeitimų ir jų įgyvendinimo. Tuo tarpu byloje nėra nei šio trečiojo asmens atsiliepimo į ieškinį, nei kitokiu būdu išreikštos jo nuomonės dėl ieškovo įrodinėjamų stogo defektų bei atsakovo dėstomų argumentų.

42Jei rangovo atlikto darbo rezultatas neatitinka sutarties sąlygų, užsakovas pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį turi teisę savo pasirinkimu reikalauti apginti jo teises vienu iš įstatyme nustatytų gynybos būdu. Šioje byloje įstatyme nustatytą teisę ieškovas įgyvendino, pasirinkdamas CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą gynybos būdą – reikalauti rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Tokiu atveju būtina laikytis CPK 271 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad, priimdamas sprendimą, teismas reikiamais atvejais nustato konkrečią sprendimo įvykdymo tvarką bei terminą. Taikant ieškovo pasirinktą teisių gynybos būdą būtina nustatyti jo įvykdymo tvarką ir terminus, išsiaiškinti, koks terminas šioje byloje atitiktų nurodytą protingo termino sampratą, kokia sprendimo vykdymo tvarka užtikrintų tinkamą ieškovo teisių apgynimą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovui yra iškelta restruktūrizavimo byla ir vykdomos restruktūrizavimo procedūros, todėl būtina išsiaiškinti atsakovo galimybę pagal ieškovo suformuluotą reikalavimą pašalinti darbų defektus. Be to, pagal statybos rangos sutartį projektinę statinio dokumentaciją atsakovui teikė užsakovas (sutarties 6.4 p.), todėl svarstytina dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą parengti defektų ištaisymo projektą pagrįstumo ir spręstina, ar defektų ištaisymo darbai, jų pobūdis bei kaina galėtų būti nustatyti teismo ekspertų. Tokio svarstymo būtinumą lemia ir ieškovo ieškinio reikalavimas leisti pačiam ieškovui įvykdyti atsakovo prievolę ir išsiieškoti iš jo patirtas išlaidas, jeigu pastarasis neįvykdys ieškovui palankaus teismo sprendimo.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per šešis... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio... 9. 1. Teismo išvada, kad ieškovas privalo įrodyti, jog pastato stogo defektai... 10. 2. Teismo teiginys, kad pateiktas projektas yra tik juodraštinis variantas,... 11. 3. Teismo išvada dėl statybos techninės dokumentacijos būtinumo, siekiant... 12. 4. Atsakovo pastatytas pastatas privalėjo atitikti STR 2.05.02:2001... 13. 5. Liudytojas paaiškino, kad savo darbuose rėmėsi 2001 m. normatyvinių... 14. 6. Teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovas, sudarydamas su trečiuoju... 15. 7. Vienas iš motyvų, kuriais teismas nusprendė nesivadovauti akto ir akto... 16. 8. Ieškinio nepagrįstumo išvadą teismas, grindė aplinkybe, kad statinio... 17. 9. Teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nes... 18. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime... 19. 1. Atsakovas įrodė, kad jis perdavė užsakovui visus su statybomis... 20. 2. Perdavus pastatą užsakovui, jau kiti rangovai įrenginėjo ant pastato... 21. 3. Trečiojo asmens atstovas ir ginčo statinio techninės priežiūros vadovas... 22. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos investicijų grupė“ prašo apeliacinį... 23. 1. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina... 24. 2. Ieškovo argumentai dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių... 25. 3. Ieškovas sąmoningai neteikia teismui dokumentų arba juos yra praradęs.... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 30. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija,... 31. Dėl bylos esmės ... 32. Byloje kilo ginčas dėl rangovo atsakomybės už pagal statybos rangos... 33. Byloje nustatyta, kad pagal 2004 m. kovo 27 d. statybos darbų rangos sutartį... 34. Remdamasis šiais duomenimis, 2011 m. rugpjūčio 11 d. ieškovas pareiškė... 35. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 36. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės... 37. Byloje neginčijama ieškovo, perėmusio užsakovo teisę į rangovo suteiktą... 38. Statinio dalies būklė buvo vertinta vizualiai apžiūrėjus stogą, atlikus... 39. Pastato pirkimą-pardavimą liudijantys duomenys į bylą pateikti selektyviai... 40. Nurodytos aplinkybės lemia išvadą, kad teismas netinkamai paskirstė... 41. Iš bylos medžiagos matyti, kad jos šalys iš esmės sutinka, jog byloje... 42. Jei rangovo atlikto darbo rezultatas neatitinka sutarties sąlygų, užsakovas... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą...